25.12.10

USA:n armeija huolissaan uskonnottomista

Yhdysvaltojen asevoimissa palvelevat joukot ovat tarkan arvioinnin alla. Sotilaat joutuvat täyttämään kyselyitä, joilla arvoidaan heidän palvelukykyä. Soldier Fitness Tracker-lomakkeissa tiedustellaan sotilaiden pätevyyttä sosiaalisessa kanssakäymisessä, perhe-, tunne- ja henkisessä elämässä. Kersantti Justin Griffith sai huomata, ettei lomakkeissa kannata paljastaa olevansa uskonnoton. Lomakkeissa oletetaan, että henkilökohtainen suhde johonkin jumalolentoon takaa tasapainoisen ja toimivan sotilaan. Ilman jumalolentoihin uskomista sotilas altistuu ontolle elämälle eikä hän välttämättä ymmärrä mitä ympärillä tapahtuu. Sotilaan arvot ja periaatteet ovat kyseenalaisia.

Nyt armeijassa palvelevat sotilaat haluavat muuttaa kyseisten lomakkeiden arviointiperusteita. He olettavat, ettei palveluskykyihin liity sotilaan henkisen elämän sisältö. Aivan kuin ateisti pystyisi muka ampumaan kiväärillä yhtä tarkasti ja vakaasti kuin kristitty.

1 comment:

martikainen said...

Tuntuisi, että jos itse kasaisin joukkoa tappajia, niin olisi käskyjen noudattamisen kannalta turvallisempaa valita mukaan samaa fanaattista laumaa edustavia ihmisiä. Tai edes sellaisia, joiden aivot yleisesti mahdollistavat irrationaalisen auktoriteettiuskon. Kaiken kyseenalaistavat ja perusteluja vaativat ateisti-skeptikot saattaisi hidastaa rintaman etenemistä.