31.8.08

Plaseboefekti hämmentää

Lume-efekti, plasebo, tuo lääkäreitä hämmentävä ilmiö. Ihmisen mieli kykenee vaikuttaamaan kivunrekistöröimiseen ja lääkkeiden tehoon. New Scientist-lehdessä kerrottiin kuinka plasebo on monimutkaisempi ilmiö kuin aluksi vaikuttaa. Michael Brooks tutustui eri tutkijoiden tutkimuksiin, joissa plasebo sekoittaa kuvioita. Hän joutui kipukokeeseen. Tohtori Luana Colloca sitoi häneen elektrodeja. Edessä oli tietokoneruutu. Heikoin sähkövirta tuotaisi heikoimman kivun. Ruudulla näkyvä vihreä valo tarkoittaisi, että tulossa on heikko virta. Punainen valo tarkoittaisi, että vuorossa on sähköaitaa vastaava kipu. Brooksin pitäisi arvioida kipuastetta asteikolla yhdestä kymmeneen, heikosta rankkaan.

Vartin jälkeen takana oli satoja shokkeja. Koe päättyi sarjaan heikkoja iskuja. Tai niin Brooks luuli, kunnes Colloca paljasti, että viimeiset iskut olivat oikeasti kovimmasta päästä. Brooks oli tuntenut sähkön heikkona, sillä hänen aivonsa olivat jo ehdollistuneet vihreän valon antamaan ohjeeseen. Plaseboefekti oli päässyt vaikuttamaan.

Jos Brooksille olisi kerrottu, että lopussa häntä huijataan, niin kipu olisi tuntunut väärältä verrattuna vihreään valoon.

Kyseessä oli erittäin yksinkertainen koe, jossa plasebo on helposti erotettavissa. Kun ihmiset uskovat saavansa hyvää lääketieteellistä hoitoa - sokeripilleristä ystävälliseen vastaanottoon - niin he tuntevat olonsa paremmaksi ilman sen enempää lääketieteellistä huomiota. Mutta placeboefektin on huomattu sekoittavan kuviota lääkekokeisssa.

"Toimimaton lääke voi olla parempi kuin plasebo standardi kokeessa," sanoo Fabrizio Benedetti Turinin yliopistosta. Myös vastakkainen voi olla totta. Toimiva lääke voi olla samalla tasolla plasebon kanssa tavallisessa kokeessa, vaikka voimme olla varmoja siitä että lääke oikeasti toimii. Ristiriitaiset tulokset ovat muuttamassa tutkijoiden käsitykisä. Koko plasebo-sana pitäisi korvata jollakin tarkemmalla. Kliinisissä kokeissa pyritään päästä eroon plasebosta, joten jonkun pitää muuttua.

Normaalissa kipulääkkeen testauksessa asiat hoidetaan näin:

Värvätään koehenkilöt. Sitten heidät jaetaan sattumanvaraisesti kahteen samankaltaiseen ryhmään. Toinen ryhmä saa kipulääkettä. Toinen saa lumelääkettä. Sitten vain verrataan minkälaisia eroja löydetään ryhmien kesken.

Asia ei ole niin yksinkertainen. Jos lumelääkettä nielevät odottavat sen toimivan, niin he saavat jotain positiivisia reaktioita siitä. Mutta samoin testattavaa kipulääkettä saavat odottavat sen toimivan. Jos kontrolliryhmä tietää saavansa lumepillereitä ja toinen ryhmä tietää saavansa "oikeita" pillereitä, niin testattava kipulääke voi näyttää toimivan paremmin kuin verokki. Oikeasti ero johtuu vain plaseboefektistä.

Eli ryhmille ei pidä kertoa mitä he saavat. Eikä ryhmiä tarkkailevien pitäisi tietää, sillä tieto vaikuttaa epäsuorasti tulkintoihin ja voi antaa vinkkejä koehenkilöille. Näin voidaan eliminoida plasebo tuloksista. Perinteisen tietämyksen mukaan jäljelle jäävät erot johtuvat testattavan lääkkeen vaikutuksista.

Kaikki lääkkeet eivät kuitenkaan toimi samalla periaatteella. Benedetti on testannut kipulääkettä nimeltään CCK-antagonisti. Perinteissä double-blind kokeessa CCK-a toimi paremmin kuin lumelääke. Perinteinen tulkinta: CCK-a on tehokas kipulääke.

Kun Benedetti antoi lääkettä vapaaehtoisille, kertomatta mitä oli tekemässä, lääkkeellä ei ollut vaikutuksia. Se ei sopinut perinteiseen käsitykseen. Jos CCK-a oli tehokas kipulääke, niin sen pitäisi toimia riippumatta mitä potilaille kerrotaan. CCK-a ei helpottanut kipua, jos potilaat eivät tienneet mitä nielivät.

Uudet kokeet ovat osoittaneet, että CCK-a:n toimimiseen vaikuttaa potilaiden odotukset yhdistettynä lääkkeeseen. CCK-antagonisti stimuloi luonnollisten kipulääke-endorfiinien tuotantoa. Jo 70-luvulta asti on tiedetty, että plasebo vaikuttaa kipuun tällä tavalla. Benedetti on löytänyt tavan, jolla lääkkeen ja plasebon vuorovaikutukset ovat monimutkaisia. CCK-a ei ole perinteinen kipulääke, vaan enemmänkin "plasebon vahvistaja." Ja sama voi olla totta monen muun lääkkeen kohdalla.

Pelkkään lääkkeen antaminen alkaa vaikuttamaan potilaissa. He kokevat biokemiallisia reaktioita aivoissaan. Lääke reagoi näiden molekyylien kanssa, vaikeuttaen tulosten tulkintaa. Keskushermostoon vaikuttava rauhoittava lääke Diazepam ei helpota leikkauspotilaiden ahditusta leikkauksen jälkeen, jos he eivät tiedä saavansa sitä. Diazepamin toimiminen edellyttää plaseboefektiä. Toistaiseksi ei tiedetä onko asia samalla tavalla muiden Diazepamin vaikutusten kanssa.

Jos potilaalle ei kerrota, että hän on saamassa morfiinia, niin annos joudutaan nostamaan 12 milligrammaan jotta kipu helpottaa. Vähempi riittää jos potilaalle kerrotaan, että "this is the good shit."

Benedetti on ryhmineen suunnittelemassa kokeita, joissa potilaille kerrotaan oikean lääkkeen ja plasebon saamiset väärinpäin. Valehtelu ja huijaus eivät kuitenkaan sovi kaikille lääkäreille. Potilaita ei saisi huijata, mutta huijauksen määrä määrää mitä saa tehdä ja mitä ei.

Kaptchuk oli mukana kokeessa
jossa testattiin miten akupunktio vaikuttaa eri tavoilla. Yksi ryhmä sai väärää akupunktiota ja paljon huomiota. Toinen ryhmä sai myös väärää akupuntiota, mutta ei yhtään huomiota. Kolmas ryhmä jäi "odotuslistalle."

Molemmat väärää hoitoa saavat ryhmät kokivat saavansa jonkinlaista apua verrattuna odotuslistalla oleviin. Mutta se ryhmä joka sai huomiota, sai myös parempia tuloksia. Se olisi voitu tulkita jopa positiiviseksi tulokseksi vastaavien lääkkeiden testaamisessa.

Koe osoittaa, että plasebo-efektiä voidaan lisätä eri tekijöillä. Pelkästään sanat riittävät saamaan aikaan huomattavan eron. Myös ehdollistaminen voi vahvistaa, kuten Brooksin kipukokeessa selvisi. Tutkijoiden ei pidä vain erottaa plasebo lääkkeistä. Heidän pitää oppia miten sitä voidaan hallita.

Monet tutkijat ja lääkärit eivät näe plasebolla olevan muuta kuin erittäin rajattua hyötyä. Itse plasebo tarkoittaa eri asioita eri lääkäreille. Kliiniisiä kokeita tekevät tutkijat taas tuntuvat yliarvioivan plasebon voiman. Jos kontrolliryhmä paranee, niin kunnia annetaan plaseboefektille. Itseasiassa monet muut tekijät voivat vaikuttaa kontrolliryhmään. Jotta näennäinen plasebo voidaan erottaa sen oikeasta vaikutuksesta, täytyy verrata plasebohoitoa olemattomaan hoitoon, kuten Kaptchukin kokeessa tehtiin.

Metatutkimuksissa on yritetty selvittää kuinka suurta apua pelkä plasebo voi lopulta antaa. 130 tutkimusta läpikäynyt ruotsalainen metatutkimus selvitti, että 7500 potilasta - jotka kärsivät n. 40 erilaisesta taudista/oireesta - ei saanut mitään merkittävää apua plasebosta. Kaksi vuotta myöhemmin sama ryhmä vertasi uusimpia tuloksia edellisiin. Metatutkimuksen tulokset julkaistaan muutaman kuukauden sisällä. 11737 potilasta, mutta "tulokset ovat melko samat," sanoo tutkimukseen osallistunut Hróbjartsson.

Plasebon edut tuntuvat jäävän kivunlievitykseen. Tulevina vuosina lumehoidot keskittyvät vain tiettyille alueille, mutta niistä saatavat hyödyt voivat lisääntyä.

30.8.08

USA:n seuraava presidentti

Obama piti hurmaavan tilaisuuden Denverissä. McCain ilmoitti varapresidenttinsä olevan ex-missi (ja pro-ID). Kaikki tämä vie huomion siltä ainoalta oikealta ehdokkaalta, joka ei ole vieläkään näkynyt valtamediassa. Galaktinen yliherra Xenu on myös mukana presidenttikisassa:


Xenu has been able to develop innovative approaches to challenge the status quo and get results. Americans are tired of divisive ideological politics, which is why Xenu has reached out to Republicans, Democrats and Loyal Officers to find areas of common ground. He has tried to break partisan logjams and take on seemingly intractable problems. During his tenure in Washington and in the Galactic Confederacy, Xenu has accumulated a record of bipartisan success.

As president, Overlord Xenu will implement a 22nd century economic agenda to help ensure that America can compete in a galactic economy, and ensure the ruling class is thriving and growing. He will increase investments in infrastructure, energy independence, education, and research and development and a surplus amount of lulz; modernize and simplify our tax code so it provides greater opportunity for his administration to increase their paychecks; and implement trade policies that benefit American corporations and increase the export of Americans and their jobs.

Overlord Xenu has been a leader in the Galactic Confederacy in pushing for a comprehensive galactic energy policy and has introduced a number of bills to get us closer to the goal of energy independence. By putting aside partisan battles, he has found common ground on body thetans, renewable volcano fuels, and clean atomic/coal hybrid DC8 space planes.


Ilman telepatiakommunikointiakin on selvää, että Yliherra Xenun ansiot peittoavat muiden kädellisten teot. Vuosimiljoonien kokemus galaksien välisessä diplomatiassa, yhdistettynä jyrkkään kantaan uskonnollisten järjestöjen olemattomasta verotuksesta, takaavat tuen niin liberaaleilta kuin konservatiiveilta. Valitettavasti Yhdysvaltojen valtamedia on psykiatrien rautaisessa otteessa, joten Xenun ääni ei pääse kuuluviin. Normaalisti Hollywood on vaappunut kokaiinipilvessä demokraattien suuntaan, mutta ainakin mm. Tom Cruise on ilmoittanut äänestävänsä Xenua.

29.8.08

Arvoituksia Akaasta

Tässä aloitus uudellen sarjalle. Nopein oikean vastauksen antanut voittaa mainetta ja kunniaa.

Minä asun neljännessä kerroksessa. Hän asuu kuudennessa kerroksessa. Mutta me asumme samassa kerroksessa. Miten se on mahdollista?

Rukoilua Darwinissa

Siis Darwin-kaupungissa, Australiassa. Darwinin kaupunki aloittaa kokouksensa rukouksilla. Tasapuolisuuden vuoksi niiden lausujia kierrätetään. Eri uskontokunnat saavat kantaa hengellisen korren kekoon, monikulttuurisuuden nimessä. Rabbi, imaani, buddhalainen munkki ja tutut kristilliset variaatiot muodostavat rukousketjun. Joukkoon ei kuitenkaan laitettu erästä mahdollisuutta: skientologia.

Mr Mitchell said he would draw the line at Scientology. "I'm careful about including groups that may be seen as having an agenda other than spirituality," he said.


Vaikka skientologit niin yrittävät esittää itseään hengellisenä laitoksena, ei viesti tunnu enää uppoavan.

Sitä ennen artikkelissa mollataan Lentävää spagettihirviötä, joten aivan kaikki ei ole kohdallaan Darwinissa.

28.8.08

Loose Change JIMiltä!

11.9.2008, klo 21:00, JIM-kanavalta:

Loose Change, osa 1. Ohjelma esitetään kahdessa osassa. Jos et ole vielä nähnyt sitä, niin katso se vaikka netistä. Loose Change on ihan hyvä, kun muistaa ketkä sen tekivät ja millaisilla videoeditointiohjelmilla. En vielä tiedä esittääkö JIM ensimmäisen version vai päivitetyn 2nd editionin.

Ennustettavissa salaliittokeskustelujen kiihtymistä kaikilla foorumeilla Suomessa.

Pyhä Koiperhonen

Paahtoleivät, koiran takapuolet ja kissan kyljet on käyty läpi. Nyt Jeesus Kristus on hoksannut uuden paikan naamalleen. Koiperhonen. Voisiko tämä olla viesti Häneltä, että koiperhosia ei saisi enää käsitellä evoluutiokirjoissa? Mutta toisaalta täytyy olla hieman varovainen. Vaikka näyttääkin kristallin kirkkaasti siltä, että asialla on Jeesus, niin taustalla voi aina olla jokin väkevämpi voima.

27.8.08

Paavi vihaa sammakoita

Paavi Benedictus on julistanut avointa sammakkovihaa. Italialaisessa taidenäyttelyssä oleva patsas ristiinaulitusta sammakosta herättää suuria tunteita. Paavin mukaan sammakkopatsas on loukannut monien uskonnollisia tunteita. Risti kun on varattu Jumalan rakkauden symboliksi ja pelastuksen esimerkiksi. Taideteos on kuitenkin tekijän (edesmennyt Martin Kippenberger) mukaan tarkoitettu kuvaukseksi kriisissä olevasta taiteilijasta. Jota se kyllä mielestäni tarkoittaakin, mutta ei sillä tavalla kuin Kippenberger haluaisi.

Kina lähti kunnolla liikkelle, kun paikallinen senaattori ja katolinen poliitikko teki valituksen poliisille. Lähestyvät vaalit voivat liittyä asiaan. Museo ei ole suostunut poistamaan sammakkoa tiloistaan, mutta se on siirretty syrjemmälle sijainnille.

26.8.08

Strasbourg katedraalin astronominen kello

Strasbourgin katedraali kätkee sisäänsä yhden kellomekaniikan ihmeistä. Astronominen kello on rakennettu eri aikakausina. Katedraalin alkuaikoina oli yksinkertaisempi kello - automaatio jossa kolme kuningasta kumarsivat Neitsyt Marialle- jonka rakentajaa ei tunneta. Alkuperäinen kello purettiin toisen kellon tieltä vuosina 1572-4. Matemaatikko Christian Herlin suunnitteli monimutkaisemman aparaatin. Kellosta tuli iso: kivikuoret ja rappuset yläkertaan. Rakentaminen kuitenkin viivästyi Herlinin kuoleman, sekä poliittisten kiistojen takia. Lopulta uusi versio oli valmis. Se sisälsi mm. astrolabin, kalenterin, liikkuvia patsaita ja soivia sävelmiä.

Kello lopetti toimintansa vuonna 1788. Ranskalainen kelloseppä Jean-Baptiste Schwilgué osasi korjata sen. Hän oli pitkään halunnut päästä käsiksi sen rattaisiin ja odotus palkittiin heti 50 vuoden odotuksen jälkeen. Uusi paranneltu versio astronomisesta kellosta lähti raksuttamaan vuonna 1842. Kellossa on ehkäpä ensimmäinen perpetuaalinen kalenteri, joka ei sekoa kuukausien pituuksissa ja tietää milloin on karkausvuosi. Siitä oli hyötyä pääsiäisen laskemisessa.

Nyt kellosta voi tarkastaa monta eri asiaa. Ominaisuudet alhaalta ylöspäin:

Iso taulu esittää vuoden päivät nimikkopyhimyksineen sekä Auringon ja Kuun näennäisen liikkeen.

Siirtyvien juhlapyhien laskin.

Auringon ja Kuun asentojen laskin.

Viikonpäivää kuvaavan antiikin jumalhahmon esitys, esim. lauantaina Saturnus.

Kellotaulu, joka näyttää todellisen keskiaurinkoajan ja virallisen ajan.

Maan ja viiden muun planeetan asema radallaan Auringon ympäri.

Kuun vaiheet.

Kerran tunnissa neljä ikäkautta kulkevat Kuoleman editse kilattaen hänen kädessä olevaa kelloa. Esim. tasatunneilla kelloa kilauttaa lapsuus.

Keskipäivän hetkellä 12 apostolia kulkee siunaavaan Jeesuksen editse.

Kellon huipulla on siipiään räpyttelvä kukko, joka kiekaisee kolmesti. Pietari kun meni kieltämään Kristuksen kolmesti.

Vasemmalla olevissa maalauksissa on alinna suunnittelija Schwilgúe, sitten Kopernikus ja huipulla Urania.


Rokotepelottelun seurauksia Yhdysvalloista

Yhä useampi ihminen Yhdysvalloissa on heräämässä rokotepelottelun seurauksiin. B-luokan julkkikset ovat huolissaan siitä mitä lapsiin ruiskutetaan rokotteiden kautta, vanhemmat haluavat suojella lapsiaan autismilta, ja kaikkea muuta on tapahtunut viime vuosina.

Lasten rokottaminen on jätetty väliin. Syyksi kelpaa "henkilökohtainen usko" tai "uskonnollinen vakaumus" siitä ettei rokotetta pidä antaa omalle lapselle. Ja näin kasvaa sukupolvi, joka altistuu estettäville taudeille. Immuniteetti murenee väestössä.

Kuukausi kuukaudelta nähdään mitä seuraamuksia rokotuksen välttämisellä on. Tautien leviäminen tulee vain yleistymään, jos immuniteettia ei paranneta. Toivottavasti ensi vuonna tilanne on muuttunut parempaan. Jos kurssi ei muutu, niin sairaalaan päätyneet tapaukset voivat vain lisääntyä. Yhä useampi äiti joutuu myös ihmettelemään miksi jotkut eivät enää päästä hänen lapsia vierailulle. Rokottamattomat lapset ovat liian suuri riski. Joissakin kaupungeissa jopa 30 % lapsista on rokottamattomia. Koska rokotteiden vastustamisesta tulee sosiaalisesti negatiivinen asia, kunhan tarpeeksi moni vanhempi on tietoinen rokotteista ja immuniteetista, niin rokotevastustajat voivat vain olla mainitsematta lastensa rokotetilannetta. Tällaiset vanhemmat välttelevät aiheesta väittelyä. Heidän mielestään ei ole soveliasta brändätä lapsia ja vanhempia negatiivisella leimasimella.

Rokotteet eivät ole 100 % varmoja, joten laumaimmuniteetti on olennaista epidemioiden estämiseksi. Siksi ei voi vedota oikeuteen olla rokottamatta.

Orac käsittelee aihetta perinpohjaisesti blogissaan.

25.8.08

Kreationismi.fi ja Kysymykset

Kreationismi.fi on ehkä Suomen aktiivisin kreationismisivusto. Tekijät ovat myös valmiita vastaamaan lukijoiden kysymyksiin. En tiedä kuinka kiireinen heidän työtahtinsa on, mutta viimeisen kuukauden aikana minun lähettämäni kysymys ei ole ilmestynyt sivulle. Siinä tiedusteltiin fossiiliston koostumusta ja miksi eläinten joukkohaudoissa on aina tietty kaava: dinosaurukset eivät viihdy modernien nisäkkäiden parissa.

Toivottavasti seuraava kysymykseni pääsee eteenpäin. Sinäkin voit tiedustella jotain tiettyä asiaa kreationismista itse asiantuntijoilta.

Vastausten taso voi kuitenkin jättää toivomisen varaa. Esim. eräässä vastauksessa väitetään Stephen Jay Gouldin sanoneen, ettei Archaeopteryx ole välimuoto.

Ymmärrämme toki, että asioihin perehtymättömillä maallikkoevolutionisteilla on usein vaikeuksia ymmärtää oman "oppinsa" käyttämiä termejä. Sen sijaan evoluutiotiedemiehet yleensä osaavat tehdä eron eri muotojen välillä, esim SJ Gould luokitteli aikoinaan Archaeopteryxin merkityksettömäksi mosaiikkimuodoksi, ei välimuodoksi.


Asiahan ei ole niin. Kyseessä on klassinen misquote, jota on levittänyt ahkerasti kreationisti Duane Gish. Oikeasti Gould ja Eldredge kirjoittivat välimuotojen kehitysreiteistä, ja siitä miten ne eivät ole tasaisen selkeitä viivoja. Asia liittyi siis aivan muuhun kuin siihen, onko mainittu fossiili välimuoto vai ei. He kinasivat siitä onko sen kehitys tasaista vai ei. Mosaiikkimuoto voi myös olla välimuoto. Tämä on johdettavissa evoluutioteorian perusteista. Gouldilta paloi käämit juuri tämän lainauksen takia, sillä kreationistit ejakuloivat sitä melkein kaikissa kirjoissa/lehdissä/pamfleteissa/radio-ohjelmissa. Gould vaivautui paljastamaan mitä oikeasti ajattelee Archaeopteryxin välimuotostatuksesta:

"Archaeopteryx, the first bird, is as pretty an intermediate as paleontology could ever hope to find."


Kirjasta Bully for Brontosaurus. Taidan kysyä miksi heidän sivuilla valehdellaan Gouldista.

Express Special Update!

Kreationismi.fi on vastannut ja poistanut kyseisen Gould-tekstin sivuiltaan. He arvioivat tekstin uudelleen lähettämäni informaation valossa. Tekstin pitäisi ilmestyä pian takaisin sivustolle. Kiitokset sivuston ylläpitäjille.

24.8.08

Bigfoot uutisissa n. kymmenen vuoden välein

Myyttinen Isojalka on aina parin vuoden välein uutisissa. Mutta vielä emme ole vieläkään saaneet eläviä yksilöitä talteen. Lämpökameroilla varustetut helikopterit, automaattikamerat riistantutkimiseen ja muut laitteet eivät ole tuottaneet tuloksia. Ovatko sasquatchit siis niin uhanalaisia? Jim Baum joutui ikävään välikäteen 90-luvulla, kun hänen farminsa sai säädöksiä uhanalaisten lajien takia. Uhanalaisiin lajeihin lukeutui mm. Bipedus Giganticus.

DaveScot ja kritiikin hallitseminen

Uncommon Descent on kuuluisa mystisestä ja diktaattorimaisesta kommentointipolitiikastaan. Tunnetuin valvoja on itse Suuri DaveScot. Tuorein esimerkki UD:n outoudesta on kritiikin suodattaminen henkilöllisyystarkistuksen kautta:

In order to make this thread a little easier to manage any critics of Fuller’s must use their real name to post a comment. Check the anonymous bravado at the door. I ought to make that a policy for the whole damn blog not just this one thread.

- DaveScot


Eli jos joku haluaa kirjoittaa IDeisti Steven Fulleria kritisoivaa tekstiä, joutuu hän ensin lähettämään kopion passistaan DaveScotille - tai jotain vastaavaa - jolla pääsee eroon anonymiteetistä. Anonymiteetin poistamisella pyritään pitämään keskustelu asiallisena. Sinällään ironista, että itse Fullerin teksti sisältää loukkauksia Sahotra Sarkaria ja muita kohtaan kohtaan: "wannabe tiedemies, vulgaarit naturalistit, säälittävää."

Mutta jos et esitä kritiikkiä tai kyseenalaista vakiokirjoittajien kantoja, niin voit pitää nimimerkkisi. Oh joy!

Bill Dembski kerkisi antamaan bännit Physicalist-kommentoijalle.

Arkkipiispa ymmärtää homoseksuaalisuuden

Arkkipiispa Paarma on jälleen pohdiskellut homoseksuaalisuuden merkitystä kristinuskolle. Pohjoismaissa on menossa uhkaava suvaitsevaisuuden aalto. Paarman mielestä Suomi on seuraamassa esim. Norjan jälkiä. Suomessa käytävä kiista homoparien siunaamisesta on vain askel matkalla kohti sitä mitä norjalaiset sateenkaariperheet voivat tehdä. Siellä pareilla on oikeus adoptioida ja saada sama sukunimi. Maalilinjalla häämöttäisi sukupuolineutraali avioliitto.

Paarma kertoo homoseksuaalisuudesta:

- Tiedämme homoseksuaalisuudesta nyt paljon enemmän. Raamattu ei puhu sellaisesta homoseksuaalisuudesta, joka on kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen rakkaussuhde ja johon kuuluu sitoutuminen toiseen. Raamatussa homoseksuaalisuus liitetään enemmän elosteluun tai irstailuun, hän sanoo.


Paarman tulkinta homoseksuaalisuuden syystä on maltillinen:

- Minulla on se käsitys, että useimmilla homoseksuaalisuus on annettu ominaisuus. Ihmiset eivät siten ole vastuussa seksuaalisesta suuntautumisesta. Kaikilla homoseksuaaleilla taipumus ei ole oman valinnan tulosta. On tärkeää ymmärtää tämä.


Kirkolla on edessä naispappeutta vastaava kinastelu. Jos se jakoi väkeä leireihin, niin varmasti syntisten homostelijoiden siunaaminen aiheuttaa vielä tiukempia jakoja. Aihe kun on vielä tunteellisempi kuin papin sukupuolielimet.

Toisaalta, kirkkolla pitäisi olla oikeus evätä siunaus niiltä joita se ei halua siunata. Kukaan ei pakota kuulumaan kirkkoon. Aina voi perustaa seurakunnan jossa vain sellaiset parit siunataan, jotka pitävät banaaneja korvissa. Tai sellainen seurakunta jossa toisiaan rakastavat parit siunataan, ilman sukupuolivärkkien yhteensopivuuden tarkistamista. Jos kuuluu kyseiseen kirkkoon, niin on sitoutunut kyseisen kirkon sääntöihin. Kirkkoon kuulumaton ei saa vaatia kyseistä kirkkoa tekemään sellaista rikkoo sen sääntöjä. Kunhan kyseessä ei ole laittoman toiminnon kannustaminen, tjsp.

Tärkeintä olisi taata sateenkaariperheelle samat oikeuden kuin heteroperheille. Kirkon teologinen päätös ei saisi vaikuttaa asiaan.

23.8.08

Sana sunnuntaille: Vihannekset

Hei lapsukaiset! Kerääntykää ympärilleni, niin kerron teille jotain hyödyllistä. Te kaikkihan vihaatte sitä kun äiti käskee syömään vihannekset lautaselta? Hyvä.

Nyt opitte jotain jonka avulle ei tarvitse nieleskellä veteliä ja pahoja kasviksia.

Porkkanat ovat oransseja. Tomaatit punaisia. Kurkut vihreitä. Keltainen paprika on jonkun värisrä. En nyt heti muista minkäla väristä. Luonnosta löytyy paljon värikkäitä kasviksia, joita sitten tungetaan viattomien lasten lautasille.

Luonto on kuitenkin tehnyt hyvin selväksi, että kirkkaat värit ovat vaarallisia. Ne varoittavat meitä myrkillisistä aineista. Keltamusta sammakko on turvallisinta jättää väliin. Tiedän, että houkutus nuolla sen selkää on suuri, mutta luottakaa PA-setään, lapset.

Samoin on asianlaita punaisten sienten kanssa. Ne unet eivät ole mukavia, vaikka sieni aluksi maistui tosi hyvälle. Siksi kannattaa jättää väliin kaikki värikkäät ainekset lautaselta. Luottakaa vain ruskeisiin, mustiin tai harmaisiin eineksiin. Ne ovat terveellisiä ja turvallisia. Ja kertokaa värikkäiden aineiden vaaroista äidille.

Ufo-kultti, osattiin sitä ennenkin

Providentia-blogissa kerrotaan ufo-kultista, joka kukoisti 50-luvulla. Avaruudesta yhteydenottoja saanut Dorothy Martin sai seuraajia. Viestit tulivat Clarion-planeetalta. Informaatiota välitettiin aina yhtä luotettavan automaattikirjoituksen kautta. Avaruusolennoilla oli huolestuttavaa sanottavaa. Maata uhkaa suuri tulva, joka tuhoaisi melkein puolet Pohjois-Amerikasta. Chicago tuhoutuisi ensimmäisenä. Olivathan avaruusolennot tarkkailleen Maan geologiaa pitkään. Varmasti he tiesivät mitä puhuivat. Tuho saapuisi joulukuun 24. 1954. Ei hätää, sillä lentävä lautanen saapuisi poimimaan uskolliset ufopalvojat turvaan.

Dorothy Martinin välittämät viestit pääsivät lehtiin asti. Toimittajat ja psykologit seurasivat tilanteen kehittymistä. Pari miestä soluttautui ufo-kulttiin. Heidän kokemuksista kirjoitettiin When Prophecy Fails-kirja. Kultin jäsenmäärästä ei ole selvyyttä, mutta heidän postilistalla oli satoja nimiä.

Joulukuussa 1954 vain parisen kymmentä seuraajaa kokoontui Martinin talolle odottamaan tulevaa mullistusta. Kun sovittua noutoa avaruuteen ei saapunutkaan (ylläri), sai Dorothy uuden viestin. Kaikelle oli selitys. Ufopalvojien vankka usko oli tehnyt vaikutuksen Jumalaan, joka oli herrasmiehenä päättänyt jättää tuhotyöt väliin.

Lehdistö ei enää kiinnostunut epäonnistuneen kultin viesteistä. Kultti hajosi. Martin jatkoi avaruusolentojen kanssa kommunikoimusta kuolemaansa asti. Tiettävästi hänen hautajaisissa ei nähty lentäviä lautasia.

22.8.08

ID:tä kouluihin Buttevillessä

Kaliforniassa oleva koulu harkitsee älykkään suunnittelun lisäämistä tunneille. Ei uskontoon tai filosofiaan, vaan luonnontieteisiin. Asian tiimoilta haetaan apua oikein lakimiesten suunnalta. Kaikki tietävät, että yritys laittaa ID:tä kouluihin voi nousta korkeimpaan oikeuteen asti. Ja sitähän kreationistit haluavat. Mutta tuomari voi päättää toisin alemmissa oikeisasteissa, jos tapaus on vesiselvä ja kristallinkirkas. Kuuluuko luonnontietesiin pseudotiedettä vai ei?

Dover oli vääränlainen tapaus, joten Discovery Institute jätti sen väliin. Buttevillessä strategia voi olla kohdallaan alusta lähtien. Tarkkailemme tilanteen kehitystä.

21.8.08

Räyhäämistä radiosta

YLE:n Radio 1:ssä Kirsi Virtanen lausuu ääneen omia ajatuksia. Uusintana esitetty jakso uskonnonopetuksesta kouluissa nosti pintaan kommentteja Virtasen sivulla. Joukkoon ilmestyi entinen seurakunnan tiedottaja Niilo Niskanen.

En ymmärrä mitään tuosta laskutehtävästä, mutta haluan tervehtiä Sinua, josko tämän koskaan saatkaan. Olen tehnyt Ylen johdolle kyselyn viikko sitten kuullusta pakinastasi uskonnonopetusasiassa. Riemuitset varmaan kun taas on yksi " hullu uskovainen" , joka todistaa suvaitsemattomuuttaan ja todistaa uskonnon kaikkia vääristymiä. Mutta en voi olla sanomatta mielipidettäni vaikka tiedän oikein hyvin miten te korkeasti koulutetut lahjakkaat verbalistit osaatte nauraa tällaiselle.
Mutta mekin maksamme veroja - siinä olemme samanarvoisia teidän maailman asiat kaikkitietävien kanssa. Sinunkin koulutuksesi ja palkkasi ovat kansan käsistä lähtöisin. Niidenkin joita katsot ylimielisesti olevasi velvollinen pilkkaamaaan julkisesti.
En ole koskaan katsonut kristittynä aiheelliseksi ivata ja pilkata "uskonnottomia" ja olen aina valmis keskustelemaan oikeassa olemisen inhimillisestä halusta huolimatta. Minulle "Jumala loi auringon , kuun ...." etkä arvaakaan miten sait päivän murheelliseksi kun sellaisella ivalla sitä arvioit. Minusta Yleisradio on julkisen palvelun laitos, kansalaisia varten, heidän sivistämiseksi. Millaisen nootin saisikaaan aikaan jos julkisella kanavalla ryhtyisimme pilkkaamaaan esimerkiksi kommunistista aatetta tai vapaa-ajattelijoita ym. En todella toivo sitä. Mutta näyttää olevan niin että ei se ole sivistynyt joka ei mitä "nasevimmin" kykene pilkkaamaan toisen ihmisen uskoa - esiintyi se sitten miten yksinkertaisessa muodossa tahansa.
Olisi upeaa jos sinulla olisi aikaa joskus vastata näihin ajatuksiin, tavalla tai toisella.

Sinua kunnioittaen
Niilo Niskanen


Rienaava ohjelma on ladattavissa tästä linkistä. Pitkä mutta kuuntelemisen arvoinen.

20.8.08

Hienoa kritiikkiä O'Learyltä

Denyse O'Leary on haistanut helpon apajan. New Scientist-lehden sivuilla kuvaillaan epäedullisesti älykästä suunnittelua:


But perhaps we have the very notion of intelligence wrong. Scientists are beginning to see that the toughest problems - how to control complex traffic flows, for example - are better solved through the random evolution or self-organisation of artificial systems than by human reasoning (see “Law and disorder”). Such thinking appears to be moving towards the mainstream, as societies increasingly face complex problems that overwhelm the human mind. Engineers are finding that their task is not so much to find solutions as to design systems that can discover their own.


O'Leary revittelee kunnolla. Hänen mukaansa ID:n vastustajat ovat jo epätoivoisia turvautuessaan tämän tasoisiin teksteihin. Elämän kehitys kuolleesta materiasta pitäisi olla jokapäiväinen tapahtuma, jos New Scientist on oikeassa, O'Leary sanoo. ID:n paljon luvattu voittoparaati on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Bwana-joella samaa asiaa heilutellaan näin:

Näin siis evolutionistit tunnustavat, että universumi näyttää siltä, että se on suunniteltu älykkäästi, mutta se näyttää olevan liian mutkikas, jotta mikään yksittäinen äly olisi voinut luoda sitä.


Mutta mistä oikein oli alunperin kyse? New Scientist-lehden toimittaja heitti vain pikaisen kuvauksen siitä, että ihmisten käsitys älystä ei tunnu enää pätevän. Elämän monimutkaisuus menee yli hilseen, mutta monimutkaisuudesta ilmestyy itsessään ohjausta, vastoin meidän vaistoja. Eli O'Leary on kiihkossa vain mainoksen takia. Itse Law and Disorder-artikkelissa Mark Buchanan kertoo miten autoteollisuuden kohtaamat aikatauluongelmat tuottavat taloudellisia menetyksiä. Eri linjojen tuotteet pysyvät aikataulussa vaihtelevilla tavoilla. Huollot eivät mene yhteen. Tuotteet seisovat. Kun viisas insinööri Dick Morley yritti selvittää tehokkainta tapaa ratkaista ongelma, niin ratkaisu löytyi oudosta paikasta. Linjojen koneiden pitäisi antaa itse päättää aikatauluista. Koneille annettiin yksinkertaiset säännöt siitä, että milloin ne käsittelevät tuotetta. Tavoitteena pysyä mahdollisimman kiireisinä huoltotaukojen välissä. Tuloksena oli outo systeemi, mutta se toimi. Kulut pienenivät. Pelkästään maalauskuluissa säästyi miljoona dollaria vuodessa. Kukaan ei kuitenkaan voinut ennustaa minkälaiset aikataulut tuotantolinjalla olisi.

Tuotantolinja riippuu niin monista eri tekijöistä ja parametreistä ettei seuraamuksia voi helposti ennustaa. Ihminen voi tietenkin yrittää soveltaa edellisiin kokemuksiin liittyviä malleja. Tulokset ovat kuitenkin usein huonoja. Kaiken monimutkaisuus estää tehokkaan ennustamisen. Samainen monimutkaisuus tarkoittaa, että itseorganisoituminen hoitaa homman ihmistä paremmin.

Lisää esimerkkejä saadaan liikenteestä. Itseohjautuvat ja -reagoivat liikennevalojärjestelmät puolittavat liikenteen seisomisen. Polttoainetta kuluu huomattavasti vähemmän. Kun vierekkäiset risteykset ovat yhteydessä toisiinsa ja ennakoivat ennalta asetettujen ja yksinkertaisten sääntöjen mukaisesti, niin itseorganisoituvat liikennevalot estävät isojen ruuhkien muodostumisen. Liikennevalot eivät vaadi yhtä keskeistä komentokeskusta. Kunhan valoille annetaan sopeutuvat algoritmit. Näin vihreiden valojen kestoa ei pystytä ennustamaan, mutta homma sujuu kuin rasvattu paini.

Kaikki tämä sotii ihmisten ennakkokäsityksiä vastaan. Tehokkuuden saaminen pitäisi tulla tietoisen suunnittelun kautta.

Buchanan lopettaa artikkelin näin:


The wider lesson is that we just can't trust our intuition when it comes to the super-complex systems that we depend on today. We may never learn exactly how to control these systems in the traditional fashion and the best way to cope may be by learning new principles for letting them manage themselves. Engineering isn't just about solving problems any more, but building systems that can solve their own problems. Being in control, it seems, may increasingly demand being a little out of control.


Artikkeli ei kuitenkaan kertaakaan kritisoi älykästä suunnittelua. Ainoastaan älyn etuja tietyissä tilanteissa. Artikkeli ei käsittele elämän syntyä tai evoluutiota.

Sana sunnuntaille: Rauhanhaluinen

Luin rohkaisevia uutisia Venäjän presidentistä. Dmitri Medvedev on osoittanut elävänsä rauhaa rakastavassa maailmassa.

Meidän kansalaisiamme ja arvojamme tulee kunnioittaa. Olemme aina olleet rauhaa rakastava valtio. Venäjä tai Neuvostoliitto ei ole koskaan aloittanut sotaa. Emme ole hyökänneet mihinkään, toimineet vain rauhanturvaajina.


Näin selkein sanakääntein Medvedev ilmoitti elävänsä maailmassa, jossa historialla ei ole kauheasti väliä. Ja se on hyvä asia. Moderni Venäjä on niin vankasti kiinni rauhan tukemisessa, ettei sen kaapista haluta löytyvän mitään aggressioon viittaavaa. Vasara ja sirppi on lukittu kellariin. Miksi muistella sotaisia ja ikäviä asioita? On parempi elää sellaisessa maailmassa kuin haluaisimme elää. Uusi Venäjä haluaa vakuuttaa kaikille, että se ei ole uhka. Ja mikä olisikaan parempi tapa kuin luoda oma historia?

Ehkä Israelkin rauhoittuisi, jos kaikki alkaisivat ajattelemaan ettei holokaustia tapahtunut. Me kaikki voisimme vain unohtaa menneet ja elää huoletta, kuin tyhjät taulut.

Väärää tietoa homeopatiasta

Kotiini tuleva Pirkka-lehti yllättää. Sen lemmikkipalstalla kehutaan homeopatiaa: Pirkka 9/2008, s. 76. Haastateltu homeopaatti Minna Taka pääsee mainostamaan omaa toimintaansa, mutta samalla lukijoille kerrotaan väärää tietoa homeopatiasta.

"Homeopatia perustuu samankaltaisuuden periaatteeseen: sellaista ainetta, joka aiheuttaa sisäisesti nautittuna tiettyjä oireita, voidaan laimennettuna lääkeaineena käyttää samanlaisten oireiden parantamiseen jo sairastuneilla yksilöillä."


Homeopatia ei ole "laimennettua lääkeainetta," vaan ainetta jossa ei enää ole lääkeainetta. Kukaan homeopaatti ei voi erottaa toisistaan tavallista vettä ja vahvinta potensointia sisältävää homeopaattista lääkeainetta vedessä. Homeopaattisessa liuoksessa ei ole enää molekyyliäkään alkuperäisestä "lääkeaineesta."

Myöhemmin toistetaan samaa virheellistä tietoa:

"Homeopaattiset valmisteet sisältävät kasveista, eläimistä ja mineraaleista taltioituja luonnonaineita ja ovat Suomen Lääkelaitoksen rekisteröimiä ja hyväksymiä."


Alunperin aineena on mitä moninaisemmat lähteet, mutta ne eivät päädy lopulliseen homeopaattiseen tuotteeseen. Kaikkein eniten potensoiduissa "lääkeaineissa" laimentaminen tehdään niin maan perusteellisesti, ettei alkuperäisestä aineesta ole jäljellä molekyyliäkään.

Eikä Suomen lääkelaitoksen rekisteröiminen ja hyväksyntä kerro meille paljoa lääkkeen tehosta. Niin on vain varmistettu, että purkeissa on sitä mitä pitäisi eikä purkitettu aine ole vaarallista. Onneksi moka ei ole vaarallinen, jos lääkepurkkien etiketit menevät sekaisin. Homeopaateilla on ongelmia ottaa haastetta vastaan kun purkit pitäisi tunnistaa.

Homeopaattista hoitoa tarjotaan yleensä kaikkiin mahdollisiin lemmikkien vaivoihin, eikä lajeilla ole kuulemma mitään väliä: fyysinen kipu, psyykkiset oireet, ahdistus, stressi. Kaikkiin löytyy lääkeaine. Millään lääkeaineella ei ole mitään sivuoireita. Onneksi Taka ei kehu koulukuntaansa näin vuolaasti, tai sitten tekstin kirjoittanut Jonna Hietala on jättänyt ne pois.

Pirkka-lehden lukijalle voi jäädä sellainen käsitys, että homeopatia on vain sellainen koulukunta, jossa käytetään laimennettuja lääkeaineita. Eihän siinä ole mitään ihmeellistä? Mutta kyseessä on aivan eri asia. Siihen on syynsä miksi skeptikot puhuvat taikavedestä. Siihen on syynsä miksi homeopaatit rakentavat teorioita vesimolekyylien muistista, joka perustuu värähtelyihin, kvanttimekaniikkaan tai johonkin muuhun. Homeopatian mekanismi on kuitenkin vielä tunnetun kemian ja fysiikan ulkopuolinen asia.

Haastateltu homeopaatti kiinnostui eläinhomeopatiasta tyypilliseen tapaan. Perinteinen lääketiede ei auttanut lemmikkejä, joten hän käväisi homeopaatilla. Vaiva lähti homeopaattisia valmisteita käyttävän eläinlääkärin luona. Koska matkat parannuksen luokse olivat pitkiä, päätti Taka opiskella itse homeopaatiksi. Homeopaatit voivat myydä homeopaattisia tuotteita. Oletko kuullut lääkäristä, joka myy itse lääkkeitä?

Pirkka-lehden homeopaatti tarjoaa kotisivuillaan myös magneettiterapiaa lemmikeille. Magneettiterapialla mainostetaan olevan tyypilliset ympäripyöreät edut: verenkierron stimulointia, solut työskentelevät tehokkaammin, hapenottokyky paranee ja kaikki on kokonaisvaltaisempaa.

19.8.08

Pelimaailma ja Skientologia

Ensin perinteisten roolipelien maailmasta.

Warhammer 40´000 universumiin perustuva roolipeli Dark Heresy sisältää kivan kampanjan. Pelaajien täytyy tutkia outoa kulttia. Kultin nimi on "Iloinen kuoro," joka värvää jäseniä rikkaiden ja kuuluisuuksien parista. He tekevät testejä "Harmoniamittareilla" ja pyrkivät kohti olotilaa nimeltään "Tosi". Todellisuudessa kulttia johtaa epäonnistunut huijari, joka pyörittää kulttia rikollisjengien kulissina.

Viihdemaailman digitaaliselta rintamalta löytyy kaikkea kivaa.

Sam & Max - Season one-pelissä Hugh Bliss yrittää hypnotisoida koko maailmaa. Tämä hoidetaan Prismatologia kultin välityksellä. Prismatologia perustuu Emetiikkaan, eli Dianetiikan parodiaan. Hugh Blissin taustalla on avaruusolentoja.

Eikä sovi unohtaa Fallout 2:en Hubologeja. Hubologia on Dick Hubbelin perustama uskonto, jonka mukaan ihmisissä asustaa kuolleiden henkiä. Hubologiakeskukset tarjoavat puhdistusprosesseja - maksua vastaan - jotta jäsenet pääsevät eroon negatiivisista vaikutuksista. Näin he saavat supervoimia.

Pelimaailmasta voi löytää todisteita hubologian taustoista. Kultti on aloitettu huijauksena, jolla piti tienata rahaa. Pelaaja voi joko auttaa hubologeja heidän suunnitelmissa, tai tuhota kultin.

Esimerkkejä löytyy varmasti lisää.

18.8.08

Hopi-korvakynttilät

Tässä pientä kuvasarjaa Hopi-korvakynttilöiden polttamisesta. Tuomo "Squirrel" Hämäläinen oli saanut niitä käsiinsä possuhalvalla, joten pystyimme tekemään pienen kokeen. Hopi-korvakynttilän pitäisi poistaa jotain ihmisen korvasta.Korvakynttilät vaikuttavat fysikaalisesti. Kevyt alipaine ja liekin liikkeet aikaansaavat ilman värähtelyaaltoja, jotka vaikuttavat, kuin hellä tärykalvon hieronta. Tämä saa aikaan miellyttävän lämmöntunteen ja "vapauttavaksi" koetun paineentasauksen korvassa, otsan- ja nenän sivuonteloissa. Nenän kautta hengittäminen voi kohentua ja hajuaisti parantua, vaikka nenä olisi ollut tukossa sitä ennen. Hoito on lisäksi ihmeellisen rentouttava. Se saa aikaan syvän turvallisuuden ja onnen tunteen, jonka voit kokea vain harvoin.
Eli ontto kynttilä käsittelee tärykalvoa alipaineen avulla. Jos et ole oikein varma siitä, että miten kynttilä laitetaan korvaan, niin voit käydä sata euroa maksavan kurssin. Korvakynttilöiden mystiikkaan kuuluu olennaisena osana vaikun poistaminen korvasta. Sen pitäisi olla konkreettinen todistus kynttilän toimivuudesta.

Some people may experience so large an amount of material exiting the ear canal that another candle or two may be necessary to finish the process. Ear wax naturally replenishes itself in about 24 hours. People in high decibel occupations such as musicians or heavy equipment operators usually have much more material in the ear canal than swimmers and divers. It is suggested to do the candling/coning in groups of three sessions, at least three days to a week apart from each other. Then, take a break of up to half a year. The ear may be coned every six months.


Kynttilän sisältä pitäisi siis löytyä korvavahaa. Eikun testaamaan!Näitä poltettiin eri tavoilla:

1) Upotettuna hilloon

2) Upotettuna hilloon ja tiivistettynä suuaukon ympäriltä

3) Upotettuna hilloon ja tiivistettynä suuaukon ympäriltä, mutta purkin pohjassa on pieni reikä

4) Poltettuna ilman hilloa vain kädessä pitäenBurn, baby, burn!

Sitten Hämäläinen suoritti brutaalin kynttilänavauksen:Tulokset olivat kauttalinjan samanlaisia:Hilloa levisi kynttilän sisään jo siinä vaiheessa kun se työnnettiin hilloon. Liekki ei imaissut sitä. Hillo nousi vain sille korkeudelle kuin oli upotettuna hilloon.Kuvista selviää kuitenkin eräs ratkaiseva asia. Itse filtterin yläpuolella on jotain keltaista ainetta. Sitä voisi luulla korvavahaksi. Mutta sitä ilmestyy myös ilman korvia (poltettiin kädessä pitäen). Kun kynttilää pidettiin kädessä ilman hilloa, niin savu tuprutti pihalle sen pohjasta. Sinällään outoa, jos kynttilän pitäisi imeä. Eikä sisälle kertyvän materiaalin väri selvästikään vastaa hillon väriä. Kynttilän sisältä löytyvä aine tulee siis itse kynttilästä.

Johtopäätös on selvä: Korvakynttilä ei ime sisäänsä mitään.

Mutta tällaista tuotetta myydään ja mainostetaan Suomessa. Pikainen katsaus luontaistuotekauppojen sivuilla paljastaa, etteivät kaikki ole suoraan väittämässä mitään korvavaikkuun liittyvää. Kynttilän lämpö ja tuoksu itsessään luo rentouttavan ilmapiirin, joka edistää terveyttä. Jotkut taas sanovat, että korvakynttilä poistaa vaikkua:


Hoidossa on kaksi toimintavaihetta: aluksi palaminen aiheuttaa lievää imua ja kevyttä alipainetta korvissa ja poskionteloissa. Lisäksi alipaine kierrättää hoitavia eteerisiä höyryjä korvassa suojaten ja hoitaen korvan ärtyneitä alueita. Samalla alipaineen kierto stimuloi korvaa lempeästi(akupisteet) ja höyry kerää ja poistaa epäpuhtauksia. Kuona-aineet kulkeutuvat pois kynttilän piipun kautta ja tiivistyvät sen jäänteeseen. Paikallisesti lämpö stimuloi ääreisverenkiertoa, mikä puolestaan voimistaa immunologista puolustusjärjestelmää, sekä lymfanesteen kiertoa. Lisäksi lämpö stimuloi refleksialueita ja energiapisteitä pään alueella. Hoito on miellyttävä ja lempeä kokemus. Hoitoa saaneet kuvaavat tunnetta hoidon jälkeen rentoutuneeksi.


ValjasTassu kehuu tuotetta näin:

Korvakynttilähoito:
kuulon virkistämiseen
irrottaa vahaa korvista
korvien soimiseen
poski- ja otsaonteloiden tukkoisuuteen
astmaan, allergioihin
päänsärkyyn, migreeniin
poskiontelotulehduksiin, korvatulehduskierteeseen, liimakorvaan
virkistää paikallista aineenvaihduntaa
aktivoi lymfanesteiden kiertoa
rentouttaa (stressi, jännittyneisyys, unettomuus)


AnneRuuska mainostaa:

Korvakynttilähoidossa on kaksi toimintavaihetta: aluksi palaminen aiheuttaa lievää imua ja kevyttä alipainetta korvissa ja poskionteloissa. Lisäksi alipaine kierrättää hoitavia eteerisiä höyryjä korvassa suojaten ja hoitaen korvan ärtyneitä alueita. Samalla alipaineen kierto stimuloi korvaa lempeästi (akupisteet) ja höyry kerää ja poistaa epäpuhtauksia. Kuona-aineet kulkeutuvat pois kynttilän piipun kautta ja tiivistyvät sen jäänteeseen.


Nyt vain pitää toivoa, että luontaistuotteiden valvomisesta vastuussa olevat henkilöt ohjeistavat väärän markkinoinnin pois.


HAhaAHahahhaAH!

Kerrankin tarkka ennustus

Mutta sitä ei tarkoitettu ennustukseksi. Videopeli Tom Clancy's Ghost Recon peittosi Sylvia Brownen ja kumppanit. Ghost Recon ilmestyi vuonna 2001. Pelin juoni alkaa konfliktilla jota käydään Etelä-Ossetiassa, kapinallisten ja virallisen hallinnon välillä. Samalla on käynnissä reipas invaasio Venäjän suunnalta. Pelin kuvitteellinen juoni laittoi tapahtumat melko hyvin aikatauluun. Sota alkaa pelissä vain pari kuukautta ennen oikeita tapahtumia näin olympialaisten aikaan.

Siinä on oppimista ennustajille ja povaajille.

Tulevaisuus näyttää synkältä, kun muistamme mitä Halo ennustaa ihmiskunnalle.

Notkea kuin rautakanki, ketterä kuin virtahepoEi ole vaikea huomata kumpi tietää mitä tekee. Noin väkivaltaisissa merkeissä vierähti viikonloppu. Tuli kuitenkin tehtyä sparraustoverin kanssa eräs huuhaaseen liittyvä empiirinen koe, josta lisää illalla.

17.8.08

Captain Disillusion

Youtubessa voi nauttia erinomaiset supersankarin tekosista: Captain Disillusion.

Kapteenin videoissa paljastetaan milloin mikin urbaanilegenda, ufo-filmi tai aave joko trikkikuvaksi tai luonnollisemmaksi ilmiöksi. Tässä esimerkki miljoonia katseluja keränneen Haiti-UFO:n debunkkauksesta:Jokainen kapteenin videoista on katselemisen arvoinen.

16.8.08

Wiki4CAM ja ilkeät skeptikot

Orac on huomannut, että jotkut vandaalimaiset skeptikot ovat soluttautuneet uunituoreeseen Wiki4CAMiin. Wiki4CAM nimen omaan ilmoitti, etteivät epäilijät saa mennä sinne sotkemaan rakentavaa artikkeleiden luomista.

Olisi parasta jättää Wiki4CAM rauhaa, ja huomauttaa sen sisältämistä virheistä ulkopuolisissa blogeissa. Näin kritiikki ja huumori jäisii luettavaan muotoon, sillä Wikin valvojat ovat nopeita poistamaan epäsuotuisat artikkelit. Conservapediakin tarjoaa parhaimmat viihdepläjäyksen juuri sen alkuperäisillä - vakavilla - artikkeleilla. Esim. Al Gore-artikkelissa toistetaan urbaanilegendaa, jonka mukaan Al Gore väitti keksineensä internetin.

1952 Helsinki Games- The Reindeer Roars

Colbert Reportissa esitetään vanha opetuselokuva: 1952 Helsinki Games - The Reindeer Roars. Kohtaus alkaa klipin puolivaiheilla.

15.8.08

Kuollut Isojalka löydetty

Näin väittävät kaksi miestä(toinen tarjoaa sattumalta isojalkaretkiä metsään), joilla on karvainen raato vanhassa pakastimessa. Heidän sivulle on varmasti valtavasti liikennettä, sillä se ei suostu latautumaan. Onneksi sivuilla ollut kuva raadosta on leviämässä netissä:SciAmin ei ole kovin vakuuttunut, vaikka löytäjät ovat pitäneet lehdistötilaisuuden. He eivät tuoneet ruumista näytille, vaan vakuuttivat, että jotkut nimeltämainitsemattomat tiedemiehet tulevat tutkimaan sen. DNA-vertailu ja muut tieteelliset prosessit ovat vasta tulossa. Löytäjät eivät kerro mistä he löysivät ruumiin, sillä he näkivät eläviä isojalkoja samalla paikalle. He eivät halua häiritä karvaista yhteiskuntaa.

Kuvan laittaminen nettiin taisi kuitenkin olla paha virhe, sillä jotkut huomasivat oudon yhdennäköisyyden myynnissä olevan Sasquatch-puvun kanssa.

Parivaljakkoon lukeutuu Carmine Thomas Biscardi, jolla on mainetta väärennösten tekemisestä. Jopa Bigfoot Field Researches Organization on ilmoittanut, että parivaljakko on liikenteessä väärennöksen kanssa. Mutta miesten tehtävä on valmis, sillä he ovat päässeet New York Times-lehteen ja lukuisiin muihin uutisiin. Jopa CNN ja FoxNews esittivät Biscardin lehdistötilaisuutta sivuillaan vartin verran.

Edit: DNA-testi oli pettymys.

14.8.08

JIM: Maailmanloppu 2012

Jälleen taattua laatua JIMiltä:

JIM D Historia: Maailmanloppu 2012. Maailmanloppuun kannattaa alkaa valmistautua nyt, sillä se on lähellä. Niin muinaisten mayojen, kiinalaisen I Chingin kuin Merlin-velhon ja antiikin oraakkelienkin väitetään ennustaneen maailmanlopun tulevan vuonna 2012. Voivatko ne kaikki olla väärässä? Amerikkalainen dokumenttisarja.


Lähtölaskenta alkaa tänään klo 21:00.

-------------- Ohjelman jälkeen -------------------

Kerrassaan raivostuttavaa, miten niin moni asia siivuutettiin tyyliin "profetia vai pelkkää sattumaa?" Tai ehkä esim. Shiptonin ennustukset - ne jotka kuuluvat alkuperäiselle lähteelle eikä sille miehelle joka kirjoitti niitä jälkeenpäin - ovat selitettävissä pienellä ajatusleikillä. Mieti mikä asia olisi parhaillaan nurinkurista ja hämmästyttävää, mutta vain jollakin tapaa paranneltua versiota nykyisistä asioista. Riittää kun ennustaa, että naiset pukeutuvat kuin miehet ja leikkaavat hiuksensa lyhyeksi tarkoituksella. Varmasti kauhistuttava ja naurettava ajatus raapustamisen aikana, mutta kun odottaa parisen sataa vuotta...

Myös mayojen kalenterista nostettu kohu on niin noloa että juuret pois.

Mayojen kalenteri ei lopu, vaan alkaa laskemaan lisää päiviä. Kyseessä on siis vertauskuvainnollinen uusi aika, siinä missä vuoden vaihtumisen jälkeen alkaa uusi vuosi. Tämä maailmanloppupaniikki on sama kuin kuluvan kuukauden loppuminen 31. päivä tarkoittaisi maailmanloppua. Mayojen kalenterisysteemeistä tuleva vuosi 2012 tarkoittavaa vain sitä, että heidän "Pitkä aikaa" tarkoittava mitta (vert. vuosisata, vuosituhat, jne) menee päätökseensä, ja uusi Pitkä aika alkaa. Pitkä aika kestää yli 5000 vuotta. Käytännön tasolla sillä tekee aika vähän.

Jos joulukuun 21 päivä vuonna 2012 aloittaa katastrofaaliset mullistukset, puolet maailman väestöstä kuolee ja planeetta lähtee vaeltamaan uudelle kiertoradalle - tai edes sinnepäin - niin lupaan laittaa kaiken omaisuuteni jollekin hyväntekeväisyyssäätiölle. Voin armeliaasti lisätä mahdollisuuksia laskemalla koko vuoden kohdealueeksi.

Taktinen veto kirkko/valtio kiistassa

Ed Brayton kertoo ovelasta vedosta, jota käytettiin Etelä-Carolinassa. Yhdysvalloissa on pitkään väännetty kättä siitä saako Kymmentä käskyä pitää esillä valtion julkisissa tiloissa, varsinkin oikeussaleissa. Eräs strategia on lisätä käskyjen viereen historiallisia dokumentteja: Magna carta ja Hammurabin lait. Näitä esitelllään oikeislaitoksen lähteinä.

Etelä-Carolinan lainsäätäjät ovat pohtineet miten saada Raamatusta lainatun kohdan (10 käskyä) osaksi vastaavaa julkista näyttelyä, joka kiertäisi myös kouluissa. Jotkut näkivät kaukaa, että näyttely joutuisi oikeuden tarkasteluun. Kirkon ja valtion eroa ylläpitävät lait kun kieltävät, ettei valtio saa suosia uskontoa.
Jotkut demokraatit hoksasivat miten ehdotetun näyttelyn saa helpommin kumottua oikeudessa. He lisäsivät siihen Herran siunauksen. Äänestyksessä vain 12 edustajaa uskalsi äänestää lisäystä vastaan. Kuten oli helppo ennustaa, heitä leimattaisiin "uskonnonvastaisiksi." Siksi harva republikaani äänesti lisäystä vastaan. Tai kuten republikaani Shane Massey, lisäystä vastustanut edustaja, sanoi:

Unfortunately, the amendment passed because too many senators were scared of being seen voting against the Lord's Prayer. Consequently, the bill, which ultimately passed with amendments, is now certain to be challenged as an unconstitutional establishment of religion.


Brayton kutsuu ilmiötä poliittiseksi aikidoksi. Vastustajan voimaa - eli oikeiston uskonnolliseen vakaumukseen vetoamista - käytetään häntä vastaan.

13.8.08

FoxNEWS: Isaac Hayes ja Skientologia

R&B tähti, South Parkin legendaarinen Chef, ja muuten vaan cool jätkä, Isaac Hayes kuoli sunnuntaina. Taustalla on parin vuoden takainen sydänkohtaus, jonka jälkihoito jäi pahasti vajaaksi. Syy löytyy skientologiasta. Hayes oli kultin jäsen. Vuonna 2005 South Park esitti pahamaineisen/parhaan jakson, jossa käsiteltiin Tom Cruisen kaappiin menoa. Samalla lapset oppivat skientologian piilotetut perusteet. Jakso aiheutti keskikokoisen myrskyn skientologien parissa. He vaativat jakson hyllyttämistä, johon Comedy Central taipuikin. South Parkin tekijä Matt Stonen mukaan Hayes tuli itkien hänen luokse, sillä häntä painostettiin luopumaan sarjan tekemisestä.

Sitten Hayes sai halvauksen. Henkilökunta koostui enimmäkseen skientologeista, ja he yrittivät esittää ettei kyseessä ole mikään vakava asia. Kuitenkin Hayesin puhe vaikeutui. Myöhemmiin skientologit ilmoittivat, että Hayes eroaa South Parkin tekemisestä.

Live-esiintymiset eivät olleet entisiä, sillä Hayes ei kyennyt laulamaan kuten ennen. Mutta hän tarvitsi rahaa. Muuten hän ei voisi pysyä mukana kultissa.

Kaikki tämä ja muuta selviää FoxNEWSin viihdeuutisista.

12.8.08

Wiki 4 CAM

Complementary & Alternative Medicine, eli täydentävien ja vaihtoehtohoitojen wiki. Oracin kautta tulin tietoiseksi Wiki4CAMista. Tällaista wikiä tarvitaan kuulemma sen takia, että kourallinen editoijia pitää suosituinta Wikipediaa skeptisessä otteessa (suomenkielinen esimerkki). Vaihtoehtoinen todellisuustulkinta ei pääse pinnalle. Siksi Wiki4CAM pystyy esittämään sen asiantuntijaversion erilaisista uskomushoidoista. Kuten heti etusivulla sanotaan:


Wiki4CAM has been started to provide the CAM community their own space where they can build their knowledge base without any undue skeptical diversions. Only CAM practitioners can participate in this wiki.


Vain hoitomuotoja tekevät ihmiset saavat osallistua wikin laajentamiseen. Näin vältytään turhilta harhautuksilta, joita tuhmat skeptikot tekisivät. Toisella sivulla painotetaan, ettei epäilijöillä ole asiaa wikiin:

This wiki is open ONLY to CAM practitioners. Wiki4CAM is technically supported by Hpathy.com, world's leading homeopathy portal and we will try to ensure that this wiki gives the CAM community the most conducive atmosphere for creating its knowledge base. We strongly discourage skeptics from registering here. Anybody found posting any anti-CAM data will be quickly removed.


Jos Wiki4CAM onnistuu kasaamaan ja esittämään positiivista tieteellistä aineistoa tiettyjen hoitomuotojen tueksi, niin skeptikot ovat vain iloisia. Toivon, ettei Wiki4CAM jämähdä samalla tasolle kuin CreationWiki, jonka käytäntö on onnistuneesti tehnyt siitä kaikkea muuta kuin tieteellisesti luotettavan lähteen. Sama koskee Dembskin hiekkalaatikkoa. Näitä kannatta verrata esim. RationalWikiin, joka ei tosin edes yritä olla täysin vakava paikka.

11.8.08

Ropecon 2008 kuvia

Epämääräisen kaman ostamisen ja cosplayn kuolaamisen välissä kerkisin napsimaan pari valokuvaa.

Treenausta ennen Gaalaa:
Have at you!

Tutustuminen ohjelmaan serkun kanssa:
Reading at Ropecon

Why so Pony?
Why so Pony?

My Little Scissorhands:
My Little Scissorhand

Saksalaisia elokuvia skientologiasta

Saksalaiset nuoret ovat pian saamassa dokumenttielokuvia, joissa kerrotaan skientologiajärjestön vaaroista. Useat elokuvantekijät ovat mukana projektissa. Elokuvien kohdeyleisönä ovat nuoret juuri siksi, että he ovat myös skientologian kohteena.

The film aims to inform young people about the objectives and policies of Scientology, which does not have the status of a religious organization in Germany. It is under the surveillance of intelligence officers, because Scientology leaders are believed to work against the country's free democratic order. Currently, the sect has between 5,000 and 6,000 members in Germany.


Tuotannossa on mukana jopa protestanttinen kirkko. Toinen elokuva on televisiokanavan tuottama fiktio, jossa nuori skientologi yrittää jättää kultin.

Lienee sanomattakin selvää minkälainen reaktio on tullut skientologien suunnalta. Edustaja ei ole nähnyt elokuvia, sillä ne eivät ole vielä valmiita.

Partaa tuubissa

Esko Valtaoja tänään televisiossa 5 kulmaa kosmologiaan: Kaikkeuden alku-ohjelmassa. Pitäisi olla mielenkiintoista katseltavaa:

Miksi tiedämme, että universumi syntyi alkuräjähdyksessä? Mitä arvoja tiede tarjoaa maailmankuvalle? Esko Valtaojan vieraina kosmologi Kari Enqvist ja uskontotieteilijä Matti Kamppinen.

10.8.08

Radio Suomi ja puoskarointilaki

Radio Suomessa oli pari päivää sitten paneeli jossa keskusteltiin tulevasta puoskarointilaista. Paneeliin kuului mm. homeopaatti, refleksologi seka tunneterapeutti. Joukkoon ei kuulunut yhtäkään ns. skeptikkoa.

Kannattaa kuunnella mistä he puhuvat. Hyvää selontekoa uskomushoitojen laajasta maailmasta.

"Ajattelin että voisiko olla jokin sivistyneempi ja parempi tapa hoitaa. Sitten löysin homeopatian."

Kun toimittaja kysyy näistä haitallisista sivuvaikutuksta jotka huolestuttivat naista:

"Homeopatialla ei ole sivuvaikutuksia. Ei mitään."

Sama homeopaatti sanoo myöhemmin, että nämä "luontaishoidot eivät ole vaarallisia." Hän myös ylistää homeopatian ylivoimaisuutta useaan otteeseen.

Ohjelmassa mainitaan "vastapuoli", joita myös skeptikoiksi kutsutaan. Myös James Randin nimi pääsee eetteriin. Voin kuvitella miten päitä ravisteltiin studiossa. Uskomushoidot ja puoskari ovat halventavia termejä, joita käytetään informaatiosodassa.

Paneelilta sentään kysytään, että kuka valvoo hoitoja. "Tällä hetkellä ei kukaan." Terapeuteilla on toki omat yhdistykset ja muut, mutta terveydenhuollon ammatilaiset ovat valvonnan alaisina vain koululääketieteellisissä hoidoissa.

Kansanparannuksen validiteettia perustellaan mm. sen ikiaikaisella historialla (ennen jääkautta) ja kaikkien kansojen versioilla parannuksesta. Ja 100 % kansasta käyttää kansanparannusta: "Kaikkihan käy saunassa."

Ohjelman taustalla - ja varsinkin skeptikon puutteella - on oma tarinansa, mutta siitä lisää ensi viikolla. Sanotaan vaan, että asia kytee.

9.8.08

Sana sunnuntaille: Uhkauskirje

Kempeleen Prisma joutui kiristyksen kohteeksi. He saivat kirjeen jossa ilmoitettiin vaarallisista olosuhteista asiakkaille ja henkilökunnalle. Poliisi pidätti epäillyn heti seuraavana päivänä kirjeen saapumisesta.

Tarinan opetus:

Älä laita uhkauskirjeeseen nimeäsi ja ja osoitetta johon rahat pitää toimittaa.

8.8.08

Discovery Instituten edustaja puhuu asiaa

Michael Medved on antanut haastattelun Jerusalem Post-lehdelle. Ensin rupatellaan presidenttivaaleista, maahanmuutosta ja politiikasta. Kuin puskan takaa saamme kuulla, että älykäs suunnittelu ei ole teoria eikä selitys.

Speaking of your desire for this kind of particularity, you are a senior fellow at the Discovery Institute that studies and believes in Intelligent Design. How do you, as an Orthodox Jew, reconcile with this kind of generality - with the view of their being a hierarchy with a chief "designer" - while believing in and praying to a very specific God?

The important thing about Intelligent Design is that it is not a theory - which is something I think they need to make more clear. Nor is Intelligent Design an explanation. Intelligent Design is a challenge. It's a challenge to evolution. It does not replace evolution with something else.

The question is not whether it replaces evolution, but whether it replaces God.

No, you see, Intelligent Design doesn't tell you what is true; it tells you what is not true. It tells you that it cannot be that this whole process was random.


Medved on niin oikeassa, etten voi väittää vastaan. ID ei todellakaan ole tieteellinen teoria. Se ei tarjoa selityksiä. Se on vain evoluutioteorian kritiikkiä. Discovery Instituten pitää palkata lisää Michael Medvedejä riveihinsä!

Ropeconiin tie vie

Ropecon 2008 on täällä. Tai siis Dipolissa, Espoossa. Ajattelin panostaa pukeutumiseen ja ilmestyä huomenna paikalle tohtori Gauis Baltarina. Mukana n. 25 Magic the Gathering boosteria (ColdSnap & TimeSpiral), joita myyn ällistyttävään hintaan 3 € per boosteri. 10 eurolla saa neljä boosteria.

Tuttuun tyyliin napsin kuvia ja laitan niitä nettiin sunnuntaina. Tarkoituksena olisi tanssia gaalan jälkeen Pornopolkkaa tyttöystävän kanssa.

7.8.08

Vastalauseita JREF:n 1M$ haasteelle

Tiede-foorumilla tuli vastaan kommentteja joissa kyseenalaistettiin James Randin tarjoama miljoonan dollarin haaste. Joidenkin mielestä itse haasteen säännöissä on kohtia jotka hankaloittavat voittamista.

Under Article 3, the applicant allows all his test data to be used by the Foundation in any way Mr. Randi may choose. That means that Mr. Randi can pick and chose the data at will and decide what to do with it and what verdict to pronounce on it. Under Article 7, the applicant surrenders all rights to legal action against the Foundation, or Mr. Randi, no matter what emotional, professional or financial injury he may consider he has sustained. Thus even if Mr. Randi comes to a conclusion different from that reached by his judges and publicly denounces the test, the applicant would have no redress. The Foundation and Mr. Randi own all the data. Mr. Randi can claim that the judges were fooled. The implicit accusation of fraud would leave the challenger devoid of remedy.


Jokaisen kokeen parametrit ja protokollat sovitaan etukäteen hakijan kanssa. Koe suoritetaan vasta sitten kun hakija on itse sitä mieltä, että protokolla on reilu. Onnistuneeseen suoritukseen vaadittava suoritus/tulos on siis tiedossa ja sovittu ennen kokeen aloittamista. Jos hakija saa aikaan kyseisen tuloksen, niin Randin on liian myöhäistä valittaa. Sääntö nro 9 määrää, että hakija saa välittömästi 10´000 dollarin shekin ja kymmenen päivän sisällä koko miljoonan. Jos ei saa, niin hän voi haastaa JREFin oikeuteen.

Suosittelen myös lukemaan suoraan haasteen säännöistä mitä tuo pahalta kuulosta oikeuksien antaminen JREF:ille tarkoittaa. Oikeuksien luovuttaminen ei koske palkintorahojen saamista, kunhan se on voitettu etukäteen sovitun protokollan mukaisesti. Oikeuksien luovuttaminen koskee siis sitä, ettei hakija voi syyttää JREF:iä saamistaan potkuista työpaikalta tai muusta outoudesta. Se on eri asia kuin Randin tekemä pahamielinen huijaus palkintorahojen pelastamiseksi. Jos hakijasta tuntuu, että kokeen jälkeen rahat evätään epäreilusti, niin oikeustiet ovat auki.

Mutta yksi asia jättää Randille pakoreitin. Se on protokollan sopiminen hakijan kanssa. Randi voi päättää ennen kokeen tekemistä, ettei koetta kannata suorittaa: hakija voittaisi miljoonan! Mutta, kun katsomme miten tällaisista protokollista yritetään päästä yhteisymmärrykseen, niin valitus ei enää päde.

Pavel Ziborovilla on yliluonnollinen kyky. Hän väittää kykenevänsä näkemään valokuvia kirjekuorien läpi. Objektiivisen ja pätevän kokeen suunnittelu ei ole niin helppoa kuin luulisi. Tuloksen pitäisi olla itsestään selvä. Hakijalla täytyy olla kyky jonka vaikutukset ovat jollakin tapaa mitattavissa.

Jotain kuitenkin puuttuu. James Randi ei ole mukana kinaamassa. Ehkä Randi on hypnotisoinut avustajansa toimimaan hänen haluamalla tavalla?

Sputnik, uhka viruksille

Hämmästyttävä löytö virusten maailmasta. Löytö ei liity neuvostoajan avaruuslaitteistoon. On havaittu, että Virus kasvaa viruksien sisällä. Naturessa julkaistu löytö muokkaa käsitystä siitä mikä on elävää ja mikä ei. Sputnikiksi nimetty virus on pieni virusten asteikolla. Kun sitä ruiskutettiin ameeban sisään, niin mitään ei tapahtunut. Kun sitä ruiskutettiin amebaan sisään, joka oli etukäteen tartutettu mimiviruksilla tai mamaviruksilla, jotka ovat koonsa puolesta isoimpia viruksia, niin Sputnik alkoi levitä.

Sputnik tarvitsee leviämiseen virusta, joka taas tarvitsee ameebaa omaan leviämiseensä.

Sputnik on parasiitti, joka haittaa isäntäviruksen leviämistä. Se onnistuu heikentämään isäntäänsä, mutta tästä havainnosta ei ole apua yleisimpien virusperäisten tautien hoidossa. Ne kun ovat liian pieniä Sputnikin kaltaisille parasiittiviruksille.

6.8.08

Tiedetatuoinnit

Tatuoinnin taiteellisessa maailmassa on kauniita asioita. Siellä on myös tieteeseen liittyviä tatskoja. Ensimmäinen reaktio on tietenkin innostuminen. Mutta ennen kuin menee hankkimaan tyylikästä kuviota nahkaansa, niin kannattaa pohtia kuvion tulevaisuutta. Tieteellä kun on paha tapa muuttaa käsityksiä vuosien kuluessa.

Fossiilit ovat ovat suosittuja, mutta niistä ei kannata raapustaa kehityssarjaa. Fossiilien järjestys voi muuttua tai sarjasta voi peräti kadota kokonainen olento. Siitä tulee kallis laserpyyhkäisy.

Alkuainefaneilla on samanlainen ongelma. Jaksollista järjestelmää päivitetään kun uusien alkuaineiden olemassaolo varmistetaan. Tällä vuosituhannella alkuainefanin on täytynyt käydä tatuoijalla ainakin neljä kertaa: ununheksium, ununtrium, ununpentium ja ununoktium. Nuo ovat tilapäisnimiä, joten niitä voi joutua muuttamaan lääkärillä. Tämän takia ei kannata kiiruhtaa heti hankkimaan mustetta.

Aurinkokunta on ollut varmasti hieno, mutta tarkka mies menisi poistamaan Pluton iholtaan.

Matemaattiset kaavat ja tähtikuviot ovat turvallisempia.

5.8.08

Lentävien lautasten alkuperä

Tässä ei ole kyse riitaisasta parisuhteesta, vaan siitä termistä jota käytetään kansantajuisesti UFOista. Ihmiset ovat kuvailleet avaruusolentojen aluksia, ja kuvauksien suosikki on ollut lentävä lautanen.Televisio, elokuvat, radio ja kirjallisuus ovat vahvistaneet mielikuvaa lautasenmuotoisista avaruusaluksista. Taivaalla on nähty outoja asioita vuosisatojen ajan, mutta idea lentävistä lautasista räjähti ensimmäisen kerran pinnalle kesällä 1947. Silloin lentäjä nimeltään Kenneth Arnold näki outoja muotoja taivaalla.

Tunnollisena patrioottina hän ilmoitti asiasta heti ilmavoimille. Journalistit kiinnostuivat asiasta. Pian Kennethin nimi oli lööpeissä ympäri Yhdysvaltoja. Hänen antamat kuvaukset levisivät jokaiseen kotiin. Kaikki kuhisivat lentävistä lautasista.
Sitten sadat ihmiset näkivät lentäviä lautasia taivaalla. Ja vähän kaikenlaisia kappaleita.

Kolme vuotta myöhemmin legendaarinen Edward Murrow haastatteli Kennethiä. Kenneth voivottelee lehdistön tekemää mokaa. Hän ei tarkoittanut, että taivaalla lentäneet esineet olisivat olleet lautasia. Kenneth käytti lautanen-sanaa kuvaillessaan sitä miten esineet liikkuivat:

These objects more or less fluttered like they were, oh, I'd say, boats on very rough water or very rough air of some type, and when I described how they flew, I said that they flew like they take a saucer and throw it across the water. Most of the newspapers misunderstood and misquoted that too. They said that I said that they were saucer-like; I said that they flew in a saucer-like fashion.


Sen lisäksi on yksi asia, joka ei millään tavalla liity tähän tapaukseen. Vaikka se tapahtui samana vuonna kuin Kenneth Arnoldin tekemä havainto. Kenneth esittelee tarkinta luonnosta siitä mitä hän näki.Samana vuonna taivaalla lenteli myös tällainen aparaatti.Näyttää lautaselta, mutta kyseessä on virallisen ensilentonsa tehnyt Northrop YB-49.

Homeopatian haihtuminen Britanniassa

Quackometer-blogissa on ollut kaksi kivaa uutista. Ensimmäisenä iloitaan homeopaattisen sairaalan lopettamisesta. Tunbridge Wellsin homeopaattinen sairaala ei saa tarpeeksi rahoitusta kansanterveyslaitokselta. Eräs syy rahahanojen sulkemiselle on "liian vähäinen kliininen näyttö homeopatian toimimisesta." Aiheesta tietenkin kinasteltiin. Jopa potilaiden ja lääkäreiden mielipidettä tiedusteltiin:

Campaigners against the cuts in West Kent applied for a judicial review last year . Although it was later dropped it forced the PCT to launch its own independent review. But this found 66% of patients and 80% of GPs did not support funding homeopathic services at the hospital, justifying the PCT decision to stop referrals for homeopathy.


Niukka enemmistö potilaista ja selvä enemmistö lääkäreistä ei halunnut, että homeopaattiset palvelut saavat rahoitusta sairaalassa. Muut homeopaattiset sairaalat ovat hikoilemassa, sillä yhden sairaalan sulkeminen tekee heidänkin sulkemisen helpommaksi.

Toinen uutinen mainitsee homeopaattisen hoitomuodon surkastumisesta. Kahden vuoden aikana homeopaattisten reseptien määrääminen on puolittunut (ne on siis potensoitu vahvemmiksi resepteiksi?). Budjettikriisin riehuessa ei veronmaksajien rahoja ei enää suolleta puoskarointiin niin suurella innolla.

Voimme odottaa samanlaisia uutisia tulevan vuoden aikana.

4.8.08

Randin seuraaja selvillä

James Randi Education Foundation on ilmoittanut, että heidän seuraava johtajansa on selvillä. James Randin seuraaja on Bad Astronomy-blogin Philip Plait. Tulevaisuus näyttää voiko Plait täyttää Randin parran. Toistaiseksi hänellä on vain pieni pukinparta. Bad Astronomy-blogissa on läjäpäin opettavaista materiaalia tähtitieteestä ja NASA:an kohdistuvien salaliittoteorioiden debunkkausta.

Randi on sankari monelle skeptikolle, ja varsinkin Plaitille, joten motivaatio ei ole vähissä. Eikä Randi ole tekemässä katoamistemppua, vaan jatkaa JREF:n parissa. Plait taas keskittyy opetusmateriaalien tekemiseen ja JREF:n pyörittämiseen.

Jumala rankaisee

Jumala on kovin kärkäs rankaisemaan niitä jotka eivät miellytä Häntä. Eilen Hänen raivonsa sai tuta täysin viaton perhe. Westboron baptistiperhe, eli ystävällisemmin Phelpsit, joutui valvomaan tulipalon takia. Palo alkoi roskiksista. Perhe epäilee tuhopolttoa, mutta miksi kukaan haluaisi hyökätä viattoman, rauhallisen ja kristillisen perheen kimppuun? Selvästi Jumala haluaa perheen olevan vankempi uskossaan.

FSM ilmestyy

Tällä kertaa kyseessä ei ole paahtoleipä, märkä seinä, koiran peppu tai kissan kylki. Nyt maailmankaikkeuden valtias on ilmestynyt johonkin paljon arvokkaampaan, eli puskaan.Mehän tiedämme, että FSM on ilmoittanut olemassaolostaan myös kemian välityksellä:

3.8.08

World of Download

Nyt kun pääsen nauttimaan ADSL-liittymästä, pääsen samalla nauttimaan nettipelien iloista. Päätin aloittaa World of Warcraft-pelillä. Eihän kymmenen miljoonaa pelaajaa voi olla väärässä. Itse pelin asentaminen vaan vie aikaa ja vaatii hermoja. Aloitin asentamisen eilen illalla. Päitysten lataaminen jatkuu parhaillaan. Ehkä pääsen pelaamaan sitä jo ensi viikon loppupuolella. Sitten kun pääsen pelaamaan, niin olen Horden joukoissa juoniva epäkuollut pappi.

Uuden modeemin myötä voin lähteä seikkailemaan XBox Liven maailmaan. Se vaatii kuukausimaksuja, mutta pääsen paljon helpommin kamppailemaan muita ihmisiä vastaan.

Maksullisen nettipelit joutuvat vuorottelemaan tietokoneen ja Xboxin välillä. Molempia ei kannata maksaa yhtäaikaa.

2.8.08

UFO-hakkerin tarina

Brittiläinen Gary McKinnon on joutumassa Yhdysvaltoihin. Syytteenä armeijan ja NASAn tietokoneille murtautuminen vuonna 2001 ja 2002. McKinnon on myöntänyt hakkeroineensa koneille ja jättäneensä henkilökohtaisen pätemiskortin armeijan tietokoneelle.

Tietoturvan rikkominen on rikos, vaikka sitä tekisi tietokoneen välityksellä toisessa maassa. McKinnon ei tykännyt siitä, että hän jäi kiinni ja Yhdysvallat vaati jonkinlaista rangaistusta hakkerille. Wired-lehdessä kerrotaan minkälaisen sopimuksen McKinnon hylkäsi. Yhdysvallat tarjosi ensin kevyttä versiota, joka olisi ollut kuudesta kuukaudesta vuoteen liittovaltion valvonnassa (ei missään Oz-sarjassa), jonka jälkeen hänet olisi siirretty takaisin Iso-Britanniaan ehdonalaiseen.

McKinnon olisi halunnut päästä pälkähästä ilman mitään seuraamuksia, joten hän tyrmäsi tarjouksen ja yritti vedota brittien oikeusasteisiin. Eikä siitä ollut apua. McKinnon on vetoamassa Euroopan ihmisoikeuskomission.

Nyt McKinnonia odottaa samat rangaistukset kuin muillekin Yhdysvaltalaisille hakkereille. Rangaistuksen pituus lasketaan vuosissa eikä kuukausissa.Wired-lehti haastatteli McKinnonia vuonna 2006. Haastattelussa selviää, että hän ei ollut kovin pätevä hakkeri. NASA:n koneelle tehdyn tutkimusmatkan aikana hän sai näkyviin matalaresoluutiokuvan jostain satelliittikuvasta, mutta  ei onnistunut tallentamaan sitä. Pahus. Hän kuvailee, että kuvassa oli sikarinmuotoinen hahmo, jota ympäröi kaksi kapselia. Se ei näyttänyt ihmisen tekemältä.

Kirottu Sitemeter

Sitemeter on estänyt useiden blogien ja sivujen lukemisen. Poistin kyseisen koodinpätkän tilapäisesti käytöstä, jotta rakkaat fanini voivat viettää viikonlopun lukien blogiani.

Nyt Explorerin ei pitäisi antaa outoa virheilmoitusta.

1.8.08

Tällaista PikkuKakkoseenLapsukaiset tapaavat enkelin ja oppivat jotain elämästä.

Kirkosta eroaminen kiihtyy

Vuosittain kasvanut kirkosta eroaminen ei osoita laantumisen merkkejä. Eroakirkosta.fi-sivuston puolivuotiskatsaus paljastaa, että vuonna 2008 todennäköisesti erotaan vielä enemmän kuin viime vuonna.

Optimistinen arvio: Vuoden 2007 alkupuoliskon osuus koko vuoden eroista oli 38.7%. Jos oletamme tälle vuodelle saman jakauman (jälleen poistaen 100 000 eroajan piikin), Eroakirkosta.fi käsittelee noin 43 274 eroa vuonna 2008. Jos ero-osuutemme tänä vuonna on enintään 90%, ja 5% eroista ei lopulta tapahdu, saavutetaan vuonna 2008 yli 45678 eroa, eli noin 21% kasvu verrattuna vuoteen 2007.

Pessimistinen arvio: Vuodesta 2006 vuoteen 2007 eroaminen kasvoi 8%. Jos kasvu jatkuu samalla tasolla, eroaisi tänä vuonna noin 40909 henkilöä.

Ennuste: Näiden kahden arvion keskiarvo on 43294. Vuoden alkupuolen osuus koko vuodesta on viime vuosina kasvanut, joten realistinen arvio on hieman vähemmän. Tämän lisäksi tulee huomioida alkuvuoden eropiikki.

Eroakirkosta.fi arvioi lopullisen määrän olevan 43000 eroajaa vuonna 2008.


Heinäkuussa rikottiin 20´000 eroajan raja vuodelle 2008. Viime vuonna vastaava määrä saavutettiin vasta lokakuun alussa.

Kyselyissä on selvitetty syitä kirkosta eroamiseen.

Kirkollisvero 34,2
Uskonnottomuus ja uskon puute 28,8
Naispappien syrjintä 17,4
Kirkon oppi on etääntynyt Raamatusta 5,9


Jotkut seurakunnat eivät luovuta helpolla. Lahdessa soitetaan eronneiden perään ja kysytään syytä eroamiselle. Minua kiinnostaisi tietää, että kuinka moni eroaa uskonnottomuuden takia. Samaisesta uutisesta selviää myös Eroakirkosta.fi:n tulevan kilpailijan nimi:

Kirkosta eroamista helpottanut eroakirkosta.fi-sivusto saa syksyllä kirkolta vastaehdokkaan, liitykirkkoon.fi-palvelun. Ryökäs uskoo palvelun auttavan, sillä myös Lahden seurakuntayhtymän nettisivuilta löytyvää liittymiskaavaketta on käytetty ahkerasti.
Tampereen vapaa-ajattelijat RY:n puheenjohtaja ja eroakirkosta.fi:n tiedottaja Petri Karisma ei pidä kilpailevaa palvelua uhkana.
- Laitamme etusivultamme linkin liittymispalveluun, jotta katumapäälle tulleet voivat mahdollisimman helposti liittyä takaisin kirkkoon. Mukavaa olisi jos kirkko laittaisi meidän linkkimme omalle sivullee vastapalveluksena, Karisma vinkkaa.

Taikauskoinen Intia

Hieman vanha mutta outo tarina Intiasta. Kymmenet ihmiset polttivat verkkokalvonsa tuijottamalla aurinkoon. Tuijotuksen syynä oli halu nähdä Neitsyt Maria taivaalla. Kuukausia levinneet huhut saivat tarpeeksi monen vakuuttuneeksi. Lähes viisikymmentä ihmistä sokeutui - toivottavasti vain tilapäisesti. Heitä oltiin kyllä varoitettu, ettei kannata tiirailla suoraan Aurinkoon, mutta oppi meni perille liian myöhään. Jopa paikalliset kirkot olivat sanomassa, ettei ihmettä ole.

Kaikki lähti liikkeelle erään hotellinomistajan kommenteista. Hän väitti omistavansa Neitsyt Maria-patsaan, joka alkoi itkeä hunajaa ja vuotaa hajuvesiä. Omistaja on muuttanut pois paikkakunnalta.