26.5.21

Rokotepelottelun meemi: "Koronarokotteisiin kuollut lähes 13 000 EU:ssa!"

Tämä on jatkoa "Koronarokote on tappava" bloggaukselleni. Silloin tarkastelimme miten rokotepelottelijat jättävät ymmärtämättä yhdysvaltalaisen VAERS-tietokannan lukuja. Valtava määrä ihmisiä ei näytä millään tajuavan, että pelkkä ajallinen yhteys ei tarkoita syy-yhteyttä. 

Kerrataan vielä kolmannenkymmenseitsemännen kerran miksi. Kun rokotteita annetaan vaikkapa yli 200 miljoonaa annosta (kuten EU-alueella on tähän mennessä annettu), niin jotkut rokotetuista kuolevat johonkin. Joillekin tulee sydänkohtaus yleisn huonon kunnon takia, jotkut kompastuvat rappusissa, jotkut jäävät auton alle, joillekin tulee veritulppa, jne. On monia tapoja kuolla. Siksi pitää selvittää miten ns. normaali kuolleisuus muuttuu väestötasolla seurantajakson aikana, jotta rokotteiden mahdollinen (hyvä tai huono) vaikutus kuolleisuuteen saadaan selville. 

Rokotepelottelijoiden harmiksi tuollainen vertailu ei saa rokotteita näyttämään vaarallisilta. Siksi he eivät tee sellaisia vertailuja. Käytössä on aivan toisenlainen menettelytapa.

Tänään suomalaiseen someen ilmestyi jakoon eurooppalaiseen tietokantaan perustuva väärinkäsitys. Euroopan lääkevirasto EMA:n alaisuudessa toimiva EudraVigilance toimii lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutusrekisterin ylläpitäjänä. Se kerää, laskee ja julkaisee tietoja EU-alueella ilmoitetuista epäillyistä haittavaikutuksista. EudraVigilancen julkaisuista saadaan ajankohtaista tietoa samalla tavalla kuin VAERS-tietokannasta. Aivan samoilla rajoitteilla. Luvuista ei pystytä päättelemään syy-yhteyksiä. Tämän rajoitteen hyväksyminen on äärimmäisen vaikeaa rokotepelottelijoille.

EudraVigilance tekee onneksi lukijoilleen heti selväksi millaisia virheellisiä johtopäätöksiä heidän tiedoistaan ei kannata tehdä. Jos vain rokotepelottelijat osaisivat ja uskaltaisivat lukea niitä. Jotkut heistä lukevatkin nämä kohda, mutta päättävät olla välittämättä niistä. Sellainen ei ole rehellistä toimintaa. Se on valitettavasti kovin yleistä toimintaa. 

 Ja ne tärkeät kohdat EudraVigilancen sivulta ovat nämä:

Kun tarkastelet web-raporttia lääkkeen tai vaikuttavan aineen epäillyistä haittavaikutuksista, on tärkeää ymmärtää tämän web-raportin suhde lääkkeen yleiseen turvallisuusprofiiliin.

Jäljempänä on lueteltu tärkeitä näkökohtia, jotka kannattaa ottaa huomioon web-raportin tarkastelussa.

  • Jotta lääke hyväksyttäisiin käyttöön, sen hyötyjen pitää olla suuremmat kuin tiedossa olevien haittojen. Kun lääke hyväksytään, hyöty-haittatasapaino on arvioitu ja hyötyjen on siis katsottu olevan suurempia kuin haittojen. Kaikki tällä verkkosivustolla saatavilla olevat tiedot koskevat lääkkeitä, jotka on arvioitu tällä tavalla ja hyväksytty käyttöön Euroopan talousalueella.
  • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot koskevat epäiltyjä haittavaikutuksia eli sellaisia vaikutuksia, joita on havaittu lääkkeen antamisen tai käytön jälkeen. Nämä epäillyt haittavaikutukset eivät kuitenkaan välttämättä liity lääkkeeseen tai ole sen aiheuttamia.
  • Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, ja on tärkeää huomata, että suurin osa ihmisistä käyttää lääkkeitä kokematta minkäänlaisia haittavaikutuksia.
  • Ennen kuin lääke tuodaan markkinoille, sen turvallisuutta ja tehokkuutta koskevat tiedot perustuvat lääkkeen käyttöön kliinisissä tutkimuksissa. Kliinisissä tutkimuksissa ei kuitenkaan välttämättä havaita kaikkia haittavaikutuksia, koska tutkimuksiin osallistuu vain rajallinen määrä potilaita. Joidenkin haittavaikutusten kehittyminen saattaa myös kestää kauan, ja niitä voi alkaa esiintyä vasta sitten, kun kliininen tutkimus on jo päättynyt. Lisäksi kliinisiin tutkimuksiin osallistuvat ihmiset ovat usein (mutta eivät aina) terveitä tai heillä ei ole muita sairauksia tai he eivät yleensä käytä muita lääkkeitä. Tilanne on kuitenkin toinen, kun lääkettä käytetään ”oikeassa elämässä”. Sen vuoksi jatkuva valvonta kliinisen tutkimuksen jälkeen on olennaista lääkkeen kattavan turvallisuus- ja tehokkuusprofiilin säilyttämiseksi. Kaikkia Euroopan talousalueella käyttöön hyväksyttyjä lääkkeitä valvotaan jatkuvasti.
  • Haittavaikutusilmoitus voidaan tehdä, jos on aihetta epäillä, että haittavaikutus liittyy lääkkeeseen. . Se ei välttämättä tarkoita, että lääkkeen ja haittavaikutuksen välinen yhteys olisi vahvistettu; haittavaikutus voi olla myös muun tekijän aiheuttama. Se voi aiheutua esimerkiksi siitä sairaudesta, jota varten lääkettä käytetään, tai potilaan käyttämän kahden tai useamman muun lääkkeen yhteisvaikutuksesta.
  • Ilmoituksia on tarkasteltava kaikkien lääkkeestä saatavilla olevien tietojen perusteella. Lääkkeen käytöstä maailmanlaajuisesti peräisin olevien spontaanien ilmoitusten lisäksi on myös kliinisistä tutkimuksista, muista tutkimuksista ja tieteellisestä kirjallisuudesta peräisin olevia ilmoituksia. Lääkkeen hyödyistä ja haitoista voidaan tehdä vankkoja päätelmiä vasta sitten, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot on arvioitu.
  • Tällä verkkosivustolla olevien tietojen perusteella ei voida määrittää haittavaikutuksen ilmaantumisen todennäköisyyttä. Sitä varten on otettava huomioon myös muuta tietoa, esimerkiksi kuinka monta ihmistä käyttää lääkettä ja kuinka kauan se on ollut markkinoilla.
  • Verkkosivuston tiedot ovat vain osa kaikista tiedoista, joita Euroopan lääkevirasto ja kansalliset lääkevalvontaviranomaiset käyttävät lääkkeen hyötyjen ja haittojen seurannassa sen jälkeen, kun lääke on hyväksytty. Muuntyyppisiä tietoja ovat esimerkiksi markkinoille tulon jälkeiset turvallisuustutkimukset, kliinisten tutkimusten tiedot ja uudet toksikologiset tiedot.


Kuten olemme aikaisemmin todenneet, kaikki rokotepelottelijat eivät välitä näistä kohdista. He katsovat vain lukuja ja tekevät niistä omat johtopäätöksensä, vastoin tietokannan ilmoittamia rajoitteita ja puutteita. Tämän virhepäättelyn (tai tarkoituksenmukaisen päättelemättä jättämisen) seurauksena nettiin laitetaan jakoon seuraavanlaista kamaa.

 

 

Pienen utelun jälkeen sain selville mistä lähteestä kyseisen väitteen kirjoittaja oli saanut tuon luvun.

Brian Shilhavy kirjoitti tähän tietokantaan perustusvista luvuista Health Impact News sivustolla. Tuttu sivu kaikille vaihtoehtouutisoinnin faneille. Hän esitteli näiden haittavaikutusilmoitusten yhteenlaskettuja tietoja. Neljän eri rokotteen (Moderna, Biontech, AstraZenecan ja Janssen) kohdalla on julkaistu neljä eri haittavaikutusraporttia. Niiden luvuista saadaan kauhean korkealta vaikuttava luku:

Their report through May 22, 2021 lists 12,184 deaths

Järkyttävää! 

Jos luku siis muka tarkoittaisi, että he ovat kuolleet rokotteisiin. Ja sitähän luku nimenomaan EI tarkoita, kuten tuolla ylempänä opimme. Tietenkään Shilhavy ei mainitse lukijoilleen niitä EudraVigilancen ilmoittamia tietokannan rajoitteita. Hän ei halua seuraajiensa tietävän, että he ovat mielipidevaikuttamisen kohteena.

24.5.21

Littarit vs SpaceX

SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) kehitti ja rakensi Falcon 9 kantoraketin. Tämän raketin avulla voidaan laukaista kamaa planeettamme kiertoradalle JA sitten kantoraketti palautuu takaisin uusiokäyttöä varten.

Aivan kuten ennenkin, littari reagoi omaa maailmankatsomustaan uhkaavaan materiaaliin denialismilla. Satelliitin ottama toistuva kuva, jossa näemme planeettamme pyörivät akselinsa ympäri? Väärennöksiä! Videostriimi suoraan avaruusasemalta, jossa astronautit pyörivät ja kieppuvat painottomassa tilassa? Tietokone-efektejä! Miten ne painottomuutta feikkaavat kaapelit sitten muka toimivat, kun useampi astronautti tai esine "leikkaa" kaapeleiden lävitse toistuvasti? Ei tarvitse selittää! Littarille riittää vain väittää, että ne ovat efektejä. Perustelut ja todisteet väärennöksistä ovat heille turhia. Kaikki edeltävätkin todisteet on ohitettu samalla taktiikalla. Miksi ei kaikkein tuoreimpiakin todisteita ohitettaisi samalla tavalla?

Littarien ajattelumaailmassa ei hyväksytä avaruusasemia tai satelliitteja. Sellaisia rakennelmia ei saa kiertää heidän kiekkoaan, sillä näillä aparaateilla todetaan jatkuvasti kiekon olevankin planeetta. Siksi matkustaminen avaruuteen on todettava mahdottomaksi. Kiertoradalle asti päätyvät avaruusraketit ovat heidän mielestään lavastuksia, huijauksia ja erikoisefektejä.  Ne eivät sovi litteän maan mallien mittakaavoihin. Aurinko ja Kuu ovat vain muutaman sadan mailin päässä heidän kiekostaan. Riippuen mitä litteän maan teoriaa he käyttävät.

Lopulta ihan jokaiselle halukkaalle littarille ilmestyi mahdollisuus nähdä kantorakettien toiminta omin silmin. SpaceX julkaisee aina etukäteen laukaisujen aikataulut ja sijainnit. Samoin Falcon 9 kantorakettien laskeutuminen tapahtuu etukäteen sovittujen aikataulujen mukaisesti. Raketteja ihailevat yleisöt lataavat kännykkävideoitaan koko maailman katseltaviksi. Korkeuksista laskeutuu kirkkaalla liekillä vauhtiaan hidastava kantoraketti. Se rikkoo laskeutuessaan myös äänivallin. Sen pamaus kuuluu kauas. Ongelmana onkin enää se, etteivät littarit halua nähdä raketteja omin silmin. Halu suojella omaa maailmankuvaa ylittää halun selvittää pitääkö maailmankuva paikkansa. Selitykset sille miten nämä julkiset tapahtuvat ovat jotain muuta mitä SpaceX ja Nasa väittävät jäävät uupumaan.


 

 


 


 


Joko tuhannet ihmiset ovat mukana salaliitossa lataamassa näitä laskeutumisvideoita sosiaaliseen mediaan, tai ehkä raketit eivät olekaan tietokoneella tehtyjä efektejä.

Litteän maan kannattajan psykologinen suojamuuri joutuu kovalle rasitukselle. Kuka tahansa heistä  pystyisi näkemään kantorakettien laukaisun kiertoradalle. Sekä rakettien paluun avaruudesta maankamaralle. Sekä kuulemaan rakettien päästämät äänet. Sitä varten tarvitsee vain matkustaa laukaisupäivänä paikalle ja kohdistaa laadukas kamera nousua ja laskua kohden.

Miksi edes vaivautua kirjoittamaan littareista? Koska he ovat hyvä osoitus siitä miten huonoon kognitiiviseen jamaan ihmiset voivat lopulta jumittua. Tämä on se huuhaa-maailman likakaivon pohja, jonne päädytään kuulentojen lavastamiseen uskomisen ja aggressiivisen tiedevastaisuuden kautta. Lähdekriittisyyden puute on olennainen osa tätä matkaa. Tärkeimpänä puutteena on kuitenkin halu oikeasti kyseenalaistaa omia uskomuksiaan. Jos tämä askel jätetään tekemättä, niin ihminen jää jumiin sinne litteän maan piiriin.

21.5.21

Maria Nordin VS Uppo-Nalle

 Ihmiskunta ansaitsee tulevaisuutensa. Olkoon se minkälainen tahansa. Näin lohdutan/vihastutan itseäni, kun muistan Maria Nordinin olevan olemassa.

Tuoreimmissa sometus tuotoksissaan Nordin ottaa kantaa uuteen Uppo-Nallen teatteriesitykseen. Kivinokan kesäteatteri aikoi esittää 40-vuotta vanhan näytelmän. Mutta kauhistusten tupakointikaappi! Näytelmän ennakkotekstissä mainitaan rokotteet! Se nostatti rokotevastustajien parissa erittäin aktiivisen somekampanjan teatteria vastaan.Rokotusten esittäminen hyvänä asiana nostatti tietenkin raivoa rokotevastustajissa. Kukaan ei tuntunut tietävän, että Uppo-Nallen alunperin kirjoittanut Elina Karjalainen eli ja kirjoitteli juuri silloin, kun Corynebacterium diphtheriae saatiin kuriin rokotteilla. Eli tuttavallisemmin tunnettu kurkkumärä. Siksi rokotemyönteisyys on erittäin ymmärrettävää kontekstia kirjailijan tuotoksissa.

 Palautetta lähetettiin teatterin suuntaan. Palaute ei aina ollut ihan asiallista.

Teatterinjohtajan mukaan palautteen sävy on ollut erittäin julmaa.

– Tästä on tullut ihan hirvittävän aggressiivista palautetta ja hyökkäyksiä meidän teatteria kohtaan. Viestejä on tullut somessa ja sähköpostilla. Minulle on soiteltu hävyttömiä puheluita ja uhkailtu, Kinnaslampi sanoo.

– Eilen piti sulkea koko puhelin. Siellä oli muutama sellainen asiaton kommentti, että tullaan pesäpallomailan kanssa. On uhattu lapsiasiavaltuutetulla ja rikospoliisilla. Eihän me olla tehty mitään rikosta, Kinnaslampi toteaa.

 

Näitä vaatimuksia esitettiin varmasti useamman ryhmittymän suunnalta. Yksi niistä oli Maria Nordin:


Luit oikein. Nordin kertoo ihan avoimesti koko maailmalle, että lääkäri ja neuvola jäävät toissijaiseksi äidin omien mielipiteiden taakse. Onhan se yksi tapa kasvattaa lasta.

Noh. Kesäteatteri ilmoitti korvaavansa kyseisen alkuperäisen "rohkeusrokotteen" jollain toisella kohtauksella. Suureksi pettymyksekseni teatteri taipui rokotevastustajien vaatimuksiin.

18. päivä Nordin vastasi kohtauksen muutokseen kiitollisuutta viestivillä emojeilla.

Uutisointi teatterin vastaanottamista uhkauksista oli laajaa. Se tuli varmasti vastaan myös Nordinin uutissyötteessä. Kelkka kääntyi.

21. päivä Nordin kertoi, ettei teatterin olisi kannattanut muuttaa kohtausta.


Ihan ymmärrettävää PR-toimintaa Nordinilta. Ei kannata avoimesti assosioitua väkivallalla uhkaileviin piireihin. Nyt kesäteatteri on taipunut painostukseen, joten uhkailijat ovat todenneet keinonsa toimivaksi tavaksi vaikuttaa. Taiteilijoiden ilmaisunvapautta on karsittu, koska tietty osa suomalaisista vastustaa rokotteita. Se ei ole ainakaan minulle mikään pikku juttu. Isoäitini teki pitkän uran teatterissa. Siksi minua vit-eikun-harmittaa suunnattomasti tällainen perseily kesäteatteria kohtaan.

Rokotevastaisten aktiivisuuden vastaista toimintaa kannattaa pohtia useamman mietintämyssyn voimin. Yhdysvalloista tuttu antivaxxx meno on nyt todellisuutta myös Suomessa.

10.5.21

15 vuotta PA-bloggailua

Uskottavaa ja täysin totta! Olen vaivautunut kirjoittelemaan tänne Bloggeriin viidentoista vuoden ajan. 4375 kirjoituksen jälkeen on pienen kertauksen aika. 

Näiden vuosien aikana useampi huuhaa-sivusto on alkanut ja lopettanut toimintansa. Erilaisia rahastusviritelmiä tulee ja menee. Usein ne ilmenevät vain vanhojen rahastusten pieninä variaatioina. Magneettirannekkeista hologrammitarroilla varustettuihin tasapainorannekkeisiin. Eikä unohdeta niitä ShooTAG-punkinkarkoittimia. Bemer, Valkee, OneCoin, WinCapita, jne. Suomalainen metodi tyylinen huijaus on varmasti toistumassa jossain muodossa tässä lähiaikoina. Missä ihmisten lompakko, siellä lumevaikutuksiin perustuva väite.

Paholaisen asianajaja-blogi pääsi kotimaisten homeopaattien tietoisuuteen. Osallistuin luennolle ja edessäni istuva nainen kuiskasi vieressä istuvalle naiselle, että tilaisuuteen kuulemma saapuu itse "paholaisen asianajaja". Olen osallistunut näille luennoille eri vuosina. Tilaisuuksissa opin, että homeopaatit puhuvat aivan eritavalla, kun yleisö on täysin homeopatiamyönteistä. Toimittajille voidaan antaa aivan erilainen kuva suhtautumisesta esim. rokotteisiin. Homeopaatti Liisa Sulkakoski kertoi yleisölleen Tampereella vuonna 2009, ettei voi virallisesti vastustaa rokotteita mutta käytännössä vastustaa niitä.

Sittemmin nimeni tunnistetaan, jos luennoille on ilmottauduttava etukäteen. Jolloin esitelmiin tehdään pikaisia muunnoksia tai tiettyjä homeopatian menestystarinoita jätetään mainitsematta yleisölle.

Tämän takia toimittajien täytyy olla erikoisen valppaana, kun haastattelevat homeopaatteja.

Blogini alkupuoliskolla olin ahkerasti luomisopin uusimman vaateekaavun kimpussa. Älykäs suunnitelma yritti uskotella maailmalla, että se oli ihan aikuisten oikeaa tiedettä. Luin ahkerasti älykkään suunnitelman kirjoja ja osallistuin mm. professori Matti Leisolan järjestämälle luentosarjalle Espoossa. Professori Tapio Puolimatka postitti jopa minulle kirjojansa, jotta voisin blogata siistä. Niistä suosituin sarja oli "Näin menetin uskoni evoluutioteoriaan".

  
Minulle selvisi useaan otteeseen, ettei kasvatustieteen professori ole kaikkein luotettavin taho evoluutioteorian kritisoimisessa.  Hän näytti hyväuskoisena suoraan toistavan yhdysvaltalaisten IDeistien tuottamia väitteitä. Tapsa ei tiennyt välimuodon määritelmää tai ymmärsi (vahingossa?) surkastuneiden elinten määritelmät väärin.

 Vuoteen 2015 mennessä älykäs suunnitelma oli käytännössä kuollut pois. Se oli liian akateemiselta näyttävää tavallisille kreationisteille, liian turhaa oikeassa tieteessä. Intelligent Design (ID) liike perusti ihan omia julkaisujaan, jotta materialistinen ateismin syövyttämä akateeminen maailma ei onnistuisi sensuroimaan ID:n vääjäämätöntä voittoa. Mutta nämä julkaisut haudattiin IDeistien omasta toimesta kaikessa hiljaisuudessa.

Älykkään suunnitelman lerpahtamisen koittaessa kotimaiset luomisuskovaiset piirit aktivoituivat sukupuolineutraalin avioliittolain vastustamisessa. Uusi kansalaisaloite mahdollistaisi avioliiton samaa sukupuolta olevien välille. Rummutin blogissani kansalaisaloitteen puolesta. Siitä alkoi upea nettikädenvääntö, kun Tapsa ja kumppanit alkoivat argumentoimaan uutta avioliittolakia vastaan. Professorin asiantuntijalausunto käytiin läpi blogissani: 

Professori Puolimatka matkustaa sukupuolineutraalin avioliittolain maailmaan, osa 1

Professori Puolimatka matkustaa sukupuolineutraalin avioliittolain maailmaan, osa 2

 Tapsan asiantuntijalausunto pääsi ihan eduskuntaan asti. Sukupuolineutraali avioliittolaki tuli voimaan, jolloin sen vastustajat tekivät vasta-aloitteen. Sitä käsiteltiin eduskunnassa, jolloin Tapsa pääsi ihan sinne paikanpäälle puhumaan asiantuntijana, kuten muistamme Professori Puolimatka goes to Eduskunta, kakkamyrsky horisontissa tapauksessa. Tuolloin Puolimatka oli röyhkeimmillään ja bluffauksessaan kaikkein epärehellisimmillään. Se oli saavutus ottaen huomioon professorin monet aikaisemmin kikkailut.

Kaiken tämän seassa on ollut salaliittoteorioita, avaruusolentojen metkuja sekä kaikkien rakastama koko kansan ortopedi Antti Heikkilä. Oi Antti, odotan innolla mitä keksit seuraavaksi.

Vuonna 2017 Tuure Boelius osoitti miten paljon työtä seksiaalivähemmistöjen puolesta täytyy vielä tehdä Suomessa.

Horisontin takaa ilmestyy aina uusia kasvoja ja ääniä, joista saan runsaasti sisältöä tuleviin bloggauksiini. Varsinkin koronapandemian aikakausi paljasti miten laajalle rokotevastaisuus ja terveysviranomaisiin kohdistetut salaliittoteoriat ovat levinneet suomalaisissa. Työnsarkaa riittää.

 Aion jatkaa kirjoitteluani. Kaikista vastalauseista huolimatta. Kunhan vastaani tulee tarpeeksi stimuloivaa ja massasta poikkeavaa huuhaata. Tyylini pysyy entisellään. Vinoilu, epäsovelias kielenkäyttö ja sallitut rajat ylittävä sarkasmi eivät katoa. Voipi olla, että iän myötä muutun vain entistä yrmymmäksi bloggaajaksi.

Facebookissa Paholaisen Asianajaja -blogi ryhmä jatkaa myös toimintaansa yli 4600 jäsenen voimin. Kiitos kaikille teille, jotka jaksatta mellestää ja rellestää siellä.