11.2.16

Zika, mikrokefalia ja dtap-rokote

Salaliittoteoriat Brasiliassa leviävään zikavirukseen ja vauvoilla havaittuun mikrokefaliaan eivät ota laantuakseen. Kotimaisen homeopaatin levittämässä meemi-kuvassa vihjailtiin, että vauvojen kehityshäiriöt johtuvat äideille annetusta dtap-rokotteesta. Kyseinen rokote on tarkoitettu kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta ja hinkuyskältä suojaamiseen. Rokote on annettava raskaana oleville naisille, sillä sitä ei saa antaa vastasyntyneille. Näin vauva saa suojan äitinsä kautta. Ja toden totta, sellaisen käytölle annettiin virallinen suositus Brasilian terveysviranomaisten toimesta vuonna 2014, eli ennen mikrokefaliatapausten nousua. Eli rokotteiden käytön lisäännyttä lisääntyivät myös vauvojen kehityshäiriöt, keskittyen sinne rannikkokaupunkeihin. Kronologien yhteys on selkeä. Sellaisenaan se olisikin lähes looginen kehityshäiriöiden aiheuttaja. Ellemme sitten vaivaudu kurkistamaan pintaa syvemmälle.Rokote annetaan naisille vasta 27. raskausviikon jälkeen. Silloin  pää on jo kehittynyt tai kokenut kehityshäiriön, joten rokote on syytön mikrokefaliaan. Ellei rokote sitten jotenkin pysty matkustamaan taaksepäin ajassa raskauden alkupuolelle, jolloin pää ja aivot alkavat kehittymään.

Lisäksi Brasiliassa käytössä olevaa GSK-firman valmistamaa Boostrix dtap-rokotetta on käytetty vuodesta 2008 lähtien. Viime vuonna Brasiliassa ilmi tulleet mikrokefaliatapaukset ovat ensimmäinen kerta, kun jotkut rokotepelottelijat ovat yhdistäneet rokotteet mikrokefaliaan.

PS. se homeopaatti oli Satu Järvilehto.

Ohituskaista avioliittoon

Eduskunnassa kommentoitiin lakivaliokunnan eilen mietintöä uuden avioliittolain vaatimista muutoksista. Puheita kuunnellessa huomasin, että kovin moni vastustaja luulee vielä tässäkin vaiheessa, että tasa-arvoinen avioliittolaki on peruttavissa. Tavallaan söpöä. Toisaalta noloa. Uusi avioliittolaki on jo vahvistettu eduskunnassa 2014.  Enää päätetään siitä minkälaisia muutoksia tarvitaan lakeihin. Nykyinen hallitus on tehnyt esityksen näiden muutosten selvittämisestä. Muutosehdotusten tyrmääjät siis ovat enää periaatteessa suorittamassa viivytystaistelua.

Puheenvuoroissa toistettiin niitä samoja vastalauseita kuin edellisillä kerroilla itse avioliittolaista äänestettäessä. Pari uutta sentään mahtoi joukkoon, sillä pari vastustajaa oli hoksannut päivittää puheitaan tämän päivän aiheisiin rekisteröidyistä parisuhteista, väestötietojärjestelmästä sekä transseksuaalisen sukupuolen vahvistamisesta annettuun lakiin vaadittavista muutoksista. Kommentoin tällä kertaa vain yhtä uutuukaista kansanedustajien retoriikassa.

Merkittävä muutos uuden avioliittolain astuessa voimaan on rekisteröidyistä parisuhteista luopuminen.  Nämä suhteet voidaan muuttaa avioliitoiksi. Pyrkimyksenä on lopulta päästä eroon kahdesta rinnakkaisesta käytännöstä, mikä selkeyttäisi tilanteen. Ihan loogisia perusteluja tarpeelliselle muutokselle. Muutos rekisteröidystä parisuhteesta avioliittoon tapahtuu täyttämällä pari lomaketta maistraatissa.  Ja sekös aiheuttaa vastalauseryöppyä! Saimme kuulla miten tällainen vihkimisestä poikkeava käytöntä on ohituskaista avioliittoon. Perinteisiä heteropareja siis syrjitään!

Tätä ohituskaistaksi kutsuttua vasta-argumenttia kerkisi ensimmäisenä käyttämään Mika Niikko (PS):

Hallituksen esityksessä on muutoksia, joihin eduskunnan tekemä päätös sukupuolineutraalista avioliittolaista ei lainkaan edes velvoittanut. Eduskunta ei käskenyt poistaa sitoutumista avioliiton yhteydestä. Vaikka en hyväksy samaa sukupuolta oleville pareille avioliiton statusta, en voi myöskään ymmärtää sitä, että käsillä oleva lakiehdotus avaisi ohituskaistan avioliittoon rekisteröidyssä parisuhteessa eläville. Perustelut sille, että avioliitto ei edellyttäisi vihkimistä, ovat huonot.

Toinen ohituskaistan vastustaja oli Lea Mäkipää (PS):

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia. Onko eduskunta hyväksymässä tämän niin sanotun ohituskaistan avioliittoon? 
Avioliittolain muutoksen tultua voimaan myös samaa sukupuolta olevat aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä, kuten täällä on puhuttu. Tässäkin on jäänyt tekemättä lapsivaikutusten arviointi, joka mielestäni oli ainakin tässä asiassa erittäin tärkeätä tehdä. Sen jo tiedämme, että joukko maita tulee kieltämään adoptiot Suomeen.

 Kolmas vastustaja oli Sari Tanus (KD):

Sen lisäksi nyt ollaan luopumassa siitä, kuinka päästään, mennään avioliittoon, että siinä on todistajat ja annetaan vala. Nyt ollaan selkeästi tekemässä ohituskaistaa. Pelkällä ilmoitusmenettelyllä voi solua avioliittoon. Me ilmoittaudumme erinäisiin ystävyysryhmiin. Täälläkin eduskunnassa voidaan ilmoittautua vaikka urheiluklubiin, nyt ilmoittaudutaan sitten avioliittoon. Se on kyllä kaukana siitä, minkälaiseksi minä olen avioliiton elämäni aikana mieltänyt.


Jos rekisteröity parisuhde muutettaisiin avioliitoksi siviilivihkimisen kautta, niin vastustajat olisivat hiljaa. Aivan kuin parisuhteen juridisen oikeus muuttuisi arvottomaksi jos tuon oikeuden lisäystä suoritetaan eri tavalla. Ohituskaista-argumentin keksi ensimmäisenä Timo Lehtonen, jolta se onkin kopioitu luvan kanssa kansanedustajien puheisiin.

 Jos ehdotettu avioliittolain muutos tulee voimaan, niin tulevaisuudessa avioliitossa olisi kahdenlaisia puolisoita:
  • aviopuolisoita, joiden avioliitto on solmittu vihkimisellä; ja
  • puolisoita, jotka ovat saaneet avioliittostatuksen pelkällä ilmoitusmenettelyllä ilman, että heitä on vihitty avioliittoon.
Jos ehdotettu lainmuutos tulee voimaan, niin avioliittolaki ei enää sen jälkeen kohtelisi kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti avioliittoon pääsyn tavan suhteen.
Noin ei saa olla!


Tässä kohtaa huomasin, että Lehtonen ja kumppanit ovat aivan oikeassa. Rekisteröidyistä parisuhteista luopimisen virtaviivaistamisen  ei saisi olla noin helppoa. On väärin, että toiset pääsevät naimisiin pelkällä ilmoituksella! Varsinkin, kun itse jouduin huomaamaan, etteivät kaikki kansalaiset pääset yhtä helposti naimisiin nyky Suomessa. Joillain paikkakunnilla uskonnottomilla ihmisillä on suurempi haaste päästä naimisiin. Siviilivihkimisiä järjestetään maistraateissa vain tiettyinä päivinä, jos silloinkaan. Toijalassa tämä ei enää onnistu. Vihkijä täytyy pyytää paikalle toisesta kaupungista. Tai avioparin täytyy matkustaa muualle vihkimistä varten. Jos menettely olisi vain ilmoitus viranomaisille (ja seremoniat sitten avioparin haluamalla tavalla, halutussa paikassa, halutulla hetkellä) niin elämä olisi helpompaa. Ja varmaan sen takia näin ei tule koskaan tapahtumaan.

Ohituskaista-argumentti on juuri sitä ihanaa semanttista kikkailua, jossa ei välitetä rekisteröityjen parisuhteiden oikeusvaikutusten olevan tismalleen samoja kuin avioliiton solmimisella, ja rekisteröinti saadaan tehdä vain siviilivihkimiseen oikeutetun viranomaisen toimesta, sekä esteiden tutkinta on jo suoritettu. Eikä siinä välitetä miksi avioliittoon haluava rekisteröidyssä parisuhteessa elävä pari haluaa naimisiin. Prosessissa ei vain ole käytetty taikasanaa vihkiminen tai tehty vihkikaavan seremoniaa.

Lehtosen argumentin ydin on tämä:

Avioliittolain mukaan kihlakumppaneista tulee aviopuolisoita, kun vihkimisessä vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi.
Aviopuolisoksi tullaan siis vihkimisen myötä.
Tuosta seuraa, että henkilö, jota ei ole vihitty avioliittoon, ei ole aviopuoliso
.

Paitsi jos avioliittolakiin tehdään lisäys (kuten lakivaliokunnan esittelypuheenvuorossa sanottiin) jossa rekisteröity pari pääsee aviopuolisoksi ilmoituksella. Tadaa! Silloin pykälät asettuvat kohdalleen ja Lehtosen argumentti haihtuu. Aviopuolisoksi pääsee muutenkin kuin vihkimällä. Ongelma on pois päiväjärjestyksestä. Tästä saadaan ongelma siis pelkästään NYKYISEN ei-päivitetyn pykäläkokoelman kanssa.


Suosittelen lukemaan läpi kaikki eduskunnassa käytetyt puheenvuorot. Sieltä löytyy lisää helmiä, kuten vaikkapa Niikolta:

Arvoisa puhemies! Hävettää tämän hallituksen puolesta. Meillä on pitkästä aikaa konservatiivinen, kristillisiä arvoja kunnioittava hallitus, mutta tässä ollaan. Hallitus on jäänyt edellisen eduskunnan ja hallituksen panttivangiksi. Tahtoa vapautumiseen ei ole. Voimattomuus ja ryhti puuttuvat. Hävettää. Mitään muuta en voi siitä sanoa.

 Jep jep. Jopa konservatiivinen, kristillisiä arvoja kunnioittava hallitus on suositellut tasa-arvoista avioliittolakia eteenpäin. Niikko ja kumppanit ovat jääneet näin paljon jälkeen maailman menosta.

Huomionarvoista oli mielestäni myös Peter Östmanin (KD) ja Kari Tolvasen (kok) vuoropuhelu Aito avioliitto -kansalaisaloitteen tulosta. Ilmassa on sala_liiton vihjailua.

Östman:

Arvoisa rouva puhemies! On ollut jo monta kuukautta tiedossa, että lähiaikana eduskuntaan saapuu uusi kansalaisaloite nimeltään Aito avioliitto. Kansalaisaloitteessa vedotaan siihen, että avioliitto edelleen saisi säilyä miehen ja naisen välisenä liittona. Haluaisin kysyä lakivaliokunnan puheenjohtajalta, miksi hallitus nyt näin kiireellä tuo nämä liitännäislait tähän eduskuntakäsittelyyn, koska se herättää epäilystä siitä, että nyt yritetään tällä tavalla sitten vesittää tämän uuden kansalaisaloitteen mahdollisuutta kunnon käsittelyyn.  

Tolvanen:
 
Arvoisa puhemies! Arvoisa edustaja Östman, ihan hallituksen puolesta en pysty vastaamaan mutta lakivaliokunnan puolesta vastaan kyllä, että viime syksynä, kun tätä hallituksen esitystä käsittelimme, tämä kansalaisaloite, niin sanottu Aito avioliitto, ei vielä ollut valmis, ja käsittääkseni se ei ole vieläkään saapunut tähän taloon. Eli se ei ollut silloin vielä valmis, ja sitä ei voitu missään tapauksessa yhdistää tähän käsittelyyn. Täytyy muistaa, kuinka eduskunta velvoitti toimimaan näissä asioissa ripeästi ja nopeasti, ja lakivaliokunta on näin toiminut. 
Ja haluan vielä huomauttaa, että nythän näissä hallituksen esityksissä näiden lakien voimaantulo on vähän yli vuoden kuluttua eli 1. päivä maaliskuuta 2017. Jos sitten jotain muutoksia tapahtuu siihen peruslainsäädäntöön kansalaisaloitteen myötä, niin toki se silloin vaikuttaa myös näihin lakeihin — jos tällaista tapahtuu.

10.2.16

Iranin nuoriso VS uskonnollinen poliisi

Iranin valtiossa elää monipuolinen kansa. Virallisesti Iran on islamilainen tasavalta. Valtion virkoihin ja muuhun tärkeään työhön edellytetään luonnollisesti tietynlaista islamin tulkintaa. Yli 80 miljoonan asukkaan joukkoon mahtuu tietenkin kahtiajako konservatiivien ja liberaalien välille, sekä näiden välimuotojen sävyjä. Maan tulevaisuuden määrää nuoriso. Ja nuorisolla onkin ollut tukkanuottasia konservatiivien kanssa. Viime vuonna saimme lukea homoseksuaalisten hiustyylien kiellosta. Sitä ennen vanhoillisimmat uskonoppineet yrittivät julistaa nopeaa 3G-verkkoa uskonnon, moraalin ja ihmisyyden vastaiseksi. Nopea nettiliittyvä mahdollistaisi nopeamman altistumisen moraalittomuudelle.

Mmmm. Moraalittomuus, tuo elämän suola.

Modernin maailman armoton vyöryminen johtaa pakostakin maailmankatsomusten välisiin kolhuihin. Moraalipoliisi Ershad valvoo hyvien tapojen noudattamista Iranin kaduilla. Kuitenkin teinit ja hieman vanhemmat ihmiset voivat haluta pukeutua kuten haluavat pukeutua. Nuoriso osaa välttää tai kiertää rajoituksia. Avuksi on saapunut tärkeäگرشاد-sovellus. Käyttäjät jakavat sovelluksen kautta tietoa uskonnollisen poliisin liikkeistä. Ne kuuluisat älypuhelimet kun ovat todellisuutta siellä eksoottisessa Lähi-idässä. Siellä älykännyköistä tarkistetaan missä Ershad-partio luuraa, jotta käyttäjä osaavat kiertää muuta reittiä. Eli seuranhakemisen sijaan palvelulla vältetään tiettyjä ihmisiä.

Se on kompromissitapa jatkaa elämänsä elämistä valtiossa, joka yrittää pakottaa ahdasta uskonnollista moraalia. 

9.2.16

Saatanalliset hiljaiset hetket

Saatanallinen temppeli onnistui aiheuttamaan pirullisen tilanteen Phoenixin kauniissa kaupungissa. Tarkemmin kirjoitettuna kyseisen kaupunginhallinnon kokouksien avauksissa. Perinteisesti ne on aloitettu rukouksella. Kunnes Saatanallinen temppeli haki oikeutta rukouslistalle. Uskonnonvapauden ja tasa-arvon nimessä kaupunki ei pystyisi eväämään heiltä sitä oikeutta. Ennakkotapaukset oikeussaleista Se jos mikä on ongelma pääasiassa kristityille päättäjille. Ratkaisu oli mielestäni yllättävän looginen. Siihen päästiin viime viikolla. He äänestivät rimaa hipoen, että kokouksia ei enää aloiteta rukouksilla. Niiden tilalla vietetään hiljainen hetki. Näin satanistit eivät pääsisi ääneen kaupungintalon tiloissa.

Se jos mikä sopii kaikille kaupungin uskonnottomille kansalaisille. Saatanallisen temppelin kanta kun on aina ollut uskonnollisesti agnostinen. Tempauksilla yritetään saattaa viranomaisia sekulaarimpaan suuntaan. Päätös rukoushetken poistamisesta herätti suurempaa keskustelua, joten mahdollisesti tämän vuoden aikana äänestetään vastakkaiseen suuntaan. Uskonnolliset yhteisöt haluavat rukoushetket takaisin. Jos kaupunki yrittää venkoilla tiettyä uskontoa vastaan kohun laannuttua, niin Saatanallinen temppeli on valmiina haastamaan sen oikeuteen syrjinnästä.

The Washington Post: How the Satanic Temple forced Phoenix lawmakers to ban public prayer

6.2.16

Homeopaatti Sulkakosken ikuinen virhe

A-studio: Talk ohjelmassa keskusteltiin vaihtoehtohoidosta. Studioon penkeillä istuivat Hunks-tanssija Jani Kokki, vanha tuttumme homeopaatti Liisa Sulkakoski, sekä vastapuolella dosentti Markku Myllykangas ja lähihoitaja Teemu Hiilinen. Aiheita oli monia. Hermoni riittävät vain yhden kohdan kommentointiin. Suosittelen sinua katsomaan koko ohjelman.

Sulkakoski osoitti jälleen, ettei hän ymmärrä miten tieteellistä tutkimusta tehdään. Tämä ei ole solvaus, vaan suora päättely siitä miten hän kommentoi homeopatian tutkimusta. Tavallaan se myös selittää miksi hän jatkaa homeopatian käyttöä.

Sulkakoski toistaa 19 minuutin kohdalla vieläkin tuttua virhettä siitä, ettei homeopatiaa muka pystytä tutkimaan tieteellisesti kaksoissokkomenetelmällä. Esteenä on homeopatian yksilöllisyys. Jokainen potilas on erilainen. Homeopaatti voi määrätä samaan vaivaan eri ihmisille erilaiset homeopaattiset valmisteet. Tämän takia homeopatia ei sovellu kaksoissokkomenetelmällä testattavaksi.Kyllä voi tutkia ja on tutkittu. Sulkakoski ja kumppanit eivät vaan tykkää näiden tutkimusten tuloksista. Menetelmän keksimiseen ei tarvita opintoviikkoja rakettikirurgiassa. Tämä ei ole monimutkainen aihe.

1) Homeopaatti tekee tutut temppunsa potilaan kanssa. Kyselee oireet. Päättää mikä homeopaattinen valmiste olisi paras vaihtoehto.

2) Potilas saa reseptin ja hakee sen mukaisen homeopaattisen valmisteen homeopaattien liikkeestä.

3) Tässä kohtaa potilas saa joko homeopaatin määräämät homeopaattiset sokeripillerit TAI tavalliset ei-homeopaattiset sokeripillerit. Nämä tiedot koodataan piiloon.

4) Potilaiden homeopaattista hoitoa seurataan ja tulokset mitataan.

5) Aito homeopatia erotetaan valehomeopatiasta purkamalla sokeripillerien koodaus.

Tuloksena on selkeä vertailu homeopatian ja lumehoidon tehosta. Ja mitä tulokset sanovat? Mitä laadukkaammin suoritettu koe, sitä useammin homeopatia asettuu samalle linjalle lumehoidon kanssa. Kerta. Toisensa. Jälkeen. Näitä tuloksia homeopaatit juoksevat karkuun. Näiden tulosten takia homeopaatit valehtelevat, ettei homeopatiaa muka pystytä testaamaan tieteellisesti.

Onneksi Sulkakoski sentään antaa lääketieteelle tilaa hoitomenetelmissään. Hänkin turvautuu antibiootteihin ja suosittelee lääketiedettä syöpäpotilaille. Siksi onkin paikallaan muistuttaa, mitä homeopaattien liitot ja yhdistykset ovat julistaneet mm. tartuntataudeista. Otetaan esimerkkejä Englannista parin vuoden takaa. Tuhkarokkoepidemian riehuessa joutuivat homeopaatit antamaan julkilausumia, joissa homeopatia jäi jäähypenkille.

Society of Homeopathsin edustaja Philip Edmonds sanoi suorin sanoin näin:


"The Society does not endorse the use of homeopathic medicines as an alternative to vaccination for the prevention of serious infectious diseases and recommends that members of the public seek the advice of their GP, and/or relevant Department of Health guidelines, concerning vaccination and protection against disease."

Eli suomeksi:  Homeopaattisia valmisteita ei sovi käyttää rokotteiden vaihtoehtona vakavien tautien kohdalla. Homeopaatit suosittelevat ihmisiä hakemaan neuvoa lääkäreiltä.

British Homeopathic Association ja Faculty of Homeopathy antoivat yhdessä selkeän lausunnon:

"There is no evidence to suggest homeopathic vaccinations can protect against contagious diseases. We recommend people seek out the conventional treatments,"

Ei ole mitään näyttöä siitä, että homeopaattiset rokotteet suojelisivat tarttuvilta taudeilta. Homeopaatit suosittelevan tavallista lääketiedettä.
Voimme varmaankin olettaa, että Sulkakoski on valmis allekirjoittamaan samanlaiset lausunnot. Hän oli niin valmis tyrmäämään Myllykankaan puheita, koska Myllykangas ei muka tiennyt asioista, eikä ollut ottanut selvää uusimmista tutkimuksista. Ohjelman alussa Sulkakoski kuitenkin oli sanomassa, että homeopatialla voidaan estää syövän leviämistä (6 min 30 sekuntia). Melko rohkea väittämä.

Jätän kirjoittelut toistaiseksi tähän. Muuten asenteeni voi muuttua liian ylimieliseksi.

4.2.16

Planned Parenthood, Pelkoa & Inhoa tiedettä kohtaan

Planned Parenthood Federation of America on tärkeä osa Yhdysvaltojen terveydenhuoltoa. Se tarjoaa naisille mahdollisuuden edulliseen ehkäisyyn, syöpäseulontaan, ja aborttiin. Kaikki toimenpiteet ovat laillisia ja haluttuja ympäri Yhdysvaltoja. Ymmärrettävästi tämä viimeisin kohta on konservatiivien kohdalla kestämätön palvelu.

Planned Parenthood on kuitenkin monelle kauhua herättävä laitos. Viime vuonna liikenteeseen lähti entistä rajumpi abortinvastainen huhukampanja kyseisen palvelun synkistä taustoista. Huhu oli hurja. Siellä murhataan vauvoja ja myydään niiden elimiä tyydyttämään rahanhimoisia moraalittomia pomoja.

Tätä mantraa toisteltiin republikaanien kärkinimien suista. Senaattori Marco Rubio sanoi sikiöistä kerättävän kudoksen oikeasti yllyttävän naisia tekemään abortteja, jotta kudosta voidaan kerätä lisää ja siinä samalla tienata dollareita. Senaattori Ted Cruz julisti Planned Parenthoodin rikolliseksi toiminnaksi, oikeista lakipykälistä välittämättä. Rick Perry ja Rand Paul väittivät myös järjestön myyvän voittoa tavoittelevalla tavalla ruumiinosia. Ja nämä veikot olivat puheineen niitä hillityimpiä tapauksia. Presidenttiehdokas Carly Fiorina puhui videosta, jossa pöydälle nostetun vielä sykkivällä sydämmellä varustetun sikiön ympärillä lääkäri puhuu elintoimintojen jatkamisesta, jotta sikiösta voidaan viipaloida tuoreita paloa. Sellaista videota ei ole koskaan esitetty Planned Parenthoodin tiloista, mutta faktat eivät häirinneet Fiorinaa.

Poliitikkojen vaahtopuheiden taustalla on ns. paljastusnauhat. Antiaborttiaktivisti David Daleiden ja pari muuta kaveria tekeytyivät biotutkimuslaitoksen hankkijoiksi. He taltioivat videoita, joilla Planned Parenthoodin lääkärin puheita kuvattiin piilokameralla. Hän puhui sikiöstä kerätyn kudoksen käytöstä tutkimustarkoituksiin. Ja siitä miten he keräävät ja toimittavat tuota kudosta abortoiduista sikiöistä. Tämä nosti tunteet pintaan. Päätyipä kylähulluuden rajamailla asustava Robert Lewis Dear Jr jopa ampumaan väkeä Planned Parenthoodin tiloissa. Hän kertoi suojelevansa lapsia. Höpinöidensä seassa Robert mumisi "No more baby parts".

Mistä sitten on oikeasti kyse? David Daleiden ja kumppaneiden videot on todettu potaskaksi. Niissä ei näy, tapahdu tai puhuttu mistään laittomasta. Useissa osavaltioissa aloitettiin viralliset tutkinnat järjestön toimista. Niiden tulokset olivat yhteneväisiä: Planned Parenthood ei myy sikiöiden raatoja tienatakseen pätäkkää. Jos järjestö tekisi sellaista, niin se olisi äärimmäisen huono tapa tienata. Yli 700 klinikalla toimiva Planned Parenthood käyttää solujenkeräystä vain n. 1 % klinikoistaan. Ne sijaitsevat kahdessa osavaltiossa. Kantasoluja varten kerättävä leikattu sikiö päätyy eteenpäin tutkimuskäyttöön vain naisen suostumuksella. Jokaisesta näytteestä maksetaan klinikalle alle 100 dollaria. Maksulla katetaan pelkästään prosessin kustannukset. Tuoton saaminen rikkoo välittömästi liittovaltion lakeja. Abortteja suoritetaan noin joka toisella klinikalla. Abortit vastaavat n. 3 % kaikista klinikoiden tarjoamista palveluista.

Eli et voi mitenkään tilata kuolleita sikiöitä mausteeksi voileipäsi päälle Planned Parenthoodin verkkokaupasta. Tiedän, sillä yritin etsiä sellaista mahdollisuutta.

Mutta miksi tieteen alttarille sitten kannetaan uhrilahjana tapettujen sikiöiden soluja?

 Nature-julkaisu puolusti lähes raivoisasti kantasolututkimusta viime vuoden joulukuussa. Sivuilla selitetään selkeästi miksi Planned Parenthood skandaali ei ole skandaali. Poliittisen kohun vain kiehuessa yhä kuumemmaksi tutkijat ovat sulkeutuneet toimistoihinsa. Kantasolututkimusta tekevät tutkijat saavat vihapostia, uhkailevia puhelinsoittoja ja muuta ei-kivaa.  Jopa arvostetulla Nature-julkaisulla oli vaikeuksia löytää suitaan avaavia haastateltavia. Vain kaksi tutkijaa vastasi kysymyksiin. Hiljaisuutta perustellaan - syystäkin - tutkijoiden turvallisuudella.

Tutkimukselle on tarvetta. Varsinkin tutkimuksessa käytetyille ihmisten kantasoluille. Sikiöt on joka tapauksessa abortoitu ja päätymässä roskiin, joten niiden käyttö tieteen edistämisessä on helposti perusteltavissa. Olisiko eettisempää jättää käyttämättä niitä tutkimuksessa?

 Nature selvitti miten monessa tutkimusprojektissa tarvitaan ihmisten kantasoluja ja miten paljon niiden pyörittämiseen myönnetään rahaa. Niiden aiheina ovat alkion kehitys ja sen kehityshäiriöt, tulehdustaudit, joissa enemmistö materiaalista menee HIV/AIDSin parissa.

Sikiöistä kerättyjen kantasolujen käyttö tutkimustarkoituksiin herättää myös vastalauseita. Jotkut väittävät, että tarjolla olisi parempia vaihtoehtoja, mutta itse tutkimusta tekevät sanovat toisin. Aikuisilta kerätyt kantasolut eivät sopeudu, muutu ja toimi yhtä monipuolisesti kuin ns. priimatavara. Eikä niiden toimintaa pystytä simuloimaan tietokoneilla tai eläimistä kerätyillä kantasoluilla. Eikä vuosia sitten kerättyjen kantasolujen kloonauskaan ole ratkaisu. Ihmisten kantasoluista löytyy eri solutyyppejä, jotka soveltuvat erilaiseen tutkimukseen.

Kantasolututkimukselle laitetut rajoitukset hidastavat (joissain tapauksissa estävät) rokote- ja hoitotutkimusta. Kongressissa on esitetty parikin lakiehdotusta, jotka tekisivät tällaisen kantasolututkimuksen laittomaksi. Osavaltioiden lainsäätäjät ovat myös ajaneet samanlaisia kieltoja. Missouri, Arizona ja Pohjois-Dakota ovat jo kieltäneet kantasolututkimuksen. Rajoituksia laaditaan myös tutkimuskiellon ulkopuolella. Pohjois-Carolinan osavaltiossa ei saa myydä sikiöiden kudoksia. Siksi kyseisen osavaltion laboratoriot joutuvat tilaamaan kantasolunsa toisista osavaltioista.

Tutkimuksen tulevaisuus ei ole varmalla pohjalla. Miksi nuori opiskelija keskittyisi alaan, jos rahoitus on erittäin epävarmaa ja kaiken lisäksi tutkijoita uhkaillaan fyysisellä tasolla?

3.2.16

2016, Pastafarismin vuosi Suomessa!

Lentävän spagettihirviön uskonto, eli pastafarismi, jatkaa riemuvoittojen saattelemaa marssiaan. Pastafarismi pääsi viralliseksi uskonnoksi Alankomaissa. Ahkerien pastafaristien työ teki tulosta, mutta Suomessa ihmisoikeudet ja uskontojen tasa-arvo ei ole vielä toteutunut.

Pastafarinen Kirkko on ilmoittanut pyrkivänsä uudelleen viralliseksi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi Suomessa. Se tulee olemaan neljäs yritys. Edellisellä kerralla tuomio oli tyrmäys. Korkein hallinto-oikeus sorti uskovaisia, kun se totesi vuonna 2011 ettei pastafarismi muka ole kelpo rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Eli suomalaiset pastafaristit saavat vielä odottaa aitoja omia pastafaristihäitään.

Eräs lupaava käänne tapahtui, kun uskonnolliseksi yhdyskunnaksi pääsi Karhun kansa.

Se jos mikä on rasismia, jos päättäjät tuolla tavallla suosivat kotimaisia uskontoja, mutta karsastavat ulkomailta tulevia uskontoja. Hävetkää!

2.2.16

Zika, tiedettä ja salaliittoteoriaa

Brasiliassa havaitut kehityshäiriöt ja mahdollinen yhteys zikavirukseen ovat yhä enemmän kansainvälisen huolen aiheena. WHO julisti hätätilan viruksen leviämisen takia. Virusta havaitaan Brasiliasta Meksikoon. Se on nyt samanlainen uhka kuin ebola, jotta apu ja tutkimus nousevat merkittävämmälle tasolle. Diagnoosin kehittäminen on tärkeää, sillä yleisimmät oireet muistuttavat niin paljon denguekuumetta. Aikuisten ja lasten sairastamana tauti ei ole sieltä tappavimmasta päästä. Oireina kuumetta, ihottumaa ja nivelkipuja. Useimmat tautia kantavan hyttysen puremista ihmisistä eivät saa oireita. Raskaina olevien sikiöt voivat saada vakavia kehityshäiriötä. Eniten otsikoissa on ollut mikrokefalia, eli pienipäisyys.

Virusta vastaan ei ole rokotetta, joten perinteiset foliosormet eivät tällä kertaa pääse osoittamaan Big Pharman suuntaan. Sen sijaan salaliittoteoriat rakennetaan toisen uhan ympärille, mutta siitä myöhemmin.

Zikan leviämistä on seurattu tarkkaan. Brasiliaan se on voinut saapua useampaa reittiä, kiitos ihmisten yhä laajenevan ja nopean liikkuvuuden. Esim. viruksen reitti Ranskan Polynesiasta Brasiliaan on ollut tutkinnan kohteena.

Zikaviruksen yhteys Brasiliassa havaittuihin kehityshäiriöhin ja epämuodostumiin on kuitenkin vielä kaikkea muuta kuin varma. Nature -julkaisu muistuttaa, että syy-yhteiden varmistamista haittavat tunnetut epidemiologien elämää rasittavat tekijät.

Tietoisuus kehityshäiriöistä nostaa niitä esiin tapauksissa, jotka voisivat normaalissa olosuhteissa jäädä raportoimatta samalla tavalla. Väärät diagnoosit raportoiduissa tapauksissa ovat myös mahdollisia, sillä mikrokefalian diagnoosikriteeri on niin laaja. Kehityshäiriön aiheuttajia voi olla monta erilaista.
Tammikuun 27. päivään mennessä epäiltyjä mikrokefaliatapauksia oli 4180 kpl. Niistä on varmistunut 270 kappaletta ja 462 tapausta on todettu vääräksi diagnoosiksi. Pelkästään tavallista pienempi pää vaatii diagnoosiin lisäksi pienemmän kokoiset aivot ja vähentyneen aivojen kehityksen tahdin.

Nykyisistä tiedoista on mahdotonta päätellä mikrokefaliatapausten lisääntymistä, ja varsinkaan yhteyttä zikavirukseen. Tällaisia tutkimuksia on vasta aloitettu Brasiliassa. Brasilian terveysviranomaisten mukaan mikrokefalian yleisyys on ollut maassa luokkaa 2 tapausta per 10 000 syntymää. Yleensä maan pohjoisosissa esiintyvyys on aina ollut suurempaa. Pernambucon alueella taso on ollut 45/10 000 syntymää, mutta nykyiset luvut oat 26 kertaa suurempia. Vaikka zikavirus aiheuttaisi mikrokefaliaa, niin tuhansissa liikkuvat luvut ovat liian epäluotettavia. Tapaukset ovat varmasti yleistyneet, mutta emme tiedä kuinka paljon.

Zikavirus siis kyllä leviää, ja mikrokefalia voi olla seurausta siitä, mutta mikä muu mahtaisi selittää lasten kehityshäiriöt? Tässä kohtaa areenalle ryömivät salaliittoteoriat. Salaliittoteorioissa ongelmien aiheuttaja ei olekaan zikavirus. Ne ovat jatkoa joulukuussa ilmaantuneille teorioille, joissa mikrokefalia yhdistetään Brasiliassa suoritettuihin kokeisiin gm-hyttysillä. Uhka onkin hyttysiin tehty geenimanipulaatio, ei mikään virustartunta.

GMO-vapaa Suomi FB-ryhmässä tuotiin esiin tällainen teoria. Ecologist -nettisivulla aiheuttajaksi ehdotetaan Aedes aegypti hyttyseen Oxitec firmassa tehtyjen muutosten riskejä. Mutta minkälainen muutos voi aiheutta mikrokefaliaa? Manipulaatiossa käytettyä piggyBac transposonia epäillään siirtyvän hyttysen piston kautta ihmiseen. Kyseisellä transposonilla liikutetaan cut&paste periaatteella haluttuja geenipätkiä kromosomeissa.

Miten kyseinen gm-hyttynen oikein aiheuttaa mikrokefalian? Sitä ei Ecologist pysty selittämään. Selkein todisteen kaltainen asia on kartoilla havainnollistettu punaisella nuolella. Vapautetut gm-hyttyset sijaitsevat kehityshäiriöisten sikiöiden vieressä


Sattumaako? Ei salaliittoteorioiden maailmassa. Onneksi Christie Wilcox käy läpi näiden gm-hyttysten testipaikkojen ja havaittujen mikrokefaliatapausten yhteyttä. Korrelaatio ei taaskaan ole kausaation veroista. Ensimmäiset tapaukset havaittiin rannikkokaupunki Camacarissa. Salaliittoteoriaa lietsovassa kartassa hyttysten levityspaikaksi on merkitty Juazeiro de Norte. Oikeasti ne vapautettiin ensimmäisen kerran Juazeirossa. Eri kaupunki vaikka lähes sana nimi. Virhe on helppo tehdä jos hakee nopeasti pelkällä Juazeiro sanalla kaupunkia Brasilian kartalta. Etäisyyttä ensimmäiseen todettuun mikrokefaliaan on n. 480 kilometriä. Mikrokefaliatapauksien keskittymä on siis jossain muualla kuin siellä missä ihmiset ovat ensimmäistä kertaa altistuneet gm-hyttysille.
Mutta ongelma on vielä pahempi salaliittoteorian kannalta. Juazeiro ei ollut ensimmäinen paikka, jossa gm-hyttysiä päästettiin luontoon. Ensimmäinen testipaikka oli Piracicaba, São Paulo. Se sijaitsee n. 2000 kilometrin päässä ensimmäisestä mikrokefaliatapauksesta.

Takaisin tieteen pariin. New Scientist pohtii realistisempaa syytä zikaviruksen ja kehityshäiriöiden mahdolliselle yhteydelle. Virus on voinut muuttua vaarallisemmaksi. Eikä sovi unohtaa mitä tapahtui siellä Ranskan Polynesian saarilla, jossa zikavirus levisi vuonna 2007. Epidemian seurauksena lapsilla havaitaan kehityshäiröitä aivoissa (ECDC raportin sivu 5). Saarilla ei vapautettu geenimanipuloituja hyttysiä. Ainakin teoreettiselta pohjalta tarkasteltuna todennäköisin syy kehityshäiriölle on virus ennen geenimanipuloituja hyttysiä.

Hieman ajastaan jäljessä Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä yrittää vielä herätellä yhteyttä zikavirukseen. Jostain syystä on erittäin epäilyttävää, että tutkijat voivat tilata ATCC-firmasta näytteitä zikaviruksesta tutkimustarkoituksiin. Anteeksi, jos en vaivaudu pelästymään.

Mitä tästä kaikesta sitten jää kätösiimme? Keskeneräistä tutkimusta, valmistautumista pahimpaan ja epämääräisiä vihjailuja epätodennäköisillä uhkakuvilla. Seuraan tilanteen kehittymistä, mutta enimmäkseen tiedejulkaisujen kautta.

1.2.16

Yli 9000 miljoonaa italialaista protestoi

Matematiikka, tuo norsunluutorneissa elävän eliittiluokan salaperäinen taikavoima, on jälleen pienen kiistan kohteena. Eli miten voimme jollakin tapaa laskea miten monta ihmistä osallistui tiettyyn tapahtumaan. Kyseinen tapahtuma oli Roomassa järjestetty mielenilmaus nimeltään Perhepäivä. Sillä pyritiin osoittamaan Italian parlamentille, että kansan syvät ja leveät rivit ovat perusarvojen puolella. Suurta homoliittokiistaa kun levitellään parlamentin ylähuoneen tapetille.

Aamulehti mainitsee osallistujia olleen tuhansia.

Helsingin sanomat kertoi osallistujia olleen kymmeniä tuhansia.

CNN arvioi luvun liikkuneen myös kymmenissä tuhansissa.
 
France24 on myös kymmenien tuhansien kannalla.

Reuters kirjoittaa kymmenistä tuhansista osallistujista.


Il Post Viola huomauttaa, että samalla paikalla järjestettiin Rolling Stonesin konsertti, jonne saapui 74 000 ihmistä. Silloin Circus Maximus oli tupaten täynnä.

Mutta Perhepäivän järjestäjien mukaan paikalle saapui peräti kaksi miljoonaa ihmistä. Joten Perhepäivän n. 2 miljoonaa ihmistä näyttävät salaperäisesti olevan tavallista pienempiä ihmisiä. Yleensäkin Circus Maximukselle järjestettäviin konsertteihin arvioidaan kaupunginhallinnon suunnalta mahtuvan vain 350 000 ihmistä. Siitä on pitkä matka edes siihen yhteen miljoonaan.

Kotimaiset Aito Avioliittolaiset olivat luonnollisesti innoissaan näistä ilmoitetuista luvuista. Esim. kristillisdemokraatti Janne Suuronen hehkutti miljoonaa osallistujaa. Ja kommenteissa hän osoitti lukeneensa CNN:n uutista tapahtumasta liian suurella kiirellä.

CNN kirjoitti että 80 kaupungissa ja järjestäjien mukaan 2 miljoonaa.
Aika vaikuttava määrä ihmisiä pelkästään yhdessä paikassa CNN:n kuvassa.
Valheellisella vähättelyllä tehdään politiikkaa.

Ne 80 mielenosoitusta järjestettiin edellisen viikonlopun aikana. Ja niissä huudettiin tukea samaa sukupuolta oleville pareille.

One weekend after demonstrators staged rallies in more than 80 cities to show support for the legislation, a large crowd packed Rome's Circus Maximus ruins to express the opposite view.

Itse parlamentin kiistana on rekisteröidyn parisuhteen salliminen samaa sukupuolta oleville pareille. Ehdotettu laki on pääministeri Matteo Renzin ajama. Italia ei ole päässyt edes noin pitkälle kehityksessään. Äänestyksestä tulee varmasti tiukka ja sanoisin valmiin pessimistisesti, että kamppailu tulee jatkumaan saapasvaltiossa vielä pitkään. Itseäni tyrmistyttää kuitenkin eniten se, että jotkut ihmiset ottavat katolisen kirkon mielipiteitä mitenkään vakavasti vielä sataan vuoteen. Kirkon moraalinen auktoriteetti paloi itsesytytettynä tuhkaksi, kun he suojelivat lapsia raiskanneita pappeja. Toivon, että myös kaikki kahdeksan miljoonaa blogini lukijaa ovat kanssani samaa mieltä.

31.1.16

OneCoin ei uppoa

Bitcoin on varmaan monelle tuttu asia. Sillä on useita etuja verrattuna valtioiden tuottamille valuutoille. Internetin murtaessa maiden rajoja tulevat avoimet a kansainväliset valuutat varmasti vain yleistymään. Siinä mielessä Bitcoinin tarinaa kannattaa tarkkailla. Sen suosion lisääntyessä apajille tulee myös kilpailijoita. Ja niiden joukossa on tietenkin huijareita.

Yksi huomiota herättänyt uutuus kryptovaluutoissa on OneCoin. Se rantautui ryminällä Suomeen viime vuonna. Kuunnellaan ensin miten sitä markkioivat tahot kehuvat uutta valuuttaa.VAU! Tuon videon jälkeen olisi hullua jättää sijoittamatta kolikkoihin. Myös sitä suosittelevat verkkosivut eivät jätä tulaa epäilyille.

OneCoin on ylivoimainen kilpailijoille teknologisen konseptinsa ja markkinointistrategiansa ansiosta. 

  Nyt jos koskaan sinulla on mahdollisuus rikastua tällä viisaalla ja ennakoivalla tavalla. Ole osa tulevaisuutta tänään!

Mutta mitä ihmettä. Tämä mullistava elektroninen valuutta ei ole vielä saatavilla ja käytössä kuten BitCoin pari muuta kryptovaluuttaa. Et pääse shoppailemaan vielä shoppailemaan OneCoinilla samalla tavalla kuin jo tehdä Bitcoineilla. Sen sijaan pääset OneCoinin tuomaan onneen osallistumalla sen käyttöön ohjaaville kursseille. OneCoinia voi toistaiseksi käyttää vain teoreettisesti käyttäjien verkoston sisällä. Kauppapaikkoja on luvattu avattavan tämän vuoden kesään mennessä, kun käyttäjien käyttöön on louhittu vaadittavat 30 % kaikista 2,1 miljardista OneCoin-kolikosta. Louhinta on siis laskentatapa jolla näitä kryptokolikkoja luodaan tietokoneella. Kun tämä välietappi saavutetaan, niin OneCoin tulee koko maailman tietoisuudeen Bitcoinin syrjäyttäjänä, kuten mainosvideoille kehutaan. Tällä hetkellä OneCoin on vain bulgarialaisen sisäpiirin arvioitavana oleva idea, taltioituna bulgarialaiselle tietokoneelle. OneCoinin avautuminen yleiseen käyttöön on viivästynyt kerta toisensa jälkeen, mutta se on tavallista näin mahtavan innovaation taipaleella.

Sen sijaan pääset toistaiseksi vain osalliseksi OneAcademyn kursseihin. Kolikkojen sijaan voit ostaa koulutuspaketteja. Maksamalla näistä kursseista saat kaupanpäällisiksi optioita OneCoineja, joita voit sitten käyttää OneCoin-käyttäjien kanssa. Sitten joskus. Annetaan OneCoin-Finlandin kertoa lisää näistä kursseista:

Koulutuspaketit


 

Koulutuspaketteja on hankittavissa 100 € - 12500 €  hintahaarukassa. Lisäksi veloitetaan kertaluonteinen 30 € rekisteröintimaksu. Koulutuspaketti sisältää talouskoulutusta OneAcademylta sekä maksuttomia tokeneita. Käytä aikaasi tutustuaksesi materiaaleihin ja kryptovaluuttojen maailmaan.

 

Koulutuspaketit:

Starter 130 €, sisältää 1.000 tokenia ja saa yhden splitin)

Trader 530 €, sisältää 5000 tokenia ja saa yhden splitin)

Pro Trader 1030 €, sisältää 10.000 tokenia ja saa yhden splitin)

Executive Trader 3030 €, sisältää 30.000 tokenia ja saa yhden splitin)

Tycoon Trader 5030 €, sisältää 60.000 tokenia ja saa kaksi splittiä)

Näillä em. paketeilla kannattaa odottaa ensin splitit ennen kuin niitä kannattaa/saa laittaa louhintaan.

 

Uutuutena on myös paketti nimeltään Premium Trader 12530 €, joka sisältää 150.000 tokenia, jotka saat laittaa louhintaan heti. Paketti saa kaksi splittiä, jonka jälkeen Sinulla on 600.000 tokenia. Tällä paketilla voit louhia edullisemmin kuin em. paketeilla, siis yhtä tokenia edullisemmalla vaikeusasteella. Vaikka saat laittaa tokenit louhintaan heti, saat silti myös splitit.

 

Tässä hyvä strategia:

Jos ostat Tycoon Trader-paketin (5030 €) ja korotat sen saman tien Premium Trader-paketiksi (12500 €), saat 4 splittausta. Pääset heti louhimaan ja myös jokaisen splitin jälkeen tulevat uudet tokenit menevät jälleen samantien louhintaan ja saat louhia alhaisemmalla vaikeusasteella (-1 tokeni) kuin muilla paketeilla. 

Joten miksi edes kannattaa epäröidä tämän mahtavan tilaisuuden äärellä? No ehkä siksi, että kursseille osallistumista myydään verkostomarkkinointina. Se itsessään ei tietenkään tee asiasta huijausta. Sinun ei edes tarvitse tietää mitä ja miten kryptovaluutta toimii. Eikä miettiä miten OneCoinin arvoa määritellään, kuka valvoo sen kurssin kehitystä, tai muita peruskysymyksiä. Ongelmana on se miten OneCoin -jäsenet saavat viipaleen tuotoista, jos onnistuvat värväämään lisää jäseniä. 

Pyramidihuijauksessa itse tuote on yhdentekevä. Pyramidihuijausten perusideana on verkostomarkkinoinnin yhdistäminen jäsenien lisäyksestä saataviin tuottoihin, kun jäsenien tuotoista menee veronsa ylemmän tason jäsenille. Aivan alussa kelkkaan hypänneet tienaavat jotain. Myöhemmät jäsenet joutuvat lypsetyksi.

OneCoinin käyttämä värväys/sponsorointi on luettavissa mm. heidän käyttämistään koulutuspapereista. Ideana on saada houkuteltua lisää jäseniä. Muodostaa verkostoja jäsenistä. Ja poimia bonukset uusien jäsenien myymistä koulutuspaketeista. Luvatut voitot ovat hurjia ja varmoja.


Keskusrikospoliisi päätti viime vuoden puolella, ettei OneCoin ole sellaisenaan rikollista toimintaa. Suosittelen ignoroimaan tässä tapauksessa KRP:tä, jos harkitset rahojesi sijoittamista.

Entä vastalauseet syytöksiin OneCoin-puolustajan suusta?  Yle haastatteli Tommi Vuorista.

Suora kysymys siitä, onko OneCoin pyramidihuijaus, saa napakan vastauksen.
- Ei! Pyramidihuijauksessa myydään ilmaa, ei ole mitään todellista, maksetaan pääkallorahaa kaikista jotka liittyy. Meillä yhtiö myy koulutusta kryptovaluuttoihin ja kaupankäyntiin yleensä, siis talouskoulutusta, Vuorinen perustelee.

Perkele sentään, kun toimittaja ei painostanut tuon enempää. Pyramidihuijauksen kannalta ei ole väliä onko siinä mitään konkreettista tuotetta. Tai sillä että kaupatut koulutusmateriaalit on kopioitu muualta, kuten Petteri Järvinen havainnollistaa Havaintoja digimaailmasta blogissaan.

Tämän pitäisi olla viime vuoden sulaneita loskakasoja, mutta sain pari päivää sitten tietää, että OneCoinia markkinoidaan vieläkin. Jopa Suomessa. Eräs henkilö oli menettänyt työttömyysetuutensa. Pian hänelle tyrkytettiin OneCoinia facebook-chätin kautta. Siksi kannattaa olla valppaana ja tukea tuttavaa, jos hänelle yritetään myydä OneCoinia. Suosittele häntä perehtymään aluksi vaikkapa OneCoinin perustaja Ruja Ignatovan menneisyyteen.

Tänä vuonna on varmasti mielenkiintoista seurata miten OneCoinin puolustajat selittävä yhä uudelleen myöhästyvää yleistä ja julkista valuutan käyttöönottoa.

30.1.16

Ark Encounter ja Ennakkolippujen myynti

Nooan arkki ja maailmanlaajuinen vedenpaisumus ovat kesällä avattavan Ark Encounter teemapuiston teemoja. Answers in Genesis -firman toistaiseksi suurin projekti valmistuu kesällä. Ennakoinnin mukaan puistosta tulee suuri nähtävyys Kentuckyn osavaltiossa. Toki tuo arvio halukkaista turisteista voi olla pielessä. AiG laati ennakkotilauksia varten hienon nettisivun. He oikeasti odottivat suurta ryntäystä lippukauppaan. Ensimmäisinä päivinä vierailijoita kun odotetaan n. 16 000 per päivä. Onhan se hyvä, että uskoa riittää. Vaikka alkuperäiset suunnitelmat puiston laajuudesta jouduttiin säätämään hieman maltilisemmalle tasolle.

Viikko lipunmyynnin aloittamisen jälkeen ikivalpas Sensuous Curmudgeon huomasi jonkin asian puuttuvan. AiG ei ole ilmoittanut miten lippuja myytiin ensimmäisen päivän aikana. Se olisi itsessään hyvä mainosteksti siitä miten suosittu Ark Encounter on. Mutta sellaista ei ole kirjoitettu AiGn sivulle.

Outoa.

Se on kuitenkin huomattavasti paremmin hoidettu projekti kuin Suomeen suunniteltu Jurase Park. Dinosauruksia, fossiileja, 5D-elokuvateatteri ja hieno sisäpuutarha ovat suunniteilla Vantaaseen rakennettavaan puistoon. Suunnitelmat ovat hienoja, mutta projektia näyttäisi uhkaavan sukupuutto.