29.3.13

Ihmisten elimet ja rakennesuunnitelmat

Palaan vielä kerran Pasi Turusen markkinoimaan avioliitto-argumenttiin. Apologin jättäessä uskonnollisen saarnan takahyllylle voimme nähdä, että argumentaatio pyrkii biologian poluille.

Homoseksuaalisuus – luonnollista, luonnon vastaista? 

Kirjoitus pyrkii selittämään homoseksuaalisuuden moraalisen huonouden, ja vieläpä ilman kirjoittajan palvoman jumalolennon määräämiä käskyjä. Onko se mahdollista?

Aloituksessa Turunen kertoo luonnonvastaisen ja luonnottoman väärästä käytöstä argumentaatiossa.

Moraalisten velvoitteiden johtamista luonnossa esiintyvistä ilmiöistä kutsutaan englanninkielisessä filosofisessa kirjallisuudessa naturalistiseksi virhepäätelmäksi (naturalistic fallacy), tai is–ought –virhepäätelmäksi.

On helppo ymmärtää miksi esiintyvyyttä luonnossa–esimerkiksi eläinten käyttäytymistä–ei sellaisenaan voi käyttää moraalisen päättelyn lähtökohtana. Luonnossa esiintyy esimerkiksi kannibalismia, joidenkin eliölajien emot syövät poikasiaan, rukoilijasirkka naaras puolestaan surmaa uroksen parittelun jälkeen jne.

Olisi siksi ongelmallista johtaa ihmisten moraalivelvoitteita pelkästään esiintyvyydestä luonnossa. 

Eikä luonnosta esiintyvillä asioilla voi perustella ihmisten käytöksen hyväksymistä.

Yksin siitä, että luonnossa esiintyy joidenkin eliölajien parissa homoseksuaalista käyttäytymistä ei voida johtaa moraalista päätelmää, että homoseksuaalinen käyttäytyminen on moraalisesti oikein. Kuten kirjoituksen alussa viittasin, luonnossa esiintyy monenlaista käyttäytymistä, jota perustellusti ei voida ottaa inhimillisen eettisen päättelyn lähtökohdaksi sellaisenaan. Eläinkunnan käyttäytymisestä ei voida johtaa sääntöjä siihen mikä ihmisten parissa voidaan pitää oikeana tai vääränä.

 Siitä mikä ja miten kaislikossa suhisee ei voida päätellä onko vastaava suhina oikein vai väärin ihmisten käytöksessä. Kanssaihmisten tuomitseminen huonommiksi ihmisiksi edellyttää edistyneempää päättelyä.Siihen tarvitaan rakennesuunnitelmia. Periaate on yksinkertainen. Rakennesuunnitelmien löytäminen voi olla aluksi haastavaa, mutta luontuu kevyellä pohdinnalla. Ihmisillä on erilaisia elimiä. Ne näyttäisivät toimivan eritavoilla. Pikkurilli on täydellisesti suunniteltu taipumaan ja tunkeutumaan nenään kaivamaan räkää. Tämä funktionaalisuus ei voi olla sattumaan, vaan tarkoituksenmukaista. Annetaan Turusen selittää tarkemmin.

Sydän on elin, jonka tarkoitus on ylläpitää verenkiertoa ruumiissa. Kun sydän pumppaa verta se toimii luonnon mukaisesti. Verenkiertoelimistö on rakenteeltaan sellainen, että se kierrättää kehossa verta. Ei esimerkiksi öljyä. Siksi hätätilassa ihmisille tehdään verensiirto eikä öljynvaihto. Tai sydämensiirto. Mainittu toimenpide auttaa verenkiertoelimistöä toteuttamaan sen luonnollista rakenteen mukaista tarkoitusta. Yhtälailla autojen koneiston voitelu on rakennettu toimimaan öljyllä, joten autoille ei tehdä verensiirtoja. (Vaikka tässä viittasin auton rakennesuunnitteluun, joka ei ole esimerkki biologisesta luonnosta, se valaisee muun ohella kykyämme ymmärtää rakennesuunnittelun merkitys.) Silmät ovat elin näkemistä varten. Silmillä näkeminen on siis luonnollista. Silmän rakenne on erilainen kuin korvan, jonka vuoksi korvan luonnollinen tarkoitus on eri kuin silmän. Ruuansulatuselimistön tarkoitus on sulattaa / hajottaa ravintoa ihmisen elimistön käyttöön elämän ylläpitämiseksi.    

Tästä pääsemmekin tuhmien elinten alueelle. Penis ja vagina ne yhteen soppii, huomenna pannaan yhdyntäkoppiin, kuten päiväkodissa laulettiin.

 Mutta Budziszewski kuvailee osuvasti kuinka ihmiset ovat biologisilta toiminnoiltaan toisesta sukupuolesta riippumattomia kaikilla biologisilla alueilla paitsi yhdellä, mitä tulee lisääntymiseen. Silloin miehen ja naisen on tultava yhteen ja muodostettava yhdessä sellainen kokonaisvaltainen ruumiillinen ja elimellinen yhteys, jota ilman kumpikaan ei itsenäisesti kykene tuottamaan jälkeläisiä.

Tämä on voimakas todistus luonnossa vallitsevasta rakennesuunnittelusta mitä tulee seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden luonnollisuuden arvioimiseen.

Ihmisten lisääntyminen tapahtuu kahden eri sukupuolen välisestä interaktiosta vyötärötasolla. Samaa sukupuolta olevilla ihmisillä sama aktiviteetti ei pysty tuottamaan jälkeläisiä. Näin Turunen pääsee vihdoinkin siihen miksi homoseksuaalinen akti on luonnonvastaista.


On täysin luonnollista, että homoseksuaalit parit eivät voi keskenään saada omia biologisia lapsia. Kuitenkin homoseksuaalinen akti, toisin kuin heteroseksuaalinen, on rakennesuunnittelun valossa vastoin luontoa. Rakennesuunnittelusta johtuen homoseksuaalinen akti kykenee ainoastaan imitoimaan luonnon mukaista heteroseksuaalista aktia.

Tämä tietenkin edellyttää sitä, että ihmisten sukupuolielimiä halutaan käyttää pelkästään lisääntymiseen. Turusen tekstissä annetaan kuitenkin hyvin erikoisella tavalla rajattu kriteeri ihmisten sukupuolielinten rakennesuunnitelmalle. Aivan kuin elimillä olisi vain yksi rakennesuunnitelma. Taidan arvata miksi hän tekee tuollaisen rajauksen. Huvikäyttö, eli tarkoituksenmukainen sukupuolielinten aktivointi pelkästään seksuaalisen nautinnon saamiseksi, ei voi olla rakennesuunnitelman mukaista käyttöä, koska silloin se olisi hyväksyttävää käyttöä. Pelkän imitaation sijasta homo- ja lesboparit kykenevät mitä moninaisella tavalla toimimaan ihan älyn ohjaamana kohti ennakoitua tavoitetta, eli reipasta seksiä. Jättäessään tämän faktan kuvioista Turunen keskittyy tietenkin pelkästään lisääntymisen biologiaan.

Viittausta luonnon vastaisuuteen ei edellisen valossa myöskään tule pitää loukkauksena tai herjana silloin kun sillä viitataan sukupuolisuuden biologiseen rakennesuunnitteluun. Tällöin kyse on pikemminkin kuvailusta, josta tosin voidaan tosin tehdä asianmukaisesti moraalisia johtopäätöksiä. Rakennesuunnittelun pohjalta voidaan näet sanoa, että ihmisen ei tulisi harjoittaa homoseksiä, koska se on luonnon vastaista ja potentiaalisesti ihmiselle vahingollista.
Tätä rakennesuunnittelusta johdettua johtopäätöstä alleviivaa se tosiasia, että luonnon, eli rakennesuunnittelun vastaisesta homoseksuaalinen akti, varsinkin miesten välisessä seksissä, on todistetusti terveydelle monella tapaa vahingollista. Aivan niin kuin lasinsirujen syöminen voi vakavasti vahingoittaa ruoansulatuselimistöä, ja siksi ihmisen ei pidä, syödä lasinsiruja. Lasi ei ole ravintoa, vaikka sitä voi syödä.

Aivan ensimmäiseksi totean, ettei todellakaan kannata laittaa lasinsiruja sukupuolielinten lähettyville. Potentiaalinen vahinko taitaa liittyä siihen miten miesten välinen anaaliseksi voi johtaa repeämiseen, jos aktia ei tehdä oikein. Harjoittelu tekee mestarin. Riskit ovat aitoja, mutta esim. naisten kesken joudummekin pohtimaan (ja minähän pohdin tätä ilmiötä ahkerasti) miten sukupuolielinten käyttö muka olisi luonnonvastaista. Kaikki osapuolet kyllä tietävät miten lapsia tehtäisiin, mutta se ei olekaan tarkoituksena samaa sukupuolta olevien ihmisten seksissä.

Sen lisäksi on huomioitava, että luonnollinen tapa synnyttää rakennesuunnitelman laatimalla tavalla lapsia on johtanut ja tulee johtamaan lukuisten naisten kuolemaan verisesti, kun synnytysvälineistö tuhoutuu lapsen pulpahtaessa pihalle. Turuselle ja ihmiskunnalle tämä on tietenkin hyväksyttävä tappava riski. Muuten ei olisi ihmiskuntaa.

Sukupuolisuuteen liittyvän rakennesuunnittelun pohjalta on perusteltua sanoa, että homoseksuaalinen parinmuodostus ja akti ovat vastoin luontoa, luonnon vastaista. Niissä tapauksissa jolloin itse keskusteluissa käytän viittausta luonnollisuuteen / luonnon vastaisuuteen, en tee sitä laajassa merkityksessä viittauksena esiintyvyyteen luonnossa, vaan kapeammassa merkityksessä, viittauksena rakennesuunnitteluun.
Turusen ja kumppanien ongelmaksi jääkin perustella miksi ihmisten elimillä on pelkästään yksi rakennesuunnitelma. Ihmisten välinen parisuhde määritellään moraalisesti huonoksi sen perusteella onnistuuko lisääntyminen heidän sukupuolielinten interaktiolla. Jos ei onnistu, tuo suhde on moraalisesti väärin.

Ainakaan minulle ei vielä selvinnyt miksi tuollakaan tavalla luonnonvastainen käytös olisi moraalisesti huonoa käytöstä. Jos ihmisten elimissä on suunnitelmat ja käyttöohjeet, niin kuka tai ketkä ne on laatinut? Olisi hienoa päästä tarkistamaan heiltä (tai häneltä) ovatko päätelmämme elinten rakennesuunnitelmista oikein.

 Linkkailen vähän ristiin, jotta lukijat löytävät Tuomo Hämäläisen fucktionaalista -kirjoituksen.

Monifunktioisuusnäkökulma paljastaa että tosiasiassa kun funktioita määritetään luonnottomiksi, on mukana helposti piilo-oletuksia. Turunen viittaa että sokeuttaminen olisi silmien funktion tuhoamista. Mutta tietääkseni homoseksuaalit, tai Augustinuksen kontekstissa suihinottajat, eivät ole suinkaan pilkkomassa sukuelimiään toimintakelvottomiksi. Päin vastoin. Nämä ihanat ja mahdollisimman jokapäiväiset toiminnot onnistuvat jos ja vain jos elimet ovat ehjiä. Näin syvä ja oleellinen epäanalogia paljastaa että Turusen ajattelussa oli "vajausta", eli se oli vielä aika heikkotasoista filosofiaa. Munien mutilointi vaikkapa ympärileikkauksella haittaa ejakuloimista enemmän kuin homoseksi tai suihinotto ikinä.

Ja:


Kun mietitään tällä hetkellä vaadittuja muutoksia homojen oikeuksiin Suomessa, on hyvä huomata oleellinen. Eli homot harjoittavat seksiä tuli lainmuutos tai ei. Lainmuutos koskee sukunimeä joka ei ole lisääntymisfunktio. Lisäksi se koskee adoptiota. Adoptio on mainio näkökulma, koska homoja ja adoptionottajia yhdistää se, että heidän sukupuolielimiensä lisääntymisfunktio ei aika usein toimi. Adoptio on toimenpide jota toki tekevät myös ihmiset joilla on omia lapsia. Mutta tosiasiassa juuri oman lapsen puute ja mahdottomuus saada omaa vauvaa johtaa monen äidin/isänvaistot vauvakuumeeseen johon haetaan vauva muualta. Sukupuolielinten lisääntymisfunktio ei ole oleellinen kun adoptioisästä ja adoptioäidistä tulee huoltajat lapselle. Tämä on luonnotonta Augustinolaisessa kulmassa. Sitä ei silti vastusteta. Homoja ja hedelmättömyyttään adoptoijia yhdistää se, että sukupuolielinten lisääntymisfunktio ei ole tuottanut lapsia. He kuitenkin yleensä käyttävät sukupuolielimensä pääfunktioita ja vahvistavat tätä kautta sosiaalista suhdettaan, ja tätä kautta auttavat luomaan rakkaudellista ympäristöä jossa lapsi kasvaa jossain muussa kuin riitelyn, tappelun, yleisen skitsoilun ja väkivallanuhan keskellä. Kuten Jumala on ihanasti tarkoittanut.

28.3.13

Long Play: Totuuksien tavatatalo

Suomessa uusi tapa välittää journalismia on Long Play:n tapa tehdä pitempiä artikkeleita, joihin pääsee käsiksi nettimaksulla. Vihdoinkin sieltä ilmestyi myös sellainen tarina, joka kiinnosti minua. Totuuksien tavaratalo kertoo Magneettimedian taustapomona vaikuttaneen Juha Kärkkäisen elämästä. Samalla selvitellään kotimaisten salaliittoteoreetikoiden toimia. Jopa Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin Teemu Vehkala on haastateltujen joukossa. 3,90 € maksava teksti on mielestäni lukemisen arvoinen.

Pääsiäisen pyhät menevät kirjoja lukiessa ja Jesus Christ Superstar musikaalia katsellessa, sekä Brianin elämästä nauttimisessa. Blogiin kirjoittelu jää vähemmälle. Joskus elämästä pitää nauttia.

26.3.13

Regneruksen tutkimus

Viime vuoden kesällä Mark Regnerus Texasin yliopistosta sai julkaistuksi tutkimuksensa erilaisten perheiden kestoista ja vanhemmuuksien laaduista. Siitä nousi välittömästi myrsky termospullossa, sillä kyseistä tutkimusta mainostettiin esimerkkinä siitä miten huonosti samaa sukupuolta olevan parit hoitavat lapsia. Sen todettiin olevan tutkittua tietoa, jonka perusteella pitäisi tehdä johtopäätöksia mm. sukupuolineutraalin avioliittolain suhteen. Tutkimuksen perusteella homopareille ei pitäisi antaa adoptio-oikeutta. Ja muita väittämiä levisi sosiaalisessa mediassa.

Luin tutkimuksen läpi syksyn aikana, mutta kirjoitushalut jäivät taustalle. Regneruksen tutkimuksen pääpointti oli selvästi jotain muuta kuin mitä populaarijulkaisuissa annettiin ymmärtää. Oletin, että paperi jää pian unohduksiin.

Olin väärässä. Nyt sitä siteeraataan kotimaisissa väittelyissä. Tahdon 2013 kampanja ajoi aiheen esille niin monessa paikassa netissä. Mistä siinä Regneruksen tutkimuksessa sitten oikein oli kyse? Kritiikeissä on tyhjänpäiväistä salahelinää, kun osoitellaan Regneruksen kristillistä uskoa. Se ei vaikuta siihen mitä tutkimuksessa selvisi. Toiset ovat kohahtaneet siitä, että tutkimuksen maksoi konservatiivisista arvoista tunnettu ajatushautumo. Sekään ei itsessään vaikuta tutkimuksen laatuun. Tai sitten on ihmetelty miten tutkimus meni niin pikaisesti läpi vertaisarvioinnista. Ehkä tutkimus oli vaan niin selkeästi ja hyvin tehty?

Koko monimutkaisen selvityksen tutkimuksen yhdentekevyydestä samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeudesta voi yllättäen lyhentää tarkasti tähän:

Tutkimuksessa ei vertailtu samaa sukupuolta olevien parien kasvattamien lasten olosuhteita heteroparien kasvattamiin lapsiin.

Regneruksen tutkimus ei missään nimessä ole huono tai hyödytön. Siitä ei voi päätellä suuntaan tai toiseen tästä asiasta. Tutkimus keskittyi muihin ilmiöihin. Regnerus vertaili laajasta tietokannasta poimittujen perheiden koostumuksia, kestoja ja laatuja.

Texasin yliopisto on julkaissut tutkimuksen tavoitteet, ja niissä tehdään selväksi mitä kyselylomakkeiden selaamisella ajettiin takaa. Regnerus etsi kolmenlaisia ryhmiä 3 000 ihmisen joukosta, joiden vastaukset perustuivat vuosien 1971 ja 1994 välille, ajalta jolloin samaa sukupuolta olevien parien suhteet eivät olleet edes rekisteröityjä parisuhteita, ja kaapissa eläminen oli turvallisempaa:

  1. Lived with a parent who had a romantic relationship with a member of the same gender (whether the romantic relation lived with the respondent [i.e., the child] or not)
  2. Lived with an adoptive parent who was neither related by biology nor marriage
  3. Lived with a single biological parent who lived with a member of the other gender but did not marry
Kokoelmaan ei löytynyt kuin pari tapausta, joissa lapsi oli kasvanut useamman vuoden samaa sukupuolta olevien huoltajien kanssa. Sen sijaan löytyi useampi tapaus, joissa lapsella oli vanhempi, jolla oli jossain vaiheessa jonkinlainen suhde (kerran tai useammin) oman sukupuolen edustajan kanssa. Ei liene yllätys, että nämä tapaukset olivatkin sellaisia vanhempia, jotka olivat eronneet. Ehkä eniten ongelmia on tuottanut se millä perusteella Regnerus latoi vanhempia lesbian mother (LM) ja gay father (GF) ryhmiin. Tuohon ei-hetero kategoriaan riitti yksi irtosuhde, vaikka loput elämästä olisi sitten eletty heteronormatiivisesti. Heteroseksuaalien ryhmä oli käytännössä kestävän ja vakaan suhteen vertailua homo- tai lesboparien ryhmään, joka koostui eronneista perheitä, adoptioperheistä, uudelleen naimisiin menneiden perheiden ja yksinhuoltajien, jne. Regnerus on itse todennut, ettei tutkimuksesta voi päätellä ratkaisevasti lesbo- tai homovanhempien pätevyydestä. Tilastoissa ei - toistaiseksi - ole tarpeeksi sellaisia samaa sukupuolta olevia parisuhteita.

Vielä nopeasti yksinkertaistaen; tutkimuksessa selvisi, että vanhempien pitkäkestoisessa suhteessa kasvaneet lapset ovat kautta linjan paremmassa jamassa, kuin rikkinäisissä perheissä eläneet lapset. Kertoessaan vakaiden perheiden eduista tutkimus oikeastaan on samaa sukupuolta olevien parien avioliittojen puolella. Sateenkaariperheille annetut tuet ja oikeudet laissa antaisivat entistä paremmat edellytykset lasten elämänlaadun parantamiseen. Josta voidaankin miettiä miksi sellaisia muutoksia sitten vastustetaan.


Starbucks -boikotti perusarvojen puolesta

Muistatko melkein vuosi sitten aloitetun Starbucks-boikotin? National Organization for Marriage ei tykännyt kahvilaketjun avoimesta perusarvojen vastustamisesta. Starbucks ilmoitti kampanjoivansa samaa sukupuolta olevien avioliittojen puolesta. Siksi sitä vastaan järjestettiin Dump Starbucks vetoomus. Silloisesta 25 644 allekirjoituksesta on noustu 54 244 allekirjoitukseen. Starbucks ei mennyt konkurssiin, mutta eipä kurssi räjähtänyt nousuunkaan. Niin tai näin, boikotilla ei ollut suuria seurauksia firmalle. Kurssi sahasi aavistuksen alle yleisimpien odotusten.

Dump Starbucks pääsi uudelleen kiertoon sosiaalisessa mediassa, kun Starbucksin toimitusjohtaja Howard Schultz vastasi kritiikkiä esittäneelle osakkeenomistajalle. Ensimmäinen neljännes boikotin alkamisesta ei ollut osakkeenomistajan mielestä tarpeeksi hyvä. Siihen Schultz vastasi näin:Hurraahuudot ja aploodit kertovat minkälaiset asenteet jylläävät yhtiökokouksessa. Pian tuon puheen jälkeen Schultzia tulkittiin hieman eritavoilla. Jotkut tulkintansa kirjoittivat otsikoksi, että toimitusjohtaja ei halunnut asiakkaikseen perinteisen avioliiton kannattajia. Examiner.comin uutisessa toistettiin tuollainen jyrkkä kanta.

Onneksi jopa Christian Post -lehden artikkelissa täsmennettiin, ettei toimitusjohjata sylkenyt konservatiivisten asiakkaiden lompakoita kohti. Schultz totesi, että osakkeenomistajilla oli oikeus myydä pois Starbucksin paperinsa ja ostaa jotain muuta tilalle, jos eivät kokeneet saavansa tarpeeksi hyvää tuottoa.

Starbucksin, Applen, Amazonin, Facebookin, Microsoftin, IBM:n, Googlen ja muiden yhtiöiden avoin pro-gay agenda ei ole enää kovin radikaalia, sillä tuoreet mielipidemittaukset laittavat samaa sukupuolta olevien avioliittojen hyväksymisen ennätyskorkealle. Sama suuntaus näyttäisi toistuvan Euroopassa. Vaikka Ranskassa onkin massat liikkeellä avioliittolain muutoksia vastaan.

Starbucksai voi boikotoida useamman periaatteen perusteella. Rajusti levittäytyvä ketju ruhjoo pienet kuppilat kumoon, mutta se voidaan katsoa osaksi kapitalismin riemuvoittoa. Tai ovatko kahvilaketjun raaka-aineostokset Afrikassa nykyään niin eettisesti tehtyjä kuin halutaan uskotella.

25.3.13

Ken Ham VS W.L. Craig Vs Pekka Reinikainen

Modernin apologian kiiltokuva William Lane Craig herättää tunteita niin uskonnottomien kuin uskovaisten parissa. Esimerkki uskovaisten välisestä tunnepalosta tulee Ken "Answers in Genesis" Hamin näppäimistöltä. Ham kuuli mitä William Lane Craig on puhunut kreationismista. Puhe ei ollut pelkkää nuoren maailman kreationismin ylistämistä. Sekös sai Hamin hämmästymään. Tässä Craigin puhe.Craigin mielestä on noloa, että niin moni saarnaaja uskoo planeettamme olevan alle 10´000 vuotta vanha. Ottaessaan Genesiksen liian kirjaimellisesti, he opettavat nuorille Raamatun olevan väärällä tavalla riippuvainen tieteellisestä näytöstä. Kun he sitten oppivat koulussa geologiaa, jätetään Raamattu pois elämästä virheellisenä kirjana. Tällaista tapahtuu niin kauan kuin nuoren maailman kreationistit markkinoivat oppejaan lapsille.

Ham kirjoitti tänään vastalauseen ja julkaisi sen Facebook-profiilissaan.

LIsten to the first 2.5 minutes of this audio clip. The words he using to describe those who believe in six literal days of creation and a young earth/universe--are words that actually need to be used for his compromising biblical authority undermining position--shocking and embarrassing for someone so influential in the church.
Craigin puhe noloudesta onkin shokeeraavaa ja noloa, sillä noinkin vaikutusvaltaisen uskonnollisen tason pitäisi olla nuoren maailman kreationisti.

He also discusses how young people will see that what they are taught from the Bible about six days of creation will conflict with evolution/millions of years. Instead of standing on the authority of Scripture, he really blasts those pastors who stand on Scripture and wants them to give up Scripture to compromise with the world's false teaching.

Kuten aina ennenkin myös tälläkin kertaa Ham tuomitsee erimielisen uskovaisen kerettiläiseksi. Vain ottamalla luomistarinan yhtä totena kuin Ham ja kumppanit voi uskovainen pelastaa sielunsa. Ham syyttää Craigia meneillään olevasta jäsenkadosta nuorten parissa.


Really it is compromisers like William Lane Craig who are contributing to why so many of the next generation are leaving church!
Aivan. Ratkaisu olisi tarjota enemmän Answers in Genesis-firman tuottamaa materiaalia nuorille.

Sadly, Craig represents the state of the majority of Christian leaders--which represents the state of much of the church.

Christian leaders like Craig need to repent before a Holy God, give up their shocking compromise, and return to the authority of Scripture. Until the Christian leaders of this nation humble themselves before God in regard to this matter, we will continue to see the decline of the church and the nation.

Hamin seuraajat toistaat tuota karmeaa leimasanaa kommenteissa. Craig on compromiser, jotakin yhtä pahaa kuin ateisti, sillä sellainen henkilö syyllistyy toisten uskovaisten eksyttämiseen. Onneksi kerettiläisyydestä ei enää polteta ihmisiä.

Meanwhile in Finland, lääkäri Pekka Reinikainen oli jostakin syystä kutsuttu Korporaatioon puhumaan evoluutiosta. Lääkäri määräsi minulle lääkevoidetta akuuttiin naamapalmuiluun. Reinikainen todistaa jälleen osaavansa kreationismin teesit ulkoa. Radiotoimittajilla ja ohjelmaan soittavilla ihmisillä on vaikeuksia päteä Pekkaa vastaan. Biokemiaa tenttineenä miehenä Pekka kertoo kyllä tietävänsä mistä puhuu. Elämän monimutkaisuus ihan molekyylitasolla on niin vaikea ongelma evoluutiolle, ettei elämä ole voinut kehittyä. Sir Fred Hoylen laskelmat kaivetaan naftaliinista todistamaan tuo mahdottomuus. 

Toimittajasetä sentään yritää valaista asiaa silmän kehityksellä, eli kertoo siitä ettei esim. ihmisen silmän kehitys olisi mahdollista yksinkertaisempien vaiheiden kautta, eli nykyisen silmän kehittymisen todennäköisyyttä ei pitäisi laskea nykyisestä vaan yksinkertaisemmista sykäyksistä ja vaiheista, joita löytyy tuolta luonnosta. Siitä mikä on nykyään monimutkainen ei voi suoraan päätellä miten se on syntynyt.

 Pekka tekee ovelan verbaalisen tempun. "Tämähän on helppo kumota." Ja sitten hän vaihtaa silmäksi trilobiittien silmät. Ihmisten silmää monimutkaisempi ja parempi silmä olikin olemassa monisoluisella eliöllä fossiilistossa. Hän myös luettelee erilaisten silmien hienouksia.. Nii-in, mutta kukaan ei ollutkaan kieltämässä etteikö luonnossa ja fossiilistossa olisi monimutkaisia silmiä. Pointti oli siinä, että tuo monimutkaisuus ilmestyisi asteittain yksinkertaisemmasta muodosta. Esim. trilobiittien verkkosilmistä löytyy vastaava vertailua erilaisten fossiilisilmien kesken. Jonka Pekka ohitti täysin. Kumoaminen olikin vain puheenaiheen vaihtamista, eikä toimittaja tajunnut sitä. Bravo!


Melkein uutena aiheena Pekka puhuu paleontologi Mary Higby Schweitzerin ja ryhmän tekemästä fossiililöydöstä. T. rexin luun sisältä löytyi yllättäen joustavaa kamaa, verisuonia ja verisoluja! Ne eivät voi säilyä kymmeniä miljoonia vuosia. Kukaan studiossa ei tietenkään tiedä mitä tutkijaryhmä teki luulle, eli se käsiteltiin laboratoriossa. Mineralisaatio poistettiin, kosteutta lisättiin. Mikroskoopin alla näkyi kollageenista koostuvia rakenteita. Aminohappoja löytyi todella vähän, sillä ne ovatkin alttiita hajoamisele.

Toisaalta, näiden kreationistien temppujen huomaaminen vaatisi materiaaliin perehtymistä sairaalloisella innolla. Harva terve ihminen sitä tekee vapaaehtoisesti ja ilmaiseksi. Kuuntele koko pätkä läpi, jos kestät.


23.3.13

Entäpä jos ID olisi aukkojen jumala -argumentti?

Discovery Institute jatkaa sitkeästi taisteluaan materialismia vastaan. Tiedemaailmassa ID:n menestystarinat ovat jääneet vähemmälle, sillä sitä ei käytetä tutkimusohjelmissa. Populaarikulttuurista älykäs suunnitelma katosi Doverin oikeudenkäynnin jälkeen, ja muutenkin ID-liikkeen tuotokset ovat päätyneet kristillisten kirjakauppojen ale-laariin. Alkuperäisessä Wedge-paperissa mainitut tavoitteet eivät toteudu.

David Klinghoffer tarjoaa lähes viimeisen mahdollisen selityksen ID-liikkeen olemassaololle. Hän puolustautuu katalilta syytöksiltä, joissa älykäs suunnitelma maalataan pelkäksi aukkojen jumala -argumentiksi. Sitähän IDeismin tieteelliset argumentit eivät ole, vaan positiivisia selityksiä havaittavasta maailmasta. Ja vaikka syytökset olisivatkin totta, niin:

However what if it were otherwise? Would that be the end of ID as a theory worthy of serious consideration? No.
 Klinghoffer toteaa, että ID:llä olisi myös tulevaisuus pelkkänä aukkoihin perustuvana selityksenä, jota se ei siis missään nimessä nyt ole!

McCullough notes that the anxieties around GOG are primarily apologetic, not theological or scientific. What if scientists succeed in closing the gaps, then I'll feel humiliated and (a secondary consideration, it often seems) people's faith will suffer! But this is answered by pointing out that materialism has already eroded faith and promises to go on doing so, a considerable threat in itself, perhaps greater than that involved in advancing GOG arguments. Weighing the relative dangers would seem to argue for giving a green light to GOG.
Uskon puolustaminen, siinä tärkeä tehtävä aukkojen jumala -argumentille ID:ssä. Pelissä ei ole pelkästään Jumalan perustelu, vaan jotakin tärkeämpää, totuus. Jos älykkään suunnitelman idea tarjoaa aukkojen jumala -argumentin kautta perustelun Jumalalle, niin tuota aukkojen jumala -argumenttia ei pitäisi hylätä. Me tiedämme Jumalaan perustuvan selityksen olevan totta, sillä se selittää niin hyvin selityksiä kaipaavat aukot. Näin se toimisi uskonnollisena perusteluna, ja siksi hyödyllisenä työkaluna apologin työkalupakissa.

Mutta ID ei ole aukkojen jumala -selitys.

21.3.13

Goldacre puhuu tutkimusten julkaisematta jättämisestä

Oi miten vetoava otsikko! BBC:n The One Show kannattaa katsoa läpi ajatuksella. Tohtori Ben Goldacre, tuo seksikäs käkkäräpää, pääsi kertomaan lääketeollisuuden ongelmista, kun lääketutkimuksista tiedotetaan. Tai oikeastaan ei tiedoteta. Kuunneltavan arvoista kamaa tulee ensimmäiset 8 minuuttia. All Trials-kampanja kaikkien tutkimustietojen julkaisemisen puolesta jatkuu, jotta lääkärit ja tutkijat saisivat vihdoinkin tietää tarpeeksi ajoissa ja tarpeeksi tarkasti onko uusi lääke reseptin arvoinen. Niin varmistetaan lääkkeisiin käytettävien verorahojen menevän entistä paremmin (suom. vähemmän huonommin) toimiviin kohteisiin.

Toivottavasti nämä Goldacren puheet tai tieto kampanjasta päätyvät joskus YLE:n ohjelmistoon.

Facebook salaa Chemtrail-koneen kuvaa!

Kerrassaan huolestuttavia uutisia chemtrail-tarkkailijoilta. Kaikkien rakastam/vihamaa Facebook on nähtävästi osallisena suuressa salailuoperaatiossa, jossa poistetaan eräs valokuva sitä levittävien gallerioista. Kuvassa näytetään salaperäiset säiliöt matkustajakoneen sisällä. Se voi tarkoittaa vain yhtä asiaa: Todistusaineistoa myrkyistä joita pumpataan ilmakehäämme tietämättämme.

Geoengineeringwatch kertoo yksityiskohdat, joita mainostettiin kotimaisilla vaihtoehtopiireillä asti:

ATTENTION CHEMTRAILS ACTIVISTS AND ONLINE RESEARCHERS  I just got booted from facebook out of nowhere. When I signed back into facebook a new screen pulled up saying my account was frozen by facebook. They stated in a lengthy contract that they had removed a photo from my page CHEMTRAIL COVER UP and that I was not allowed to use it. Facebook literally threatened me that if I used the photo again they would deactivate my account. 

 Huhhuh! Näin näyttävästi Facebook poistaa arkaluontaista materiaalia. Käskyt tulivat luultavasti suoraan Illuminatin konttorista. Kotimaisessa ryhmässä joku laittoi linkin tuohon kuvaan, ja parin tunnin kuluttua se linkki oli kuollut linkki! Ilmiö on totta. Facebook yrittää poistaa kuvan mahdollisimman ripeästi. Tämä ei voi olla sattumaa, vaan kuvassa on jotakin oikeasti salaperäistä. Mitä viranomaiset yrittävät tällä kertaa pimittää valppailta kansalaisilta?

Facebook on tiukka tekijänoikeuksista, jos niiden rikkomuksista tehdään ilmoituksia. Varsinkin kun alkuperäisen kuvan ottanut taho ilmoittaa galleriassaan, että kuvan käyttö ilman tekijän lupaa on kielletty. Facebookista poistettavissa kuvissa on poistettu kuvassa oleva alkuperäisen kuvan vesileima.

Parisiin ilmanäyttelyssä otettu kuva on nähtävissä internetissä, kunhan vaivautuu etsimään sen alkuperäistä lähdettä n. 35 sekuntia. Kohua aiheuttaneessa kuvassa on uuden Boing 747-8 Intercontinentalin prototyyppi. Eli testikone jonka tasapainoa mitataan useilla säädettävillä säiliöillä. 

Wired -teknofiililehden toimittajat kävivät katsomassa testikoneen sisältöä vuonna 2010. Chemtrail-porukoille tyypilliseen tapaan panikointia on aiheuttanut taas tasapainotustankit, joissa pumpataan vettä ympäri lentokonetta.

 These tanks are filled with water and engineers can transfer water between the tanks during flight to shift the weight of simulated cargo or passengers. The center of gravity, or CG as pilots call it, is important to the flight characteristics of any airplane. During flight test, Boeing must ensure the plane is safe and efficient at full forward and full aft CG as well as any combination between the two.

Aidon ihmiskunnan vähentämiseen tarkoitetut myrkkyruiskutuskoneen kuvat pidetään vielä piilossa.

20.3.13

Juha Ahvion Sukupuolineutraali-kirjoitus

Sosiaalisessa mediassa kiertää sivistynyt argumentti perinteisen avioliiton puolesta: Sukupuolineutraali avioliitto - Miksi ei?. Sen on kirjoittanut teologian tohtori Juha Ahvio. Pasi Turunen kehuu kirjoitusta:

"Ahvio perustelee pätevästi yleisesti hyväksyttävillä järkisyillä vetoamatta Raamattuun. Lopussa oleva lyhyt luku liittyen teologiaan on mukana koska avioliittoteologia koskettaa kirkossa käytävää keskustelua. Muuten vihkosen sisältö on ei-uskonnollista perustelua, johon vaikka perinteistä avioliittoa arvostava ateistikin voi periaatteessa yhtyä."

Tarjolla on siis parasta mitä hyllystä löytyy. Itse tulkitsin tuon kehumisen kokemukseni perusteella näin, tekstissä tullaan vetoamaan ihmisten sukupuolielinten toimintaan avioliiton olennaisena komponenttina. Olisinko väärässä?

Ainakin alku lupaa hyvää. Teksti näyttäisi olevan parempi kuin se Raapustus.netin versio. Ahvion versiossa selitetään avioliiton tulkintojen erilaisuutta. Perinteinen tulkinta vs sukupuolineutraali tulkinta. Tässä perinteinen avioliitto:


”Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, jossa osapuolet sitoutuvat toisiinsa pysyvästi ja toiset pois sulkevasti. Tämä sitoumus on luonteeltaan sellainen, että sen tarkoitus täyttyy luonnollisella tavalla yhteisenä lasten saamisena ja kasvattamisena. Puolisot sinetöivät, täydellistävät ja uudistavat liittonsa aviollisilla akteilla. Nämä aktit muodostavat lisääntymisprosessiin kuuluvan toiminnallisen osan, joka yhdistää puolisot lisääntyväksi yksiköksi. Avioliitto on arvokas itsessään, mutta siihen sisältyvä
suuntautuneisuus lasten saamiseen ja kasvattamiseen vaikuttaa avioliiton ominaispiirteisiin, mukaan lukien yksiavioisuuden ja uskollisuuden normeihin. Koska avioliitto liittyy oleellisesti lasten hyvinvointiin, on ymmärrettävää, miksi avioliittoinstituutio on tärkeä yhteisen hyvän kannalta ja miksi valtion tulee tunnustaa tämä instituutio ja säätää siitä.” (”What is Marriage”, 246)


Ja sukupuolineutraali versio:


”Avioliitto on kahden henkilön – joko samaa tai vastakkaista sukupuolta olevien – välinen liitto, jossa osapuolet sitoutuvat romanttisesti rakastamaan toisiaan, huolehtimaan toisistaan ja jakamaan perhe-elämän rasitteet ja edut. Kyse on perimmiltään sydänten ja mielten liitosta, jota tehostetaan millaisilla tahansa seksuaalisen läheisyyden muodoilla, jotka molempien osapuolten mielestä ovat hyväksyttäviä. Valtion tulisi tunnustaa avioliitto ja säätää siitä, koska valtion etu liittyy kestäviin romanttisiin kumppanuuksiin ja puolisoiden konkreettisiin tarpeisiin sekä lapsiin, joita puolisot saattavat  tahtoa ottaa kasvatettavikseen.” (”What is Marriage”,  246–247)

Pohjimmillaan tuo selkeä ero rakentuu lisääntymisen olennaisuudesta avioliittossa. Mutta sukupuolineutraalin avioliiton kannattajat kampanjoivat tasa-arvon ja ihmisoikeuksien nimessä. Se on kovin tunteita nostattavaa menoa, jonka vastustajaksi ei mielellään asetuta. Kukapa haluasi olla ihmisoikeuksia vastaan tässä modernissa maailmassa? Siksi teema täytyy vaihtaa joksikin muuksi kuin ihmisoikeuskysymykseksi. 

Ahvio selittää miksi vetoamiset esim. USA:n rotuerottelun ja nykyisen avioliittolain yhtäläisyyteen eivät päde näissä väittelyissä:

Avioliiton sukupuolineutraalin uustulkinnan edustajien mukaan avioliiton perinteinen tulkinta on – sulkiessaan esimerkiksi homoliitot avioliiton käsitteen ulkopuolelle – verrattavissa USA:ssa paikoitellen 1960-luvulle saakka voimassa olleisiin rotujenväliset avioliitot kieltäneisiin lakeihin. Argumentti on tämä: seksuaalista suuntautuneisuuttaan voi kontrolloida yhtä vähän kuin ihonväriään. Seksuaalisen suuntautuneisuuden nojalla ei siis voisi kieltää avioliiton solmimista. Rakastamansa ihmisen kanssa avioliiton solmiminen on ihmisoikeuden luonteinen perusoikeus. Valtio syrjii epätasa-arvoisesti homoseksuaaleja, mikäli lainsäädäntöä ei muuteta sukupuolineutraaliksi.

 Ahvion ensimmäinen pointti meni heti metsään. Sinällään outoa, jos joku on joskus käyttänyt tuollaista argumenttia. Olisi kiva tietää kuka on oikeasti esittänyt tuollaisen argumentin. Itse en ole vedonnut noissa vertauksissa siihen, että ihonväriä ei kontrolloida. Pointti on ollut siinä miten ihonvärin perusteella tehty syrjintä on yhtä väärin kuin seksuaalisen suuntautumisen kanssa. Selkeä tapa havainnollistaa ongelmaa on kuitenkin ongelma perusarvojen kannattajille, sille se havainnollistaa niin selkeästi syrjinnän yhtäläisyyden.

 Eihän rotuerottelu muutu hyväksyttäväksi, jos ihmisten ihonväriä muutetaan esim. kemiallisesti? Ja vaikka ihonväriä ei pystyisi muuttamaan, niin miksei sen perusteella sitten pystyisikään syrjimään avioliittolaissa? Kääntämällä aihe ihonvärin ja seksuaalisuuden vaihtumiseen käännetään huomio pois siitä mikä niissä USA:n avioliittolaissa oli ongelma tasa-arvon kannalta. Samalla annetaan ymmärtää, että syrjintä on ok, jos syrjinnän kohde pystyy muuttumaan jollakin ratkaisevalla tavalla.

Ymmärtääkseni sukup.neutr.avioliittoa ei ole tuettu sillä, että ihonväriä ja seksuaalista suuntautumista ei voi vaihdella. Se onko homoseksuaalisuus synnynnäistä, vai valinta, vai taipumus, vai muoti-ilmiö, ei vielä voi päätellä onko se moraalisesti hyväksyttävää vai tuomittavaa.

Ahvio käsittelee filosofisesti sitä mistä koko kiistässä on lopulta kyse. Uudistusmieliset haluavat muuttaa avioliiton määritelmän aivan uudenlaiseksi määritelmäksi. Se ei kuitenkaan voi toimia, sillä avioliitto on perustavalla tavalla aivan tietynlainen asia, johon ei määritelmämuutokset vaikuta.

Kyse on perinteisen instituution laillisesta korvaamisesta kokonaan jollakin uudella, jonka voimaan astuessa perinteinen menettää merkityksensä. Kyse ei ole tasa-arvosta eikä sen määrällisestä laajentamisesta, vaan siitä, mitä avioliitto perimmiltään on.

Nyt ei tarvitse kinastella tasa-arvosta tai ihmisoikeuksista. Nyt tarvitsee raapia päätään siitä mitä avioliitto tarkoittaa. Sukupuolineutraali avioliitto ei ole aito avioliitto, sillä voi olla vain yksi avioliitto joka hallitsee muita!


Todellinen avioliitto on vain miehen ja naisen välinen liittosuhde. Avioliiton käsite edellyttää puolisoiden perustavanlaatuista ja kokonaisvaltaista yhteenliittymistä, erityistä yhteyttä lapsiin sekä pysyvyyttä, monogaamisuutta ja toiset poissulkevuutta.

Miksi se voi olla vain yhden miehen ja yhden naisen välinen liittosuhde? Ahvion kirjoitus muuttuu melko seksikkääksi.


Puolisoiden perustavanlaatuinen ja kokonaisvaltainen yhteenliittyminen: avioliitto poikkeaa kaikista muista ystävyyssuhteista perustavanlaatuisen kokonaisvaltaisuutensa takia. Avioliitto pitää sisällään elämän ja voimavarojen jakamisen sekä puolisoiden mielten ja tahtojen yhteenliittymisen. Mutta avioliiton käsitteeseen kuuluu myös orgaaninen ruumiillinen yhteys. Tämä siksi, koska ruumiimme on persoonamme oleellinen osa, ei vain jonkinlainen kuori, väline tai omistamamme asia.

Samaa sukupuolta oleva pari kykenee kaikkeen tuohon, joten ainoan oikean avioliiton määritelmä tarvitsee sen ratkaisevan eron. Avioliitto ei ole jotakin, jonka ihmiset voivat määritellä postmodernisti haluamaansa muotoon. Varmasti arvaat mikä se mahtaa olla. On aika kaivaa sukupuolielimet esiin!

Kahden persoonan välinen liitto ei ole perustavanlaatuisen kokonaisvaltainen, ellei se sisällä myöskin elimellistä ruumiillista yhteenliittymistä. Siksi avioliitto edellyttää aivan tietynlaista seksuaalista yhteenliittymistä, sukupuoliyhdyntää. Mutta miksi vain tämä tekee puolisoista ”yhtä”? Ruumiilliset elimemme ovat yhteen sovitetut yhteistä
biologista kokonaistarkoitusta varten: biologista elämää ja sen yllä pysymistä silmälläpitäen – tulkitaan tämä todellisuus sitten darvinistisen sattuman tai älykkään suunnittelun näkökulmasta.
*tirskahdus* "älykkään suunnittelun" *tirsk* Lisääntyminen liitetään avioliiton määritelmään. Jotenkin arvasin tämän.

Jotta kaksi yksilöä voisi liittyä yhteen orgaanisesti ja siis ruumiillisesti, heidän tulee sovittaa ruumiinsa yhteen jotakin biologista kokonaistarkoitusta varten. Lisääntyminen ei ole mahdollista ilman seksuaalista yhtymistä. Tästä syystä juuri yhdynnässä – tämän kannalta mikään muu sukupuolisen kanssakäymisen muoto ei ole riittävä kriteeri – miehen ja naisen ruumiit sovitetaan yhteen yhteistä biologista tarkoitusta eli lisääntymistä silmällä pitäen.

Tämä on se sivistyneempi versio yleisemmästä argumentista, joka muotoillaan uutisten kommenttiketjuissa yleensä näin: "Ei miesten välinen peppuseksi saa aikaan vauvoja!"

Ihmiset pystyvät lisääntymään ihan normaalisti avioliiton ulkopuolellakin, joten miten se saadaan olennaiseksi osaksi avioliiton määritelmää?


Liiton ajatus itsessään pitää sisällään tällaisen yhteiseen hyvään tarkoitukseen pyrkimisen. Ja vaikka tämä hyvä tarkoitus – hedelmöittyminen, uuden elämän synty – ei tosiasiallisesti toteutuisikaan, tähän tarkoitukseen tähtäävä akti itsessään kuitenkin toteuttaa ainutlaatuisen ruumiillisen eli aviollisen yhteyden. Tästä syystä aviollinen yhdyntä on ainutlaatuisen arvokas. Mutta kaksi miestä tai kaksi naista eivät kykene sovittamaan ruumiitaan yhteen eivätkä näin ollen saavuttamaan elimellistä ruumiillista yhteyttä, joka palvelisi ruumiillis-biologista kokonaishyvää eli lisääntymistä.
Seksi ilman lisääntymiseen tähtäävää tarkoitusta on myös aviollista seksiä. Avioliiton määritelmään näyttäisi kuuluvan, että liitossa tapahtuva penetraatio on metafyysisesti erilainen kuin avioliiton ulkopuolinen penetraatio. Avioliiton ulkopuolinen yhdyntä on vaan ihan tavallinen yhdyntä. Lisääntyminen on osa avioliittoa ja avioliittoon kuuluu lisääntyminen. Samaa sukupuolta olevat parit eivät kykene hieromaan sukupuolielimiään yhteen tavalla joka johtaisi uuden elämän syntymiseen. Siksi sellaisten parien "avioliitot" eivät voi olla aidon avioliiton avioliittoja.

Ahvio supistaa avioliiton biologiaksi, jossa avioliiton korkein tavoite on tuottaa jälkeläisiä. Kirjoituksessa ei oteta kantaa siihen miten avioliittoon liittyy lasten kasvattaminen. Arvelen, että silloin olisi mahdotonta tehdä ratkaisevaa eroa heterojen ja samaa sukupuolta olevien parien välille. 

Entä mitä kamalaa Suomessa tapahtuisi, jos eduskunta hyväksyisi sukupuolineutraalin avioliittolain?

Jos avioliitto tulkitaan uudelleen vain aikuisten tunnepohjaiseksi kumppanuudeksi eikä lasten hankkimiseen tähtääväksi ruumiilliseksi yhteenliittymiseksi, perinteiseen avioliittoon liitetyt normit menettävät ohjeellisen merkityksensä. Koska tunteet ovat vaihtelevia, avioliittojen epävakaus kasvaa.

Tässä näytetään oletettavan, ettei samaa sukupuolta olevat parit haluaisi kasvattaa lapsia. Lisääntyminenhän oli eri asia kuin lasten kasvattaminen. Avioliittojen epävakaus lisääntyisi, koska avioliittolain entiset pykälät lasten hankkimisesta poistettaisiin. Ai niin! Suomen avioliittolaissa ei ole sellaisia pykäliä. Avioliiton esteeksi ei ole merkitty lapsettomuuden valintaa. Heteroilla on täysi oikeus lisääntyä keskenään avioliitossa haluamallaan tahdilla.Sukupuolineutraali avioliittolaki ei muuttaisi tilannetta mitenkään, mutta näissä väittelyissä ollaan väittämässä lisääntymisen olevan edellytys avioliitolle. Hyvin hämmentävä tilanne. Niinkin olennainen osa aidon avioliiton määritelmää ei ole kirjattu avioliittolakiin.

Ahvio kiteyttää ja kiillottaa vielä sen olennaisen eron:

Avioliitto tähtää lisääntymiseen ja tästä tarkoituksesta käsin avioliiton rakenne on pääteltävissä. Samaa sukupuolta olevien väliset liitot eivät voi koskaan olla avioliittoja, koska niistä puuttuu avioliitolle ominainen tavoite: lasten saaminen. Tällaisia liittoja ei voida myöskään sinetöidä uuden elämän syntymiseen tähtäävällä aktilla.
Asiaa ei ratkaista sillä, että samaa sukupuolta olevat parit pystyvät kasvattamaan vauvoja ja lapsia. Sekä elämään muutenkin tismalleen samanlaista parisuhdetta ongelmineen ja iloineen. Ei, koska ei.

Ahvio ja kumppanit ovat huolissaan kansakunnan moraalista. Tätä huolenaihetta toistellaan myös Britanniassa. Homojen elämäntapa on heikentänyt heterojen suhteita. Heterot eivät enää ylläpidä suhteitaan entisellä voimalla. Harvempi hetero menee enää naimisiin. Damn you, gays! Nähtävästi lisäämällä aviopareiksi samaa sukupuolta olevia pareja tullaan samalla laimentaneeksi avioliiton potenssia.

Seurauksena olisi myös sanan- ja mielipiteenvapauden heikentyminen.

Uskonnonvapauden ja sanan- ja mielipiteenvapauden joutuminen uhatuksi. Jos yhteiskunta hyväksyy sukupuolineutraalin uustulkinnan, tulee tästä uusi moraalinen arvo, jonka kritisointi tulee olemaan entistä hankalampaa. Avioliiton perinteisestä tulkinnasta kiinni pitävien mahdollisuudet toimia oman vakaumuksensa mukaisesti heikkenevät. Kirkkojen ja seurakuntien sananvapautta saatetaan pyrkiä rajoittamaan ja kouluissa ja päiväkodeissa sukupuolineutraalius saatetaan pyrkiä ajamaan sitovaksi normiksi, jonka kritisointi tulkitaan helposti ”vihapuheeksi”, joka pitää tukahduttaa.
Ja sehän olisi väärin. Ihmisille täytyy taata oikeus ajatella, että toiset ihmiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Se on eri asia kuin tietoisesti syrjiä ihmisiä pääkoppansa ulkopuolella.

Teoreettisella uhkakuvalla on kuitenkin ennakkotapauksia. Mutta kaivetaan taas esiin se USA:n rotuerottelu. Sielläkin tapahtui tuollaisen uhkakuvan toteutuminen, sillä viranomaisilla ei ollutkaan enää oikeutta syrjiä ihmisiä entiseen tapaan, kun ihonvärin perusteella tehty syrjintä julistettiin laittomaksi. Ihmisten syrjintä tehdään samalla tavalla hankalammaksi sukupuolineutraalin avioliittolain aikana. Valtion virkailijat joutuisivat noudattamaan maansa lakeja, eivätkä saisi jättää palvelematta sellaisia ihmisiä joita uskonto kieltäisi palvelemasta. Esim. maistraatin siviilivihkijä ei suostuisi vihkimään homopareja. Juhlatilojaan vuokraava yrittäjä ei suostuisi vuokraamaan tilojaan samaa sukupuolta oleville pareille. Ja niin edelleen.

Olenkin useasti toitottanut olevani kirkkojen syrjintäoikeuden puolella, joten tulen puolustamaan kirkkojen oikeutta rajata vihkimisseremoniansa sellaisiksi kuin ne haluavat.

Juha Ahvio oli etäisesti tuttu nimi. Googlaus muistutti minua miksi. TV7 on esitellyt miehen tuotoksia: Uusi tasa-arvoajattelu puntarissa ja Seksuaalivallankumouksen ideologiset juuret.

18.3.13

Iltalehti ja kuollut Aleksi-vauva

Iltalehden isona lööppinä oli jotakin jota en voinut ohittaa. Ostin itselleni sen paperisen version, jotta pääsisin käsiksi: Aleksi-vauva kuoli rokotteen jälkeen. Aleksin tragedia ei ole helppoa luettavaa. Kolmen kuukauden ikäinen Aleksi löydettiin kuolleena sängystä perjantaina. Pneumokokkikonjugaatti-rokote (PCV) annettiin maanantaina. Torstaina Aleksille oli noussut 39 asteen kuume. Vanhemmille puhuttiin kätkytkuolemasta. 

Vasta vuosi kuoleman jälkeen äiti sai luettavakseen kuolinsyytutkimuksen. Siitä on otettu valokuvia Iltalehden artikkeliin. Kuolinsyyksi on merkitty "yleistulehdus", jonka todennäköisin aiheuttaja on pneumokokki-bakteeri. Äiti ei voi tehdä muuta kuin kyseenalaistaa päätöksensä Aleksin rokottamisesta.

"En voi olla ajattelematta, olisiko rokote pitänyt jättää antamatta. Onko se syy, miksi pieni poikamme katselee meitä nyt pilven päältä?"
 

Kuolinsyytutkimksessa olennaisin kohta on tämä:

"Todennäköisimmin tämän ikäisen lapsen yleistulehduksen aiheuttaisi pneumokokki-bakteeri, joka on sama bakteeri, joka aiheuttaa muun muassa korvatulehduksia. Siten tällainen yleistulehdus vo tulla periaatteessa aivan kenelle lapselle tahansa, tavallaan on kyseessä eritätin huonoa tuuria, että pääosalle lapsista tämä bakteeri aiheuttaa korvatulehduksen, mutta joillekin harvoille vaikean yleistulehduksen."  

Iltalehti lähti kaivelemaan rokotteen taustoja. "Salatut taustat" otsikon takaa selviää, että kyseisellä PCV-rokotteella on havaittu haittavaikutuksia. Rokotusinfo ja Suomen Luontaisterveyden Liitolle on tehty yhteydenottoja, joissa kerrotaan miten preumokokkirokotekokeilussa olleet lapset ovat sairastuneet vakavasti. Oireina on ollut infektiosta karsastukseen asti. Rokotusten haittavaikutuksia - jotka ovat oikea ilmiö - vähätellään vanhemmille THL:n toimesta, sanoo Rokotusinfon puheenjohtaja Jyrki Kuoppala.

Mukana on myös tietopaketti Argentiinan kuolemantapauksista vuonna 2009. Silloin GlaxoSmithKline suoritti rokotetutkimusta ilman vaadittavia lupia ja muutenkin epärehellisin keinoin. GSK sai sakot epäeettisestä toiminnastaan. Tutkimukseen värvättiin väkeä, joka ei osannut lukea suostumuslomakkeita. Vanhemmille ei myöskään kerrottu, että tutkimuksessa käytettiin myyntiluvatonta rokotetta. Iltalehti kertoo 14 kuolleesta lapsesta, jotka olivat mukana 15 000 hengen koeryhmässä kahden vuoden ajan. Samaa rokotetta testatiin Panamassa ja Chilessä. Testattu rokote sai lopulta hyväksynnän, sillä rokotteen ja kuolemien välille ei onnistuttu löytämään vakuuttavaa yhteyttä. Tässä vinkki siitä miksi. Yli kymmenen tuhannen lapsen joukosta jotkut tulevat pakostakin kuolemaan jostakin syystä.
 
On teoriassa mahdollista, että rokote tappoi Aleksin. Tosin se edellyttäisi sitä, että rokotteen valmistamisprosessissa, ilyttämisessä tai molemmissa oli mennyt jotakin pieleen, eikä Aleksi saanut tavallista PCV-rokotetta. Kyseinen Synflorix-rokote ei sisällä elävien mikrobien osasia. Vaikka valmistusprosessi ja säilyttäminen olisivat menneet oikein, niin (karkeasti yleistäen) jokin rokotteen komponentti voi aiheuttaa joissain harvinaisissa tapauksissa jonkinlaisen allergisen reaktion. Aleksin kuoleman ja rokottamisen välinen yhteys on mahdollinen, mutta äärimmäisen epätodennäköinen selitys. 

Iltalehden tietopalkista:
"Lasten rokotusohjelmassa oleva PCV-rokote annetaan kaikille 1.6.2010 ja sen jälkeen syntyneille lapsille sekä riskiryhmiin kuuluville alle 5-vuotiaille lapsille."

Tästä voidaan laskea, että rokote annetaan vuosittain yli 60 000 lapselle. Tilastollisesti on selvää, että tuosta joukosta jotkut tulevat kuolemaan (tai sairastumaan vakavasti) ajallisesti pian rokottamisen jälkeen. Lapsikuolleisuus oli 2008 n. 3,5 tuhatta alle 5-vuotiasta kohden. 3,5 x 60 = 210 rokotettujen ryhmässä olevaa kuolemaa vuodessa. Tuo 210 hajautettuna pitkin vuotta, niin melko varmasti jonkun epäonni sattuu myös viikon tai parin sisälle rokottamisen jälkeen.

Siksi rokotteen ja kuoleman välisen yhteyden löytäminen vaatii muutakin kuin kronologiaa. Siihen tarvittaisiin vielä vähintään virus- ja bakteerinäytteet Aleksista. Nettien kommenttiketjuissa tuo yhteys on kuitenkin jo selvästi todistettu johtuvan PCV-rokotteesta, Iltalehden uutiseen vedoten.

Rokottamisen vastapainoksi täytyy punnita onko lapsen kannalta turvallisempaa sairastaa aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys tai korvatulehdus ilman rokotetta. Varsinkin joidenkin listalla olevien tautien antibioottiresistenssin vahvistuessa antibioottien liikakäytön takia. Rokotteiden tehoa arvioitaessa on otettava huomioon eri tautikantojen vaihtelevuus yhdistettynä saatavilla olevien rokotteiden erilaisuuteen.

17.3.13

HIV akupunktiosta Sveitsissä, not quite

Itseoppinut akupunktion avulla parantava mies on aiheuttanut kohua Sveitsissä. Asiakkaittaan pistelevä 54-vuotias mies ei muistanut pestä työvälineitään kunnolla. HIV-positiivinen potilas oli jäljittänyt tartuntansa lähteen akupunktioterapeutin luokse. Mies kiistää syytteet. Hän ei ilmaantunut oikeudenkäyntiin, joten poliisi kävi noutamassa syytetyn kotoaan. Toistaiseksi uskotaan, että 16 ihmistä on saanut HIV-tartunnan miehen luona käytyään. He opiskelivat miehen ylläpitämässä musiikkikoulussa.

Oikeudenkäynti alkoi viime vuonna, mutta tutkintapyyntö tehtiin jo 2005. Tartunnat olisivat tapahtuneet 2001 - 2005 välillä. Mies ei itse ole HIV-positiivinen. Netissä ei ole vielä tietoa siitä millä menetelmällä poliisi yhdisti nuo 16 ihmistä miehen klinikalle. Kaikilla on sama HIV kanta, mutta miten virus pääsi säilymään akupuntioneuloissa noinkin monta vuotta?

  Toisissa uutisissa kerrotaan miehen antaneen veridopingia. Se selittäisi paremmin miten noin moni sai saman viruskannan. Mies olisi vetänyt verta HIV-positiivisesta ja pumpannut toisiin sitä suoristusta parantavana hoitona.

Miehen tumpelointi ei sinällään liity akupunktion lääketieteellisen pätevyyteen (tai sen puutteeseen), mutta on aivan liian karmaiseva esimerkki siitä miksi uskomushoidot tarvitsevat sen valvonnan ja puoskarilainsäädännön.

Kiitos vinkistä herra Unholalle.