2.6.20

Kreationisti Suninen ja Nuoren maailman tuhnu

Kreationisti Jouni Suninen taitaa olla tällä hetkellä Suomen ahkerin luomisopin levittäjä. Käännöstekstiseinää pystytään parin päivän välein. UusiSuomi-sivustolla kreationistin tuotokset keräävät satoja kommentteja.

Päätin kurkistaa yhteen tuoreeseen tuotokseen mieheltä. Minkätasoista kamaa hän latelee internettiin?

Todisteet kertovat nuoresta maasta

Suninen on niitä luomisopin kannattajia, jotka luulevat maailman olevan nuori. Vain joitain tuhansia vuosia vanha. Jopa maailmankaikkeuden ikä lasketaan samaan haarukkaan. Maailmanlaajuinen vedenpaisumus jätti planeettamme pinnan ja meret nykyiseen muotoonsa n. 4300 - 4500 vuotta sitten, riippuen siitä miten kreationisti lukee Raamattuaan. Siinä ajassa on siis tapahtunut pikakelauksella järjettömän suuret määrät eroosiota, sedimenttien, vuoristojen sekä jokien muodostumista.

Miten nuoren maailman kreationistit hakevat tukea nuoruuden tunteilleen? Suninen listasi 18 kohtaa. Kappas. Hän on vaan kääntänyt suomeksi tämän mm. tältä sivustolta löytyvän listan, joka on alunperin Creation.com sivuston lista. Mukana on lähes kaikki tutut klassikot evo vs kreastionismi sodistani. Muutama uutuus on ilmestynyt valikoimaan. Käyn ne läpi pikaisesti. Jos sieltä sattumalta löytyisi jotain mielenkiintoista materiaalia. Kaikkien pettymykseksi Suninen ei osannut laittaa niitä alkuperäisen listan väitteiden viittenumeroita kohdalleen käännöksessään. Soo soo mitä laiskuutta! Yritän kuitenkin päätellä mikä lähdelistalta liittyy mihinkin väitteeseen.

1. Lazarus-bakteeri virkosi oletetusta 250 miljoonaa vuotta vanhasta suolainkluusiosta, mikä  osoittaa että ko. suolaesiintymän on oltava paljon nuorempaa perua.

Tyydyn toteamaan, että suolainkluusio on oletetusta iästään huolimatta nuorempi kuin se planeetta jossa se on muodostunut. Alkuperäinen Isolation of a 250 Million-Year-Old Halotolerant Bacterium From a Primary Salt Crystal paperi toki painotti sitä, että he olivat tarkkoja kontaminaation rajaamisessa tuloksistaan. Olisi ollut aivan helvetin upeaa, jos niin vanhoja bakteereja pystyisi poimimaan historian havinoista, mutta tiede on julma. Bakteerin perimää tarkastelemalla selvisi, että joko se osaa aikamatkustaa [Dr Who Theme Music] tai sitten se oli kuitenkin livahtanut jälkikäteen suolaan.

Kreationistin ensimmäinen väite rysähti heti kyljelleen ojaan.

2. Ihmisen genomin rappeutuminen sukupolviin kasautuvien haitallisten mutaatioiden seurauksena todistaa ihmislajin syntyneen vain tuhansia vuosia sitten.  Tämä voidaan suoraan laskea tunnetusta mutaatioiden kertymisnopeudesta.

Tyydyn toteamaan, että planeetalle elävien lajien perimän muutokset ovat eri asia kuin planeetan ikä. Mahdollinen perinnöllinen rappeutuminen ei kerro meille mitään planeetan iästä.

Kreationistin toinen väite ei liittynyt maailman ikään. Tämä ei vaikuta lupaavalta Sunisen kannalta.

3. Dinosaurusfossiilien verisolut, verisuonet ja proteiinit eivät vastaa evoluutioteorian olettamaa miljoonien vuosien ikää, vaan viittaavat siihen että fossiilit ovat nuoria.

 Väärin. Vaihtoehtona on se, että kehittyneen teknologian myötä pystymme havaitsemaan entistä paremmin DNA:n jäänteitä. Havainnon vastapainoksi, eli ongelmana iänmäritykselle, pitäisi löytää niitä dinosaurusten fossiileja samasta kerrostumasta vaikkapa isojen nisäkäs/kavioeläinten kanssa.  Toistaiseksi kun dinosaurusfossiilien iät asettuvat 65 miljoonaa vuotta vanhemmiksi.


4. Paksut, geologisten kerrostumien tiukasti laskostuneet kivijuonteet, joissa ei ole mitään merkkejä sulamisesta tai halkeilusta. Nämä todisteet pyyhkivät aikalaskelmista pois satoja miljoonia vuosia, ja osoittavat pehmeän sedimenttimassan äärimmäisen nopean muovautumisen Raamatun kuvaamassa tulvassa 4500 vuotta sitten.

Lyhyesti: ei.

Jos tuo olisi totta sillä tavalla kuin kreationisti haluaa sen olevan totta, niin kreationisti pystyisi osoittamaan aina ja kaikkialla missä menee tulvaa edeltävien, tulvan tuottamien ja tulvien jälkeisten kerrostumien rajat. Arvatkaa tapahtuuko tällaista ihmettä.

Kreationisti olettaa, että valtavat kerrostumat voivat poimuilla ilman selkeitä murtumien merkkejä vain märkinä.


5. Pystysuorat fossiilit. Näitä ovat ”miljoonien vuosien” geologisia kerrostumia läpäisevät vertikaaliset puunrunkofossiilit. Ne osoittavat nopean hautautumisen, ja hiiltä synnyttävän orgaanisen materiaalin kertymistavan. Nämä fossiilit kaatavat kuvitelman maakerrostumien miljoonia vuosia vanhasta iästä.

 Tällaisia kerrostumien läpi näkyviä fossiilipuita löytyy ympäri maailmaa. Kreationistin harmiksi ne eivät ole ongelma maailman vanhalle iälle. Vastauksia löytyy riippuen siitä mistä puufossiileista on kyse ja mistä kerrostumista niitä on löydetty. Saveen kasvaneet rämepuut ovat kasvaneet savikerrostumien kertyessä. Puiden hautautuminen ollut nopeaa. Vasta jälkeenpäin savi kovettui kiveksi. Kivikerrostumiin jäi selkeä jäljet puunrungoista, juurista ja silloisesta maaperästä. Kreationismin kannalta ongelmaksi tulee tällöin se, että tuo juuri täytyy olla vedenpaisumusta edeltävän maan pinta. Eiväthän puut kasva ja peity kesken vedenpaisumuksen.

Siksi onkin kreationismin kannalta harmillista, että puufossiilien juuristoa löytyy päällekkäisistä kerrostumista. Mikä tarkoittaisi, että metsiä kasvaa ja hautautuu monta kertaa kesken vedenpaisumuksen sedimenttien muodostumista. Mitä tietenkin tarkoittaa sitä, että kreationismi on paskapuhetta. Tämä on se syy miksi kreationistit eivät millään halua/uskalla/osaa tunnistaa niitä vedenpaisumusta edeltävien, aikaisten ja jälkeisten kerrostumien rajapintoja.

6. Kalliokerrostumat sijaitsevat toistensa päällä, mutta niiden kontaktipinnoissa ei näy juurikaan eroosiota todisteeksi pitkistä ajanjaksoista.  E.g. Redwall Limestone / Tapeats Sandstone in the Grand Canyon (more than a 100 million year gap). Esimerkiksi Grand Canyonissa ei näy paljonkaan eroosiota.

 Potaskaa. Grand Canyonin laajalta alueelta löytyy kohtia, joissa on nähtävissä eroosiota kerrostumien välissä. Kerrostumia ei muodostu aina kaikkialla. Siksi voimme tänään kävellä sellaisten kallioiden päällä, jotka ovat miljoonia vuosia vanhoja. Jos kyseiset kalliot peittyvät joskus sedimenteillä, niin silloin muodostuu tuollainen samanlainen kreationistin ihmettelemä "kadonnut ajanjakso" vanhan kallion ja uuden sedimentin välille.

7. Suolapitoisuus maailman vanhimmassa järvessä on vastoin sen oletettua ikää, ja viittaa sen muodostumiseen Nooan tulvan jälkeen. Sama koskee merien suolapitoisuutta.

Järvien suolapitoisuus on eri asia kuin planeetan ikä.

8. Eroosion määrä Niagaran putouksissa ja vastaavissa paikoissa (Britteinsaarten rantaeroosio ym.) on yhdenmukainen maailmanlaajuisen tulvan jälkeisten vuosituhansien kanssa.

Vesiputouksien ja rantojen eroosion määrä ovat eri asia kuin planeetan ikä. Ja jos kreationisti haluaa laskea vesiputouksien ikää eroosion määrällä, niin kreationisti on hyvä ja selittää miksi Niagaran putoukset ja Grand Canyon on niin erikokoiset.

9. Stalaktiittien ja stalagmiittien kasvuvauhti kalkkikiviluolissa on yhdenmukainen useiden vuosituhansien iän kanssa, ei miljoonien vuosien.

Kalkkikiviluolien muodostuminen on eri asia kuin planeetan ikä.


10. Kaikissa hiiliesiintymissä löytyvä Carbon-14 kertoo siitä, että hiili on vain tuhansia vuosia vanhaa.

Vääristelyä, jossa unohdetaan millaisia määriä sitä C-14 löytyy, miten sitä voi muodostua lisää hiilestä kosmisen säteilyn tai uraani-torium sarjan kautta, ja miten sitä voi siirtä hiiliesiintymiin myös bakteerien myötä.


11. Radioaktiivisten elementtien hajoamisen tuottama helium, jota on säilynyt graniitissa olevissa zirkonikiteissä, viittaa 6000 +/- 2000 vuoden ikään, eikä oletettuihin miljardeihin vuosiin.

Suninen kirjoittaa kreationisti Humphreyn RATE-projektin mittauksista. Tyydyyn viittamaan vanhan maailman kreationisti Gary H. Loecheltin selvityksiin RATE-projektin ongelmista. Yksi kiva seuraamus Humphreyn mittauksista on radioaktiivisen toiminnan ajanjakson supistaminen niin lyhyeksi. Se tarkoittaisi maan kokeneen melkoisen säteilylämmön, joka mysteerisesti ei kiehauttanut elämää korpuksi planeetalta.

12. Lyijyn määrä syväporauksien ja matalaporauksien zirkoninäytteissä on samanlainen. Kuitenkin sitä pitäisi olla syväporausnäytteissä vähemmän, johtuen suuremmasta kuumuudesta joka aiheuttaa korkeampia hajoamisnopeuksia oletettujen pitkien ajanjaksojen aikana. Jos näytteiden iät ovat vain tuhansia vuosia, se selittää samankaltaisuuden.

 Lähde tälle väitteelle näyttäisi olevan lähde numero 14 Gentry, R., et al., Differential lead retention in zircons: Implications for nuclear waste containment, Science 216(4543):296–298, 1982; DOI: 10.1126/science.216.4543.296.. Se vie ihan oikean tieteellisen paperin äärelle. Ei liene mikään ylläripylläri, että Suninen ei lukenut tätä 80-luvulla julkaistua paperia. Jos hän olisi lukenut sen, niin hän olisi nähnyt tämän kohdan:

"At a burial depth of 3000 m (~200°C), we calculate that it would take 5 · 1010 years for 1 percent of the Pb to diffuse out of a 50 μm crystal.
At 2200 m (-150°C) it would take 7.4  x l0 13 years, and at 1000 m (-100°C) it would take 7.7 x 10 17 years for 1 percent loss to occur (16)."

Eri syvyyksistä otetuista näytteistä löytyi erilaiset hajoamisnopeudet. Mutta samojen mittausten perusteella niiden hajoamisnopeudet pelkästään yhden prosentin määrällä ovat luokkaa n. neljä kertaa koko maailmankaikkeuden ikä. Millainen erojen pitäisi olla, jotta se muka on ongelma vanhalla planeetalle?

13. Todisteet hiljattain tapahtuneesta vulkaanisesta aktiivisuudesta kuussa, vastoin sen oletettua valtavaa ikää. Kuun olisi pitänyt jäähtyä kauan sitten, jos se olisi miljardeja vuosia vanha.

Kyseinen "hiljattain tapahtunut" aktiviteetti tapahtui n. 2,5 miljardia vuotta sitten.

14. Magneettikenttien olemassaolo Uranuksessa ja Neptunuksessa, joiden pitäisi evoluutiouskontoon kuuluvien pitkien aikakausien perusteella olla ”kuolleita”. Lähtien siitä että aurinkokuntamme on vain tuhansia vuosia vanha, fyysikko Russel Humphreys ennusti tarkasti Uranuksen ja Neptunuksen magneettikenttien vahvuuden.

 Potaskaa. Humprhey ei ennustanut vahvuuksia. Kreationistin pitäisi ensin osoittaa, että "evoluutiouskon" perusteella on muka oletettu kyseisten planeettojen magneettikenttien kuolleen. Ja nyt jos koskaan kannattaa katsoa tämä Tony Reedin mahtava video!15. Metaanin määrä Titanissa, Saturnuksen suurimmassa kuussa. Metaani olisi hävinnyt viimeistään 10 000 vuodessa kokonaan etaaniksi UV-säteilyn aiheuttamassa hajoamisessa.

Metaania tulee jatkuvasti lisää sieltä Titaanin jääkerrosten alta.


16. Nopeat tähdet sopivat universumin nuoreen ikään.  Monet tähdet kääpiögalakseissa erkanevat toisistaan nopeudella 10-12 km/s. Näillä nopeuksilla tähtien olisi pitänyt kokonaan hajaantua 100 miljoonassa vuodessa, joka on lyhyt aika verrattuna universumin oletettuun 14 miljardin vuoden ikään.

Mira-tähden matka kumoaa nuoren universumin.

 
17. Galaksit menettävät spiraalirakenteensa paljon alle 200 miljoonassa vuodessa. Tämä poikkeaa niiden väitetystä miljardien vuosien iästä. ”Nuorten” galaksispiraalien löytyminen korostaa ongelmaa, joka sisältyy oletettuihin evoluutioteorian mukaisiin ikiin.
 Mira-tähden matka kumoaa nuoren universumin.


18. Lyhytjaksoisten komeettojen esiintyminen (kiertorata alle 200 vuotta), on yhdenmukainen aurinkokunnan alle 10,000 vuoden iän kanssa.

Mira-tähden matka kumoaa nuoren universumin. Eikä nuorten komeettojen havaitseminen tarkoita, että universumi olisi yhtä nuori kuin nuori komeetta.

Eli kreationisti tarjoili kauttaaltaan sitä samaa huttua ja suttua kuin edellisinä vuosina. En edes olettanut löytäväni mitään uutta. Enkä yllättynyt.

2 comments:

Anonymous said...

Jännä, että tässä ketjussa ei ole TJT antamassa viimeisen viiden vuoden aikana tehtyjä supertutkimuksia joissa debunkataan helposti ja iisisti koko tämä blogaus. Kai hänelle on tärkeämpää heittää asennevammaisia pilkkanimityksiä evopunikeista. Se kun ei vaadi taitoa, osaamista tai asiallisuutta.

Anonymous said...

Jos luomisopilla tai kyseisellä rautakauden mytologialla olisi mitään tekemistä ympäröivän todellisuuden kanssa, kreationisteilla ei olisi mitään syytä alentua moiselle lapsekkaalle epärehellisyydelle. Surkuhupaisasti tämänkin asian saa todeta poikkeuksetta kerta toisensa jälkeen. Ei jatkoon.

Mikä siinä itsepetoksessa voi edes viehättää?