11.1.11

Näin menetin uskoni evoluutioteoriaan, osa 5

Tapio Puolimatkan Tiedekeskustelun avoimuuskoe lähestyy loppuaan. Jokaisessa luvussa toistettu muistutus siitä miten "tieteessä on suljettu pois luomisteoria" on puuduttanut mieleni, mutta onneksi osaan skipata kyseisen kertauksen yli aina tarvittaessa. Lupasin etsiä kirjasta jotain kehumisen arvoista tekstiä. Sitä löytyi. 

Ainakin parissa kohtaa olen aivan täysillä Puolimatkan puolella. Taistellessaan naturalistien virhepäätelmiä vastaan hän saa ainakin yhden kohdan täysin oikein. Kun naturalistiateistimaterialisti argumentoi Jumalan olemattomuuden puolesta vetoamalla evoluution toimintamekanismeihin, syyllistyy hän virhepäätelmään. Vaikka evoluutioteorian kaikki kohdat olisivat alusta loppuun täysin oikein, niin se ei missään muodossa tarkoita ettei Jumalaa ole olemassa. 

Puolimatka on todennut, että kaikkivaltiaana olentona Jumala ei ole rajoittunut valinnanvapauden saralla. Luoja olisi voinut luoda minkälaista elämää milloin tahansa (Hän sattui valitsemaan yhteisen polveutumisen rajoihin menevät elämänmuodot). Vaikka luonnonvalinta toimii tai jopa makromutaatioita putkahtelisi kaikkialla, niin se ei tarkoita etteikö jossain muualla Jumala katselisi maailmansa menoa. Eihän taskukellon toimintaperiaatteiden ymmärtäminen tarkoita sitä, etteikö jossain olisi kelloseppiä. Emmekä me tiedä ovatko sattumanvaraisilta näyttävät mutaatiot oikeasti sattumanvaraisia vai Jumalan ohjaamia.

"Perimmäinen vastakkainasettelu ei ole luomisen ja evoluution välillä, vaan sen välillä, ohjaako Jumala kaikkia fysikaalisia ja biologisia prosesseja vai ei. Perustava vastakkainasettelu voidaan ilmaista sanoilla luominen - ohjaamaton evoluutio, jolloin luomisen alle sijoittuu myös evoluutiomekanismeilla luominen. Teistin kannalta on ilmeinen tosiasia, että Jumala käyttää joitakin evoluutiomekanismeja, sillä on ilmeistä, että lapset eroavat vanhemmistaan. Kysymys on lähinnä siitä, missä määrin Jumala on käyttänyt näitä mekanismeja luodessaan eläinmaailman moninaisuutta. Luominen - evoluutio vastakkainasettelu on tässä suhteessa harhaanjohtavaa."
s. 433 IDeisti Michael "IC" Behe hyväksyy lajien yhteisen polveutumisen. Perusteluina hän käyttää mm. pseudogeenien sanomaa (Edge of Evolution-kirjassa). Mutta hänen mielestä Jumala on ohjannut makrotason muutoksia. DNA:t on ladattu valmiiksi monimuotoisuuden informaatiolla (joita enkelit sitten suojelevat liialta rappeutumiselta). Näin vältetään ohjaamattoman evoluution painajainen. Puolimatka pitää tyhjästä luomista ja asteittaista kehityksen ohjausta yhtä loogisina vaihtoehtoina luomisteoriassa. Kuitenkin seinäruusuksi jäi jälleen kerran se deismin muoto, jossa Jumala on luonut maailmankaikkeuden Big Bangillä, mutta ei ole sen jälkeen sekaantunut maailmankaikkeuden menoon. Eli ihmiset olisivat kehittyneet ohjaamattoman evoluution kautta, mutta maailmankaikkeus olisi Jumalan luoma. 

Takaisin siihen Puolimatkan tärkeään pointtiin. Vaikka evoluution mekanismit olisivat toimivia, niin se ei kumoa Jumalaa pois Hänen valtaistuimelta. Katsos, kyseiset mekanismit todistavatkin Jumalan puolesta.

"Päinvastoin, kyseisten mekanismien olemassaolo kertoo luonnon olevan älykkäästi suunniteltu. Eliöiden kyky muunteluun on tärkeä tekijä niiden kyvyssä säilyä hengissä olosuhteiden muuttuessa. On vaikea nähdä, miten tämä kertoisi siitä, ettei Jumala ole luonut maailmaa."
S. 430 Evoluution toimivuudella ateismiaan perustelevat eivät ole mitenkään osoittaneet, ettei jumalolentoja ole olemassa. Siinä Puolimatka on aivan oikeassa! Evoluutio osoittaa meille vain sen, että jumalolennot ovat turhia. Ylimääräisiä. Irrelevantteja. Tämä on tietenkin pahempaa kuin olla olematta. Puolimatka tyytyy toteamaan, että ateistit syyllistyvät virhepäätelmään. Kirjassa on hyvää myös se miten Puolimatkan monimutkaisempi argumentaatio naturalismin turhuudesta tuli vihdoinkin selkeästi esille. Olen kyllä kuunnellut professorin luentoja kyseisestä aiheesta, mutta en vaan millään ymmärtänyt mikä siinä lopulta muka on paha ongelma. 

Sivulta 451 lähtien on vuorossa naturalismin rajua läpsimistä. Puolimatka käy läpi puuduttavan yksityiskohtaisesti naturalismin heikkoudet. Tämä jumalattomien suosikki maailmankuva ei tarjoa tyydyttävää selitystä tietoisuuden, tahdon vapauden, järjellisen ajattelun, henkisen minuuden, moraalin, elämän täyteyden ja ihmiselämän pyhyyden pohtijoille. 

Viimeinen kohta oli tosin hauskaa luettavaa, sillä naturalismin heikkoudeksi luetaan se, ettei se selitä jotakin juutalais-kristillisestä perinteestä. Aivan kuten klassisen musiikin heikkous on se, ettei sillä voi hitsata teräsputkia. Naturalismin kuolinvuoteelle lasketaan monta ruusua. Kiteyttäisin kaiken kritiikin aivan liian yksinkertaistavalla tavalla näin: Maailma on OK paikka, jos oletamme sen olevan Puolimatkan määrittelemän Jumalan luomaa. Tuolla tavalla ihminen löytää kestävät perustelut moraalille, tieteen tekemiselle ja yleensäkin elämiselle. Tieteen mysteerit selviävät, kunhan Jumalan kaikkivoipaisuus otetaan mukaan tutkijoiden työkalulaatikkoon. Naturalistit joutuvat haahuilemaan ratkaisemattomien arvoitusten keskellä. Naturalistit menettävät tuhoutumattoman perustelun ihmisoikeuksille. Naturalistit luopuvat ihmismielen järkiperäisistä perusteluista. Naturalistit eivät osaa selittää mistä tietoisuus tai mikään muukaan tulee.

"Näyttää siltä, ettei naturalismi pysty selittämään mitään näistä korkeammista inhimillisen toiminnan tasoista. Tällä hetkellä yksikään naturalisti tuskin edes väittää pystyvänsä selittämään niitä perimmäisistä fysikaalisista hiukkasista käsin. Koske ne sopivat luontevasti teistiseen näkemykseen, jonka mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ne tarjoavat todistusaineistoa teismin puolesta naturalimia vastaan."

S. 461 Sitten Puolimatka tarjoilee lukijalla todistelun kristinuskon paremmuudesta.

"Koska ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, hänessä on ominaisuuksia kuten järjellisyys, moraalinen toiminta, persoonallisuus ja kyky persoonallisiin suhteisiin, jotka kuvaavat jotakin Jumalasta. Niinpä kristinuskon totuutta voidaan perustella seuraavanlaisen päättelyketjun avulla: Jos kristinusko on totta, järjellisyys, moraalisuus ja persoonallisuus luonnehtivat ihmistä Jumalan kuvaksi luotuna olentona. Kokemuksemme näyttäisi tässä suhteessa tarjoavan vahvaa todistusaineistoa sen puolesta, että kyseiset piirteet itse asiassa ovat olennainen osa ihmisyyttä. Niinpä nämä piirteet tarjoavat tukea kristinuskolle."
Muiden pitäisi osoitaa, että heillä on parempi selitys havaituille ominaisuuksille ihmisissä. Selitystä odotellessa voimme ihmetellä onko Puolimatka koskaan lukenut Vanhaa testamenttia. Sivulla 463 hän kirjoittaa jotakin luomisnäkemyksen tarjoamasta perustelusta ihmisoikeuksille.
"Luomisnäkemyksen pohjalta tulee ymmärrettäväksi, miksi kaikilla ihmisillä on ehdoton ihmisarvo, koska jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja on Jumalan ehdottoman rakkauden ja arvostuksen kohde. Eri ihmisissä korostuvat eri puolet Jumalan kuvasta kuten älykkyys, hyväntahtoisuus, moraali, sosiaalisuus, liikunnallisuus. Älyllisesti kehitysvammainen on yhtä lailla Jumalan kuvaksi luotu olento kuin Einstein - heissä vain korostuvat eri puolet Jumalasta."
Kolmas Mooseksen kirja muistuttaa meitä siitä, että ehdoton ihmisarvo ja rakkaus sisältää joitakin ehtoja. 3 Moos. 21:17-23 sisältää suoraan Jumalalta tulleet ohjeet siitä ketkä kelpaavat palvomaan Häntä temppelissä. Onneksi Hänen mielipiteet muuttuivat hyväksyvämpään suuntaan kristinuskon myötä. 

Kirjan loppupuolella ilmestyy yksi outous. Puolimatka toistaa ilman epäilyksen tai kritiikin häivää väitteen professori Eric Piankan kauheuksista. Kyseinen evoluutioekologian professori oli pitänyt puheen Texasin tiedeakatemialle vuonna 2006. Puheessaan Pianka totesi, ettei ihminen ole sen kummoisempi olento kuin bakteeri. Sitten hän laukaisi täysillä; ihmisten liikakansoitus tuhoaa Maa-planeetan.

"Hänen mielestään tilanteen korjaamiseksi pitää ottaa nopeita askeleita. Hän katsoi ainoana ratkaisuna olevan, että ihmiskunnan väestö vähennettäisiin kymmenesosaan nykyisestä. Pianka suositteli, että 90 prosenttia ihmiskunnan väestöstä tuhottaisiin levittämällä lentokoneista ebola-virusta, koska ebola tappaa uhrinsa muutamassa päivässä. Puheen lopuksi kokouksen sadat osanottajat osoittivat hänelle suosiotaan seisomaan nousten."
S. 475. Karmeaa. Hirveää. Noin se naturalismi turmelee ihmisten moraalit. Ja tiedemiehet vielä taputtivat suosiota kansanmurhalle? Kauhistuttavaa. Mutta sanoiko Pianka oikeasti tuollaisia asioita yleisön edessä? Oliko hän oikeasti vaatimassa lasten, naisten ja miesten tappamista ebola-viruksella terrori-iskun muodossa? Lyhyt vastaus: Ei. Puhe oli täynnä ideologista paatosta ihmiskunnan ongelmista, mutta Pianka ei vaatinut ihmiskunnan 90 %:sta murhaamista. 

Hän oli päästänyt suustaan saman puheen seitsemän kertaa. Kauhistelua ilmeni vasta sen jälkeen, kun Forest Mims oli kuuntelemassa Piankan puheita. Mims kuvaili puhetta myöhemmin radikaalimmassa valossa. IDeistit räjähtivät raivosta. William Dembskin Uncommon Descent-blogissa ja muualla Discovery Instituten tiedotteissa kauhisteltiin kansanmurhaa vaativaa professoria, Dr Doomia. Dembski usutti Homeland Securityn Piankan perään. Mutta pro-ID Telic Thoughts-blogissa Mike Gene otti asian esiin viikko skandaalin ilmestymisen jälkeen. Miken mielestä Mimsin räikeimmät väittämät Piankan puheesta eivät pidä paikkaansa.

Since then, a partial transcript of the speech has come out. While the transcript does support some of Mims's account, and shows that Dr. Pianka's speech was a mixture of some rather extreme ideology and science, it fails to support the most egregious accusation. Because of this, and because of the nature of the accusation, we feel forced to conclude that Mims's report is premised on a terrible misunderstanding and misjudgment.
Kaiken kaikkiaan Tiedekeskustelun avoimuuskoe ei osoita evoluutioteoriaa kuolleeksi. Kun aiheena on koulujen oppikirjoissa olevat virheet, niin Puolimatka nostaa esiin elämän syntyyn liittyvät ongelmat. Evoluutioteorialla on useita ongelmia, mutta tässä kirjassa ei ilmennyt sitä kumoavaa aineistoa. Harmi. Kun Puolimatka toitottaa ettei naturalismi tarjoa edes perusteluja viisaalle ja hyveelliselle elämälle. Sivulla 477:
"Koska pelkistävän fysikalismin mukaan meillä ei ole aitoa tietoa arvoista, kuoleman jälkeisestä elämästä ja Jumalasta, meillä ei ole edellytyksiä elää viisasta ja hyveellistä elämää."
Täytyy varmaan kiittää Jumalaa siitä, että en ole tehnyt itsemurhaa. Jätän asian syvemmän pohtimisen vähemmälle. Sen sijaan lähden nauttimaan elämästäni jumalattomalla tavalla.

3 comments:

MrrKAT said...

Professori Puolimatkan joukkotiedotusvälineessä totena levittämänsä huhu..
"Pianka suositteli, että 90 prosenttia ihmiskunnan väestöstä tuhottaisiin levittämällä lentokoneista ebola-virusta"
..on itse asiassa jo niin kova että se olisi jo törkeä kunnianloukkaus (eikä "vain" kunnianloukkaus) Suomessa. Täällä kun ei ole niin puhevapautta kuin USA:ssa. Erityisesti paha, jos on kohteen vahingoittamistarkoitus.
(Huoraa ei saa sanoa huoraksi tai varasta varkaaksi julkisessa vahingoittamistarkoituksessa, vaikka totta olisivatkin, luin Jukka Kemppisen blogista).

Ja se kohdistuu Piankan lisäksi koko Texasin tiedeakatemiaan (400 henkeä TAS:sta eli Texas Academy of Science:stä oli paikalla hurraamassa).

Prof. Pianka ilmeisesti oli puhunut, että kun/jos veriteitse leviävä Ebola muuntuu apinassa ilmateitse ("airborne") leviäväksi, niin 90% ihmisistä käy köpelösti. Siitäkö se sitten on tänne muuttunut aktiiviksi lentoruiskutukseksi (?!).

(Jos TAS saa tietää mitä Jyväskylän proffa on naputtanut, niin voivatko täällä nostaa syytteen, nouseeko syyte ? ..ja saanko ostaa sipsipussit ja nami jännää mikä skandaali.. ;D)

MrrKAT said...

SAS/Citizen Scientist-blogissa löytyi Minsin itsensä raportti
Piankasta, jossa oli kyllä maininta lentokoneesta(airplane) ja sitten leviämisestä (spread) mutta "could" sanan kanssa. Että tietty Ebola voisi levitä jo yhden ihmisen kautta lentokoneessa USA:aan, kun Mims oli kysynyt tarkoittiko vain Afrikkaa. Ei siis Piankan "pitäisi"-toiveena vaan "voisi" -mahdollisuuden kuvauksena ja kaikki tämä oli vasta kokouksen JÄLKEEN heidän keskinäisessä emailissaan.

Very very baaad for Puolimatka.

JK. Kirja ei välttämättä taida ollakaan joukkotiedotusväline, mutta kyllä sekin kunnianloukkauspykälissä on selvästi kuvattu.

tyy said...

Jumala on outo hemmo