2.6.20

Kreationisti Suninen ja Nuoren maailman tuhnu

Kreationisti Jouni Suninen taitaa olla tällä hetkellä Suomen ahkerin luomisopin levittäjä. Käännöstekstiseinää pystytään parin päivän välein. UusiSuomi-sivustolla kreationistin tuotokset keräävät satoja kommentteja.

Päätin kurkistaa yhteen tuoreeseen tuotokseen mieheltä. Minkätasoista kamaa hän latelee internettiin?

Todisteet kertovat nuoresta maasta

Suninen on niitä luomisopin kannattajia, jotka luulevat maailman olevan nuori. Vain joitain tuhansia vuosia vanha. Jopa maailmankaikkeuden ikä lasketaan samaan haarukkaan. Maailmanlaajuinen vedenpaisumus jätti planeettamme pinnan ja meret nykyiseen muotoonsa n. 4300 - 4500 vuotta sitten, riippuen siitä miten kreationisti lukee Raamattuaan. Siinä ajassa on siis tapahtunut pikakelauksella järjettömän suuret määrät eroosiota, sedimenttien, vuoristojen sekä jokien muodostumista.

Miten nuoren maailman kreationistit hakevat tukea nuoruuden tunteilleen? Suninen listasi 18 kohtaa. Kappas. Hän on vaan kääntänyt suomeksi tämän mm. tältä sivustolta löytyvän listan, joka on alunperin Creation.com sivuston lista. Mukana on lähes kaikki tutut klassikot evo vs kreastionismi sodistani. Muutama uutuus on ilmestynyt valikoimaan. Käyn ne läpi pikaisesti. Jos sieltä sattumalta löytyisi jotain mielenkiintoista materiaalia. Kaikkien pettymykseksi Suninen ei osannut laittaa niitä alkuperäisen listan väitteiden viittenumeroita kohdalleen käännöksessään. Soo soo mitä laiskuutta! Yritän kuitenkin päätellä mikä lähdelistalta liittyy mihinkin väitteeseen.

1. Lazarus-bakteeri virkosi oletetusta 250 miljoonaa vuotta vanhasta suolainkluusiosta, mikä  osoittaa että ko. suolaesiintymän on oltava paljon nuorempaa perua.

Tyydyn toteamaan, että suolainkluusio on oletetusta iästään huolimatta nuorempi kuin se planeetta jossa se on muodostunut. Alkuperäinen Isolation of a 250 Million-Year-Old Halotolerant Bacterium From a Primary Salt Crystal paperi toki painotti sitä, että he olivat tarkkoja kontaminaation rajaamisessa tuloksistaan. Olisi ollut aivan helvetin upeaa, jos niin vanhoja bakteereja pystyisi poimimaan historian havinoista, mutta tiede on julma. Bakteerin perimää tarkastelemalla selvisi, että joko se osaa aikamatkustaa [Dr Who Theme Music] tai sitten se oli kuitenkin livahtanut jälkikäteen suolaan.

Kreationistin ensimmäinen väite rysähti heti kyljelleen ojaan.

2. Ihmisen genomin rappeutuminen sukupolviin kasautuvien haitallisten mutaatioiden seurauksena todistaa ihmislajin syntyneen vain tuhansia vuosia sitten.  Tämä voidaan suoraan laskea tunnetusta mutaatioiden kertymisnopeudesta.

Tyydyn toteamaan, että planeetalle elävien lajien perimän muutokset ovat eri asia kuin planeetan ikä. Mahdollinen perinnöllinen rappeutuminen ei kerro meille mitään planeetan iästä.

Kreationistin toinen väite ei liittynyt maailman ikään. Tämä ei vaikuta lupaavalta Sunisen kannalta.

3. Dinosaurusfossiilien verisolut, verisuonet ja proteiinit eivät vastaa evoluutioteorian olettamaa miljoonien vuosien ikää, vaan viittaavat siihen että fossiilit ovat nuoria.

 Väärin. Vaihtoehtona on se, että kehittyneen teknologian myötä pystymme havaitsemaan entistä paremmin DNA:n jäänteitä. Havainnon vastapainoksi, eli ongelmana iänmäritykselle, pitäisi löytää niitä dinosaurusten fossiileja samasta kerrostumasta vaikkapa isojen nisäkäs/kavioeläinten kanssa.  Toistaiseksi kun dinosaurusfossiilien iät asettuvat 65 miljoonaa vuotta vanhemmiksi.


4. Paksut, geologisten kerrostumien tiukasti laskostuneet kivijuonteet, joissa ei ole mitään merkkejä sulamisesta tai halkeilusta. Nämä todisteet pyyhkivät aikalaskelmista pois satoja miljoonia vuosia, ja osoittavat pehmeän sedimenttimassan äärimmäisen nopean muovautumisen Raamatun kuvaamassa tulvassa 4500 vuotta sitten.

Lyhyesti: ei.

Jos tuo olisi totta sillä tavalla kuin kreationisti haluaa sen olevan totta, niin kreationisti pystyisi osoittamaan aina ja kaikkialla missä menee tulvaa edeltävien, tulvan tuottamien ja tulvien jälkeisten kerrostumien rajat. Arvatkaa tapahtuuko tällaista ihmettä.

Kreationisti olettaa, että valtavat kerrostumat voivat poimuilla ilman selkeitä murtumien merkkejä vain märkinä.


5. Pystysuorat fossiilit. Näitä ovat ”miljoonien vuosien” geologisia kerrostumia läpäisevät vertikaaliset puunrunkofossiilit. Ne osoittavat nopean hautautumisen, ja hiiltä synnyttävän orgaanisen materiaalin kertymistavan. Nämä fossiilit kaatavat kuvitelman maakerrostumien miljoonia vuosia vanhasta iästä.

 Tällaisia kerrostumien läpi näkyviä fossiilipuita löytyy ympäri maailmaa. Kreationistin harmiksi ne eivät ole ongelma maailman vanhalle iälle. Vastauksia löytyy riippuen siitä mistä puufossiileista on kyse ja mistä kerrostumista niitä on löydetty. Saveen kasvaneet rämepuut ovat kasvaneet savikerrostumien kertyessä. Puiden hautautuminen ollut nopeaa. Vasta jälkeenpäin savi kovettui kiveksi. Kivikerrostumiin jäi selkeä jäljet puunrungoista, juurista ja silloisesta maaperästä. Kreationismin kannalta ongelmaksi tulee tällöin se, että tuo juuri täytyy olla vedenpaisumusta edeltävän maan pinta. Eiväthän puut kasva ja peity kesken vedenpaisumuksen.

Siksi onkin kreationismin kannalta harmillista, että puufossiilien juuristoa löytyy päällekkäisistä kerrostumista. Mikä tarkoittaisi, että metsiä kasvaa ja hautautuu monta kertaa kesken vedenpaisumuksen sedimenttien muodostumista. Mitä tietenkin tarkoittaa sitä, että kreationismi on paskapuhetta. Tämä on se syy miksi kreationistit eivät millään halua/uskalla/osaa tunnistaa niitä vedenpaisumusta edeltävien, aikaisten ja jälkeisten kerrostumien rajapintoja.

6. Kalliokerrostumat sijaitsevat toistensa päällä, mutta niiden kontaktipinnoissa ei näy juurikaan eroosiota todisteeksi pitkistä ajanjaksoista.  E.g. Redwall Limestone / Tapeats Sandstone in the Grand Canyon (more than a 100 million year gap). Esimerkiksi Grand Canyonissa ei näy paljonkaan eroosiota.

 Potaskaa. Grand Canyonin laajalta alueelta löytyy kohtia, joissa on nähtävissä eroosiota kerrostumien välissä. Kerrostumia ei muodostu aina kaikkialla. Siksi voimme tänään kävellä sellaisten kallioiden päällä, jotka ovat miljoonia vuosia vanhoja. Jos kyseiset kalliot peittyvät joskus sedimenteillä, niin silloin muodostuu tuollainen samanlainen kreationistin ihmettelemä "kadonnut ajanjakso" vanhan kallion ja uuden sedimentin välille.

7. Suolapitoisuus maailman vanhimmassa järvessä on vastoin sen oletettua ikää, ja viittaa sen muodostumiseen Nooan tulvan jälkeen. Sama koskee merien suolapitoisuutta.

Järvien suolapitoisuus on eri asia kuin planeetan ikä.

8. Eroosion määrä Niagaran putouksissa ja vastaavissa paikoissa (Britteinsaarten rantaeroosio ym.) on yhdenmukainen maailmanlaajuisen tulvan jälkeisten vuosituhansien kanssa.

Vesiputouksien ja rantojen eroosion määrä ovat eri asia kuin planeetan ikä. Ja jos kreationisti haluaa laskea vesiputouksien ikää eroosion määrällä, niin kreationisti on hyvä ja selittää miksi Niagaran putoukset ja Grand Canyon on niin erikokoiset.

9. Stalaktiittien ja stalagmiittien kasvuvauhti kalkkikiviluolissa on yhdenmukainen useiden vuosituhansien iän kanssa, ei miljoonien vuosien.

Kalkkikiviluolien muodostuminen on eri asia kuin planeetan ikä.


10. Kaikissa hiiliesiintymissä löytyvä Carbon-14 kertoo siitä, että hiili on vain tuhansia vuosia vanhaa.

Vääristelyä, jossa unohdetaan millaisia määriä sitä C-14 löytyy, miten sitä voi muodostua lisää hiilestä kosmisen säteilyn tai uraani-torium sarjan kautta, ja miten sitä voi siirtä hiiliesiintymiin myös bakteerien myötä.


11. Radioaktiivisten elementtien hajoamisen tuottama helium, jota on säilynyt graniitissa olevissa zirkonikiteissä, viittaa 6000 +/- 2000 vuoden ikään, eikä oletettuihin miljardeihin vuosiin.

Suninen kirjoittaa kreationisti Humphreyn RATE-projektin mittauksista. Tyydyyn viittamaan vanhan maailman kreationisti Gary H. Loecheltin selvityksiin RATE-projektin ongelmista. Yksi kiva seuraamus Humphreyn mittauksista on radioaktiivisen toiminnan ajanjakson supistaminen niin lyhyeksi. Se tarkoittaisi maan kokeneen melkoisen säteilylämmön, joka mysteerisesti ei kiehauttanut elämää korpuksi planeetalta.

12. Lyijyn määrä syväporauksien ja matalaporauksien zirkoninäytteissä on samanlainen. Kuitenkin sitä pitäisi olla syväporausnäytteissä vähemmän, johtuen suuremmasta kuumuudesta joka aiheuttaa korkeampia hajoamisnopeuksia oletettujen pitkien ajanjaksojen aikana. Jos näytteiden iät ovat vain tuhansia vuosia, se selittää samankaltaisuuden.

 Lähde tälle väitteelle näyttäisi olevan lähde numero 14 Gentry, R., et al., Differential lead retention in zircons: Implications for nuclear waste containment, Science 216(4543):296–298, 1982; DOI: 10.1126/science.216.4543.296.. Se vie ihan oikean tieteellisen paperin äärelle. Ei liene mikään ylläripylläri, että Suninen ei lukenut tätä 80-luvulla julkaistua paperia. Jos hän olisi lukenut sen, niin hän olisi nähnyt tämän kohdan:

"At a burial depth of 3000 m (~200°C), we calculate that it would take 5 · 1010 years for 1 percent of the Pb to diffuse out of a 50 μm crystal.
At 2200 m (-150°C) it would take 7.4  x l0 13 years, and at 1000 m (-100°C) it would take 7.7 x 10 17 years for 1 percent loss to occur (16)."

Eri syvyyksistä otetuista näytteistä löytyi erilaiset hajoamisnopeudet. Mutta samojen mittausten perusteella niiden hajoamisnopeudet pelkästään yhden prosentin määrällä ovat luokkaa n. neljä kertaa koko maailmankaikkeuden ikä. Millainen erojen pitäisi olla, jotta se muka on ongelma vanhalla planeetalle?

13. Todisteet hiljattain tapahtuneesta vulkaanisesta aktiivisuudesta kuussa, vastoin sen oletettua valtavaa ikää. Kuun olisi pitänyt jäähtyä kauan sitten, jos se olisi miljardeja vuosia vanha.

Kyseinen "hiljattain tapahtunut" aktiviteetti tapahtui n. 2,5 miljardia vuotta sitten.

14. Magneettikenttien olemassaolo Uranuksessa ja Neptunuksessa, joiden pitäisi evoluutiouskontoon kuuluvien pitkien aikakausien perusteella olla ”kuolleita”. Lähtien siitä että aurinkokuntamme on vain tuhansia vuosia vanha, fyysikko Russel Humphreys ennusti tarkasti Uranuksen ja Neptunuksen magneettikenttien vahvuuden.

 Potaskaa. Humprhey ei ennustanut vahvuuksia. Kreationistin pitäisi ensin osoittaa, että "evoluutiouskon" perusteella on muka oletettu kyseisten planeettojen magneettikenttien kuolleen. Ja nyt jos koskaan kannattaa katsoa tämä Tony Reedin mahtava video!15. Metaanin määrä Titanissa, Saturnuksen suurimmassa kuussa. Metaani olisi hävinnyt viimeistään 10 000 vuodessa kokonaan etaaniksi UV-säteilyn aiheuttamassa hajoamisessa.

Metaania tulee jatkuvasti lisää sieltä Titaanin jääkerrosten alta.


16. Nopeat tähdet sopivat universumin nuoreen ikään.  Monet tähdet kääpiögalakseissa erkanevat toisistaan nopeudella 10-12 km/s. Näillä nopeuksilla tähtien olisi pitänyt kokonaan hajaantua 100 miljoonassa vuodessa, joka on lyhyt aika verrattuna universumin oletettuun 14 miljardin vuoden ikään.

Mira-tähden matka kumoaa nuoren universumin.

 
17. Galaksit menettävät spiraalirakenteensa paljon alle 200 miljoonassa vuodessa. Tämä poikkeaa niiden väitetystä miljardien vuosien iästä. ”Nuorten” galaksispiraalien löytyminen korostaa ongelmaa, joka sisältyy oletettuihin evoluutioteorian mukaisiin ikiin.
 Mira-tähden matka kumoaa nuoren universumin.


18. Lyhytjaksoisten komeettojen esiintyminen (kiertorata alle 200 vuotta), on yhdenmukainen aurinkokunnan alle 10,000 vuoden iän kanssa.

Mira-tähden matka kumoaa nuoren universumin. Eikä nuorten komeettojen havaitseminen tarkoita, että universumi olisi yhtä nuori kuin nuori komeetta.

Eli kreationisti tarjoili kauttaaltaan sitä samaa huttua ja suttua kuin edellisinä vuosina. En edes olettanut löytäväni mitään uutta. Enkä yllättynyt.

29.5.20

Samuli Perälä ja Ihmiskunnan historian suurin rikos

Pandemian alkaessa täällä kotimaisessa sosiaalisessa mediassa oli ahkerassa jaossa Samuli Perälän puheita. Jostain syystä miehen videot kersivät yli 30 000 katselukertaa. Onko niissä jotain joka sytyttäisi kipinöintiä avoissani? Päätin kokeilla sitä. Sain nimittäin parikin suositusta katsoa näitä videoita.

Perälä otti kantaa ajankohtaiseen pandemiaan. Hänellä oli kuulemma tarjolla tietoa, jota valtamedia ei uskalla sanoa.

Muutoksen vuosi 2020, Co-virus ja yhteiskunta - Osa 1/2

Kirjoittelen reaktioni hieman tajunnanvirran mukaisesti. Pahoitteluni.

Tarjolla esoteeristä tietoa siitä miksi maailma on sellainen kuin se on. Energeettinen ja sielullinen näkökulma on ollut suosittua jakokamaa sosiaalisessa mediassa. Samuli seisoo sanojensa takana sata prosenttisesti. Varmasti mies on perehtynyt ja tutkinut tarkasti kaiken mistä puhuu. Sekä tarjoaa laaajat lähteet väitteilleen.


Mikä on koronavirus?

Väitteet pandemiasta ovat kovia. Pandemia on globaali rikos. Ihmiskunnan suurin huijaus. Suurin tietoinen ja suunniteltu rikos. 

Rikoksen tekijöinä on se kuuluisa "eliitti". Se sama joka hallitsee tiedostusvälineitä ja eri maiden poliitikkoja, virkamiehiä sekä lainsäädäntöä. Siis käytännössä hallitsee maailmaa, mutta kuitenkin on aina tarvitsemassa joitain kieroja keinoja maailman hallitsemisen saamiseksi. Eli se tuttu illuminaatti-paradoksi. Kaikkea ihmiselämää jo hallitaan mutta samalla kaikkea valtaa joudutaan kaapimaan jostain lisää. Tällä eliitillä on jo valmiiksi moninkertaisesti enemmän vaurautta mitä he voisivat ihmiselämän aikana tuhlata. Vaikkapa ostamalla kokonaisia pilvenpiirtäjiä joita tuhopolttaisivat tusinan päivässä. Tätä rikkauksien haalimisen motivaatiota käytetään useasti salaliittoteorioissa, mutta ei ymmärretä haalimista tekevän tahon jo valmiiksi omistavan kaiken.

Viruksesta luodaan mielikuvien perusteella vaarallisempi virus kuin se oikeasti on. Tällä pelolla luodaan hysteriaa.

Mikä on tuon rikoksen päämäärä?

Rikoksella on vaihe yksi ja kaksi. Ok. Helppo muistaa.


Perälä esittää mm. seuraavia väitteitä viruksesta.

Kausi-influenssan kaltainen heikoille ihmisille vaarallinen virus.
Terveille ihmisille harmiton virus.
Tarkoituksella kehitetty virus juuri tätä tarkoitusta varten.
Virus on biologinen ase.
Testattu ja tietoisesti päästetty vapaaksi.
"dokumentoitua tietoa 40 vuoden takaa"
Ei ole luonnollisesti kehittynyt virus.

Perälä on onneksi niitä miehiä, joka myöntää viruksen olevan olemassa. Hän ei siis ole sieltä folioprikaatin höpsöimmästä rivistä. Hän sanoo ihan suoraan, ettei viruksesta vielä tiedetä kaikkea. Se ei tietenkään mitenkään estä Perälää esittämästä väitteitään.

Plasebo. Uskomusjärjestelmä vaikuttaa psykologisesti viruksen aiheuttamiin oireisiin.

Ärsyttävällä ja rasittavalla tyylillä Perälä latoo ensimmäisessä videossaan pelkästän sarjatulituksena näitä väitteitä. Joihin hän lupaa palata perustelujen kanssa osassa kaksi. Ensimmäinen video oli käytännössä ajanhukkaa. Tuskastuttavaa kuunteltavaa. Toivottavasti seuraava osa on informatiivisempi.


Osa 2.

Perälä toivoo ihmisten aikuistuvan, heräävän sekä avaavan silmänsä. Voi juku. En malta odottaa niitä lähteitä ja perusteluja, joita odotin edellisen videon kohdalla.

Kuka on rikoksen taustalla?

Globaali eliitti. Perälä kertoo tekevänsä videota, jossa kertoo laajemmin heistä. "Tässä videossa en ehdi puhumaan enempää koska se on laajempi kokonaisuus." Sentään saamme kuulla, että eliitin inspiraatio tulee pimeältä voimalta, sieltä henkisten voimien pahalta puolelta. Tällä pienellä porukalla on hallussaan kaikki maailman poliittinen valta. Eliitti määrää miten valtiot toimivat. Samoin talouselämän ja teollisuuden alat ottavat käskynsä eliitiltä. Olennaisena tiedotusvälineiden hallinta. Todisteita näistä eliitin toimista ja olemassaolosta Perälä ei vieläkään kerro. Ehkä sitten seuraavalla videolla.

Perälä vain jatkaa olettaen, että eliitti hallitsee, joten kaikki mitä maailmassa tapahtuu valtoiden taholta on eliitin toimia.

Vanhojen uskontojen auktoriteetti on korvattu korruptoituneiden tiedemiesten puheilla.

Kuka hyötyy rikoksesta?

Perälä lupaa käydä neljä kohtaa tästä rikoksesta. Vihdoinkin! 

Rikoksella ajetaan alas pienyritykset. Monopolit jäävät. Ok, mutta "eliittihän" jo hallitsi rahamarkkinoita, vaurautta ja maaperää enemmän kuin kukaan muu?

Pankit hyötyvät. Ne keräävät valtavan määrän omaisuutta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Ok, mutta "eliittihän" jo hallitsi rahamarkkinoita, vaurautta ja maaperää enemmän kuin kukaan muu?

Paniikilla luodaan stressiä, joka tekee ihmisistä hulluja sopuleita. Näin ihmisten huomio keskittyy yhteen globaaliin asiaan. Taustalla voidaan sitten puuhailla mitä halutaan. Ok, mutta "eliittihän" jo hallitsi poliitikkoja, vaaleja, kokonasia valtioita ja järjestöjä?

5G-verkon käyttöönotto tehdään koronapandemian varjolla. Ihmisten immuunijärjestelmä heikennetään uudella säteilyllä. Perälän mukaan ihmiset laitetaan käytännössä mikroaaltouuneihin. Ihmiste laitetaan "huonoon värähtelytaajuutteen". Miksi? Sairas ihminen on helpompi hallita. Ok, mutta "eliittihän" jo hallitsi elämäämme?

Esoteerisen puolen selitys rikokselle onkin jännä. Väkivaltaviihde ja negatiivisten asioiden uutisointi toimivat ihmisten energeettisen kenttien säätäminen pelon suuntaan. Ihmisten värähtelytaajuutta halutaan madaltaa. Eliitti ei halua korkealla tapahtuvaa vä

"Me ollaan itseasiassa pelkästään energeettistä värähtelyä. Sen on jo kvanttifysiikka jo todistanut ja todentanut. Fyysinen osa meitä on hyvin pieni osa. Käytännössä on hyvä kyseenalaistaa se kokonaan. Eli onko se ollenkaan edes todellinen."

19min14sekuntia
 Ja näin pääsemme vihdoinkin sen rikoksen motivaation pariin. Nämä eliitin pahat voimat tarvitsevat ihmiskunnan matalaa värähtelyä. Eli pelkoa joka on pimeyttä. Jos ihmiskunta alkaisi värähtelemään korkeilla taajuuksilla, niin nämä pahat voimat eivät enää voisi olla planeetallamme.

Perälän mukaan kaikki maailman tapahtumat ovat kuitenkin suuremman suunnitelman mukaan. Eliitin massiiviset rahavirrat ovat toissijaisia asioita. Tarkoituksena on vain lisätä ihmiskunnan pelkoa. Onneksi Perälä toteaa hyvän voittaneen, vaikka sitä ennen käydään jonkinlainen taistelu. Ihmiskunnan suuri rakkaus ja kirkkaus on nousemassa.

Mikä on se vaihe 2, johon rikos tähtää?

Tuodaan ratkaisu ongelmaan. Perälä toteaa sen olevan markkinoinnista tuttu tapa tyrkyttää omia tuotteita. Eliitti laittoi viruksen liikkeelle, jotta eliitti voi tarjova viruksen hoidon.

"Kehitetään nopeasti lääke. Ja se lääke on rokote. Rokote on se todellinen asia."

Perälä varoittaa rokotteen olevan suurin vaara. Hän on perehtynyt vuosia rokotteisiin. Tämä rokote olisi suurempi vaara ihmisten terveydelle kuin virus.

"Vaikka mikä olis vaikka mitä tulis: älä ota sitä rokotetta. Älä missään tapauksessa ota sitä. Se tule olemaan ennennäkemätöntä mitä sen kautta injektoidaan ihmiseen."
Hän lupaa kertovansa lisää jossain toisessa videossa. Harmi.

Perälä tiedostaa vastuunsa tällaisten puheiden ääneen sanomisesta. Hän lupaa, että karma laittaa hänet kärsimään jos hän ei anna kaikkein selkeintä ja totuudenmukaisinta tietoa koronasta. No sehän on kiva juttu.

Hän mainitsee eliitin käyttävän pimeää magiaa näiden tapahtumien ohjaamisessa. Entäpä me skeptikot, jotka emme ole nähneet magiaa ja sen voimia? Miten meille voisi selittää näistä asioista?

Perälä toteaa vain, ettei sellainen ihminen näe näitä asioita.

Aha. Se luultavasti selittää miksi minulla on suuria vaikeuksia ottaa Perälän puheita vakavasti.

Videon loppupuolelle Perälä muistuttaa myös Suomen valtaeliitin olevan suorana mukana tämän rikoksen suorittamisessa. Jotkut tietoisesti. Toiset aivopestyinä.

"Hyvä on jo voittanut" 

Perälä lopettaa positiiviseen sävyyn. Pimeyden henget ovat hävinneet. Ne eivät vain vielä tiedä sitä. Mikä onkin hyvä. Hän neuvoo ihmisiä pysymään virkeällä tuulella.

Paha lisää pahuutta, joten kenenkään ei kannata lähteä tappamaan näitä eliitin jäseniä. Se oli tärkeä neuvo Perälän puheita vakavasti ottaville ihmisille. Hän suosittelee ihmisiä vain rakastamaan. Näin saadaan tehokkaampi vastatoimi elitiin jekuille.

Ovatko Perälän puheet sitten totta vai ei? Perälä toteaa, että se selviää sitten tapahtumien edetessä.

Mitä yli tunnin pituisesta kokonaisuudesta jäi verkkokalvoille? Valtava määrä väitteitä. Lähteet ja todisteen jäivät nollan tasolle. En käsitä miksi Perälä herättää ihastusta näillä videoilla. Ehkä pitäisi valmiiksi kuulua samaan esoteeriseen piiriin.

26.5.20

Antti "Helppo" Heikkilä ja pandemiapelolla rahastaminen

Oli täysin odotettavissa, että koko kansan ortopedi Antti Heikkilä alkaa jollakin tapaa rahastamaan pandemialla. Uusimmassa bloggauksessaan Antti pyrkii vetämään mattoa kilpailijoidensa alta. Covid-19-vedätys tekstissään hän hyödyntää uuden viruksen aiheuttamaa epävarmuutta. Tuon epävarmuuden avulla hän pystyy myymään omia kirjoituksiaan ennaltaehkäisevänä hoitomuotona. Kaikille mahdollisille pandemioille!

Antin taidot pandemian etenimisen kohdalla olivat tukevasti siellä kuuluisan perstuntuman kohdalla. Saksan tilanteesta hän kirjoitti 25. maaliskuuta toiveikkaasti näin:


Tiedoista ei tuona päivänä pystytty päättelemään Antin tekemää tulkintaan. Antti ei annakaan tietojen rajoittaa kirjoituksiaan. Hän on sillä tavalla rohkea mies. Uudet tapaukset jatkoivat nousuaan 26 - 28 maaliskuun välille. Selkeä uusien tapausten lasku alkoi vasta huhtikuun alkupuoliskolla. Aktiivisten hoitotapausten huippu saavutettiin vasta huhtikuun 6. päivä.

Bloggauksessaan Antti huomaa Italian rajoitusten olleen tehottomia. Viranomaisten asettamat rajoitukset tulivat myöhässä. Viruksen leviämisnopeus ja oireiden vakavuus aliarvioitiin. Eivätkä kaikki italialaiset noudattaneet rajoituksia. Vielä helmikuussa jotkut poliitikot (esim. Nicola Zingaretti ) olivat avoimesti nauttimassa juomia ulkona terasseilla, osoittaakseen ettei paniikkiin ole syytä. Se ruokki mielikuvaa siitä, ettei rajoituksiin ole syytä. Italialla kesti saada yhteneväinen käytäntö pandemianvastaisessa työssään. Uudet tapaukset lähtivät laskuun vasta maaliskuun lopulla.

Mutta miten Antti tulkitsi Italian tilanteen?

"Kaikki eristykset, kasvosuojat ja etäisyyden pitämiset ovat vailla tieteellistä perustetta. Asia selviää Italian tilastoista. Eristyksen jälkeen virus jatkoi leviämistään."

On tietenkin totta, että eristyksen julistamisen jälkeen virus jatkoi leviämistään. Koska rajoitukset eivät olleet niin tehokkaita kuin haluttiin. Näitä ongelmia vatvottiin kansainvälisessä lehdistössä. Antin reaktio on kuitenkin tämän perusteella todeta eristäytymisen ja kasvosuojat tehottomiksi. Hän ei kirjoita sanaakaan Ruotsin ja sen naapurimaiden erosta koronatapauksissa. Jostain syystä. Tai siis syystä, ettei se sovi Antin myymään narratiiviin. Koska Antti on epärehellinen mies.

Antti ihmettelee myös influenssan ja koronaviruksen eroja kuolleisuustilastoissa.

 Huhtikuuhun 2020 mennessä Suomessa oli kuollut influenssaan yli 500 ihmistä. Saman ajanjaksoon aikana Suomessa koronakuolemia oli yhteensä 267. Voisiko joku yläkerran porukasta kertoa ihmisille, miksi heitä kyykytetään koronasta, kun lukujen mukaan ongelma onkin influenssa.

No, rakas Antti. En mielestäni ole yläkerran porukkaa, mutta uskallan vastata ihmettelyysi. Näiden virusten väliltä löytyy ratkaisevia eroja. Influenssaviruksiin löytyy rokotteita (ja niiden teho vaihtelee vuosittain). Covid-19-rokotetta ei vielä ole. Samoin koronaviruksen kohdalla on enemmän tuntemattomia tekijöitä tarttuvuudessa ja viruksen vaarallisuudessa, joten reaktiot on parempi ottaa vakavamman asenteen kautta. Mutta ehkä se ratkaisevin ero löytyy kalenterista, jota Antti jostain syystä unohdi plärätä. Influenssakuolemia tapahtui heti tammikuun alusta lähtien, sillä influenssakausi on yleensä vauhdissa ennen vuoden vaihtumista. Koronavirus saapui Suomeen vasta helmikuussa.

Paras katsaus saadaan laskemalla yhteen koko Euroopan tilanne. Onko koronapandemia nostanut kuolleisuutta tavallisuudesta poikkeavaksi? Se on nähtävissä Euroopan kuolleisuustilastoja seuraavan EuroMOMO.eu sivuston käyristä. Tänään 26.5.2020 siellä on nähtävissä tällaiset käyrät kuolemille.

Kappas vain! 15-vuoden ikäluokasta vanhempaan katsottuna vuosittaisissa käyrissä on selkeästi erottuva nousu kuluvan vuoden alkupuolella. Juuri siinä maalis-huhtikuun viikkoina. Miten Antti mahtaa selittää tämän havainnon? No tietenkin täysin ignoroimalla sen. Kuten kaikki muutkin hankalat kohdat uransa aikana.


Ilmeeni kun luen Antin kirjoituksia.


Toisaalta onhan Antti se sama mies jonka mielestä homeopatia toimii, geenimanipuloituja tuotteita ei muka ole testattu ihmisillä, Skepsis ry on osa NSA:n salaista trollausarmeijaa, mikroaaltouunit ovat vaarallisia, jne.

Hypätään siis siihen miten Antti rahastaa pandemiapelottelulla.

Se tapahtuu "Näin vahvistat immuniteettiasi" verkkokurssilla. Verkkomateriaalin hintana on 139 euroa. Netti on pullollaan ilmaiseksi luettavissa ja katseltavissa olevia oppaita terveyden edistämiseen. Ilmaista luettavaa terveyden edistämisestä löytyy enemmän mitä ihminen ehtii yhden viikon aikana lukemaan. Mitä uutta terveytesi edistämisestä ja monipuolisesta ruokavaliosta kurssilla voi olla? Sen selvittämisestä täytyy maksaa Antille.

Epidemiat ovat tulleet jäädäkseen. Koska lääketiede ei pysty tarjoamaan ihmisille tehokasta hoitoa, ihmepilleriä tai rokotetta, on heidän otettava ohjat omiin käsiinsä ja toteutettava elämäntapamuutos immuniteettinsa tasapainottamiseksi.

Verkkokurssilla opit, mistä immuunijärjestelmässä on kyse ja miten voit vaikuttaa siihen tehokkaasti. Perehdyt yksityiskohtaisesti, mikä vaikutus on ravinnolla, lisäravinteillä, liikunnalla ja mielenhallinnalla. Kurssi sisältää kaiken, mitä aiheesta tällä hetkellä tiedetään ja mitä pitkä kokemus Heikkilälle on kliinisenä lääkärinä opettanut.

Nyt taisin hoksata miksi Antti niin palavalla innolla tuomitsi eristäytymisen ja maskit toimimattomaksi! Jos ihmiset luottavat niihin, niin heillä on vähemmän syitä maksaa Antille terveysneuvoista. It all makes sense now.

[Antti] on myös kirjailija, joka on kirjoittanut yli 20 teosta, tuoreimmat metabolisiin häiriöihin liittyen (Lääkkeetön elämä, Diabeteksen hoito ruokavaliolla, Ravinto & Terveys jne.) Niiden avulla lukuisat ihmiset ovat saaneet terveytensä takaisin. Lääkkeetön elämä -kirjan jouduttua mediahyökkäyksen ja sensuurin kouriin, ilmestyvät Antti Heikkilän teokset ja opetusohjelmat jatkossa verkkokursseina. Tämä mahdollistaa myös nopeamman ilmestymisaikalaulun. Verkkokurssi on oppimis-menetelmänä kirjaa tehokkaampi.

Verkkokurssi on myös nopeampi tapa saada rahat tilille. Painotan tätä kohtaa siitä syystä, että Antti on ihan itse toistuvasti voivotellut sitä, että ns. virallinen lääketiede ja rokotusteollisuus pyörivät pelkästään tienatakseen rahaa. Mutta ei Antti! Ei! Antti tekee tätä vain hyvää hyvyyttään. 139 euron maksu on varmasti pienin mahdollinen summa, jota hän kehtaa pyytää.

13.5.20

Tapsan Tahdit ja Karmea sensuuri!

Professori Tapio Puolimatkan uusin Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe kirja on joutunut karmean kohtalon kouriin.

Otsikko kertoo mistä on kyse:

Facebook sensuroi Tapio Puolimatkan uuden kirjan mainoksen – ”Kirjassani on tietoa, jota ei haluta julkisuuteen”


Seurakuntalainen-lehti kertoo uusimmat käänteet. Kuin tilauksesta kirja on joutunut rajoitusten kohteeksi. Nimittäin Facebook poisti kirjan mainoksia sivultaan. Ensimmäinen mainoskampanja sujui maksetun ajanjakson mukaan. Mutta sitten:

Toinen mainoskampanja tehtiin samalla foorumilla 8.5. alkaen. Kuitenkin 11.5. Perussanoma Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lallukka sai ilmoituksen, että ”aktiivinen mainoksesi hylättiin”. Sama englanniksi: ”Your ad isn’t running because it doesn’t comply with our Advertising Policies.”

Oman kokemukseni mukaan sanoisin, että tilanne on Tapsan kannalta vielä pahempi. Tai siis nolompi. En nimittäin usko, että mainoksesta olisi tehty SETA-kommandojen cyberhyökkäyksenä ilmoituksia Facebookille. Väitän, ettei Suomessa edes ole tarpeeksi väkeä vihaamaan Tapsan kirjoja. Tai oikeastaan ei ole tarpeeksi ihmisiä, joita Tapsan kirjat kiinnostaisivat.

 Toinen vaihtoehto on paljon todennäköisempi. Se kerrotaan tuolla Seurakuntalaisen uutisessa. Nimittäin Facebookin sisällönvalvontaa hoidetaan pandemian aikana entistä enemmän algoritmien kautta. Eikä toimistolla ole väkeä, joka vastaisi väärin tehtyjen poistojen ilmoituksista.

– Sinänsä outoa, koska Facebook tämän jo oli aiemmin hyväksynyt ja tarkastanut. Pyysimme Facebookia tarkistamaan uuden päätöksensä, mutta he hylkäsivät valituksemme ilman selitystä ja poistivat kampanjamme.
”Facebookin edustajilta” ei ole yksinkertaista kysyä, miksi kirjamainos poistettiin. Osin siksi, että on epäselvää, poistiko mainoksen ihminen vai algoritmi. Facebookin uumenista ei löydy kenenkään ”Facebookin edustajan” puhelinnumeroa tai muuta yhteystietoa, josta voisi kysyä asioita.

Ilmiö on vahvasti vaikuttamassa esim. Youtube-kanavien sisältöön. Algoritmit valvovat mitä sanoja käytetään. Tietyt sanat rankaisevat automaattisesti sisällöntuottajia mainostulojen poistolla. Niistä täytyy valittaa erikseen, mutta prosessin aikana voi menettää useiden päivien tulot. Koronapandemian aikana esim. coronavirus ja covid-19 sanojen lausumista kierretään käyttämällä "The Cough" tai jotain muuta kiertoilmaisua. Samoin puheissa vaihdetaan "raiskaus" sanoja vaikkapa "yllätyspainiksi" tai "rasismi" sanaa kutsutaan vain "ismiksi", jotta mainokset pysyvät videoilla. Näin sisällöntuottaja tanssii ongelmallisiksi julistettujen sanojen ympäri.

Takaisin Tapsaan.

Tilanne näyttäisi olevan erittäin hyvä kirjan kannalta. Tapsan kirja sai juuri sen sanomaan sopivan PR-tempauksen. Sensuurista valittava kirja joutui sensuurin kohteeksi! Kirjaahan vielä saa ostaa niin monta kappaletta kuin vain haluaa maksaa.

Seurakuntalainen-lehti käyttää erikoista määritelmää sensuurille. Teksteihin tarvitsee vain ottaa etäisyyttä, niin kyseessä on muka sensurointi.

Tapio Puolimatkan kirjoituksia on haluttu sensuroida ennenkin. Tunnetuin tapauksista on vuodelta 2018, jolloin Jyväskylän yliopiston rehtori ilmoitti yliopiston sanoutuvan irti kirjoituksesta, jonka Puolimatka julkaisi Oikea media -verkkolehdessä.

Ei. Ei. Ei. Tapsaa ei sensuroitu. Vaikka kuinka Tapsa haluaisi esiintyä sensuroituna ja uhrina. Kirjoitus on vieläkin siellä Oikea median sivulla.

Tapsa on jatkuvasti puhumassa kristillisten nettitelevisoiden ohjelmissa. Hänen kirjoituksiaan ilmestyy säännöllisesti miehen omalle verkkosivulle sekä joidenkin lehtien mielipidekirjoituksina. Jopa kokonaisia kirjoja saa kirjoittaa ja julkaista. Ja niitä jopa myydään! Ihan kirjakaupoissa.

Tämän takia Tapsan ja kumppaneiden piireissä lypsetäänkin tilanteesta kaikki mahdollinen irti. Seurakuntalaisten parissa kun halutaan ajatella, että kristityt ovat lopun aikojen vainojen kohteena. Aivan kuten he ovat olleet kaikkina edellisinä vuosikymmeniä lopun aikojen kourissa.

Seurakuntalainen haastattelee hieman Tapsaa. Olen lopulta samaa mieltä professorin kanssa isojen firmojen vaikutusvallasta.

Mutta mitä Puolimatka itse ajattelee tuoreen kirjansa mainostamisen sensuroinnista?
– Kirjassani on ilmeisesti tietoa, jota ei haluta julkisuuteen, hän kiteyttää.
– Paljastan kirjassa sananvapauden kaventamisen strategian. Ensin muutetaan peruskäsitteiden merkitys siten, että ihmisten on vaikeampi elää suhteessa todellisuuteen. Sitten muutetaan lainsäädäntö, ja sen jälkeen alkaa puheen kontrollointi. Se on jo nyt käynnissä.
– Sosiaaliset mediat muokkaavat ihmisten ajattelua huomaamatta. Ihmiset oppivat vaistomaisesti välttämään tiettyjen näkemysten esiintuomista välttääkseen tilin jäädyttämisen.
Puolimatkan mukaan Facebookin sisäiset standardit ”vihapuheelle” ja muille ei-toivotuille viesteille, ovat tehneet Facebookista maailman suurimman sensuurijärjestelmän.
– Kourallisella liikeyrityksiä (erityisesti Google, Twitter ja Facebook) on valta ohjata, mitä useimmat ihmiset tietävät, ajattelevat ja sanovat.

On nimittäin myös totta, että samat palvelut ovat karsineet myös uskontokritiikkiä esittävien julkaisuja. Esim. Islamia kritisoivat äänet ovat helposti poistolistalla, koska ne mielletään hyökkäyksiksi muslimeja vastaan. Hieman yksinkertaistaen sanoisin, että  hyväksytty sisältö pyritään muokkaamaan mahdollisimman neutraaliksi. Mauttomaksi. Säyseäksi. Aivan samasta syystä kuin uusi Disney+ suoratoistopalvelu sensuroi vanhoja televisiosarjoja ja elokuvia. Peppuja poistetaan ruuduilta. Jotta mahdollisimman vähän ihmisiä vaivautuisi klikkaamaan sitä "Olen loukkaantunut tästä julkaisusta" nappia.

Myös kaikkien rakastama Päivi "Ei" Räsänen oli Twitterissä huomannut tämän Seurakuntalainen-uutisen.


5.5.20

Kun Covid-19 käyrät hämmentävät

Uutisissa on jatkuvasti kaikenlaista tietoa pandemiaan liittyvistä luvuista. Niistä menee helposti pää sekaisin. Nopeasti juttuja selatessa ei aina muista tarkistaa mistä luvut tarkoittavat. Tai onko luvuissa jotain poikkeuksellista.

Näin pääsi käymään useille somettajille, kun he näkivät ajankohtaiset tiedot Yhdysvaltojen kuolematilastoista. He luulivat keuhkokuumeen kadonneen Yhdysvalloista. Jyrkästi laskeva käyrä keuhkokuumeeseen kuolleista tarkoitti heidän mielestään sitä, että lääkärit vaihtoivat keuhkokuumetta sairastavien diagnoosit Covid-19 diagnooseiksi. Näin väärennettiin koronakriisi näyttämään pahemmalta kuin se oikeasti on!

Tämän ongelman alkulähteenä on alla oleva kuva keuhkokuumeeseen kuolleista Yhdysvalloissa. Sitä jaettiin ahkerasti jopa kotimaisilla keskustelupalstoilla.


Ja onhan siinä valtava alamäki keuhkokuumeeseen kuolleissa! Eli Covid-19 kuolemat ovat liioiteltuja ja peiteltyjä keuhkokuumetapauksia!

Tai sitten pitäisi tehdä se mitä jokainen lähdekriittinen ja totuutta etsivä ihminen tekisi. Vertailisi sitä laskevaa käyrää edellisten viikkojen ja kuukausien käyriin. Joku vaivautui tekemään tämän olennaisen vertailun edellisiltä vuosilta. Kappas vain, sama alamäki toistuu jatkuvasti jokaisen vuoden jokaisena kuukautena.

Selitys ilmiölle on yksinkertainen. Kun viidenkymmenen osavaltion satojen sairaaloiden lähettämät tiedot laitetaan eteenpäin, niin tietojen käsittelyyn menee aikaa. Kuolemat rekisteröidään tietokantaan jopa parin viikon viiveellä. Näin tapahtuu ympäri maailmaa. Esim. Ruotsissa Covid-19 kuolemien kokonaismäärät eri päiville kasvavat myös viiveellä.


Ja näin päästään samaa virhettä toistavien uusimpaan ihmettelyyn. CDC julkaisi väliaikaiset tiedot Covid-19, influenssa ja keuhkokuume kuolemista. Tietenkin näissä tilastoissa on samanlainen viive. Ja tietenkin sen takia niissä on vähemmän kuolemia kuin tuoreimmissa rapoteissa. Ja kaiken tämän lisäksi Covid-19 kohdalla CDC joutuu käyttämään useampaa saraketta, sillä Covid-19 tilastoinnissa oli kriisin aikana käytetty kahta erilaista koodia. Yksi testillä varmistetuille tapauksille ja toinen epäilyille tapauksille joita ei ole testattu. WHO ja CDC päivittivät ja selkeyttivät näitä käytäntöjä, joten tilastointia jouduttiin ja joudutaan sopeuttamaan vanhan ja uuden käytännön väliltä.

Se aiheutti seuraavankaltaisia tulkintoja. Miksi kuolemia on vähemmän kuin saman päivän uutisissa mainitaan? Miksi tietojen sarakkeissa Covid-19 kuolemia on merkitty kahdella eri tavalla?

Jälleen ihmettelijät eivät vaivautuneet lukemaan CDC:n omia selvityksiä siitä mistä luvut tulevat ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Kaikki tämä olisi selvinnyt sieltä saman väliaikaisia tietoja antavan sivuston alareunasta. Harva vain vaivautui lukemaan sinne asti. On liian kiire laittaa punakynällä korostettuja kuvia jakoon Facebookkiin ja Twitteriin.

How it works
The National Center for Health Statistics (NCHS) uses incoming data from death certificates to produce provisional COVID-19 death counts. These include deaths occurring within the 50 states and the District of Columbia. COVID-19 deaths are identified using a new ICD–10 code. When COVID-19 is reported as a cause of death – or when it is listed as a “probable” or “presumed” cause — the death is coded as U07.1. This can include cases with or without laboratory confirmation.
Why these numbers are different
Provisional death counts may not match counts from other sources, such as media reports or numbers from county health departments. Our counts often track 1–2 weeks behind other data for a number of reasons: Death certificates take time to be completed. There are many steps involved in completing and submitting a death certificate. Waiting for test results can create additional delays. States report at different rates. Currently, 63% of all U.S. deaths are reported within 10 days of the date of death, but there is significant variation among jurisdictions. It takes extra time to code COVID-19 deaths. While 80% of deaths are electronically processed and coded by NCHS within minutes, most deaths from COVID-19 must be coded manually, which takes an average of 7 days. Other reporting systems use different definitions or methods for counting deaths.
 Things to know about the data
Provisional counts are not final and are subject to change. Counts from previous weeks are continually revised as additional records are received and processed. Provisional data are not yet complete. Counts will not include all deaths that occurred during a given time period, especially for more recent periods. However, we can estimate how complete our numbers are by looking at the average number of deaths reported in previous years. Death counts should not be compared across jurisdictions. Some jurisdictions report deaths on a daily basis, while others report deaths weekly or monthly. In addition, vital record reporting may also be affected or delayed by COVID-19 related response activities.


CDC joutui kaiken kiireen keskellä 4. toukokuuta lisäämään sinne sivun alkuun muistutuksen kaikesta tästä. Sekä kehoituksen lukemaan perinpohjainen opastus tietojen keräämisestä. Sieltä sivun alareunasta. Ehkä seuraavalla kerralla ihmettelijät ovat tarkempia ja ahkerampia.

25.4.20

Homeopatia vs Allopatia

Kansalaisaloitteisiin ilmestyi Puoskarilaki Suomeen aloite. Se sai heti vipinää CAM-hoitajien ja homeopaattien kinttuihin. PR-kampanja heidän tarjomiensa palvelujensa puolesta on varmasti tekeillä. Ainakin alustavasti olen aistimassa homeopaattien suunnalta ihan uusia kirjoituksia homeopatian puolustuspuheeksi. Näistä lisää myöhemmin.

Kirjaan muistiin ennakoivasti hollantilaisen matemaatikko ja skeptikko Jan Willem Nienhuysin löytämiä vertailuja homeopatian ja allopatian eroista.

Homeopaatit jaksavat toistella heidän hoitomuotonsa ylivoimaisuuttaan verrattuna ei-homeopaattisiin (eli allopaattisiin) hoitomuotoihin. Tämä tule yleensä esiin kuuluisan Espanjantaudin kohdalla. Silloin homeopaatit kertovat miten heidän klinikoillaan kuoli vähemmän väkeä verrattuna silloistan sairaaloiden lukuihin. Ja siinä he ovat aivan oikeassa. Sairaalat olivat täynnä, hygienia järkyttävän huonoa ja kaikki tartuntasairaudet käytännössä viettämässä juhlapäiviään. Sairaala ja homeopaattien klinikka olivat tasoiltaan erilaisia. Homeopaattien laitokset olivat yksityisiä. Toiseen meni jatkuvasti iso määrä porukkaa. Toiseen otettiin varakkaampaa väkeä.

Vertailussa on aivan erilaiset hoitopaikat. Siksi toisessa kuoli enemmän potilaita kuin toisessa. Eikä sen selvittämiseen edes tarvita kummoisia keinoja.
Mutta entäpä jos vertailussa olisi sama laitos, jonka potilaille annetaan vaihtelevasti homeopaattista ja allopaattista hoitoa? Erilaisia hoitoja samojen seinien sisällä! Eikä tarvitse välittää siitä homeopaattien valittamasta homeopatian tutkimisen vaikeudesta. Testaamisen vaikeus tulee kuulemma homeopaattisen hoitomuodon yksilöllisyydestä. Tätä ongelmaa ei ole, jos homeopaatilla on vapaat kädet, mutta hoidot tapahtuvat samassa sairaalassa allopaattisten hoitojen rinnalla. Silloin saataisiin suora vertailu itse hoitojen eroista.

Aikaisemmin homeopaattien omissa kirjoissa on yritetty vertailua. He tiesivät keskinäisistä puheistaa, että homeopatia oli aivan mainio tuloksistaan. Esim. tohtori Dudley A. William oli yrittänyt kasata luotettavia lukuja muilta homeopaateilta. Mutta muistelmissaan homeopaatti William voivotteli tehtävän mahdottomuutta. Hän yritti kerätä epidemiologista tietoa Yhdysvaltojen itärannikon osavaltioista:

I did in a way try to collect statistics regarding our results in the treatment of influenza and its complications but my replies were so indefinite that I gave it up mainly because they lacked accuracy. When replies came in saying, ‘I treated about so many cases with so many deaths,’ no mention made of the exact number of cases or of the frequency of pneumonia in this number, I grew to believe that to offer any definite number of cases with a definite death rate, a definite number of complications with their death rate was impossible if any semblance of accuracy was desired. That our death rate was decidedly low in both the disease and its complications, I know to be true but to be able to quote definite statistics for the purpose of comparison with other methods of treatment I do not think practical with the returns I was able to get.”

Homeopaatit eivät vaivautuneet kirjaamaan tilastoja potilaistaan. He kuitenkin tiesivät hoitotehonsa olevan parasta maailmassa. Sen tueksi ei vain löytynyt materiaalia. Edes muille homeopaateille jaettavaksi. Tämä taipumus on tuottanut aina ongelmia, kun tutkijat ovat yrittäneet laskea homeopatian hoitotehoa. 1920-luvun aikana homeopaatit olivat ahkerasti kehumassa itseään. Olivathan he mielestään saavuttaneet tuoreen voiton allopaattisesta lääketieteestä. Jo silloin heiltä jäi uupumaan epidemiologiset tiedot.

Ja siitä palaamme siihen relevanttiin vertailuun homeopatian ja allopatian hoitotehoista.

Homeopaatti Fritz Donner kirjoitti ongelmasta paperin. F. Donner, Statistische Probleme, Allgemeine homöopathische Zeitung,vol. 179 (1931).
Donner kirjoitti siitä miksi homeopaattisilla sairaaloilla oli alhaisemmat kuolleisuusluvut. Tässä kohtaa hän turvautuu tohtori Fritz Conrad Askenstadtin tietoihin Louisvillestä vuodelta 1915. Sitä oli levitetty myös useissa homeopaattien julkaisuissa. Tuolloin Louisvillessä oli viisi lääketieteellistä koulua ja yksi homeopaattien lääketieteellinen koulu Southwestern Homeopathic Medical College. 1895 vuonna kaupungin sairaalalla oli sopimus näiden koulujen kanssa. Joka kuudes sairaalan potilas laitettiin homeopaatin hoidettavaksi. Sopimusta jatkettiin homeopaattisen koulun sulkemiseen asti vuonna 1910.

Näin saatiin verrattua suoraan erilaisten hoitomuotojen tuloksia. Kuolleisuus perustui hoitotehoon eikä erilaisten sairaaloiden erilaisiin olosuhteisiin. Samassa sairaalassa oli sama ruokavalio, samat sängyt, samat hoitajat ja sama juomavesi. Vain potilaille annettava lääkitys vaihteli.

Ei merkittäviä eroja homeopatian ja allopatian kuolleisuudessa.
Siihen aikaan ei tietenkään ollut vielä tehokkaita lääkkeitä moneen tautiin. Noina vuosisadan alkupuolen vuosikymmeninä tauteihin annettiin vielä lääkkeinä pääasiassa morfiinia, viskiä, atropiiniä, kamferi-öljyä, digoksiiniä, jne.

Lääketieteen edistyessä ja lääkkeiden kehityksen myötä vertailu homeopatian ja allopatian välillä jäi turhaksi. Homeopatia ei enää edes päässyt osallistumaan samoihin kisoihin taikavedellään.

17.4.20

Iran ja tappavaa taikauskoa taikavarvusta

Hätätilanteissa on aina ihmisiä, jotka eivät epäröi hyväksikäyttää muiden ahdinkoa. Apajille matelee niin terveyden kuin teknologian alalla suoritettavia huijauksia. Vain yksi näistä on moderniin muoviin ja metalliin piilotettu taikavarpu.

Iltalehti kertoi Iranin vallankumouskaartin sortuneen erittäin vakavaan kriittisen ajattelun puutteeseen. Kaarti esitteli virustutkaa, joka pystyy havaitsemaan SARS-CoV-2 virukset sadan metrin säteellä. Se olisi aivan mullistava teknologia useammastakin syystä. Jos se ei olisi huijaus. Laite on mukamas kehitetty ja rakennettu jossain viranomaisten laitosten syvyyksissä.

The Independent -lehden sivuilla olevaa esittelyvideota katsellessa huomaan heti, että sehän on vanha tuttumme ADE 651 -huijaus uudessa paketissa. Se oli James McCormickin eeppinen rahastus, johon ueamman valtion viranomaiset heittivät rahaa. Pelkästään ADE 651 -laite keräsi miehen tilille rahaa yhteensä n. 50 miljoonaa puntaa. McCormick sai lopulta tuomion petoksesta.

Aparaatin periaate on yksinkertainen. Mustaan muovimötikkään on pultattu kiinni metallinen heiluva antenni. Antennin liikkeistä päätellään onko edessä koronaviruksia vai ei. Jos käsittelijä tietää mihin laatikkoon tai pussiin on piilotettu se asia jota etsitään, hän löytää sen melko suurella todennäköisyydellä. Antenni heiluu sopivasti, kun hän tietää laatikossa olevan jotain. Kun etsittävät asiat laitetaan oikeasti sokkoutettuna ja satunnaistettuna piiloon, niin laitteen havaitsemiskyky muuttuu heti satunnaiseksi.

 Vuonna 2009 Irakin viranomaiset tuhlasivat tällaiseen taikavarpuun 85 miljoonaa dollaria. Silloin sillä etsittiin virusten sijasta räjähteitä. Tänä vuonna on siis naapurivaltion vuoro nolata itsensä. Iranilaiset tavalliset kansalaiset onneksi pitivät paljastettua virustutkaa vitsinä.

Iranin muut ministeriöt kaartin ulkopuolella ottivat välittömästä etäisyyttä taikavarpuun. Terveysministeri totesi, ettei tutkaa oltu testattu tai hyväksytty heidän testeissään. Toivottavasti Iranin hallinnossa ymmärretään kohun myötä, että laite jätetään vähin äänin keräämään pölyä.

16.4.20

Homeopaatit VS Covid-19, osa 2

Homeopaattien ihmevesi ja taikavoimilla varustetut sokeripallot ovat sitkeästi käytössä pandemianvastaisissa toimissa. Näin ainakin homeopaattien mukaan. Edellisestä osasta tuttu homeopaatti Camilla Holmström jatkaa kirjoitteluaan. Homeopatiaa tyrkytetään uudelleen Covid-19 hoitomuoksi.

Tuttuun tyyliin Holmström ei erehdy väittämään, että homeopatia pystyy hoitamaan virustauteja. Sellainen kirjoittelu aiheuttaisi ongelmia homeopatialle. Siis, sellaisen kirjoittaminen julkisesti kaikkien luettavaksi aiheuttaisi ongelmia homeopatialle.

Nämä ohjeet ovat suuntaa antavia, ja perustuvat kliiniseen näyttöön. Tieteellistä tutkimusnäyttöä ei ole. Konsultoi aina myös lääkäriä, ammattihomeopaattia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia, mikäli sairastat influenssaa tai mikäli epäilet koronavirustartuntaa. Edelleen tulee muistaa seurata viranomaisten suosituksia suojautumisesta ja tarkasta hygieniasta.

Tuon jälkeen alkaa tuttu selittely siitä miten homeopatia auttaa pandemian aikana. Se ei ole hoitomuoto, vaan "tukihoitoa" koronaviruksiin.

 Homeopatia on kautta aikojen käytetty vakavien tartuntatautien ehkäisemisessä ja hoitamisessa. Se on ikävä kyllä unohdettu ja vaiettu fakta. 

Homeopatia on unohdettu, koska sen hoitoteho jäi jälkeen oikeista lääkkeistä. Lumevaikutuksilla on rajansa.

Kirjoitan myöhemmin postauksen tästä aiheesta, nyt mennään suoraan COVID-19-aiheiseen asiaan. Koronavirus voi aiheuttaa vakavan hengitystien tulehduksen ja se voi iskeä myös muihin elimiin, kuten sydämeen ja maksaan. Kansainvälinen homeopaattiyhteisö haluaa jakaa kaiken sen tiedon, joka on kerätty COVID-19 epidemian parantuneiden sairaustapausten myötä.

Nyt alkoi kuulostamaan mielenkiintoiselta!

Tiedot koronaepidemiaan tehokkaimmista lääkeaineista ovat lähtöisin homeopaatti Jeremy Sherrin kootun aineiston yhteenvedosta. Hän on analysoinut satoja potilastapauksia, joilla on ollut varmistettu koronaviruksen tartunta, ja jotka ovat parantuneet homeopatialla. Koko aineisto on dokumentoitu ja tarkkaan luokiteltu. Potilastapaukset ovat peräisin maailmanlaajuiselta homeopaattiyhteisöltä.

Homeopaatti Jeremy Sherr on tuttu Afrikassa tehtyjen aids-kokeiden takia. Hän oli auttamassa aids-potilaita, milläs muulla kuin homeopatialla. Mutta tietenkin vain täydentävänä hoitomuotona. Näin vältyttiin eettisiltä riidoilta.

Huomioi, että Homeopatia ja COVID-19-tiedot päivitetään sitä mukaa kun uusia tapauksia liitetään tietokantaan ja aineistoa analysoidaan. Jeremy Sherrin mukaan aineisto on kuitenkin tässä vaiheessa jo niin kattava, että se antaa hyvän pohjan oheiseen ohjeistukseen.

No mitä kaikkea homeopaatit ovat huomanneet asiakkaistaan koronapandemian aikana?

COVID-19 ja tärkeimmät homeopaattiset lääkeaineet

Koronavirus COVID-19-tartunnan saaneille taudinkuvaan kuuluu kolme vaihetta, tässä lyhyt yhteenveto niistä:
Vaihe 1: Yleiset flunssa- ja influenssatyyppiset oireet kuten esimerkiksi kurkkukipu ja lihassärky.
Vaihe 2: Korkea kuume, kuiva yskä, lihassärky, kova päänsärky, syvä väsymys, raskas olo, hengenahdistus, pahoinvointi, oksentelu
Vaihe 3: Vakava keuhkokuume, sydänlihastulehdus, monielinhäiriö, kollapsi

Tämänhetkisten tietojen perusteella parhaat ennaltaehkäisevät homeopaattiset lääkeaineet COVID-19-viruksen tartuntaan ovat:
ACONITUM  (ihan ensimmäisiin oireisiin)
PHOSPHORICUM ACID (kirjoitetaan myös Acidum phosphoricum)
PHOSPHORUS
BRYONIA
ANTIMONIUM TARTARICUM
Tartunnan saaneille eniten käytetyt ja parhaiten toimineet lääkeaineet ovat tähän mennessä olleet:
ACONITUM (Vaihe 1) PHOSPHORUS ja PHOSPHORICUM ACID (Vaihe 1-3) MERCURIUS (Vaihe 2) -kaikki mercuriukset (merc sol. merc. vivus, merc-i-r merc-i-f) BRYONIA (Vaihe 1-3) ANTIMONIUM TARTARICUM (Vaihe 2-3)
Mikäli haluat käyttää homeopatiaa, suosittelen, että hankit ainakin nämä kuusi lääkeainetta kotiin. Etenkin vanhuksille ja riskiryhmässä oleville suosittelisin, että Antimonium tartaricum löytyisi lääkeainevalikoimasta.

Saan päänsärkyä tuosta "lääkeaine" ja "ennaltaehkäisevät" sanojen käytöstä. Kerrataan vielä millä perusteella homeopaatit päättelevät jonkin aineistaan liittyvän erilaisiin oireisiin. Homeopatiassa ei välitetä viruksista, bakteereista, parasiiteista tai perinnöllisistä sairauksista. Patogeenit ovat yhdentekeviä homeopatiassa. Tautien aiheuttajia ei tunnettu homeopatian alkuaikoina. Eikä niitä ole lisätty oppeihin lääketieteen kehityksen mukana.

Homeopatian ilmestymisen aikoihin ei pystytty seuraamaan tai löytämään patogeenejä. Siihen ei ollut vielä tarvittavaa teknologiaa. Sen sijaan pystyttiin seuraamaan ja luettelemaan sairastuneiden ihmisten kokemia oireita.

Nuo luetellut "lääkeaineet" on valittu niiden aiheuttamien oireiden perusteella. Jos aineen aiheuttama oire sattuu täsmäämään viruksen aiheuttamaan oireeseen, niin homeopaattinen aine liittyy sitä kautta sairauteen.

Mutta mihin nämä tiedot ja tulokset sitten perustuivat? Eivät mihinkään systemaattiseen tai hoitotehoa mittaavaan tutkimukseen. Holmströmin lähteenä on nimittäin vain Jeremy Sherrin webinaari. Kestoa on yli kaksi tuntia. Vain täysin tylsistynyt ja elämäänsä tuhlaava luuseri vaivautuisi katsomaan sen. Kuka oikeasti käyttäisi vapaa-aikaansa sellaisaan? Ilman maksua?

Eli minä katsoin sen!

Kuuntelin kärsivällisesti Jeremin puhetta. Samalla maalailin Warhammer-miniatyyrejäni.Kontrolliryhmiä tai satunnaistamista ei ole näkyvissä. Tiedot ovat homeopaattien kuuluisia "keissejä" eli kokemuksia asiakkaiden ilmoittamista tuloksista.

Homeopaatit etsivät erilaisia oirekokonaisuuksia, joiden perusteella pystyttäisiin jäljittämään yleispäteviä homeopaattisia aineita. Sherr esittelee eri homeopaattien lähettämiä viestejä. He ovat haastatelleet Covid-19 sairastaneita asiakkaitaan. Sherrin listalle on kertynyt näistä viesteistä 348 erilaista oiretta. Tunnetilojen vaihteluita. Ruokahalujen muutoksia. Myös se mihin aikaan päivää tai yötä homeopaatin asiakas on tuntenut oireita on merkittty. Tai millaisia unia asiakkaat ovat nähneet. Tai minkälaisia asioita on nähty, kun silmät suljetaan. Joku kuvaili näkevänsä veitsiä.

Näistä pyritään havaitsemaan merkityksellisiä ja yleisiä oireita. Sekä jollakin merkittävällä tavalla kokonaisuuksista poikkeavia oireita. Kun löydetään niihin sopiva ja kattava homeopaattinen aine, eli sellainen joka on "proovauksessa" aiheuttanut samanlaisia oireita, niin homeopaatit hihkaisevat innosta.

Tämä oireisiin uppoutuminen on se homeopatian ydin. Se saa homeopaatit tuntemaan, että he tekevät jotain järjestelmällistä ja hyvin perusteltua. Samanlaista järjestelmällisyyttä löytyy myös astrologiasta. Homeopatiassa katsellaan tähtikuvioiden sijaan oirelistoja.

Näiden perusteella Sherr on valinnut nuo aineet, joita Holmström esittelee kirjoituksessaan. Mitään hoitotehoa ilmoittavia vertailuja ei ole tehty. Vain vertailua ja arvailua siitä onko lukemattomilla erilaisilla oireilla jonkinlaisia yhteyksiä joihinkin homeopaattisiin valmisteisiin. Ja näin homeopaatit myyvät niitä sokeripallojaan pandemian aikana. Ihan vaan "ennaltaehkäisyyn" virusta vastaan.

Aivan bloggauksena loppuun Holmström muisti laittaa vastuuvapauslausekkeen:

Tässä kirjoituksessa annettuja tietoja  ovat viitettä antavia eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin diagnoosia tai lääkärin määräämiä lääkityksiä, virallisen terveydenhuollon ohjeita, vastaanottoa tai hoitoa. Kirjoituksen tarkoitus on lisätä homeopatian tietoisuutta.

Totean vielä jotain Sherrin kommenteista tuolla webinaarissa. 1h03min kohdalla hän alkaa puhumaan Britannian homeopatiajärjestöjen Covid-19 tietosivusta. Sherr ei ole ollenkaan tyytyväinen poliittisesti korrektiin sivuun. Siinä kun ei nosteta homeopatiaa heti hoitokeinoksi, vaan luetellaan ensin kaikki muut asiat. Kuten käsien peseminen, sosiaaliset etäisyydet ja muut keinot.

"We deserve more." 

"Now is the time to get over the victim mentality."

Sherr tietää, että tuollainen löysä sivu johtuu homeopatiaan kohdistuvasta vainosta. Tuhmat skeptikot ovat aiheuttaneet ongelmia ja viranomaisten huomion kääntymistä homeopaattien vahvoihin lupauksiin. Pandemian aikana homeopaattien pitäisi julistaa entistä enemmän ja avoimemmin homeopatian käyttämisestä. Sherrin mielestä he ovat muuten tuhlanneet aikaansa ja rahaansa homeopatiaan. On aika näyttää allopatian huonous homeopatiaan verrattuna!

Apteekkeihin on saatava homeopaattisia paketteja, mutta kutsukaa niitä joksikin muuksi kuin koronaviruspaketeiksi, Sherr neuvoo.

Ehkä homeopaattien kannattaisi tehdä jotain, jolla pystyisi saamaan tutkittua tietoa homeopatian hoitotehosta.

10.4.20

Rokotepelottelun meemi: Mogensenin afrikkalainen tutkimus

Homeopaatti Camilla Sherr on tuttu mm. homeopatian käyttämisestä ebolaa vastaan. Hän jakaa säännöllisesti myös rokotevastaista kamaa sosiaalisessa mediassa seuraajilleen. Tuoreimmassa toistetaan parisen vuotta vanhaa väitettä. Käyn läpi sen sisältämät virheet ja katalat vihjailut.Tohtorin nimi on Mogensen, ei Morgensen. Tohtori Soren Wengel Mogensen. Tutkimuksessa tarkasteltiin pienellä otoksella Guinea-Bissaun väestöstä valittujen vauvojen terveyttä. Tuo pieni määrä osallistujia tekee mahdolliseksi hurjilta vaikuttavat kertoimet. Rokotetut tytöt kuolevan kymmenen kertaa todennäköisemmin kuin rokottamattomat lapset!

SkepticalRaptor kävi läpi nämä kohdat, kun rokotevastustaja Robert F. Kennedy Jr. alunperin tulkitsi Mogensenin johdolla tehdyn tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa perehdyttiin kurkkumätä- jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokotteen turvallisuuteen eräässä afrikkalaisessa yhteisössä. RFK Jr. esitti tutkimuksesta parikin erikoista tulkintaa.

Mogensen and his team of scientists found that African children inoculated with the DTP (diphtheria, tetanus and pertussis) vaccine, during the early 1980s had a 5-10 times greater mortality than their unvaccinated peers.

Viisi ja kymmenen kertainen kuolleisuus on kyllä karmea. Mikä voisi selittää luvut? Vastaus piilee asiassa, jota RFK Jr. itsekin ihmetteli.

Oddly, the scientists found that children receiving the oral polio vaccine simultaneously with DTP fared much better than children who did not. The OPV vaccine appeared to modify the negative effect of the DTP vaccine, reducing mortalities to 3.52 times those experienced among the control group.

Todellakin. On outoa, että tietty yhdistelmä rokotteita näytti antavan suojan, jota yksittäinen rokote ei antanut. Poliorokotteen sekä DTP-rokotteen ottaneilla oli pienempi kuolleisuus kuin pelkän DTP-rokotteen ottaneilla. Kerrassaan erikoista. Tähän löytyy selitys siitä osallistujien pienestä määrästä. Ihan kannattaa kuitenkin lukea läpi se koko tutkimuspaperi.

Sitten voimme jatkaa.

Aineistoon päätyi 1057 lasta. Yleensä näissä turvallisuudesta kertovissa kohorttitutkimuksissa on satoja tuhansia osallistujia. Mitä enemmän ihmisiä mukana sitä luotettavammin havaitaan mahdolliset haittavaikutukset. Pelkästään muutama kuolema joissain pienissä ryhmissä riittää nostamaan isot kertoimet esiin. Varsinkin jos tilastoja poimitaan maasta, jossa lapsikuolleisuus on korkeammalla tasolla kuin esim. Suomessa tai muualla Euroopassa. Tilastoiduissa kuolemissa ei ollut onnettomuuksia, mutta jäljelle jäävät muut syyt. Jokainen kuolema ei siis ole automaattisesti rokotteeseen liittyvä kuolema. Seurannan aikana vauvojen ikä oli 3 kk - 5 kk. Tutkimuspaperi kertoo näistä jäljelle jääneistä kuolemista:

There were 18 deaths between 3 and 5 months of age: 3 had cough and respiratory infections as the main symptom, 3 had fever (presumed malaria), 2 were due to diarrhea, 5 had diarrhea and vomiting, 1 was a sudden death, and 4 had no information on cause.

Tilastoista voidaan poimia rokottamattomien luvut, pelkästään DTP-yhdistelmärokotetta ottaneet,  DTP-rokotetta ja poliorokotetta ottaneet.

Yhteensä rokottamattomia: 651 kpl, joista kuoli 5 kpl

Yhteensä DTP-rokotettuja: 101 kpl, joista kuoli 5 kpl

Yhteensä DTP+poliorokotettuja 361 kpl, joista kuoli 6 kpl

Rokottamattomia tyttöjä: 313 kpl, joista kuoli 1 kpl

Rokottamattomia poikia: 338 kpl, joista kuoli 4 kpl

DTP-rokotetut tytöt: 44 kpl, joista kuoli 1 kpl

DTP-rokotetut pojat: 57 kpl, joista kuoli 1 kpl

DTP+poliorokote tytöt: 178 kpl, joista kuoli 3 kpl

DTP+poliorokote pojat: 183 kpl, joista kuoli 3 kpl


Näistä luvuista voisi epärehellisesti poimia sellaisen tulkinnan, että rokottamattomuus tapattaa poikia neljä kertaa suuremmalla riskillä! (kun verrataan rokottamattomiin tyttöihin). Mutta emme tee sellaista petollista tulkintaa.

Näistä kuitenkin selviää miksi kuolleisuuden kertoimet nousevat helposti eri ryhmissä. Kuolemia on niin vähän. Ottaen huomioon, että vauvat olivat korkeamman lapsikuolleisuuden valtiossa.

 Tämän takia jopa RFK Jr. joutui ihmettelemään kahden rokotteen tuomaa "suojaa" vauvoille. Eikä RFK Jr. mainitse mitään niistä laajemmista tutkimuksista, joissa käytetiin yli 800 000 lapsen tietoja. Eikä niistä löydetty vastaavia haittavaikutuksia kuin Mogensenin tutkimuksessa.

4.4.20

Sairaalat tyhjiä ja muita covidioottien sekoiluja

SARS-CoV-2 jatkaa leviämistään. Sairaalat ottivat viikkoja sitten käyttöön ennakoivat käytännöt, joilla pyritään pitämään ihmisten altistumiset ja isojen joukkojen kokoontumiset sairaaloissa. Vierailut on kielletty, terveyspalvelut pyritään jakamaan koronatapausten ja muiden hoitoa tarvitsevien välillä. Mitä vähemmän kaikkea turhaa liikennettä sairaaloissa, sitä vähemmän viruksella on mahdollisuuksia tarttua potilaiden välillä. Covid-19 potilaat pidetään tarkkaan valvotuilla osastoilla. Järkevä, testattu ja toimivaksi todettu tapa taistella epidemiaa vastaan. Kunhan vaan tarpeeksi moni ihminen on tietoinen muutoksista.

Esim. Brooklyn Hospital Center on tiedottanut muutoksista kaikille alueensa asukkaille.

The Brooklyn Hospital Center may grant a few exceptions to an individual patient visitor for the following:
  • One (1) visitor who is essential to care of the patient and/or medically necessary
  • Imminent end-of-life situation
  • Caregiver for a Neonatal Intensive Care Unit (NICU) patient
  • Caregiver for a Pediatric patient (15 years and younger)
  • Supporting partner in Labor and Delivery
Toinen esimerkki vaikkapa Irlannista. St. James sairaala otti samanlaiset rajoitukset vierailuille ja sairaalassa asioinnille. Kaikki ei-kriittiset toimenpiteet on toistaiseksi peruttu.

Outpatient appointments
All non-essential outpatients appointments are postponed until further notice. We are working to provide these services in a different way, such as virtual clinics (telephone call) where possible. All patients will be contacted by medical or nursing  staff about their appointments. Please do not come to the Hospital for an appointment unless you are contacted by us and asked to attend.
Day case and endoscopy  appointments
All non-essential endoscopy and day case procedures and surgeries (medical and surgical) are postponed until further notice. Please do not come to the Hospital for an appointment unless you are contacted by us and asked to attend.
Inpatient admissions
All non-urgent admissions to the hospital are postponed. You will be contacted by the Hospital’s Admissions Office to reschedule.
Visiting Restrictions
In the interest of protecting patients and staff and to reduce the possible spread of COVID-19 infection, we are requesting that the public do not visit the Hospital at this time.  
In exceptional clinical circumstances visiting will be facilitated for patients by prior agreement from the Clinical Nurse Manger on the ward


Kaiken tämän muutoksen seurauksena sairaalat näyttävät erilaisilta. Enää sinne ei mennä pienten vaivojan takia, vaan pelkästään pahojen oireiden takia. Valitettavasti aivan kaikki ihmiset eivät ole tietoisista siitä miksi sairaalat näyttävät nyt erilaiselta. He menevät sairaaloiden pihoille kuvaamaan. He ihmettelevät miksi aulat ja kadut eivät ole täynnä panikoivia ihmisiä. He eivät tiedä miksi vastaanottotiloissa ei enää jonoteta.

Ja sitten he huutelevat netissä pandemian olevan lavastettu tapahtuma. #FilmYourHospital tunnuksilla nettiin ladatuissa videoissa nähdään näitä ihmettelyjä. En linkkaa niitä videoita tänne, mutta löydät ne halutessasi helposti Youtubesta.

Professori Juhani Knuutin blogiin kerättiin esimerkkejä rokotevastustajien kommenteista. He eivät ole ollenkaan mielisissään pandemiasta. Ei niinkään siihen sairastuvien ihmisten takia. Vaan siitä että ihmiset uskovat pandemian olevan totta. Kun jaksan niin kirjoitan läpi miksi nuo rokotevastustjien esiin nostamat Rockefeller paperit eivät ole sitä mitä he väittävät.

30.3.20

Profeetta T.B. Joshua ja Koronaviruksen kamppaaminen

Profeetta Temitope Balogun Joshua on rikas mies. Eikä pelkästään maallisen omaisuutensa puolesta. Tilille on kertynyt muutaman miljoonan dollarin edestä vaurautta. Samoin miehellä on paljon seuraajia. Heidät lasketaan myös miljoonissa. Viikottaiseen jumalanpalvelukseen saapuu kuulemma n. 15 000 seurakunnan jäsentä. Heitä viihdytetään kaikilla perinteisillä kaatosaarnaajien repertuaariin kuuluvilla tempuilla.

T.B. Joshua on se sama heppu, joka vuonna 2014 mainosti omistavansa Ebolan parantavaa pyhää vettä. Sitä samaa kaikki vaivat poistavaa vettä jolla T.B. on niittänyt mainetta apua kaipaavien keskuudessa. Tappavan taikauskon levittämisessä profeetta on vanha konkari.

Profeetaksi itsensä nimennyt nigerialainen pastori ottaa aina kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Kuten nykyiseen pandemiaan. Eikä aina kovin hyvällä menestyksellä.

Profeetta ennusti pandemian häipyvän maailmasta 27. maaliskuuta mennessä. Riippumatta onko siihen löydetty lääkettä tai ei.

"This month, 27th, it will be all over. By the end of this month, whether we like it or not, no matter the medicine, they might have produced the cure or whatever, it will go the way it came."

Valitettavasti T.B. Joshuan mielikuvitus ei vastannut todellisuutta. Epidemia on vasta lähtenyt käyntiin Nigeriassa. Covid-19 tapauksia on vasta alettu löytämään, koska testaaminen päästiin aloittamaa myöhässä. Tarpeellisten testien ja henkilöstön puuttumisen takia.

Profeetta T.B. Joshua joutui perumaan sunnuntaisen jumalanpalveluksensa.

Voi harmi.

Onneksi seuraajat saadaan kiinni televisioidun saarnan kautta. Onhan profeetalla oma televisiokanava Nigeriassa. Näin profeetta pystyy pyytämään lahjoituksia turvallisesti ilman fyysistä kontaktia.

19.3.20

SARS-CoV-2 ja folioprikaatin hämmentävät höpinät

Lue Jason Scott Warnerin kirjoitus. Se selittää miksi meidän kannattaa ottaa sitä etäisyyttä. Perua menojaan. Välttää turhia menoja. Pysyä kotona ja vihdoinkin järjestää ne eripari sukat järjestykseen.

Ja sitten voit tuhlata aikaasi sillä mitä min kirjoitan. Olen käyttänyt useamman illan koronatilannetta seuraten. Varsinkin sen häröilevimmän ja himmeämmän internetin puolella. Rokotevastustajien ja salaliittoteoreetikoiden piireissä on menossa täysi rähinä. Rähinä näyttäisi olevan se perinteinen reaktio merkittäviin maailman tapahtumiin.

Kouluampumisten ja isoja otsikoita saaneiden joukkosurmien aikana foliopiireissä kiellettään ihmisten kuolemat. Ei lapsia oikeasti teloitettu kouluissa, vaan ne olivat kriisinäyttelijöitä. Ei kaduilla oikeasti kuollut ihmisiä kotitekoiseen pommiin, vaan ne olivat kriisinäyttelijöitä ja ketsuppia. Tämä on ihan ymmärrettävä selviytymismekanismi julmia uutisia vastaan. Hermot lepäävät paremmin, kun ei ajattele ihmisten julmuuden olevan totta. Tästä näkövinkkelistä he tulkitsevat myös pandemian tapahtumia.

H1N1-viruksen aikakauden lukuja verrataan nykyiseen SARS-CoV-2 koronavirukseen. Ja kappas vain! H1N1 tartutti paljon enemmän ja siihen kuoli paljon enemmän kuin nykyiseen koronavirukseen! Se on fakta! Joten miksi eri valtiot panikoivat tällä tavalla? SALA-LIITTO!

Tätä ajattelua näkyy paljon sosiaalisessa mediassa. Miksi meuhkataan jostain koronasta, kun kausi-influenssa on tappanut enemmän? Nämä ihmettelijät eivät jostain syystä käsitä, että koronavirus on vasta aloittanut maailmankiertueensa. Kausi-influenssan luvut saadaan jo ympäri maailmaa kiertäneistä viruksista.

Toinen yleinen vihjailu liittyy viruksen alkuperään. Sen kerrotaan karanneen vaarallisten virusten tutkimuslaboratoriasto tai tarkoituksella valmistetun kiinalaisessa bioase-laboratoriossa. Näin olisi joko vahingossa tai tarkoituksella laitettu leviämään äärimmäisen vaarallinen virus. Viranomaisten salailu ja venkoilu vain tarkoittavat sitä, että he yrittävät piilotella viruksen tappamia potilaita!

Samalla samoissa piireissä toistellaan, ettei SARS-CoV-2 edes ole vaarallinen virus. Se mukamas vähemmän vaarallinen kuin influenssa. Tai yhtä vaarallinen kuin influenssa. Mutta ei missään nimessä vaarallisempi. Joten viranomaiset lietsovat paniikkia. Paniikin varjolla he kaappavat itselleen vallan.

Siis ne samat piirit kaappaavat vallan, jotka jo valmiiksi hallitsevat politiikan, lehdistön, pörssin, internetin, sotavoimien sekä ruokateollisuuden päätäntävallat. Se sama piiri jonka taskuissa on jo valtava enemmistö ihmiskunnan varallisuudesta. Se sama piiri on nyt vieläkin jostain syystä kaappaamassa valtaa. Maailmaa hallitsevalla salaseuralla on varmaankin tylsää siellä kokouksissaan.

Kaiken tämän jatkuessa tiedemaailmassa pyritään löytämään lääkkeitä ja kehittämään rokotteita. Taidan mieluummin seurata uutisia tuosta maailmasta, kuin tuhlata enempää aikaa salaliittoteorioitsijoiden maailmassa. Kunnes taas sorrun matkustamaan sinne takaisin.

16.3.20

Olli Posti ja paskapuheen jalo taito

Olli Posti markkinoi itseään terveysvaikuttajana. Ulosanti on positiivista terveyshenkisyyttä. Miehen puheet huokuvat elämänmyönteistä asennetta. Terveys on kiva juttu, ravintoa otetaan fiksun kliffasti, sekä syödään hei kaikki monipuolisen stressittömästi. Nuo ovat ihan okeido juttuja! Ei siis mitään mikä voisi herättää vastalausei...

Jaa mutta, Olli myös toistelee siinä superfood-bloggailunsa, puhetilaisuuksiensa sekä kirjansa myymisen ohella myös räikeitä faktavirheitä. Voi voi. Onko minun pakko puhaltaa pölyt näppäimistöltäni?

Tietenkin alaan kuuluu ns. virallisen lääketieteen ja ruokateollisuuden vastaisuus. Ollin , eli tuotesijoitteluun saatuja tuotteitaan, tarpeellisena ellei jopa välttämättönä lisäyksenä tai vaihtoehtona sille mitä kaikki muut myyvät.

Ollin brändiin kuuluvat myös mm. E-koodeilla peloittelu sekä rokotevastaisuus. Sekä Antti Heikkilän kehuminen.

Luonnollisesti Ollin kilpailijoita ovat kaikki ne tahot, jotka antavat terveys- ja ravintotietoa. Kaikkein pahimmat kilpailjat ovat ne tahot, jotka antavat tuota tietoa ilmaiseksi kansalaisille. Näitä tahoja Ollin on pyrittävä työntämään pois areenaltaan. Jotta jää enemmän tilaa sille tuotesijoittelulle. Eikä Ollin seuraajat huomaa miettiä mitkä ovat Ollin sidonnaisuudet suosittelemiinsa palveluihin.

Ja siksi hän usein kirjoittaa passiivis-aggressiivista pöhinää viranomaisia vastaan. Olli kirjoitti äskettäin some-syötteissään Facebookissa ja Instagrammissa näin:

Mikään ravintolisähän ei virallisesti auta mihinkään, mutta silti käytän kaikenlaista 😉 En saa edes kertoa, mikä tuote on tässä kuvassa, koska joku virasto voisi tulkita sen epäsuoraksi lääkinnälliseksi väittämäksi edellämainitun silmäniskuhymiön johdosta. 😏 Lääketehtaiden lobbaaman lainsäädännön mukaan mikään elintarvike tai ravintolisä ei saa millään lailla vaikuttaa terveyteen 😇 Jos olet kansalainen, lue rivien välistä. Jos olet viranomainen tai kanteluiden tekijä, toivon että luet tämän postauksen mahdollisimman kirjaimellisesti, etkä tälläkään kertaa käytä omaa järkeä tai kohtuullisuutta

Hymiöiden perusteella voimme päätellä, että tuo on näpytelty ns. pilke silmäkulmassa. Olli on tarkoituksella luonut vihjailevan tekstin, jotta vältytään suorilta väitteiltä. Hän antaa kuitenkin ymmärtää, ettei elintarvikelaki ole terveyden kannalta hyvä asia. Koska pahat lobbarit.

Kukaan ei ylläty siitä, että Olli saneli aivan omiaan. Elintarvikelaki sisältää selkeät kohdat, joiden mukaan elintarvikkeiden on oltava terveyden kannalta suotuisia.

1 § Lain tarkoitus  Tämän lain tarkoituksena on:
1) varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu;  2) varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan;

Tietenkin Olli voi kohauttaa olkapäitään ja naureskella tälle. Se oli vain vitsi! Älkää ottako niin tosissanne tota. Teil ei oo si yhtään huumorintajuu. Ja niin edelleen.

Näistä aiheista on turha kirjoittaa kommenttia Ollin somen kommenttikenttiin. Kriittistä palautetta antava huomaa pian olevansa estetty kommentoimasta Ollin kirjoituksia Facebookissa tai Instagrammissa. Kommentit katoavat nopeasti digitaaliseen roskakoriin. Aivan kuten Antti Heikkilän sivulla! Tietenkin sivuilla on oikeus siistiä sisältöään.

Olisipa vaan sisältö enemmän faktapohjaista, jos tarkoituksena on antaa ihmisille terveyteen liittyviä neuvoja.

11.3.20

Rokotepelottelun meemi: CDC hävisi oikeudessa!

Aivan uusi väite rokotevastustajien suunnalta liittyy Center for Disease Controlin (CDC) ja Informed Consent Action Networkin (ICAN) kirjeisiin. ICAN lähetti tiedonvapauslakiin perustuvan hakemuksen. He pyysivät CDC:ltä kuuden kohdan verran tietoa:

1. Kaikki tutkimukset, joiden mukaan DTaP rokote ei aiheuta autismia
2. Kaikki tutkimukset, joiden mukaan Engerix-B ja Recombivax HB rokotteet eivät aiheuta autismia
3. Kaikki tutkimukset, joiden mukaan Prevnar 13 rokote ei aiheuta autismia
4. Kaikki tutkimukset, joiden mukaan Hib rokote ei aiheuta autismia
5. Kaikki tutkimukset, joiden mukaan IPV poliorokote ei aiheuta autismia
6. Kopiot niistä tutkimuksista joiden perusteella CDC väittää etteivät kuuden kuukauden ikäisille annettavat rokotteet aiheuta autismia

CDC saa tällaisia tiedonvapauslakiin perustuvia pyyntöjä yli tuhat kappaletta vuodessa. Virasto kävi läpi aineistojaan. He vastasivat 20 tutkimuksen listalla. Tämä tiedonvaihto kirjattiin käytännön mukaisesti New Yorkin piirioikeudessa. Ei mitään ihmeellistä. Molemmat osapuolet allekirjoittivat päätöksen, jonka mukaan pyydetyt tiedot on annettu vapaaehtoisesti, ja osapuolet maksavat omat kustannuksesta prosessista. Eikä siitä voinutkaan tehdä sen kummempia johtopäätöksiä. Jotta hommassa olisi ollut jotain epäselvää, niin ICAN:in olisi pitänyt osoittaa, että CDC olisi piilotellut jotain materiaalia. Ja jota se kieltäytyy julkaisemasta vastoin tiedonvapauslakia.

Näin ei käynyt. Vaan oikeudessa julistettiin CDC:n noudattaneen tiedonvapauslakiin perustuvaa pyyntöä. Oikeudessa ei tehty sen dramaattisempaa päätöstä.

Eikä tiedonvapauslain perusteella tehty pyyntö johda johtopäätökseen siitä aiheuttavatko rokotteet autismia vai eivät aiheuta. Sillä vain pyydettiin aiheeseen liittyviä papereita CDC:n hyllyistä. Rokotteiden turvallisuus arviodaan ja tutkitaan aivan toisella tavalla kuin oikeussalien kansioissa.

 Eli ei siis mitään uutta, koska kaikki relevantit vertaisarvioidut rokotetutkimukset ovat jo valmiiksi saatavilla eri lääketieteellisissä julkaisuissa. Etsivä löytää ne ihan itse pelkästään Googlen avulla. Vielä paremmin PubMed-sivuston kautta. Eri tiedeakatemioilla, sairaaloilla ja virastoilla on omat kokoelmansa tästä tutkimusaineistosta. Niiden kohdalla tulee kerta toisensa jälkeen esille tuloksia, joiden mukaan rokotteet eivät aiheuta autismia. Tieteen kannalta asia selvitettiin vuosia sitten. Rokotepelottelijoille nämä tutkimukset ja yhteenvedot eivät tietenkään kelpaa.

 CDC pitää myös kotisivuillaan julkisena tietoa autismin ja rokotteiden väitetystä yhteydestä. Aihetta on käyty läpi useiden meta-analyysien kautta usein vuosien ajan. CDC ei ole ainoa laitos, joka huolehtii rokotteiden turvallisuudesta. Mutta kaikkein paras, laajin ja kattavin aiheeseen liittyvä rokotetutkimus on saatavilla CDC:n ulkopuolisilla sivustoilla.

Hmmm.

Aivan kuin ICAN:in tiedonvapauslakiin perustuva pyyntö olisi ollut [dramaattinen tauko] pelkkä PR-tempaus?Mutta miten rokotepelottelun maailmassa tulkitaan tämä tapahtumasarja?

Yllätys ei saavuta suuria tasoja, kun ICAN julisti voittaneensa CDC:n oikeudessa! Sekä tietenkin eri foorumeilla alettiin väittämään, ettei CDC pystynyt osoittamaan, etteivät rokotteet aiheuta autismia.

Väitettä toistellaan somessa tähän tyyliin:


Paranormaali-blogi esittelee johtopäätöksiään näin:

CDC hävisi oikeustaistelun – Rokotteet eivät ole turvallisia

CDC on juuri hävinnyt oikeustaistelun ja joutunut myöntämään oikeudessa, että sillä ei ole tieteellisiä todisteita siitä, että 0-6kk vanhoille vauvoille annettavat rokotteet eivät aiheuta autismia!
Toisin sanoen ei ole olemassa yhtäkään tutkimusta, joka osottaisi rokotteiden olevan turvallisia, jos vertaamme niitä rokotteiden myötä hurjasti nousseisiin autismitapauksiin. CDC:n valheellinen väittämä ”vaccines do not cause autism” ei perustu mihinkään kunnolla tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen, vaan on pelkkää mainospuhetta, joka ajaa heidän omaa agendaa ja bisnestä.
Oikeudessa määrättiin CDC:n tarjoamaan näitä tutkimuksia väitteelleen, se tarjosi kyllä 20 tutkimusta, mutta osa niistä ei ollut tutkimuksia ja nekin jotka olivat, eivät liittyneet pyydettyihin rokotetietoihin (tutkivat ihan muita rokotteita kuin pyydettyjä), ja tarkemmassa tarkastelussa eivät todistaneet sitä väitettä, että rokotteet eivät aiheuta autismia.
Ei ole olemassa siis yhtäkään tutkimusta, joka osottaisi, että rokotteet eivät aiheuttaisi autismia. Tämä on huolestuttavaa!

Täysin väärin. Täysin pielessä. Täysin noloa.

CDC:n listassa oli aiheeseen liittyviä kohtia, mutta rokotepeloittelijoiden parissa ei ymmärretty mitä niissä oli tutkittu. Vaxopedia havainnollistaa missä ICAN:in tulkinta meni pieleen. DeStefanon paperissa nimenomaan käsiteltiin 0-6 kk ikäisten vauvojen ja oletettua rokotteiden aiheuttaman autismin yhteyttä.

Näillä näkymin sosiaalisessa mediassa tullaan toistamaan ja jakamaan kyllästymiseen asti tuota ICAN:in ja Paranormaali-blogin tulkintaan.

8.3.20

Homeopaatit vs COVID-19

Wellneslab sivustolla rynnitään täysillä puolustamaan homeopatiaa. Tämän hetken tärkein terveysuutinen on koronaviruksen leviäminen maailmalla. Tietenkin homeopaatit haluavat pitää itsensä ajankohtaisina. Tietenkin he haluavat muistuttaa homeopatiasta tykkääville, että homeopaattisia tuotteita kannattaa ostaa myös koronaviruksien kohdalla.

Saatanan helvetin perkeleen homeopatia. Yritin keksiä asiallisempaa kommentia, mutta en heti keksinyt. Noh.  Nyt olen hetken aikaa pohtinut. Näppäimistö napsumaan.

"Homeopatia on jo melko vakiintunut hoitomuoto monissa maissa, joten anna sille mahdollisuus, vaikka olisitkin skeptinen. Et välttämättä tiedä kaikkea. Anna ihmisten itse valita, ja kokeilla. Ennen kaikkea, anna ihmisten olla oman terveytensä asiantuntija!"
 
Sanoisin, että skeptikon kannattaa selvittää mitä tuorein ja perinpohjainen tieteellinen tutkimus sanoo. Kaikki eivät ole skeptikoita.

Tuon kirjoittanut henkilö on homeopaatti Camilla Holmström.  Hän on onneksi toteamassa, että sairastuneiden kannattaa hakeutua myös "sairaalaan tai terveyskeskukseen tutkimuksiin ja tarvittaessa myös hoitoon." Hienoa! Lisäksi Holmström muistuttaa:

"Tämä kirjoitus EI korvaa lääkärin määräämiä mitä tahansa hoitoja tai hoito-ohjeita, tulihan se nyt täysin selväksi."
 
Jee!
 
Valitettavasti jatko ei olekaan yhtä hienoa. Sokeripillereitä suositellaan ihan vakavasti virustaudin oireisiin. Tai oikeastaan homeopaatit kutsuvat niitä oirekuviksi. Näin pidetään sovelias etäisyys lääketieteeseen. Homeopatiassa kun ei välitetä viruksista, bakteereista tai perinnöllisistä taudeista. Niistä ei nimittäin vielä tiedetty mitään homeopatian kehittäneen Samuel Hahnemannin aikakaudella. Sen sijaan Hahnemann ja kumppanit keskittyivät ihmisten kokemiin oireisiin. Ei ollut väliä mikä oikeasti aiheutti oireet. Tärkeintä oli löytää aine, joka aiheuttaa oireita, jotka sopivat jonkin taudin aiheuttamiin oireita. Tämän perin oudon periaatteen takia homeopaattisissa valmisteissa käytetään niin sekopäisiä ainesosia (valoa eri planeetoilta, Berliinin muuri, jne), jotka sitten laimennetaan olemattomiin. Mutta varmati sinä jo tiesit kaiken tämän.

Siksi homeopaatit kirjoittavat tällaista kamaa. He eivät siis neuvo, että ostakaa homeopaattisia tuotteita koronavirusta vastaan. He neuvovat ostamaan niitä, jos asiakkaat kokevat joitain virukseen sopivia "oirekuvia." Eli ei mitään tarvetta huolestua siellä viranomaisten suunnalta!
 
 "Koronavirus ja monet muutkin virukset voivat aiheuttaa oirekuvia, jossa voimme käyttää ylhäällä mainittuja homeopaattisia lääkkeitä. ksen ennaltaehkäisevään hoitoon sopivat parhaiten
1. GELSEMIUM C30 kerran viikossa, tai, jos liikut paikassa missä virus esiintyy tiheämmin, sitä voi ottaa joka toinen päivä/ kerran päivässä viikon aikana.
2. ARSENICUM ALBUM C30 tulee hyvänä kakkosena. Sitä voi ottaa kolmena päivänä peräkkäin, Intian hallituksen ohjeiden mukaan. Omana lisäyksenä: varsinkin jos taipumuksena on saada hengitystien infektioita.
3. Lisäksi eniten sopivat lääkeaineet ovat Bryonia yskään ja Eupatorium kuumeeseen mikäli Gelsemium ei riitä.
Tiedot ovat lähtöisin Hongkongin homeopaattisen yhdistyksen tiedottajalta, sekä Intian hallituksen viralliselta koronaviruksen ennaltaehkäisevän hoito-ohjeiden sivulta. Jaathan tämän infon eteenpäin, jos pidät sen hyödyllisenä, varsinkin kaikille matkustajille tiedoksi. 

 Ja lopuksi homeopaatti kutsuu homeopaattisia valmisteita lääkeaineiksi, jotta lukijat muistavat mielessään yhdistää homeopatian virustaudin lääkkeeksi.

"Homeopaattisia lääkeaineita saa ostaa PUR-kaupasta!"

Aivan. Helsingissä on myös kauppa, jossa myydään homeopaattisia rokotteita influenssaa vastaan.  Sinun ei kannata tuhlata aikaasi, rahojasi ja resurssejasi homeopatialla. Jos et tiedä miksi, niin...