13.9.12

Akupunktio taas uutisissa

Vinkkilaatikkoon on viikolla ropissut akupunktioneuloja. Se on melkein suoraa jatkoa vuoden 2009 akupunktiouutisointiin.

Tuore Acupuncture for Chronic Pain meta-analyysi eri akupunktio-tutkimuksista julkaistiin, ja se päätyi yllättävän moneen lehteen maailmalla. Tässä näyte kotimaisesta uutisoinnista Terve.fi sivustolla:

Akupunktion tehosta on kiistelty vuosikausia, mutta vakuuttava näyttö suuntaan tai toiseen on jäänyt saamatta. Nyt julkaistu suuri ja laadukas tutkimuskatsaus viittaa kuitenkin siihen, että akupunktiolla on muutakin kuin vain lumevaikutus kroonisista selkä- ja muista kivuista kärsiville.

Ja hieman tarkkemmin:

Tutkimusten yhteysanalyysi osoitti akupunktion lievittävän kipuja paremmin kuin lumehoitojen ja joidenkin tavallisten hoitojen, joita käytetään kroonisten kipujen hoidossa. Erot eivät kuitenkaan olleet kovin suuria. Akupunktio auttoi potilaita, jotka potivat pitkittyneitä selkä-, niska-, nivelrikko- tai pääkipuja.

Meta-analyysi on ainakin suuri, sillä 29 tutkimuksen (jostain syystä Terve.fi väittää niitä olleen 28, mutta sillä ei ole väliä) ja melkein 18 000 potilaan tietojen vertailu on iso työ. Joissakin tapauksissa havaittiin, että akupunktio olisi pätevä vaihtoehto kroonista kipua kärsiville. Aidon akupunktion ja tutkimuksissa käytettävän valeakupunktion välillä havaittiin selkeä ero kivunlievityksessä.


Tavalliselle tallaajalle on luettavissa vain lyhennelmä tuosta tutkimuksesta.

Onneksi Orac on perehtynyt meta-analyysin yksityiskohtiin. Esille tuodaan tutkimuksen heikkoudet. Meta-analyysistä vedettävät johtopäätökset ovat lopulta niin luotettavia kuin raaka-aineena käytettyjen tutkimusten taso on ollut. Kaikissa tutkimuksissa ei käytetty valeakupunktiota erottelemaan plasebo-vaikutusta aidosta akupunktiosta. Joissain oli siis vain akupunktioryhmiä, joita vertailtiin ilman akupunktiokontrollia. Näistä eroista on erittäin haastavaa vetää hyviä johtopäätöksiä, jos tarkoituksena on mitata miten akupunktio tepsii kipuun.

Ratkaiseva ero löytyy siitä miten potilaiden kipua on mitattu tutkimuksissa. Kipuasteikolla tehdyt mittaukset ovat numeroiden perusteella tietenkin tärkeitä, mutta saadut tulokset täytyy suhteuttaa kliiniseen merkitykseen. Eli ns. minimally clinically important difference (MCID), jonka perusteella yritetään päätellä milloin potilaan kiputila on helpottunut merkittävällä tavalla. Jotta saataisiin selville onko akupunktiolla kliinisesti merkittävää hyötyä pitäisi tutkimuksissa verrata akupunktiota ei-akupunktio kivunlievityksiin.

Numerot voivat olla paperilla akupunktion tehon puolella, mutta käytännön tasolla kivunlievityksen eroja ei huomata. Akupunktiolle saadut hienot tulokset täytyy myös suhtauttaa siihen tosiasiaan, että kaikissa tutkimuksissa ei tehty sokkoutusta. Tutkijaryhmä toteaakin, että tämä vetää välttämättä tuloksia akupunktion suuntaan.

Orac kävi myös läpi noita meta-analyysissä käytettyjä tutkimuksia.

None of the studies included that I perused were double blind, which means that there was the potential for observational bias to creep into the study. While I concede that the authors did a pretty good job of making sure that studies in which there was a possibility of what is known in the biz as unconcealed allocation; i.e., failure to protect the randomization process to guarantee that the treatment to be allocated is not known before a subject is enrolled in the study (in studies with subjective outcomes, like pain, unclear allocation concealment is associated with bias towards beneficial effects), no attempt was made that I could identify to make sure included trials were double blind. In studies of subjective outcomes, blinding is almost certainly as important or more important than allocation concealment, and double blinding is essential.

Tuloksia vääntää akupunktion puolelle myös julkaisuvinouma, eli lääketieteelliset julkaisut printtaavat mieluummin positiivisia tuloksia kuin negatiivisia. Vaikka molemmilla on yhtä olennainen osa tutkimustiedon kasaamisessa.

Kaiken kaikkiaan Acupuncture for Chronic Pain näyttäisi liioittelevan akupunktion tehoa.

2 comments:

Anonymous said...

Luin abstraktin heti kun tutkimuksesta Suomessa uutisoitiin, mutta tämä kohta jäi häiritsemään: "acupuncture was superior to both sham and no-acupuncture control".

Tarkoittaako "no-acupuncture control" jotain toista hoitomuotoa, vai kontrolliryhmää joka ei saanut mitään hoitoa? Hesarin uutisessa mainittiin että akupunktio olisi parempi kivunlievityksessä kuin jotkut perinteiset lääketieteelliset hoitomuodot, mutta ainakaan abstraktista tällaista johtopäätöstä ei voi vetää.

http://www.hs.fi/ulkomaat/Akupunktio+tehoaa+joihinkin+kiputiloihin/a1305598379857

"Tutkimusten yhteysanalyysi osoitti akupunktion lievittävän kipuja paremmin kuin lumehoitojen ja joidenkin tavallisten hoitojen, joita käytetään kroonisten kipujen hoidossa."

Onko tutkimuksessa todella verrattu akupunktiota muihin hoitomuotoihin?

Anonymous said...

Mitäs se tällainen hoito nyt sitten on? Arvoisaa blogistia saattaa kiinnostaa. http://www.raahenseutu.fi/Hyva_olo/1194766450390/artikkeli/elamankaaresta+vastauksia+vaivoihin.html