25.5.18

Politiikka VS Tiede - Ylikalastusta Itämerellä

Ihmiskunnan jatkuvuuden kannattaminen tuntuu entistä vaikeammalta. Yle kertoo ympäristöjärjestö WWF:n päivittämästä Kalaoppaasta. Itämerellä turskakanta on pienentynyt entisestään, koska sitä ryöstökalastetaan. Tai poliittisesti korrektimmalla termillä, kalastuskiintiöt on asettu isommaksi kuin kannan toipuminen edellyttää. Eli ylikalastetaan. Vieläkin. Kaikkien tunnettujen virheiden jälkeen.

”Turskan tippuminen WWF:n Kalaoppaan niin sanotulle punaiselle listalle on todella valitettava asia, mutta toisaalta kalastuksen säätely- ja hoitotoimien epäonnistuminen ei jätä vaihtoehtoja. WWF suosittelee toistaiseksi välttämään kaikkea Itämerestä pyydettyä turskaa, kunnes turskakannat ja niiden kalastus saadaan taas kestävämmälle tasolle.”
Se mitä näille kalakannoille tapahtuu on kuluttajien vastuulla. Ankerias on sukupuuton partaalla verrattuna 70-luvun kantoihinsa. Ja siitä huolimatta sitä kalastetaan. Ehkä sen takia, ettei sen loppumista tarvitse enää huolehtia, kun laji on kuollut sukupuuttoon?

Sama järjetön meno on jatkunut pitkään Euroopassa ja Suomessa. Kalastuskiintiöt päätetään poliittisilla päätöksillä. Eikä kalakantoja mittaavien ja kantojen määrien muuttumiseen perehtyneiden tietoihin. Kiintiöillä halutaan taata kalateollisuuden pyöriminen. Toissijainen huolenaihe on se riittääkö meressä kalastettavia kaloja seuraavaksi vuodeksi. Seurauksena on KERTA. TOISENSA. JÄLKEEN. kalakantojen romahdus. Kalasaaliiden haihtuessa olemattomiin lähdetään vaan pidemmälle kalaan. Kunnes tulee vastaan jo naapurimaiden kalastusalueet. Sitten valitetaan kalastusammatin kannattamattomuutta, kun byrokraatit estävät kiintiöillään kalastajia tekemästään työtään. Nämä valittajat ovat toki pelkästään niitä tyhmiä kalastajia. Fiksut kalastajat ymmärtävät kannattavan kalastuksen periaatteet.

Onneksi tilanne on saanut pieniä valon pilkahduksia. Verrattuna moneen muuhun Euroopan kalastusalueeseen Pohjanmeri on onneksi vielä hyvässä kunnossa. Ja Euroopan kalastusalueet on saatu säännöstelyllä toipumaan parempaan kuntoon. Vielä vuonna 2009 76:sta kalakannoista vain viisi oli kestävän kalastuksen kohteena. Nykyään tuo määrä on noussut 53 kalakantaan. Joten kalakantoja pystytään pelastamaan. Kunhan sille löytyy poliittista tahtoa ja päätös järkevästä kalastamisesta tehdään ennen kalakannan katoamista.

Jos näet kalastuskiintiöiden suurentamista kannattavan poliitikon, niin muistathan kansanedustajien olevan rauhoitettu laji Suomessa. Heitä on vain 200 kappaletta jäljellä ja eliniänodote on pelkästään neljä vuotta. Luonnosta löydettyä kansanedustajaa ei kannata lähestyä, vaan suosittelen soittamaan koulutetun riistanvalvojan paikalle.

18.5.18

Suomen hallitus VS GMO

Jostain oudosta syystä olen aina olettanut, että Suomessa ei kauheasti haittaa jos ministeriksi pääsee homeopaatti, dynaamisen luomuviljelyn kannattaja tai avaruusolioiden vierailuista huolestunut ministeri. Tai Sipilä. Virkamieskoneisten koulutettu väki kyllä osaa ja kykenee silittämään oudoimmat rypyt pois tulevista lakiesityksistä.

Sattuipa (en paljasta mitä kautta) eteeni tänään Valtioneuvoston kanslian lainsäädännön arviointineuvoston tuore paperi. Sen otsikko kertoo mistä on kyse:

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi  muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta

Eli virkavalta on pohtimassa millaisilla lakipykälillä Suomessa voitaisiin kieltää ja rajoittaa muuntogeenisten lajikkeiden viljelyä kotimaisissa pelloissa ja kasvihuoneissa. Suomen hallituksen esitysluonnoksessa on raamit GMO:n viljelyn rajoittamiselle.

Miksi Suomi tarvitsee tuollaisia lakeja? Eikö täällä ollakaan tiedemyönteisiä ja tasokkaan tutkimustuloksen ystäviä?

Arviointineuvosto ottaa kantaa siihen millaisia vaikutuksia tuollaisilla mahdollisilla rajoituksilla tai kielloilla olisi. Esitysluonnos on aina muutosten ja täydennysten tarpeessa tällaisissa projekteissa. Onneksi neuvosto näyttäisi olevan hyvin perilla asioista.

 Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa korostuvat tämänhetkiset muuntogeenisten organismien viljelymahdollisuudet Suomessa. Olosuhteiden muuttuessa mahdolliset rajoitukset ja kiellot voivat muodostua elintarvikesektorin kannalta jopa  kielteisiksi. Tulisi harkita, tarvitaanko esitysluonnoksen rajoituksiin ja kieltoihin lisää joustavuutta, jos joudutaankin tekemään päinvastaisia päätöksiä muuntogeenisten organismien käyttöönotosta.

Lisäksi neuvosto on ajantasalla GMO-tutkimuksen tuloksista ja geenimuunneltujen viljojen käytöstä tuolla isossa maailmassa. Siihen on syynsä miksi maanviljelijät ostavat GM-lajikkeita.
Arviointineuvosto  pitää  myönteisenä, että  esitysluonnoksessa  on  viitattu  Luken  esiselvitykseen muuntogeenisten lajikkeiden viljelyn tämänhetkisistä  vaikutuksista sekä  tuotu esiin  erottelukustannukset. Esitysluonnoksessa ei kuitenkaan käsitellä muuntogeenisten lajikkeiden pidemmän aikavälin hyötyjä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan muuntogeeniset lajikkeet ovat parantaneet satoja ja viljelyn tuottavuutta. 3 On  mahdollista, että näin kävisi myös Suomessa uusien lajikkeiden myötä. Viljelyrajoitteet ja -kiellot saattavat heikentää viljelijöiden asemaa verrattuna niihin viljelijöihin, jotka  voivat hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia.  Esitysluonnoksessa tulisi konkretisoida paremmin erottelukustannuksia esimerkiksi tyypillisen viljelytapauksen avulla.

Taloudelliset vaikutukset kuluttajille otetaan myös huomioon. Muualla maailmassa valmistetaan ja käytetään muuntogeenistä ravintoa. Seuraamuksena on tiettyjen tuotteiden hintojen nousu. Pelkästään sen takia, että ne eivät ole muuntogeenisiä tuotteita.

Tällä on vaikutusta myös EU-maiden kuluttajille, koska elintarvikeketjussa käytetään EU:n ulkopuolisista maista saatavia välituotteita kuten muuntogeenistä soijaa.  Jos halutaan käyttää ei-muuntogeenisiä välituotteita, nousevat näiden välituotteiden hinnat todennäköisesti tuotantomäärien vähentyessä. Näin ollen kuluttaja voi joutua maksamaan ei-muuntogeenisestä lopputuotteesta  korkeamman hinnan kuin muuntogeenisestä lopputuotteesta.

Kuinkas ollakkaan, esitysluonnoksessa ei jostain syystä muisteta mainita mitä hyötyjä muuntogeenisten lajikkeiden viljelyllä on. Onneksi neuvosto on hereillä.

Arviointineuvosto katsoo, esitysluonnoksessa on asianmukaisesti viitattu Suomessa saatuihin tuloksiin muuntogeenisten ja tavanomaisten lajikkeiden ympäristövaikutuksista. Ulkomaisten tutkimustulosten mukaan kasvinsuojeluaineiden käyttö on vähentynyt muuntogeenisten lajikkeiden viljelyn myötä. 4 Tulevaisuudessa on mahdollista, että myös Suomeen kehitetään lajikkeita, joiden viljelyssä kasvinsuojeluaineiden tarve vähenee. Nämä mahdolliset hyödyt tulisi tuoda esille esitysluonnoksessa.


Lisäksi arviointineuvosto muistuttaa tieteellisen tutkimuksen ongelmista, jos rajoituksia ja kieltoja aletaan heittelemään ympäriinsä.

Kiellot ja rajoitukset heikentävät muuntogeenisten tekniikoiden tutkimuksen houkuttelevuutta, jos taloudellisia sovelluksia ei ole näköpiirissä. Tällä on puolestaan vaikutusta koko maa- ja elintarvikesektorille, jos uusimpia moderneja tekniikoita ei voida hyödyntää jalostustyössä. Pitkällä aikavälillä tämä saattaa heikentää  maa- ja elintarvikesektorin kannattavuutta ja tuottavuuskehitystä .

Valitettavasti Suomesta löytyy useampi äänestäjä, jotka olisivat vain innoissaan tuollaisesta tutkimuksen loppumisesta.

Aihe on tärkeä. Taustalla on Eurooppalainen mieliala, jossa muuntogeeniset raaka-aineet ja valmisteet nähdään uhkina. Euroopan parlamentin direktiivi 2015/412 sisältää jäsenvaltioille annetut ohjenuorat. Parlamentti haluaa rajoittaa tai kokonaan kieltää muuntogeenisten organismien viljelyä. Tai tarkemmin sanottuna, direktiivi antaa valtioille mahdollisuuden kieltää tuollaisen KARMEAN toiminnan rajojensa sisällä. Parlamentin direktiivien mukaisesti muuntogeenistä materiaalia saa tuoda ruokakauppaan, kunhan siitä on ensin tehty yksilölliset riskiarvioinnit. Ennaltavarautumisen periaatteiden mukaisesti halutaan suojella kansalaisia mahdollisilta GMO vaaroilta. Jäsenvaltioille on annettu oikeudet päättää hyväksyvätkö vai kieltävätkö ne milloin mitäkin muuntogeenistä maaperällään.

Jäämme puolijännittyneenä seuraamaan millaisiin rajoituksiin Suomen viranomaiset päätyvät GMO:n suhteen.

Muistutan lopussa, että pidän vieläkin Snellmannin tuotteita boikotissa. GM-vapaa merkinnät rasioissa aiheuttavat kyseisen tuotteen takaisin heittämisen hyllyyn. Odotan myös vieläkin innolla sitä, että pääsen maistamaan Arctic Applen omenaa.

14.5.18

Kun kausirokotteella on huono teho

Tällä kaudella käytössä olevan influenssarokotteen huono teho tuli ilmi aikaisin. Nykyiseen rokotteeseen valitut viruskomponentit olivat sellaisista kannoista, jotka eivät lähteneetkään yleisesti leviämään ihmiskunnan parissa. Influenssarokotteessa käytetään mm. komponetteja B/Victoria-virusta vastaan. Ihmisistä toiseen pomppii kuitenkin eniten B/Yamagata-virus. A-viruksesta käytetään H3N2 ja H1N1pdm09 kantoja. Komponentit täytyy valita kokoonpanoon valmistusprosessiin ennen influenssaepidemian alkua. Eikä tuon valinnan tekeminen ole helppoa tai itsestään selvää kaikkien vaihtoehtojen väliltä. Nyt viruskomponenttien valinta oli jälkiviisauden valossa selkeästi huono.

 Influenssaepidemian vastaisissa toimissa rokote jäi heikoksi. Epidemia täytti hoivaosastoja pitkin Suomea.

Onko heikko influenssarokote sitten täysin hyödytön?

Nature kertoo laskelmista, joiden perusteella kaikki rokotteeseen rahat laitetut rahat eivät menneet hukkaan. Epidemiologian alalla tutkimusta tekevä Burton Singer Floridan yliopistosta johti ryhmää, joka pyrkii ennakoimaan miten heikko kausirokote vaikuttaa. Jos 43% Yhdysvaltojen kansalaisista saisi rokotteen, joka suojaa vain 20% teholla, niin sen pitäisi kuitenkin estää 21 miljoonaa tulehdusta, n. 130 000 sairaalahoitoa ja 62 000 kuolemaa.

Optimizing the impact of low-efficacy influenza vaccines

Nykyisen influenssaepidemian päätyttyä voidaan verrata miten hyvin Singerin ja kumppaneiden laskelmat täsmäävät toteutuneisiin sairastumien ja kuolemien määrään.

Olisiko se sitten kustannustehokas keino välttää tuon verran tulehdustauteja tai kuolemia?

Se selviää vasta influenssakauden päätyttyä.

6.5.18

Ateisti Gaber jäi kiinni Egyptissä


Gaberilla on taustaa kamalana ongelmien aiheuttajana. Hän on kirjoittanut ja puhunut avoimesti uskonnottomuudestaan, kritisoinut uskontoja sekä toiminut ihmisoikeuksien ja sananvapauden puolestapuhujana. Räikeimpänä syntiä oli Facebookissa kirjoitut viestit, joissa puolustettiin ateismia.  Viimeinen niitti taisi olla se, kun yliopistossa opiskellut Gaber alkoi väittämään vastaan professorille, joka väitti homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja heidän julkisen teloittamisen olevan hyvä juttu. Sitä tavallista vuoropuhelua jota tapahtuu yliopistoissa.

Kaikki nämä ovat hirveitä rikoksia jotka uhkaavat sekularisaatiolle allergisen kansakunnan tulevaisuutta. Entisen presidentti Morsin aikakauden päätyttyä Egyptin perustuslakiin ehdittiin sujauttaa artikla 2, joka teki islamista valtion virallisen uskonnon. Joten on aivan järkevää, että Gaberille langetettiin vankilatuomio vuonna 2015. Vuosi linnaa ja pakkotyötä.

Siitä alkoi piiloleikki, kun Gaber ei lähtenytkään vankilaan. Hänelle tarjottiin turvapaikkaa muista maista. Gaber halusi kuitenkin jatkaa kamppailua kotimaassaan. Tuntemattomassa talossa asustava ateisti hankki uuden tietokoneen (poliisi takavarikoi edellisen). Gaber jatkoi kirjoittelua ja teki YouTube-videoita.

Kunnes Gaber ilmoitti Twitterissä, että pidätys lähestyy uhkaavasti. Hänen videoistaan oli lakimiesten toimesta tehty ilmoitus oikeusministerille. Viime perjantaina tai lauantaina hänet pidätettiin Kairon lentokentällä. Hyvällä tuurilla Gaber pysyy hengissä tulevaan uuteen oikeudenkäyntiinsä asti. Hän ilmoitti jatkavansa ohjelmiensa käsikirjoitusten kirjoittamista tutkintavankeuden aikana.

1.5.18

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen kritisoimisen vaarat Kiinassa

Tan Qindong joutui vangituksi erikoisesta syystä. Biolääketieteen firmoja mies on perustanut useamman kappaleen. Kiinassa asuva ja vaikuttava tohtori päätyi poliisien selliin, koska oli kritisoinut sosiaalisen median kautta paikallisen kiinalaisen lääketieteen suosittua valmistetta. Käsirautoja perusteltiin kiinalaisen lääketieteen maineen sekä valmistetta valmistavan tehtaan loukkaamisella.

Kirjoituksessaan Tan varoittaa suositun Hongmao liköörin olevan haitallista terveydelle. Samoin hän väitti tuon n. 60 yrtistä valmistetun liköörin terveysvaikutusten olevan kaikkea muuta kuin mitä valmistaja Hongmao Pharmaceutical väittää. Lisäksi Tan muistutti, että Hongmao on saanut huomautuksia valheellisesta mainonnasta lääkevalvontaviranomaisilta. Hongmaon tulkinnan mukaan Tanin kirjoitus aiheutti firmalle n. 220 000 dollarin vahingot. Vuonna 2016 kyseinen likööri oli Kiinan toiseksi myydyin perinteisen kiinalaisen lääketieteen valmiste.

Tan pidätettiin tutkintavankeuteen tammikuussa. Vapautus takuita vastaan tapahtui huhtikuun 17. päivä, kun oikeus totesi poliisien keräämän todistusaineiston olevan riittämätöntä. Edessä voi kuitenkin olla vuoden sisällä oikeudenkäynti, jos poliisi saa kerättyä oikeuden mielestä tarpeeksi todistusaineistoa. Tämä on kiinalaiseen oikeuskäytäntöön perehtyneen lakimiehen mielestä epätodennäköistä, kertoo Nature julkaisu.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen kritisoiminen on huomattavasti haastavampaa Kiinassa. Maassa valvotaan nettikirjoittelua Ikuisuushanskan kovalla otteella, joten jopa uskomushoitojen kritisoiminen voidaan estää internetissä. Hoitotehoja kyseenalaistavia viestejä poistetaan ripeästi. Eikä huonolaatuisista tutkimuksista huomauttavat viestit pysy sen enempää kiinalaisten luettavana. Samoin kiinalaisen lääketieteen eksoottisten ainesosien kerääminen sukupuuttoon kuolevilta eläimiltä saa jatkua. Vaikka kiinalaiset ajatushautomot suosittelevat synteettisten valmisteiden lisäämistä, jotta eläimistä kerättävät aineet saadaan jätettyä pois. Niissä tapauksissa kiinalaisen lääketieteen yhdistykset vaativat anteeksipyyntöjä ja syyttävät kriitikoitaan ennakkoluuloisiksi.

Miksipä hallinto ei valvoisi kirjoittelua, sillä Kiinan hallinnossa on runsaasti kiinalaisen lääketieteen kannattajia. Joillekin kyseessä on ylpeys kansallisperinteestä. Presidentti Xi Jinping on todennut, että kiinalainen lääketiede on "jalokivi" Kiinan tieteellisessä perinnössä maailmalle. Tavoitteena on saada kiinalainen lääketiede virallisesti osaksi kaikkien terveysasemien tarjontaa vuoteen 2020 mennessä. Hallinto haluaa myös lisätä perinteisen kiinalaisen lääketieteen tohtoreiden määrää.

Tätä vastaan kriitikot joutuvat kamppailemaan nettikirjoittelullaan. En kadehti heitä.