18.6.23

Homeopatia pulassa SuomiAreenassa

MTV Uutisten SuomiAreenan kesäohjelmistoon lipsahti homeopaattien sessio.

Tervettä skeptisyyttä sivun Pauli Ohukainen heräsi ripeästi kritisoimaan homeopatialla tarjoiltua kritiikitöntä arenaa. Tähän vastattiin ympäripyöreästi. Ohjelmanumero jatkuu sellaisenaan. Aihetta pidetään keskustelemisen arvoisena, vaikka lääketieteellisesti asia selvitettiin vuosikymmeniä sitten. Areenalla tullaan puhumaan aivan kuin homeopatia olisi toimiva hoitomuoto. 

Kari Tikkinen, Visa Honkanen, Pekka Louhiala ja Pauli Ohukainen ilmaisivat huolestumisensa myös Aamulehden mielipidepalstalla.

Luontaishoitoalan Foorumi Ry:n varapuheenjohtaja Mika Rönkkö kirjoitti homeopatian puolustuspuheen. Se julkaistiin Aamulehdessä 16.6.2023. En voi vastustaa kiusausta. Minun on pakko vastata siihen!

On ilahduttavaa huomata, että SuomiAreenan täydentäviin hoitoihin liittyvä tapahtuma on herättänyt poikkeuksellisen paljon mielenkiintoa puolesta ja vastaan. Tämä osoittaa, että kyseessä on tärkeä ja ajankohtainen teema, joka puhuttelee ihmisiä laajasti. Kiinnostus täydentäviin hoitoihin heijastaa yhteiskunnan kasvavaa kiinnostusta kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon ja erilaisiin hoitomuotoihin. Tämä enteilee hyvää keskustelulle, joka voi edistää tietoisuutta ja ymmärrystä tästä monitahoisesta aiheesta.

Onneksi meillä on keino tarkastella homeopatian suosiota Suomessa. Tiedebarometreissa on siihen liittyvä kohta. Vuonna 2019 kansalaisten luottamus homeopatiaan oli laskenut edellisetä mittauksesta 5 prosenttiyksikköä. Vuonna 2022 kyselyn perusteella yhteensä vain 24 % oli samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että homeopatia on tehokas tapa hoitaa sairauksia. Yhteensä 53 % vastasi olevansa eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Vertaamalla 2016 tuloksiin voimme nähdä, ettei homeopatian kannatus ole noussut, mutta siihen kriittisesti suhtautuvien osuus on kasvanut. 

Mutta kaikki tämä on vain käsien heiluttelua. Homeopatian hoitotehoa ei mitata sillä kuinka paljon siihen uskotaan tai kuinka moni skeptikko paasaa siitä vaahto suussa. Se että aihe nousee joka ikinen vuosi jossain puheenaiheeksi, johtuu tietenkin homeopaattien omasta aktiivisuudesta. Esim. ihan arvostetussa Lancet-julkaisussa oli  alkuvuodesta juttua vaihtoehtoisista ja täydentävistä hoitomuodoista, josta seurasi perinteiseen tyyliin huokailua siitä, ettei käytetty hyvää tilaisuutta hyväksi kertoakseen miten huonoa tutkimusnäyttö oli homeopatialle. Joka ikinen vuosi joudutaan jossain selittämään tuon homeopatiatutkimuksen laatu ja mille viivalle homeopatia hoitoteho on jäänyt.

Homeopaattiset valmisteet ovat täysin oikeudellisesti tunnustettuja lääkevalmisteita sekä EU:ssa että Suomessa. Niiden myyntiä ja valmistusta koskevat tiukat säännöt. Niiden valmistusta valvotaan, ja niiden myynti edellyttää asianmukaista rekisteröintiä ja lupaa. Suomessa niitä valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

 Onneksi niiden valmistusta valvotaan tarkasti. Tällä pyritään varmistamaan, että sokeripilleripurkkeihin ei laiteta oikeata syanidia tai muita myrkkyjä. Valvomalla valmistusta ei tietenkään tarkoiteta, että purkkiin laitetut sokeripillerit tekevät sitä mitä valmistaja väittää. Valvonta vahtii vain sitä mitä purkkeihin päätyy.

Homeopatiaa käytetään ympäri maailmaa, ja homeopatia, kuten myös muita niin sanottuja täydentäviä hoitomuotoja, on hyväksytty osaksi terveydenhuoltojärjestelmää joissakin maissa.

Vihdoinkin alamme lähestyä olennaisinta asiaa. Varmasti näissä maissa on tehty tutkimusta siitä mikä homeopatian hoitoteho on?

On tärkeää edistää moniäänistä keskustelua terveydenhuollon alalla ja kunnioittaa potilaiden valinnanvapautta hoitomuotojen suhteen. Vaikka homeopaattisten valmisteiden tehokkuudesta on erilaisia näkemyksiä, on tärkeää tunnustaa, että ne ovat laillisesti säädeltyjä lääkevalmisteita EU:ssa ja Suomessa.

Ai. Aihe vaihtui heti valinnanvapauteen. On totta, että homeopatian tehosta on erilaisia näkemyksiä. Toisella osapuolella on kansiossaan kasa meta-analyysejä, joissa on selvitetty tuon hoitotehon laatua.

Homeopatian puolestapuhujat viittaavat usein ihmisten positiivisiin kokemuksiin ja hoitosuhteen merkitykseen. He korostavat, että homeopatia voi tarjota kokonaisvaltaisen lähestymistavan ihmisten hyvinvointiin, jossa kuunteleminen ja yksilölliset valinnat ovat keskeisessä roolissa. On tärkeää kunnioittaa ihmisten kokemuksia ja huomioida heidän tarpeensa ja odotuksensa terveydenhoidossa.

Positiiviset kokemukset ovat anekdootteja. Niillä ei mitata hoitojen toimivuutta. Ehkä korkeintaan asiakastyytyväisyyttä. Olisiko Rönköllä tarjolla jotain laadukkaampaa? Terveydenhoidossa verorahoja pitäisi käyttää tutkimusnäyttöön perustuvan kriteerin perusteella.

Keskustelu täydentävien hoitojen asemasta on tärkeä osa terveydenhuoltoalan moniäänisyyttä. Kunnioittakaamme eri näkökulmia ja jatkakaamme avointa keskustelua, jossa tieteellinen näyttö ja potilaiden tarpeet otetaan huomioon. Tämä edistää terveydenhuollon kehitystä ja mahdollistaa parempien hoitomuotojen tarjoamisen kaikille.

Rönkkö mainitsee tieteellisen näytön, mutta ei mainitse mitä sen perusteella tiedetään homeopatian hoitotehosta.

Eli minun täytyy uhrata platinan arvoista vapaa-aikaani ja kuunnella tuleva Terveyttä ja hyvinvointia homeopatiasta jakso. Ehkä sen aikana aletaan vihdoinkin puhumaan siitä tieteellisestä näytöstä. Ehkä siellä mainitaan jotakin uutta. Päästäänkö tänä kesänä vihdoinkin sellaisen laadukkaan lääketieteellisen tutkimuksen äärelle, jossa homeopatian hoitoteho on parempaa kuin pelkkä lumevaikutus?

No ei tietenkään. 

Mutta jatkan aiheesta, jos SuomiAreena onnistuu tarjoamaan jotain hermoratojani stimuloivaa. Loppuun palanut hermo on stimuloitu hermo.

1 comment:

MrrKAT said...

Tikkinen ja Honkanen on oikiat sukunimet.