24.7.06

ID:n käyttämät argumentit perintöä kreationisteiltä

William Dembski on esittänyt uuden haasteen evolutionisteille. Evolutionistit kun ovat menneet hölmöyksissään väittämään, että IDeisteillä on valikoimissaan vain kreationisteiltä perittyjä argumentteja. Eikä siis mitään uutta.

Redusoimaton monimutkaisuus pulpahtaa pinnalle melkein aina kun IDeisti näpyttelee näppäimistöä, joten tarkastellaan ensin sitä. Michael Behe on varmasti kuuluisin redusoimattoman monimutkaisuuden esittäjä, mutta ei missään nimessä ensimmäinen. Hänen kirjansa Darwin's Black Box esitti termin ja määritteli sen, mutta täysin vastaava idea ilmestyi kaksi vuotta aikaisemmin Creation Science Research Quartely nimisessä läpyskässä vuonna 1994. Artikkelissa oli samat kaavakuvat flagellasta ja samat kuvaavat termit kaikille komponenteille. Kyseinen artikkeli sisälsi seuraavaa:

"However, it is clear from the details of their operation that nothing about them works unless every one of their complexly fashioned and integrated components are in place."
Se tarjoaa myös täysin saman argumentin kuin Behe:

"In terms of biophysical complexity, the bacterial rotor flagellum is without precedent in the living world. To the micromechanician of industrial research and development operations it has become an inspirational, albeit formidable challenge to best efforts of current technology, but one ripe with potential for profitable applications. To evolutionists the system presents and enigma. To creationists it offers clear and compelling evidence of purposeful intelligent design."

Vastaava redusoimaton argumentti löytyy myös vanhemmista kreationistien teksteistä ja kirjoista.

Myös Kambrikauden pamaukseeen liittyvä antievo-argumentti on peritty kreationisteiltä. Se kuuluisa Stephen Meyerin artikkeli joka julkaistiin Proceedings of the Biological Society of Washintogn-lehdessä on käytännössä sama teksti kuin useissa eri kreationistien kirjoissa. Ensimmäinen on Henry Morriksen Scientific Creationism vuodelta 1974. Samaa argumenttia toistetaan vieläkin vaikka uudet fossiililöydöt osoittavat "räjähdyksen" kestäneen jopa sata miljoonaa vuotta vanhan tiedon varassa tehdyn kymmenen miljoonan vuoden sijasta.
Jonathan Wellsin Icons of Evolution-kirja sisältää useita eri argumentteja; koivumittarit huijausta, homologia on kehäpäätelmä, Haeckelin väärennökset, Miller-Urey kokeisiin liittyvät läpät, Archaeopteryx ei olekaan välimuoto, jne. Kaikille löytyy edeltäjät kreationistien teksteistä.

Doverin oikeudenkäynnissä ilmitullut Of Pandas and People-kirjan menneisyys kreationistien oppikirjana, joka on vain päivitetty ID-kirjaksi vaihtamalla "kreationismi" ja vastaavat termit "intelligent design" termeiksi, osoitti kiistattomasti ettei ID-liikkeellä ole tarjolla mitään mitä kreationistit eivät olisi aikaisemmin esittäneet.

Dembskin haaste on siis yhtä hurja kuin hänen alkuvuodesta esittämä asiantunteva ennustus. Kymmenen vuoden kuluttua kukaan ei enää muista mikä evoluutioteoria oikein oli.

Behe kommentoi Darwin's Black Box-kirjansa 10. vuotista taivalta

Darwin's Black Box-kirjan tuoreimmassa painoksessa on pieni lisäys lopussa. Behen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana suunnitelma argumentti on vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Huolimatta biokemiallisista edistyksistä, sadoista kommentaareista eri lehdissä, joiden tiedemiesten vastustuksesta, kirjan esittämä säilyy koskemattomana. Behe ei muuttaisi kirjasta mitään muuta kuin kiitosten kohdalle lisää nimiä lastensa kohdalle.
Hän kuitenkin lisäisi siihen paljon uusia asioita. Enimmäkseen sitä, että uudet tutkimukset ovat paljastaneet lisää ja lisää monimutkaisuutta biokemiallisissa prosesseissa. Ja kuten IDeistit niin usein muistavat muistuttaa; monimutkaisuus tarkoittaa ongelmia evoluutiolle, joten monimutkaisuus vahvistaa ID:tä.

Lisäyksessään hän kertoo miten eri kriitikot ovat ymmärtäneet väärin hänen redusoimattomuus argumenttinsa. Kerrataan vielä hänen (päivitetty) määritelmä IC-systeemeille:
"a single system which is composed of several well-matched, interacting parts that contribute to the basic function,and where the removal of any one of the parts causes the system to effectively cease functioning".

Seuraavaksi hän täsmentää asiaa jota jotkut kriitikot eivät huomanneet, eli Behe ei ole koskaan vaatinut ettei IC-systeemin osilla voisi olla muita toimintoja. Hän peräti mainitsikin joitain kirjassaan. Samalla muistutetaan, että samassa kirjassa kerrottiin että IC-systeemeille voi olla epäsuoria kehitysreittejä, mutta ei suoria kehitysreittejä. Epäsuorat kehitysreitit ovat kuitenkin kuulemma liian epätodennäköisiä ollakseen hyväksyttäviä selityksiä.
Eli vaikka jokin biologinen rakenne olisi IC, niin se vain tarkoittaisi ettei se ole kehittynyt suoraa kehitysreittiä pitkin. Tämä on aivan eri asia kuin väittää ettei kyseinen systeemi ole kehittynyt evoluution kautta.

Jostain mysteerisestä syystä Behe ei kuitenkaan mainitse mitään siitä minkä ongelman IC-systeemin osien erilaiset funktiot aiheuttavat. Jos osilla on muitakin funktioita kun jonkun tietyn IC-systeemin pyörittäminen, niin se tarkoittaa sitä että osilla on kuitenkin positiivisia valintapaineita jonkun toisen toiminnan kannalta. Luonnonvalinnalla olisi siis "syy" ylläpitää jotain monimutkaista systeemin osaa, jolla on siisä vähintään kaksoisfunktio. Behen kriitikot ovat osoittaneet useita tapauksia joissa asiat ovat juuri näin. Mm. verenhyytymisessä käytettävät osat tekevät asioita muualla elimistössä, ja eräs bakteeriflagellan toimii proteiinipumppuna. Kaiken tämän merkitys ei tunnu selviävän Behelle.

Kun Behe käsittelee kriitikoita tässä, niin hän kiinnittää huomiota heidän esimerkkeihinsä. Robert Pennock puhuu kelloista ja käyttää niitä selityksissään, mutta Behe kommentoi ettei mekaanisilla kelloilla ole biologista merkitystä, eikä hiirenloukun kehitysreittejä selostavat skenaariot ole vakuuttavia, sillä osien muovaamiseen ja asentamiseen vaaditaan älyä. Esimerkeillä vain havainnollistetaan mitä periaattellisia vikoja redumoittomalla kompleksisuudella on. Metallisten esineiden ja biologisten systeemien erot pitäisi olla selviä kaikille. Biokemialliset reaktiosarjat tapahtuvat ilman älyä. Meidän kehoissa tapahtuu jatkuvasti monimutkaisia reaktiosarjoja, mutta emme suoraa päätä mikä aminohappo reagoi minkä kanssa. Kaikki tapahtuu kemian lakien sanelemana. Metallinen jousi ei itse muovaudu erilaiseksi, rattaat eivät vaihda hammaslukujaan tai mittasuhteitaan ilman kelloseppää. Biologiassa taas "osat" muuttuvat ilman älyn ohjausta. Tämä on se ero, jota Behe ei tunnu ymmärtävän kun hän mainitsee kuinka hiirenloukku olisi voinut kehittyä:
"Vasara ilmestyy kun autotallissa ollut rautakanki monistuu. Vasara yhdistyy puualustaan, joka on muodostunut useasta jäätelötikusta. Jousi tulee vanhasta seinäkellosta jota on käytetty ajan mittaamiseen. Jne... Mutta nämä asiat eivät tapahdu ellei joku tai jokin ohjaa prosessia"
Darwin's Black Box, sivu 96, oma käännös.

Behe harmittelee sitä, että darvinismin kannattajat eivät erota fantasiaa todellisuudesta, mutta Behen mainitsemat osien vaihdot ovat mahdollisia biologian maailmassa. Googlaus termeillä "change of function, scaffolding, co-option" tuottaa varmasti esimerkkejä siitä miten biokemialliset osat voivat muuttua ja hoitaa asioita joita ne eivät aikaisemmin kyenneet tekemään.

Eräässä vaiheessa Behe mainitsee, että ID ei ole pelkkä negatiivinen argumentti, kuten sen kriitikot väittävät. IC systeemit, kuten hiirenloukut ja flagellat, toimivat sekä negatiivisinä argumentteina gradualistisia selityksiä vastaan että positiivisina argumentteina suunnittelulle. Oikeastaan positiivinen argumentti saadaan osien tarkoituksenmukaisesta järjestelystä. Osilla näyttää olevan jokin tarkoitus, ja tästä me päättelemme, että mukana on ollut älyä jossain vaiheessa. Seuraavaksi Behe selittää kuinka itse Dawkins on mennyt sanomaan, että elämä näyttää suunnitelulta, mutta tämä suunnitelmallisuus on vain illuusiota. Tämän perusteella todistustaakka siirtyy sille joka väittää elämän kehittyneet ilman älyn ohjausta. Olen aina itse luullut, että todistustaakka on ja pysyy sillä joka esittää väitteen, mutta tässä tapauksessa voimme näköjään tehdä poikkeuksen. Samalla selittyy miksi IDeistit eivät ole tuhlanneet aikaa tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, ja miksi kukaan ei ole yrittänyt esittää selitystä sille miten esim. flagella sitten ilmestyi. Heidän ei tarvitse. Luonto näyttää niin peijoonasti suunnitellulta, ettei epäilyille jää varaa.

Jokaisen IDeistin kannattaa kuitenkin pohtia erästä asiaa. Jos kuvitellaan, ihan vain ohimenevän hetken verran, että elämä olisi luonnonvalinnan kehittämää, niin suosisiko luonnonvalinta rakenteita jotka eivät toimi ja ovat aivan sekaisin eli haitallisia, vai sellaisia rakenteita jotka toimivat ja ovat hyödyllisiä? Kumpi näistä vaihtoehdoista näittäisi siltä tarkoituksenmukaiselta vaihtoehdolta?

Loppujen lopuksi, se positiivinen argumentti suunnitelmallisuudelle on se, että jokin asia näyttää suunnitellulta. Ei kovin vakuuttava argumentti kaikille niille jotka ovat tutustuneet kuinka usein ihmiset ovat nähneet suunnittelua siellä missä sitä ei ole. Moderni ID on vieläkin täysin sama argumentti kuin Paleyn rannalta löytämä kello. Behe vielä kiteyttää, että kunnes evoluutio on osoitettu toimivaksi selitykseksi, niin ihmiset voivat vapaasti hyväksyä suunnittelun. Mutta ID ei siis ole tiedon puutteeseen perustuva argumentti.

Behe päättää tekstinsä muistuttaakseen, ettei kukaan ole vieläkään esittänyt häntä tyydyttävää tutkimusta IC-systeemien kehitykselle. Kaikki ovat parhaillaan vain spekulaatiota tai toiveajattelua. Ei mikään ihme, sillä Behen tyydyttämiseen vaaditaan tarkka lista kaikista mutaatioista (point-by-point) ja niihin kohdistuvista valintapaineista. Vaikka joku saisi laboratoriossa viljeltyä bakteerikannan jolle ilmestyy uusi flagella tyhjästä, niin sillä tutkimuksella ei saisi Beheä tyytyväiseksi. Jopa sellaisessa tapauksessa olisi parhaillaan erittäin vaikeaa saada tarkkaa selostusta mikä mutaatio aiheutti minkin rakenteellisen muutoksen ja mikä valintapaine siihen lopulta kohdistui.

Lisäksi tiedemiehet ovat erehtyneet käyttämään sanoja: "luultavasti, todennäköisesti, spekulaatioita, uskomme, hypoteesi"
Tämä tarkoittaa etteivät tutkijat tiedä mitään varmaa asiasta.

"All sciences begin with speculation; only Darwinism routinely ends with it" - Michael Behe

Kuitenkin, on vaikeaa löytää tutkimusta jossa ei käytettäisi vastaavia termejä. Tieteellinen tutkimus perustuu itsensä korjaamiseen, uuden tiedon keräämiseen, eikä lopulta mikään ole varmaa. Siksi tieteessä ei todisteta mitään. Todisteiden sijaan puhutaan evidenssistä.
Behe pitää vieläkin kiinni kirjoittamasta väitteestään:
"There is no publication in the scientific literature - in prestigious journals, specialty journals, or books - that describes how molecular evolution of any real, complex, biochemical system either did occur or even might have occurred. There are assertions that such evolution occurred, but absolutely none are supported by pertinent experiments or calculations."

Kuuluisassa Doverin oikeudenkäynnissä Behelle esitettiin pino kirjoja ja papereita joissa käsiteltiin juuri tällaisia asioita (en ole lukenut niitä enkä tiedä mitä ne sisälsivät), mutta silloin selvisi jotain outoa. Behe ei ollut lukenut kyseisiä kirjoja tai papereita.
Darwin's Black Box on siis nyt jo kymmenen vuotta vanha kirja, mutta vieläkään emme tiedä mitä tarkalleen tarkoittaa IC-määritelmän "well-matched". Milloin systeemin osat ovat sellaisia, eli hyvin täsmennettyjä? Mistä tiedämme mikä on systeemin perusfunktio? Kaikki nämä ovat lopulta Behen määriteltävissä.

"Scientific theories succeed simply by explaining the data better than rival theories"
-Michael Behe

20.7.06

Vapaa-ajattelijoiden vastaisku

"Vapaa-ajattelijat tekivät kirkosta rikosilmoituksen", sanoo otsikko Helsingin Sanomissa. Rikosilmoitus koskee siis vain evankelis-luterilaista kirkkoa. Koko kohu johtuu siis epäilystä, että kirkko on syylllistynyt kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Kiihotus johtuu mm. Vanhan testamentin psalmin 53 toisesta jakeesta:
"Mieletön on se, joka ajattelee:
'Ei Jumalaa ole'.
Turmeltuneita ovet ne, jotka näin ajattelevat,
inhottavia ovat heidän tekonsa.
Ei kukaan heistä tee hyvää."


Tuollainen teksti todellakin löytyy Raamatusta, ja siinä selvästi kerrotaan ateistien olevan pahoja ihmisiä. Kirkkohallituksen jäsen, varatuomari Matti Halttunen, on kommentoinut, että: "rikosilmoituksessa on irrotettu paikka Raamatusta, vaikka kristinusko päinvastoin pyrkii saamaan aikaa rauhaa".

Ongelmaa löytyy nopea ja suhteellisen helppo ratkaisu. Kirkko antaa virallisen tiedotteen, jossa todetaan ettei Vanhan testamentin psalmeja pidä enää ottaa vakavasti. Ne ovat vanhanaikaisia, eikä kirkko täten tue niiden ääneen lausumista. Tällä taktiikalla voidaan myös vihdoinkin haudata ne psalmin kohdat joissa kehoitetaan hakkaamaan babylonialaisten vauvojen päät auki kiviä vasten. Se oli sitä aikaa, eikä tänään pidä edes muistella sellaisia. Hävityssodat kuuluvat Vanhaan testamenttiin, mutta moderni kirkko porskuttaa Uuden testamentin voimalla.
Toinen keino olisi virallisesti todeta, että ateistit voivat tehdä hyvää siinä missä uskovainenkin. Tai sitten rohkeasti todeta, että ateistit ovat pahoja. Jompi kumpi kanta selkeyttäisi asiaa.

Meinasi unohtua, että myös Uudesta testamentista löytyy kehoituksia tuomita tiettyjä ryhmiä. mm. noidat, eli nykyään varmaan wiccat, homoseksuaalit ja pari muuta kansanryhmää ovat myös Uudessa testamentissa niiden "pahojen" ihmisten listalla.

19.7.06

Dialogia IDeistin kanssa

Internet Infidelsin forumilla on henkilö nimeltään aiguy. Hän on jo pitkään kirjoitellut ARN-forumilla (pro-ID). Täällä: [http://www.iidb.org/vbb/showthread.php?t=172238] aiguy kertoo hauskalla dialogilla mitä kaikkea hän on oppinut vuosien varrella Intelligent Design-teoreetikoiden ajatusmaailmasta. Käännän hän tekstinsä suomenkielelle.


aiguy: Luulen että elämä on älykkään tietokoneen luomaa.
IDguy: Miten päättelet sellaista?
aiguy: Ensimmäisen elämän luomiseen tarvittiin älyä. Ja selvästikään se ei ole voinut olla biologista älyä. Ainoa muunlainen äly, josta meillä on kokemusta, on tietokoneen älykkyys.
IDguy: Mutta tietokoneita täytyy ohjelmoida oikealla älyllä ennen kuin ne voivat tehdä mitään älykästä. Kenen luulet ohjelmoineen tämän älykkään tietokoneen?
aiguy: Hmm, hyvä pointti. Ok, mikä on sinun teoriasi?
IDguy: Uskon ID-teoriaan. Älykkään suunnittelijan on täytynyt luoda elämää.
aiguy: Mutta.. jonkun on täytynyt suunnitella suunnittelija. Eiköstä vain? Kenen luulet suunnitelleen tämän älykkään suunnittelijan?
IDguy: Et voi vaatia sitä ID:ltä - se ei ole teorian rajojen sisällä! ID on puhtaasti tieteellistä. Me jätämme ensimmäisen syyn ongelmat uskonnolle.
aiguy: Hetkinen. Miksi sinä voit kysyä "kuka ohjelmoi älykkään tietokoneen?" mutta minä en saa kysyä "kuka suunnitteli älykkään suunittelijan"?
IDguy: Tämä on absudia. Vain ihmiset rakentavat tietokoneita. Ennen kuin ihmisiä oli olemassa ei voinut olla tietokoneita suunnittelemassa elämää.
aiguy: Se on totta. Mutta vain elävät olennot ovat älykkäitä, joten ennen kuin eläviä olentoja oli olemassa ei voinut olla älyä joka voisi suunnitella elämää.
IDguy: Mistä sinä tiedät, että vain elävät olennot voivat olla älykkäitä? Ehkä jokin voi olla älykäs vaikka ei olekaan elävää.
aiguy: Mistä sinä tiedät, että vain ihmiset voivat tehdä tietokoneita? Minusta on todennäköisempää, että jonkinlainen tietokone oli olemassa ennen elämän alkua kuin jokin henkimaailman älykäs vaikuttaja suunnitteli elämää. Miten suunnittelija voi olla niin älykäs jos sillä ei ole aivoja? Miten se askartelee ilman käsiä?
IDguy: Kuka sanoi mitään henkiolennoista?
aiguy: Jos sillä ei ollut biologista kehoa, niin minkälainen keho sillä oli?
IDguy: Ok, se oli henkiolento. Mutta se ei ole sen epätodennäköisempää kuin älykkään tietokoneen luoma elämä.
aiguy: Toisin sanoen, ID-teoria ei ole sen parempi kuin ÄlykkäänTietokoneen teoria?
IDguy: No... opetetaan kiistaa! Minä sanon, että Älykäs suunnittelija loi elämän, ja sinä sanot että tietokone teki sen. Kumpaa meistä ihmiset tulevat uskomaan?

***

aiguy: Kumpikaan näistä teorioista ei ole ollenkaan hyvä. Vaikka ihmiset uskoisivatkin Jumalaan, niin se ei tarkoita että ID kestää tieteellistä tarkastelua.
IDguy: Kuka puhui Jumalasta?
aiguy: Jos se ei ole Jumala, niin kuka tämä Älykäs suunnittelija on?
IDguy: Ok, se on Jumala. Kun uskot Jumalaan, niin ID-teoria on hyvin houkutteleva.
aiguy: Entä jos en usko Jumalaan?
IDguy: Sitten sinun täytyy olla moraalinen relativisti, ja palvot vain rahaa. Sinulla ei ole tarkoistusa elämässäsi. Ai niin, et todennäköisesti usko ID-teoriaankaan.
aiguy: Ei, minä palvon vain Demokraattista lehdistöä... mutta se ei kuulu asiaan. Luulin, että ID:n piti olla tieteellistä. Miten voit testata tätä Älykästä suunnittelijaa?
IDguy: Voin tieteellisesti osoittaa, että sattuman varaiset mutaatiot ja luonnonvalinta ei voi tuottaa monimutkaista täsmennettyä informaatiota ja redusoimatonta monimutkaisuutta joita voimme havaita luonnossa.
aiguy: Mutta minun teoriani koskee älykästä tietokonetta, ei evoluution prosesseja.
IDguy: No, kuka ohjelmoi tietokoneesi?
aiguy: Kokeilit jo sitä.
IDguy: Tätä sinä et ymmärrä. Älykkyys on fundamentaalinen, vähentämätön voima universumissa, kuten painovoima. Sitä ei voi havaita suoraan; voit vain havaita sen vaikutuksia. Se on vastuussa elävien olentojen monimutkaisuudesta.
aiguy: Kukatahansa voi keksia voiman ja sanoa sen selittävän mitätahansa haluaa sillä selittävän. Minun voimani nimi on "orbis" voima ja se selittää peltokuviot (crop circles).
IDguy: Miten "orbis" selittää peltokuviot?
aiguy: Orbis on fundamentaalinen, vähentämätön osa universumia, kuten painovoima. Sitä ei voi havaita suoraan; voit vain havaita sen luomia peltokuvioita.
IDguy: Et oikeasti usko kaikkea tätä mitä sanot. Ei ole olemassa mitään "orbis" voimaa. Sinä vain leikit sanoilla.
aiguy: En usko tähän orbis voimaa, totta. Yritin vain osoittaa, että jonkin voiman keksiminen selittämään jotain ei ole kovin hyödyllistä ellei sen tueksi ole jotain yksityiskohtia.
IDguy: Ehkä, mutta evoluutio ei voi myöskään tukea väitteitään. Kukaan ei voi osoittaa, että makroevoluutiotason muutokset johtuvat vain pelkästä muutoksesta. Se on niin tyhmää, että panoo miettimään miksi nämä intellektuellit eliitti tiedemiehet luulevat olevansa niin älykkäistä.
aiguy: Mutta minun teoriani ei liittynyt evoluutioon. Se oli...
IDguy: Lopeta jo! Sinäkään et usko, että älykäs tietokone suunnitteli elämän!
aiguy: Olet oikeassa, en uskokaan. Mutta vaikka luulet osoittaneesi, että yksi teoria on väärässä, niin se ei tarkoita, että jonkun toisen teorian täytyy olla oikeassa. Vaikka evoluutio epäonnistuisi selittämään elämää, se ei tee sinun ID-teoriastasi sen parempaa. Se ei ole piirun vertaa parempi kuin minun naurettava ÄT-teoria. Ja se ei ole sen vertaa hyödyllisempi kuin minun "orbis"teoriani.
IDguy: Jos evoluutioteoria on väärässä, ja ID-teoria ei ole sen parempi kuin nämä hupsut ajatuksesi, niin mitä meidän pitäisi opettaa lapsillemme?
aiguy: Who cares? Olen ateisti - söin lapseni.

***

IDguy: Olen pohtinut asiaa. ID-teoria on totta, mutta jos halua ajatella, että Älykäs suunnitelija oli tietokone, niin se on ok. Älykkään suunnittelijan identiteetti on teorian ulkopuolella, joten jos haluat ajatella sen tietokoneensi, niin antaa palaa. Olet silti ID:n Suuren Teltan sisällä. Sinun täytyy vain ajatella, että älyllä oli jotain osaa tapahtumiin. Ehkä se oli avaruusolento, tai ehkä se oli tietokone, tai ehkä se oli Jumala. Sillä ei ole väliä.
aiguy: Mutta jos se oli avaruusolento, niin ID-teoria ei selittäisi elämän alkuperää. Ja jos se oli tietokone, niin ID-teoria ei selittäisi kuka ohjelmoi tietokoneen.
IDguy: En aio puhua tuosta. Voit uskoa mitä haluat. Sanonpahan vain, että mitä tahansa se oli, se oli älykäs.
aiguy: Mutta mitä tahansa ajattelenkin Älykkääkstä suunnitelijasta, niin ID-teoria epäonnistuu selittämään miten elämä oikeasti alkoi. Siis, jos en usko Jumalaan.
IDguy: No, sinun kannattaisi miettiä uudelleen kantaasi Herramme hylkäämiseen.
aiguy: Eli minun kannattaisi uskoa Jumalaan koska silloin ID-teoriassa on jotain järkeä, ja me voimme selittää elämän mysteerin?
IDguy: Mikäs siinä. Kun ymmärrät, että vain Jumala on voinut luoda elämää, kaikkessa on järkeä.
aiguy: Jopa peltokuviossa?
IDguy: Ei, ei peltokuvioissa. Ne ovat oikeasti muukalaisten tekemiä.
aiguy: Olet antanut minulle paljon ajattelemisen aihetta, IDguy. Jumala voi täyttää sen aukon sydämessäni, ja auttaa minua lopettamaan pienten elämän kiusaamisen.
IDguy: Ja se on myös hyvää tiedettä!

***

IDguy: No, aiguy, miten sinun ID tutkimuksesi on edistynyt?
aiguy: Se on sujunut hyvin. Kun hyväksyin design hypoteesin siitä tuli vahva heuristinen lähestymistapa tieteen vaikeimpiin ongelmiin. Olen selvittänyt kuinka maailmankaikkeus alkoi, miksi fysiikan vakiot ovat mitä ovat, miksi meillä on hienoja auringonpimennyksiä täällä Maassa, ja miksi koppakuoriaislajeja on niin paljon. Näyttää siltä, että jokaisessa tapauksessa äly on kausaalinen syy.
IDguy: Hienoa. Minä rakennan parhaillaan teoriaa siitä miten proteiinit taipuvat. Minun työhypoteesini on, että äly on vastuussa siitä.
aiguy: Kuulostaa siltä, että olet oikeilla jäljillä.
IDguy: Leikitkö vieläkin niillä tietokoneilla?
aiguy: Joo. Rakensin systeemin joka pärjää osakemarkkinoilla. Käytän sen tuottoja ID-tutkimukseni rahoittamiseen.
IDguy: Tietenkin tarkoitit, että sinä pärjäät osakemarkkinoilla - tietokone on vain työkalu, muistathan? Se ei päätellyt kaikkea itse!
aiguy: Varmaan. En oikeastaan tiedä paljoa osakkeista. Annan sen vain sattumanvaraisesti rakentaa erilaisia strategioita kunnes se pärjäsi paremmin kuin kukaan ihminen. Se keksi niin monimutkaisen tavan valita osakkeita - en vieläkään ymmärrä miten se tekee sen.
IDguy: Selvästikin se oli vain raakaa voimaa, mieletöntä kokeilua eri vaihtoehtojen kesken - se ei oikeasti pohtinut osakemarkkinoita.
aiguy: Silti, jos en tietäisi miten se toimii voisin vannoa että finanssinero kehittelee niitä strategioita. Se näyttää niin... älykkäältä.
IDguy: Ehkä, mutta se on vain näennäistä älykkyyttä, ei oikeaa älyä.
aiguy: Tarkoitatko että myös elävien olentojen suunnitelmallisuus on myös näennäistä, eikä aitoa suunnitelmallisuutta.
IDguy: Ei, ei - se on aitoa suunnitelmallisuutta, ei näennäistä.
aiguy: Olen nyt hieman sekaisin. Miten me erotamme oikean älyn näennäisestä älystä?
IDguy: Katsos, oikeassä älyssä on kyky suunnitella, pohtia, valita vaihtoehtojen joukosta, ja tehdä työtä jotain tavoitetta kohti. Sinun ohjelmasi vain kokeili mielettömästi eri asioita, pitäen ne strategian piirteet jotka toimivat ja hylkäsi muut, kunnes se osasi ennustaa markkinoiden vaihteluja. Tuollaiset ohjaamattomat prosessit eivät käy oikeasta älystä.
aiguy: Mutta entäs jos me emme tietäisi, että se tekee asian niin? Mitä jos me vain näkisimme lopputuloksen - nerokas strategia valita osakkeita jolle edes viisaimmat finassiekspertit eivät pärjäisi? Miten me voisimme kertoa vain näistä havaittavista asioista, että mieletön mekanismi oli mukana, eikä oikea äly?
IDguy: Sinun tietokoneesi ei tehnyt omaa tavoitettaan - sinä laitoit sen tietokoneeseen. Sinun "fitness function" hyödyllisten muutosten testaamiseen oli ohejlmoitu juuri sitä varten sinun toimesta. Tietokone ei päättänyt itsekseen kokeilevansa osakemarkkinoita.
aiguy: Hassua että mainitsit asiasta. Kuinkas sattuikaan, mutta rakensin monipuolisen simulaation ekonomiasta tietokoneelleni, mukaanlukien kaikenlaisia tapoja tehdä rahaa - tuotanto, palveluala, osakkeet, valuuttamarkkinat... En tiennyt minkä se valitsisi, mutta jostain syystä se päätyi keskittymään osakemarkkinoihin. Aivan kuin se olisi itse päättänyt.
IDguy: Mielettömät, mekaaniset prosessit eivät voi itse päättää mitään.
aiguy: Mutta minä en varmastikaan päättänyt mitä ohjelman pitäisi tehdä, ehkä olisi voinut mitenkään ennustaa mitä se valitsisi. Jos minä en päättänyt, eikä tietokonekaan päättänyt... kuka valitsi?
IDguy: Jokatapauksessa, sinun ekonomiasimulaatiosi ei ollut realistinen - et voinut mallintaa mitään niin monimutkaista kuin oikea talous.
aiguy: Totta. Jokaista mallia täytyy välttämättä yksinkertaistaa johonkin asti. Jopa kun simulaatioita käytetään lentokoneiden suunnittelussa, niin jokaista ilmamolekyyliä ei ole mukana simulaatiossa. Kuitenkin lentokone joka "lentää" simulaatiossa lentää aivan samalla tavalla myös oikeassa maailmassa. Ja minun osakemarkkinaohjelmani on todellakin pärjännyt hyvin...
IDguy: No, olen iloinen että olet tienannut paljon rahaa ID-tutkimuksen tukemiseen. Mikä on seuraava projektisi?
aiguy: Olen juuri rakentanut simulaation Maasta, ja käytän sattumanvaraisia luo-ja-testaa ohjelmiani mallentamaan Älykästä suunnittelijaa. Toistaiseksi tämä Älykäs suunnittelija on rakentanut todella mielenkiintoisia virtuaalisia elämänmuotoja.
IDguy: Kuinka sinä voit mallentaa Älykästä suunnittelijaa jos käytät sattuma-generaattoria ja testialgoritmeja? Tuo on koko ID:n antiteesi!
aiguy: Tiedän, mutta se näyttää toimivan. Simulaatiossani ei oikeasti ole mitään älyä - vain pari yksinkertaista sääntöä sattumanvaraisen variaation ilmestymiselle ja niiden testaamisesta virtuaalisessa ympäristössä. Ja näitä monimutkaisia, funktionaalisia, virtuaalisia elämänmuotoja kehittyy... Luuletko, että vastaava asia voisi olla vastuussa oikeista biologisista systeemeistä?
IDguy: En.

Loppu.

Kiitos aiguylle. Jatkukoon dialogi vielä monta hedelmällistä vuotta.

5.7.06

Pirates keräilykorttipeli (päivitetty lista)

Tässä luettelo kaikista laivoista joita olen kerännyt vitriiniin.


Piraatteja:
+Mermaid, 2 pts
Lightning, 5 pts
Zephyr, 5 pts
Royal James, 8 pts
Bonnie Liz, 8 pts
+Adventure, 9 pts
+Eagle, 9 pts
Charles, 9 pts
Darkhawk II, 10 pts
La Morte de Yarborough, 10 pts
+Raven, 10 pts
Cassandra, 11 pts
+Santiago, 11 pts
Amity, 12pts
Dragon's Breath, 12 pts
+Scepter, 14 pts
Deliverance, 19 pts

Kuninkaallinen Laivasto:
HMS Mayfair, 8 pts
HMS Wycliffe, 9 pts
HMS London, 11 pts
HMS Gibraltar, 12 pts
+HMS Goliath, 13 pts
+HMS Sultan, 13 pts
HMS Lady Provost, 13 pts
HMS Lord Lineton, 14 pts
HMS Lord Algernon, 15 pts

Amerikkalaiset:
Roanoke, 13 pts

Ranskalaiset paatit:
L'Intrepide, 5 pts
+Le Colibri, 7 pts
L'Artesien, 8 pts
+La Provence, 8 pts
Le Mercure, 9 pts
Le Triton, 10 pts
L'Eroica, 10 pts
Le Duc de Bourgogne, 11 pts
La Belle Etoile, 13 pts
L'Auguste, 13 pts
+Le Marseillais, 14 pts
+St. Pierre, 3 pts

Espanjalaiset:
+La Rosario, 6 pts
El Tirador, 8 pts
+El San Salvador, 8 pts
Santos Romanos, 11pts
Asesino de la Nave, 12 pts
El Neptuno, 12 pts
La Bahama, 12 pts
+Matthias Vospero, 12 pts
El Argonauta, 15 pts
+El Rayo, 17 pts
El Castillo del Infanta, 3 gold

Aarteita:
Neptunes Figurehead
Dry Powder
Rum
Maps of Hades