29.4.17

Ateismi on uskonto ja muita vitsejä

Kreationisti Mikael Torppa on päässyt uudelleen vauhtiin. En tiedä miksi hän kerää niin paljon kommentteja Uusi Suomi kirjoituksillaan, mutta hyvä että ihmisillä on hauskaa. Uusimmissa seikkailuissaan Torpan tarkoituksena on tehdä ateismista uskonto.

Oletan, että Torppa on aistinut sen minkä monet muut ovat havainneet. Uskonto, varsinkin järjestäynyt uskonto, on menettänyt asemansa yhteiskunnassamme. En tiedä miksi Torppa haluaa tehdä ateismista uskonnon. Käydään kuitenkin läpi miehen sanoituksia.

Ateismin jumalanpalvelus kirjoituksessaan Torppa aloittaa verbaalisen ristiretkensä.

Monet ajattelevat, että ateismi ei ole uskonto, koska ateismiin ei sisälly jumalanpalvelusta. Tällainen ajatus perustuu kuitenkin puutteelliseen ymmärrykseen siitä mihin ateismi itse asiassa johtaa, sille se johtaa nimenomaan jumalanpalvelukseen!

Voi pojat, nyt mennään! Ateismi siis johtaa jonkinlaiseen jumalanpalvelukseen. Millainen se on? Sitä ennen Torppa selittää miksi ateistit perustavat selityksiään - yllätys yllätys - yliluonnolliseen selityksiin. Pyrkiessään selittämään miten esim. tietoisuus on ilmestynyt jätetään Jumala kokonaan pois kuvioista. Torpan mielestä tietoisuuden ilmestyminen edellyttää aina yliluonnollisuutta. Joten siksi ateistien selitykset ovat taustaltaan yliluonnollisia, vaikka niissä ei käytetä Jumalaa.

Jos ihmisjärki pyritään selittämään ilman tuonpuoleisen Jumalan luomista, vain aineellisiin tekijöihin vedoten, niin silloin joudutaan välttämättä lukemaan näille luonnollisille tekijöille yliluonnollisia ominaisuuksia. Sillä kokeellinen luonnontiede, ei tunne mitään luonnollista mekanismia tai selitystä, jossa aine synnyttäisi ajattelevia ja tiedostavia olentoja omasta luonteestaan käsin. Täten kaikki selitykset, jotka pyrkivät selittämään esimerkiksi ihmisen pelkkien luonnollisten tekijöiden kautta, joutuvat huomaamattaan lukemaan näille luonnollisille tekijöille ominaisuuksia, jotka kristinuskon mukaan kuuluvat vain Jumalalle!

Ihan mielenkiintoinen näkövinkkeli. Torppa olettaa Jumalan automaattisesti kaiken selitykseksi, joten ilman jumaluuksia tapahtuvat selitykset ovat vain näennäisesti epäjumalallisia. Hän ei kommentoi sitä miksi ateismi, eli jumaliin uskomatta jättäminen tai jumalien kieltäminen itsessään edellyttää mitään selityksiä luonnon ilmiöille.

 Mutta nuo eivät ole vielä jumalanpalvelukseen liittyviä asioita. Miten Torppa saa luotua ateistisen jumalanpalveluksen?

Kristillinen jumalanpalvelus on sitä, että ihminen antaa koko ruumiinsa (elämänsä) Jumalalle sitä kautta, että hän hylkää tämän maailmanajan muotomenot ja muuttuu mielen uudistuksen kautta, Jumalan armosta, elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Toisin sanoen, kristillinen jumalanpalvelus lähtee siitä, että ihminen kuuntelee sitä, mikä on Jumalan sanan mukaan hyvää ja otollista ja täydellistä ja pyrkii sitten elämään ja vaeltamaan sen mukaan.

Ok. Ja ateistien jumalanpalvelus? Minne me kokoonnumme ja minkälaisia hymnejä me veisaamme? Ehkä arvaatkin minkä tempun Torppa tekee. Jumalanpalvelus on nyt pelkästään sitä, että miten ateisti määrittelee asioita.

Ateistinen jumalanpalvelus vastaa muuten kristillistä, mutta se vaihtaa tuonpuoleisen Jumalan tilalle ihmisen määrittämään sen, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä ihmiselle, koska ateistisen elämänkäsityksen mukaan ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Näin ateistinen jumalanpalvelus vastaa rakenteensa puolesta kristillistä jumalanpalvelusta, mutta niiden palvonnan kohteet eroavat. Kun kristityt palvelevat elämällään yliluonnollista Luoja Jumalaa, toteuttaen Hänen tahtoaan, niin ateistit palvelevat elämällään luonnollista ihmistä, toteuttaen ihmisen tahtoa!

 Ateistien jumalanpalvelus on sellaista, jossa ei palvota jumalia vaan ihmistä. Tai jätetään palvomatta, sillä ateistit voivat suhtautua täysin vastakkaisesti siihen mitä tekevät elämällään. Sitä miten ateismi, eli jumaliin uskomatta jättäminen tai jumaluuksien kieltäminen, johtaa tietynlaiseen jumalanpalvelukseen ei oikein perustella. Eikä Torppa määrittele uskontoa tai ateismiakaan kovin tarkasti. Miksi perustella kun voi vain väittää.

Torppa sai tuolla kirjoituksella huomiota. Sen kommenteissa käytiin omat keskustelunsa, joita kaikki masokistit voivat käydä lukemassa. Hän päätti jatkaa teemaansa. Seuraavaksi ateismista tehtiin uskonto. Ei siis sekulaari maailmankatsomus tai uskonnollinen kanta jumaliin. Ihan oikea uskonto.

Ateismi on rakenteellisesti uskonto kirjoituksessaan Torppa kaivaa kovat ja sykkivät argumenttinsa esiin. Torppa väittää, että ateismin selitys maailmankaikkeudelle on yliluonnollinen. Se johtuu siitä, että maailmankaikkeuden alku voi pelkästään rikkoa fysiikan lakeja. Joko termodynamiikan ensimmäistä tai toista pääsääntöä. Silloin se olisi Torpan mukaan yliluonnollinen tapahtuma Ja silloin ateismi olisi uskontoa.

Olipa siis maailmankaikkeus saanut alkunsa tyhjästä tai iankaikkinen, niin kummassakin tapauksessa ateistinen naturalismi joutuu lukemaan aineelle yliluonnollisia (jumalallisia) ominaisuuksia, jotka kristinuskon mukaan kuuluvat vain Jumalalle. Näin ateismi sisältää yliluonnollisen selityksen maailmankaikkeudelle.
 
 Hän ei vastannut minulle miten "Emme tiedä" on yliluonnollinen selitys maailmankaikkeuden synnylle.

Tosin termodynamiikan ja entropian kohdalla totean, ettei se tietenkään ole paikallisesti universumin sisällä ongelma evoluutiolle, planeettojen tai tähtijärjestelmien muodostumiselle. Materia joka alistuu painovoimalle ja ajalle johtaa mm. tähden syntymiseen. Epäjärjestys muuttuu tietyissä olosuhteissa kohti järjestystä, jopa ilman suoraa älyllistä ohjausta. Maailmankaikkeuden synty on se reikä jonne Torppa ja kumppanit tunkevat Jumalaansa.

 Toisessa kohdassaan Torppa liimaa naturalismin kiinni ateismiin. Näin hän saa rakennettua uuden tavan kuvailla ateismia uskonnoksi. Tosin Torppa ei näytä välittävän siitä väitteissään siitä, että yliluonnollisuutta kammoksuva ajatusmaailma uskoisi maailmankaikkeuden syntyneen yliluonnollisella tavalla. Joko hän ei välitä ristiriidasta tai olettaa sen olevan sisäänrakennettu naturalismin ja ateismin liitossa.

Ateismin absoluutti on usko naturalismiin, eli siihen, että kaikki on syntynyt vain luonnollisten tekijöiden kautta (ei ole yliluonnollista). Ateistit sanovat usein, että heidän käsityksensä eivät ole kiveen hakattuja, niin kuin uskonnoissa, mutta samalla he eivät ole valmiita luopumaan heidän omasta absoluutistaan naturalismista, joka on heidän kiveen hakattu absoluutti, joka ei muutu. Heidän teoriansa voivat muuttua, mutta vain heidän absoluuttinsa eli naturalismin (käsitystä, että kaikki on syntynyt vain ja ainoastaan luonnollisten tekijöiden kautta) sisällä ja rajoissa. Sekulaarit tutkijat eivät ole valmiita hylkäämään heidän absoluuttiaan, eli naturalismia.

Itse tulkitsen naturalismia metodologisen naturalismin kautta. Eli tieteessä suositaan naturalismia, koska se on osoittautunut niin toimivaksi tavaksi tehdä tiedettä. Heti kun jostain ilmestyvät ne telepatiat, keijut ja demijumaluudet, niin päivitämme tiedettä ja käsitystämme maailmankaikkeudesta. Mutta toistaiseksi ne piileksivät siellä samassa kaapissa Jumalan kanssa.

Kolmas kohta on jälleen se ateistien jumalanpalvelus.

Ateistinen jumalanpalvelus vastaa muuten kristillistä, mutta se vaihtaa tuonpuoleisen Jumalan tilalle ihmisen määrittämään sen, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä ihmiselle, koska ateistisen elämänkäsityksen mukaan ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Näin ateistinen jumalanpalvelus vastaa rakenteensa puolesta kristillistä jumalanpalvelusta, mutta niiden palvonnan kohteet eroavat. Kun kristityt palvelevat elämällään yliluonnollista Luoja Jumalaa, toteuttaen Hänen tahtoaan, niin ateistit palvelevat elämällään luonnollista ihmistä, toteuttaen ihmisen tahtoa!

Kaivoin esiin Teologian sanakirjani. Kyllä, minulla on sellainen Kirjapajan versio. Uskonnon kohdalla on ohjaus religio sanan kohdalle. Katsotaan miten asialle omistautuneen sanakirjan määritelmä uskonnolle reagoi Torpan tuotoksiin.

Siellä on Tuomas Akvinolaisen viisaus uskonnosta. Religio consistit in operatione, qua homo Deum colit se ei subiciendo. Eli, uskonto on toimintaa, jossa ihminen palvoo Jumalaa hänelle alistuen.
Määritelmän mukaan ateismi ei voi olla uskontoa, sillä siinä ihminen ei palvo Jumalaa ja alistu Jumalalle. Mutta voiko itseään palvoa itselleen alistuen? Ei voi, joten Tuomas Akvinolaisen mukaan Torppa on väärässä. Case closed.

Juuri tällä tavalla Torppa rakentelee tuotoksiaan. Pudotellaan tekstiin joitain teologisen pelikentän kuuluisuuksien kommentteja aiheesta ja sitten oletetaan, että perustelu on tapahtunut.

En sinällään näe ongelmaa siinä, että pelkkä ateismi (ei siis ne asiat joita Torppa yrittää liittää ateismiin) jollakin tapaa sopii uskonto-määritelmään. Se on vain sellainen uskonto, jossa ei palvota jumalia, ei ole pyhiä kirjoituksia, ei selkeää kantaa mihinkään eettisyyteen tai moraaliin, ei yhtenäisiä pyhiä rituaaleja, eikä yhtenäistä maailmankuvaa siitä mikä on ihmisen rooli maailmankaikkeudessa, jne.

Mielestäni suurin ongelma Torpan käyttämässä uskonto-määritelmässä (mikä se sitten onkaan, sillä tarkkaa määritelmää ei esitellä) on se miten uskonto muuttu sanana merkityksettömäksi.

Tässä ollaan saman tilanteen äärellä, jossa yritetään väittää postimerkkien keräilemättä jättämistä harrastukseksi. Voiko noilla määritelmillä yhtään mikään asia olla mitään muuta kuin uskontoa?

Lopuksi Torppa yrittää hakata loppukaneettia seinäänsä.

SUMMA SUMMARUM
Ateismi on "uskonto", koska se sisältää yliluonnollisen selityksen maailmankaikkeudelle, sekä absoluutin (naturalismi), josta ei olla valmiita luopumaan ja jumalanpalvelusmenot. Kun kuulet seuraavan kerran ateistin sanovan, että ateismi on yhtä paljon uskonto, kuin postimerkkien keräilemättä jättäminen on harrastus, niin voit edellä mainittujen esimerkkien kautta osoittaa hänelle, miksi ateisti on tosiasiassa fundamentalistinen "postimerkkien keräilijä".

Ja kuitenkin se olisi harrastus, jossa ei kerätä sitä mitä toisessa oikeassa harrastuksessa kerättäisiin. Samalla periaatteella mikään asia ei voi olla mitään muuta kuin harrastus.Torpan kanssa ei kannata alkaa väittelemään. Aikaisempien keskustelujen perusteella kyseessä on hardcore kristuskeskeinen uskovainen, joka ottaa Raamatun luomiskertomuksen absoluuttisena totuutena. Hän jopa uskoo vedenpaisumuksen olleen maailmanlaajuinen.

26.4.17

Tuore rokotuspanikointi: DTP-rokote tappaa!

Tänään rokotevastustajien piireissä alkoi kiertämään ns. uusi tutkimus, joka osoittaa kurkkumädän, jäykkäkouristuksen ja hinkuyskän torjumiseen tarkoitetun rokotteen LISÄÄVÄN LASTEN KUOLLEISUUTTA 5 - 10 KERTAISEKSI!!! Age of Autism ja muut tutut aiheelle omistautuneet sivustot mainostavat sitä tuon tyylisillä otsikoilla.

Tästä uudesta uutisesta saamme kiittää Robert F. Kennedy, Junioria. Hän mainitsee Tanskan hallituksen rahoittaman tutkimuksen. Tohtori Soren Wengel Mogensen vertaili DTP-rokotetta rokottamattomiin. The Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis and Oral Polio Vaccine Among Young Infants in an Urban African Community: A Natural Experiment on luettavissa NCBI:n sivulla. Ja kas, rokotetuilla lapsilla oli suurempi kuolleisuus. Juuri tällaista tutkimusta rokotevastustajat ovat aina halunneet. Se todistaa heidän olleen koko ajan oikea---

Soren Wengel Mogensen
Soren Wengel Mogensen

Hetkinen?

Onko tuolla kuitenkaan yhtään mitään yhteyttä rokotteisiin joita käytetään vuonna 2017? No eipä ole, sillä tutkimus tehtiin 80-luvulla. Aikakautena jolloin DTP-rokotteissa käytettiin kokonaisia hinkuyskäbakteereja. Tuollaisista rokotteista luovuttiin, koska niillä oli niin selkeitä haittavaikutuksia. Kyllä! Rokotteiden haittoja seuravaan ja valvotaan. Kokonaisina soluina rokotteisiin tuli mukana myös bakteerin toksiineja. Nykyään käytetään soluttomia rokotteita.

Skeptical Raptor kerkisi käymään läpi tanskalaisen tutkimuksen heikkoudet. Ne ovat tuttuja näistä rokotesodista. Epidemiologisesti pieni tuhannen lapsen otanta. Julkaistu pienessä julkaisussa. Unohdetaan samassa tutkimuksessa käytetyn suun kautta annetun poliorokotteen hyödyt.  Seuratttuina olleista lapsista kuoli 24. Viisi heistä oli rokottamattomien ryhmässä. Tiedoissa ei mainita mihin lapset kuolivat, mutta onnettomuudet on rajattu pois. Aikaisemmin me Pahislaiset olemme perehtyneet minkälaisiin asioihin ihmiset ovat kuolleet rokottamisen jälkeen.

Valmistaudu kohtaamaan tuo tanskalainen tutkimus vanhasta rokotteesta some-syötteessäsi useaan otteeseen.
Robert F. Kennedy, Jr
Robert F. Kennedy, Jr
Robert F. Kennedy, Jr
Robert F. Kennedy, Jr

25.4.17

Skepsis ry 30 vuotta

Skepsis ry täyttää 30 vuotta. Merkkipaalun pystyttämistä juhlitaan Heurekassa Skepsis-päivän muodossa. Ohjelma alkaa lauantaina klo 13:00 ja päättyy 17:00.

Skepsiksen 30-vuotista taivalta juhlistetaan Tiedekeskus Heurekassa (Kuninkaalantie 7, Vantaa, Tikkurila) luentojen, panelien ja kirjanjulkistuksen merkeissä.

Kaikille avoimessa tilaisuudessa kuullaan mm. tiedemaailman keskeisiä hahmoja, avataan erilaisia uskomusjärjestelmiä, julkaistaan Skepsis ry:n uunituore kirja ”Voiko se olla totta? Skeptisiä näkökulmia nykymenoon” (Ursa) sekä jaetaan vuoden 2017 Sokrates-palkinto.

Kaikki Skepsis-päivän tapahtumat ovat Heurekan auditoriossa ja niihin on ilmainen sisäänpääsy. Samalla reissulla kannattaa tutustua myös Heurekan laadukkaaseen vakiotarjontaan. Lippuluukulla saat alennusta, kun mainitset osallistuvasi Skepsis-päivän tapahtumiin. Tervetuloa!

Puhujana myös sellainen heppu kuin professori Kari Enqvist, joka pitää Tieteen puolustuspuheen.  Minulle on vielä epävarmaa pääsenkö lähtemään mukaan, mutta pyrkimyksenä olisi livahvaa yleisön sekaan.

Muistutan vain, että tuolla kannattaa käydä jos Skepsis ry:n menneisyys ja tulevaisuus kiinnostaa sinua.

17.4.17

Alex Jones VS Alex Jones

Infowars sivuston keulakuva ja salaliittoteorioiden lumilinko Alex Jones on yllättävällä tavalla uutisissa. Vuosikaudet Jones on toitottanut lähes kaikkia suosittuja salaliittoteorioita. Lähdekritiikkiä ei käytetä. Rahaa on hankittu kohdeyleisöön uppoavalla viestillä. Hän on mainostanut selviytymispakkauksia, joita tarvitaan ihan justiinsa, koska kulman takana näkyy maailmanloppu.

Austin American-Statesman lehti kertoo huoltajuuskiistasta. Tavallisesti tylsää luettavaa. Ei tällä kertaa, sillä kiistan osapuolista toinen on niin läheinen rakas meille skeptikoille. Oikeudessa tuota huoltajuuskiistaa käydään Alex Jonesin ja hänen entisen vaimonsa välillä. Avioero tapahtui vuonna 2015. Kolmen lapsen huoltajuudesta väännetään kättä lakimiesten välityksellä. Oikeudessa kuultiin ilmoitus, joka on varmasti erittäin tärkeää kaikille Alex Jonesia fanittaville katsojille. Varsinkin niille jotka erehtyvät luulemaan häntä vakavasti otettavaksi henkilöksi. Kyllä, ei naureta siellä takana. Sellaisia ihmisiä on oikeasti olemassa. Infowarsin seuraajia on useampi miljoona. Heidän joukoissaan on myös presidentti Donald Trump.

Ex-vaimo Kelly Jones on kuvaillut Alex Jonesia epävakaaksi mieheksi.  Alex uhkailee poliitikkoja, väittää toisia ihmisiä rikollisiksi ilman kunnollisia perusteluja, jne. Kelly totesi mm. "He says he wants to break Alec Baldwin’s neck. He wants J-Lo to get raped." Usein myös pää punaisena huutaen mikrofoniin. Kotonaan kun lapset ovat paikalla. Eli erittäin epävakaata käytöstä mieheltä.


He's single now, ladies!

OBJECTION!

Alex Jonesin lakimies Randall Wilhite sanoi, että hänen päämiehensä on noissa Infowars ohjelmissa pelkästään esiintyjä. Raivoavat höpinät salaisista maailmanhallituksista, rokotteisiin piilotetuista joukkotuhoaseista, ja pedofiiliringit pizzerioiden kellarissa Washington DC:sä, sekä tappouhkaukset, ovat kaikki pelkästään viihdetarkoituksiin tarkoitettua viihdettä. Eivät missään nimessä faktoiksi tarkoitettua puhetta. Jonesia ei saisi arvioida näiden ohjelmien perusteella. Aivan kuten näyttelijöiden henkistä tilaa ei saisi arvioida heidän roolihahmojensa perusteella. Wilhite väittää Alexin olevan näyttelijä ja vihaiset vaahtopuheet ovat pelkästään performanssia.

Joten jos saat Alex Jonesista sellaisen vaikutelman, että hän on höyryävä sekopää, niin muista: hän vain näyttelee. Nyt se on virallista.

14.4.17

Kuunteluvinkki: Mahadura & Özberkan

Tänään YLE:n puheohjelma Mahadura & Özberkan sisälsi puhetta ex-muslimeista. Ja hieman muistakin kyseiseen uskontoon liittyvistä jutuista.

Voiko ex-muslimi ja muslimi käydä dialogia Islamista? Miten maahanmuuttajayhteisöissä suhtaudutaan entisiin muslimeihin? Onko islamkriittisyys islamofobiaa?

Mahadura&Özberkanissa käytiin kiivasta keskustelua Islamista luopuneen ateistin ja huivia käyttävän muslimin välillä.

Miksi Islamista luovutaan? Sopiiko islam moderniin yhteiskuntaan? Mikä on fundamentalistin ja maltillisen muslimin ero?

 
Vieraina Habiba Ali sekä islamkriittinen Anter Yasa. Lähetyksessä soitetaan myös entiselle muslimille, jonka päätös luopua islamista katkaisi perhesuhteet.

 Puhe on nopeaa ja paikoitellen päällekkäistä. Aiheista päästään parissa kohtaa hyvin vauhtiin. Toisaalta mennään ohi juuri niistä ongelmakohdista, jotka kiinnostaisivat minua. Kerran mainitaan islamin olevan täydellinen uskonto. Toki kaikki ovat lopulta samaa mieltä siitä, että islamista on useita erilaisia tulkintoja. Ei vain päästä sen äärelle ovatko kaikki noista tulkinnoista hyviä. 

Varsinainen pääaihe tuntui hautautuvan piiloon. Ex muslimeilla kun on paljon sanottavaa. Ja he tarvitsevat tukea.

Kuuntelisin mielelläni lisää Habiba Alin ja Anter Yasan välistä väittelyä. Jos siinä päästäisiin syvällisemmin kiinni ongelmakohtiin.

12.4.17

NASA ja Lerpun oven arvoitus

Kansainvälinen avaruusasema jatkaa kiertoaan planeettamme ympärillä. Jotkut eivät kuitenkaan usko, että sellaista avaruusasemaa on oikeasti olemassa. Jotkut etsivät todisteita siitä, että NASA on lavastanut koko höskän. Ja siinä vaiheessa päädymme syvään päähän outojen asioiden allasta. Se pääty jota haluaisin väsyneenä välttää.

Tänään altistuin tälle videolle.Vastaavia videoita tuosta ovesta löytyy useilta nettisivuilta. Astronautit kömpivät ulos luukusta, mutta valkoinen pyöreä ovi taipuu! Ei tuollainen ovi kestäisi painetta ja suojaisi oikeaa avaruusasemaa. FEIKKI! VÄÄRENNÖS! HUIJAUS!

Tai sitten voisi käyttää niitä hermosolujaan ja tarkistaa mistä oikeasti on kyse.

Mikä tuo taipuisa läppä sitten on? Se ei ole paineistettu ovi. Se on lämpöeriste, joka peittää varsinaisen ilmalukon oven. Avaruudessa esineet kun altistuvat jatkuvasti suurille lämpötilaeroille.

Täällä on tarkka kuva varsinaisesta aseman ovesta ja tuosta suojaläpästä. Pelkästä lämpöeristeestä on myös valokuvia. Aiheesta on myös paljon luettavaa netissä, jos uskaltaa googlailla ISS EVA Hatch thermal covers, jne. Kuka tahansa videota jakava Homo sapiens olisi voinut tarkistaa faktat. Mutta sellaista ei vaan osata tai haluta tehdä tietyissä piireissä.

Eniten toipumista tarvitsen siitä tiedosta, että näitä litteän maan uskojia löytyy ihan oikeasti ihmiskunnan joukosta. Tarkistin videossa kommentoivien ihmisten profiileja. Sekä minkälaiset ihmiset jakavat näitä "ISS on huijaus" ja Flat Earth juttuja facebookissa. He ovat vakavissaan tai äärimmäisen omistautuneita trolleja. Huuhaa maailman monimuotoisuus on lähes yhtä kaunista kuin metsiemme biodiversiteetti. Tai ehkä nämä avaruusasemaa huijaukseksi luulevat ihmiset ovatkin oikeasti NASAn palkkaamia astroturffaajia, jotka yrittävät herättää kiinnostusta avaruusmatkailuun?

11.4.17

Professori Puolimatka ja Pervokulttuurin nousu

Professori Tapio Puolimatka ilmestyi jälleen tekstiä Seurakuntalainen.fi sivuston blogeihin. Otsikoksi Puolimatka valitsi minua miellyttävän Pervokulttuuri tulee seurakuntaan. Se on selityksiä muilla kristityille siitä miksi yhteiskunta on muuttunut ja jatkaa muuttumista sellaiseksi yhteiskunnaksi, joka saa Puolimatkan kaltaiset konservatiivit itkemään. Ja se on mainosta Tapsan uudelle kirjalle.

Suurten maailmankulttuurien rappeutuminen on yhteydessä ydinperheen perustana olevan isä-äiti-lapsi kolmoissidoksen hajoamiseen. Tämän olen pyrkinyt osoittamaan kirjassani Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus. Ydinperhe puolestaan hajotetaan murtamalla sitä suojelevat seksuaalinormit eli niin sanottu heteronormatiivisuus.

Heterot menettävät oikeuksiaan ja halujaan pysyä yhdessä, kun yhteiskunta antaa oikeuksia sellaisille pareille jotka eivät ole heteropareja. Eli heteronormatiivisuus ei olekaan enää itsestäänselvyys edes lainsäädännössä. Sen seurauksena meidän heterojen (kyllä, minä olen hetero) elämä kärsii. Kuulostaako pelottavalta? Jos kuulostaa, niin olet Puolimatka-fani.

Pervonormatiivisuus pyrkii vapauttamaan yksilön 

Yksilönvapaus on huono juttu?
 
Heteronormatiivisuudelle vastakkaista näkemystä kutsun pervonormatiivisuudeksi. Sen mukaan ydinperheen erityisasemaa ylläpitävien sääntöjen ja seksuaalinormien hajottaminen edistää yksilön vapautumista.

Osaan lyödä jarrut heti Tapsan vauhdille. Heteronormatiivisuutta kannattavien ydinperheiden oikeutta noudattaa heteronormatiivisuutta ei ole tuhottu. Heillä on täysi oikeus pysyä raamattua noudattavina heteropareina niin paljon kuin he haluavat. Se että jotkut muut perhemuodot eivät enää joudu elämään monen hengen kaapeissa ei kumoa heterojen oikeuksia. Puolimatka ja muut matkakumppani ovat huolissaan tasa-arvon lisääntymisestä. Kaikki muu mitä Tapsa tämän jälkeen kirjoittaa onkin tämän takia tyhjää sananhelinää, mutta käydään ne kuitenkin läpi.

Puolimatka muistuttaa, ettei pervo sana sinällään ole enää loukkaava sana.

Tällaista lähestymistapaa edustaa niin sanottu queer-teoria (pervoteoria). Jacek Kornak kertoo väitöskirjassaan aktivistien ottaneen omakseen loukkaavan ja halveksuntaa osoittavan käsitteen ”pervo” (queer) ja antaneen sille uuden myönteisen merkityksen.
Suomen Queer-tutkimuksen Seura järjestää vuosittain pervotutkimuksen päiviä ja jakaa joka toinen vuosi tunnustuspalkinnon nimeltä ”Pervotutkimusteko”.

Pervous päivässä pitää cis-miehen tiellä. Ja miksei muutkin miehet. Ja naiset. Ja kaikki ketkä haluavat nauttia elämästään. Mutta nyt melkein lähdin harhapolulle.

Pervouttamisen tarkoituksena on mahdollistaa ”kehityshyppäys” kohti ”pervoutopiaa”. Yhtenä osan kulttuurin pervouttamista on se, että ”pornona pidetystä seksuaalisuudesta muotoutuu ajan kuluessa uudenlaisia normeja”. Pervokulttuuri kehittyy jatkumossa jossa ”epä/terve/tullut alkaa kääntyä terveeksi ja tulleeksi”.

Tuossa Tapsa viittaa Kaisa Ilmosen ja Tuula Juvosen "Pervot kulttuurit tulemisen tilana" artikkeliin (hän ei osannut laittaa suoraa linkkiä artikkeliin), mutta sen sisältöä hän ei käsittele sen enempää, joten en vaivaudu kommentoimaan tämän enempää. Tuo pervoartikkeli on mielenkiintoisempi kuin tämä Tapsan tuotos, BTW.

Uskonnon pervouttaminen etenee asteittain. Alkuvaiheessa osa uskonnollisista yhteisöistä pakenee itse aiheutettuun tietämättömyyteen tilaan. Tässä vaiheessa opetetaan, ettei Raamatun pohjalta ole mahdollista tietää, onko avioliitto tarkoitettu naisen ja miehen väliseksi elinikäiseksi liitoksi.

Ymmärrän tuon aiheuttavan hämmennystä uskonnollisissa piireissä. Oletan kuitenkin, ettei noissa piireissä enää ihmetellä Vanhan testamentin sisältämiä avioliittojen muotoja. Emme enää pakota raiskattuja naisia menemään naimisiin raiskaajansa kanssa. On vain edistystä, jos raamatulliset periaatteet jätetään historiaan.

Kieltämällä, että avioliittokäsitys on selvästi ilmaistu Raamatussa, puretaan Raamatun avioliittonormin sitovuus. Sikäli kuin avioliittonormia ei ole selvästi ilmoitettu, oikeaa avioliittokäsitystä ei ole mahdollista tietää. Jos sitä ei ole mahdollista tietää, siitä ei voida tehdä edes kristittyjä sitovaa normia tai käskyä. Tästä puolestaan seuraa avioliittonormin mureneminen, mikä johtaa pervonormatiiviseen tilaan: kaikki erilaiset seksuaalisuuden muodot ovat hyväksyttäviä, ”kunhan niitä toteutetaan rakkaudessa”.

 En ole uskonnollinen ihminen, joten en osaa kunnolla samaistua tuollaisen tilanteen ongelmallisuuteen. Tietenkin puolustan tuollaisten kristittyjen oikeutta mennä naimisiin sellaisella heteronormatiivisella tavalla kuin he haluavat mennä naimisiin.

Kauttaaltaan Puolimatkan kirjoitus vaikuttaa hieman ontolta. Se on tarkoitettu tietynlaisille vanhoillisille kristityille. Hän ei edes esittele kauhuskenaarioita siitä mitä tuo pervonormatiivisuus aiheuttaa. Ehkä Tapsa otti opikseen asiantuntijalausuntojensa sisällöstä. Minulle ei löydy mitään viipaloitavaa materiaalia.

Pervoutopia on kuitenkin ristiidassa Raamatun kanssa: ”Kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.”

 Kylmä rakkaus voisi tarvita hieman pervoutta lämmittämään sitä. Tai kuppillisen hyvää teetä.

Tapsa on aikaisemminkin taistellut pervoutta vastaan. Hänen esityksiään paikan päällä seuranneena voin todeta, että Puolimatkan puheet vievät ajatukset pois kaikesta pervosta ja seksuaalisesta ainakin vuorokaudeksi.

7.4.17

Valkee ja lähestyvä pimeys

Ear Light Swindlen Gloom-blogissa huomattiin korvavalovalmistaja Valkeen uusin käänne. Patentti- ja rekisterihallituksen uudessa ilmoituksessa Valkee firma on menettänyt osakepääomansa. Mikä tarkoittaa sitä, että firman pääoma on muuttunut negatiiviseksi. Eli velkaa on päässyt kertymään enemmän kuin varallisuutta. Tuotteet eivät koskaan nousseet menestykseksi. Aikaa läpimurtoon on ollut kymmenen vuotta. Menneisyys on miljooniin euroihin nousseita tappioita. Tulevaisuus on siis kaikkea muuta kuin valoisa.

Tekniikka ja Talous -lehti otti yhteyttä Valkeen toimitusjohtajaan. Aki Backman vakuuttaa, että "tulevaisuus on valoisa". Mielestäni tilannetta kuvaa kaikkein parhaiten sanonta, jossa tunnelin päässä näkyvä valo on vastaantulevan junan valo.

Vielä enemmän minua huvitti toimitusjohtajan kommentti Valkeen tuoreudesta:


”Osakepääoman menettäminen on aivan normaalia startup-yrityksissä. Teemme tällä hetkellä töitä osakepääoman palauttamiseksi niin kuin laissa määritellään. En tätä sen enempää kommentoi”

Valkee on vielä kymmenen vuoden jälkeen startup-yritys?

Katsotaan kymmenen viikon jälkeen mikä on Valkeen tilanne. Löytyykö jostain vielä sijoittajia, jotka uskovat korvavalon tulevaisuuteen?

6.4.17

Uusi avioliittolaki ja siihen reagoiminen

Aito Avioliitto on vieläkin toipumassa kokemastaan tappiosta. Tavallisen kansan parissa aktiivisuus ei ole loppunut. Sanomalehtien mielipidepalstoille ilmestyy vielä niitä tuttuja tekstejä, joissa muistutetaan avioliiton olevan Raamattuun perustuva juttu. Sekä tietenkin vain miehen ja naisen välinen liitto. Näin kävi myös täällä Toijalassa Akaan Seutu lehden sivuilla. Lukijoiden kirjoittama palaute antaa ajakohtaisen katsauksen siihen miten tavallinen kansa reagoi uuteen avioliittolakiin. Uskon, että vastaavia tekstejä on tuotettu ympäri Suomea.

Otsikko lupaa tarkasti sen mitä on luvassa:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto

Akaan miestyö niminen ryhmä muistuttaa lukijoita siitä, että he ankkuroivat avioliittokäsityksensä tiukasti Raamattuun.

"Mielestämme on ihmeellistä, että Raamatun niin selkeä opetus voidaan kääntää täysin ympäri. Jopa hekin, joiden pitäisi opettaa muita ja joilla pitäisi olla Raamatun mukainen tieto, ovat päätyneet Raamatun vastaiselle linjalle."

Tuossa viitataan siihen, että modernin kirkon sisällä on täysin avoimesti esitetty tukea tasa-arvoisen avioliiton puolesta. Ev.lut.kirkon sisällä väännetään kättä siitä saako pappi siunata, ellei peräti vihkiä, sellaisen parin jolla on sama sukupuoli. Se on kirkon sisäinen ongelma, johon en viitsi edes ottaa kantaa. Mitä tahansa siellä päätetään, niin jotkut eroavat kirkosta. Luvassa on kuitenkin kirkkokuntia, jotka ovat keskenään ristiriidassa siitä minkälaisia pareja ne hyväksyvät.

"Luonnollisesti ymmärrämme, että avioliiton yksi perusajatus on myös syntyvyyden varmistaminen, jolloin siihen tarvitaan mies ja nainen."

Ei. Ihmiskunta lisääntyi aivan mainiosti ennen avioliiton keksimistä. Oikeastaan avioliitolla rajoitetaan syntyvyyttä, kun avioliiton ulkopuolella syntyneitä ihmisiä on pidetty alempiarvoisina. Syntyvyys on ihan luonnonmukainen ilmiö. Myös metsässä ketut ja peipot lisääntyvät aivan mainiosti ilman pappien aamenia. Tuo syntyvyydeen takertuminen on vain niitä viimeisiä oljenkorsia, joilla pyritään saada uskottavuutta vetämällä yhtäläisyysmerkkejä biologisen faktan ja oman avioliittonäkenyksen välille. Kukaan tasa-arvoisen avioliittolain kannattaja ei ole kiistänyt sitä miten ihmiset syntyvät.

"Mitä tulee samaa sukupuolta oleviin suhteisiin, niin se on kauhistus Jumalan silmissä."

Hyvä. Synti päivässä pitää tekee elämästä elämisen arvoisen. Kauhistus siis sen saman Jumalan silmissä, joka hyväksyi orjuuden? Ja määräsi miten naisia myydään ja jaetaan sotasaaliina? Ja sen saman Jumalan joka määräsi lapsia ja naisia teloitettavaksi miekoilla? Sellainen otus saa kauhistella kaikessa rauhassa.

Moraalioppien poiminen vanhoista uskonnollisista teksteistä on toki hauskaa, mutta suosittelen sen lisäksi käyttämään sitä omaa moraalikompassia. Sekä arvioimaan miten mahdolliset muutokset avioliittolakeihin oikeasti vaikuttaisivat ihmisten elämänlaatuun. Jopa sellaisten ihmisten elämään joita et tunne.

"Raamattu puhuu vahvaa kieltä. Ei rakkauden nimissä voida kaikkea suvaita."

Ja näin päästään melko olennaiseen asiaan. Nämä Raamatusta elämänohjeensa poimivat herrasmiehet saavat aivan vapaasti noudattaa heidän Jumalansa määräämiä avioliiton ohjeita. Mutta muiden suomalaisten ei ole pakko mennä noiden uskonnollisten rajoitusten rajoissa naimisiin. Ja juuri näin on tämän päivän tilanne. Maailma on mennyt eteenpäin. Onneksi. Nyt uskonnolliskonservatiiveilla onkin edessään pitkä kamppailu. Kamppailu jossa he taistelevat yhdentekeväisyyttä vastaan. He voivat enää vääntää kättä siitä miten kirkko muuttuu. Tai jää muuttumatta.

"Raamattu on Jumalan Sanaa alusta loppuun. Sen ovat kirjoittaneet pyhät miehet Pyhän Hengen ohjauksessa, ja näin siinä on Jumalan kädenjälki nähtävissä ja koettavissa."

Ok. Oletetaan, että tuo on totta. *kytkee oletus-simulaattorin päälle* Miksi meidän pitäisi ottaa yhtään mitään moraaliohjeita olennolta, joka määrää naisia ja lapsia teloitettavaksi valloitussodassa?

Vastauksen on oltava jotain muuta kuin "luottakaa vaan niihin ohjeisiin" tai "tutkimattomia ovat moraalioppaan tiet". Jos haluatte rajata toisten ihmisten elämää uskonnollisilla moraaliohjeillanne, niin perustelujen on oltava todella hyvät. Jos perustelut ovat onttoja, niin älkää ihmetelkö miksi muu ihmiskuntaa jättää teidät historian romukoppaan.

Olen erittäin tyytyväinen siitä, että jatkossa tällaiset mielepidekirjoitukset jäävät entistä harvinaisemmaksi. Sen sijaan on luvassa varmasti lisää seurakuntavaaleihin keskittyvää kiistaa, joissa mittaillaan kuka on parempi kristitty. Popcornini ovat valmiina.