1.11.19

Huumekeskustelu melkein alkoi Suomessa

Kansalaisaloite kannabiksen dekriminalisaatiosta sai tarvittavat allekirjoitukset. Sitten joskus se saapuu eduskunnan valiokunnan käsiteltäväksi. Sitä ennen saamme nauttia kansanedustajien ja ministereiden reaktioista kansalaisaloitteeseen, sekä yleensäkin niihin kansanedustajiin ja ministereihin, jotka puhuvat myönteisesti laillistamisen tai dekriminalisoinnin puolesta.

Sisäministeri Maria Ohisalo kirjoitti mielestäni asiallisen kannanoton aiheeseen. Vaikka se ei edes ole niin sallivalla suunnalla kuin itse olisin (muuta siitä myöhemmin). Ministeri on tiedostanut saman asian mitä on huomattu kansainvälisellä tasolla: nykyinen huumepolitiikka ei ole toiminut.

Päihteisiin liittyvät ongelmat ovat viheliäisiä ja vaikuttavat usein yksilöä laajemmin myös yhteiskuntaan. Ymmärrän asiassa erilaisia näkökulmia ja huolia. Päihteet eivät kuitenkaan häviä ja taistelu päihdeongelmia vastaan ei ole onnistunut nykyisillä keinoilla.
Vihreiden linja on se, että laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta ei pidä rangaista. Asia on linjattu muun muassa Vihreiden poliittisessa ohjelmassa. Huumekaupan tulee olla jatkossakin rangaistavaa, ja huumekauppiaiden saattaminen oikeuden eteen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ovat keskeisiä keinoja puuttua ongelmaan.
Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijat ovat suositelleet käyttäjien rankaisemisesta luopumista. On kansainvälistä näyttöä siitä, että rangaistavuuden poisto vähentää huumausaineisiin liittyviä ongelmia, koska käyttäjät uskaltavat hakeutua hoidon äärelle. Pelkkä riski rikosrekisterimerkinnän saamisesta voi pitää päihdeongelmaisen kaukana viranomaisista.
...ja...
Tilastoja katsomalla on selvää, että pelkästään nykyiset keinot eivät ole toimineet ja huumausainepolitiikan suuntaa on muutettava.

Sisäministeri Ohisalon kanta on perusteltua ja monista valtioista opittujen asioiden kertausta. Ei mitenkään radikaalia tekstiä, vaan tutkimustietoon perustuvaa. Radikaalia se on niille poliitikoille, jotka eivät ole vielä kerinneet perehtymään siihen miksi WHO, THL ja useampi muu järjestö suosittelee rangaistavuuden poistoa. Ja näitä poliitikkoja riittää eduskunnassa.

Jotain tarttis tehrä, siitä kaikki ovat varmasti samaa mieltä. Erimielisyyksiä tulee siis siitä miten huumepolitiikkaa pitäisi muuttaa. Aivan liian usein keskitytään tarjonnan vastaiseen taisteluun, kun pitäisi keskittyä vähentämään kysyntää. Kovemmat rangaistukset eivät ole poistaneet huumeita kaduilta, mutta sen sijaan lisänneet huumeisiin liittyvää rikollisuutta ja väkivaltaa. Hollanti on muuttunut erittäin huonoon suuntaan, osoittaen ettei edes jako "koviin" ja "pehmeisiin" huumeisiin auta, jos huumeliigat päästetään tienaamaan. Kielloista huolimatta huumeiden käyttö jatkuu. Joillakin aineilla lisääntyy. Myös huumekuolemat jatkavat noususuuntaisesti Suomessa.

Suomen huumepolitiikan on pakko muuttua. Muuten kuolemat ja rikollisuus jatkuvat. Tämän takia kansakuntamme ansaitsee asiallista ja asioihin perehtyvää keskustelua eduskunnassa. Valitettavasti se mitä ansaitsemme ei näytä olevan sitä mitä saamme.

Iltasanomat haastatteli poliitikkoja. Poliitikkojen kommentit aiheuttavat minussa turhautuneisuutta.

Poliitikkojen vastauksiin kannattaa perehtyä. Niiden perusteella moni luulee laittavansa sisäministerille jauhot suuhun (ei nenään), mutta oikeastaan vastaukset paljastavat, etteivät  he ole perillä siitä mistä edes puhutaan. Puheet menevät niin paljon aiheen vierestä.

Aloitetaan Päivi Räsäsellä.

Ex-sisäministeri Päivi Räsänen (kd) oli tyrmistynyt sisäministeri Ohisalon lausunnosta.

– Kyllä tämä on ennenkuulumatonta. Ei meillä aiemmin ole ollut poliisiministeriä, joka olisi kannattanut huumeiden käytön laillistamista.

Tämä on täysin totta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ensimmäisenä Suomessa asiasta puhuva sisäministeri olisi sen takia automaattisesti väärässä. Sisäministeri ei kuitenkaan ole ainoa ministeri maailmassa, joka puhuu tuolla tavalla. Räsänen kauhistelee sitä, että sellainen ministeri on nyt Suomessa.

– Se on mielestäni ongelmallista. Poliisiministerin vastuulla on sisäinen turvallisuus. Huumeet on yksi merkittävä ongelma sisäisen turvallisuuden kannalta. Tiedän, että poliisissa ei tätä esitystä kannateta. Toivon, että Ohisalo kävisi keskusteluja poliisin kanssa, Räsänen sanoi.

 Sisäministeri on samaa mieltä siitä, että huumeet ovat turvallisuus ongelma. Se ei ole kiistelyn aihe. Juuri tuon ongelman takia huumelakia halutaan muuttaa parempaan suuntaan. Ehkä poliiseilla olisi myös aika kuunnella mitä puhuvat ne poliisit, joiden valtioissa on suoritettu huumepolitiikan päivityksiä sallivampaan suuntaan?

– Olin kyllä hämmästynyt, että Ohisalo oli kaikkien huumeiden kannalta tällä linjalla. Sellaisella lainsäädännöllä annettaisiin selkeä viesti, että huumeidenkäyttö ei ole niin vaarallista tai paheksuttavaa kuin on aiemmin ajateltu. Pelkään että se lisäisi kaikenlaista huumeiden käyttöä. Meillä on jo laaja kansanterveysongelma alkoholin kanssa. Ei tämä alkoholiongelmaa vähentäisi, vaan toisi toisen kansanterveysongelman siihen rinnalle, Räsänen näki.

Tässä Räsänen toistaa yleisen harhakäsityksen huumeongelmista. Aivan kuin niitä ei olisi nykyisen huumelain aikana, mutta ongelmat räjähtäisivät laillistamisen seuraamuksena. Huumeiden käyttö on haitallista ja vaarallista. Sitä ei olla kiistämässä. Räsänen ja Ohisalo ovat samaa mieltä siitä, että huumeiden käytöstä aiheutuu ongelmia. Riippuvuutta, yliannostuksia, huumevelkojen kierre, käyttäjien seksuaalista hyväksikäyttöä, saastuneita välineitä ja neulojen levittämiä tauteja. Ja yhteiskunta joutuu kamppailemaan näitä ongelmia vastaan. Myös minä pidän huumeiden käyttöä haitallisena, koska ne ovat haitallisia. Ja kannatan niiden laillistamista, koska se on parempi ja tehokkaampi tapa hoitaa huumeiden aiheuttamia ongelmia. Laillistaminen ei tarkoita sitä, että päiväkodeissa opetaan käärimään hihat ylös ja etsimään ehjiä suonia. Huumeiden vastainen työ jatkuu myös laillistamisen aikana. Se työ vain muuttuu tehokkaammaksi.

 Valtion ei kannata taistella tarjontaa vastaan niin kauan kun kysyntä säilyy. Taistelua jatketaan ja laajennetaan vaikka avoimeen sotaan asti. Katsokaa mitä Meksikossa tapahtuu. Huumeet jatkavat virtaamistaan vaikka niitä vastaan taistellaan panssarivaunuin ja rynnäkkökiväärein.

Mutta kaikki huumeet eivät ole yhtä vaarallisia. Vaikka käyttö laillistetaan, niin se ei tarkoita haittavaikutusten vastaisten työn lopettamista. Kokemusten mukaan huumekuolemat ja addiktion aiheuttamat syrjäytymiset vähenevät, kun rangaistuksista luovutaan. Tästä periaatteesta on vahvaa näyttöä Sveitsin mallissa, jossa heroiinikäyttäjien aiheuttama katurikollisuus, piikkien levittämät taudit ja yliannostusten huumekuolemat saatiin käytännössä lähes loppumaan käytön laillistamisella vuonna 1994. Kirjoitan siitä lisää myöhemmin.

Räsäsen on pakko olla tietoinen alkoholin kieltolain toimimattomuudesta, joten hänen on pakko olla tietoinen mitä tapahtuisi, jos alkoholi muutettaisiin nyt laittomaksi aineeksi. Hänen on jollakin tasolla pakko olla tietoinen mitä etuja laillistamisella on. En suostu uskomaan ettei aikuinen kansanedustaja muka kykene hahmottelemaan keskustelun aihetta. Mutta jostain syystä hän ei pysty julkisesti käsittelemään aihetta.

Armollisesti Räsäseltä ei tällä erää tule sen enempää kommentteja. Vuoroon päästetään entinen sisäministeri, joka kommentoi seuraajansa sanomaa.

Toinen ex-sisäministeri Paula Risikko (kok) kuulisi mielellään Ohisalolta lisäperusteluja täysistunnossa, kun kansalaisaloitetta kannabiksen dekriminalisoinnista käsitellään. Risikko ei itse olisi poliisiministerinä kannattanut kannabiksen käytön laillistamista.

– En, en missään nimessä. Olen sitä mieltä, että mikä on laitonta, on laitonta.

No joo, kyllä. *masentunut huokaus* Se mikä on lain mukaan laitonta, on todellakin lain mukaan laitonta. Risikko on tässä aivan täysin oikeassa papukaijamerkkien kera. Mutta se ei olekaan keskustelun varsinainen aihe, vaan käytön laittomuuden muuttaminen sekä tuon muutoksen seuraukset.

– Se oli hyvin yllättävää. Tietysti mielelläni kuulisin perusteluita. Onhan sen poliisiministerinä aika mielenkiintoisesti sanottu. Olen ehdottomasti huumeita vastaan kaikin keinoin, Risikko totesi.

Tämä avoimuus perustelujen kuulemiseen on hyvä sanoma Risikolta. Nimittäin myös huumelain muutoksen kannattajat ovat huumeiden aiheuttamia ongelmia vastaan. Maailmalla havaittujen seuraamusten mukaan ne ongelmat kun näyttävät vähentyvän.

Sitten on kansanedustaja Mari Rantasen vuoro ilmaista kantansa.

– Tähän nyt pitäisi löytää sellainen vastaus, jonka voi lehteen painaa? En viitsi sanoa mitä ajattelen. Kutsuisin kyllä ministerin perehtymään poliisin kenttätyöhön ja keskustelemaan huumausainetutkijoiden kanssa.

Avoimesti tunteelliseen reaktioon perustuva vastaus onkin hyvä mainita tuolla tavalla. On Rantasen eduksi, että hän tunnisti oman vastauksensa olevan kelvoton. Todellakin, puhukaa siellä eduskunnassa huumausainetutkijoiden kanssa. Poliisin kenttätyössä kohtaama väkivalta ja katurikollisuus ovat oikeita yhteiskunnallisia ongelmia. Ne ovat niitä syitä miksi valtiot ovat siirtyneet laillistamisen linjalle. Koska ongelmat ovat vähentyneet.

– Se on täysin ristiriitaista. Ehkä se kertoo, että Ohisalo ei tunne poliisin tehtäväkenttää ja mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu. Huumausaineisiin liittyy usein toisia huumausaineita, samat kauppiaat siellä pyörivät ja aika harvat käyttäjät ovat puhtaita kannabiksenkäyttäjiä. Plus kaikki se oheisrikollisuus, mikä tähän liittyy, Rantanen sanoi.


Hetkinen sanoi Putkinen ja tilasi puhelimella lisää kannabista! Rantanen näyttäisi olevan huolissaan siitä, että huumeisiin liittyvä rikollisuus lisääntyy, jos huumepolitiikka muuttuu sallivammaksi. Onko Rantanen oikeasti ajattelemassa, että rangaistuksien käyttö tai lisääminen poistaisi tai vähentäisi oheisrikollisuutta? Näihin ehkä saamme vastauksia keskustelun edetessä.

Tuolla maailmalla myönteinen kanta huumeiden laillistamiseen ei ole poliittinen itsemurha. Enemmänkin se on nykyään edellytys pinnalla pysymiseen. Yhdysvaltain presidenttitaistossa demokraattien ehdokkaat eivät pääse loppusuoralle, jos heiltä EI löydy progressiivisia kantoja huumepolitiikkaan. Joe Bidenin menneisyyden kanta kannabiksen käytön rangaistuvuuden säilyttämiseksi on enemmänkin taakka miehelle, josta Biden yrittää nyt päästä eroon puhumalla dekriminalisaation puolesta. Eroja ehdokkaiden välillä löytyy enemmän vain siitä minkälaisia huumeita laillistetaan.

Saksassa jopa Angela Merkelin kristillinen puolue on alkanut avoimesti puhumaan kannabiksen laillistamisen puolesta. Eikä se todellakaan ole ainoa ei-Vihreä puolue Euroopassa, joka puhuu samalla tavalla. Saksassa on viranomaisten toimesta päätetty, että tarpeeksi pienten määrien hallussapidosta enää nosteta syytteitä. Saksan uusi huumekomissaari Daniela Ludwig totesi, että on aika miettiä nykyisen huumepolitiikan sijaan toimivan huumepolitiikan käyttöä. Tällainen keskustelu ei vaan näytä millään olevan tapetilla täällä Suomessa. Suomessa halutaan viimeiseen asti ylläpitää nykyistä huumepolitiikkaa.

Kautta linjan ns. sota huumeita vastaan on myönnetty ajat sitten hävityksi. Useampi laillistamisen tehnyt osavaltio avasi myös isompien vaalien ehdokkaille mahdollisuudet olla avoimesti laillistamisen puolella.

Toivottavasti saamme jatkossa hieman parempaa keskustelua huumepolitiikasta. Tällainen kauhistelu ja päivittely pitäisi jättää pois. Toimittajien on osattava sekä uskallettava haastaa ja painostaa poliitikkoja ottamaan asiallisia kannanottoja. Tai muuten minä joudun vihdonkin aloittamaan jonkinlaisen huumeen käytön hermojeni rauhoittamiseksi.

53 comments:

Anonymous said...

Huumehörhöpuolue Piraattien puolueohjelmassa on pitempi osio huumeiden puolustamiselle kuin ilmastonmuutoksen torjumiselle, mistä johtuneekin?

Anonymous said...

Piraatit katsovat asiallisesti huumeiden olevan todellisempi ongelma suomessa kuin kuviteltu ilmastonmuutos.
Ja siitä iso plussa heille!!

Anonymous said...

Niinpä tietenkin, kun poltellaan pilveä, totuuskin vääristyy ja voi unohtaa kaikki konkreettiset ja globaalit ongelmat.

Jarno.palander@gmail.com said...

Täytyy myöntää että sanoissasi on pointti, varsinkin kun ne tulee sulta..
Ministerinnä Ohisalo on astunut sellaiselle tielle olemuksellaan ja poliittisella kannalla, mikä sitten lieneekään öö Vihreät, mitä vittua se sitten tarkoittaakaan.. Hönöyttä nyt ainakin..,että mihinkään hänen sanomisiinsa en pysty suhtautumaan vakavasti

MrrKAT said...

Risikko: Olen sitä mieltä, että mikä on laitonta, on laitonta.
Mitä ihmettä tämmönen kansanedustaja sitten tekee eduskunnassa päivät pitkät jos laki on laki ja laiton laitonta ja sillä hyvä? Silloinhan Risikko ja kaikki edustajat voisivat lähteä kotiin ja tulla paikalle taas ensi syksynä pämisemään hetken budjettineuvotteluissa - ja siitä pian taas kotiin lonkkaa vetämään vuodeksi koska "laki on laki ja laiton on laitonta".

;D

Anonymous said...

Yksi oleellinen syy sille, miksi Suomessa maa näin makaa, lienee Ruotsi. Epäonneksemme meitä lainsäädännöllisesti lähin Pohjoismaa on monessa muussa asiassa osoittamastaan edistyksellisyydestä huolimatta huumepolitiikaltaan yksi läntisen maailman repressiivisimpiä. Suomalaiset ovat aina olleet arkoja tekemään lainsäädäntömuutoksia, joita Ruotsissa ei ole tehty. Nyt olisi tilaisuus olla kerrankin edellä Ruotsia.

Asiaan liittyy niin monia kansaivälisiäkin aspekteja, että jossain vaiheessa kieltolaista tulee aito ongelma Suomen kilpailukyvyn ja "maabrändin" kannalta. Kannabiksen viihdekäyttö on täysin hyväksytty osa nuoren "luovan luokan" elämää monissa läntisissä kaupunkikeskuksissa. Kuinka me aiomme houkutella tänne esimerkiksi teknologia-alan kansainvälisiä huippuosaajia, jos heidän täytyy kaiken muun lisäksi vielä aidosti pelätä sitä, että heidät tuomitaan harrastuksensa vuoksi rikoksesta? Päin vastoin kieltolaki yksi niistä tekijöistä, joka on omiaan ajamaan osaajia pois Suomesta. Kuinka moni uskaltautuu tänne kohta turistinakaan muualta kuin Venäjältä?

Nykyään typeryyksien puhumisessa on vielä se ongelma, että niitä ei voi estää leviämästä globaalista. Kieltolaki yhdistettynä suomalaisten poliitikkojen, poliisien ja "huolestuneiden kansalaisten" tietoon perustumattomiin puheisiin asiasta ovat omiaan tuhoamaan kuvan Suomesta liberaalina ja edistyksellisenä valtiona. Tätä kalleinkaan Suomi-kuvaa kiillottamaan tarkoitettu kansaivälinen mainoskampanja ei voi estää.

Anonymous said...

Huumeiden käytön sallimisellako sitä mitataan Suomen "edistyksellisyyttä"? Näkökulma se on tietysti tuokin. Eiköhän kuitenkin riitä, että Hollanti on huumehörhöille heidän unelmiensa keidas eikä Suomen tarvitse alkaa "kilpailukykyään" vahvistaa moisella, joka jo terminä (kilpailukyky) itsessään pitäisi hylätä, kun ilmastomuutos on kaatumassa päälle. Aikaa ei pitäisi hukata tyhjänpäiväisten asioiden kanssa näpertelemiseen.

Anonymous said...

Aika monille nykyään vähintään kannabiksen salliminen on oleellinen edistyksellisyyden mittari. Edistyksellisyys tässä asiassa näyttää usein korreloivan muun edistyksellisyyden kanssa tunnetuin poikkeuksin (Ruotsi).Tieto eri maiden politiikasta ja lainsäädännöstä on helposti saatavissa ja taatusti vaikuttaa maabrändiin. Alankomaat tuskin on ollut enää pitkään kenellekään ensimmäisenä mieleen tuleva esimerkki hyvästä huumepolitiikasta, kun parempiakin on(esim. Kanada, monet osavaltiot USA:ssa, Portugali).

En ollenkaan ymmärrä, miten kannabiksen salliminen (mielellään laillistaminen, vähintään depenalisointi) olisi ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa. Ei kai ajatuksena ole, että tässä maassa ei voi säätää enää muita kuin suoraan ilmaston muutokseen liittyviä lakeja. Lainsäädäntö ei ole koskaan valmis. Hamppuhan on sitä paitsi jopa erinomainen hiilinielu.

Anonymous said...

Hamppua pitäisi kyllä viljellä melkoisia hehtaarimääriä, jotta sillä olisi jotakin merkitystä hiilinieluna. Menisikö se kaikki kasvatettu hamppu pilvenpolttoon vai olisiko sillä muuta todella hyödyllistä käyttöä?

Anonymous said...

No ei varmaan, mutta tuo nyt oli kai vähän kieli poskessa annettu kommentti tuohon pimeään väitteeseen, että ilmaston muuttoksen vuoksi muuta lainsäädäntöä ei voisi ajanmukaistaa. Ja kyllä hampulla on paljon hyödyllisiä käyttötarkoituksia muuutenkin kuin lääke- tai huumekäytössä.

Anonymous said...

Oli miten oli, mutta ilmastonmuutokseen torjumiseen nähden näpertelyt kannabiksen sallimisen puolesta ovat joka tapauksessa tärkeysjärjestykssä 100-0.

Anonymous said...

Miten nämä asiat muka ovat keskenään ristiriidassa?

AnoMatti said...

"No joo, kyllä. *masentunut huokaus* Se mikä on lain mukaan laitonta, on todellakin lain mukaan laitonta. Risikko on tässä aivan täysin oikeassa papukaijamerkkien kera."

Muistaakseni David Hume joskus huomautti että siitä miten asiat ovat ei voi päätellä sitä miten niiden pitäisi olla.

Anonymous said...

Kumpi voittaisi tärkeydessä: kannabiksen vapauttaminen vai ilmastonmuutos pilvenpolttajan mielestä?

Anonymous said...

Sinun varmaan kannattaisi kysyä tätä joltain pilven polttajalta. Minun mielestäni asiassa on otettava huomioon, että Suomen eduskunta ei yksin pysty millään teollaan pysäyttämään tai edes hidastamaan ilmastonmuutosta. Asia vaatii laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Sitä vastoin Suomen eduskunta pystyy dekriminalisoimaan tai jopa laillistamaan kannabiksen Suomessa.

Anonymous said...

Sinä siis et itse ole pilvenpolttaja, vaikka innokkaasti kannatat kannabiksen laillistamista?

Anonymous said...

Pilvenveikot on melkoisia epeleitä!

Anonymous said...

ad hominen... ja vielä pahasti harhaan. Kyllä. Juuri näin. En ole pilven polttaja ja kannatan erittäin innokkaasti kannabiksen laillistamista. And now for something completely different. Telkusta tuli dokkari Berliinin muurista. Yksi haastateltava sanoi valtion olleen sodassa omaa nuorisoaan vastaan. Kylläpä tuntui tutulta.

Anonymous said...

*ad hominem

Anonymous said...

Valtion pitää alkaa jakaa kannabista ilmaiseksi kaikille halukkaille ja ylipäätänsä muokata ilmapiiriä huumemyönteiseksi ja vähätellä kaikkia huumeiden mahdollisia haittavaikutuksia. Kouluihin ja ylipäätänsä yhteiskuntaan pitää palkata henkilöitä ilmiantamaan kaikki huumeidenkäyttöä vastustavat, jotta heidät laitetaan vastuuseen viharikoksista huumeidenkäyttäjiä vastaan. Tällä tavallako valtion pitäisi sitten toimia suhteessa kannabikseen ja yleensäkin huumeisiin???

Anonymous said...

Olkiukko

Anonymous said...

Kansalaisaloitteella kannabiksen laillistamisesta voisi pyyhkiä, sanonko mitä?

Anonymous said...

Argumentaatio se vain koko ajan paranee...

Anonymous said...

Ei pidä tulla sitten valittamaan, kun kannabiksen laillistamisen jälkeen tulee paha olo ja pitäisi saada apua siihen. Lisää kannabista vaan koneeseen! Sillä pahat olot, velat, nälät ja ilmastonmuutoksen paranevat.

Anonymous said...

Ilmastonmuutokset...

Anonymous said...

Uskoisin, että tämä ilamstonmuutoksesta jauhaminen, on monessa tapauksessa vain ärsyttävä hämäys, jolla yritetään suunnata huomio muualle aidosta kannabiskeskustelusta. Sitä harrastanevat myös ihmiset, jotka oikeasti eivät välitä ilmastonmuutoksesta tippaakaan.

Toivottavasti olen vainoharhainen kuvitellessani, että lentoveroa koskeva kansalaisaloite sai aivan viimeisinä päivinä niin paljon kannattajia siksi, että osa väestöstä halusi suunnata julkista keskustelua muualle.

MrrKAT said...

Pimeää energiaa ja pimeää ainetta on paljon liikkeessä tässä universumissa. Mutta jos pysytään maan pinnalla niin uusi vihreä aalto voi maadoittaa koneet ja nostattaa pilvistä savut... ;D

Pari kuvaa kannabikseen liittyen:

Guardian lehdessä oli graafi, otsikolla
"More young people are in treatment for cannabis use than any other drug"
http://i.imgur.com/coM65vT.jpg
(9-17 vuotiaita englannissa joutuu hoitoon moninkertaisesti enemmän kannabiksen kuin esim. alkoholin takia)

Elokuussa 2016 YLE kyseli puolueiden kannattajien kannan kannabiksen käyttörangaistuksen poistoon. Koska YLEn graafi oli minusta huonosti järjestetty puolueiden mukaan niin järjestin uudelleen kantojen suhteiden mukaan:
http://i.imgur.com/RErT2y5.jpg
Myönteisimmin suhtautuivat VAS, RKP,VIH ja (hiukan yllättäen) PS.
Selvästi kielteisimmin KOK, KESK, SDP ja KD. (SDP-läisten varsin jyrkkä kielteisyys toinen ylläri).

Anonymous said...

Tuo Guardianin graafi ei ole hirveän yllättävä, vaikka kieltämättä kannabiksen käyttäjien osuus on todella suuri. On tutkimuksia, joiden mukaan kannabis vaikuttaisi kasvavien nuorten aivoihin voimakkaammin kuin alkoholi. Aikuisilta kai vastaavalla tavalla dramaattisia tuloksia ei ole saatu. Muitakin syitä voi olla. Kannabiksen ongelmakäyttö ehkä myös tunnistetaan helpommin ongelmakäytöksi kuin alkoholin ongelmakäyttö.

Sitä voisi pitää yhtenä syynä vaatia myös kannabiksen laillistamista. Lupaperusteisesti toimiva kannabiksen laillinen myyjä - olipa sitten valtiomonopoli tai yksityinen - ei riskeeraisi lisenssiään myymällä nuorille. En pitäisi sietämättömänä asiana sitäkään, että kannabiksen myyminen alaikäisille kriminalisoitaisiin erillisellä rikosnimikkeellä, jossa ragaistukset olivat jopa kovempia kuin nykyinen minimitaso. Ikäraja lailliselle käytölle voisi olla vähän korkeampi kuin alkoholilla (joissain Kanadan provinsseissa alkoholi 18 ja kannabis 19. Tai voisi se olla tätäkin korkeampi. Olisipa nuorilla konkreettisesti jotain, mitä odottaa :)

Nuo puolueiden kannattajien kannatkaan eivät ole tarkemmin miettiessä niin yllättäviä, kuin ensikatsomalta ajattelisi. Vastauksia ei ole varmaan ikävakioitu. Kaikilla myönteisillä on paljon nuoria kannattajia ja kielteiset ovat enimmäkseen auringonlaskun puolueita.

PS kannattajilla on kai edelleen keskimääräristä useammin ammatillinen koulutus. Ammattikoululaiset käyttävät kannabista useammin kuin lukiolaiset. PS on "miesten puolue". Miehet eivät ole niin kovia hötkyilemään sosiaalieettisissä kysymyksissä kuin naiset. Kannabis on myös tyypillisesti nuorten miesten päihde. Tämä on aika hyvin linjassa sen kanssa mitä joidenkin puolueen kannattajien kanssa olen puhunut. Eivät he olleet ollenkaan moraalipaniikissa kannabiksesta ja sanoivat itsekin käyttäneensä sitä ja muitakin huumeita.

Demareissa taas on paljon vanhan polven ay-väkeä joille viina on viisasten juoma ja huumeet tekee hulluksi. Mitä kansakoulunopettaja Kaija Kieltäväinen ja konstaapeli Pamppu huumevalistuksessa kertoivat, on edelleen tieteen viimeinen sana.

Anonymous said...

PS on kiinnostavasti tuon graafin perusteella jyrkästi polarisoitunut. RKP:n kanssa jaetulla hopeasijalla täysin samaa mieltä käyttörangaistuksen poistosta porukassa, mutta toisaalta melkein puolet täysin eri mieltä. Ei silmin nähden lainkaan niitä, jotka eivät osaa sanoa. Ehkä tässä ollaan persulaisuuden ytimessä; jyrkkä mielipide on suuntaan tai toiseen oltava silloinkin, kun asiasta ei mitään tiedä.

Vihreät vähän hämmästyttävästi vasta neljäntenä täysin saman mielisissä ja paljon väkeä en samaa enkä eri mieltä ja eos -porukoissa. Vihreyden ytimessä siis näyttää olevan toisaalta-toisaalta-tuumailu. Ainakaan tuon perusteella kannabiksen dekriminalisointia on vaikea nähdä Vihreänä mädätyksenä.

MrrKAT said...

PS:ssa on tosiaan myös anarkistisempaa porukkaa, ollunna ainakin, 1. tai 2. eniten valmiita rikkomaan lakia kannattaja kyselyissä.

Vihreillä on ollut hankala suhde huumeisiin. Markus Drake kannatti kannabista ja saattoi olla muitakin syitä kun hänet potkittiin pois. (Nykyään hän on Saksan vihreiden johtajan puoliso).

Joskus 10-15 vuotta sitten 2000-luvulla löysin nettipianon ja painoin ja siinä luki joku vihreä liitto tai vihreät, kuului "huu", toista sävelä "huuu" korkeampaa, mutta kun älysin painaa pitempään niin äänehti "huumeet", eri äänenkorkeuksin ( :D :D anteeks mutta kun naurattaa vieläkin). Joku oli tehnyt vihreistä hauskan ilkeän propagandapilan tietäen että heille arka aihe. Liberaalipuolueesta juuret mutta yleispuolueeksi pyrkivänä piti olla silloin "ei ei".
Myös Sipilän hallituksen alkoholilakiuudistukseen sanoivat "ei ei ei" vaikka liberaaleja mutta koska piti ottaa tiede huomioon. (Lisätarjonta tappaa lisää ihmisiä).

Anonymous said...

Tuo persujen "anarkistisiipi" on tosiaan yleisemminkin mielenkiintoinen. Varsinkin nuorempi kannattajakunta saattaa olla jyrkän maahanmuuttokriittistä ja jopa etnonationalistista, mutta samalla kaikenlaisissa sosiaalieettisissä yms. kysymyksissä hyvin "out of the box". Yksi syy lienee aika vahva epäluulo valtamediaa kohtaan. Nämä ihmiset etsivät usein tietoa ulkomaisista nettilähteistä ja ovat aika valmiita uskomaan erilaisiin vaihtoehtoisiin näkemyksiin. Toisaalta tämä saattaa johtaa hämmästyttävän liberaaleihin näkemyksiin mutta toisaalta hyvin harhaisiin salaliittoteorioihin.

Joskus nuorempana jaksoin vielä seurata esimerkiksi Suomen sisun ja vastaavien keskustelua ja joskus kommentoidakin sitä, kun noille sivustoille ei vaadittu rekisteröitymistä. Huomasi kyllä, että monilla oli paljon tietoa eri asioista, joka osittain oli tosin varsin jäsentymätöntä.

Kokonaan toinen kysymys on, onko näillä nuorilla ja osin nykyään jo keski-ikäistyneillä hurjilla mahdollisuutta tai edes halua vaikuttaa politiikkalinjauksiin lakia ja järjestystä palvovaksi poliisipuolueeksi muuttuneissa persuissa.

Anonymous said...

Peruspölhöt ja kaupunkivihreät löytävät sittenkin toisensa...

MrrKAT said...

Aika hyvin on YLE, IS ja IL piilottanut hallituksen kannan!
Vähän puolivahingossa Pekosen lausunnon kautta HS:ään viitaten sain tietää että Rinne sanoi että kannabisasia ei etene tässä hallituksessa.
Ja vasta Kauppalehdesta (nyt-selvisi-hallituksen-kanta-kannabikseen...) sai lukea tarkemmin tilanteen: oikeusministeri Henriksson(rkp) ja pääministeri Rinne(sdp) molemmat tyrmäsivät jo ennalta.
Olen jossain määrin tyrmistynyt, vaikka SDP:n kanta oli em. graafistani ennakoitavissa.


MrrKAT said...

Persupoliitikot kunta- ja eduskuntatasolla on lakia eniten rikkovin eduskuntapuolue. Eikä ne ole kovin nuoria. Löysin edesmenneeltä foorumilta kokoamani kyselytilaston valmiudesta rikkoa lakia, vuodelta 2016:


"Kuvio 8. Hyväksyn lakejakin rikkovan suoran toiminnan, jos se tehdään mielestäni oikean asian vuoksi (%)"[2]. Täysin+osittain samaa mieltä olevat puolueittain (järjestin "anarkistisuvakeimmasta" alkaen):

VAS 12+42 =54%
PS 13+28 =41
VIH 8+31 =39

RKP 1+26 =27
SDP 6+19 =25
KD 4+15 =19
KOK 3+15 =18
KESK 1+15=16

"Kuvio 10. Voisin osallistua lakeja rikkovaan suoraan toimintaan itselleni tärkeän asian vuoksi (%)". Täysin+osittain samaa mieltä olevat puolueittain (järjestin "anarkistisimmista" alkaen):
VAS 9+33 =42%
PS 10+17 =27
VIH 6+20 =26

SDP 5+12 =17
RKP 3+11=14
KOK 3+9 = 12
KD 2+9 =11
KESK 1+7=8

Persut on toiseksi "anarkistisin" puolue Suomessa! Jos ei itse osallistuisikaan, niin nostaa toiseksi eniten peukkuja vaikkapa lakeja rikkovien mielenosoituksien vieressä. ;D


Lähde:
[2] e2 ajatuspaja. http://e2.fi/publication/13

MrrKAT said...

[2]:ssa kyse oli siis tavallisista suomalaisista, puolueiden kannattajista jne. joilta kysyttiin taloustutkimuksen internet-paneelissa:
"Kysyimme keväällä liki 5000 suomalaiselta näkemyksiä yhteiskunnan ilmapiiristä, demokratiasta, hyvinvoinnista, turvallisuudesta,
maahanmuutosta, ympäristöstä, ruokaturvasta ja globaalista
vastuusta. Väittämiä oli yhteensä liki 40."


Paholaisen Asianajaja said...

Anonyymi: Valtion pitää alkaa jakaa kannabista ilmaiseksi kaikille halukkaille ja ylipäätänsä muokata ilmapiiriä huumemyönteiseksi ja vähätellä kaikkia huumeiden mahdollisia haittavaikutuksia

Näin ei toimita edes kannabista vaarallisemman alkoholin kohdalla. Miksi kuvittelet (leikin hetken aikaa että et ollut vain rölli), että näin toimittaisiin kannabiksen kohdalla?

Anonymous said...

Joskus pitää vähän kärjistää...

Anonymous said...

Voiko kannabista käyttää ilman, että siitä tulee "pilveen"? Alkoholia voi kyllä käyttää ilman humaltumistarkoitusta ja siitä kokemusta, mutta ei kannabiksesta.

Anonymous said...

Mikä ero tässä muka on? Mikroannos kannabista ei ole sen kummempi asia kuin mikroannos alkoholia. Kummatkin ovat psykoaktiivisia aineita samoin kuin vaikkapa kahvi. Miksi kukaan käyttäisi alkoholia, jos ei toivo sen edes vähän muuttavan psyykkistä tilaansa (paitsi ehkä ehtoollisella)? Siellä, missä kannabista voi laillisesti käyttää, on aivan tyypillistä, että sitä käytetään mikroannoksina esimerkiksi juomalla kupillinen kannabisteetä auttamaan nukahtamista toisinaan. Ei se ole sen kummempi asia kuin se, että jotkut juovat lasillisen punaviiniä toisinaan rentoutuakseen.

Anonymous said...

Jaaaa!?

Anonymous said...

Joooo!

MrrKAT said...

Miksi kukaan käyttäisi alkoholia, jos ei toivo sen edes vähän muuttavan psyykkistä tilaansa (paitsi ehkä ehtoollisella)?
Minä, maun takia. Vappusimassa alkoholia syntyy hyvin vähän ja ohessa CO2 jotka yhdessä antavat sen ns. aidon siman maun nostalgian.
Psyykkistä tilaa muuttaen vain sen verran mitä aromit ja sokeri, ruoka, juominen muutenkin (iloinen mieli, onnea hyvästä mausta jne).

Päivän/eilipäivän Hesarissa on otsikko ja tänä vuonna Forbesissa ym juttuja miten kannabiksen laillistamisesta (Kanada, USA:n jotkut osavaltiot) huolimatta pimeä bisnes voi hyvin ja paksusti. Tämä tarkoittaa sitä että täyslaillistaminen ei hyvä idea, vai? Joka tapauksessa tuo ei ole sama kuin tämä kansalaisaloitteen dekriminalisointi vaan laajempi vapautus.

Anonymous said...

Sitten, kun kannabis ei riitäkään, siirrytään vahvempiin aineisiin. Tämä on kyllä nyt sellainen kärjistys, joka ei toteutune kaikkien kohdalla, mutta kuitenkin liian monen kohdalla.

Anonymous said...

Ja tämä totetuisi entistä harvempien kohdalla, jos kannabis olisi juridisesti erilaisessa asemassa kuin muut huumeet ja jopa laillisesti myytävissä aikuisille erityisesti siihen luvan saanista myyntipisteistä (esim. Alko tai apteekit). Nykyään sama suvaitsevainen huumekauppias myy kyselemättä ikää kannabiksen ja heroiinin niin lapsille kuin aikuisillekin.

Anonymous said...

ad MrrKAT et omnia: On totta, että laillistaminen ei ole poistanut pimeää kauppaa. Siihen on monia mahdollisia syitä. On paljon keskusteltu siitä, että laillistamista ei ole kaikkialla ehkä toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla. Uutisista on vaikea saada yksiselitteistä kuvaa asiasta. Samakin fakta voidaan esittää monessa valossa. Asia on niin tunteisiin käyvä, että kummankin puolen kannattajien näkemyksissä on propagandistisia piirteitä.

Joka tapauksessa laillistaminen mahdollistaa sen, että kaikkien kannabiksen käyttäjien ei tarvitse rahoillaan tukea rikollisjärjestöjä. He voivat myös elää elämäänsä käyttää preferoimaansa nautintoainetta täysin lainkuuliaisina kansalaisina. Se on tekijä, joka on omiaan vähentämään viranomaisvastaisuutta suurehkossa vähemmistössä. Jo se on kiistaton hyöty, josta on puhuttu aika vähän.

Itse siis kannatan laillistamista ja dekriminalisointi on mielestäni korkeintaan ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Syyt minulle ovat enemmän filosofisia liittyen esimerkiksi kysymyksiin valtion itserajoituksesta ja uhrittomista rikoksista. En siis käytä itse kannabista ja olen akateemisesti koulutettu, työssä käyvä (miksi se on aina Suomessa erikseen mainittava) keski-ikäinen mies, jolla ei ole rikosrekisteriä. Olen nuoruudessani pari kertaa kokeillut kannabista. Tuntui ihan hyvältä enkä joutunut psykoosiin.

Arvostan vastakkaisiakin mielipiteitä, mutta asian ympäsrillä vellovaa öyhötystä ja suoranaista ihmisvihaa ("narkkarit" ovat ansainneet kaiken kärsimyksen mitä maailmassa on) minun on vaikea kestää.

Paholaisen Asianajaja said...

Päivän/eilipäivän Hesarissa on otsikko ja tänä vuonna Forbesissa ym juttuja miten kannabiksen laillistamisesta (Kanada, USA:n jotkut osavaltiot) huolimatta pimeä bisnes voi hyvin ja paksusti. Tämä tarkoittaa sitä että täyslaillistaminen ei hyvä idea, vai?

Laillistamisen voi tehdä hyvin tai huonosti. Kanadassa on köyhillä asukkailla helpompaa hankkia heinänsä perinteiseltä diileriltä kuin virallisista kaupoista. Samoin tietyillä alueilla vuokra-asuntonsa voi vieläkin menettää, jos niistä löydetään kannabista. Varakkaammat kansalaiset eivät kamppaile näiden ongelmien kanssa. Mutta se jättää hyvät markkinat pimeille myyjille.

Vähän sama ongelma on toisessa muodossa Hollannissa, jossa kannabista laitettiin laillisempaan suuntaan. Kovemmat huumet jäivät entiseen tahtiin huumekartellien bisnekseksi. Ja meno on karua kun kartelli suojelee etujaan Hollannissa.

Anonymous said...

Kaliforniassa taas kannabiksen myyminen viihdekäyttöön on kielletty 80% kunnista. Samoin kuin Suomessa keskioluen vapauttamisen jälkeen oli "kuivia kunti" myös Kaliforniassa kunnat saavat päättää, saako niiden alueella olla laillisia viihdekannabiksen myyntipisteitä. Tämän vuoksi monet sosiaalisesti konservatiivisista mustan väestön asuttamista kunnista ovat kieltäneet viihdekannabiksen myynnin alueellaan (esimerkiksi legendaarinen Compton). Viihdekäyttöön tarkoitetun kannabiksen laillisille myyjille on myös asetettu paljon tiukempia hallinnollisia vaatimuksia kuin aiemmille (käytännössä kaikkien aikuisten saatavilla olevan)lääkekannabiksen myyjille. Enemmistö aiemmista lääkekannabiksen myyjistä ei ole pystynyt ja jaksanut käydä paperisotaa. Tämä on ajanut heidät pois alalta.

MrrKAT said...

Alkoholi on ollut laillinen vaikka kuinka pitkään silti Google "pimeää alkoholia" tuo eteen: "Viinarinki möi valtavasti pimeää..", "Pimeä pullo menee kaupaksi Helsingin keskustassa" "Pimeää viinaa.. lapsillekin".
Ja laillisen tupakan maassamme: "Venäjältä tulevan tupakan pimeät markkinat rehottavat Itä-Suomessa. Huoltamon parkkipaikalla myydään avoimesti tupakkaa."
Ei toki liene niin massiivista kuin ehkä paikallisesti mutta laillisen laittomille näkyy olevan aina pimeät markkinat vaikka kuinka meidän hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi olla USA:ta ylempi parempi.

Anonymous said...

Tämä on varmasti totta. Kaikille laittomille tai säädellyille aineille on mahdollista syntyä laittomat markkinat. Onhan suhteellisen yleisesti määrätyille bentsodiatsepiineillekin laajat laittomat markkinat jopa nuorten parissa ja niitä myös salakuljetetaan maahan. Kieltolain päättymisen jälkeen pimeän alkoholin markkinat olivat pitkään aika laajat, koska alkoholin saanti oli käytännössä vaikeaa (Alkoja vähän, viinakortti jne.). Edes pirtun salakuljetus Virosta ei heti loppunut. Tämä ei kuitenkaan ole mielestäni yksiselitteisesti argumentti sen paremmin kannabiksen laillistamisen puolesta kuin sitä vastaankaan. Jos kannabis olisi laillistettu tavalla tai toisella, kuitenkin osa käyttäjistä siirtyisi pois pimeiden markkinoiden piiristä.

MrrKAT said...

Pari tuoretta uutista. MT teki tai teetti kyselyn, ja otsikossa on typerehditty. Kysymysgraafissa kun lukee "Tuleeko kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopua?":

Kannabiksen laillistaminen saa suomalaisilta niukasti kannatusta – lähes 60 prosenttia kansasta tyrmää käytön rangaistavuudesta luopumisen

- https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.551681

Kysymykseen vastasi 29% joo, 14 EOS, 58% ei. Nuoret myönteisimpiä ja mitä vanhempi sitä kielteisempi. Vasemmistoliitossa myönteisimpiä, vihreät kysymys jakaa kahtia 40% vs 40%,
kriittisimpiä ovat keskusta ja KD.
MUTTA MUTTA kuten kommenteissakin ihmetellään, emme tiedä mitä MT oikein kysyi!

MrrKAT said...

Se 2. uutinen oli tänään MTV Viiden jälkeen -ohjelmassa (15.11.2019).

Kannabiksesta haastattelivat asiantuntijana päihdelääkäri Antti Loimalahtea (joka on muuten ollut vihreiden ehdokkaanakin). Hän kannatti kannabiksen rangaistavuudesta luopumista.

Sitten hän aika hienosti eli kansantajuisesti opetti. Hän vertasi kannabista ensin pelikoneisiin ja nettipeleihin, että kummastakaan ei saa myrkytystä. Mutta on monta joille ne on silti elämän tuhoon vievä kierre. Alkoholiin ja tupakkaan vertasi että moni ei jää koukkuun tai ei saa ongelmia silti tiedämme moni saa ja että kansanterveydellisesti huono juttu. Kannabis samanlainen.

Kannabiksesta hänellä oli huonoja (toisten) kokemuksia: Psykologisella osastolla hän törmäsi moniin kannabisteihin jotka oli joutuneet psykoosiin. Piti päivänselvänä että aivan kuten alkoholin ja tupakan tapauksessa terv. haitat kiistattomat, niin kiistaton on syy-yhteys kannabis --) psykoosi ja -- )skitsofrenia. Että joilla alttius mielenterv. ongelmiin niin se voi "puhjeta pintaan" kannabiksella, jota ei muuten koskaan välttämättä tapahtuisi.
Hän törmäsi myös tapauksiin joilla jo heti kerrasta oli tullut psykoosi. (Itsekin kuulin radiosta ja lehdestäkin lukenut tapausselostuksen).

Tästä huolimatta, sanoi että rankaisu ei auta ketään vaan siitä pitäisi luopua.

Anonymous said...

Tuo Maaseudun Tulevaisuuden kysely oli kiinnostava. Se on jälleen osoitus siitä, kuinka sama fakta voidaan tulkita kahdella täysin eri tavalla.

En ihmettele, että enemmistö vastustaa dekriminalisointia. Se on ollut tavallaan virallinen totuus vuosikymmeniä ja valtamedian ja suurten puolueiden linja. Itse asiassa 29 % dekriminalisoinnin kannattajia on aika paljon. Vastustajien määrä on 58 %. Se ei ole mielestäni mikään murskaava enemmistö. Ikäjakauman huomioon ottaen on mahdollista, että emme ole kaukana tilanteesta, jossa dekrisminalisoinnin kannattajat ja eos tulevat enemmistöksi.

En siis otsikoisi juttua niin, että laillistaminen (siis ihanko laillistaminen?) saa niukasti kannatusta. Yli neljännes väestöstä on niin suuri määrä, ettei poliitikkojen ole järkevää jättää sitä täysin huomiotta. Toisin kuin esimerkiksi Savon sanomien päätoimittaja haluaa uskoa, kyseessä ei ole pieni ryhmä, joka "kiusaa" poliitikkoja.

MrrKAT said...

Katson vielä toisesta nurkasta päin, empatiaa.

Mika Pantzar nosti YLE Radion Pyöreän pöydän keskustelussa 19.12.2018 esiin samana päivänä Politiikka-lehdessä julkaistun tutkimuksen (kyselyn)
Samassa veneessä: empatiakuilujen poliittinen ulottuvuus Suomessa - tuloksia.
Empatiaa kartoitettiin kysymällä ”Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista”.

Tulokset on taulukossa 1. Puolueittain ja väestön keskiarvo. Empatian kohteet jaettiin
kunniallisiin ryhmiin (köyhät lapset, vanhukset, vammaiset, mielenterv. ongelmaiset) ja kunniattomiin ryhmiin (asunnottomat, ylivelkaantuneet, päihdeongelmaiset, maahanmuuttajat, pakolaiset ja turvapaikan hakijat sekä pitkäaikaistyöttömät). Jälkimmäisissä usein katsotaan heidän itsensä osin tai täysin olevan syypäitä tilaansa.
Vastaajia 3123.

Artikkelin kirjoittajat Kainulainen ja Saari: "..vähiten myötätuntoa saavat päihdeongelmaiset ja erityisesti ylivelkaantuneet ihmiset riippumatta poliittisesta näkemyksestä. Nämä kaksi ryhmää ovat samalla vähiten myötätuntoa saavia väestöryhmiä –
hieman yllättäen vielä vähemmän myötätuntoa saavia kuin maahanmuuttajat ja pakolaiset sekä turvapaikanhakijat."


Puolueista nuivimpia oli PS ja sitten KOK, KESK, RKP. Hiukan yllättäen SDP oli kans kylmästä päästä vasemmistopuolueeksi. Tässä siis tarkasteltiin eroja kunnialliset vs kunniattomat.

Päihdeongelmaisista välittävien (melko tai erittäin paljon) %:t:
VAS 66%, KD 56%, VIHR 56%, SDP 48%, KESK 46%, Muu 46%, KOK 40%, RKP 38%, PS 32%. ka 48%
Ylivelkaantuneista välittävien %:t oli vielä näitä pienempiä, ka 40%.
Maahanmuuttajat ja pakolaiset/turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat saivat enempi empatiaa, ka:t 53% ja 51%.

Saapihan sitä sitten päihdelääkärit aina ihmetellä miksei valtio satsaa hoitoihin. Populistiset poliitikkomme aistineet kansan nuivuuden ja...?