17.6.20

Totuus kiihottaa, ekat 100 sivua

Hankamäen uutuus kirja Totuus kiihottaa on varmasti tullut jotain kautta vastaan viikon aikana. Perussuomalaisten ajatushautumon tuotos oli tilaustyötä. Haluttiin tuoda julki sellaista mediakritiikkiä, joka tukisi perussuomalaisten näkövinkkeliä. Kunnes kirjan sisältä löytyi kohua aiheuttaneita pätkiä. Niin paljon kohua aiheuttaneita, että perussuomalaiset vetivät kirjan pois levityksestä. Se on kuitenkin vielä luettavissa netin arkistoissa.

Päätin tuhlata useita tunteja elämästäni sen lukemiseen. En ollut valmistautunut siihen miten puuduttavaan tekstiin törmäisin. Olen sentään lukenut Tapio Puolimatkan, Pekka Reinikaisen ja L. Ron Hubbardin tuotoksia.

En lähde erikseen metsästämään niitä kohukohtia. Luen ja kommentoin vain niitä kohtia, jotka herättävät kiinnostukseni. Eli sitä samanlaista tajunnottomuuden virtaa kuin katsellessani Samuli Perälän videoita.

Hankamäki aloittaa kuvailemalla kirjansa tarkoitusta ja tutkintametodeja.


Tässä tutkimuksessa tarkastelen, mistä median piirissä kohdatut syytökset oikeastaan johtuvat. Kirjani keskiössä ovat tietämisen ja totuuden ongelmat. Kysymyksenasetteluni ovat siten perimmältään filosofisia samoin kuin tarkastelujeni metodologiset lähtökohdat. Teokseni konteksti ja viitekehys ovat viestinnällisiä ja liittyvätjournalistiikan ja media-tutkimuksen sekä laajemmin viestintätutkimuksen ja politiikan tutkimuksen alaan. Kaikissa niissä on kyse perimmältään vuorovaikutuksesta, joten sovellan viestinnän tutkimiseen myös sosiaalipsykologisia lähestymistapoja. Kirjani on siten monitieteinen.

Kerrassaan vaikuttava aloitus. Se maalaa kuvan oikeasti akateemisesta tuotoksesta.

Tuon tutkimuksessani julki suomalaisen valtamedian ja sen takana olevien poliittisten klusterien ja klikkien pahimmat puolueellisuudet, valheet ja tabut. En säästele mitään enkä ketään, enkä päästä kohteitani vähällä. Mutta koko ajan pysyn asiassa, perustelen näkemykseni ja osoitan lähteideni sekä väitteideni todenperäisyyden.Huomattava on, että viestintä- ja mediatutkimus eivät ole olleet osa ratkaisua vaan osa ongelmaa. Siksi analyysini kohdistuu kriittisesti myös tiedejulkaisemiseen ja tiedeyhteisöön, jota valtamedia on käyttänyt omiin tarpeisiinsa, aivan niin kuin haastateltaviksi valikoimiaan poliitikkojakin

Hankamäki aloittaa kuvailemalla kirjansa tarkoitusta ja tutkintametodeja. Näillä keinoilla perussuomalaiset pääsevät luultavasti diskuteeraamisen suloihin.

Tämä kirja on tulos tutkimushankkeestani, jossa arvioin joukkoviestinnän, politiikan ja tieteen maailmassa kärjistynyttä kamppailua totuudesta. Tavoitteenani on osoittaa, millä tavoin nykyinen agendajournalismi ja tendenssitutkimus ovat heikentäneet median ja tieteen uskottavuutta. Agendoilla ja tendensseillä viittaan viestinnän tarkoitushakuisuuteen, jolla on sivuutettu tiedon ja totuuden tavoittelua sekä laiminlyöty pyrkimys välittää informaatiota sen kaikessa monipuolisuudessayleisöille.

Hankamäen kirjaan piilotettuja ajatuksia. Kokonaisen vuoden ajan yhteistyöstä perussuomalaisten ajatushautumon kanssa. Tekstiä olivat lukeneet läpi useampi mies.

 Kiitän ajatuspaja Suomen Perustaa tilaisuudesta toimia sen palveluksessa vuoden ajan. Kiitokseni keskusteluista Simo Grönroosille, Marko Hamilolle, Arto Luukkaselle ja Matias Turkkilalle, jotka arvioivat työtäni sen viimeistelyvaiheessa

Heiltä on varmasti pyydetty paljon haastatteluja viime päivinä. Minua ei kiinnosta mitä he ovat vastailleet kirjaan liittyväst kohusta.


 Tutkimusotteeni ei ole empiirinen, eli kokeellinen tai tilastotieteellinen, vaan lähtökohtinani ovat omat havainnot ja kokemukset, joita olen jäsennellyt tieteelliseksi tiedoksi. Informaation keruu on ollut systemaattista ja tapahtunut mediaan sekä tieteeseen kohdistuvan monivuotisen dokumentoinnin ja kommentoinnin kautta. Tuloksia olen kirjannut osittain jo median, tieteen ja politiikan tutkimusblogiini.

Käytännössä kirja on kokoelma Hankamäen bloggauksia.

Teokseni informaatioarvo on juuri siinä, että esittämiäni tulkintoja ei voida johdella mistään aiemmin sanotusta, tyhjentää empiriaan eikä palauttaa muiden tieteilijöiden näkemyksiin, vaan kirjani muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. Oikeutta esittää näkemyksiä tältä perustalta voidaan pitää itseisarvoisena filosofiassa. Sen piirissä esitettävä tieto koostuu analyyttis-apriorisista totuuksista, jotka koskevat käsitteellisiä välttämättömyyksiä ja perustuvat loogisiin riippuvuussuhteisiin sekä sisältävät myös tulkintoja erotuksena reaalitieteille tyypillisestä synteettis-aposteriorisesta tiedosta, joka on pelkästään kokeellista tai toteavaa.


Tuollainen sanailu sai varmasti ne muutamat ennakkolukijat luulemaan, että kyseessä on tasokas opus. Vastaava sivistyssanojen viljely jää vähemmälle mitä syvemmälle uppoan kirjaan.

 Kiisteltynä totuuden ja valheen kädenväännön aiheena on tietenkin hallitsematon pakolaisvirta. Suuri väestönmuutos sekä muut yhteiskunnalliset muutokset. Sieltä löytyi kohtia joista olen samaa mieltä.

Yhteiskunnassamme yritetään häveliäisyyssyistä peittää se, että liiallinen väestönkasvujohtaa maapallon kantokyvyn ylitykseen ja ekokatastrofin lisäksi myös oman kulttuurimme tuhoutumiseen, mikäli kehitysmaiden väestömassat pääsevät purkautumaan länsimaihin. Läntiset teollisuusmaat voisivat juuri ja juuri kantaa ympäristösuhteeltaan tehokkaan tuotannontapamme ja määrältään vähenevän länsimaalaisen väestömme, mutta eivät kehitysmaiden paisuvia massoja.

Tästä olen samaa mieltä. Länsimainen korkean kulutuksen yhteiskunta vie valtavasti resursseja luonnosta.  Planeettamme ei tälläkään hetkellä kestä tällaisen kulutuksen jatkuvaa vuosittaista lisääntymistä. Tilanne vain pahenee mitä enemmän ihmisiä kuluttaa uusia iPuhelimia, plasmatelevisioita ja hybridiautoja. Nälänhädät ja puhtaan veden katoamiset tulevat yleisemmiksi mitä useampi miljoonakaupunki imee ympäristönsä resurssit. Intiassa on kaupunkeja joiden kulutus kirjaimellisesti imee pohjavedet tyhjiksi.

Väestönsiirto Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ylläpitää tällaisen ekologian kannalta katastrofaalisen kulutusjuhlan jatkumista. Sivilisaation valomerkkiin asti.

Minusta on hämmentävää, että Hankamäki tulkitsee tämän aiheen olevan jonkinlaisen totuuden/valheen sekamelska julkisessa keskustelussa.

Hankamäen vihamiehiin lukeutuu media. Media on vihervasemmiston hallinnassa. Siksi perussuomalaiset saavat ns. huonon käden julkisessa keskustelussa.

Valtamediana tunnettu hegemoninen ajatusklusteri syntyi, kun porvarillinen ja globalisaation asianajajana toimiva talousliberaali EU-eliitti paiskasi kättä Toimittajaliiton toverien kanssa. Valtamedian toimittajat ovat pyrkineet edistämään näennäisesti arvo- ja sosiaaliliberaaleja mutta tosiasiassa kansallisvaltioita mitätöiviä talousliberaaleja ja sitä kautta myös kansallisvaltioiden itsenäisyyttä heikentäviä tavoitteita, esimerkiksi sosiaali-etuusperäistä maahanmuuttoa, joka on rampauttanut sosiaaliturvajärjestelmäämme ja vetänyt vapaamielisen yhteiskuntamme asenneilmaston huurteeseen.


Tiede ja media on "vasemmistolaistunut" joten Hankamäen kaltaisilla oikeistolaisilla on ongelmia lukea uutisia. Marxistit ovat soluttauneet yhteiskunnan merkittäville tasoille. On tietenkin kaikkien muiden syytä, ettei perussuomalaisten ajatusmaailma ole suosittua tiettyjen alojen parissa. Vika ei tietenkään ole perussuomalaisuudessa ja heidän arvoissaan, vaan liian vapaamielisissä opiskelijoissa.

Uuden Suomen blogialusta saa myös haukkuja, sillä se nostaa pinnalle sellaisia kirjoittajia joista Hankamäki ei tykkää. Hän ei ole saanut siellä aikaan sellaista keskustelua ja sellaisia seuraajia kuin haluaisi, joten tietenkin Uusi Suomi tuomitaan vihervasemmistolle menetetyksi. Lisäksi miehen kirjotuksia on sensuroitu siellä. En itse suostuisi kirjoittamaan Uuden Suomen blogialustalle. Taisin kokeilla sitä pari vuotta sitten, mutta ei vaan iskenyt. Hankamäellä on kaikki mahdollisuudet saadat näppäimistönäpyttelynsä nettiin useilla blogialustoilla, joissa häntä ei sensuroitaisi. Mutta se edellyttäisi kirjoiusten olevan niin hyviä, että ne keräisivät lukijoita.

Valtamedia saa rapiskaa oikein patriarkaalisen isän kädestä. Yllättäen porvarit ja muut rahakkaat tekevät yhteistyötä vasemmiston kanssa, kun aiheena on lehdistö.

Helsingin Sanomien kirjoittelusta voidaan sanoa, että lehti on disinformaation ja propagandan runsaudensarvi, todellinen pseudojournalismia harjoittava valhemedia. Se on kolmikymppisten risupartaisten wannabe-teinien maailmanparannus aviisi, jonka kynäilijöiltä maa on kadonnut alta. He saavat yleisvasemmistolaisen viestinsä läpi porvarillisessa mediassa, sillä destruktiivinen asenne kansallisvaltioita kohtaan edistää myös kapitalistisen omistajaeliitin globalistisia pyrkimyksiä.

Hankamäki nosti esiin tällaisista epäterveistä joukkoharhoista ns. vapaan median. Se on se meille tuttu MitäVittua?!-sivusto. Se Ilja Janitskin ja jonkun muun kanssa (en muista nimeä) kännissä läpällä perustama nettisivu.

Suomenkielisen vastamedian lippulaivanapidetty MV-lehti syntyi journalistisen tyhjiön täytteeksi vuonna 2014.

Kuvailisin MitäVittua?!-sivustoa kyllä täytteeksi, mutta en kehtaa kirjoittaa mitä sillä täytetään. Hankamäki erehtyy kutsumaan sivustoa lehdeksi. Joko vahingossa tai typeryyttään. MitäVittua?!-sivulla ei ole toimitusta ja toimittajia. On aikamoisen röyhkeää edes vihjailla, että sivusto olisi mitenkään verrattavissa oikeisiin lehtiin. MitäVittua?!-sivu vain kopsasi ja postasi kamaa jota heille lähetettiin. Ja joskus joidenkin bloggaajien tekstejä kysymättä lupaa. Tämä kama sisälsi niin todellisia tapahtumia kuin myös pelkkää hevonpaskaa. Sivulle kopioitiin oikeiden sanomalehtien uutisia, joista sitten ulistiin "valtamedian" vaikenevan. Varsinainen ongelma oli täydellinen lähdekritiikin puute ja sivulla julkaistujen virheiden korjaamatta jättäminen.

Vaihtoehtomedia on olemassa vain, koska valtavirtamedia ei toimi, kuten sen pitäisi. Vaihtoehtomedian nousun selvittämiseksi pitäisi siis tutkia valtamediaa, kuten minä tässä.

Tai vaihtoehtoisesti: vaihtoehtomedia tehtiin, koska lähdekritiikki ja journalistien ohjeet eivät sopineet öyhöttäjille.

Kunnon naurun pärskähdyksen sain, kun luin tämän kohdan.

Paljastavaa on, että MV-lehteä ei yritetty kaataa kumoamalla sen julkaisemia uutisia, sillä uutisten vahvan informatiivisuuden vuoksi se ei olisi onnistunut.

Väärin, rakas Hankamäki. Niitä MitäVittua?!-lehden juttuja kyllä yritettiin oikaista. Toistuvasti. Mutta Ilja ei välittänyt kökön vertaa kritiikistä ja oikaisuista.

Päästyään MitäVittua?! fiksaatiostaan ylitse Hankamäki mainitsee klikkijournalismin. Se on mielestäni ihan oikea ongelma.

Kun ihmiset eivät enää lue Sanomien jutuista enempää kuin niiden otsikot ja jättävät propagandatekstit lukematta, tilaamatta ja maksamatta, lehti yrittää todistella lukijakunnan laajuutta mainostajilleentekemällä huomiota herättävää klikkijournalistiikkaa. Niinpä laskevalevikkinen maakuntalehti Helsingin Sanomaton yrittänyt venyttää otsikkonsa pitkien rivirimpsujen mittaisiksi, jotta se saisi lukijoiden liipaisinsormen hievahtamaan. Otsikoissa on nykyisin kokonaisia lauseita, väitteitä, sivulauseita, varauksia ja selityksiä. Ja nämä kaikki ovat tuputtamisen tunnusmerkkejä.


Tällainen toiminta on erittäin huonoa menoa sanomalehdiltä. Ilmiö toistuu ympäri maailmaa. Myös laadukkaan journalismin perässä saa nykyään juosta, kun etsii niitä pidempiä ja sivistävämpiä kirjoituksia.  Myös huoli vihapuhelakien vaarasta sananvapaudelle on aina kohdallaan. Siinä Hankamäki ei ole yksin Suomessa.

Mutta mikä kirjassa on tähän asti ollut uutta tai jotain mistä ei olisi väännetty julkisesti kättä? En heti ymmärrä mitä varten tälläinen Hankamäen blogiteksteistä koottu kirja tehtiin. Kirjasta on haastavaa repiä mitään kommentoimisen arvoista. Tuntuu, että kaikki tähän astiset luvut ovat tulleet jossain muodossa vastaan jo sosiaalisen median kommenttikentissä.

Sen osaavat ehkä kertoa ne perussuomalaiset, jotka tykkäävät Totuus kiihottaa kirjasta. Jatkan tästä aiheesta, kunhan ensin kerään voimia lukea seuraavat sata sivua.

11.6.20

Piilorikollisuus jatkuu eli jälleen tyttöjen silpomisesta

Suomessa on pitkään mielletty tyttöjen silpominen olemattomaksi ongelmaksi.  Varsinkin sillä näkökulmalla, että siitä ei ole nostettu syytteitä. Vaikka kyseessä on laiton toimepide, jossa lasta pahoinpidellään. Yleensä se on asia, joka otetaan erittäin vakavasti Suomessa. Aina ei kuitenkaan ole niin. Ehkä viranomaisten silmissä uhreja ei mielletä "oikeasti suomalaisiksi". Ehkä uhrien ajatellaan olevan "vain tyttöjä". Vaikea tietää oikeaa vastausta, sillä aiheesta ei helposti saa kommentteja viranomaisilta.

Tilanteeseen tuli pieni muutos, kun THL julkaisi kouluterveyskyselyn tuloksia vuodelta 2019. Se oli ensimmäinen kerta, kun vastaavalla kyselyllä varmistettiin tyttöjen silpomista tehdyn Suomessa syntyneille tytöille. Joillakin tytöillä oli vastauksissa epäselvyyttä siitä oliko heidät ympärileikattu. Joitakin vastauksia karsittiin epävarmuuden takia. Joitakin vastauksia karsittiin selkeän vitsivastailun takia. Tästä huolimatta Suomessa syntyneistä tytöistä 51 vastasi olevansa ympärileikattu. Yhteensä 80 tyttöä vastasi olevansa ympärileikattuja. Kysymys esitettiin pelkästään lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ensimmäistä ja toista vuotta opiskeleville tytöille.

Jukka Heinonen kirjoittaa Seura-lehdessä kysymyksen rajaamisen seurauksista:

Kouluterveyskysely tarjoaa vain kapean kurkistusikkunan siihen, minkä kokoinen ilmiö todella on. Se kohdistettiin kahteen lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevaan ikäluokkaan, mutta läheskään kaikki eivät vastanneet siihen.
Lisäksi kyselyn ulkopuolelle jäivät ne 16-17-vuotiaat, jotka eivät jatkaneet opintojaan peruskoulun jälkeen – eli juuri se ryhmä, joihin kohdistuu suurin ympärileikkauksen uhka.
Kattava otos kokonaisesta ikäluokasta olisi saatu, jos asiasta olisi kysytty myös peruskoulun 8- ja 9-luokkalaisilta.
Kysyin Reija Klemetiltä, miksi näin ei tehty. Hän kertoi THL:n keskustelleen asiasta Ihmisoikeusliiton kanssa ja päätyneensä siihen, että kysymys on parempi olla esittämättä peruskoululaisille, sillä he voisivat ymmärtää sen väärin.

Fenix Helsinki yhdistyksen Yasin Isse kommentoi rajatun kyselyn tilannetta Seura-lehdelle:

Yasin Isse ihmettelee etenkin sitä, että kysymys ympärileikkauksesta esitettiin ainoastaan lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille.
”Ainakin 8- ja 9-luokkalaisilta olisi pitänyt kysyä myös. Silloin tutkimuksesta olisi tullut selvästi kattavampi.”
Isse muistuttaa, että iso osa riskiryhmään kuuluvista tytöistä ei osallistu toisen asteen koulutukseen.
Esimerkiksi vuonna 2016 suomenkielisistä 16-18-vuotiaista helsinkiläisistä 91 prosenttia opiskeli lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, mutta saman ikäisistä ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajista vain 54 prosenttia.

Erittäin todennäköisesti silvottuja tyttöjä on siis paljon enemmän kuin 80 kappaletta. Emme vain voi tarkasti tietää kuinka monta. Onneksi ongelma on nyt avoimesti tiedossa. Onneksi viranomaiset alkavat nyt tutkia ilmiötä tar-

Ei.

Seuraavassa kouluterveyskyselyssä THL ei enää kysele silpomisesta. Eli tiedonsaanti päättyi tähän yhteen kyselyyn. Muutenhan voisi vahingossa käydä niin, että laittomuuksien laajuudesta saataisiin luotettavampaa ja vertailevaa tietoa. Sellaista tietoa, joka saattaisi Suomen huonoon valoon. Viranomaisille on helpompaa teeskennellä, ettei suomalaisia tyttöjä silvota. Tai jos silvotaan, niin ei sillä tarvitse syyttäjää ja oikeuslaitosta vaivata. Koska ilmiö on "niin pientä" kuten THL kuvaili tilannetta julkaisussaan.

THL:n materiaaleissa mainitaan velvollisuus ilmoittaa poliisille ja lastensuojeluun:

Jokaisella, joka saa tietoonsa suunnitteilla olevan sukuelinten silpomisen, on velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisille ja lastensuojeluun. Myös Suomessa asuvan tytön vieminen ulkomaille silvottavaksi on kielletty. Aiemmin tapahtuneesta silpomisesta voidaan saattaa tekijä vastuuseen.

Ehkä joskus Suomi alkaa suojelemaan lapsia.

Ehkä.

Toistaiseksi painostuksen vähäisyyden takia on helpompaa katsoa toiseen suuntaan.

Nyt voit kirjoittaa kommentteihin ne pakolliset whataboutismit.

2.6.20

Kreationisti Suninen ja Nuoren maailman tuhnu

Kreationisti Jouni Suninen taitaa olla tällä hetkellä Suomen ahkerin luomisopin levittäjä. Käännöstekstiseinää pystytään parin päivän välein. UusiSuomi-sivustolla kreationistin tuotokset keräävät satoja kommentteja.

Päätin kurkistaa yhteen tuoreeseen tuotokseen mieheltä. Minkätasoista kamaa hän latelee internettiin?

Todisteet kertovat nuoresta maasta

Suninen on niitä luomisopin kannattajia, jotka luulevat maailman olevan nuori. Vain joitain tuhansia vuosia vanha. Jopa maailmankaikkeuden ikä lasketaan samaan haarukkaan. Maailmanlaajuinen vedenpaisumus jätti planeettamme pinnan ja meret nykyiseen muotoonsa n. 4300 - 4500 vuotta sitten, riippuen siitä miten kreationisti lukee Raamattuaan. Siinä ajassa on siis tapahtunut pikakelauksella järjettömän suuret määrät eroosiota, sedimenttien, vuoristojen sekä jokien muodostumista.

Miten nuoren maailman kreationistit hakevat tukea nuoruuden tunteilleen? Suninen listasi 18 kohtaa. Kappas. Hän on vaan kääntänyt suomeksi tämän mm. tältä sivustolta löytyvän listan, joka on alunperin Creation.com sivuston lista. Mukana on lähes kaikki tutut klassikot evo vs kreastionismi sodistani. Muutama uutuus on ilmestynyt valikoimaan. Käyn ne läpi pikaisesti. Jos sieltä sattumalta löytyisi jotain mielenkiintoista materiaalia. Kaikkien pettymykseksi Suninen ei osannut laittaa niitä alkuperäisen listan väitteiden viittenumeroita kohdalleen käännöksessään. Soo soo mitä laiskuutta! Yritän kuitenkin päätellä mikä lähdelistalta liittyy mihinkin väitteeseen.

1. Lazarus-bakteeri virkosi oletetusta 250 miljoonaa vuotta vanhasta suolainkluusiosta, mikä  osoittaa että ko. suolaesiintymän on oltava paljon nuorempaa perua.

Tyydyn toteamaan, että suolainkluusio on oletetusta iästään huolimatta nuorempi kuin se planeetta jossa se on muodostunut. Alkuperäinen Isolation of a 250 Million-Year-Old Halotolerant Bacterium From a Primary Salt Crystal paperi toki painotti sitä, että he olivat tarkkoja kontaminaation rajaamisessa tuloksistaan. Olisi ollut aivan helvetin upeaa, jos niin vanhoja bakteereja pystyisi poimimaan historian havinoista, mutta tiede on julma. Bakteerin perimää tarkastelemalla selvisi, että joko se osaa aikamatkustaa [Dr Who Theme Music] tai sitten se oli kuitenkin livahtanut jälkikäteen suolaan.

Kreationistin ensimmäinen väite rysähti heti kyljelleen ojaan.

2. Ihmisen genomin rappeutuminen sukupolviin kasautuvien haitallisten mutaatioiden seurauksena todistaa ihmislajin syntyneen vain tuhansia vuosia sitten.  Tämä voidaan suoraan laskea tunnetusta mutaatioiden kertymisnopeudesta.

Tyydyn toteamaan, että planeetalle elävien lajien perimän muutokset ovat eri asia kuin planeetan ikä. Mahdollinen perinnöllinen rappeutuminen ei kerro meille mitään planeetan iästä.

Kreationistin toinen väite ei liittynyt maailman ikään. Tämä ei vaikuta lupaavalta Sunisen kannalta.

3. Dinosaurusfossiilien verisolut, verisuonet ja proteiinit eivät vastaa evoluutioteorian olettamaa miljoonien vuosien ikää, vaan viittaavat siihen että fossiilit ovat nuoria.

 Väärin. Vaihtoehtona on se, että kehittyneen teknologian myötä pystymme havaitsemaan entistä paremmin DNA:n jäänteitä. Havainnon vastapainoksi, eli ongelmana iänmäritykselle, pitäisi löytää niitä dinosaurusten fossiileja samasta kerrostumasta vaikkapa isojen nisäkäs/kavioeläinten kanssa.  Toistaiseksi kun dinosaurusfossiilien iät asettuvat 65 miljoonaa vuotta vanhemmiksi.


4. Paksut, geologisten kerrostumien tiukasti laskostuneet kivijuonteet, joissa ei ole mitään merkkejä sulamisesta tai halkeilusta. Nämä todisteet pyyhkivät aikalaskelmista pois satoja miljoonia vuosia, ja osoittavat pehmeän sedimenttimassan äärimmäisen nopean muovautumisen Raamatun kuvaamassa tulvassa 4500 vuotta sitten.

Lyhyesti: ei.

Jos tuo olisi totta sillä tavalla kuin kreationisti haluaa sen olevan totta, niin kreationisti pystyisi osoittamaan aina ja kaikkialla missä menee tulvaa edeltävien, tulvan tuottamien ja tulvien jälkeisten kerrostumien rajat. Arvatkaa tapahtuuko tällaista ihmettä.

Kreationisti olettaa, että valtavat kerrostumat voivat poimuilla ilman selkeitä murtumien merkkejä vain märkinä.


5. Pystysuorat fossiilit. Näitä ovat ”miljoonien vuosien” geologisia kerrostumia läpäisevät vertikaaliset puunrunkofossiilit. Ne osoittavat nopean hautautumisen, ja hiiltä synnyttävän orgaanisen materiaalin kertymistavan. Nämä fossiilit kaatavat kuvitelman maakerrostumien miljoonia vuosia vanhasta iästä.

 Tällaisia kerrostumien läpi näkyviä fossiilipuita löytyy ympäri maailmaa. Kreationistin harmiksi ne eivät ole ongelma maailman vanhalle iälle. Vastauksia löytyy riippuen siitä mistä puufossiileista on kyse ja mistä kerrostumista niitä on löydetty. Saveen kasvaneet rämepuut ovat kasvaneet savikerrostumien kertyessä. Puiden hautautuminen ollut nopeaa. Vasta jälkeenpäin savi kovettui kiveksi. Kivikerrostumiin jäi selkeä jäljet puunrungoista, juurista ja silloisesta maaperästä. Kreationismin kannalta ongelmaksi tulee tällöin se, että tuo juuri täytyy olla vedenpaisumusta edeltävän maan pinta. Eiväthän puut kasva ja peity kesken vedenpaisumuksen.

Siksi onkin kreationismin kannalta harmillista, että puufossiilien juuristoa löytyy päällekkäisistä kerrostumista. Mikä tarkoittaisi, että metsiä kasvaa ja hautautuu monta kertaa kesken vedenpaisumuksen sedimenttien muodostumista. Mitä tietenkin tarkoittaa sitä, että kreationismi on paskapuhetta. Tämä on se syy miksi kreationistit eivät millään halua/uskalla/osaa tunnistaa niitä vedenpaisumusta edeltävien, aikaisten ja jälkeisten kerrostumien rajapintoja.

6. Kalliokerrostumat sijaitsevat toistensa päällä, mutta niiden kontaktipinnoissa ei näy juurikaan eroosiota todisteeksi pitkistä ajanjaksoista.  E.g. Redwall Limestone / Tapeats Sandstone in the Grand Canyon (more than a 100 million year gap). Esimerkiksi Grand Canyonissa ei näy paljonkaan eroosiota.

 Potaskaa. Grand Canyonin laajalta alueelta löytyy kohtia, joissa on nähtävissä eroosiota kerrostumien välissä. Kerrostumia ei muodostu aina kaikkialla. Siksi voimme tänään kävellä sellaisten kallioiden päällä, jotka ovat miljoonia vuosia vanhoja. Jos kyseiset kalliot peittyvät joskus sedimenteillä, niin silloin muodostuu tuollainen samanlainen kreationistin ihmettelemä "kadonnut ajanjakso" vanhan kallion ja uuden sedimentin välille.

7. Suolapitoisuus maailman vanhimmassa järvessä on vastoin sen oletettua ikää, ja viittaa sen muodostumiseen Nooan tulvan jälkeen. Sama koskee merien suolapitoisuutta.

Järvien suolapitoisuus on eri asia kuin planeetan ikä.

8. Eroosion määrä Niagaran putouksissa ja vastaavissa paikoissa (Britteinsaarten rantaeroosio ym.) on yhdenmukainen maailmanlaajuisen tulvan jälkeisten vuosituhansien kanssa.

Vesiputouksien ja rantojen eroosion määrä ovat eri asia kuin planeetan ikä. Ja jos kreationisti haluaa laskea vesiputouksien ikää eroosion määrällä, niin kreationisti on hyvä ja selittää miksi Niagaran putoukset ja Grand Canyon on niin erikokoiset.

9. Stalaktiittien ja stalagmiittien kasvuvauhti kalkkikiviluolissa on yhdenmukainen useiden vuosituhansien iän kanssa, ei miljoonien vuosien.

Kalkkikiviluolien muodostuminen on eri asia kuin planeetan ikä.


10. Kaikissa hiiliesiintymissä löytyvä Carbon-14 kertoo siitä, että hiili on vain tuhansia vuosia vanhaa.

Vääristelyä, jossa unohdetaan millaisia määriä sitä C-14 löytyy, miten sitä voi muodostua lisää hiilestä kosmisen säteilyn tai uraani-torium sarjan kautta, ja miten sitä voi siirtä hiiliesiintymiin myös bakteerien myötä.


11. Radioaktiivisten elementtien hajoamisen tuottama helium, jota on säilynyt graniitissa olevissa zirkonikiteissä, viittaa 6000 +/- 2000 vuoden ikään, eikä oletettuihin miljardeihin vuosiin.

Suninen kirjoittaa kreationisti Humphreyn RATE-projektin mittauksista. Tyydyyn viittamaan vanhan maailman kreationisti Gary H. Loecheltin selvityksiin RATE-projektin ongelmista. Yksi kiva seuraamus Humphreyn mittauksista on radioaktiivisen toiminnan ajanjakson supistaminen niin lyhyeksi. Se tarkoittaisi maan kokeneen melkoisen säteilylämmön, joka mysteerisesti ei kiehauttanut elämää korpuksi planeetalta.

12. Lyijyn määrä syväporauksien ja matalaporauksien zirkoninäytteissä on samanlainen. Kuitenkin sitä pitäisi olla syväporausnäytteissä vähemmän, johtuen suuremmasta kuumuudesta joka aiheuttaa korkeampia hajoamisnopeuksia oletettujen pitkien ajanjaksojen aikana. Jos näytteiden iät ovat vain tuhansia vuosia, se selittää samankaltaisuuden.

 Lähde tälle väitteelle näyttäisi olevan lähde numero 14 Gentry, R., et al., Differential lead retention in zircons: Implications for nuclear waste containment, Science 216(4543):296–298, 1982; DOI: 10.1126/science.216.4543.296.. Se vie ihan oikean tieteellisen paperin äärelle. Ei liene mikään ylläripylläri, että Suninen ei lukenut tätä 80-luvulla julkaistua paperia. Jos hän olisi lukenut sen, niin hän olisi nähnyt tämän kohdan:

"At a burial depth of 3000 m (~200°C), we calculate that it would take 5 · 1010 years for 1 percent of the Pb to diffuse out of a 50 μm crystal.
At 2200 m (-150°C) it would take 7.4  x l0 13 years, and at 1000 m (-100°C) it would take 7.7 x 10 17 years for 1 percent loss to occur (16)."

Eri syvyyksistä otetuista näytteistä löytyi erilaiset hajoamisnopeudet. Mutta samojen mittausten perusteella niiden hajoamisnopeudet pelkästään yhden prosentin määrällä ovat luokkaa n. neljä kertaa koko maailmankaikkeuden ikä. Millainen erojen pitäisi olla, jotta se muka on ongelma vanhalla planeetalle?

13. Todisteet hiljattain tapahtuneesta vulkaanisesta aktiivisuudesta kuussa, vastoin sen oletettua valtavaa ikää. Kuun olisi pitänyt jäähtyä kauan sitten, jos se olisi miljardeja vuosia vanha.

Kyseinen "hiljattain tapahtunut" aktiviteetti tapahtui n. 2,5 miljardia vuotta sitten.

14. Magneettikenttien olemassaolo Uranuksessa ja Neptunuksessa, joiden pitäisi evoluutiouskontoon kuuluvien pitkien aikakausien perusteella olla ”kuolleita”. Lähtien siitä että aurinkokuntamme on vain tuhansia vuosia vanha, fyysikko Russel Humphreys ennusti tarkasti Uranuksen ja Neptunuksen magneettikenttien vahvuuden.

 Potaskaa. Humprhey ei ennustanut vahvuuksia. Kreationistin pitäisi ensin osoittaa, että "evoluutiouskon" perusteella on muka oletettu kyseisten planeettojen magneettikenttien kuolleen. Ja nyt jos koskaan kannattaa katsoa tämä Tony Reedin mahtava video!15. Metaanin määrä Titanissa, Saturnuksen suurimmassa kuussa. Metaani olisi hävinnyt viimeistään 10 000 vuodessa kokonaan etaaniksi UV-säteilyn aiheuttamassa hajoamisessa.

Metaania tulee jatkuvasti lisää sieltä Titaanin jääkerrosten alta.


16. Nopeat tähdet sopivat universumin nuoreen ikään.  Monet tähdet kääpiögalakseissa erkanevat toisistaan nopeudella 10-12 km/s. Näillä nopeuksilla tähtien olisi pitänyt kokonaan hajaantua 100 miljoonassa vuodessa, joka on lyhyt aika verrattuna universumin oletettuun 14 miljardin vuoden ikään.

Mira-tähden matka kumoaa nuoren universumin.

 
17. Galaksit menettävät spiraalirakenteensa paljon alle 200 miljoonassa vuodessa. Tämä poikkeaa niiden väitetystä miljardien vuosien iästä. ”Nuorten” galaksispiraalien löytyminen korostaa ongelmaa, joka sisältyy oletettuihin evoluutioteorian mukaisiin ikiin.
 Mira-tähden matka kumoaa nuoren universumin.


18. Lyhytjaksoisten komeettojen esiintyminen (kiertorata alle 200 vuotta), on yhdenmukainen aurinkokunnan alle 10,000 vuoden iän kanssa.

Mira-tähden matka kumoaa nuoren universumin. Eikä nuorten komeettojen havaitseminen tarkoita, että universumi olisi yhtä nuori kuin nuori komeetta.

Eli kreationisti tarjoili kauttaaltaan sitä samaa huttua ja suttua kuin edellisinä vuosina. En edes olettanut löytäväni mitään uutta. Enkä yllättynyt.