30.6.07

Tänään haastateltavana: Jumala

Colin McKim on saanut ainutlaatuisen tilaisuuden haastatella itse Jumalaa. Hän julkaisee haastattelun Osprey Median sivuilla. McKim oli huolestunut ateismin noususta ja kaikista niistä ateistien kirjoista jotka ovat nykyään myyntimenestyksiä. Onneksi vuoropuhelu itse Jumalan kanssa sai rauhoitettua hänen mielensä.

HIV hyökkääkin eritavalla kuin on luultu

Seed-lehdessä esitetään tutkimus, jonka mukaan hallitseva teoria HI-viruksen leviämisestä ihmisten immuniteettijärjestelmää vastaan on väärä. On luultu, että HIV aiheuttaa valkosolujen - T-solujen - tuhoutumisen kun virus tartuttaa ja tuhoaa niitä. Tämä toistuu, kun uudet virukset tartuttavat uusia T-soluja. Tutkijat huomasivat, että tämä pitäisi paikkansa, niin T-solut tuhoutuisivat paljon nopeammin kuin mitä havaitsemme.
T-solujen tuhoutumisessa täytyy siis vaikuttaa jokin hitaampi prosessi. Sitä ei vielä tunneta.

Matti Leisola vieraili Aamulehdessä

Tämä meinasi mennä melkein ohi suun. Aamulehden Alakerta-osiossa oli juttu otsikolla "Onko kaikki sallittua biotekniikassa?" Kirjoittajana oli itse Suomen tunnetuin IDeisti Matti Leisola. Aihe on tietenkin tärkeä. Biotekniikalla voidaan muuttaa luonnonlakeja. Kantasoluilla kyetään tulevaisuudessa ehkä parantamaan tauteja joiden suhteen nykyinen lääketiede on voimaton. Leisolan suurin huoli on siinä, että kuka tai ketkä määräävät mikä on sallittua tieteessä.

"Yhteiskunnassamme ei enää ajatella, että on absoluuttisia mittareita oikealla ja väärälle. Tuomioita niistä tehdään eri perustein. Yhteiskunnan eettinen tunto on kuin quattro stagioni-pitsa, jossa ensimmäinen neljännes on eudaimonismia (= kaikki, mikä lisää nautintoa ja mielihyvää), toinen hedonismia (= kaikki, mikä antaa onnen tunteita), kolmas utilitarismia (= kaikki, mikä on hyödyllistä tietylle ryhmälle) ja viimeinen tiede- ja yhteiskuntaguruismia (= kaikki, mitä tiedemiehet ja julkisuuden henkilöt sanovat)."

Yhteiskunnan eettinen kompassi pyörii villisti ja osoittaa heikosti. Eettisessä keskustelussa ei edes odoteta lopullisten vastausten löytämistä. Siinä Matin murheita. Jos perusteet ovat suhteellisia, myös oikea ja väärä muuttuvat vääjäämättä. Matti muistelee omaa nuoruuttaan. Silloin avioliiton rikkominen, abortti ja homoseksualismi olivat rikoksia. Nyt ne ovat melkein kaikkien hyväksymää käytäntöä. Matti huomauttaa, että Suomessa eutanasia on vielä kiellettyä, mutta laillistettua Hollannissa. Keskusteluissa sitä halutaan myös Suomeen. Myös kantasolujen tutkiminen tuomittiin aluksi, mutta nyt se on hyväksyttyä.

Leisola onkin oikeassa näiden muutosten suhteen. Kannattaa samalla muistaa, että yhteiskuntien arvot ovat muuttuneet aina. Emme enää salli orjuutta siinä muodossa kuin sitä harjoitettiin Rooman aikana. Yhteiskunta oli kuitenkin pitkään absoluuttisten arvojen alaisena. Eli jopa absoluuttinen arvomaailma muuttuu aikojen saatossa.
Sitten onkin aika tehdä vertauksia. Matti kirjoittaa seuraavaa:

"Periaatteessa on mahdoton antaa konkreettisia eettisiä normeja yhteiskunnalle, jonka perusvakaumus on yleinen normittomuus."

Vihjaileeko Matti, että Suomi olisi tällainen yhteiskunta?

"Kannibalistisessa yhteiskunnassa minua pidettäisiin idioottina, jos sanoisin: 'Älä tapa'. Yhteiskunnan odotushorisontti pitäisi tällaista moraalista väitettä mahdottomana.
Hitlerin Saksassa olisi perushorisontti estänyt minua sanomasta: 'Juutalaiset ovat samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin ja siksi heille kuuluvat samat oikeudet'."


Matti on jälleen oikeassa. Yhteiskunnilla on omia moraaliarvoja. Tästä faktasta ei pääse yli eikä ympäri. Mutta muistellaan vielä menneitä. Jos minä, Paholaisen Asianajaja, olisin eksynyt muinaiseen Lähi-itään, ja näkisin kuinka ihmisiä kivitetään kuoliaaksi sapatin rikkomisesta, niin minuakin pidettäisiin täysin idioottina. Kokisin varmaan myös saman kivittämisen. Mutta kaikki tuo tapahtuisi yhteiskunnassa, jonka arvot olisivat absoluuttisia. Noh, ainakin heidän itsensä mukaan. Siinä onkin relativistisen ja absoluuttisen moraalin ongelma. Näin yksinkertaistettuna: Toinen osapuoli tietää ja hyväksyy, että "oikein" ja "väärä" voivat muuttua. Toinen osapuoli vaatii, että ne ovat juuri nämä tietyt asiat, aina ja ikuisesti, piste. Miten voimme tietää kumpi on oikeassa?

Suhteellisen mittarin käyttö on kuulemma helppo havaita. Kun kysytään mitä lukija odottaa biotekniikan oikeaa ja väärää koskevalta kirjoitukselta, niin joku haluaisi tietää mitä etuja ja haittoja, mitä hyötyä ja mitä vahinkoja biotekniikasta on odotettavissa. Tällöin ihmisellä on utilitaristinen mittari. Toinen voi miettiä nostaako biotekniikka länsimäistä elintasoa. Tämä olisi eudaimonismia. Kolmas haluaisi tietää mitä tiedemiehet ja julkut (varsinkin Matti Nykänen) pitävät oikeana. Eli guruismia.

"Ilman absoluuttisia mittareita voi kysymykseen antaa vain muotia ja trendiä kuvaavia vastauksia."

Totta maar, mutta miten ihmeessä absoluuttinen mittari sitten oikein toimisi? Valitettavasti Matilla ei ollut aikaa eikä tilaa kertoa meille. Pahus. Lienee paikallaan muistuttaa, että nämä "muodikkaat ja trendikkäät" vastaukset eivät perustu - ainakaan ne joihin olen tutustunut - hetken mielijohteeseen ja pelkkään kokeilunhaluun. Taustalla on ollut halu auttaa ja parantaa maailmaa, tavalla joka ei tuota harmia muille ihmisille. Poistaa sairauksia ja helpottaa tuskaa. Antaa ihmisoikeuksia niille, joilta ne on viety. Lisätä tietoa maailmankaikkeudesta. Rukoilkaamme, ettei absoluuttinen moraali kiellä näitä asioita.

Lopulta Matti pääsee modernin tieteen kimppuun. Relativistinen ajattelumaailma on saanut vaikutteita tieteestä. Moderni tiede on luonteeltaan "naturalistista ja materialistista."

Kyllä. Siihen on syy miksi keijukaiset, henkiolennot ja havaitsemattomat yksisarviset eivät kuulu tieteeseen. Ne ovat jotain paljon pahempaa kuin vääriä ajatuksia. Ne ovat toistaiseksi tieteellisesti hyödyttömiä.

Seuraa lainauksia tiedemiehiltä ja filosofeilta, joilla Matti huomauttaa tieteen olevan kaikkea muuta kuin moraalisesti absoluuttista.

"Tiede on ennalta sitoutunut materialismiin. ... ja tämä sitoutuminen on absoluuttista."

"Etiikka on illuusio, jonka geenimme aiheuttavat."


"Ajatus siitä, että yksi eliölaji on - päinvastoin kuin kaikki muut - suuntautunut oman lisääntyvän hyvinvointinsa lisäksi kohti Totuutta, on yhtä epädarvinistinen kuin ajatus, että jokaisella ihmisellä on sisäänrakennettu moraalinen kompanssi - omatunto, joka on vapaa sekä yhteiskunnan historiasta että yksilöllisestä onnesta."

Ja nyt se tulee! Matti Leisola paljastaa mistä saamme absoluuttisen Totuuden.

"Totuus (isolla T:llä) on totuutta sellaisena kuin Jumala sen tuntee. Kun Jumala ei ole enää kuvassa, ei voi olla olemassa Totuutta; on vain ihmisten erilaisia mielipiteitä. Käsitys Totuudesta on hävinnyt kristillisen konsensuksen häviämisen myötä."

Absoluuttinen moraali tulee siis kristittyjen Jumalalta. Nyt alkoi pelottamaan. Kyseessä kun on se sama jumalolento, joka on määrännyt kansanmurhia ja murhannut ihmisiä hieman arveluttavista syistä, sekä määrännyt ja hyväksynyt orjuutta. Tästä lähteestä meidän pitäisi ammentaa moraalimme? Taidan jättää absoluuttisen moraalin ja pysyä relativismissa. Olenhan kuolemantuomiota, orjuutta, kansanmurhia ja murhaamista vastaan.

Suurin aivopieru on jätetty viimeiseksi. Leisola kirjoittaa seitsemästä kuoleman synnistä, joita käsiteltiin 1998 New Scientist-lehdessä. Siinä selitettiin kuinka mm. kateus on väistämätöntä, koska se on hyväksi geeneillemme. Joitain vuosia sitten ilmestynyt kirja piti raiskauksiakin luonnollisena evoluution tuottamana tapahtumana.

"Vaikka kateus ja raiskaus voivat olla loogisia johtopäätöksiä naturalistisesta näkökulmasta, ovat ne useimmille vaikeasti hyväksyttäviä asioita. Yhteiskunnassamme on yhä voimakas muisto kristillisestä etiikasta."

Voi [eufemismi]perhonen[/eufemismi]! Jos naturalistinen materialisti tutkii vaikkapa leijonien tapaa tappaa toisen uroksen siittämät poikaset, niin sama naturalisti ei ala sillä perustelemaan toisten ihmisten lasten tappamista. Tai jos hän tutkii skorpionin tai käärmeiden myrkytysvaistoja, niin hän ei ala myrkyttämään toisia ihmisiä. Leisola on nyt suoraan sanonut, että raiskausilmiön tieteellistä selitystä käytetään jotenkin sen "hyvyyden" ja hyväksymisen perusteluksi. Toivon tulkinneeni häntä aivan väärin. Eihän Leisola voi olla oikeasti noin... No, antaa olla.

Artikkelinsa lopussa Leisola mainostaa "rohkeita ajattelijoita", jotka haastavat modernin tieteen naturalistista perustaa. Alvin Platinga, Phillip E. Johnson, Michael Behe ja Siegfried Scherer saavat nimensä Aamulehteen.

29.6.07

Grafologian perusteet, Pentti Vaarama, 1988

Ostin jokin aika sitten muutamalla eurolla grafologiasta kertovan kirjan. Grafologia on 1600-luvulla kehitetty pseudotiede, jonka avulla yritetään "selittää ihmisen käyttäytymistä niin pintapsykologisella, arkipäivän tiedostetulla tasolla, kuin myös syvyyspsykologisella, tiedostamattomalla tasolla." Käsiala kertoo ihmisestä enemmän kuin sen ajatuksen jonka hän on kirjoittanut paperille. Pentti Vaarama selittää lisää:
"Käsiala ei synny kädessä, käden liikkeen vaikutuksesta, eikä "käden käänteessä", vaan se on pitkäaikaisen kehitysprosessin tulos. Todellisuudessa käsiala syntyy aivoissa, aivojen kirjoituskeskuksissa; käsi vain välittää herkän aivokirjoituksen paperille. Käsialan sijasta voimme perustellusti puhua aivokirjoituksesta."

Ihmisen psyyke ja sielun liikkeet välittyvät siis raapustamisen myötä paperille. Samalla grafologi saa tietoa kirjoittajan fyysisestä hyvinvoinnista. Mikä parasta, grafologi voi tehdä nämä johtopäätökset pelkän tekstin perusteella, joten jopa kuolleiden ihmisten kirjeet ja tekstit mahdollistavat heidän ajatusmaailman tarkastelun. Tai kuten Vaarama sanoo:
"Tällainen taaksepäin suuntautuva, retrospektiivinen, tarkastelu antaa runsaasti uutta valaistusta esimerkiksi historiallisten vaikuttajayksilöiden käyttäytymiseen ja tekemisten motiiveihin."

Vaarama myös voivottelee sitä, ettei Suomen korkeakouluissa ja lääketieteellisessä opetuksessa ole ollut vakavaa suhtautumista grafologiaan. Harmi.
Hieman yllättäen hän kertoo jo sivulla kymmenen mistä grafologiasta on kyse, tavalla joka saa skeptikon nyökyttämään päätä. Grafologian kuvaa ihmisen luonnetta, ja tuo luonne voidaan kuvata Ludwig Klagesin ("tieteellisen grafologian perustaja") kehittämän luonneopin avulla. Valitettavasti samalla selviää, että ihmisen käyttäytyminen on ambivalenttia, kaksoismerkityksellistä.

"Jokainen ihmisen ilmaus (ilme, eleet yms.) voidaan selittää ainakin kahdella usein toisilleen vastakkaisella tavalla. Niinpä esim. rauhallinen ja hallittu käytös saattaa johtua joko erinomaisesta itsekurista tai kaikkien häiritsevien kiihokkeiden ja intohimojen puutteesta. Nopeus on toisella ihmiselle merkki nopeasta oivaltamiskyvystä, toisella taas levottomuudesta ja tasapainottomuudesta. Samankin henkilön jotkin ominaisuudet voidaan toisessa tilanteessa tulkita myönteisiksi, toisessa tilanteessa taas kielteisiksi."

Jos grafologille tarjotaan vain kirjettä, niin miten hän voi päätellä mikä on vaikuttanut kirjoittajaan kirjoituksen aikaisena päivänä? Vaartama myöntää jokaisella käsialan piirteellä olevan vähintään kahdenlainen merkitys.

"Jokainen kirjoitusmerkki voidaan selittää johtuvaksi joko kiihokkeen voimasta tai vastakkaisen voiman heikkouden aiheuttamaksi. Esim. nopea kirjoitus ilmaisee myönteisenä yritteliäisyyttä, ahkeruutta, vilkautta ja yleistä aktiivisuutta, mutta kielteisenä se ilmentää rauhattomuutta, hermostuneisuutta ja tasapainottomuutta."

Onneksi grafologeilla on keino tietää kumpi on kyseessä. Ratkaisu on nimeltään muototaso. Tällöin otetaan tarkasteluun kokonaisuus. Eli "käsialan symmetrisyys, tasapainoisuus ja harmonisuus sekä tilankäyttö (reunukset, rivinvälit, sananvälit, kirjainten välit, jne.) sekä käsialan itsenäisyys, persoonallisuus ja myös käsialan sopusuhtaisuus, kauneus esteettisenä elämyksenä."

Muototasolla voidaan tarkastella kirjoittajan persoonallisuuden kehitystasoa. Sen mittaamiseksi on myönteisiä ja kielteisiä ominaisuuksia; käsiala on luontevaa tai luonnotonta, rytmi on eheä tai häiriintynyt, rivinvälit ovat selvä tai epäselvät, jne. Vaarama muistuttaa, että aloittelijoilla voi olla vaikeuksia saada näitä hienompia kohtia kohdalleen, mutta kokemuksen myötä ne voi listata heti yhdellä silmäyksellä.

Käsialan eri piirteet edustavat tiettyjä osia ihmisen tietoisuudesta. Näillä on symbolinen merkitys, mutta ainakin ne on helppo tajuta. "Käsialassa tunne näkyy symbolisesti pyöreytenä, kun taas tahto ilmenee kulmikkuutena ja järki esiityy käsialassa nimenomaan terävyytenä." Mutta jopa näillä hienouksilla on samat ambivalentit tulkinnat. Jokaiselle ominaisuudelle on kymmeniä tulkintatapoja. Otan esimerkiksi käsialan laajuuden, eli ahdas vs laaja. Laaja käsiala voi merkitä mm. hutilointia, mutta ahtaan käsialan voi tulkita myös hätääntyneessä tilassa kirjoitetuksi. Näitä vertailevia taulukoita on kirjassa monta, ja ne ovat yksinkertaistettuja. Vaartama sanoo, että tulkintatapoja on jopa satoja!

Kun vertaan kirjan oppeja omaan käsialaan, niin voin heti sanoa yhden kohdan joka menee pieleen. Monet ihmiset ovat kuvailleet minua (ja voin yhtyä heidän heidän kantaansa): tunteeton, analyyttinen ja enemmän "järki" ihmisiä. Grafologian perusteet-kirjassa kerrotaan käsialan kaltevuudesta:
"Kirjoituksen kaltevuus ilmaisee tunteen purkautumistavan, ei välttämättä sen voimaa. Voidaan sanoa kirjoituksen kaltevuuden myös kertovan erityisesti tunteen ja järjen - mutta jossain määrin myös tahdon - keskinäisistä voimasuhteista. Oikealle viisto käsiala edustaa "sydäntä", tunnetta ja pysty "järkeä", hallintaa. Vasenviistossa käsialassa järjen kontrollin lisäksi "tahto" - useimmiten tiedostamattomasti - tulee mukaan muuntamaan tunteet aivan toisiksi kuin miten ne on koettu ja eletty."

Oma käsialani on vahvasti viisto oikealle. Olisin siis tunteellinen ihminen. Eikä tätä ristiriitaa voi pelastaa vetoamalla "tahtoon", sillä sen pitäisi vaikuttaa vain vasemmalle viistossa käsialassa. Näin kirja kuvaa oikealle viistoa käsialaa:
"Oikealle viisto käsiala kertoo kirjoittajasta, jolle on luonteenomaista sydämellisyys, teeskentelemättömyys, syttyväisyys, innostumiskyky ja intomielisyys, jopa intohimoisuus. Hän on seurallinen, vaikutuksille altis ja kiinnostunut uusista, vaihtelevista näkymistä ja näkökohdista. Nämä ominaisuudet luovat pohjaa suurelle oppimisalttiudelle ja kiinnostukselle uusiin asioihin."

Hetkinen! Tuossahan on jotain tuttua. Olen oppimisaltis ja kiinnostunut uusista asioista. Ei kai tässä yritetä varmistaa kaikkia vaihtoehtoja monipuolisella tulkinnalla? Jatkuu...

"Oikealle viistoa kirjoittava on ulospäin suuntautuva, ekstrovertti, intomielinen rakkaudessa, teeskentelemätön ystävyydessä, luonnollinen ja luonteva seurustelussa."

Olen sisäänpäin suuntautuva, ujo ja hillitty rakkaudessa. Ehkä jokin muu ominaisuus käsialassa voi kuitenkin korjata tilanteen grafologian kannalta? Se on hyvinkin mahdollista, sillä vaihtoehtoja on loputon määrä. Kirjoituksen nopeus, viivan vahvuus, säännöllisyys, tilanjako, rivien muoto, t-kirjaimen poikkiviivat, pikku i-kirjaimen piste, sekä g:n, j:n, p:n ja y:n alasilmukat, nämä kaikki voidaan tulkita mitä moninaisilla tavoilla. Näitä alasilmukan tulkintoja on vähintään 50. Minun suosikkeja ovat nämä:
"19. Alapituus tai silmukka kaartuu vasemmalle: Erityistä seksuaalista herkkyyttä.Myös eroottis-lyyristä mieltä ja kiinnostusta. Saattaa ilmaista myös enemmän tai vähemmän tiedostettuja homoseksuaalisia taipumuksia."
ja numero
"28. Hyvin vaihtelevia alapituuksia samassa käsialassa: Polygaamisia, moniavioisia taipumuksia. Elostelijatyyppi. Moraalisen kontrollin puutetta."

Mutta eikös grafologi voi itse hienosäätää tulkintansa kohdalleen saamalla palautetta kirjoittajalta? Kyllä. Ja juuri tätä Pentti Vaarama haluaakin. Grafologin ja kirjoittajan pitäisi olla vuoropuhelussa, jotta luonteenkuvaus saadaan tarkennettua kohdalleen.

"Keskustelussa grafologisen kuvauksen ilmaisuja olisi mahdollista täsmentää, täydentää ja tulkita, jotta vastaanottaja-kirjoittajakin ymmärtäisi ne jota kuinkin samoin kuin tulkitsija-grafologi on tarkoittanut."

Voin kuvitella. Tarkoitinko, että olet tunteellinen? Kyllä, mutta suuntaat tunteet sisäiseen maailmaasi ja tämän takia ihmiset, ja sinä, voivat tulkita sinut tunteettomaksi. Ja kun sanoin sinun olevan impulsiivinen, niin tarkoitin, että ajatusmaailmassasi tapahtuu jatkuvasti, mutta et toteuta kaikkia ajatuksiasi. *pyyhkii hikeä otsalta*

"Vastuunsa tuntevalle ja kehityshaluiselle grafologille olisi mahdollisimman välittömän palautteen saaminen erittäin tärkeätä ja opettavaista. Hänelle selviäisi, missä suhteessa luonteenkuvaus on osunut oikeaan ja mistä seikoista vastaanottaja on eri mieltä. Kokemuksen mukaan useimmiten on kyseessä lähinnä kielellisen ilmaisun erilainen ymmärtäminen. Keskustelussa tällaiset tulkinnalliset epäselvyydet useimmiten selviävät ja selkiintyvät."

Suomeksi: pieleen mennyt tulkinta voidaan vielä kääntää tarkoittamaan päinvastaista.
Lopussa Vaarama esittelee eri mahdollisuuksia grafologian hyödyntämiseen. Kuulemma Sveitsissä ja Yhdysvalloissa grafologiaa käytetään yleisesti ammatinvalinnanohjauksessa ja nuorten opintojen ohjauksessa hyväksi. Lääketiede hyötyisi grafologiasta, sillä sen avulla voidaan havaita mm. syöpä, keuhkotuberkuloosi, sydän- ja aivoasairaudet. Käsialahan tulee aivoista, joten aivoon vaikuttavat sairaudet voidaan havaita helposti. Avioliittoneuvonta ja kasvatustiede hyötyisivät perusteellisen luonnetutkimuksen antamasta tiedosta. Ainakaan 1980-luvulla nämä asiat eivät olleet pop lääketieteessä, eivätkä näytä olevan vieläkään. Olkaamme siitä iloisia.

Ehkä grafologian jämähtäminen pseudotieteeksi johtuu siitä, että se ei kannusta edistykseen.

"Esim. erään grafologiayhdistyksen puheenjohtaja on todennut, ettei grafologian tieteellinen tutkimus ole tarpeen, koska käytännön työskentely opettaa. Hän on myös todennut, että grafologia oli valmis jo 1950- ja 1960-luvuilla, ja ettei hän ole kyseenalaistanut mitään grafologiaan liittyvää 30-vuotisen uransa aikana."

Ihmeellinen maailma - Skeptikon sanakirja, Ursa.

Lopuksi muistutus siitä, ettei kannata sekoittaa grafologiaa ja käsiala-analyysiä keskenään. Käsiala-analyysillä yritetään selvittää dokumenttien ja allekirjoitusten oikeellisuus, ei ihmisen luonteenpiirteitä.

28.6.07

Altruismia simpansseissa

Uudet havainnot näyttävät vahvistavan todellisen altruismin olevan totta simpansseilla. Simpanssi auttaa toista simpanssia vaikka ei saisi siitä palkkiota. Simpanssi voi myös auttaa ihmistä ilman palkkiota ja vaikka auttaminen vaatisi ponnistelua. Altruismin taustalla voi kuitenkin olla toive paremmasta asemasta silloisessa yhteisössä, tai ehkä simpanssi on yhdistänyt ihmisen auttamisen siihen, että ihmisiltä saa yleensä ruokaa. Jostain syystä spontaani altruismi on yleisempää, kun villissä luonnossa elämisen asettamat rajoitteet poistettu. Eli kun eläin on turvassa eläintarhassa. Ehkä taustalla on kuitenkin aito empatia.

NewScientist

Peltokuvioita, for Idiots

Kesä on taas täällä, ja pellot alkavat olla juuri oikessa kunnossa plasmapyörteille, UFOille ja ihmiskunnan tajunnan laajentumiselle. Tai sitten voit tehdä jotain vastaavaa itse.


Field Guide - The Art, History and Philosophy of Crop Circle Making


Eilen tuli JIMiltä uusintana "dokkari" peltokuvioista. Kokeilin seurata sitä parhaani mukaan, mutta heti ensimmäinen tutkija käsittely taikavarpua kävellessään kuvion sisällä. Sain ajatuksen, ja nyt suunnittelen jonkinlaisen peltokuvion tekemistä, jonnekin...


27.6.07

Edge of Evolution, mistä siinä oikein on kyse?

Sitten onkin vuorossa syvällisempää tekstiä. Kokeilen keskittyä vain olennaiseen.

1) Mikä on Behen esittämä pääargumentti?

Darwin's Black Box-kirjassa Behe esitteli hiirenloukun ja IC:n (redusoimattoman monimutkaisuuden), tai ainakin niiden ensimmäisen version. Edge of Evolution tarjoaa CCC:n. Siitä kohta lisää. Jos edellisessä kirjassa käytettiin hiirenloukkua esimerkkinä argumentille, niin tällä kertaa käytössä on proteiini-proteiini sidos ja sellaisen muodostuminen sattumanvaraisella mutaatioilla.
Eräälle malariataudin haaralle on kehittynyt sattumanvaraisella mutaatiolla vastustuskyky erästä malarialääkettä [chloroquine] vastaan. Lääke ei enää toimi tällaista malariaa vastaan. Vastustuskyky ilmaantui kahdella pistemutaatiolla. Behe ilmoittaa tällaisen mutaation todennäköisyydeksi yhden suhde 10 ^ 20. Eli ykkönen jota seuraa kaksikymmentä nollaa. Aika suuri epätodennäköisyys. Kuitenkin jostain löytyy aina vähintään yksi sairastunut ihminen, jolla on parasiitti, jolla on vastustuskyky chloroquinea vastaan. Plasmodium falciparum parasiitteja on yhdessä sairastuneessa ihmisessä noin triljoona, ja sairastuneita ihmisiä on noin miljardi. Valtava populaatio mahdollistaa tajuttoman epätodennäköisyyden kiertämisen.
CCC, eli Chloroquine-complexity Clusters, on uusi IC. Jos jollekin mutaatioryhmän ilmestymiselle on yhden suhde 10 ^ 20 todennäköisyys, niin evoluutiolla on ongelmia.

"No complexity that is of the ame complexity as chloroquine resistance in malaria arose by Darwinian evolution in the line leading to humans in the past ten million years.
Instead of concentrating on us humans, we can look at the odds another way. There are about five thousand species of modern mammals. If each species had an average of a million members, and if a new generation appeared each year, and if this went on for two hundred million years, the likelihood of a single CCC appearing in the whole bunch over that entire time would be only about one in a hundred."

s. 61

Mutta entäpä jos jonkin mutaatioryhmän sattumanvarainen todennäköisyys olisikin tupla CCC? Tällainen tupla CCC on Behen mielestä evoluution raja. Ja tällainen todennäköisyys on kaikilla niillä muutoksilla joihin tarvitaan kahden uuden proteiini-proteiini sidoksen ilmestymistä. Siihen tarvitaan viittä tai kuutta pistemutaatiota, juuri tietyissä paikoissa. Todennäköisyys on tällöin yhden suhde 10 ^ 40. Maailmassa ei ole ollut edes 10^40 solua neljän miljardin vuoden aikana, joten todennäköisyys on ratkaisevasti evoluutiota vastaan.

"In short, complexes of just three or more different proteins are beyond the edge of evolution. [...] And the great majority of proteins in the cell work in complexes of six or more. Far beyond that edge."
s. 135
Behe käsittelee HI-virusta. Kyseisen viruksen perimä muuttuu nopeasti ja on ollut pitkään suuren mielenkiinnon kohde. Onhan kyseessä miljoonien ihmisten henki. Behen suureksi harmiksi kyseinen virus ei ole kokenut "merkittäviä" muutoksia, vaikka siinä on tapahtunut lukemattomia mutaatioita, mielettömien sukupolvien ajan. Johtopäätös: evoluutio ei luo mitään uutta ja monimutkaista.

2) Tarjoaako Behe selitystä sille miten elämä on sitten muka kehittynyt?

Ainakin yrittää. Hän kumoaa yksitellen sattumanvaraisten mutaatioiden naturalistiset vaihtoehdot pois, ja päätyy tähän:
"Instead, I conclude that another possibility is more likely: The elegant, coherent, functional systems upon which life depends are the result of deliberate intelligent design."
s. 166

3) Mutta antaako Behe mitään tarkempaa ja hyödyllisempää informaatio tästä "Älystä?"

Behe ilmoittaa, että "osien tarkoituksenmukainen järjestys" on merkki suunnittelusta. Hän kertoo autiosta saaresta, jolle haaksirikkoutunut mies rantautuu. Mies vaeltelee ja löytää kiviä. Ne ovat puoliympyrämuodostelmassa. Outoa. Myöhemmin mies löytää banaanipuita, jotka kasvavat kahdessa rivissä. Hämmästyttävää. Lopulta mies löytää rantautuneen laivan rauniot saaren toiselta puolen. Oudot ja merkittävät muodostelmat saavat selityksen. Ne ovatkin ihmisten asettamia ja rakentamia! Behe vertaa tätä biologisten löytöjen tekemiseen.

"If a cellular feature has some discernible (=havaittava) function, and if it seems to be beyond what is biologically reasonable to expect of chance, then with varying degrees of confidence we are justified in chalking it up to design."
s. 170

4) Eroaako tuo merkittävästi William Dembskin kannasta?

Hyvä kun kysyit. Dembski on vaatimattomasti todennut, että hänen väsäämä selityssuodatin havaitsee älyn vaikutukset 100% varmasti, mutta Behellä on paljon realistisempi kanta.

5) Hetkinen! Kertooko Behe kirjassaan miten elämä on kehittynyt älyn vaikutuksesta?

Ööö.
*selaa kirjaa*
Ei. Hän vain kritisoi mutaatiota ja luonnonvalintaa, joten joudumme vieläkin odottamaan testattavan ID-teorian ilmestymistä.

6) Muutoksia tekevät mutaatiot ovat siis niin harvinaisia, ettei evoluutio voi toimia?

Behen mielestä kyllä. Ja ei. Kirjassa kerrotaan molekyylivipujen rakenteesta. Molekyylivivut määrävät milloin tietyt DNA:n osuudet alkavat muodostaa proteiineja. Tämä on äärettömän tärkeää elämän kannalta. Koko kirjan ajan Behe on kertonut kuinka epätodennäköisiä uusia ominaisuuksia tuottavat mutaatiot oikein ovat. Nyt - yllättäen - asiat ovatkin toisinpäin. Todennäköisyys saada uusi "vipu" ovat paljon helpompaa kuin tupla CCC. Itseasiassa niin helppoa, että niitä kehittyy säätelyprotetiiniin sattumanvaraisesti todennäköisyydelllä 1:70. Yhden sukupolven aikana, joka koostuisi miljoonasta yksilöstä, yli kymmenen tuhatta yksilöä omistaisi aivan uuden säätelyproteiinin "vivun."

"You might object at this point that I seem to be impossible to please: Mutations are too rare, when we look at chloroquine resistance in malaria, but now they are too common, when we look at the theoretical possibilities for all these genetic switches. Here's the problem: So many kinds of switches are so common that, if they were the most important factor in determining whether a gene was turned on, the organism would be an incoherent mess. Instead of a fly or sea urchin or frog, a developmental program might at best produce a blob of tissue."
s. 185

Yhteenveto: Kahden proteiini-proteiini sidoksen ilmestyminen on tajuttoman epätodennäköistä, mutta uusia säätelyproteiineja ilmestyy jatkuvasti liian paljon.
Okei...

Hieman outoa, mutta heti perään Behe kyllä kertoo - aivan oikeasti - että kehityksessä on mukana muutakin kuin pelkkiä säätelyproteiineja, joten miksi kertoa uusien vipujen olevan potentiaalinen elämän "sotkija?" On päivänselvää, etteivät uuden vivut aiheuta eliön muuttumista mössöksi. Yksi vipu ei ratkaise peliä olemalla on/off vipu. Proteiinivivut hienosäätävät geenien toimintaa.

Edge of Evolutionissa esitetään monta monimutkaista biokemiallista systeemiä. DBB-kirjasta tutun flagellan tutkimus on edistynyt kymmenessä vuodessa, ja on paljastanut yhä monimutkaisempia systeemejä. Tämä on Behen mielestä osoitus siitä, että IC systeemeillä on taustalla vielä uusia IC systeemejä, joten evoluutio on vielä syvemmällä k¤&#"a.

Ensi kerralla listaan niitä parempia kritiikkejä joita on esitetty EoE-kirjan suuntaan.

26.6.07

Pingviinien kehityshistoria luultua pidempi

Muutama uusi fossiililöytö on muuttanut käsitystä siitä, miten ja missä pingviinit ovat kehittyneet:


Pingviinit ovat kehittyneet huomattavasti tähän asti luultua varhaisemmin ja ne ovat myös eläneet selvästi arveltua lämpimämmissä oloissa, paljastavat äskettäin tehdyt fossiililöydöt.

Tiedot perustuvat kansainvälisen tutkijaryhmän Perusta löytämiin kahden aiemmin tuntemattoman pingviinilajin fossiileihin. Niistä suurempi eli noin 36 miljoonaa vuotta sitten Perun etelärannikolla ja oli peräti 150 senttimetrin korkuinen.

Pienemmän lajin yksilö oli kooltaan vain puolet tästä, mutta se eli jopa 42 miljoonaa vuotta sitten.

Aiemmin on arvioitu pingviinien kehittyneen vain noin 10 miljoonaa vuotta sitten Etelämantereella ja Uudessa-Seelannissa.

Löydöt ovat yllättäviä myös siksi, että lintujen elinaikana päiväntasaajan seudut olivat erittäin lämpimiä.


Verkkouutiset


YLE2, tänään, klo 21:00

Muista katsoa Ajankohtainen kakkonen. Siellä pitäis olla osio siitä, voiko työpaikalla olla avoimen uskonnollinen ihminen. Liittynee siihen erotettuun pomoon, josta bloggasin aikaisemmin.

Britannian hallitus: ID ei ole tiedettä

Jotain hyvää Briteistä: Hallitus on vastannut erääseen adressiin, ja kertoo selkein termin määrittelevänsä Älykkään suunnittelun uskonnoksi, kreationismin kera. ID ei saa paikkaa koulujen opetussuunnitelmissa.

Jokaisella Behen kirjalla on hopeareunus

Aloitan kertomalla mitä kaikkea hyvää ja hyödyllistä sain irti Edge of Evolution-kirjasta.

1) Behe kirjoittaa selventävällä ja opettavaisella tavalla malariasta. Kirjassa kerrotaan selkeällä tavalla miten malaria tarttuu moskiittojen välityksellä, siirtyy maksaan, aloittaa lisääntymisen punasoluissa ja siirtyy eteenpäin kun moskiitto imee saastunutta verta. Tapahtumasarjaan mahtuu monta monimutkaista biokemiallista reaktiota, ja Behe saa muotoiltua ne luettavaan muotoon. Saman käsittelyn saavat myös malariaa vastaan taistelevat muutokset ihmisten geeneissä.
Kirjassa listataan jopa hyödyllisiä mutaatioita. Sirppisolu on tuttu esimerkki mutaatiosta, joka kuitenkin aiheuttaa pahoja vaikeuksia tarjoamansa immuniteetin ohella. On kuitenkin olemassa mutaatio (oikeastaan kaksi pistemutaatiota) nimeltään C-Harlem, joka on sirppisolumutaation kaltainen. C-Harlem havaittiin New Yorkissa. Se tarjoaa immuniteetin malariaa vastaan, eikä aiheuta negatiivisia oireita, kuten Afrikassa oleva variaatio.
Myös kaloissa oleva "pakkasneste" on aivottoman evoluution tulos. Yksinkertainen muutos ruoansulatusentsyymissä, kopioituminen, ja alkuperäisen kontrolliosion deleetio on mahdollistanut tiettyjen kalalajien elämisen kylmässä meressä. pakkasestoproteiinit estävät kalassa olevan veden kiteytymisen, ja täten jäätymisen. Tutkijat kehittivät mahdollisen kehitysreitin ja ennustivat, että tietynlainen välimuoto olisi olemassa. Myöhemmin tällainen välimuoto löydettiin. Sillä on "pakkasnestettä" ja alkuperäinen ruoansulatusentsyymi. Behen mielestä tällainen hyödyllinen, uusi, ominaisuus on luonnonvalinnan tuottama.

2) Kreationisteja vastaan on nyt tarjolla hyvää materiaalia. Behe on vieläkin lajien yhteisen polveutumisen kannalla. Ja kukapa rationaalinen ihminen ei olisi. Behe perustelee yhteistä polveutumista mm. sillä, että jos kahdelta eläimeltä löydetään samoja piirteitä, mutta niillä ei ole funktiota, niin piirre on peritty yhteiseltä esi-isältä. Hän kertoo erään vakuuttavimman esimerkin; pseudogeenit. Simpanssien ja ihmisten geeneissä on erään rikkoutuneen hemoglobiinigeenin jäänne. Siinä on täsmälleen samat muutokset - samoissa kohdissa - verrattuna toimivaan versioon. Ja nuo muutokset estävät proteiinin tuottamisen.
Lajien yhteinen polveutuminen on fakta. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ei ole ylimielisyyttä todeta asia näin, sillä perustelut ovat samaa luokkaa kuin Maan kiertäminen Auringon ympäri, DNA:n rakenne on kaksoiskierre tai mannerlaatat ovat olleet joskus yhdessä. Nappaan tähän vielä herkullisimmat palat:

"Over the next few sections I'll show some of the newest evidence from studies of DNA that convinces most scientists, including myself, that one leg of Darwin's theory - common descent - is correct."
s. 65

"Strong evidence from the pseudogene points well beyond the ancestry of humans. Despite some remaining puzzles, there's no reason to doubt that Darwin had this point right, that all creatures on earth are biological relatives."
s. 72

Käännetään nuo vielä siten, että kreationistikin ymmärtää mitä Behe on kirjoittanut: Iso-isäsi pani apinaa.
Jos löydät kreationistin joka rakastaa lainauksia ja auktoriteettejä, niin näillä paloilla saa mukavasti sekoitettua pakkaa. Mitä hän voisi vastata, kun lähteenä on eräs tunnetuin kristitty IDeisti?

Lisäksi sivulla 233 Behe perustelee mikä on tiedettä:
"For many years philosophers have struggled to come up with an airtight definition of science, without much luck. But as a rough-and-ready definition, I count as "scientific" any conclusion that relies heavily and exclusively on detailed physical evidence, plus standard logic. No relying on holy books or prophetic dreams. Just the data about nature that is publicly available in journals and in books, plus standard modes of reasoning."

Tuo on ongelma tieteellisen kreationismin kannattajille. He kun turvautuvat pyhään kirjaan suurimpana auktoriteettina "tieteessä." Varmasti saamme pian nähdä miten Yhdysvaltojen hardcore kreationistit reagoivat näihin kohtiin. He ovat aikaisemminkin huomautelleet ID:n olevan liian irtautunut raamatusta, eikä Behen uusin tuotos varmastikaan helpota tilannetta. Saanopa Behe jopa raamatun käyttämisen luonnontieteellisenä oppaana olevan typerää.

Keskiviikkona paljastan mitkä asiat aiheuttivat itkua ja pään hakkaamista seinään. Esitän myös mikä on se pääargumentti, uusi hiirenloukku, Edge of Evolution-kirjassa.

25.6.07

Loma on ohi

Selvisin hengissä Kalajoelta takaisin Toijalaan. Tuli ajeltua autolla, mutta myös löhöttyä auringossa Beheä lukien. Ympärillä oli tietenkin bikinimisuja. Sain luettua Edge of Evolution-kirjan. Huomenna ilmestyy arvostelun ensimmäinen osuus, jossa kerron mitä hyvää kirjassa on. Sitten kirjoitan asioista, jotka vaivaavat mieltä kyseisessä kirjassa.

Loppuun muistutus siitä, kuinka tylsä oma rippileiri oli verrattuna nykyaikaan.

20.6.07

Maailmanloppu tulee, taas!

Heinäkuun seitsemäs päivä, herran vuonna 2007. Tällä kertaa homma on takuuvarma, sillä se perustuu raamatun teksteihin. Tulee kiire lukea kaikki lukujonossa olevat kirjani!

Scientologien oma mainos

Joitan vuosia sitten Scientologit esittivät tämän PSA pätkän (=Public Service Announcement) USA:n televisiossa. Vaikutelma on positiivinen. Scientologit julistavat riippumattomia oikeuksia sananvapaudelle, ajatukselle, tutkimukselle, omalle puolustukselle, oman yhdistyksen, kirkon tai uskon puolustamiselle. Yksikään valta, muu kuin Jumala, ei saa viedä näitä oikeuksia pois ihmisiltä. Kumppaneita, ystäviä ja ihmisiä ei saa tuhota, alistaa, eikä ihmisarvoa vähentää.
Taustalla pauhaa tarmokas musiikki ja puhuvat ihmiset puhuvat vakuuttavasti. Aivan lopussa nähdään kuuluisa e-mittari (Mark Super VII Quantum E-meter).

Kun joku Scientologien kaltainen järjestö puhuu ihmisoikeuksien ja sanavapauden puolesta, niin kuka rohkenee väittää vastaan? Ei kukaan. Samalla saadaan kätevästi luotua kuva avoimesta ja edistyksellisestä "uskonnosta." Minulla on jossain tallessa Scientologien painattamat vihkoset, joiden avulla voi valistaa kansaa YK:n julistamista ihmisoikeuksista.
Kietoutumalla uskonnon tarjoaman suojan taakse, Scientologia voi puolustaa itseään useimmilta syytöksiltä. Varsinkin kun joku erehtyy sanomaan heitä kultiksi, niin sormen heristely alkaa. Hehän ovat _uskonto_, eikä mikään kultti.

Tästä tulikin mieleeni, että pitää tarkkailla ilmaantuuko tänä kesänä Scientologien keltainen teltta taas Rautatientorille Helsingissä.

19.6.07

Dembski kertoo mikä on ID:n status

William Dembski huomauttaa, että Doverin oikeudenkäynnin hoitaneesta tuomari Jonesista on jälleen tehty kunniatohtori. Mikä pahinta, kunniatohtorin arvo on annettu Dickinson Collegesta vain mediaseksikkyyden takia.

Mutta se ei liittynyt mitenkään Jonesin antaman tuomion pätevyyteen, eikä täten kiinnittänyt huomiotani. Se mikä vei huomioni, oli Dembskin tarkka analyysi Älykkään suunnittelun nykytilasta:

"Don’t expect people with a finger in the wind to help ID. ID is the intellectual elite’s equivalent of leprosy. In the present circumstances, we are better off being opposed by liberals and conservatives alike."

Suomeksi: ID on älykköeliitin vastine lepralle. Nykyisessä tilanteessa IDeistien on parempi olla sekä liberaalien että konservatiivien vastustamina.

Kuinka tässä näin kävi? Yli kymmenen vuotta "tieteellistä vallankumousta," ja tuloksena on vieläkin vain ääriharvinainen poliittisuskonnollinen liike. Tukea ei kuulemma kannata hakea kummaltakaan poliittiselta puolelta.

Kinkyt katolilaiset ja pervot protestantit

Kolme vakuutusyhtiötä, jotka hoitavat protestanttisten kirkkojen asioita Yhdysvalloissa, ovat julkaisseet tietoja lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. He saavat vuosittain noin 260 ilmoitusta alle 18 vuotiaisiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä. Tekijöinä on joku papistosta, kirkon työntekijöistä/vapaaehtoisista, tai seurakunnan jäsenistä.

Katolilaisten tekemiset ovat yleensä paremmin tiedossa, sillä heillä on keskitetty hallintajärjestelmä. Yhdysvalloissa protestanttiset kirkot ovat kuitenkin jakautuneet, eikä heillä oikein ole yhteistä tietokantaa. Yksi kirkkorakennus voi olla yhden kristillisen suuntauksen kokonaisuus. Itsenäisyys tekee valvomisen vaikeaksi.

Kyseiset kolme vakuutusyhtiötä eivät ole julkaisseet dokumentaatiota tai varmistaneet raporttien luotettavuutta.

New York Times

Muistakaamme sankaria

Paul Hill on saanut uskovaisia seuraajia. John Britton ja James Barrett saivat tuta jumalaista oikeutta, kun Paul Hill välitti sitä haulikkonsa kautta. Hänen sankarilliset tekonsa saavat jatkua ihmisten muistoissa, sillä Children Need Heroes sanoo Hillin olevan aito amerikkalainen sankari.

"Paul Hill was a Presbyterian pastor who proclaimed boldly the Biblical duty to defend the preborn as we would want to be defended. On July 29th, 1994, he lovingly protected 31 preborn children in Pensacola from a paid assassin, by killing the abortionist who was set on butchering them. He was tried as a murderer in a sham trial, never being allowed to say why he killed the abortionist. He was executed on September 3rd, 2003. His final words were: “May God help you to protect the unborn as you would want to be protected.”"

Mikä vääryys, että toisten ihmisten murhaaja ei päässytkään vapaaksi. Huomionarvoista on se, että Hill murhasi kaksi ihmistä rakastavaisella tavalla. Kun seuraavan kerran väittelet abortista netissä, niin muista kuinka onnellinen olet. Et käy väittelyä pumppuhaulikon vaarallisen pään kanssa.

Anteeksi, nyt täytyy käydä oksentamassa...

18.6.07

Niska sanoi snap, krakle, pop

MSNBC on kirjoittanut kiropraktiikan vähemmän tunnetuista riskeistä. Eli niskanikamien vääntelystä.

Christa Heck oli ollut kiropraktiikan vakioasiakas noin 20 vuoden ajan. Eräänä hoitokertana vuonna 2003 hän sai tutun niskanikamien naksautuksen, mutta uuden kiropraktikon toimesta. Kaikki tuntui hyvältä ja Christa lähti kotimatkalle autollaan. Sitten hän sai oireita. Seurasi halvauksia ja kipua. Christa palasi kiropraktikon luokse, ja tämä kokeili jos kivuista pääsisi eroon. Hän naksautti niskaa uudelleen. Christaan iski pahoinvointiaalto, mutta hän selvisi autolleen asti.
Hän ei mennyt suoraan sairaalaan, sillä aviomiehellä oli ollut huono sairaalakokemus. Lopulta he soittivat lääkärille, ja Christa pääsi tutkittavaksi. Kiropraktikon tekemä vääntely oli repinyt valtimon, josta veri pääsi aivoihin. Christan tutkinut tohtori Kazmi sanoo, että niskamanipulaatiot pitäisi kieltää.
Niskanikamien manipulaation ei ole todettu antavan mitään lääketieteellistä hyötyä. Vääntelystä tulevat vahingot ovat yleensä pehmeissä kudoksissa, nikamien nyrjähtämisiä ja välilevyn murtumisia. Hiussuonet voivat tukkeutua ja veritulppa muodostuu suureksi riskiksi. Selän ja alaselän manipulaatiot ovat turvallisempia verrattuna niskan vääntelyyn, mutta riskit ovat kuitenkin olemassa. Ja ne riskit voivat johtaa pysyvään vahinkoon.

Loistava etukuponki

Eräs Suomen suurimmista kauppaketjuista tarjosi kauppaostosteni päälle vielä yhden etukupongin. Tarkastelin vasta kotona mitä siinä oikein lukee. Isolla fontilla "- 15 %", kertaostoksesta. Yes! Se on ihan tuntuva alennus isommasta tuotteesta. Mutta kauhistus ja maaninen masennus! Pienellä printillä on seuraavanlainen ilmoitus:

"Alennus ei koske oppikirjoja, kameroita, MP3-soittimia, pelikonsoleita, digibokseja, kioskia (lehdet, tupakat, makeiset, kuvapalvelut, postimerkit), kampaamopalveluita, kahviloita, lahjakortteja eikä S-markettia."

Olisivat samantien kirjoittaneet näin:

"Alennus ei koske myynnissä olevia tuotteitamme eikä palvelujamme."

17.6.07

Helppo opas huuhaan tunnistamiseksi

Netti on täynnä sivuja, jotka tarjoavat vaihtoehtoisia hoitokeinoja. Niiden välityksellä myydään rohtoja ja lääkkeitä, hilavinkuttimia ja härpättimiä, milloin mitäkin, milloin minkin sairauden tai oireen hoitoon. Esitän tässä yhden keinon, jonka avulla voit unohtaa kyseisen sivun tarkastelun, ja siirtyä seuraavaan.

Otetaan vaikkapa tämä sivusta; EvenBetterNow: Natural Health Solutions :

Our goal is to help you and your loved ones improve your health through recognized alternative products and therapies. Modern medicine is often at a loss when it comes to treating conditions related to environmental toxicity, including Autism, Neurodegenerative Disorders, Autoimmune Conditions, Heavy Metal Poisoning, and others.

Alternative health therapies may offer the best solution: by helping the body detoxify and by supplying the body with proper nutrients, the body is able to begin the healing process. Our approach is based on the four cornerstones of healing: detoxification, pH balance, therapeutic supplementation and cellular renewal. We hope you find this web site both helpful and informative.


Tarjolla olisi terapiaa ja hoitotuotteita, joiden avulla poistetaan myrkyt, tasapainotetaan eri arvot ja uusitaan soluja. Ei mietitä asiaa sen enempää. Tässä on se neuvo. Rullaa sivun alareunaan. Siellä pitäisi olla pientä printtiä. Lue se. Ei hätää. Minä odotan.

Noin. Huomasitko?

"Products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease."

Tuotteita ei ole tarkoitettu minkään taudin diagnoimiseen, hoitoon, parantamiseen tai estämiseen.

Siinä se.

Uusia kirjoja

Erehdyin menemään erääseen kirjakauppaan. Mukaan tarttui Patrick Bishopin Fighter Boys ja Kenneth R. Millerin Finding Darwin's God.

Fighter Boys kertoo 1940 käydystä ilmasodasta Britannian yllä. Eli kuuluisa Battle of Britain (linkissä riittää lukemista viikoksi). Bishopin kirjassa keskitytään enemmän itse lentäjien kokemuksiin ja tekoihin.

Finding Darwin's God: A Scientist's Search for Common Ground between God and Evolution on yritys ottaa selvää voiko Jumala ja evoluutio olla totta yhtäaikaa. Kenneth Miller on ottanut osaa ID vs evoluutio-kamppailuihin usean vuoden ajan, evoluution puolella.

Kansainvälinen pro-ID koalitio

Uncommon Descent toimii jälleen suuren uhoamisen areenana. William Dembski näpäyttää National Center for Science Educationia sormille paljastaessaan "yhä kasvavan joukon uskonnottomia ID-tukijoita." Muistaakseni Discovery Instituten teksteissä on mainittu, että heidän joukossaan on peräti yksi agnostikko. En nyt muista kuka. Anyways...
Tämä osa tätä "kasvavaa joukkoa" on Dembskin mukaan ICON-RIDS

"An International Coalition of Non-Religious ID Scientists & Scholars"

Wau! Kuulostaa hienolta! Kansainvälinen koalitio! Toivottavasti se ei ole yhtä mahtipontista kuin George W. Bushin mainostama kansainvälinen koalitio jonka piti tukea Yhdysvaltoja Irakin sodassa, siis Irakin sota II:ssa. Tarkastellaan Dembskin mainostaman blogin sisältöä. Vain yksi kirjoittaja, William Brookfield. Brookfield on pölyttyneen ISCID:n jäsen.
Hmm. Ensimmäinen viesti vuoden 2006 lopulla, ja sen jälkeen neljä muuta viestiä. Se ensimmäinen viesti sisältää tällaisia helmiä:

Simply put "natural selection" merely removes (filters out) what does not work (non-solutions). It does not generate NEW solutions or NEW solution spaces. The solutions thus found are already in the pre-exiting "solution space" and are therefore old. Your example applies only to "micro-evolution" (that everybody believes in) not to macro-evolution (genuine new solutions and new "solution spaces"). I am not disputing that which is termed "micro-evolution."

Ei mitään uutta Auringon alla. Mikroevoluutio on mikroevoluutiota, luonnonvalinta vain karsii ominaisuuksia, jne. Milloin tämä pro-ID koalitio tarjoaa jotain mitä emme ole kuulleet miljoonan kreationistin kurkusta aikaisemmin?

16.6.07

Ei pitäisi lukea tätä lehteä...

Kirkko & Kaupunki, 13.6.2007

Seppo Simola haluaa uskontoa koskevaan keskusteluun sisältöä. "Kristillistä uskoa ja kirkkoa vastaan puhutaan yhtä köykäisin ajatuksin kuin rippikoululaiset ovat esittäneet vuosikymmeniä. 'Voiko Jumala luoda niin ison kiven, ettei pysty sitä nostamaan`"
Tässä olen samaa mieltä. Julkiseen keskusteluun voisi ottaa ihan syvällisempää ja filosofisempaa otetta. Esim. pahuuden ongelmaa voisi miettiä aina silloin tällöin, ja tarkistaa jos siihen löytyisi vastaus tällä vuosisadalla.
"Yksi ateistien ikuisuushokema on, kuinka paljon uskonnon nimissä on ihmisille aiheutettu pahaa ja käyty uskonsotia. Eihän kirkon historia mikään puhtoinen ole, sehän on selvää."
Tässäkin olen samaa mieltä. Ja tavallaan senkin kanssa mitä Seppo kirjoitti heti perään.
"Kannattaako ateistien nyt kuitenkaan niin oman ideologiansa erinomaisuudella rehennellä? Synkkää satoa ovat historiassa niittäneet myös ateistiset opit ja valtiot. Ihmisoikeudet ja ihmishenki ovat olleet varsin halpaa tavaraa ateistien komennon alla."
Kyllä, mutta kumpuaako tuo ihmishengen halpuus itse ateismista vai jostain poliittisesta ideologiasta, kuten vaikkapa kommunismista? Ateismi on sitä, että ei uskota jumaliin. Se minkälaisia moraaleja ja etiikkaa tästä voidaan vetää onkin eri asia. Tästä voidaan vain päätellä, että ihmisten "hyvyys" ja "pahuus" eivät ole riippuvaisia uskonnosta tai uskonnottomuudesta. Ateisti voi olla moraaliton tai moraalinen, siinä missä uskovainenkin.

Mutta Sepolla on lisää asiaa.

"Nykyään kuulee usein myös ajatuksen, että eroamalla kirkosta voi käyttää säästyneet varat hyväntekeväisyyteen. Monikohan oikeasti käyttää?"
Ainakin minä, vaimoni ja nyt kun mietin asiaa enemmän kuin pari sekuntia, niin muistin erään uskonnottoman tuttavapariskunnan joka lahjoittaa omat joululahjat mieluummin rahana hyväntekeväisyyteen.
"Enemmän voisi tehdä hyvää esimerkiksi luopumalla oluenjuonnista ja suuntaamalla varat johonkin hyvään."
Kappas, en juo ollenkaan alkoholia, tai tupakoi, joten pitää varmaan luopua limun juomisesta. Tarkoittiko Seppo, että ateistit ovat juoppoja? Ehkä ei. Paras on jätetty viimeiseksi.
"Moni kirkosta eronnut on siipeilijä, joka kyllä mielellään nauttii kirkon palveluista, muttei ole valmis kantamaan niistä vastuuta."
Mikä onkin suuri häpeä, sillä nykyään on tarjolla sekulaareja versioita niin rippileireille, kastetilaisuuksille, vihkimisille ja hautajaisille.

Se saapui!

Sain eilen Edge of Evolution-kirjan. Tänään aloitan myös kesälomani, heti kello yhden jälkeen. Kokeilen lukaista koko kirjan ihan ajatuksen kanssa ensi viikolla. Kirjoitan arvioni tänne sitten kesäkuun viimeisellä viikolla. Alkuviikon olen Helsingissä, joten pääsen bloggaamaan tavallista useammin.
Heinäkuussa aloitan taas uuden kilpailun, jossa voi voittaa jonkin evoluutioon/ID:hen/huuhaahan liittyvän kirjan. En ole vielä päättänyt minkä kirjan luovutan uuteen kotiin.

Ohjelma oppi bluffaamaan

Tietokoneohjelmia on tehty myös pokerin pelaamiseen. Nämä "botit" ovat aiheuttaneet salaliittoteorioita online pokeripelaajien keskuudessa. Ne pelaajat jotka häviävät usein valittavat, että he häviävät pokerisivustoilla saalistaville pokeriboteille. Tosin bottien parissa toimiva Clement Sire sanoo, että kun ottaa huomioon bottien nykyisen tason, niin häviäjien pitäisi hävetä. Tämä johtuu siitä, että pokeribotit eivät osaa bluffata vakuuttavasti. "Tietokoneet on ohjelmoitu tuottamaan paras strategia, mutta bluffaus perustuu odottamattomiin, epäloogisiin toimintoihin," sanoo Evan Hurwitz, Witwatersrandin yliopistosta.
Tähän on tulossa muutos.

Samaisessa Witwatersrandin yliopistossa on kehitetty virtuaalipelaaja, joka on opettanut itselleen bluffaamisen jalon taidon lerpa nimisessä korttipelissä. Tämä tekoälybotti, nimeltään Aiden, perustuu neuroverkkoalgoritmiin jolla tavallisesti ennustetaan osakemarkkinoiden vaihteluja. Siihen ei ohjelmoitu lerpan pelisääntöjä. Tutkijat antoivat Aidenin pelata kolmea "tyhmää" virtuaalipelaajaa vastaan, jotka tekivät valintansa täysin sattumanvaraisesti. Aidenille jaettiin kortit, ja kerrottiin mitkä niistä voisi pelata sääntöjen mukaan jokaisella kädellä. Aluksi Aiden oli liian viisas. Se jätti ensimmäiset 40 kättä pelaamatta ja sitten kokeili yhtä kättä, häviten. Tämä oli niin suuri takaisku, että Aiden ei suostunut pelaamaan uudelleen.

Hurwitz vaihtoi taktiikkaa, pakottaen Aidenin pelaamaan ensimmäiset 200 kättä. Nyt Aiden alkoi päätellä pelin sääntöjä. Se otti oppimisparametreiksi omat korttinsa, vastustajan tekemiset ja voitto-häviö-historiansa. Tässä vaiheessa se ei vielä osannut bluffata.
Sitten tutkijat laittoivat Aidenin pelaamaan kolmea samalla tavalla koulutettua bottia vastaan. "Niille alkoi kehittyä omat persoonallisuudet - joko aggressiivinen tai säästäväinen - riippuen edellisistä onnistumisista," Hurwitz sanoo. Eräs aggressiivinen botti sai putkeen monta huonoa kättä ja luopui useasti. Tämä botti, Randy, vaihtoi yllättäen taktiikkaa ja alkoi pelaamaan vaikka sillä oli huonoja kortteja kädessä - se alkoi bluffaamaan. Aiden, varovaisempi pelaaja, vastasi luovuttamalla vaikka sillä oli suhteellisen vahva käsi.

"Tämä osoittaa, että tietokoneet voivat oppia tämän ihmisille luonteenomaisen käyttäytymisen," Philippe de Wilde Edinburghin yliopistosta sanoo. "Ne generoivat strategiansa pelistä, joka on erittäin ihmismäinen tapa oppia."

New Scientist, 2 june, 2007

15.6.07

Paholaisen Asianajaja muistelee...

Torstaina 15. huhtikuuta 2004. Oli lämmin päivä ja lueskelin Valkeakosken sanomia töipaikallani. Huomasin pienen ilmoituksen seurakunnalle omistetulla sivulla:

"Raamattuilta tänään
Raamattuiltaan Valkeakosken kirkkoon saapuu puhujaksi lääkäri Pekka Reinikainen Helsingistä. Hänet tunnetaan raamatun luotettavuuden puolestapuhujana sekä räväköistä mielipiteistään. Illan aihe on: "Ihminen, Jumalan kuva vai avaruusromua?"


Tilaisuus alkoi klo 19:00. Lainasin autoa ja kurvasin paikalle. Paikalle oli ilmestynyt n. 40 sielua, ja se yksi sieluton eli minä. Kuuluttaja kertoi, että paikalla oli tavallista enemmän ihmisiä. Aluksi oli virsiä ja kolehti. Pekka pääsi aloittamaan klo 19:20. Kalju pää, isot muoviset silmälasikehykset ja hymyilevä olemus toivat heti mieleen Tohtori Sykerön. Pekka on kuitenkin taitava puhuja. Hän ei jaarittele nukuttavalla äänellä, vaan osaa viihdyttää ja vaihtaa aihetta aina sujuvasti. Luennon aikana huomasin kuitenkin estäväni itseäni lyömästä päätä pöytään. Pekka laukoi niin tajuttomia asioita. Yritin kirjoittaa muistikirjaani mahdollisimman kompaktisti.

Aloitus oli ainakin räväkkä. 1800-luvulta lähtien kirkon arvovalta on luhistunut. Tärkein syy on Darwinin kirjasta alkanut materialismin voittokulku. Sama rappeutuminen jatkui kuiluissa, joissa opettajilta riisuttiin auktoriteetti pois. Mitä enemmän kansalla on vaurautta, sitä enemmän on itsemurhia. Nykykulttuuri on vienyt elämäntarkoituksen pois. Millään ei ole enää tarkoitusta. Ateistit ovat "uskovaisia." Ateistien omat kannat ovat uskontunnustuksia, eli "Tämä on totta = uskontunnustus."
Pekka esitti tutut ihmiskeskeiset perustelut universumin olemuksesta. Luonnonlait vaativat lainsäätäjän. Maailmankaikkeus on kuin viritetty ihmistä varten. Ei siis mitään uutta Auringon alla.
Lisäksi hän voivotteli sitä, että lapsista koulutetaan ateisteja. Heidän perimä ateistinen maailmankuva on vain 150 vuotta vanha, ja natisee liitoksistaan." Pekka kaipasi Jeesusta takaisin lehtien etusivuille.

Lopulta pääsimme itse asiaan. Saimme kuulla, että ihmisen polvi on redusoimattomasti monimutkainen rakenne. En tohtinut kysyä miksi Pekka soveltaa Behen termiä elinten tasolla, vaikka Behe nimenomaan tarkoitti sen biokemiallisten systeemien kritisoimiseen. Pekka vertasi ihmisten ja simpanssien ilmeiden tekemiseen tarvittavien lihasten määrää. Ihmisillä on huomattavasti enemmän lihaksia ja ilmeitä. Simpanssit tuottavat vain neljää ääntä kurkullaan. Ihmiset tuottavat enemmän äänteitä monimutkaisemmalla kurkullaan. Ja tukehtuvat ruokaan, toisin kuin simpanssit, mutta olin jälleen hiljaa.
Ihmisillä on n. 10 000 ilmettä, simpanseilla on viisi ilmettä. Välillä Pekka nauratti yleisöä vesiapina-tarinalla.

Korvaluiden kehitys on suuri ongelma evoluutiolle ("Oliko liskolla käytössä välillä jänteiden varassa roikkuvan leukaluu?") , mutta suurin on "miksi on olemassa miehiä ja naisia?" Ongelmaa ei kuulemma haluta kommentoida tiedemiesten parissa.
Evoluutiolle nauramisen jälkeen Pekka alkoi mainostamaan uusia kirjoja. Pierre Rabischon La Programme Homme-kirjassa kerrotaan kuinka ihmisen on selvästi suunnitelmallisuuden tulos. International Creationion Researchin tuotanto sai kehuja.

Kreationismin suuri sankari jätti suurimman löydön viimeiseksi. Pekka alkoi puhua T. rexin verisoluista. Silloin vuonna 2004 ne olivat kuuminta hottia. Dinosaurukset houkuttavat lapsia ateismiin kehitysopin kautta. Lapsille "valehdellaan" miljoonista vuosista. Mutta Pekkapa tietää, että jostain on löytynyt muumioitunut dinosaurus, jossa oli luuta ja nahkaa.
Löydetty T. rex ei ollut kivettynyt ollenkaan. En vielä silloin ollut lukenut itse tutkijoiden papereita aiheesta, joten en osannut sanoa vastaan. Lienee sanomattakin selvää, että Pekka oli väärässä. Löydetty T. rex oli kokenut mineralisaatiota. Anyways. Luuytimestä löydettiin verisoluja. Mark Marshall otti näytteen ja ruiskutti sitä hiiriin. Hiirten vereen ilmestyi hemoglobiinin vasta-aineita, joten T. rexin luussa oli dinosauruksen verta.

Johtopäätös: kehitysoppi oli tuhottu. Evoluutio oli maailman suurin valhe. Jopa Stephen Jay Gould oli kirjoittanut, että raamatussa mainittu behemoth olisi voinut olla dinosaurus.
Viimeisillä julistuksilla saimme kuulla, että koulujen oppikirjoihin on tulossa muutoksia. Niissä olevat evoluutioon liittyvät valheet pitää korjata. Kreationismi on nousussa ja tulossa tunnetummaksi Suomessa.
Lopussa surtiin evoluution pauloihin jääneitä uhreja. Minä en surrut.

Yleisö kiitti Reinikaista. Tarjolla oli hänen kirjoittamia kirjoja ja Evoluutio - Kriittinen analyysi-kirjoja, sikahalvalla. Ostin pari Pekan kirjaa ja sain yhteen peräti nimmarin!
Siinä se. Selvisin kahden tunnin pituisesta kontaktista Suomen tunnetuimman nuoren Maailman kreationistin kanssa. Enkä edes saanut pahoinvointikohtausta. Ehkä uskallan muistella mitä tapahtui edellisen kuukauden aikana. Silloin olin mukana Matti Leisolan ID-luennolla, Tampereen yliopistolla.

14.6.07

Tärkeä adressi

Ihmis- ja eläinuhrit laillisiksi Suomessa.

"Jotta KAIKKIVALTIAS JUMALA katsoisi Suomen kansaa jälleen lempeästi, olisi eduskunnan PIKIMITEN saatava käsittelyyn laki, joka sallii Jumalan sanan mukaisten ihmis- ja eläinuhrien toimituksen, että edes osalla kansasta olisi mahdollisuus pelastua!"

Wired: Roska-DNA ei ole roskaa, IDeistit ovat oikeassa

Wired-lehdessä on hieman outo artikkeli. Opossumin ja ihmisen roska-DNA osuuksia on vertailtu, ja niistä voi päätellä, että ihmisen "roska" osuudessa on tapahtunut paljon muutoksia. Mikä oudointa, artikkelissa lainataan Stephen Meyeriä:

"It is a confirmation of a natural empirical prediction or expectation of the theory of intelligent design, and it disconfirms the neo-Darwinian hypothesis"

Eli yllättäen ID-hypoteesi ottaakin kantaa siihen mikä Suunnittelija on ja mitkä hänen motiivinsa ovat. Meyer sanoo, että itse ID-teoriasta voidaan ennustaa, että roska-DNA osuuksilla pitäisi olla funktioita, eikä pelkkää sattumanvaraista sekvenssiä.

Pharyngulan kautta löysin Sandwalk-blogin, jossa selitetään paremmin.

13.6.07

MrKAT paljastaa

MrKAT on tehnyt karmaisevan löydön verratessaan itsemurhatilastoja ja evoluution kannatusta.

DaveScot valehtelee, osa 1/364435

Jälleen kerran UncommonDescent toimii surullisen tarinan näyttämönä. DaveScot meni möläyttämään tällaista:
"Kaikki hominidifossiilit joita meillä on eivät täyttäisi yhtä ruumisarkkua."
Vastaava väite on tullut vastaan mm. Pekka Reinikaisen Unohdettu Genesis-kirjassa. Tosin Reinikainen taisi siteerata jotain miestä, joka väitti hominidifossiilien mahtuvan biljardipöydälle.
Ehkä DaveScot tarkoitti Discovery Instituutin omaa fossiilikokoelmaa? Se on ainoa selitys jonka avulla hän pääsisi pälkähästä. Mutta näyttää kuitenkin siltä, että hän tarkoitti koko maailman fossiilikokoelmaa.

Onko DaveScot oikeassa?

Ei.

Vuonna 1976 British Natural History Museumilla oli olemassa katalogi hominidifossiileista. Siihen kuului yli 3900 fossiilia. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin tuo luku ei ole pienentynyt. Se on kasvanut. Käytännössä vähintään tuplaantunut. Pelkästään Neanderthaleja on löytynyt noin 400 yksilöä.

Suvivirsi

Lehtien mielipidepalstoilla on kommentoitu suvivirren roolista koulujen päättäjäisissä. Kyseessä on jokavuotinen ilmiö. Monet ihmettelevät miksi suvivirsi pitäisi korvata suvilaululla, jossa on korvattu Jumala ja muut uskonnolliset termit sekulaarisella runoudella. Joissain helsinkiläisissä kouluissa ei kuultu suvivirttä kevätjuhlien aikana. Nämä koulut ovat kuitenkin vähemmistössä.
Esim. Akaan Seutu-lehdessä ihmeteltiin miksi suomalaiset pakotetaan luopumaan suomalaisesta kulttuuriperinnöstään. Mielipidetekstissä suvivirrelle vaihtoehtoja haluavat ovatkin pelkästään maahanmuuttajia, ulkopuolisia, joiden täytyisi oppia miten maassa eletään. "Maassa maan tavalla, tai maasta pois," sanoo Liikuttunut mummo.
Liikuttunut mummo jatkaa:
"Me emme ole muukalaisia omassa maassamme. Meidän suomalaisten ei pidä alistua muihin uskontokuntiin kuuluvien määräilyyn niin kauan, kuin valtaväestömme tunnustaa evankelisluterilaisen ja ortodoksikirkon oppeja."

Voi jukra! Olen syntynyt Suomessa, kuten vanhempanikin syntyivät. Itseasiassa, sukupuu ulottuu aika pitkälle Suomen historiaan, joten minua ei voi laskea maahanmuuttajaksi. Kuitenkin suvivirren mahdolliset kritisoijat esitetään vain maahanmuuttajien joukoksi, tai ei-kristillisen uskonnon kannattajien mielistelijöinä. Suvivirren puolustajille ei tule mieleen, että Suomesta löytyy "suomalaisia" jotka haluaisivat muutoksen sanoihin ihan katsomuksellisesti neutraalin kevätjuhlan saamiseksi. Jos jotkut eivät näe suvivirressä mitään uskonnollista, niin kannattaisi kokeilla samaa virttä vaihtamalla Jumalan ja Luojan tilalle Allahin.

Tosin täytyy todeta, että en itse jaksa välittää tippaakaan suvivirrestä. Se on kuulemma päätetty olevan uskonnoton laulu, joten sen esittäminen ei tee kevätjuhlasta uskonnollista tilaisuutta. Ja mikäs siinä. En koskaan opetellut virren sanoja. En koskaan laulanut sitä koulun kevätjuhlissa. Enkä muista olleeni keväisin kirkossa koulusta, kuten nykyään on tapana täällä kotipaikkakunnallani. Todennäköisesti mietin kaikkien kevätjuhlien aikana jotain muuta kuin virren veisuuta. Enkä varmasti ollut ainoa.

12.6.07

Doverin jälkipuinti

Minulla oli tylsä ilta, joten päätin kirjoittaa parhaita paloja Skeptikko-lehdestä.

Älykäs suunnittelija vai ei?

Barbara Forrest kirjoittaa omista kokemuksistaan ja löydöistään oikeusjutussa Kitzmiller & Kumpp. vastaan Doverin koulujärjestelmä. Koko pitkä teksti on lukemisen arvoinen, mutta keskityn siihen mitä Forrest kertoo IDeistien oikeudenkäynnin jälkeisistä reaktioista.
Toivottavasti tuomari Jonesin päätös (pdf)on luettu. Se annettiin joulukuussa 20, 2005. Päätöksen parhaat palat ovat nämä:
"Älykäs suunnittelu ei voi eriyttää itseään kreationisteistä ja sen uskonnollisesta edeltäjistä."

"Vastaajan toimintaperiaatteet älykkääseen suunnitteluun liittyen ovat Yhdysvaltain ja Pennsylvanian osavaltion perustuslain vastaisia."


Tuomarin annettua päätöksensä Dembski kieltäytyi kommentoimasta asiaa blogissaan.
"Minulla on vain vähän lisättävää siihen, mitä sanoin syyskuussa, joten jätän asian sikseen." Vielä syyskuun 30. päivä hän oli laskenut todennäköisyyksiä eri tuloksille. 20 % varmuudella Jones hyväksyisi älykkään suunnittelun puolustuksen. 70 % todennäköisyydellä hän olisi sitä vastaan, mutta ei ottaisi kantaa älykkään suunnittelun asemaan tieteellisenä tosiasiana. 10 % todennäköisyydellä hän olisi älykkään suunnittelun periaatteita vastaan ja kieltäisi sen epätieteellisenä. Dembski perusti arvionsa korkeampaan apuun. "Uskon, että kaitselmus johtaa johtaa hänet päätökseen, joka edistää parhaiten älykkään suunnittelun lopullista voittoa."
UncommonDescentin DaveScot vaatii Dembskiltä enemmän optimismia [Ja on jälleen katastrofaalisesti väärässä. P.A.]:
"Sinun pitää luottaa enemmän, Bill! Tuomari Jones on tämän tapauksen ratkaisija. Jos kyseessä olisivat silkat todisteet, me voittaisimme varmasti, mutta tämä on politiikkaa. Jones on noussut tehtäväänsä konservatiivipiireistä, ja itse GW (George W. Bush) on osoittanut hänet tähän tehtävään. Ellei hän halua tuhota uraansa, hän ei tule antamaan, joka ei ole hänen poliittisten tukijoiden mieleen." Päätöksen jälkeen DaveScot vaihtoi vankkumattoman uskon ilkeilyyn: Kun Time-lehti valitsi Jonesin yhdeksi 100:sta "maailmaa muokkaavasta" ihmisestä, hän muistutti, että Time on valinnut myös seuraavat ihmiset vuoden miehiksi: Adolf Hitler (1938), Josef Stalin (1939 & 1942), Nikita Hrustsov (1957), sekä Ajatollah Khomeini (1979).

Joulukuun 20. päivä, vuonna 2005 CSC:n (=Center for Sience & Culture) johtaja kirjoitti Discovery Instituten blogissa, että "Jones haluaa jäädä historiaan tuomarina, joka tuomitsi älykkään suunnittelun. Hän on aktivistituomari, joka luulee vielä joskus olevansa jotain." Discovery Institute julkaisi myös pikapikaa kirjan Traipsing into Evolution, jossa he syyttivät Jonesia "tosiasioiden ja lain kirjaimen jatkuvasta ja ennenkuulumattomasta vääristelystä."

Jälkipuinti

ID:n kannattajat ennakoivat uutta oikeustapausta, joka perustuisi Jonesin edelliseen päätökseen ja johon Barbara Forrest kutsuttaisiin todistajaksi. Niinpä he yrittivät edelleen saada Forrestia ja Jonesia huonoon valoon. Hyökkäykset Jonesia vastaan johtuivat siitä, että hän luotti ennen oikeudenkäyntiä Forrestin antamiin lausuntoihin sekä todistukseen oikeudenkäynnin aikana, mikä kävi ilmi oikeuden päätöksestä:
"Tohtori Barbara Forrest on kirjannut älykkään suunnittelun historian läpikotaisesti kirjassaan. Hänen todistuksensa ja todistuskappaleet sekä älykkään suunnittelun johtohahmojen lausunnot todistavat älykkään suunnittelun uskonnollisen, filosofisen ja kulttuurillisen sisällön."
Myös CSC:n tutkija Jonathan Witt on yhdistänyt Jonesia ja Forrestia vastaan osoitetun kritiikin:
"Monet lehdet korostavat Jonesin väärää käsitystä siitä, että älykäs suunnittelu olisi uudelleenpuettua kreationismia. He ovat oikeassa, sillä hänen päätöksensä keskittyy ateistiaktivisti Barbara Forrestin keksimään älykkään suunnittelun historiaan. Uskoessaan tähän Jones erehtyy pahan kerran."

Huhtikuussa 2006 CSC:n tutkija ja oikeustieteen professori David DeWolf valitti Montanan yliopistossa, että Jones luuli, että hänen tehtävänsä olisi "selvittää, mikä on puhdasoppista tiedettä ja päättää teologisista kysymyksistä." Hän väitti myös, että Jonesin päätös osoitti valheellisesi "Kiilastrategian" Discovery Instituutin kirjoittamaksi, ja että luottamus Forrestin todistajanlausuntoon saa "John Birch Societyn näyttämään järkevältä."
Hän myös kertoi yleisölle valheellisesti, että olisin kirjoittanut kirjeen tieteellisen julkaisun päätoimittajalle, missä olin pyytänyt jättää julkaisematta mitään älykästä suunnittelua puolustavaa materiaalia. Kuukautta myöhemmin DeWolf ja Forrest osallistuivat Bostonissa samoille lounaskutsuille, missä Forrest julkisesti kysyi häneltä, oliko hän nähnyt kyseistä kirjettä. Hän joutui tunnustamaan kollegoidensa edessä, ettei ollut koskaan nähnyt sitä.
Tällä kertaa hän puhui totta, sillä Forrest ei ollut koskaan kirjoittanut moista kirjettä. Siitä huolimatta DeWolf jatkaa samojen, jo vääräksi osoitettujen, todistusten käyttämistä älykkään suunnittelun puolesta. Yhdessä Discovery Instituten entisen asianajajan Seth Cooperin kanssa kirjoittamassaan artikkelissa hän valittaa, että Jonesin päätös olisi perustunut väitteisiin, jotka älykkään suunnittelun puolustajat ovat jo kiistäneet. Siitä huolimatta, Dembskin, Meyerin ja Campbellin tavoin, DeWolf tai Cooper ei kumpikaan tullut puolustamaan sanojaan oikeudessa.

DeWolfin ja Dembskin taktiikka [Dembski vitkutteli itsensä irti oikeudenkäynnistä. P.A.] osoittaa älykkään suunnittelun täydellisen häviön ja sen johtajien mielettömän pelkuruuden, sillä heidän on täytynyt turvautua valheisiin ja sarkasmiin. Oikeudenkäynti oli Dembskin mahdollisuus loistaa ja kertoa tuomioistuimessa, miksi älykäs suunnittelu on "täydellinen tieteellinen vallankumous," niin kuin hän sitä aikaisemmin kuvasi. Sen sijaan kantajan puolustaja Robert Pennock luki todistajanaitiossa Dembskin lausunnon älykkäästä suunnittelusta, minkä jälkeen hän osoitti sen vääräksi.

Ironista kyllä, Dembskin arkkiviholliset olivat juuri siellä, missä hän halusi niiden olevankin eli todistajanaitiossa valan velvoittamana. Hän olisi voinut olla läsnä toteuttamassa strategiaansa "puristaa totuus" (pdf) heistä. Marraskuussa 2005 hän julkaisi Internet-sivuillaan artikkelin saman vuoden toukokuulta, minkä aiheena oli "asiakirja, jonka tarkoituksena on auttaa Thomas More Law Centeriä kuulustelemaan ACLU:n asiantuntijoita Dover-oikeustapauksessa." Hän lisäsi siihen myös listan "suositulleista kysymyksistä," jotka olisivat "ansa, josta darvinistit eivät pääsisi pakoon." Mutta kun hänelle tarjottiin mahdollisuutta olla todistamassa, miten hänen oma "ansansa" toimii, hän ei ollut lähimaillakaan. Hän itse mieluummin "pakeni kriittistä tutkiskelua" kuin antautui ristikuulusteltavaksi.

Dembski on ilmeisesti myös 20 000 dollaria rikkaampi, mikä osoittaa vielä yhden eron hän ja Forrestin välillä: Forrest todisti pro bono, kun taas hän veloitti palveluksistaan 200 dollaria tunnilta ja uhkasi haastaa Thomas More Law Centerin oikeuteen, elleivät he maksaisi hänelle palkkaa 100 työtunnilta, jotka hän väittää tehneensä ennen tapauksesta vetäytymistään. Kesäkuussa 2005 hän kertoi kanadalaiselle älykkään suunnnittelun kannattajalle Denyse O'Learylle, että hän olisi saanut rahansa.
Vielä älykkään suunnittelun kiistattoman tappionkin jälkeenkin Dembskin prioriteetit pysyivät ennallaan. Hän uskoi, että tappio piristäisi kristillistä yhteisöä ja että he saisivat kerättyä entistä enemmän rahaa.


Käännös: Antti Koskenrouta
Alkuperäinen lyhentämätön artikkeli viitteineen:
http://www.csicop.org/intelligentdesignwatch/kitzmiller.html
Skeptikko-lehti (1/2007)

11.6.07

Uskonvainoa Suomessa

"Poliisi tutkii, onko Enfucellin hallitus syyllistynyt syrjintärikokseen." Tuollaista luki perjantain Kauppalehdessä. Lainailen lisää:

Teknologiayhtiö Enfucellin erotettu toimitusjohtaja Jaakko Happonen syyttää yhtiön hallitusta syrjintärikoksesta. Happonen sanoo saaneensa potkut, koska puhui liian avoimesti uskostaan. Hänet erotettiin yllättäen 10. toukokuuta. Happonen ehti olla espoolaisen Enfucellin töissä pari vuotta ja toimitusjohtajana runsaan vuoden.
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Suomela perusteli toimitusjohtajan erottamista näkemyseroilla. Happosen mukaan mitään riita ei ollut, sen sijaan häntä kehotettiin olemaan puhumatta Jeesuksesta ja uskonnosta. Asiaa oli käsitelty kahdessa henkilöstökokouksessa, ja niissä oli sanottu, että uskosta puhuminen pannaan kuriin.
Happonen olisi tyytynyt potkuihin, jos hallituksen jäsenet olisivat pyytäneet anteeksi puheitaan neljässä sanomalehdessä, muun muassa Kauppalehdessä julkaistussa ilmoituksessa. Happonen halusi julkisella anteeksipyynnöllä puolustaa muita uskovaisia, joita kielletään puhumasta vakaumuksestaan töissä.
Jussi Suomelan mukaan eron syyt ovat yrityksen sisäisä asioita, joihin liittyy ulkopuolisia yhteistyötahoja. Hän ei voi niitä julkisuudessa kommentoida.
"Yritimme keväällä puhua tilanteesta Happosen kanssa, mutta hän ei halunnut jutella," Suomela kertoo.

Odotan suurella mielenkiinnolla miten tilanne kehittyy. Jos hallitus on päätynyt erottamiseen, niin kyseessä on aika harras ja toistuva uskosta puhuminen. Sen täytyy olla jo työtilannetta haittaava. Itse en välitä pätkääkään jos minulle aletaan kahvitauolla puhumaan uskosta. Osaan siirtää ajatukseni jonnekin muualle, ja nyökkäilen kohteliaasti. Mielestäni ihmisillä pitää olla oikeus sanoa mitä haluavat, ja samalla muilla on oikeus olla kuuntelematta.
Osaan tarvittaessa myös vaihtaa keskustelua toiseen, mielenkiintoisempaan suuntaa. Jos tilanne on niin paha, että joutuisin pyytämään uskosta puhumiseen taukoa, mutta sitä ei tulisi, niin ymmärrän jollakin tavalla Enfucellin päätöksen. Täytyy vain odottaa tietoja siitä mitä ja miten Jaakko Happonen on puhunut Jeesuksesta työpaikalla. Enfucell ei ole iso firma. Siinä on vain 15 työntekijää. Tämä tekee henkilökemioiden vaikutuksen tärkeäksi.

Sitkeä jäsenyys

Katolilaisuus on sellainen uskonto josta ei pääse eroon vaikka kuinka yrittäisi. Katolilainen kirkko tekee kaikkensa, jotta sen jäsenet eivät voi erota sen kirjoista. Kun ihminen on kastettu, niin on helpompaa päästä eroon herpeksestä kuin katolilaisuudesta. Toki ihminen voi unohtaa kaiken mitä on opetettu, olla käymättä kirkossa, harrastaa wiccalaisia pakanarituaaleja ja/tai olla ateisti, mutta hän pysyy katolilaisen kirkon rekisterissä. Oman nimen saa sieltä pois paavin käskyllä. Tähän tarvitaan ekskommunikointia, ja sen saa kun on tarpeeksi suuri vaiva kerettiläisine opetuksineen. Paavi ei suostu tekemään tarvittavia papereita jokaisen kirkosta pois haluavan kohdalla.
Tämän on saanut kokea ystäväni, joka on kastettu katolilaiseksi, mutta ei pääse eroon kirkosta. Hän on kaiken käytännön mukaan uskonnoton, ja neopakana. Hänen nimensä kuitenkin pysyy kirkon rekisterissä. Hän saa katolilaisen kirkon Fides-julkaisua postiinsa, vaikka ei ole koskaan maksanut sen laskua ja on ilmoittanut ettei sitä tarvitse enää lähettää. Vuosien myötä asiasta oppii olemaan välittämättä, mutta katolilainen kirkko saa säilyttää yhden nimen pitämässä rekisteriä isona. Olemme suunnitelleet eri tapoja ja tempauksia, joilla hän voisi saada ekskommunikaation. Tosin olemme samalla päätyneet ymmärtämään, että edes raju roolileikkiseksi kirkon alttarilla, pari nunnaa mukaan viekoteltuna, ei olisi tarpeeksi. Pahempaakin kun on tapahtunut katolilaisten pappien riveissä, eikä jäsenyydestä ole päässyt siltikään eroon.

Espanjassa ongelma on tullut esiin suuressa mittakaavassa. Madridin ja Valencian piispat haluavat estää joukkoeron, eivät siis suostu poistamaan tuhansien eroa haluavien nimiä kirkon kasterekisteristä. Maan oikeusasteet ovat määränneet nimet poistettavaksi rekisteristä, mutta piispat eivät tottele.
Espanja on maallistumassa. Virallisten lukujen mukaan vähän yli 80 % kansalaisista on katolilaisia, mutta samalla on selitetty, että vain 48 % harjoittaa uskontoa. Enemmistö espanjalaisista haluaisi vähentää kirkon valtaa. Tämän takia katolilainen kirkko haluaa pitää kiinni katolilaisen maan kuvitelmasta. Olennainen osa puolustusta on pitää oman joukkueen rivit enemmistönä, ainakin paperilla.

Rationalist International, 164/8.5.2007

10.6.07

Empire-lehden StarWars kilpailu

http://www.empireonline.com/starwars/jarjar.asp

Empire-lehteä, joka on keskittynyt elokuviin, löytyy monesta lehtipisteestä. Tällä kertaa kilpailuna on StarWarsin 30v kunniaksi harvinaisen kannen löytäminen. 10 kappaletta kultaisia JarJar Binks-kansia on liikenteessä (2 on löydetty). Erikoislehden löytäjälle on luvassa harvinaista ja arvokasta StarWars sälää, sekä joku palkinto Lucasfilmiltä jota ei voi saada rahalla. Olen tänään selannut läpi viiden lehtipisteen valikoiman täällä Helsingissä. Ei ole löytynyt.

Tarvitsen apua

Vuoden 2006 elokuuta Paul Nelson meni kirjoittamaan tällaista ID The Future-blogissa:

"Now, Discovery actually funds a great deal of primary research -- go ahead, snicker -- but those receiving the support and their specific projects have become a very quiet business indeed, and that need for secrecy may continue for a long time. So I'm not griping about DI's failure to support scientific research. I know what's happening safely away from the relentless gaze of the Panda's Thumb."

Discovery Instituutti siis todellakin tukee ID-tutkimusta (eli jotain muuta kuin pelkkää evoluutiokritiikkiä), mutta se täytyy pitää piilossa Panda'sThumbin kiusanhengiltä. Kuinkas muuten he voisivatkaan tehdä ID-tutkimusta?

Mutta sitten se asia jossa tarvitsen apua. Osaisiko kukaan sanoa onko missään paljastettu edes minkälaista huippusalaista ID-tutkimusta Discovery Instituutti tukee?

9.6.07

Edge of Evolution arvosteluja

Science After Sunclipse listaa Michael Behen Edge of Evolution-kirjan arvosteluja. Ensimmäiset kritiikit kohdistuvat enimmäkseen itse Behen esittämiin argumentteihin ja niiden kumoamiseen. On kiva huomata miten ID-porukka "parodioi" behe-kritiikkiä. The Brites-sivustolla, joka on IDeistien komediasivusto, esitetään myös Edge of Evolution-kirjan arvostelu.

Hyväntekeväisyys ja ateismi

Helsingin Sanomat (4.6.07) kirjoitti hyväntekeväisyysjärjestöistä ja ateismista. Artikkelissa haastateltiin peräti kahta ateistia. Jutun pointtina näytti olevan se, että kirkosta eronneet jatkavat lahjoitusten antamista hyväntekeväisyysjärjestöille, mutta asiasta ei ole vielä tutkittua tietoa. Eräs yleinen netissä vastaantullut perustelu tapakristillisyydestä pysymiselle on ollut kirkon hyväntekeväisyystyö. Ja sitähän kirkko tekee. Vuonna 2005 kirkko avusti lähetystyötä, Merimieskirkkoa, kirkon ulkomaanapua ja diakoniatyötä yhteensä 33 miljoonalla eurolla. Se on paljon rahaa. Viime vuonna kirkon ulkomaanavun menot olivat 21,7 miljoonaa euroa, josta 18,7 miljoonaa meni avustustoimintaan. Sekin on paljon rahaa. Ja pitää muistaa, että kirkon jäsenistä moni antaa vielä kirkollisveron lisäksi avustusta suoraan Unicefille, Punaiselle Ristille, Amnestylle ja moniin muihin paikkoihin.

Oma korteni kekoon koostuu kuukausittaisesta avustuksesta Amnestylle. Vaimoni on antanut samaan paikkaan rahaa 12 vuotta. Siinä välissä hän antaa välillä vähän avustusta Greenpeace ja WWF-järjestöille. En ole niin fundamentalistinen vaahtosuuateisti, etten voisi antaa jopa Punaiselle Ristille rahaa kun kerääjät saavat minun saarrettua. Ja nyt kun laskeskelin, niin annan vuosittain varmasti enemmän rahaa hyväntekeväisyyteen nyt kun olen eronnut kirkosta. Kauhistus! Tuli halvemmaksi olla tapakristitty.

Satunnainen lainaus, osa III

Tällä kertaa laulun lyriikkaa. Within Temptation - The Truth Beneath the Rose:

Give me strength to face the truth, the doubt within my soul
No longer I can justify the bloodshed in his name
Is it a sin to seek the truth, the truth beneath the rose?
Pray with me so I will find the gate to Heaven’s door
I believed it would justify the means
It had a hold over me
Blinded to see the cruelty of the beast
It is the darker side of me
The veil of my dreams deceived all I have seen
Forgive me for what I have been
Forgive me my sins
Pray for me cause I have lost my faith in holy wars
Is paradise denied to me cause I can’t take no more
Has darkness taken over me, consumed my mortal soul
All my virtues sacrificed, can Heaven be so cruel?
I believed it would justify the means
It had a hold over me
Blinded to see the cruelty of the beast
It is the darker side of me
The veil of my dreams deceived all I have seen
Forgive me for what I have been
Forgive me my sins
I’m hoping, I’m praying
I won’t get lost between two worlds
For all I have seen the truth lies in between
Give me the strength to face the wrong that I have done
Now that I know the darkest side of me
How can blood be our salvation
And justify the pain that we have caused throughout the times
Will I learn what’s truly sacred?
Will I redeem my soul, will truth set me free?
Blinded to see the cruelty of the beast
It is the darker side of me
The veil of my dreams deceived all I have seen
Forgive me for what I have been
Forgive me my sins

8.6.07

Kenneth Fosterin tapaus

Luin eilen tuoretta Amnesty-lehteä (3/2007) ja huomasin aika masentavan jutun, aivan kuin lehdessä olisi muunlaisia juttuja:
"Teksasilaiselle kuolemaantuomitulle Kenneth Fosterille on määrätty teloituspäiväksi 30. elokuuta."

Fosterilla on olemassa rikosrekisteri rötöksistä ja varkauksista. Hän on mustaihoinen.
Miksi kukaan jaksaisi välittää? Antaa vaan teloittaa pois. Aina niitä syntyy lisää. Noh, tällä kertaa jutussa on kiero käänne.

"Kenneth Foster on tuomittu kuolemaan vaikutusvaltaisen sanantoniolaisen lakimiehen pojan, Michael LaHood jr.:n murhasta, joka tehtiin elokuussa 1996. Foster ei ollut LaHoodin varsinainen ampuja, vaan hänet tuomittiin samassa oikeudenkäynnissä liipasinta painaneen Mauriceo Brownin kanssa Teksasin Law of Parties-lain perusteella. Brown ampui LaHoodin päätteeksi ryöstösarjalle, jossa Foster toimi autonkuljettajana. Saaliikseen ryöstäjät saivat noin 300 dollaria."

Kerrataan vielä; Foster teloitetaan sen takia, että oli mukana ryöstössä, jossa hänen rikostoverinsa Brown murhasi LaHoodin. Luulen, että jopa kuolemantuomiota kannattavien (niitä löytyy Suomesta) on hankala perustella miksi Foster pitäisi teloittaa. Hän ei painanut liipasinta, joten siitä seuraava kuolemanrangaistus vie heikoille jäille. Jos pelkkä avunanto riittää teloituksen perusteeksi, niin mihin raja pitäisi vetää? Jos kolmas mies murtaa asuntojen lukot, joten pitäisikö hänet teloittaa? Jos neljäs mies hankkii aseet ja ammukset ja vahtii keikkoja asuntojen ulkopuolella, niin pitäisikö hänet teloittaa?

Kenneth ei ole hukannut aikaa odottaessaan kuolemaa. Hän perusti Vision for Life aktivistiryhmän vuonna 2000. Se vastustaa kuolemanrangaistusta "niiden kohdalla joille se ei kuulu." Eli kehitysvammaisia ja alaikäisenä rikoksensa tehneitä.

Ehkä tämän kerran jaksan vaivautua kirjoittamaan ja lähettämään vetoomuksen Kenneth Fosterin puolesta. Amnesty-lehden takakannessa on aina valmis englanninkielinen vetoomus, jonka voi kopioida, postittaa/faksata perille, allekirjoituksen kera. Siitä saa edes hetkellisen vaikuttamisen tunteen. Tai ainakin saan pariksi päiväksi pois mielestä sen tunteen, että olen omahyväinen renttu joka ei välitä pätkääkään muista ihmisistä, eikä minulla ole periaatteita.
Tarkoituksena ei ole päästää Kennethiä vapaalle jalalle, vaan muuttaa kuolemanrangaistus vankeusrangaistukseksi.

"Pucker up for heaven's sake, there's never been so much at stake."

7.6.07

Uusi ID-oppikirja

Explore Evolution on ilmestynyt! Kyseessä on IDeistien tekemä oppikirja, joka on tarkoitettu college-tason opettajille ja High school-tason opiskelua rikastuttamaan. Tekijöiden joukossa on ainakin kaksi nuoren maailman kreationistiä; Stephen C. Meyer ja Paul Nelson (jonka luennolla olin pari vuotta sitten). En ole vielä tutkin kahden muun kantaa asiaan. Täytyy laittaa kirja tilaukseen. UncommonDescentissä scordova kommentoi tilannetta:

"Though we do lament that 85-90% of the school kids in the USA might still be subject to Darwinist indoctrination, there are a few who will escape who are in private and home schools.
Let’s not give up rescuing the millions of children we can rescue merely because we can’t rescue all the kids from the Darwinists."


-scordova

6.6.07

Runoutta UD:ssä

UncommonDescent on taas angstaamassa IDeisteihin kohdistuvan vainon (kuvitteellisen tai aidon) takia. Gonzalezin kauhistuttava kohtalo on saanut DaveScotin tunteelliseksi. Hän vertaa holokaustimuseosta löytyvää runoa jotenkin tilanteeseen sopivaksi. Muistakaamme Gonzalezia, joka on kuollut ja haudatt... hetkinen. Gonzalezhan elää vielä! Ja voi saada viran jostain muusta yliopistosta, ja voi vielä jatkaa pro-ID kirjojen sekä dokumenttien tekoa. Häntä ei poltettu roviolla, eikä hänen perhettään viety Siperiaan.

Dover Strikes Back

Näyttää siltä, että on tulossa uusi kädenvääntö ID:n ja evoluution välillä. Areenana olisi jälleen kerran se sama paikka jossa kaikki tieteelliset muutokset tapahtuva - koululuokka. IDeistien argumentit ovat tuttuja Doverista, mutta tällä kertaa niitä esitetään Virginiassa:

Lapsia aivopestään hyväksymään evoluutio.

Lapsille pitäisi esittää molemmat puolet kiistasta. Antaa lasten itse päättää.

Michael Slaglella on myös nerokas idea: On aika tuoda tieteellinen väittely koululuokkiin.

Kyllä! Muistan kuinka yläasteella ratkaisimme hiukkasrakenteita ja päätimme miten fysiikanlakeja pitäisi tulkita. Miten jotkut akateemisen koulutuksen saaneet tiedemiehet muka pystyisivät päättämään asioista koululaisia paremmin? Pah! On evolutionistien propagandaa väittää jotain muuta.

Onneksi näyttää siltä, että koululautakunta päätti ottaa käyttöön oppikirjoja joissa ei mainita ID:tä (onko niitä muunlaisia?). Tosin lautakunnan puheenjohtaja päätti lisätä kohdan, jonka perusteella koululuokkaan pitäisi saada jotain muuta kautta Älykästä suunnittelua, koulukirjojen ulkopuolelta.

Päivän puzzle

Asiakas toi pirunnyrkkisormuksen. Tällä kertaa siinä on 6 rengasta, joten joudun turvautumaan ohjeisiin. Homma ei kuitenkaan ole niin helppoa kuin luulisi. 4 renkaisen sormuksen saan kasaan nopeammin kuin pystyn sanomaan "epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänsäkäänköhän."

Noh, ainakin on tekemistä tälle iltaa.

5.6.07

Vedenpaisumusgeologian historiaa

Jotkut kreationistit tykkäävät toistella vuosituhannesta toiseen, että tiedemiehet jättävät vedenpaisumuksen pois kuvioista evoluution ja ateismin takia. Jos tutustumme mitä luonnontieteiden historiassa oikeasti tapahtui, niin huomaamme näiden kreationistien olevan väärässä. 1600-luvulta lähtien luonnontieteilijät alkoivat huomata ongelmia eräässä selityksessä. Vedenpaisumusgeologian mukaan maisemat ja vuoret, järvet ja joet olivat Raamatussa mainitun suuren tulvan muovaamia. Tieto lisääntyi tutkimusten myötä. Ja tieto lisäsi tuskaa vedenpaisumukseen uskovien parissa.

- Vedenpaisumusta käytettiin selityksenä sen takia, että Raamatussa mainitaan Nooan aikana tapahtunut suuri tulva, joka peitti korkeimmat vuoret. Tarina on kaikille tuttu. Raamattu on Jumalan sanaa, joten suuri tulva tapahtui oikeasti. Jotkut uskalsivat esittää kysymyksiä. Kuten, mistä kaikki se vesi tuli? Parisen sataa vuotta sitten osattiin laskea, että pelkkä vesisade - ilmankosteus - ei riittäisi. Tällöin osattiin myös lukea Raamatusta, että "syvyyden lähteet" purkautuivat. Ylimääräinen vesi tuli siis sieltä. Tosin ihmiset huomasivat pientä ristiriitaisuutta siinä miten vedenpaisumusta perustelevat tutkijat käyttivät tätä kohtaa. Samalla kohdalla perusteltiin veden tulleen merien syvyyksistä, suuresta komeetasta, syvistä luolista. Erilaiset tulkinnat ja erilaiset selitykset samalle asialla laittoivat teologiset ihmiset miettimään oliko Raamattu oikeasti tarkoitettu tieteellisiä selityksiä varten.

- Uusi manner tarjosi löytöjä. Maailmassa olikin enemmän nisäkkäitä ja lintuja kuin oli luultu.
Amerikka, Aasia ja Afrikka paljastivat uusia eläimiä. Miten ne kaikki olisivat voineet mahtua arkkiin? 1600-luvulla tiedettiin, että maailmassa oli 500 lintulajia, 150 nelijalkaista ja 10'000 hyönteistä. Linnaeus listasi sata vuotta myöhemmin enemmän kuin 14'000 eläintä, jopa 300 nisäkästä.

- Eläinten ja ympäristön välinen herkkä suhde tuli selvemmäksi. Porot tarvitsivat omaa ravintoaan, jota ei varmasti löytyisi Araratin rinteiltä vedenpaisumuksen jälkeen. Koalat eivät tallustelleet saaristojen kautta Australiaa. Linnaeus päätteli tästä, että Jumala oli luonut eläimiä toisen kerran, niiden luonnollisille paikoille ympäri Maata. Samalla Hän pisti pystyyn toimivat ekosysteemit. Kerääntyvä aineisto pakotti vedenpaisumukseen uskovat lisäämään ihmeiden määrää, jotta heidän teoriansa kestäisi. Se oli kuitenkin selvästi jotain muuta kuin tieteellistä tutkimusta.

- Maata kaivamalla löydettiin kerrostumia. Nämä kerrostumat koostuivat eri kivilajeista. Jopa kilometrejä paksuja kerrostumia voitiin seurata läpi mantereiden. Niissä oli erilaisia fossiileja. Sieltä löytyi jälkiä eroosiosta, soist ja metsistä maan sisällä. Ne olivat suuri ongelma vedenpaisumusgeologialle. Miten niin monimutkainen ja samalla järjestäytynyt geologinen historia voisi tapahtua vedenpaisumuksen aikana? Ratkaisu oli siirtää vedenpaisumuksen jäljet pois maan alta.
Nyt vedenpaisumukseen uskovat selittivät sen vaikutuksia ja jälkiä maan pinnalla olevilla asioilla. Vuoristojen solat, kanjonit ja muut muodostelmat olivat vesimassojen nopeasti muokkaamia.

- Yksi vedenpaisumus muuttui moneksi tulvaksi 1700-luvun lopulla. Geologiset kerrostumat ja monet muut asiat voitiin selittää vain sarjalla monia mullistuksia. Kerrostumista paljastui hitaiden prosessien jälkiä. Niiden päällä oli mullistusten jälkiä. Nämä vuorottelivat. Ne eivät voineet muodostua yhden vuoden aikana.

Kaikki tämä tapahtui ennen Charles Darwinia. Siirtyminen pois yhdestä globaalista vedenpaisumuksesta kohti modernia geologiaa tapahtui uskovaisten luonnontieteilijoiden toimesta. On älyllisesti epärehellistä väittää vedenpaisumuksen poissaoloa tieteessä ateismin ja evoluutioteorian seuraamukseksi.

4.6.07

Dembskillä on idea

UncommonDescentissä kuohuu. Dembski ei tykkää siitä millä tavalla Michael Behen uutukaista arvostellaan. Hän ihmettelee onko PandasThumbilla ollenkaan häpyä. Julkaiseeko PT mitä tahansa, kunhan siinä arvostellaan ID:tä? Dembski päättää ottaa selvää, ja tarjoaa jopa 200$ sille joka pystyy tekemään sokalit PandasThumbille. Mikä parasta, se matemaatikko joka kritisoi Behen argumentteja on huomannut Dembskin raivon. Ja myös sen, että Dembski tai DaveScot eivät kommentoi mitä vikaa Chu-Carrolin esittämässä kritiikissä on. Vastalauseet ovat keskittyneet siihen, että Chu-Carrol ei ole biologiaan tai evoluutioon keskittynyt tiedemies, ja hänen kirjoittama Behe-kritiikki on ilmestynyt vain jossain blogissa, joten sitä ei tarvitse kommentoida sen enempää.

"What on earth makes you think anyone will bother dissecting Carrol’s “review”? He’s not an expert in any field related to Behe’s book. If Behe had written a book about network architecture or parallel processing then Carrol would be in a position to review it. Or even if his review were published somewhere other than a personal blog someone qualified to fisk it probably would. Otherwise it’s just unqualified personal opinion that’s not at all noteworthy."

-DaveScot

3.6.07

Tilasin Behen uutukaisen

Laitoin tilaukseen Amazonista Michael Behen uuden Edge of Evolution-kirjan. Olen hullu, mutta joku harrastus ihmisellä täytyy olla. Täytyy olla ajantasalla siitä mitä ehkä tunnetuin IDeisti on tällä kertaa mennyt kirjoittamaan. Ensimmäiset arviot kirjasta eivät ole kovin mairittelevia tuhmien darwinistien parissa.

2.6.07

Jerusalemin Pride-kulkue

Homoseksuaalit eivät oppineet mitään viime vuodesta. Ortodoksijuutalaiset osoittivat paheksuntansa Pride-kulkuetta vastaan mm. pommiuhkauksilla poliisiasemaa kohtaan, heittämällä ulostepusseja ja yrittämällä kivittää pormestari, sekä kaikkien suosikki, sattumanvaraisen ohikulkijan puukottaminen. Kaikki tämä ääriuskovaisten juutalaisten toimesta. Mutta onhan heillä hyvät perustelut kaikelle. Rabbi Oded Shmueli selittää:

"Homoseksuaalisuus on Pahuutta."

Tämä tuli selväksi. Rabbi jatkaa:

"Heillä pitäisi olla edes jotain häpeää. Miksi osoittaa sitä? (=homoseksuaalisuutta) Ihmiset jotka haluavat tehdä murhia tai ryöstää pankkeja pelkäävät häpeää. Eli mitä meidän pitäisi käskeä heidän tehdä - ryöstää pankki; raiskata; murhata; kaikkea?"

Miten kaunis vertaus, rabbi. On virkistävää kuulla vaihteeksi vertailuja murhaajiin ja raiskaajiin. Eduskunnassamme päästiin vain eläimiinsekaantumiseen. Mutta onko teillä mitään uutta tempausta tälle vuodelle? Kuulemma on. Ääriuskovaiset ovat liittoutuneet Jewish National Frontin kanssa. Nyt heillä on edemmän väkeä ja suuremmat suunnitelmat. Ääriuskovaisten kadut suljetaan kulkueelta, ja gay-kaupat joutuvat iskujen kohteeksi sapatin aikana. Kyllä, ikkunat sisään vaan. Kannattaa tehdä se kuitenkin yöllä, niin sytyttämänne roskalavat (kuten teitte viime vuonna) saavat aikaan dramaattisen loimun. Sitä voisi kutsua vaikkapa"Rikottujen ikkunoiden yöksi." Ja pakottakaa homoseksuaalit vielä pitämään vaaleanpunaista rintamerkkiä. Sitten enää miettimään sitä lopullista ratkaisua homokysymykseen.

Perusryhmäbiologia

Evoluutio - Kriittinen analyysi-kirjassa käsitellään perusryhmiä. Käsite on Frank L. Marshin luoma:

"Kaikki yksilöt, jotka joko suoraan tai epäsuorasti ovat risteytyksen kautta sidoksissa toisiinsa kuuluvat samaan perusryhmään."
s. 34.

"[Perusryhmän] mukaisesti kaikki biologiset lajit, jotka ovat risteymän kautta joko suoraan tai epäsuorasti sidoksissa toisiinsa, kuuluvat samaan perusryhmään."
s. 284.

Perusryhmiä tunnistetaan siis niiden lisääntymiskyvyn mukaan. Jos kalkkunan ja sorsan väliset risteymät ovat steriilejä, niin ne kuuluvat omiin eri perusryhmiinsä. Jos kalkkunan ja fasaanin välinen risteymä tuottaa tulosta, niin ne kuuluvat yhteiseen perusryhmään. Hevonen ja muuli kuuluvat samaan perusryhmään, koska niiden risteytyksen tuloksena syntyy muuli.

Lajien välisiä risteymiä käytetään siis todisteena perusryhmien olemassaololle.

"Vain positiivinen todiste eli onnistunut risteytyminen sallii yksiselitteiset johtopäätökset."s. 35.

Kuulostaa melkein tieteelliseltä. Perusryhmäbiologiaa käytetäänkin perusteluna kreationismin tieteellisyydelle. Kreationistit voivat tehdä empiirisiä havaintoja. Mutta kauhistus! Koko homma kaatuu yksinkertaiseen kehäpäättelyyn.

Sivulla 284 esitetään, että "toisiaan lähellä olevien perusryhmien kesken ei ole koskaan havaittu selvää risteymää. Risteymät osoittavat, että eliöryhmien välillä on selkeät rajat, joiden avulla perusryhmät voidaan tunnistaa."

Tämä onkin totta, mutta heti kun joidenkin perusryhmien välillä onkin risteymä, niin se on heti yhtä ja samaa perusryhmää. Joten mitä E-KA-kirja oikein ajoi takaa selittämällä ettei perusryhmien välillä ole havaittu selvää risteymää?

Ehkä tätä:

"Perusryhmien selkeä rajattavuus on viite luotujen ryhmien olemassaolosta."s. 284.

Eli kreationistien ajatusmaailmassa asiat ovat näin: jos evoluutio olisi totta, niin kaikki lajit voisivat lisääntyä keskenään. Eli harmaalokki lisääntyisi harmaavalaan kanssa. Kappas, ne eivät voikaan risteytyä, joten ne ovat kaksi eri perusryhmää. Ja täten viite luomiselle. Tai ehkä ei...

Makroevoluutio monimutkaistaa tilannetta. Sivulla 55 vedetään yhteyksiä perusryhmäbiologian ja makroevoluution välille.

"Mikro- ja makroevoluution välinen ero voidaan perusryhmämallissa mitata: mikroevoluutiota ovat kaikki muuntelutapahtumat, jotka jäävät perusryhmän rajojen sisälle. Makroevoluutiota olisi uuden perusryhmän syntyminen toisesta."

Jos voisimme havaita, että ennen risteytymiskelpoiset hiirilajit A ja B eivät enää voikaan risteytyä, niin meillä on uusi perusryhmä. Uuden perusryhmän ilmestyminen ei vaadi uusia elimiä, rakenteita tai rakennesuunnitelmia ja kvalitatiivisesti uutta geneettistä materiaalia.

Perusryhmä on hyödytön käsite.

1.6.07

Vedenpaisumus ja jäätiköt

Jos oletamme hetken aikaa, että maailmanlaajuinen vedenpaisumus on todellakin tapahtunut, niin voimme miettiä miten sellainen oletus sopii yhteen havaittavien tosiasioiden kanssa. Aloitetaan vaikka napajäätiköistä. Jotkut kreationistit väittävät, että napajäät ovat muodostuneet vedenpaisumuksen jälkeen. Jos oletamme, että ne ovat todellakin muodostuneet oletetun vedenpaisumuksen jälkeen, niin voimme päätellä, että napajäätiköiden ikä asettaa rajan sille milloin vedenpaisumus on tapahtunut. Eli jos napajäätikön ikä on 10´000 vuotta, niin vedenpaisumuksen on täytynyt tapahtua yli 10´000 vuotta sitten, jne.

Napajäitä on porattu ja tutkittu sekä Grönlannissa että Etelämantereella. Poratusta jäänäytteestä voidaan laskea kerroksia. Kun lumi laskeutuu ja asettuu maahan, niin 90% siitä on ilmaa. Pakkaantuneessa lumessa on 50% ilmaa. Kun lumi tiivistyy sen päälle sataneen lumen painon alla se pakkaantuu lisää, kunnes paine tiivistää lumen jääksi. Tällöin ilmaa on enää 20%. Voimme havaita tämän asteittaisen muutoksen nykyäänkin kaikilla jäätiköillä. Voidaan sanoa, että yksi jääkerros vastaan noin yhtä vuotta, sillä tämä on todettu empiirisesti mittaamalla. Kerroksesta voidaan mitata omat arvot happi-18 ja happi-16 isotoopeille, hiilidioksidille, metaanille ja muille kasvihuonekaasuille. Näistä pitoisuuksista voidaan päätellä miten ilmakehän pitoisuudet ovat vaihdelleet vuosien varrella. Kun Grönlannin ja Etelämantereen kerrossarjoja verrataan, niin voi huomata, että niistä löytyy täysin samoja pitoisuuksia samoista kerroksista. Kun kerros on muodostunut, on maapallon ilmakehä siis ollut tietynlainen. Kerrossarjoja voidaan verrata myös syvänmerenpohjien kerrostumiin (niihinkin on taltioitunut tietoa ilmakehän kaasupitoisuuksista), ja kappas vain, ne ovat yhteneviä jääkerroksien tietojen kanssa. Yksi kerros=yksi vuosi on siis hyvin perusteltu johtopäätös.

Kreationisteilla onkin pieni ongelma sillä näitä jääkerroksia on n. 135´000 kpl, jopa kolmen kilometrin syvyyteen asti. Ensimmäisen 1600 metrin matkalla on noin 11´500 kerrosta. 2780 metrin kohdalla on kerroksia laskettu jo 115´000 kpl. 2870 metrin syvyydessä kerroksia on 135´000 kpl. Syvällä olevat kerrokset ovat pusertuneet yllä olevan jään painon takia ohuemmiksi kerroksiksi. Grönlannissa päästään 235´000 kerrokseen, mutta Etelämantereen jäätiköillä jopa 250´000 kerrokseen. Eli, jos yksi kerros vastaa suurinpiirtein yhtä vuotta, niin voimme päätellä, että oletettu vedenpaisumus on tapahtunut yli 235´000 vuotta sitten. Tällainen ikä on hieman ristiriidassa kreationistien ilmoittaman alle 4300 vuoden kanssa, joten mikä ilmiö/mekanismi pystyy luomaan useita kerroksia, joissa on tietyt vaihtelevat kaasupitoisuudet, kilometrejä paksuihin jäämassoihin, sekä Etelämantereella että pohjoisessa?