28.2.13

Piru vieköön, manipulaatiota MOTissa

Demonisaarnaaja Pirkko Jalovaara on ollut otsikoissa MOT-ohjelman jälkeen. Puheet lääkkeiden saatanallisuudesta ja lääkäreiden välttämisestä sekä vakavien sairauksien parantamisesta rukouksella eivät istuneet hyvin tavallisen kirkkokansan katsomoissa. Pian kirkon tärkeämmät liperikaulukset olivat kertomassa toimittajille, ettei Jalovaaran meno ole tämän päivän kirkkoihin sopivaa. Demonologiasaarnat tuomittiin.

Jalovaara sentään osaa taistella vastaan. Hän kertoi Radio Dei:n haastattelussa, että MOT oli viipaloinut ohjelmaansa lainauksia sopimattomalla tavalla. Jalovaara syytti MOT-ohjelmaa ääniraidan väärentämisestä!

Toisesta asiayhteydestä on irrotettu asioita kirkkokuvan päälle, ja väitetään, että näin opetan. Ihmiset ovat tulleet sanomaan, että he olivat paikalla eivätkä ole kuulleet tällaista

MOT on siis väittänyt Jalovaaran opettavan jotain sellaista, jota hän ei oikeasti opeta. Manipulaatiota! Se on vakava syytös. Armollinen Jalovaara on kuitenkin ilmoittanut, ettei hän harkitse oikeustoimia MOT-ohjelmaa vastaan. Hän kääntää toisen poskensa toimittajien katalille tempuille. Se on hienoa.

Lisäksi hän selventää, ettei tietenkään ole opettanut kaikkien sairauksien johtuvan demoneista. Sehän olisi hassua. Höpsöä. Naurettavaa. Vain vakavat ja pitkäkestoiset sairaudet voivat olla demonien tekosia.

Entä miten sitten on Jalovaaran syytösten todellisuuden laita? Onko MOT-ohjelma oikeasti editoinut maallikkosaarnaajaan puheita TV7-kanavan ohjelmasta mukamas Kallion kirkossa pidetyksi puheeksi? Lainaukset ovat helposti löydettävissä mm. Ylen sivuilta MOT:in käsikirjoituksesta:

”Pyydän katsomaan, pyydän erityisesti katsomaan sellaisia sairauksia, missä olet pitkään käyttänyt lääkkeitä. Ja lääkkeet on ikään kuin sumentaneet tietoisuuden, että Saatana on päässyt tunkeutumaan sinun sisääsi. Lääkkeet on yksi tapa, jota paholainen käyttää, jotta pääsee todella sinun sisimpääsi, henkeen, sieluun, ruumiiseesi.”
     ”Olen nähnyt sellaisia vapauttamistilanteita, joissa ihminen menee aivan kuin solmuun, koska hänessä sidotaan niitä demonisia voimia. ”

Toinen lainaus MOT:ista, joka on videokuvan perusteella sanottu ääneen Kallion kirkossa.

"Lääkkeet on yksi tapa, jota paholainen käyttää, jotta pääsee todella sinun sisimpääsi, henkeen, sieluun, ruumiiseesi.”

Ovatko pätkät oikeasti poimittu TV7-kanavalta?

Näyttäisi, että eivät ole. Kotimaa24 kävi kuuntelemassa MOT:in tekemät nauhoitukset.

Jalovaaran Seurakuntalainen.fi:ssä esittämä syytös, että MOT:ssa kuullut Kallion tilaisuuden kuvissa kuultavat tekstikatkelmat olisivat peräisin TV7:n ohjelmasta, ei Kotimaa24:n näkemän perusteella pidä paikkaansa. Jalovaara puhui Kallion kirkossa MOT-ohjelmassa kuullulla tavalla.

 Lying for Christ -ilmiö?

27.2.13

Soili Haverisella on asiaa avioliitosta

Ensin kansanedustaja Mikko Niikko kirjoitit mielipiteensä Hesarin sivuille. Avioliiton tärkeys yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tuli kaikille selväksi. Myös kristillisdemokraatti Soili Haverisella oli asiaa avioliitosta saman lehden sivuilla. Se on tuttua kauraa edellisen Haverisen avioliittokommentin lukeneille.

Homoliitto ei täytä avioliiton tehtävää

Kirjoitus sisältää pari hyvää helmeä. Jos helmi on oikea sana niiden kuvailemiseen.

Toi­sin kuin usein väi­te­tään, ny­kyi­nen avio­liit­to­la­ki on jo ta­sa-ar­voi­nen, ei­kä se ase­ta ih­mi­siä sek­suaa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen pe­rus­teel­la eri­ar­voi­seen ase­maan. Avioon ai­ko­vil­ta ei ky­sy­tä sek­suaa­lis­ta suun­tau­tu­mis­ta mis­sään yh­tey­des­sä. Jos ho­mo­sek­suaa­li ha­luaa sol­mia avio­lii­ton vas­tak­kais­ta su­ku­puol­ta ole­van ih­mi­sen kans­sa, lain­sää­dän­tö ei ase­ta es­tet­tä sil­le ei­kä jäl­ke­läis­ten saa­mi­sel­le. Oi­keu­det ovat siis sa­mat sek­suaa­li­ses­ta suun­tau­tu­mi­ses­ta riip­pu­mat­ta ja väit­teet epä­ta­sa-ar­vos­ta poh­jaa vail­la.
Voi veljesten väliset avioliitot sentään! Joskus ottaa koville lukea näitä poliitikkojen kirjoituksia. Jos joku ei jostain syystä itse hoksaa mikä tuossa Haverisen pointissa rysähti öljyllä valeltuun palavaan metsään, niin tässä havainnollistava vertaus Eero Kuusiston näppäimistöltä:
"Jos kristitty haluaa harjoittaa uskontoa, lainsäädäntö ei aseta sille mitään esteitä, kunhan kristitty kääntyy muslimiksi uskonnonharjoittamistaan varten. Oikeudet ovat siis samat uskontoon katsomatta ja väitteet epätasa-arvosta pohjaa vailla."
Todellakin, Haverisen loogiikkamaisuudella perusteltiin mm. Yhdysvaltojen rotulakeja, sillä olivathan ne tasa-arvoisia samalla tavalla. Valkoiset olivat vapaita menemään naimiisiin valkoisten kanssa, ja mustaihoiset mustaihoisten kanssa.
Jos sen si­jaan vaa­di­taan, et­tä kaik­ki ih­mis­suh­teet ja elä­män­ta­vat tu­li­si aset­taa yh­teis­kun­nas­sa ta­sa-ar­voi­seen ase­maan, vaa­di­taan mah­dot­to­mia. Mi­kään yh­teis­kun­ta­jär­jes­tys ei voi toi­mia aset­ta­mat­ta joi­tain elä­män­ta­po­ja edul­li­sem­paan ase­maan kuin toi­sia. Jos elä­män­ta­po­jen eri­ar­voi­nen koh­te­lu sa­mais­te­taan ih­mis­ten eri­ar­voi­suu­den kans­sa, ol­laan kes­tä­mät­tö­mäs­sä ti­lan­tees­sa. Niin te­ke­vä yh­teis­kun­ta jou­tuu jo­ko ky­seen­alais­ta­maan ih­mis­ten yh­tä­läi­sen ar­von tai ram­paut­taa it­sen­sä.

Olkiukko käryää komeasti. Tuskin tasa-arvoisen avioliittolain kannattajat ovat vaatimassa kaikkien ihmissuhteiden ja elämäntapojen hyväksyntää. Tällaiset epäsopivat esimerkit ovat tuttuja slippery slope -varoituksista. En usko, että lakialoitteen kannattajista löytyy esim. sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaatimassa ystävyyssuhteille avioliiton suomia etuuksia.


Ho­mo­suh­de ei tuo­ta yh­teis­kun­taan mi­tään vas­taa­vaa hy­vää kuin avio­liit­to, ei­kä si­tä sik­si ole pe­rus­tel­tua myös­kään aset­taa lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti sa­maan ase­maan kuin avio­liit­to.

Hnngg!

Parhaillaan Suomessa on samaa sukupuolta olevia pareja (uskokaa tai älkää), joilla on oikeasti lapsia, ja jotka ovat ihan samalla tavalla töissä käyviä tai työttömiä ja/tai asuntovelkaisia pariskuntia. Erona Haverisen huoliin onkin vain se, että näillä pariskunnilla löytyy pöksyistä samanlaiset sukupuolielimet. Jos Haverinen on huolissaan lasten kasvattamisesta ja hankkimisesta avioliittolain kannalta, niin eikös juuri homoliittojen lisäys avioliittolakiin vain lisäisi tuota yhteiskunnan etua?

 Mitä ihmettä Haverinen sitten mahtoi tarkoittaa tuolla "vastaavaa hyvää" kohdalla?

Vastaus ei ole vielä selvinnyt Haverisen UusiSuomi.fi sivun kommenteissa. Laajemmassa kirjoituksessaan Haverinen kuvailee avioliittoinstituution romahtavan, jos se ei pysy heteronormatiivisena. Jälleen kerran joudun ihmettelemään, että lopettavatko heterot ihan oikeasti avioliiton satamaan surffailun, jos homot pääsevät naimisiin.

26.2.13

BBC oikeudessa ja 9/11-liikkeen moraalinen voitto

Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogissa mainitaan erikoinen tapaus sumuiselta saarelta.

Brittiläinen Tony Rooke haastoi Britannian uutiskanava BBC:n oikeuteen 9/11 terrori-iskujen valheista. Hän nosti esille juurikin sen, että BBC raportoi valheellisesti mm. WTC 7 tornin romahduksesta yli 20 min. ennen kuin se ehti oikeasti romahtaa, joten näin BBC:llä oli sisäpiirintietoa tapahtumista ennakkoon.

Ensimmäiseksi täytyy todeta, ettei Tony Rooke haastanut BBC:tä oikeuteen, vaan hänet kutsuttiin selittämään maksamatonta televisiolupamaksuaan. Useat totuusliikkeen sivut esittävät tapahtumat siinä valossa, että Rooke olisi yksin haastanut BBC:n oikeuteen, 9/11-asiantuntijoiden tukemana. Toki se on sankarillisempi versio. Ja niitä harvoja tempauksia joita 9/11-liike voi käyttää jollakin tavalla moraaliboostauksena. Tapahtuma josta valtamedia vaikenee! Tai ainakin vaikeni, sillä jopa Daily Mailin journalismi poimi televisiolupamaksun maksamattomuuden uutisointiinsa.

49-vuotiaalla Rookella on valmiina runsaasti materiaalia salaliiton paljastamisesta. Siinä BBC levittää tarkoituksella väärää informaatiota syyskuun 11. päivän tapahtumista. Esim. WTC 7:n romahtaminen ilmoitettiin liian aikaisin Virallisesta aikataulusta. Suorassa lähetyksessä näkyi, että rakennus oli vielä pystyssä vaikka toimittaja oli juuri äsken ilmoittanut sen romahtaneen! Salaliiton kannalta riskinä oli tiedotusvälineiden välinpitämättömyys rakennuksen romahtamisesta. Ei sillä etteikö palomiesten radiopuheita (rakennuksen huono kunto isompien WTC-tornien romahtamisen jälkeen oli tiedossa) olisi kuunneltu toimittajien parissa, ja epäselvät puheet levinneet päivän sekavissa tunnelmissa. Totuusliikkeessä on realistisempaa olettaa, että tiedotusvälineillä oli valmis aikataulu päivän tapahtumista, jotta kansalaisille informoitaisiin milloin mikin rakennus on romahtanut.

Rooke totesi BBC:n rikkovan Britannian terrorismilakia. Lain mukaan on kiellettyä antaa rahoitusta taholle, jonka epäilee olevan  mukana terrorismissa (with reasonable doubt). Rooke ei siis halua rikkoa tuota lakia ja sen takia jättää lupamaksunsa maksamatta. Vaikka BBC voitaisiinkiin osoittaa olleen jotenkin mukana syyskuun 11. valheiden levittämisessä, niin sen sitominen terrorismintorjuntalakiin ei onnistu kovin helposti.

Rooke oli rauhantuomarin edessä West Sussexissa 25. helmikuuta. Valitettavasti miehen laatima materiaali ei saanut Rooken haluamaa kolmen tunnin luentoaikaa. Asiantuntijoita ei otettu kuultavaksi. Salin yleisön twitter-viestien perusteella tuomari sentään (ehkä) katsasti jotakin videomateriaalia noin vartin verran. Sitten hän totesi, ettei terrorismilaki päde televisiolupamaksun käsittelyissä, eikä hänellä edes rauhantuomarina olisi toimivaltaa päättää terrorismilain rikkomisesta. 200 punnan maksut oikeuskäsittelystä päätyivät Rooken maksettavaksi, sillä hän myönsi omistavansa television jolla hän katselee BBC:n televisio-ohjelmia. Mies todettiin tehneen maksurikkeen, mutta hänelle ei annettu sen kovempia rangaistuksia (conditional discharge), sillä Rooke myönsi rikkeensä ja on ensikertalainen. Yleisimmät sakot lupamaksurikkeistä ovat olleet saarivaltiossa n. 150 punnan paikkeilla.

Onneksi 9/11-liike otti tapahtumat positiivisesti vastaan. Rooken julistettiin saaneen moraalisen voiton BBC:stä.

Televisiolupamaksujen maksamattomuuden sijaan Rooken ja kumppanien pitäisi oikeasti yrittää nostaa syyte BBC:tä vastaan, ja todistaa laitoksen osallistuneen tietoisesti väärän informaation levittämiseen. Rooken käsittelyn jälkeen seuraajia neuvotaan jättämään lupamaksut maksamatta, jotta joku muu saisi paremman yrityksen Totuuden paljastamisessa tuomarin edessä.

25.2.13

Piru vieköön, demonologiaa Suomen kirkoissa

TV7 antoi hartaan kansan tietää tärkeitä asioita demoneista. Parantava Rukous - Pirkko Jalovaara sisältää tuhtia tavaraa henkivoimien toimintatavoista. Demonit muuttavat ihmisiä kauemmaksi Jumalasta, ja lähemmäksi paholaisen välikappaletta. Ilmiön todellisuus todistellaan Raamatulla. Kyseisessä kirjassa mainitaan demonien toiminnasta, joten demonit ovat todellisia. Tieteellinen näkemys ihmiskunnan edistyessä pakotti useita ihmisiä muuttamaan näkemyksiään. Mielenterveysongelmat korvasivat puheet riivauksesta. Demonit muuttuivat taikauskoksi. Jalovaara painottaa, ettei aidon uskovaisen kannata unohtaa Raamatun opetuksia. Olihan itse Jeesus ahkera henkivaltojen portsari.

Jalovaara kysyy katsojalta miten hän voi tietää onko ihmisissä demoni vai psyykeongelma, vai
"ovatko he vain säälittävän omituisia." Kirjassa kuvaillaan miten nämä demonit voidaan tunnistaa: raivokohtaukset, vallaton, kouristelua, huutelua, karjumista, tai sitten hän voi olla täysin mykkä.

Toinen tärkeä pointti Jalovaaran suusta liittyy vakaviin parantumattomiin sairauksiin. Mikä sen oikeasti aiheuttaa? Miksei se lähde pois? Miksei sairastaminen koskaan lopu? Pirkko viimeistelee hienolla kysymyksellä:

"Onko siellä taustalla joku pahan palava nuoli, jota vihollinen käyttää?"

Jalovaara kertoo myös esimerkistä, jossa syöpää sairastava mies kertoi kokemuksistaan. Hän valmistautui omaan kuolemaansa. Onneksi pari ystävää halusi rukoilla ja ajaa pois miehestä "syövän henkeä". Näin  kuusi vuotta myöhemmin mies onkin aivan terve. Se pistää Pirkon miettimään mistä sairaudet tulevat. Minkälaista valtaa uskovaiset voivat käyttää näitä ruumista tuhoavia henkiä vastaan. Jalovaara kertoo, että rukouksella pärjää niin alkoholismia kuin vakavia sairauksia vastaan. Ovathan ne sielunvihollisen aiheuttamia ongelmia.

Myöhemmin ohjelmassa Aila kertoo kamppailuistaan pimeyttä vastaan. Hän meni naimisiin afrikkalaisen miehen kanssa. Vieraillessaan Nigeriassa 1985, hänet kaapattiin kylän naisten toimesta. Ailaan kohdistettiin sukurituaali, jossa hänet otettiin vastaan sukuun esi-isien voimalla. Aila ei ymmärtänyt kieltä, mutta uskovaisena tiesi olevansa Jeesuksen suojassa. Nuo esi-isiin viittavaat rituaalit olivat tietenkin pimeiden henkivaltojen juttuja. Aviomies kertoikin jälkeenpäin, että hän pelkäsi vaimonsa puolesta. Jos esi-isät eivät olisi hyväksyneet Ailaa, niin nainen olisi voinut kuolla.

Onneksi rituaali ei jättänyt jälkiä Ailaan. Sen sijaan hän näki myöhemmin veteen liittyviä unia. Ja kuinkas ollakaan, kylässä oli palvottu veden henkiä. 17 avioliittovuoden jälkeen tuli ero. Sen jälkeen tuo vesihenki alkoi vainoamaan Ailaa. Sitä voisi kuvailla uniapneaksi, eli henkivoimien vesi yritti tukehduttaa Ailaa!
Vastalääkkeeksi Aila siunasi itsensä Jeesuksen verellä, eli kristillinen rituaali peittosi afrikkalaisen rituaalin. Kristillinen magia peittosi vanhan magian.

Ailan koti siunattiin omin voimin. Näin pidettiin pahat henget loitolla. Uuteen kotiin muutettuaan piti paikalle kutsua seurakunnan pappi, sillä Aila tunsi jonkun aina katsovan häntä. Hän ei nähnyt tuota tuijottajaa, mutta nopean vilkaisun jälkeen hän näki harmaan vanhan naisen katselevan Ailaa. Aila karkotti naisen jälleen Jeesuksen verellä. Näin koti pysyi rauhallisena.

Jalovaara tiedustelee Ailalta miten muut voisivat suojella kotejaan piruilta. Vastaus löytyy täysin yllätyksenä Raamatusta. Seuraa henkistä ylistystä, jne. Jos ihminen menee pois Kristuksesta, niin henkivallat pääsevät kimppuun. Aila sanookin:

"Henkivallat on todellisia. Länsimaissa niihin suhdaudutaan hyvin näin skeptisesti, koska nämä henkivallat ovat hyvin viisauta. Ne on oppineita, sivistyneitä. Ne eivät ole sellaisia kuin siellä Afrikan maissa."
 Yritän viettää loput illastani nautinnollisempien aiheiden parissa. Lukijakirjeissä kiitellään mm. parkinsonin taudin parantamisesta ja rukoillaan vapautumista kaikille joilla on skitsofrenia. Demoneita käsketään poistumaan masentuneista ja muista mielen ongelmista kärsivistä ihmisistä

.En ihan kykene seuraamaan ajatuksen kanssa loppuja ohjelmasta.

Ilmiöstä lisää Ylen MOT-ohjelmassa: Riivaajat kirkossa.

Antibiootit valloillaan Intiassa

Lääketeollisuuden kritiikkeihin lukeutuu medikalisaatio. Pillerien myyminen liitetään lääkärien antamiin resepteihin, ja siksi lääkärit saavatkin kutsuja koulutuskonferensseihin ja milloin minkälaisia lahjoja firmojen logoilla varustettuna. Tämä lääkärien reseptien ja apteekkien välinen tasapaino pyritään pitäämään sellaisena, etteivät pillereitä määräävät tahot pääsisi itse hyötymään pillerien myynnistä. Periaate on hieno, vaikka käytännössä homma ei ehkä aina toimi.

Sunnuntain Aamulehdessä oli esimerkki siitä miten käy, kun tuota eroa ei tehdä, vaan lähes kaikkia lääkkeitä saa reseptivapaasti. Apteekkari suosittelee asiakkaan vaivoihin oikean lääkkeen ostamista. Asiakkailla voi olla resepti, mutta useimmissa Intian osavaltioissa se tarkoittaa paperilappua, johon vain kirjoitettu lääkkeen nimi. Apteekkiin pääsee töihin ilman alan koulutusta. Luku- ja kirjoitustaito riittää. Lääkkeitä myydään kokemuksen tuomalla tietotaidolla. Kun vastassa olisi "Sinä et tarvitse minun myymääni tuotetta" vs "Sinä tarvitset minun myymääni tuotetta", niin toteutuva vaihtoehto on melko hyvin ennustettavissa.

Apteekista saa antibiootteja vaivaan kuin vaivaan, kunhan apteekkari uskoo tekevänsä oikean valinnan asiakaan puolesta. Kuinkas ollakaan, vuodesta 2005 lähtien laskettuna antibioottien myynti on ainakin kuusinkertaistunut. Mukana on vahvojen antibioottien suosion nousu. 2010 erästä vahvimmista antibiooteista, karbapeneemejä, myytiin 25 miljoonan euron arvosta.

"Karbapeneemien käyttö kasvoi 100 prosenttia enemmän Intiassa vuosina 2005-2010 verrattuna naapurimaa Pakistaniin."

Maalla onkin kunnon resurssit valmistaa pillereitä. Valmistuksen tueksi ei kuitenkaan ole riittävää lääketutkimusta.

"Intian lääkefirmat valmistavat noin kolmanneksen maailman antibiootista, mutta ne eivät silti ehdi kehittämään tuotteita superbakteerien uusimpiin mutaatioihin."

Tuberkuloosi, kolera ja keuhkokuume pysyvät sitkeästi Intiassa. Antibioottien käytännössä vapaa myynti ja käyttö onkin johtanut tuttuihin ongelmiin. Bakteerien vastustuskyky on väkevämpää kuin niitä vastaan käytetyt lääkkeet. Antibioottien jäädessä hyödyttömiksi useissa tapauksissa alkavat viranomaiset heräilemään. Myyntiä yritetään hillitä. Yli 70 antibioottilajia julistettiin pelkästään reseptillä saatavaksi. Sekään ei riitä, ellei itse maan reseptijärjestelmää päivitetä. Samalla lääkäreitä ja apteekkareitä kuin potilaita pitäisi kouluttaa ajantasalle. Antibiootteja käytetään Intiassa jopa yskänlääkkeenä.

Intiassa lääkärit kirjoittavat resepteihin lääkkeen brändinimen. Apteekkari ei saa muuttaa lääkärin määräämää merkkiä edes halvempaan versioon. Siksi lääketehtaiden edustajat vierailevat aktiivisesti lääkäreiden luona. 23 osavaltiossa lääkäreillä ei ole velvollisuuksia jatkokouluttautumisensa suhteen. Siksi useimmat lääkäreistä saavat tuoreimmat tiedot uusista lääkkeistä suoraan lääketeollisuuden myyntiedustajilta.

24.2.13

Mikko Niikolla on asiaa avioliitosta

Kansanedustaja Mika Niikko on rohkea mies. Perussuomalaisten periaatteita noudattava mies kirjoitti Helsingin Sanomien sivuille. Mielipide on melkein opettavaista luettavaa.

Avioliiton muutos samaa sukupuolta koskevaksi olisi yhteiskunnan tappio

Siinä Niikko linjaa yhteiskunnan peruspilarien kuntotarkistusta. Jälleen kerran aikuinen ihminen on aikuisten oikeasti vihjailemassa, että suvunjatkaminen on joutumassa sukupuuttoon avioliittolain muutoksella. Kun olen aikaisemmin naureskellut ja osoitellu sormellani tuollaiselle asialle, niin minulle on huomautettu "No niin, Leinis, ei kukaan nyt oikeisti ole väittämässä homoliittojen johtavan sukupuuttoon." Ja sitten kansanedustaja Niikko kirjoittaa tällaista:
Jos avio­liit­to­ins­ti­tuu­tio kä­sit­tee­nä pois­tuu, yh­teis­kun­ta ei enää tar­joa pe­rus­ra­ken­net­ta, jo­ka tur­vaa nor­maa­lia per­he­yk­si­kön muo­dos­tus­ta ja su­vun­jat­ka­mis­ta.

 Yritän kuitenkin ottaa Niikon muut tuotokset vakvasti. Tuota ennen hän tietenkin määrittelee avioliiton äärimmäisen tärkeäksi asiaksi.


Yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan avio­liit­to pe­rus­tuu ih­mis­kun­nan ylei­seen ha­vain­toon bio­lo­gi­sis­ta to­si­asiois­ta se­kä ko­ke­muk­seen per­he­yk­si­kön mer­ki­tyk­ses­tä hy­vin­voi­van yh­teis­kun­nan ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Suureksi harmikseni Niikko ei edes vihjaile mitä nuo biologiset tosiasiat ovat, mutta voimme arvaille niiden liittyvän sukupuolielinten aktiviteetteihin.

Avio­liit­to yh­teis­kun­nal­li­se­na ins­ti­tuu­tio­na on tar­koi­tet­tu suo­je­le­maan yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suut­ta, tur­val­lis­ta su­vun­jat­ka­mis­ta ja per­heyk­sik­köä. Adop­tios­sa on ky­se sii­tä, et­tä et­si­tään lap­sel­le per­he ei­kä per­heel­le lap­si. Näin ol­len on olen­nais­ta, et­tä lap­si saa jat­kos­sa­kin mah­dol­li­suu­den pääs­tä adop­toi­ta­vak­si per­hee­seen, jos­sa hän saa isän ja äi­din.

Niikko on vielä sitä sukupolvea, jonka mielestä lapsen lapsuus on parempaa, jos hänen huoltajiensa sukupuolielimet ovat eri paria. Siitäkin huolimatta, että useimmat homoseksuaaliset ihmiset ovat kasvaneet juuri sellaisissa perheissä. Ei sillä, että Niikko ja kumppanit olisivat tuomitsemassa homoseksuaaleja huonoiksi ihmisiksi.

Lopussa Niikko on sentään filosofisella tuulella.

Yh­den­ver­tai­suus on kä­sit­tee­nä on­gel­mal­li­nen. Jos se to­teu­te­taan ab­so­luut­ti­ses­ti, kai­kil­la vä­hem­mis­töil­lä on täs­mäl­leen sa­mat oi­keu­det. Se, mi­hin ra­ja ve­de­tään, riip­puu vii­me kä­des­sä ar­vois­ta.

Todellakin. Jos esim. kaikista rikoksista annetaan täsmälleen sama rangaistus, ei oikeuden voida sanoa olevan tasapuolinen. Tarvitaan rajojen vetoa. Ja siinä todellakin tarvitaan arvoja. Mutta saa sinne sekaan laittaa vaikka tutkimustietoa ja päättelyä siitä miten lapset kasvavat samaa sukupuolta olevien vanhempien kanssa.

22.2.13

Profeetta Piho ja hyväksyttävä murha

Suomen paras profeetta Jouko Piho ilmoitti seuraajilleen mielipiteensä abortista:

Abortti on yksi yleisimpiä kuolinsyitä Suomessa

Siinä hän kertoo yksiselitteisesti, ettei abortti ole ollenkaan kiva asia. Siinä murhataan elämä. Puolustuskyvytön suomalainen lapsi kuolee. Se on ihmisoikeusrikkomus. Piho tuomitsee jyrkästi tuollaisen lasten murhaamisen. Abortin suorittaneet ovat murhaajia. Eikä naisen raskaus ole keskeytettävissä edes raiskaukseen vedoten.

Raiskaus on synti, mutta niin on synti myös useimpien aborttien taustasyynä oleva kevytmielinen elämä ja suojaamattoman seksin harjoittaminen. Minusta olisi ristiriitaista puolustaa niiden syntymättömien lasten oikeutta syntyä, jotka on saatettu elämän alkuun himon kiihkossa täysin vieraan partnerin kanssa ja olla samanaikaisesti puolustamatta niiden syntymättömien lasten oikeutta syntyä, jotka on saatettu elämän alkuun raiskauksen takia.

Sekä:

 Ei sittemmin syntyvä lapsi tiedä eroa, onko hänet saatettu alkuun väärän himon vai raiskauksen takia. Oleellisinta on se, että hän on saanut syntyä ja hän on elossa eikä kenenkään ole tarvinnut tahrata omaatuntoaan murhan syyllisyydellä.
Voiko moraalinen mies sen selkeämmin todeta, että abortti on murha niin moraalisessa kuin käytännöllisessä mielessä. Suomen Laillisuuspuolueen puheenjohtajana Jouko Piho hän on myös mukana poliittisella pelisilmällä. Siksi olinkin valppaana. Kysyin kansakuntamme lakien kannalta olennaisimman kysymyksen.

Kuinka pitkiä tuomioita Piho haluaisi antaa abortteja hankkineille naisille? Vai selviäisiko murhista pelkillä sakkotuomioilla?

Johon sain vastaukseksi:


En antaisi tuomioita. Tärkeintä olisi, että tämä kuolemantehtailu saataisiin loppumaan ihmisten asenteiden muuttumisen ja uudistetun lainsäädännön kautta.
Abortin tehneelle naiselle riittää tuomioksi hänen kokemansa syyllisyys. Kuoleman jälkeinen Jumalan tuomio on sitten asia erikseen ja Jumalan kädessä.

Jouduin raapimaan peruukkiani hetkisen verran. Eikös sama herrasmies juuri edeltävässä tekstissä ollut julistamassa aborttitoimenpidettä murhaksi? Mutta ei sellaiseksi murhaksi, josta seuraisi vankeustuomioita. Tai edes sakkoja, kuten esim. väärin pysäköidystä autosta voi saada. Siinä ei sentään murhata viatonta ihmistä. Ehkä seuraava askel olisi tiedustella miten Piho haluaisi muuttaa Suomen lakeja abortin suhteen. Saisivatko lääkäri ja melkein-tuleva äiti edes kirjallisen nuhtelun?

20.2.13

Kerjäläisten huumatut vauvat

Päivät lämpiävät hiljalleen. Isojen kaupunkien keskustoissa alkaa pian tuttu ilmiö. Kerjäläiset palaavat mukiensa kanssa istumaan kävelykatujen risteyksiin. Siitä kannattaako Suomessa ketukerjääjille antaa kolikoita vai ei tullaan tietenkin väittelemään taas tänäkin vuonna. Almujen antamisesta tulee hyvä mieli. Ihmiset haluavat auttaa. Vaikka se hanuristin soitto muistuttaakin sattumanvaraista räpeltämistä. Toisella puolen ajatellaan, että rahat eivät päädy kerjäläisille, vaan heitä valvovien miesten taskuihin. Toiminta on järjestäytynyttä, eikä välttämättä laillista.

Toivottavasti tänä vuonna katukuvaan ei ilmesty muualla havaittuja vauvoja kerjäläisten syleissä. Facebookissa kiertää tarina, jossa anonyymi henkilö näki kerjäläisen sylissä nukkuvan vauvan. Hän ihmetteli vauvan rauhallisuutta, sillä kävellessään heidän ohi useamman kerran kuukauden aikana, ei vauva pitänyt ollenkaan ääntä. Koko pitkän päivän aikana lapsi ei itkenyt, vaan lepäsi rauhallisesti.
Henkilö meni puhumaan kerjäläiselle. Hän kysyi toistuvasti miksi lapsi nukkui aina. Ei saanut vastausta, sillä joku ohikulkija tuli huomauttamaan kyselijän huonosta käytöksestä. Myöhemmin eräs kirjoittajan tuttava selittää, että vauvat pidetään hiljaisina vodkalla tai huumeilla.

Kiertokirjeenä leviävä tarina voi olla keksitty, mutta valitettavasti ilmiö näyttäisi olevan totta. Eikä muutenkaan ole ristiriidassa sen kanssa miten ihmiskunta on toiminut vauvoja kohtaan. Epätoivoisessa tilanteessa tehdään helpommin karmeita asioita.

New Yorkin kaduille vauvat ilmestyivät noin vuosi sitten. Otsikoihin huumattujen lasten käyttö nousee aina silloin tällöin.  Ilmiö voi rantautua rapakon taakse tänä vuonna. Kannattaa ilmoittaa varmuuden vuoksi heti poliisille, jos näet vastaavaa Suomessa. Lasten terveydentilan pystytään tarkistamaan, ja mahdollinen huumauskäytäntö voidaan todeta virallisesti.

Kiitos vinkistä, herra Riutta.

19.2.13

Thomas Nagel AamulehdessäAamulehti räväytti viikko sitten, kun Kari Salminen kolumnisoi ateistifilosofi Thomas Nagelista. Filosofian ja oikeustieteen professori on otsikoissa tiedemies, mikä pitääkin paikkansa, sillä Nagel on mies ja puhuu asiallisesti tieteestä. Räväyttävää miehessä onkin se, että hän uskaltaa puhua avoimesti evoluutioteorian rajoista.

Amerikkalaisfilosofi Thomas Nagel on rohkea. Hän sanoo, että nykyisessä biologisessa tietämyksessä on ihmisen kokoinen aukko. Tarkemmin sanottuna: ihmisen tietoisuuden syntyä ei voida selittää nykyisillä teorioilla. Selitykset ovat tyyppiä ”niin vain tapahtui evoluution kuluessa”. Tämä on spekulaatiota eikä tiedettä, sanoo Nagel. 

Tiedon aukkoja on kaikkialla. Evoluutiotoerian pohjalta ei ole rakennettu kestävää selitystä tietoisuuden ilmestymiselle. Emmekä vielä edes osaa kunnalla selvittää miten tietoisuus toimii aivoissamme. Tämän toteaminen ei sinällään ole mitenkään erikoista. Samanlainen ammottava tietoaukko vaivaa esim. elämän syntyä ja monta muuta luonnontieteen aluetta. Juuri sen takia sitä tiedettä tehdään.

Nagel vastustaa liian täydellistä, spekulatiivista maailmankuvaa universumin ja ihmisyyden synnystä. Hänen mielestään sellaisessa ylemmän tason ilmiöt aina pelkistetään alkeellisempiin ilman, että osataan tarkkaan sanoa, miten asiat toimivat. Välit kurotaan umpeen arvailulla, koska tieteen nyt vain on oltava oikeassa.

Kunhan niitä välejä pyritään kuromaan umpeen, niin en koe arvailua sen pahemmaksi synniksi kuin God did it -selitysten viljelyä. Ihan kivaa viihdettä, mutta sisällön arvioimisen kannalta tarvitaan jonkinlaista metodologiaa, jolla arvioidaan mikä selityksistä on lopulta toista parempi. Nagelin puhe jatkotutkimusten tarpeellisuudesta ja lopullisten selitysten etsimisestä otin vastaan itsestäänselvinä asioina. Niissä ei ole mitään sekopäistä.

Mielenkiintoni herää kuitenkin Nagelin kertoessa hieman siitä miten elämä olisi voinut johtaa Homo sapiensin tietoisuuteen.

Filosofian tehtävää epäilyn instrumenttina toteuttava Nagel uskoo, että luonnossa vaikuttaa aina jo valmiiksi jonkinlainen päämäärään suuntautuva voima, teleologia, jollaisesta jo Aristoteles puhui. Asiat eivät siis vain muodostu pienemmistä osasista isommiksi taustavoimien puskemina vaan myös hakeutuvat kohti jotain.
Hänellä ei ole pätevyyttä selittää, miten tämä voisi toimia. Mutta hän arvelee, että jonkun tällaisen tekijän puuttuminen selittää sen, miksi tieteet vaikuttavat itsevarmuudestaan huolimatta vajailta. 

 Tuo mystinen teleologia selittäisikin miksi miljoonien vuosien aikana lopulta ilmestyi ihmisen kaltainen olio. Itsemme ainutlaatuisuuden puiminen onkin ollut aina suosittua puuhaa. Teleologia selittäisi myös miksi ilmestyi kärpänen, valas, paviaani ja kanttarelli. Elämän kehityksen ohjaamista jotenkin, jossain, joskus, on selitysvoimaltaan vielä siellä alkuviivoilla.

Nagelin ajatuksissa pyörivä teleologinen ohjaus on mielenkiintoinen idea. Sen soveltaminen biologiassa johtaa kuitenkin vääjäämättä tiettyyn johtopäätökseen. Teleologia kulkee yhtä tutkimattomilla teillä kuin Jumala. Yhden kädellisen käsityskyky, tietoisuus, kaiken tämän eliövalikoiman keskellä on siis se suuri tavoite, jota Nagel pyrkii selittämään teleologialla. Jos vertaamme tätä yhtä lajia (meitä) siihen mitä on tarjolla tuolla luonnossa, niin pelkästään nisäkkäistä löytyy useita tuhansia lajeja jotka pärjäävät hienosti ilman vastaavaa tietoisuutta maailmasta. Päälle vielä sammakot, linnut, niveljalkaiset, matelijat, kasvit, bakteerit, jne, niin voimme ihmetellä yhtä asiaa. Jokainen noista on omalla tavallaan tänään "kehityksen loppupiste." Mielettömät eliöt ovat monipuolisempia, levinneet laajemmalle, selviävät laajoilla alueilla, ja ovat peräti olleet kukoistamassa pitempään kuin Homo sapiens, joten jos luonnolla on jonkinlaisia maaleja joihin tähdätä ei ihminen ole se suosituin maali.

Nagelin ajatukset ovat tietenkin laajemmat ja monimutkaisemmat kuin mitä Kari Salmisen kirjoituksesta selviää, mutta se on kolumnien lyhyyden syytä. Kirjoitus ei jäänyt huomaamatta kotimaisten kreationistien parissa. Kommenteissa on menossa se tavallinen kreationismi vs evoluutio -väittely. Esim tätä on tarjolla:

"Onko näyttöä siitä, mitä tapahtuu kun evoluutioteorian sovellukset saavat yhteiskunnassa täyden vallan ja laillisen aseman. On. Liittoutuneiden etujoukot näkivät ne 1945 nähtyään voitetun natsi-Saksan "elintilan laajentumisen vuoksi" "ali-ihmisiksi" luokiteltujen tuhoamisleirit."

Siksi kannattaakin kiertää kommenttiketju kaukaa.

Aamulehden paperiseen versioon pääsi Reino Talvion kirjoitus 17.2.2013, jossa iloitaan.

"Nyt herää toivo, että monien tiedeuskovienkin silmät avautuisivat tajuamaan "tieteellisin" perustein esitettyjen evoluutiotodisteiden epätieteellisyyden ja toiveuskoisuuden. Kristityt ajattelijat, tutkijat ja tieteenharjoittajat ovat yrittäneet tolkuttaa tätä jo pitkän aikaa."
Ehkä Talvio on tulkinnut Nagelia perin kreationistiselta pohjalta. Onneksi Nagel on ollut erimieltä johtavien IDeistien johtopäätösten kanssa, vaikka on samalla ID-argumenttien esilläolon puolella. Niitä pitäisi käsitellä tieteellisemmin jopa koululuokissa asti. Nagel ei ota raamatullista kreationismia vakavasti. Nuoren maailman kreationismi on kuulemma kumottu ihan empiirisellä materiaalilla. En ole saanut jäljitettyä Nagelin tarkkaa kantaa yhteisen polveutumisen pätevyyteen.

Talvio lopettaa kirjoituksensa näin:

"Nagelin ajattelu avaa selvästi tietä sen tunnustamiseen, että täytyy olla olemassa Luoja, suunnittelija ID, Jumala. Ja totta kai Jumalan todellisuutta pakeneva ihminen puolustautuu ja pelästyy, kun hänen evoluutioturvaansa heikennetään. Ja nyt vielä uskottavalta taholta."
Koska Nagelin puheissa ei ole ollut (ainakaan  minulle) mitään uutta, niin joudun kohauttelemaan hartioitani. Jos saan Mind and Cosmos -kirjan joskus luettavaksi ilmaiseksi (tai halvalla), niin luen sen kyllä ajatuksen kanssa läpi. Nagelin nimi on tuttu Tapio Puolimatkan kirjoista, joten se onkin sujuvaa jatkumoa lukuelämyksilleni.

18.2.13

Nalle kuiskii lapsille


Eilen myöhään yöllä tutustuin John Hagee Ministriesin suosittelemaan Promises To Grow On -nalleen. Nalle on äärimmäisen tärkeä lapsen sielun puhtauden takia. Lapsen kasvattaminen on vaikea urakka. Urakkaa helpottaa Promises To Grow On -nalle. Se kuiskii läpi unien raamatullisia viisauksia, jotta alitajuntaan tarttuisi vanhempien suositteleman uskonnon siemenet. Sielun pelastuminen on näin todennäköisempää. Nallen mainosvideo onkin hellyyttävää katseltavaa.

Täytyy todeta, että mielestäni tuo video on häiritsevämpää kamaa kuin Heurekan Body Worlds-näyttely. Tarkastin sen tänään. Oli hieno.

17.2.13

PA-tapaaminen Helsingissä

On aika laatia suunnitelmat seuraavasta PA-tapaamisesta. Viimeksi keskustelimme henkeviä ja hengettömiä Tampereen Marusekissa. On siis Helsingin vuoro altistua eriskummallisille ihmisille. Aikana maaliskuun 17. päivä sunnuntaina. Tarkempi aika olisi joskus päivällä, jotta kerkiän ajoissa junalla takaisin Toijalaan. Otan vastaan suosituksia sopivan ravintolan valitsemisessa. Mielellään sellainen paikka, jossa porukan puhe ei kärsi taustamusiikin ja -hälyn takia. Ja ruoka olisi siedettävän hyvää.

Kerro mielipiteesi kommenteissa. Ilmoittaudu mukaan tapaamiseen osoitteessa: diabolieh AT yahoo piste com


Sähköyliherkkyys Hesarissa

Helsingin sanomat laittoi pihalle jutun sähköherkkyydestä. Se on mielestäni ihan keskiverto selostus ilmiöstä, jossa aidot ihmiset kokevat oikeasti haitallisia asioita. Ongelmat ilmenevät silloin, kun pitäisi selvittää mikä lopulta aiheuttaa ne negatiiviset oireet. Hesarin tekstissä ei näytetä kuitenkaan ymmärtävän, että tutkimusten tavoitteet ja tasot voivat ovat erilaisia.

Turun ammattikorkeakoulussa on tutkittu yli 200 sähkölle herkistyneen suomalaisen oireilua. Turussa on myös kehitetty tietokoneen suojalaatikko, sillä sähkölle yliherkät reagoivat voimakkaimmin tietokoneisiin, matkapuhelimiin ja loisteputkivalaisimiin.
On kyllä tutkittu, mutta tutkimuksessa selvitettiin kyselyn kautta minkälaisia oireita ja milloin sähköherkille on ilmennyt. Siinä ei vertailtu kaksoissokkona oliko oireilla edes tilastollinen yhteys sähkökenttiin. Sellainen olisi hyvä alku ilmiön tutkimisessa. Kommenteissa onkin menossa virtuaalinen kädenvääntö todistusaineistosta.

Säteilyturvakeskuksen tutkimusprofessori Eeva Salminen kertoo miksi tutkimuskenttä on melko haastava.
Salmisen mukaan sähköherkkyys on hankala asia, sillä toisin kuin hometta, sähköherkkyyttä ei voida mitata ja dokumentoida.
16.2.13

2012 DA 14 ja Venäjän meteorisade

Venältä kantautui jännittäviä uutisia. Perjantain aamuna Uralin taivaalla tapahtui kummia. Aurinkoa kirkkaampi välähdys ja sitä seuraava jättimäinen pamaus olivat majesteettinen näky. Onneksi moni autoilija taltioi näyn ja 320 kilometriä pitkästä savuvanasta napsittiin laadukkaita kuvia. Todella harvinainen ilmiö oli mahtava uutinen. Valitettavasti ilmakehään syöksynyt meteoriitti ei ollut pelkästään ilmakehässä pätevä ilmiö. Se oli tarpeeksi suuri räjähtämään ja satamaan maahan asti. Yli 3000 rakennusta sai kolhuja taivaallisesta haulikosta. Pamauksissa ja sirpaleiksi mäsähteneissä ikkunalaisessa tapahtui vahinkoja myös ihmisille. Yli tuhat ihmistä loukkaantui erilaisissa vahingoissa.Vana ilmestyi taivaalle 15 sekunnissa. Olihan nopeus hurjat 30 km sekunnissa. Ääniaalto tavoitti maanpinnan korkeuksista (yli 30 km korkeudesta) tietenkin vasta äänennopeudella. Siksi vanaa kuvaavat venäläiset pelästyivätkin kovaa räjähdysääntä. Oikeastaan ääniä oli useampia, sillä todennäköisesti palaset räjähtelivät kitkan aiheuttamassa kuumuudessa myös erikseen.Tätä tapahtumaa seuratessa muistelinkin mitä Verkkomedia kertoi 2012 tapahtuvan vuonna 2013:

NASA vahvistaa: Tappaja-asteroidi voi osua maahan helmikuussa 2013


Tutkijoiden mukaan asteroidin torjuminen edellyttäisi avaruusaluksen rakentamista, mutta heidän mukaansa aikaa ei ole tarpeeksi operaation suorittamiseen.
Helmikuussa havaittu asteroidi on läpimitaltaan 60 metriä (197 jalkaa) ja sen odotetaan olevan lähimmillään maata 15. helmikuuta 2013, jolloin välimatka maan ja taivaankappaleen välillä on alle 27 000 kilometriä. On siis aika käynnistää pohdinta sen mahdollisesta törmäyksestä ja yrittää ennustaa lopullinen osumapaikka sekä seuraukset, kirjoittaa Russia Today -uutiskanava artikkelissaan 4.3.2012.

 Uutisessa kerrottiin asteroidi 2012 DA 14 olevan huomattava uhka ihmisille. Oikein NASA:n vahvistamana. Otsikointi oli sensaatiomaista. NASA:n tietojen mukaan asteroidi kyllä tulisi lähelle 15. helmikuuta, mutta todennäköisyys kontaktiin olisi hurjan pieni suhteessa varmaksi julistettavaan törmäykseen. Onneksi moni huomasi saman asian. Lähellä käyvä möhkäle oli tarkkailtavana ja sai monet astronomit siristelemään kaukoputkiaan 2012 DA 14:sta suuntaan.

Tämän takia juuri 15. helmikuuta Venäjällä nähty meteoriitti saikin monet yhdistämään sen asteroidi 2012 DA 14 lähestymiseen. Miksipä ei, sillä ihmisten tarve yhdistellä ja nähdä kaavoja on vahva vaisto. Verkkomedia hyppäsi nopeasti mukaan. Vahvistamattomat huhut kelpasivat alustavaksi uutiseksi kysymysmerkki-uutisoinnin avulla:

Torjuttiin ohjuksin? Meteoriitin räjähdys aiheutti tuhoja kuudessa venäläiskaupungissa

Toimittajan kommentissa haettiin yhteyttä edeltävän vuoden asteroidi-uutiseen. Se ilmestyi ennen kuin huhuja venäläisten ilmatorjuntataidoista oli karsittu ammattilaisten uutisoinnissa:

Toimittajan kommentti: "Meteoriitti, sellainen osui sittenkin!"
Keväällä 2012 julkaistiin RT:llä uutinen, joka nousi sittemmin myös Verkkomedian luetuimmaksi uutiseksi. Maaliskuussa 2012 saatujen tietojen mukaan meteoriitin arveltiin osuvan maahan tänään 15.2.2013:
Aamun tapahtumien mukaan näyttää siltä, että huomiota saanut kohu-uutinen osui ainakin osittain kohdalleen, vaikkakin varsinaisen päämeteoriitin (DA-14) ohitusta edelleen odotetaan ja kuvaukset "tappaja-asteroidista" ovat onnistuneen torjunnan ja kappaleen räjähdyksen takia luonnolisesti liioittelemista.
Alkuperäinen uutistieto meteoriitin osumisesta maahan levisi Venäjältä ja RT:n välityksellä jo maaliskuussa 2012. Uutista kuitenkin muokattiin jonkin aikaa sen julkaisemisen jälkeen saman vuorokauden aikana ja nyt vahvistunut tieto siitä, että meteoriitti olisi osumassa maahan 15.2. vedettiin pois. Voimme arvella sensuurin iskeneen.
- Nasan mukaan DA14 ei ole osumassa maahan myöhemmin tänään illalla.
Mikäli tuoreeltaan saatu tieto Venäjän ohjustorjunnan laukaisemasta sarjasta (salvo) ilmatorjuntaohjuksia pitää paikkaansa (mikä hyvinkin voi pitää paikkaansa), tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että Venäjän armeija on ollut erityisen valppaana tuhoamaan lähestyneen meteoriitin. Lisäksi mietityttää laaja pelastusoperaatio ja armeijan erikoisyksiköiden nopea reagointi tapahtuneeseen. Tätä siis osattiin odottaa?
10 tonnin järkäle oli tietojen mukaan torjuttu jo 20 kilometrin korkeudessa ja korkeimmat torjuntaetäisyydet Venäjän pitkän matkan S-400 järjestelmällä ovat noin 30 kilometrissä ja satojen kilometrien etäisyydellä. Tämä siis tarkoittaa, että ohjusjoukot olisivat osanneet odottaa meteoriitin lähestymistä ja laukaisseet useita ohjuksia kappaletta sitä kohti kun se oli saapunut torjuntakorkeudelle. Teoreettisesti tämä on aivan mahdollista ja S-järjestelmien kyvystä torjua myös meteoriitteja on keskusteltu jo vuosikymmeniä.

Oliko venäläisillä oikeasti ennakkotietoa tuosta meteoriitista? Jos oli, niin olen erittäin vihainen. Olisin voinut siirtää lomaani yhdellä viikolla eteenpäin ja matkustaa Venäjälle kamerani kanssa. Enkä olisi ollut ainoa. Myös tuollainen teknologinen taito tajuttoman nopean kiven lentoreitin ennustamisessa ja välittömän nopeasta reagoinnista jollakin aseella olisivat erittäin hienoja juttuja. Aseteknologian ja scifin suurena ystävänä sellainen tieto tekisi minut onnelliseksi.

Mutta...

Valitettavasti niissä videotallenteissa on pääteltävissä, että venäläisten käyttämät ohjukset olivat varustetu kunnon häiveteknologialla. Taivaalle ei ilmestynyt ohjusten jättämiä vanoja ennen meteorin välkettä. Ehkä venäläiset käyttivät jotain muuta asetta kuin ohjusta? Raidetykkiä tai vaiheisia?

Anyways, Verkkomedia esittää spekulaation salailusta. NASA ja kumppanit tiesivät jopa vuotta ennen, että 15. päivä 2013 Venäjällä rytisisi. Eli aika ja paikka oli tiedossa.

En ole suostunut vetämään uutistamme pois, koska mitä nähdäkseni tapahtui maaliskuussa 2012, oli "kriisitiedottamisen" astuminen voimaan. Tuolloin uutisointi ei ole enään "totuuden mukaista" vaan "tarkoituksen mukaista". Moni onkin vedonnut suuntaamme erillaisilla NASA:n laskelmilla ja perustanut tietonsa heidän ilmoituksiin, mutta minulle NASA ei ole mikään "avaruuden oraakkeli" vaan määräysten mukaan työskentelevä virasto, joka todennäköisesti on tehnyt aktiivista yhteistyötä Venäjän avaruusviranomaisten kanssa 15.2. tapahtumissa.
- Maahan ei osunut DA14 vaan ilmeisesti jokin sen mukana lentävistä meteoriiteista, mistä ei ole varoitettu tai mainittu Nasasta tai mistään muualta sanallakaan. Tästä meteoriitista siis vaiettiin.
Meteoriitin osuminen Venäjälle 15.2.2013 vahvistaa salaamisen tapahtuneen.
Seuraavaksi toivotaan, että juuri tämä oli se odotettu meteoriitin osuminen, ja paljon suurempi DA14, joka osuessaan aiheuttaisi miljoonien TNT-tonnien räjähdyksen, lentää planeettamme ohi kuten on luvattu: vahinkoa aiheuttamatta.
Tosin minun täytyy ihmetellä miksi Verkkomedia lainaa alkuperäisen RT:n uutista, sillä siinä mainittiin aluperin pelkästään 2012 DA 14 ja sen mitoiksi oli ilmoitettu huomattavasti isommat arvot kuin Venäjällä räjähtänyt kimpale. Ei puhetta varmasta törmäyksestä, vaan laskettu ohilento parisen kymmenen tuhannen kilometrin päästä. Sama alkuperäinen RT-uutinen on taltioitu copy&paste -teknologialla useammalle nettisivulle. Uutisessa olikin perjantain tapahtumien kannalta hämmästyttävä yhdennäköisyys erään mahdollisen skenaarion kohdalla:

The Earth’s gravitational field will alter the asteroid’s path significantly. Further scrupulous calculation is required to estimate the threat of collision,” said Dr. Dunham, as transcribed by Russia’s Izvestia. “The asteroid may break into dozens of small pieces, or several large lumps may split from it and burn up in the atmosphere. The type of the asteroid and its mineral structure can be determined by spectral analysis. This will help predict its behavior in the atmosphere and what should be done to prevent the potential threat,” said Dr. Dunham.

 Väite salailusta on siitä hankala, että sen vahvistamiseksi ei ole todistusaineistoa. Tietenkin se on teoriassa ihan mahdollinen vaihtoehto. Jos joku tähtitieteellinen projekti onnistuisi havaitsemaan perjantaisen meteoriitin reilu vuosi etukäteen, niin vaude sentään. Toivottavasti heidän teknologiansa tulee pian yleisempään tietoon. Meteorisateen ennakoiminen, estäminen ja vahinkojen minimointi on oikeaa tiedettä. Sitä on tehty vuodesta toiseen.

On täysin ymmärrettävää, että Venäjä ei haluaisi estää tuollaisten luulojen leviämistä. Tuskin kovin moni suurvalta haluaisi heittää harteiltaan mielikuvaa teknologiasta ja taidosta, jolla voitetaan kaikkien muiden maiden tietotaito. Sellainen olisi heikkoutta. Sellainen meno ei sovi venäläiseen mentaliteettiin, kuten Vladimir "Not Gay" Putinin machokampanjasta olemme saaneet huomata. Aina yhtä railakas Vladimir Zhirinovsky onkin todenut meteorin olleen USA:n salainen aseprojekti.

NASA:n virallistettua totuutta 2012 DA 14:sta, jonka ohitus ja nykyinen taival kauemmaksi meistä jatkuu. Aivan kuten ennustettiin. Parempi onni ensi kerralla.

Paha lääketeollisuus hiljalleen avautumassa

Helmikuussa on tapahtunut paljon hyvää. BadScience.netin kautta sain lukea, että lääkevalmistaja GlaxoSmithKline on sitoutumassa Alltrials -kampanjaan. Tarkoituksena on taata avoimempi tiedonvälitys lääketeollisuuden tutkimuksissa. Lääketutkimuksen aloitusta edeltäisi tutkimuksen rekisteröinti kaikkien nähtäville. Tutkimusmenetelmä ja -tavoitteet olisivat etukäteen tiedossa ja tarkistettavissa. Sitten tutkimus suoritetaan ihan tavalliseen tapaan. Perinteistä poiketen kaikki voivat kuitenkin seurata onko lääkefirman tutkimus keskeytetty ja/tai tulokset jätetty julkaisematta. Salailun ilmapiirissä on helppoa ja houkuttelevaa jättää epäsuotuisat tulokset nurkkiin lojumaan. Ellei peräti hieman muutella tutkimuksen tavoitteita, jos niillä saadaan maalattua parempi kuva. Sen seurauksena julkaistavaksi päätyvät tutkimukset lopulta vääristävät tulosten summia positiiviseen suuntaan. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että nykyinen käytäntö johtaa tarpeettomiin kuolemiin.

Avoimella rekisterillä mahdollistetaan kokonaiskuvan näkeminen.

Toinen hyvä uutinen oli The Journal of American Medical Association -lehdessä julkaistu pääkirjoitus: Restoring Confidence in the Pharmaceutical Industry. Lue se ja sivisty.

Lääketeollisuudella on edessä vaikea vuosi. Monen suositun pillerin patentti on kulumassa umpeen tänä vuonna. Onneksi alalle on tunkemassa tuota avoimuutta suosivaa ilmapiiriä. Ehkä medikalisaation ongelmatkin otetaan joskus ihan politiikassa käsittelyyn. Odotan lisää hyviä uutisia tämän tiimoilta.

 

 

13.2.13

Pyhän Malakian ennustus paaveista

Vatikaanista kantautui yllättäviä uutisia, kun paavi Benedictus XVI lisäsi puheeseensa valittelut eroamisestaan. Hän kertoi kuntonsa olevan huonossa kunnossa, joten seuraaja pitäisi valita ja Bene päästää eläkkeelle. Asiaa oli pedattu kulisseissa parin viime vuoden aikana, mutta yksikään tunnettu ennustaja ei osannut ilmoittaa sen saapumisesta tänä vuonna. Ratzinger oli kertonut aikeistaan veljelleen ja paavin tuoreissa kirjoituksissa on mainittu eroamisen mahdollisuus. Liike oli erittäin poikkeuksellinen ja sitä onkin ruodittu lehdissä monen aukeaman verran.

Pahat kielet puhuivat kulisseista tapahtuneesta kiristämisestä ja tulevien skandaalien peittelystä. Olihan siellä valmiina hyväksikäyttöjen salailua, pankkiirisalailua ja tulevia oikeudenkäyntejä sisäpiiritietojen käytöstä.  Ei niinkään hyvä veli -verkoston meininkiä, vaan pyhä veli -verkoston käytäntöä. Hyvällä tuurilla ex-paavi päätyy vielä joskus todistajaksi johonkin oikeudenkäyntiin. Ehkä ei päädy.

Erouutisen ilmaannuttua nettiväen parissa alettiin muistelemaan profetiaa paaveista. Pyhän Malakian profetia luettelee 112 paavia. 1094 syntynyt Malakia ennusti tulevien paavien ominaisuuksia kryptisillä lausahduksilla.
Katolisen kirkon kanta Malakian paavi-listasta on ollut, että sen varmuus on kyseenalainen..  Profetia nähtiin tarinan mukaan 1139, mutta löydettiin arkistoista vasta 1590. Edes Malakian elämästä kirjoittaneet kirkkohistorioitsijat eivät maininneet paavilistaa. Ehkä se vain pysyi piilossa jonkin kirjan välissä n. 400 vuotta.

Paavit näyttävätkin menevän kohdalleen mainiosti aina 1500-luvulle asti. Ilmestymisensä jälkeiset paavien profetiet ovatkin hieman suuremman tulkinnan takana. Sen jälkeen listan täydentäminen vaati hieman enemmän tulkintaa. Jostain löytyi jonkinlainen yhteys lyhyeen kuvaelmaan. Yhteys voidaan löytää paavin vaakunasta, kotikaupungin ominaisuuksista, jostain uran aikana vietetyistä kaupungeista, uran aikana pidetyn viran tunnuksista tai nimistä, tai jollakin muulla tavalla.

Meidän kannalta kauheinta tuossa profetiassa on sen loppu. Viimeinen paavi on merkki maailmanlopusta! Tämähän on pahempaa kuin Maya-kalenterin loppuminen.

"In the final persecution of the Holy Roman Church there will reign Peter the Roman, who will feed his flock amid many tribulations, after which the seven-hilled city will be destroyed and the dreadful Judge will judge the people. The End."

Pietari Roomalaisen aikana Rooma räjähtää, isoin tuomari palaa tuomitsemaan kansoja ja muutenkin meno menee ranttaliksi.  Viimeinen paavi ohjaa antikristuksen nousua. Kansakunnat alkavat palvomaan häntä ja uutta uskontoa. Mahdollisesti tuo antikristus ja uusi uskonto tuodaan Vatikaaniin tähdistä. Älä juo mitään kun klikkaat tuota linkkiä.

 Mutta ahdistus ja turhautuminen sentään. Maailmanloppu ei olekaan ihan kulman takana, eikä Rooma ole tuhoutumassa lähivuosina. Malakian kirjoitukset eivät tarkoita, että tuo Pietari Roomalainen olisi Benedictus XVI:n seuraaja. Malakia kirjoitti Pietari Roomalaisen olevan viimeinen paavi. Hänen kohdalleen ei kuitenkaan ole laitettu vuoronumeroa. Siihen väliin mahtuu täten X määrä paaveja. Eli profetiaa ei koskaan pysty kumoamaan havaitulla todellisuudella. Juuri sellaisia parhaat ennustukset ovatkin.

Siksi uskallan käyttää vain skeptikoille suotua aliluonnollista voimaani. Täten minä - epäpyhä Leinivaara - ennustan, että Benedictuksen seuraajan jälkeen valitaan vielä uusi paavi. Sitten vielä toinenkin paavi. Ja hänen jälkeensä vielä uusi paavi. Ja niin edelleen. Eikä Rooma tai katolinen kirkko tuhoudu siinä välissä.

11.2.13

Kuolleet eivät palttoota, tai hautausbudjettia, kaipaa


Kardinaali Roger Mahonyllä oli vaikea ongelma. Los Angelesin hiippakunta tarvitsi rahaa. Lasten seksuaaliset hyväksikäytöt ovat vieneet kiliset kassasta, sillä korvauksia on jouduttu maksamaan satoja miljoonia dollareita. Eikä aina edes korvauksia, vaan sovittelusummia oikeussalidraaman välttämiseksi. Hätä ei lue lakia, kuten kardinaali Mahony on varmasti kuullut. Hän ratkaisi ongelman yksinkertaisella tavalla.

Hiippakunnan vastuulla olevien hautausmaiden ylläpitobudjetista ohjattiin 115 miljoonaa dollaria uuteen suuntaan vuonna 2007. Se vastasi 88 % budjetista. Rahoilla maksettiin hyväksikäytettyjen uhrien perheille. Rahojen siirto ei sinällään ollut laitonta, mutta siitä ei ilmoitettu kuolleiden omaisille. Budjettia kun kerätään omaisten lahjoituksista. Onneksi kardinaali ja kumppanit osasivat laskea, että budjetista oli varaa ottaa nuo rahat. Hautojen ja kryptojen ylläpito ei kärsi tippaakaan, sillä sitä pyöritetään hautaustoimen myyntituloilla.

Onhan tuo parempi tapa maksaa sovittelusummia, kuin esim. järjestäytyneeseen rikollisuuteen turvautuminen.

10.2.13

Profeetta Pihon viesti Venäjän uhasta

Suomen paras profeetta Jouko Piho on saanut näkyvinkkejä kotimaisilta näkijöiltä. Heille on tullut ilmoituksia unien välityksellä. Ei mitä tahansa unia, vaan toisiansa vahvistavia enneunia. Raamatun antamien ohjeiden mukaan profetiat alkavat olemaan tärkeitä siinä vaiheessa, kun ne ovat saaneet tuollaista toisiaan tukevaa tietoa. Toinen kirje korinttilaisille sisältääkin ohjeen, joka on profeettojen ohjenuora: Olen nyt kolmannen kerran tulossa luoksenne, sillä "jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla.

Viime aikoina, ja varmasti aikaisemminkin, Piho on tiedottanut Venäjän tulevasta uhasta Suomea kohtaan. Tällaisia "Ryssät tulloo!" unia on ymmärrettävistä syistä nähty vuosittain jossain Suomen kolkassa. Tällä kertaa Piho on ihan eläkeläisten oikeasti huolestunut, sillä hän on vaivautunut kirjoittamaan Venäjän pian alkavasta invaasiosta.

Suomi joutuu sotaan Venäjän kanssa 13.6.2013. Tai ainakin tuolloin tapahtuu jotakin äärimmäisen dramaattista maamme kannalta. Kopioin jälkipolville talteen tuon tiedonannon:

Erään pohjanmaalaisen miehen näky 8.2.2013
     

Eräs Pohjanmaalla asuva uskova mies kertoi minulle tänään 9.2.2013 puhelimessa, että hänelle annettiin 8.2.2013 näky, jossa ei näkynyt muuta kuin päivämäärä, joka oli 13.6.2013.
Kysyin mieheltä, oliko hän lukenut tai oliko hän muutoin tietoinen siitä, että olin laittanut 27.1.2013 Profetioita 3 -osioon "Pauliinan" 19.1.2013 saaman näyn, jonka mukaan Venäjä hyökkää Suomeen kesäkuun 13. päivä tänä vuonna. Eli kyseessä on täysin sama päivämäärä.
      Mies vastasi, että hän ei ollut lukenut eikä ollut tietoinen tällaisesta "Pauliinan" näystä. Kysyin, saiko hän muuta sanomaa kuin tuon päivämäärän. Mies vastasi, että hänelle tuli voimakas sisäinen tunne siitä, että tuona päivänä, 13.6.2013, tapahtuu jotakin vakavaa ja radikaalia.
Nyt meillä on tästä samasta päivästä kahden eri ihmisen todistus. He ovat toisistaan ja toisen sanomasta tietämättä saaneet saman päivämäärän 13.6.2013. Raamatun mukaan jokainen asia tulisi vahvistaa kahden tai kolmen todistajan sanalla. Nyt meillä on jo kaksi todistajaa mikä riittää. Mutta tuleeko vielä kolmaskin tai useampi todistus?

Melko varmasti todistuksia tulee lisää, sillä moni kotimainen amatööriprofeetta, kuten myös ammattimaisprofeetta, seuraa Jouko Pihon tuotoksia. Nyt ei ole ongelma eikä mikään nähdä uhkaavia unia itäiseltä suunnalta vyöryvistä panssarivaunuista. Näin saadaan lisää toisiaan tukevia enneunia. Ne unet joissa nähdään muunlaisia unia voidaan sitten jälkeenpäin yhdistää johonkin muuhun (mahdolliseen) tapahtumaan.

Kommenteissa Piho onneksi varmistaa miten varmalla maaperällä hän on venäläisten tulosta parin kuukauden päästä:

Minä olen tuonut esiin ensin "Pauliinan" sanoman ja nyt erään Pohjanmaan miehen vahvistuksen, mutta siitä huolimatta minä en voi väittää, että juuri noin ja juuri tuolloin tulee jotakin tapahtumaan, koska en ole itse saanut näitä viestejä. Olen vain sanomien eteenpäinvälittäjä, koska en voinut olla näitä julkaisemattakaan, koska minulla ei ole myöskään varmuutta siitä, että nämä profetiat olisivat varmasti vääriä.

Eli nyt vain jännittämään kypärät päässä miten Suomi selviytyy kesäkuun 16. sunnuntaista. Silloin puolustusvoimat taitavat olla vielä viikonlopun vietossa.

Samoin Piho kertoo, ettei kannata verrata hänen tulevaa uraansa Suomen pääministerinä mihinkään varmaan profetiaan, vaan tavalliseen poliittiseen spekulaatioon:

Minä en ole profetoinut, että minusta tulee seuraava pääministeri. Minä olen kirjoittanut, että JOS Suomen Laillisuuspuolue (SLP) on v. 2015 eduskuntavaalien jälkeen Suomen suurin puolue (mihin pyrimme), niin silloin SLP on hallituksenmuodostajapuolue ja minä olen tuleva pääministeri. Sellaisen toteaminen ei ole "lapsellista höpinää".

8.2.13

Parempi elämä väkivaltapelien avulla

Väkivaltaiset videopelit, nuo nuorisoa turmelevat murhasimulaattorit ovat olleet otsikoissa joukkosurmien jälkeen. Peliviihteen vaikutuksia on tutkittu monipuolisesti. Eniten yhteiskuntaa on huolestuttanut pelaajien väkivaltaisuuden lisääntyminen. Aggressiivisten pelien seurauksena pelaajilla onkin enemmän stressihormooneja hyrräämässä kehoissaan. Tämä selittää miksi pelaajilla voi olla pelisessioiden jälkeen tavallista pienempi kynnys tehdä jotakin väkivaltaista oikeassa maailmassa. Onneksi tämä kynnys laantuu normaalille tasolle noin puolessa tunnissa. Kautta linjan väkivaltaisten pelien pelaaminen on 1 - 4 prosenttia aggressiivisen käytöksen taustatekijänä. Yleisemmät tekijät ovat esim. provokaatio, köyhyys tai hyväksikäyttö. Pelien yhteys väkivaltarikoksiin on kuitenkin käytännössä olematon.
Videopelaaminen aiheuttaa myös riippuvuutta. Jopa enemmän kuin uhkapelien pelaaminen.

Mutta onko tuollaisten first-person-shooter, eli ampumispelien, pelaamisesta mitään hyötyä?

Scientific American Mind -lehdessä on laajempi katsaus pelien vaikutuksista. Aivoissa näyttäisi tapahtuvan ihan hyödyllisiä asioita. Kolmiulotteisen taistelukentän hahmottaminen yhdistettynä monipuolisiin tehtäviin laittaa hermosolut kuntosalille. Hermoverkot yhdistyvät oppimisen merkeissä. Aivot saavat uusia reittejä, jotka tuovat eri aivoalueet yhteen. Siitä on etua oppimisessa. Mieli kykenee hahmottamaan useampia asioita yhtäaikaisesti. Huomio siirtyy kohteesta toiseen nopeammin. Pelaajat havaitsevat asioita nopeammin. Avaruudellinen hahmotuskyky on kautta linjan parempi pelaajilla.

Testien perusteella nämä edut ovat saatavilla tehokkaimmin väkivaltaisten pelien kuten Call of Duty, Battlefield, Halo tai Killzone -pelisarjojen pelaamisen kautta.Vertaillessa ampumispelin ja Tetriksen vaikutuksia visuaaliseen havainnointikykyyn. Pelaajat laitettiin suorittamana kolmea eri testiä ennen ja jälkeen koeatta. Räiskintäpelien ystävät saivat kaikissa kolmessa testissä huomattan hyvän edistymisen. Tetris-palikoilla pelanneet eivät saaneet parempia tuloksia testeissä. Tetriksessä huomio kiinnittyy yhteen palikkaan kerrallaan.

Kyky hahmottaa yksityiskohtia on myös parempi pelaajilla. Eräässä kokeessa koehenkilöille esitettiin T-kirjaimia kirjainsekamelskan keskellä. Heidän piti nähdä onko kirjain oikeinpäin vai ylösalaisin. Tämä on olennainen kyky lukemisessa. Pelaajat erottivat T-kirjaimen suuremman häiriön keskeltä. Testiin osalistuneet pelaamattomat koehenkilöt saivat saman kyvyn kehittymistä pelaamalla Unreal Tournament -räiskintäpeliä.

Näin on selvitetty myös kontrastinäön ja harmaasävyjen erottamisen muutoksia. Pelaaminen voi jopa auttaa tiettyjen näköhäiriöiden hoitamisessa. Toiminnallinen heikkonäköisyys helpottuu, kun silmiä harjoitetaan pelaamalla. Normaalisti hoitokeinot eivät enää tepsi kunnolla lapsuuden jälkeen. Aikuisia testattiin laittamalle heillä lappu toisen silmän päälle. Yksisilmäimäisten pelaajien näöntarkkuus parani peräti 30 %. Se on enemmän kuin lapsilla vastaavissa kokeissa. Samalla aikuisten syvyysnäkö ja hahmotuskyky paranivat.

Näkökyvyn boostaus ei kuitenkaan ole se hienoin ominaisuus pelaamisessa. Myös oppimisprosessi muuttuu helpommaksi. Tiede ja matematiikka vaativat usein kolmiulotteista hahmottamista. Erilaisilla testeillä on mitattu miten jopa monimutkainen aihe on helpompi käsitellä. Halo scifisarjatulta ampuva peli toimi sanantavauspeliä paremmin, kun pelaajat laitettiin kirjoittamaan essee laattatektoniikasta. He pystyivät perehtymään paremmin oppimateriaaliin.

Reagointi on myös parempaa, kun sitä mitataan pelaajien ja pelaamattomien välillä. Kun heille näytettiin ruudulla liikkuvia täpliä, joista täytyi päätellä mihin suuntaan liikkui eniten täpliä. Ryhmien välillä nähtiin suunnat yhtä usein oikein, mutta pelaajat päättelivät ne nopeammin. Samanlainen ero tuli esiin myös äänimerkkien erottamisesta valkoisesta äänestä.

Kaikki nämä yhdessä kertovat melko selkeää tarinaa. Aivojen alkaessa käyttää yksinkertaisempia ja nopeampia reittejä käsi-silmäkordinaatiossa, alkavat kognitiiviset haasteet sujua helpommin. Joten laita lapsesi pelaamaan kolmiulotteisia pelejä, joissa täytyy suorittaa monta asiaa yhtäaikaisesti. Tarjolla alkaa olemaan hiljalleen väkivallattomia pelejä. Tai ainakin verettömiä. Portal ja Portal 2 ovat sellaisia pelejä, joissa pelaaja todellakin joutuu ennakoimaan ja laittamaan hermosolunsa hikoilemaan.


Brain Changing Games Scientific American Ming - January/February 2013

Loppuun näyte siitä miten itse käytän näitä tapposimulaattoreita viihdyttämään itseäni. Playstation Networkissa tunnukseni on JerechDiaboli. Laita ystäväpyyntö, jos olet BF3 tai KZ2 & KZ3 pelaaja joka haluaa rentoa PTFO-tyylistä tukea myöhään arkipäivisin.


7.2.13

ID alamäessä Montanassa

Montanan osavaltiossa oli tyrkyllä tuttu "akateeminen vapaus" lakialoite. Aloite 183 olisi tuonut koululuokkiin kriittistä ajattelua, kun aiheena olisi kiistanalaiset tieteelliset teoriat. Tietenkin tekstissä mainitaan erikseen nämä kiistanalaiset asiat: elämän kehittyminen, elämän synty, mutaatiot, luonnonvalinta, DNA ja fossiilit. Tuttua materiaalia edellisiltä vuosilta. Noin laaditut lakialoitteet eivät ole edistyneet mitenkään mainiosti Yhdysvalloissa.

Käsittelyssä nähdään miten heikosti ID-liike on nykyään liikkeellä. Salin penkeillä oli pelkästään lakia vastustavia puhujia paikalla. Aloitteen sponsori C. Fiscus puhui sentään sen puolesta.Käsittely menikin mukavasti. Lakialoite 183 päätyi keräämään pölyä. Sitä ei lähetetä edes äänestykseen osavaltion senaatissa. Parempi onni vuonna 2014!

6.2.13

Uusi laadukas tutkimus homeopatiasta


BMC Cancer-julkaisu esitteli joulukuussa uuden homeopatiatutkimuksen tuloksia.

Can treatment with Cocculine improve the control of chemotherapy-induced emesis in early breast cancer patients? A randomized, multi-centered, double-blind, placebo-controlled Phase III trial.

Seksikäs otsikko lupaa paljon. Kemoterapian aiheuttama pahoinvointi vaatii helpotusta. Lääkkeiden avuksi annetaan myös ns. täydentäviä hoitoja. Homeopaattien sokeripilleri nimeltään Cocculine valittiin sopivaksi aineeksi. Se on rekisteröity homeopaattien toimesta matkapahoinvoinnin hoitoon. Tutkimukseen valittiin 431 potilasta kemoterapiajonoista. Heidät jaettiin kahteen ryhmään: toisille täydentävänä hoitona oli Cocculine ja toisilla vastaava lumelääke. Tässä kohtaa voisin lohkaista jotakin sarkastista, mutta jatketaan eteenpäin. Metodologiansa puolesta satunnaistettu kaksoissokkotutkimus isoilla koehenkilöryhmillä on sieltä paremmasta päästä. Ryhmien vertailussa selvisi, että kemoterapian edetessä niillä ei näyttänyt olevan eroa pahoinvoinnin ja oksentelun helpottamisessa.

Homeopaattien tuttu vastalause tässä kohtaa onkin todeta, että homeopaattisen hoidon yksilöllisyyttä ei otettu huomioon. Homeopatia tepsii parhaiten, kun potilaasta on tehty perinpohjainen selvitys taudeista, mielialoista, unista ja muista tekijöistä. Vasta sitten valitaan oikea sokeripilleri. Yksilöllisen hoitovalikoiman takia tällainen lääketieteellinen koe ei kerro homeopatian tehosta mitään. Monia skeptikoida ihmetyttää miksei yksilöllistä homeopatiaa muka voi tutkia lääketieteellisesti.

Vastalauseesta huolimatta homeopaatit ovat valmiita myymään valmiita pakkauksia mitä monipuolisiin vaivoihin. Niitä popsitaan akuutteihin vaivoihin samalla tavalla kuin apteekin myymiä kipu- tai ummetuslääkkeitä.

Toki vastalauseeksi voisi tarjota "Iso Lääketeollisuus on kustantanut tutkimuksen tahriakseen homeopatian mainetta." Mutta se olisi väärin, sillä tällä kertaa tutkimuksen rahoittajana oli itse Euroopan suurin homeopaattisten tuotteiden valmistaja Boiron. Tavallaan taustalla olikin iso teollisuus, sillä Boiron pyörittää satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa.

Jos tutkimuksessa olisi havaittu jotakin mitattavaa hyötyä lumelääkkeeseen verrattuna, olisivat homeopaatit ylistämässä laadukkaasti tehdyn tutkimuksen tarkkuutta.

Loppuun näyte siitä miten kotimainen Ruutu-kanavan Jaksa paremmin esittelee homeopatiaa. 7 min 30 sek lähtien. 12 min kohdalla kerrotaan, ettei homeopatiaa voida tutkia lääketieteen keinoin. Yeah right. Kiitos vinkistä herra K. Tuomolalle.

5.2.13

WDWTY vs Simon Singh

What Doctors Won't Tell You -lehti on nostanut pientä kohua kuninkaallisessa saarivaltiossa. Lehtipisteissä myynnissä oleva lehti jakaa tietoa lääketeollisuuden pahuudesta. Toki mukana on ihan asiallista sisältöä, kun lähteinä on ihan oikeita tutkimuksia lääkkeiden tehosta ja sivuvaikutuksista. Toisaalta lehti sisältää vähintäänkin arveluttavaa materiaalia. Ns. vaihtoehtoisesta näkökulmasta tiirailtuna. Rokotteet ovat tietenkin vaarallisempia kuin sairastetut taudit. Ja parantumattomia tauteja ei tarvitse pitää parantumattomina, sillä lähes kaikki mahdolliset vaivat lähtevät WDWTY-lehden terveysvinkeillä. Esim. C-vitamiini tepsii hinkuyskästä AIDSiin asti. Kolumneissa mainitut sairaudet paranevat tietenkin lehden suosittelemilla ravintolisillä. Tarjolla aitoa huuhaata. Mukana on mainontasäännöksiä rikkovia mainoksia ja muuta mukavaa.

Aina viattomia ihmisiä vainoavat skeptikot (kuten Simon Singh) ovatkin tehneet kyselyjä ja valituksia lehden jälleenmyyjille. WDWTY-lehti on tietoinen valituskampanjasta. Singh kirjoitti, että WDWTY-lehti sisältää *kauhistus* pseudotieteellistä materiaalia ja perustelemattomia terveysväittämiä. Tuttuun tapaan se johti raastupa-uhitteluun lehden suunnalta. Siksi Singh on jälleen lakimiesten kohteena.

Esittäessään noita villejä väittämiä C-vitamiinista lehti on kuitenkin ajanut itsensä pahasti nurkkaan. Viimeistään AIDS:in ihmelääkkeiden heiluttelu mainoksissa on perinteisesti herättänyt valvontaviranomaiset unestaan. Toivottavasti lehti ei peru aikeitaan Singhin haastamisesta. Silloin saamme seurata miten asia etenee oikeudessa tänä vuonna.

3.2.13

Sandy Hook Hoax, ei tässä näin pitänyt käydä

Olen seurannut Sandy Hookin salaliittoteorisonnin edistymistä (suom: rappeutumista) netin keskustelupalstoilla. Puheet ovat päätyneet erittäin surullisiin tunnelmiin. Ei niinkään kuolleiden lasten takia tässä yhteydessä, vaan sen miten salaliittoteorioihin uponnut nuoriso kommentoi netissä.

17. joulukuuta luotiin Facebookkiin Robbie Parker, Dad of Sandy Hook Victim, Emilie Parker, on Compassion. Pian se saikin suruvalittelujen sijaan saimme lukea seuraavanlaista kamaa:

"your a theifing lying asshole sandy hook was a setup up and we all know it common 600 kids and all we saw was like 10 the media is a lier ur a lier and the goverment is a lier dont trust what you hear guys almost everyone is a backstabbing ass snake and some are more obvious than others its time for a change i dont want to sound like a crazy conspiriter but common people look at the facts"

"good morning just here to give you my daily morning Fuck you..you piece of government garbage"

"Youre a piece of shit."

"fake ass. your one of the worse actors. Karma will come back to bite you in the ass you piece of garbage"

"What is this bullshit? Who IS this guy? How do you get a job pretending to be the father of a mass shooting victim and who on earth would WANT to do this? "
Ja niin edelleen. Useimmat salaliittoteorioitsijat onneksi ymmärtävät pysyä NWO-ryhmissään ja esittävät raivonsa vain toisilleen.

Jos haluaa tietää miten alas Sandy Hook Hoax -puheet ovat internetin uskottavuusasteikolla, niin tarkista miten Zeta Talkin uutiskirjeessä esitellään noita salaliittoteoroita. Zeta Talk on se yhteisö, jossa odotetaan innolla Nibiru-planetaan saapumista ja seuraillaan miten Maan mullistukset lisääntyvät Nibirun lähestyessä, ja lisätietoja saadaan avaruusolentojen yhteyshenkilön kautta. Yhteisössä on kiellettyä harrastaa kriittistä ajattelua. Oh wow!

Zeta käyttää lyhesti kuuden vaiheen verran kommentointia yleisistä Sandy Hookin salaliittoväittämistä, joskus jopa debunkaten. Ja sitten hämmästyttävä kohta:

Per the Zetas, compared to the real conspiracies that were rampant during the Bush administration, when the desire to invade Iraq for its oil reserves and to declare martial law in the US via a bird flu pandemic were in play, the theories on gun control are absurd.

Tilanne on sama kuin nuoren maailman kreationistit pudistelisivat kollektiivisesti päitään jollekin peltokuvioita tutkivalle intelligent desing -jutulle. Mutta eihän sellaista tapahtu oikeassa maailmassa, sillä ID ei liity peltokuvoihin. Tai hetkinen...