25.1.20

Rokotepelottelun meemi: Haittavaikutusrekisterin valikoiva esittely


Rokotepelottelijoiden materiaaleissa vilahtaa aina silloin tällöin rokotteiden haittavaikutusten lukuja. Yleensä samat henkilöt myös väittävät, ettei rokotehaittoja seurata. Ja sama henkilö käyttää lääkevalvontaviranomaisten virallisia lukuja. Niitä lukuja joita saadaan, kun seurataan rokotehaittoja. Niitä samoja tietoja joiden perusteella lääkkeitä vedetään pois käytöstä, jos niistä paljastuu liikaa haittavaikutuksia.

Ilmiö tulee esiin useasti, kun joku rokotepelottelija käyttää VAERS-tietokantaan syötettyjä lukuja. Yhdysvalloissa ylläpidetty tietokanta sisältää erittäin matalalla kynnyksellä syötettyjä epäiltyjä haittavaikutuksia. Sen etuna on erittäin helppo ja laaja käyttö. Viranomaiset huomaavat selkeät kohonneet luvut. Niitä tarvitaan, sillä lääkkeiden hyöty-riskisuhteita arvioidaan jatkuvasti. Huonona puolena on haittavaikutusten kausaliteetin osoittaminen pelkistä ajallisista yhteyksistä.

VAERS huomauttaakin sivuillaan aina näistä rajoituksista.

Are all adverse events reported to VAERS caused by vaccines?

No. VAERS receives reports of many adverse events that occur after vaccination. Some occur coincidentally following vaccination, while others may be caused by vaccination. Studies help determine if a vaccine really caused an adverse event. Just because an adverse event happened after a person received a vaccine does not mean the vaccine caused the adverse event. Other factors, such as the person's medical history and other medicines the person took near the time of the vaccination, may have caused the adverse event. It is important to remember that many adverse events reported to VAERS may not be caused by vaccines.  Although VAERS can rarely provide definitive evidence of causal associations between vaccines and particular risks, its unique role as a national spontaneous reporting system enables the early detection of signals that can then be more rigorously investigated.

Samanlainen haittavaikutusten rekisteri on myös Euroopassa.

EU:n tietokanta epäiltyjä haittavaikutuksia koskevista ilmoituksista on seuraamisen arvoinen sivusto. Sen tiedot perustuvat EudraVigilance tietokantaan. Sieltä poimitaan tärkeää tietoa myös rokotteisiin liittyvistä epäillyistä haittavaikutuksista. Mutta tietokannan rajoitusten takia tiedoista ei voi vetää ihan minkälaisia johtopäätöksiä tahansa. Aivan samalla periaatteella kuin VAERS-tietokannasta. Eurooppalaisessa tietokannassa on tietenkin selitetty asiat myös suomeksi:

"Tärkeää tietoa

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot liittyvät epäiltyihin haittavaikutuksiin eli lääketieteellisesti merkitseviin tapahtumiin, joita on havaittu lääkkeen käytön aikana mutta jotka eivät välttämättä liity lääkkeeseen tai ole sen aiheuttamia.

Epäiltyjä haittavaikutuksia koskevia tietoja ei pidä tulkita tarkoittavan sitä, että lääke tai vaikuttava aine aiheuttaa havaitun vaikutuksen tai, että lääkettä tai vaikuttavaa ainetta ei ole turvallista käyttää. Lääkkeen hyödyistä ja riskeistä voidaan tehdä vankkoja päätelmiä vasta sitten, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot on arvioitu perusteellisesti ja tieteellisesti."

Kun lähtee selamaan tietokannan lukuja, niin sivusto lyö eteesi vielä huomautuksen tietokannan rajoituksista:

  • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot eivät tarkoita sitä, että lääkkeen ja havaittujen vaikutusten välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu.
  • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot koskevat epäiltyjä yhteyksiä, jotka kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä. Lääkkeen ja jonkin vaikutuksen välisen syy-seuraussuhteen tieteellinen arviointi on osa lääkkeen hyödyn ja riskien jatkuvaa valvontaa. Arvioinnissa otetaan huomioon myös monia muita tekijöitä, esimerkiksi potilaan sairaus ja lääketieteelliset taustatiedot.
  • Tietoihin voi sisältyä tunnettuja haittavaikutuksia, jotka on jo lueteltu valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa.
  • EudraVigilancessa olevien epäiltyjen haittavaikutusten määrää ei tule käyttää perusteena haittavaikutuksen ilmenemisen todennäköisyyden määrittämisessä. Määrä onkin suhteutettava muihin tekijöihin, esimerkiksi siihen, kuinka monta henkilöä käyttää lääkettä ja kuinka kauan lääke on ollut markkinoilla.

 
Ja tästä pääsemme vihdoinkin siihen miten rokotepeloittelijat esittelevät tietokannan tietoja. Niistä poimitaan vain rokotteisiin liittyvät luvut ja ilmoitetut epäillyt kuolemat. Niistä otetaan kuvakaappauksia tähän tyyliin:


Tällaisia kuvia levittämällä yritetään vihjailla, että "katsokaa nyt kun viranomaiset itsekin tietävät rokotteiden tappavan!" He unohtavat mainita rekisterin rajoitukset. Tai ehkä eivät unohda, vaan tarkoituksella jättävät mainitsematta.

Jos näet vastaavia temppuja netissä, niin linkkaile tai tallenna niitä minulle. Otan mielelläni esimerkkejä talteen kansiooni.

1 comment:

pedro lopes said...
This comment has been removed by a blog administrator.