29.4.17

Ateismi on uskonto ja muita vitsejä

Kreationisti Mikael Torppa on päässyt uudelleen vauhtiin. En tiedä miksi hän kerää niin paljon kommentteja Uusi Suomi kirjoituksillaan, mutta hyvä että ihmisillä on hauskaa. Uusimmissa seikkailuissaan Torpan tarkoituksena on tehdä ateismista uskonto.

Oletan, että Torppa on aistinut sen minkä monet muut ovat havainneet. Uskonto, varsinkin järjestäynyt uskonto, on menettänyt asemansa yhteiskunnassamme. En tiedä miksi Torppa haluaa tehdä ateismista uskonnon. Käydään kuitenkin läpi miehen sanoituksia.

Ateismin jumalanpalvelus kirjoituksessaan Torppa aloittaa verbaalisen ristiretkensä.

Monet ajattelevat, että ateismi ei ole uskonto, koska ateismiin ei sisälly jumalanpalvelusta. Tällainen ajatus perustuu kuitenkin puutteelliseen ymmärrykseen siitä mihin ateismi itse asiassa johtaa, sille se johtaa nimenomaan jumalanpalvelukseen!

Voi pojat, nyt mennään! Ateismi siis johtaa jonkinlaiseen jumalanpalvelukseen. Millainen se on? Sitä ennen Torppa selittää miksi ateistit perustavat selityksiään - yllätys yllätys - yliluonnolliseen selityksiin. Pyrkiessään selittämään miten esim. tietoisuus on ilmestynyt jätetään Jumala kokonaan pois kuvioista. Torpan mielestä tietoisuuden ilmestyminen edellyttää aina yliluonnollisuutta. Joten siksi ateistien selitykset ovat taustaltaan yliluonnollisia, vaikka niissä ei käytetä Jumalaa.

Jos ihmisjärki pyritään selittämään ilman tuonpuoleisen Jumalan luomista, vain aineellisiin tekijöihin vedoten, niin silloin joudutaan välttämättä lukemaan näille luonnollisille tekijöille yliluonnollisia ominaisuuksia. Sillä kokeellinen luonnontiede, ei tunne mitään luonnollista mekanismia tai selitystä, jossa aine synnyttäisi ajattelevia ja tiedostavia olentoja omasta luonteestaan käsin. Täten kaikki selitykset, jotka pyrkivät selittämään esimerkiksi ihmisen pelkkien luonnollisten tekijöiden kautta, joutuvat huomaamattaan lukemaan näille luonnollisille tekijöille ominaisuuksia, jotka kristinuskon mukaan kuuluvat vain Jumalalle!

Ihan mielenkiintoinen näkövinkkeli. Torppa olettaa Jumalan automaattisesti kaiken selitykseksi, joten ilman jumaluuksia tapahtuvat selitykset ovat vain näennäisesti epäjumalallisia. Hän ei kommentoi sitä miksi ateismi, eli jumaliin uskomatta jättäminen tai jumalien kieltäminen itsessään edellyttää mitään selityksiä luonnon ilmiöille.

 Mutta nuo eivät ole vielä jumalanpalvelukseen liittyviä asioita. Miten Torppa saa luotua ateistisen jumalanpalveluksen?

Kristillinen jumalanpalvelus on sitä, että ihminen antaa koko ruumiinsa (elämänsä) Jumalalle sitä kautta, että hän hylkää tämän maailmanajan muotomenot ja muuttuu mielen uudistuksen kautta, Jumalan armosta, elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Toisin sanoen, kristillinen jumalanpalvelus lähtee siitä, että ihminen kuuntelee sitä, mikä on Jumalan sanan mukaan hyvää ja otollista ja täydellistä ja pyrkii sitten elämään ja vaeltamaan sen mukaan.

Ok. Ja ateistien jumalanpalvelus? Minne me kokoonnumme ja minkälaisia hymnejä me veisaamme? Ehkä arvaatkin minkä tempun Torppa tekee. Jumalanpalvelus on nyt pelkästään sitä, että miten ateisti määrittelee asioita.

Ateistinen jumalanpalvelus vastaa muuten kristillistä, mutta se vaihtaa tuonpuoleisen Jumalan tilalle ihmisen määrittämään sen, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä ihmiselle, koska ateistisen elämänkäsityksen mukaan ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Näin ateistinen jumalanpalvelus vastaa rakenteensa puolesta kristillistä jumalanpalvelusta, mutta niiden palvonnan kohteet eroavat. Kun kristityt palvelevat elämällään yliluonnollista Luoja Jumalaa, toteuttaen Hänen tahtoaan, niin ateistit palvelevat elämällään luonnollista ihmistä, toteuttaen ihmisen tahtoa!

 Ateistien jumalanpalvelus on sellaista, jossa ei palvota jumalia vaan ihmistä. Tai jätetään palvomatta, sillä ateistit voivat suhtautua täysin vastakkaisesti siihen mitä tekevät elämällään. Sitä miten ateismi, eli jumaliin uskomatta jättäminen tai jumaluuksien kieltäminen, johtaa tietynlaiseen jumalanpalvelukseen ei oikein perustella. Eikä Torppa määrittele uskontoa tai ateismiakaan kovin tarkasti. Miksi perustella kun voi vain väittää.

Torppa sai tuolla kirjoituksella huomiota. Sen kommenteissa käytiin omat keskustelunsa, joita kaikki masokistit voivat käydä lukemassa. Hän päätti jatkaa teemaansa. Seuraavaksi ateismista tehtiin uskonto. Ei siis sekulaari maailmankatsomus tai uskonnollinen kanta jumaliin. Ihan oikea uskonto.

Ateismi on rakenteellisesti uskonto kirjoituksessaan Torppa kaivaa kovat ja sykkivät argumenttinsa esiin. Torppa väittää, että ateismin selitys maailmankaikkeudelle on yliluonnollinen. Se johtuu siitä, että maailmankaikkeuden alku voi pelkästään rikkoa fysiikan lakeja. Joko termodynamiikan ensimmäistä tai toista pääsääntöä. Silloin se olisi Torpan mukaan yliluonnollinen tapahtuma Ja silloin ateismi olisi uskontoa.

Olipa siis maailmankaikkeus saanut alkunsa tyhjästä tai iankaikkinen, niin kummassakin tapauksessa ateistinen naturalismi joutuu lukemaan aineelle yliluonnollisia (jumalallisia) ominaisuuksia, jotka kristinuskon mukaan kuuluvat vain Jumalalle. Näin ateismi sisältää yliluonnollisen selityksen maailmankaikkeudelle.
 
 Hän ei vastannut minulle miten "Emme tiedä" on yliluonnollinen selitys maailmankaikkeuden synnylle.

Tosin termodynamiikan ja entropian kohdalla totean, ettei se tietenkään ole paikallisesti universumin sisällä ongelma evoluutiolle, planeettojen tai tähtijärjestelmien muodostumiselle. Materia joka alistuu painovoimalle ja ajalle johtaa mm. tähden syntymiseen. Epäjärjestys muuttuu tietyissä olosuhteissa kohti järjestystä, jopa ilman suoraa älyllistä ohjausta. Maailmankaikkeuden synty on se reikä jonne Torppa ja kumppanit tunkevat Jumalaansa.

 Toisessa kohdassaan Torppa liimaa naturalismin kiinni ateismiin. Näin hän saa rakennettua uuden tavan kuvailla ateismia uskonnoksi. Tosin Torppa ei näytä välittävän siitä väitteissään siitä, että yliluonnollisuutta kammoksuva ajatusmaailma uskoisi maailmankaikkeuden syntyneen yliluonnollisella tavalla. Joko hän ei välitä ristiriidasta tai olettaa sen olevan sisäänrakennettu naturalismin ja ateismin liitossa.

Ateismin absoluutti on usko naturalismiin, eli siihen, että kaikki on syntynyt vain luonnollisten tekijöiden kautta (ei ole yliluonnollista). Ateistit sanovat usein, että heidän käsityksensä eivät ole kiveen hakattuja, niin kuin uskonnoissa, mutta samalla he eivät ole valmiita luopumaan heidän omasta absoluutistaan naturalismista, joka on heidän kiveen hakattu absoluutti, joka ei muutu. Heidän teoriansa voivat muuttua, mutta vain heidän absoluuttinsa eli naturalismin (käsitystä, että kaikki on syntynyt vain ja ainoastaan luonnollisten tekijöiden kautta) sisällä ja rajoissa. Sekulaarit tutkijat eivät ole valmiita hylkäämään heidän absoluuttiaan, eli naturalismia.

Itse tulkitsen naturalismia metodologisen naturalismin kautta. Eli tieteessä suositaan naturalismia, koska se on osoittautunut niin toimivaksi tavaksi tehdä tiedettä. Heti kun jostain ilmestyvät ne telepatiat, keijut ja demijumaluudet, niin päivitämme tiedettä ja käsitystämme maailmankaikkeudesta. Mutta toistaiseksi ne piileksivät siellä samassa kaapissa Jumalan kanssa.

Kolmas kohta on jälleen se ateistien jumalanpalvelus.

Ateistinen jumalanpalvelus vastaa muuten kristillistä, mutta se vaihtaa tuonpuoleisen Jumalan tilalle ihmisen määrittämään sen, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä ihmiselle, koska ateistisen elämänkäsityksen mukaan ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Näin ateistinen jumalanpalvelus vastaa rakenteensa puolesta kristillistä jumalanpalvelusta, mutta niiden palvonnan kohteet eroavat. Kun kristityt palvelevat elämällään yliluonnollista Luoja Jumalaa, toteuttaen Hänen tahtoaan, niin ateistit palvelevat elämällään luonnollista ihmistä, toteuttaen ihmisen tahtoa!

Kaivoin esiin Teologian sanakirjani. Kyllä, minulla on sellainen Kirjapajan versio. Uskonnon kohdalla on ohjaus religio sanan kohdalle. Katsotaan miten asialle omistautuneen sanakirjan määritelmä uskonnolle reagoi Torpan tuotoksiin.

Siellä on Tuomas Akvinolaisen viisaus uskonnosta. Religio consistit in operatione, qua homo Deum colit se ei subiciendo. Eli, uskonto on toimintaa, jossa ihminen palvoo Jumalaa hänelle alistuen.
Määritelmän mukaan ateismi ei voi olla uskontoa, sillä siinä ihminen ei palvo Jumalaa ja alistu Jumalalle. Mutta voiko itseään palvoa itselleen alistuen? Ei voi, joten Tuomas Akvinolaisen mukaan Torppa on väärässä. Case closed.

Juuri tällä tavalla Torppa rakentelee tuotoksiaan. Pudotellaan tekstiin joitain teologisen pelikentän kuuluisuuksien kommentteja aiheesta ja sitten oletetaan, että perustelu on tapahtunut.

En sinällään näe ongelmaa siinä, että pelkkä ateismi (ei siis ne asiat joita Torppa yrittää liittää ateismiin) jollakin tapaa sopii uskonto-määritelmään. Se on vain sellainen uskonto, jossa ei palvota jumalia, ei ole pyhiä kirjoituksia, ei selkeää kantaa mihinkään eettisyyteen tai moraaliin, ei yhtenäisiä pyhiä rituaaleja, eikä yhtenäistä maailmankuvaa siitä mikä on ihmisen rooli maailmankaikkeudessa, jne.

Mielestäni suurin ongelma Torpan käyttämässä uskonto-määritelmässä (mikä se sitten onkaan, sillä tarkkaa määritelmää ei esitellä) on se miten uskonto muuttu sanana merkityksettömäksi.

Tässä ollaan saman tilanteen äärellä, jossa yritetään väittää postimerkkien keräilemättä jättämistä harrastukseksi. Voiko noilla määritelmillä yhtään mikään asia olla mitään muuta kuin uskontoa?

Lopuksi Torppa yrittää hakata loppukaneettia seinäänsä.

SUMMA SUMMARUM
Ateismi on "uskonto", koska se sisältää yliluonnollisen selityksen maailmankaikkeudelle, sekä absoluutin (naturalismi), josta ei olla valmiita luopumaan ja jumalanpalvelusmenot. Kun kuulet seuraavan kerran ateistin sanovan, että ateismi on yhtä paljon uskonto, kuin postimerkkien keräilemättä jättäminen on harrastus, niin voit edellä mainittujen esimerkkien kautta osoittaa hänelle, miksi ateisti on tosiasiassa fundamentalistinen "postimerkkien keräilijä".

Ja kuitenkin se olisi harrastus, jossa ei kerätä sitä mitä toisessa oikeassa harrastuksessa kerättäisiin. Samalla periaatteella mikään asia ei voi olla mitään muuta kuin harrastus.Torpan kanssa ei kannata alkaa väittelemään. Aikaisempien keskustelujen perusteella kyseessä on hardcore kristuskeskeinen uskovainen, joka ottaa Raamatun luomiskertomuksen absoluuttisena totuutena. Hän jopa uskoo vedenpaisumuksen olleen maailmanlaajuinen.

26.4.17

Tuore rokotuspanikointi: DTP-rokote tappaa!

Tänään rokotevastustajien piireissä alkoi kiertämään ns. uusi tutkimus, joka osoittaa kurkkumädän, jäykkäkouristuksen ja hinkuyskän torjumiseen tarkoitetun rokotteen LISÄÄVÄN LASTEN KUOLLEISUUTTA 5 - 10 KERTAISEKSI!!! Age of Autism ja muut tutut aiheelle omistautuneet sivustot mainostavat sitä tuon tyylisillä otsikoilla.

Tästä uudesta uutisesta saamme kiittää Robert F. Kennedy, Junioria. Hän mainitsee Tanskan hallituksen rahoittaman tutkimuksen. Tohtori Soren Wengel Mogensen vertaili DTP-rokotetta rokottamattomiin. The Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis and Oral Polio Vaccine Among Young Infants in an Urban African Community: A Natural Experiment on luettavissa NCBI:n sivulla. Ja kas, rokotetuilla lapsilla oli suurempi kuolleisuus. Juuri tällaista tutkimusta rokotevastustajat ovat aina halunneet. Se todistaa heidän olleen koko ajan oikea---

Soren Wengel Mogensen
Soren Wengel Mogensen

Hetkinen?

Onko tuolla kuitenkaan yhtään mitään yhteyttä rokotteisiin joita käytetään vuonna 2017? No eipä ole, sillä tutkimus tehtiin 80-luvulla. Aikakautena jolloin DTP-rokotteissa käytettiin kokonaisia hinkuyskäbakteereja. Tuollaisista rokotteista luovuttiin, koska niillä oli niin selkeitä haittavaikutuksia. Kyllä! Rokotteiden haittoja seuravaan ja valvotaan. Kokonaisina soluina rokotteisiin tuli mukana myös bakteerin toksiineja. Nykyään käytetään soluttomia rokotteita.

Skeptical Raptor kerkisi käymään läpi tanskalaisen tutkimuksen heikkoudet. Ne ovat tuttuja näistä rokotesodista. Epidemiologisesti pieni tuhannen lapsen otanta. Julkaistu pienessä julkaisussa. Unohdetaan samassa tutkimuksessa käytetyn suun kautta annetun poliorokotteen hyödyt.  Seuratttuina olleista lapsista kuoli 24. Viisi heistä oli rokottamattomien ryhmässä. Tiedoissa ei mainita mihin lapset kuolivat, mutta onnettomuudet on rajattu pois. Aikaisemmin me Pahislaiset olemme perehtyneet minkälaisiin asioihin ihmiset ovat kuolleet rokottamisen jälkeen.

Valmistaudu kohtaamaan tuo tanskalainen tutkimus vanhasta rokotteesta some-syötteessäsi useaan otteeseen.
Robert F. Kennedy, Jr
Robert F. Kennedy, Jr
Robert F. Kennedy, Jr
Robert F. Kennedy, Jr

25.4.17

Skepsis ry 30 vuotta

Skepsis ry täyttää 30 vuotta. Merkkipaalun pystyttämistä juhlitaan Heurekassa Skepsis-päivän muodossa. Ohjelma alkaa lauantaina klo 13:00 ja päättyy 17:00.

Skepsiksen 30-vuotista taivalta juhlistetaan Tiedekeskus Heurekassa (Kuninkaalantie 7, Vantaa, Tikkurila) luentojen, panelien ja kirjanjulkistuksen merkeissä.

Kaikille avoimessa tilaisuudessa kuullaan mm. tiedemaailman keskeisiä hahmoja, avataan erilaisia uskomusjärjestelmiä, julkaistaan Skepsis ry:n uunituore kirja ”Voiko se olla totta? Skeptisiä näkökulmia nykymenoon” (Ursa) sekä jaetaan vuoden 2017 Sokrates-palkinto.

Kaikki Skepsis-päivän tapahtumat ovat Heurekan auditoriossa ja niihin on ilmainen sisäänpääsy. Samalla reissulla kannattaa tutustua myös Heurekan laadukkaaseen vakiotarjontaan. Lippuluukulla saat alennusta, kun mainitset osallistuvasi Skepsis-päivän tapahtumiin. Tervetuloa!

Puhujana myös sellainen heppu kuin professori Kari Enqvist, joka pitää Tieteen puolustuspuheen.  Minulle on vielä epävarmaa pääsenkö lähtemään mukaan, mutta pyrkimyksenä olisi livahvaa yleisön sekaan.

Muistutan vain, että tuolla kannattaa käydä jos Skepsis ry:n menneisyys ja tulevaisuus kiinnostaa sinua.

17.4.17

Alex Jones VS Alex Jones

Infowars sivuston keulakuva ja salaliittoteorioiden lumilinko Alex Jones on yllättävällä tavalla uutisissa. Vuosikaudet Jones on toitottanut lähes kaikkia suosittuja salaliittoteorioita. Lähdekritiikkiä ei käytetä. Rahaa on hankittu kohdeyleisöön uppoavalla viestillä. Hän on mainostanut selviytymispakkauksia, joita tarvitaan ihan justiinsa, koska kulman takana näkyy maailmanloppu.

Austin American-Statesman lehti kertoo huoltajuuskiistasta. Tavallisesti tylsää luettavaa. Ei tällä kertaa, sillä kiistan osapuolista toinen on niin läheinen rakas meille skeptikoille. Oikeudessa tuota huoltajuuskiistaa käydään Alex Jonesin ja hänen entisen vaimonsa välillä. Avioero tapahtui vuonna 2015. Kolmen lapsen huoltajuudesta väännetään kättä lakimiesten välityksellä. Oikeudessa kuultiin ilmoitus, joka on varmasti erittäin tärkeää kaikille Alex Jonesia fanittaville katsojille. Varsinkin niille jotka erehtyvät luulemaan häntä vakavasti otettavaksi henkilöksi. Kyllä, ei naureta siellä takana. Sellaisia ihmisiä on oikeasti olemassa. Infowarsin seuraajia on useampi miljoona. Heidän joukoissaan on myös presidentti Donald Trump.

Ex-vaimo Kelly Jones on kuvaillut Alex Jonesia epävakaaksi mieheksi.  Alex uhkailee poliitikkoja, väittää toisia ihmisiä rikollisiksi ilman kunnollisia perusteluja, jne. Kelly totesi mm. "He says he wants to break Alec Baldwin’s neck. He wants J-Lo to get raped." Usein myös pää punaisena huutaen mikrofoniin. Kotonaan kun lapset ovat paikalla. Eli erittäin epävakaata käytöstä mieheltä.


He's single now, ladies!

OBJECTION!

Alex Jonesin lakimies Randall Wilhite sanoi, että hänen päämiehensä on noissa Infowars ohjelmissa pelkästään esiintyjä. Raivoavat höpinät salaisista maailmanhallituksista, rokotteisiin piilotetuista joukkotuhoaseista, ja pedofiiliringit pizzerioiden kellarissa Washington DC:sä, sekä tappouhkaukset, ovat kaikki pelkästään viihdetarkoituksiin tarkoitettua viihdettä. Eivät missään nimessä faktoiksi tarkoitettua puhetta. Jonesia ei saisi arvioida näiden ohjelmien perusteella. Aivan kuten näyttelijöiden henkistä tilaa ei saisi arvioida heidän roolihahmojensa perusteella. Wilhite väittää Alexin olevan näyttelijä ja vihaiset vaahtopuheet ovat pelkästään performanssia.

Joten jos saat Alex Jonesista sellaisen vaikutelman, että hän on höyryävä sekopää, niin muista: hän vain näyttelee. Nyt se on virallista.

14.4.17

Kuunteluvinkki: Mahadura & Özberkan

Tänään YLE:n puheohjelma Mahadura & Özberkan sisälsi puhetta ex-muslimeista. Ja hieman muistakin kyseiseen uskontoon liittyvistä jutuista.

Voiko ex-muslimi ja muslimi käydä dialogia Islamista? Miten maahanmuuttajayhteisöissä suhtaudutaan entisiin muslimeihin? Onko islamkriittisyys islamofobiaa?

Mahadura&Özberkanissa käytiin kiivasta keskustelua Islamista luopuneen ateistin ja huivia käyttävän muslimin välillä.

Miksi Islamista luovutaan? Sopiiko islam moderniin yhteiskuntaan? Mikä on fundamentalistin ja maltillisen muslimin ero?

 
Vieraina Habiba Ali sekä islamkriittinen Anter Yasa. Lähetyksessä soitetaan myös entiselle muslimille, jonka päätös luopua islamista katkaisi perhesuhteet.

 Puhe on nopeaa ja paikoitellen päällekkäistä. Aiheista päästään parissa kohtaa hyvin vauhtiin. Toisaalta mennään ohi juuri niistä ongelmakohdista, jotka kiinnostaisivat minua. Kerran mainitaan islamin olevan täydellinen uskonto. Toki kaikki ovat lopulta samaa mieltä siitä, että islamista on useita erilaisia tulkintoja. Ei vain päästä sen äärelle ovatko kaikki noista tulkinnoista hyviä. 

Varsinainen pääaihe tuntui hautautuvan piiloon. Ex muslimeilla kun on paljon sanottavaa. Ja he tarvitsevat tukea.

Kuuntelisin mielelläni lisää Habiba Alin ja Anter Yasan välistä väittelyä. Jos siinä päästäisiin syvällisemmin kiinni ongelmakohtiin.

12.4.17

NASA ja Lerpun oven arvoitus

Kansainvälinen avaruusasema jatkaa kiertoaan planeettamme ympärillä. Jotkut eivät kuitenkaan usko, että sellaista avaruusasemaa on oikeasti olemassa. Jotkut etsivät todisteita siitä, että NASA on lavastanut koko höskän. Ja siinä vaiheessa päädymme syvään päähän outojen asioiden allasta. Se pääty jota haluaisin väsyneenä välttää.

Tänään altistuin tälle videolle.Vastaavia videoita tuosta ovesta löytyy useilta nettisivuilta. Astronautit kömpivät ulos luukusta, mutta valkoinen pyöreä ovi taipuu! Ei tuollainen ovi kestäisi painetta ja suojaisi oikeaa avaruusasemaa. FEIKKI! VÄÄRENNÖS! HUIJAUS!

Tai sitten voisi käyttää niitä hermosolujaan ja tarkistaa mistä oikeasti on kyse.

Mikä tuo taipuisa läppä sitten on? Se ei ole paineistettu ovi. Se on lämpöeriste, joka peittää varsinaisen ilmalukon oven. Avaruudessa esineet kun altistuvat jatkuvasti suurille lämpötilaeroille.

Täällä on tarkka kuva varsinaisesta aseman ovesta ja tuosta suojaläpästä. Pelkästä lämpöeristeestä on myös valokuvia. Aiheesta on myös paljon luettavaa netissä, jos uskaltaa googlailla ISS EVA Hatch thermal covers, jne. Kuka tahansa videota jakava Homo sapiens olisi voinut tarkistaa faktat. Mutta sellaista ei vaan osata tai haluta tehdä tietyissä piireissä.

Eniten toipumista tarvitsen siitä tiedosta, että näitä litteän maan uskojia löytyy ihan oikeasti ihmiskunnan joukosta. Tarkistin videossa kommentoivien ihmisten profiileja. Sekä minkälaiset ihmiset jakavat näitä "ISS on huijaus" ja Flat Earth juttuja facebookissa. He ovat vakavissaan tai äärimmäisen omistautuneita trolleja. Huuhaa maailman monimuotoisuus on lähes yhtä kaunista kuin metsiemme biodiversiteetti. Tai ehkä nämä avaruusasemaa huijaukseksi luulevat ihmiset ovatkin oikeasti NASAn palkkaamia astroturffaajia, jotka yrittävät herättää kiinnostusta avaruusmatkailuun?

11.4.17

Professori Puolimatka ja Pervokulttuurin nousu

Professori Tapio Puolimatka ilmestyi jälleen tekstiä Seurakuntalainen.fi sivuston blogeihin. Otsikoksi Puolimatka valitsi minua miellyttävän Pervokulttuuri tulee seurakuntaan. Se on selityksiä muilla kristityille siitä miksi yhteiskunta on muuttunut ja jatkaa muuttumista sellaiseksi yhteiskunnaksi, joka saa Puolimatkan kaltaiset konservatiivit itkemään. Ja se on mainosta Tapsan uudelle kirjalle.

Suurten maailmankulttuurien rappeutuminen on yhteydessä ydinperheen perustana olevan isä-äiti-lapsi kolmoissidoksen hajoamiseen. Tämän olen pyrkinyt osoittamaan kirjassani Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus. Ydinperhe puolestaan hajotetaan murtamalla sitä suojelevat seksuaalinormit eli niin sanottu heteronormatiivisuus.

Heterot menettävät oikeuksiaan ja halujaan pysyä yhdessä, kun yhteiskunta antaa oikeuksia sellaisille pareille jotka eivät ole heteropareja. Eli heteronormatiivisuus ei olekaan enää itsestäänselvyys edes lainsäädännössä. Sen seurauksena meidän heterojen (kyllä, minä olen hetero) elämä kärsii. Kuulostaako pelottavalta? Jos kuulostaa, niin olet Puolimatka-fani.

Pervonormatiivisuus pyrkii vapauttamaan yksilön 

Yksilönvapaus on huono juttu?
 
Heteronormatiivisuudelle vastakkaista näkemystä kutsun pervonormatiivisuudeksi. Sen mukaan ydinperheen erityisasemaa ylläpitävien sääntöjen ja seksuaalinormien hajottaminen edistää yksilön vapautumista.

Osaan lyödä jarrut heti Tapsan vauhdille. Heteronormatiivisuutta kannattavien ydinperheiden oikeutta noudattaa heteronormatiivisuutta ei ole tuhottu. Heillä on täysi oikeus pysyä raamattua noudattavina heteropareina niin paljon kuin he haluavat. Se että jotkut muut perhemuodot eivät enää joudu elämään monen hengen kaapeissa ei kumoa heterojen oikeuksia. Puolimatka ja muut matkakumppani ovat huolissaan tasa-arvon lisääntymisestä. Kaikki muu mitä Tapsa tämän jälkeen kirjoittaa onkin tämän takia tyhjää sananhelinää, mutta käydään ne kuitenkin läpi.

Puolimatka muistuttaa, ettei pervo sana sinällään ole enää loukkaava sana.

Tällaista lähestymistapaa edustaa niin sanottu queer-teoria (pervoteoria). Jacek Kornak kertoo väitöskirjassaan aktivistien ottaneen omakseen loukkaavan ja halveksuntaa osoittavan käsitteen ”pervo” (queer) ja antaneen sille uuden myönteisen merkityksen.
Suomen Queer-tutkimuksen Seura järjestää vuosittain pervotutkimuksen päiviä ja jakaa joka toinen vuosi tunnustuspalkinnon nimeltä ”Pervotutkimusteko”.

Pervous päivässä pitää cis-miehen tiellä. Ja miksei muutkin miehet. Ja naiset. Ja kaikki ketkä haluavat nauttia elämästään. Mutta nyt melkein lähdin harhapolulle.

Pervouttamisen tarkoituksena on mahdollistaa ”kehityshyppäys” kohti ”pervoutopiaa”. Yhtenä osan kulttuurin pervouttamista on se, että ”pornona pidetystä seksuaalisuudesta muotoutuu ajan kuluessa uudenlaisia normeja”. Pervokulttuuri kehittyy jatkumossa jossa ”epä/terve/tullut alkaa kääntyä terveeksi ja tulleeksi”.

Tuossa Tapsa viittaa Kaisa Ilmosen ja Tuula Juvosen "Pervot kulttuurit tulemisen tilana" artikkeliin (hän ei osannut laittaa suoraa linkkiä artikkeliin), mutta sen sisältöä hän ei käsittele sen enempää, joten en vaivaudu kommentoimaan tämän enempää. Tuo pervoartikkeli on mielenkiintoisempi kuin tämä Tapsan tuotos, BTW.

Uskonnon pervouttaminen etenee asteittain. Alkuvaiheessa osa uskonnollisista yhteisöistä pakenee itse aiheutettuun tietämättömyyteen tilaan. Tässä vaiheessa opetetaan, ettei Raamatun pohjalta ole mahdollista tietää, onko avioliitto tarkoitettu naisen ja miehen väliseksi elinikäiseksi liitoksi.

Ymmärrän tuon aiheuttavan hämmennystä uskonnollisissa piireissä. Oletan kuitenkin, ettei noissa piireissä enää ihmetellä Vanhan testamentin sisältämiä avioliittojen muotoja. Emme enää pakota raiskattuja naisia menemään naimisiin raiskaajansa kanssa. On vain edistystä, jos raamatulliset periaatteet jätetään historiaan.

Kieltämällä, että avioliittokäsitys on selvästi ilmaistu Raamatussa, puretaan Raamatun avioliittonormin sitovuus. Sikäli kuin avioliittonormia ei ole selvästi ilmoitettu, oikeaa avioliittokäsitystä ei ole mahdollista tietää. Jos sitä ei ole mahdollista tietää, siitä ei voida tehdä edes kristittyjä sitovaa normia tai käskyä. Tästä puolestaan seuraa avioliittonormin mureneminen, mikä johtaa pervonormatiiviseen tilaan: kaikki erilaiset seksuaalisuuden muodot ovat hyväksyttäviä, ”kunhan niitä toteutetaan rakkaudessa”.

 En ole uskonnollinen ihminen, joten en osaa kunnolla samaistua tuollaisen tilanteen ongelmallisuuteen. Tietenkin puolustan tuollaisten kristittyjen oikeutta mennä naimisiin sellaisella heteronormatiivisella tavalla kuin he haluavat mennä naimisiin.

Kauttaaltaan Puolimatkan kirjoitus vaikuttaa hieman ontolta. Se on tarkoitettu tietynlaisille vanhoillisille kristityille. Hän ei edes esittele kauhuskenaarioita siitä mitä tuo pervonormatiivisuus aiheuttaa. Ehkä Tapsa otti opikseen asiantuntijalausuntojensa sisällöstä. Minulle ei löydy mitään viipaloitavaa materiaalia.

Pervoutopia on kuitenkin ristiidassa Raamatun kanssa: ”Kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.”

 Kylmä rakkaus voisi tarvita hieman pervoutta lämmittämään sitä. Tai kuppillisen hyvää teetä.

Tapsa on aikaisemminkin taistellut pervoutta vastaan. Hänen esityksiään paikan päällä seuranneena voin todeta, että Puolimatkan puheet vievät ajatukset pois kaikesta pervosta ja seksuaalisesta ainakin vuorokaudeksi.

7.4.17

Valkee ja lähestyvä pimeys

Ear Light Swindlen Gloom-blogissa huomattiin korvavalovalmistaja Valkeen uusin käänne. Patentti- ja rekisterihallituksen uudessa ilmoituksessa Valkee firma on menettänyt osakepääomansa. Mikä tarkoittaa sitä, että firman pääoma on muuttunut negatiiviseksi. Eli velkaa on päässyt kertymään enemmän kuin varallisuutta. Tuotteet eivät koskaan nousseet menestykseksi. Aikaa läpimurtoon on ollut kymmenen vuotta. Menneisyys on miljooniin euroihin nousseita tappioita. Tulevaisuus on siis kaikkea muuta kuin valoisa.

Tekniikka ja Talous -lehti otti yhteyttä Valkeen toimitusjohtajaan. Aki Backman vakuuttaa, että "tulevaisuus on valoisa". Mielestäni tilannetta kuvaa kaikkein parhaiten sanonta, jossa tunnelin päässä näkyvä valo on vastaantulevan junan valo.

Vielä enemmän minua huvitti toimitusjohtajan kommentti Valkeen tuoreudesta:


”Osakepääoman menettäminen on aivan normaalia startup-yrityksissä. Teemme tällä hetkellä töitä osakepääoman palauttamiseksi niin kuin laissa määritellään. En tätä sen enempää kommentoi”

Valkee on vielä kymmenen vuoden jälkeen startup-yritys?

Katsotaan kymmenen viikon jälkeen mikä on Valkeen tilanne. Löytyykö jostain vielä sijoittajia, jotka uskovat korvavalon tulevaisuuteen?

6.4.17

Uusi avioliittolaki ja siihen reagoiminen

Aito Avioliitto on vieläkin toipumassa kokemastaan tappiosta. Tavallisen kansan parissa aktiivisuus ei ole loppunut. Sanomalehtien mielipidepalstoille ilmestyy vielä niitä tuttuja tekstejä, joissa muistutetaan avioliiton olevan Raamattuun perustuva juttu. Sekä tietenkin vain miehen ja naisen välinen liitto. Näin kävi myös täällä Toijalassa Akaan Seutu lehden sivuilla. Lukijoiden kirjoittama palaute antaa ajakohtaisen katsauksen siihen miten tavallinen kansa reagoi uuteen avioliittolakiin. Uskon, että vastaavia tekstejä on tuotettu ympäri Suomea.

Otsikko lupaa tarkasti sen mitä on luvassa:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto

Akaan miestyö niminen ryhmä muistuttaa lukijoita siitä, että he ankkuroivat avioliittokäsityksensä tiukasti Raamattuun.

"Mielestämme on ihmeellistä, että Raamatun niin selkeä opetus voidaan kääntää täysin ympäri. Jopa hekin, joiden pitäisi opettaa muita ja joilla pitäisi olla Raamatun mukainen tieto, ovat päätyneet Raamatun vastaiselle linjalle."

Tuossa viitataan siihen, että modernin kirkon sisällä on täysin avoimesti esitetty tukea tasa-arvoisen avioliiton puolesta. Ev.lut.kirkon sisällä väännetään kättä siitä saako pappi siunata, ellei peräti vihkiä, sellaisen parin jolla on sama sukupuoli. Se on kirkon sisäinen ongelma, johon en viitsi edes ottaa kantaa. Mitä tahansa siellä päätetään, niin jotkut eroavat kirkosta. Luvassa on kuitenkin kirkkokuntia, jotka ovat keskenään ristiriidassa siitä minkälaisia pareja ne hyväksyvät.

"Luonnollisesti ymmärrämme, että avioliiton yksi perusajatus on myös syntyvyyden varmistaminen, jolloin siihen tarvitaan mies ja nainen."

Ei. Ihmiskunta lisääntyi aivan mainiosti ennen avioliiton keksimistä. Oikeastaan avioliitolla rajoitetaan syntyvyyttä, kun avioliiton ulkopuolella syntyneitä ihmisiä on pidetty alempiarvoisina. Syntyvyys on ihan luonnonmukainen ilmiö. Myös metsässä ketut ja peipot lisääntyvät aivan mainiosti ilman pappien aamenia. Tuo syntyvyydeen takertuminen on vain niitä viimeisiä oljenkorsia, joilla pyritään saada uskottavuutta vetämällä yhtäläisyysmerkkejä biologisen faktan ja oman avioliittonäkenyksen välille. Kukaan tasa-arvoisen avioliittolain kannattaja ei ole kiistänyt sitä miten ihmiset syntyvät.

"Mitä tulee samaa sukupuolta oleviin suhteisiin, niin se on kauhistus Jumalan silmissä."

Hyvä. Synti päivässä pitää tekee elämästä elämisen arvoisen. Kauhistus siis sen saman Jumalan silmissä, joka hyväksyi orjuuden? Ja määräsi miten naisia myydään ja jaetaan sotasaaliina? Ja sen saman Jumalan joka määräsi lapsia ja naisia teloitettavaksi miekoilla? Sellainen otus saa kauhistella kaikessa rauhassa.

Moraalioppien poiminen vanhoista uskonnollisista teksteistä on toki hauskaa, mutta suosittelen sen lisäksi käyttämään sitä omaa moraalikompassia. Sekä arvioimaan miten mahdolliset muutokset avioliittolakeihin oikeasti vaikuttaisivat ihmisten elämänlaatuun. Jopa sellaisten ihmisten elämään joita et tunne.

"Raamattu puhuu vahvaa kieltä. Ei rakkauden nimissä voida kaikkea suvaita."

Ja näin päästään melko olennaiseen asiaan. Nämä Raamatusta elämänohjeensa poimivat herrasmiehet saavat aivan vapaasti noudattaa heidän Jumalansa määräämiä avioliiton ohjeita. Mutta muiden suomalaisten ei ole pakko mennä noiden uskonnollisten rajoitusten rajoissa naimisiin. Ja juuri näin on tämän päivän tilanne. Maailma on mennyt eteenpäin. Onneksi. Nyt uskonnolliskonservatiiveilla onkin edessään pitkä kamppailu. Kamppailu jossa he taistelevat yhdentekeväisyyttä vastaan. He voivat enää vääntää kättä siitä miten kirkko muuttuu. Tai jää muuttumatta.

"Raamattu on Jumalan Sanaa alusta loppuun. Sen ovat kirjoittaneet pyhät miehet Pyhän Hengen ohjauksessa, ja näin siinä on Jumalan kädenjälki nähtävissä ja koettavissa."

Ok. Oletetaan, että tuo on totta. *kytkee oletus-simulaattorin päälle* Miksi meidän pitäisi ottaa yhtään mitään moraaliohjeita olennolta, joka määrää naisia ja lapsia teloitettavaksi valloitussodassa?

Vastauksen on oltava jotain muuta kuin "luottakaa vaan niihin ohjeisiin" tai "tutkimattomia ovat moraalioppaan tiet". Jos haluatte rajata toisten ihmisten elämää uskonnollisilla moraaliohjeillanne, niin perustelujen on oltava todella hyvät. Jos perustelut ovat onttoja, niin älkää ihmetelkö miksi muu ihmiskuntaa jättää teidät historian romukoppaan.

Olen erittäin tyytyväinen siitä, että jatkossa tällaiset mielepidekirjoitukset jäävät entistä harvinaisemmaksi. Sen sijaan on luvassa varmasti lisää seurakuntavaaleihin keskittyvää kiistaa, joissa mittaillaan kuka on parempi kristitty. Popcornini ovat valmiina.

31.3.17

Pentagon ja Myytti olemattomista jäljistä

Iltasanomat uutisoi FBI:n julkaisemista valokuvista. Metabunk muistuttaa, että kyseiset kuvat julkaistiin jo vuonna 2011. Valokuvat otettiin Pentagonin jälkeisistä siivousoperaatioista. Niissä nähdään rakennuksen kokemia vaurioita ja lentokoneen osia. Kuvat on myös katseltavissa viralliselta FBI:n arkistosivulta. Suosittelen vilkaisemaan ne läpi, vaikka ne eivät sisällä mitään uutta ja mullistavaa. Valokuvia lentokoneen osista on ollut nähtävillä useamman vuoden ajan.

Oli täysin ennakoitavissa, että uutisen kommentteihin ryömivät pyörimään myös totuuslaiset outoine väitteineen. Ja sitähän sieltä löytyi. Tällä kertaa nostan pöydälle yhden väitteen, jota väitetään todella sitkeästi ja useamman nimimerkin takaa. Monet näyttävät virheellisesti uskovan ettei Pentagonin seinään jäänyt jälkiä siiven osumasta.JHR 965

Uhmeellistähän tuossa on se,lentokoneen että isot siivet ei ole tehnyt törmöysaukon ulkopuolelle naarmuakaan. Luulisi tiiliseinään edes jotain pientä naarmua nyt tulevan. Oliko siis lentokone vai ohjus tms.?
Ja


Ei nimimerkkiä 611

Siivetön lentokone törmännyt seinään? Kait niistä siivistä olisi jäljet jääneet seinään.
Sekä


-58 121

Ihmeellisintä tässä on, että taloon on törmännyt iso lentokone, eikä koneen siipiä, moottoreita tai muuta romua näy missään, eikä seinissäkään ole mitään jälkiä siipien osumisesta. Normaalissa lento-onnettomuudessa koneen kappaleita löytyy ympäri aluetta. Täysin järjestetty juttu. Jos jokin on taloon törmännyt niin se on ollut risteilyohjus, ei lentokone.

Ja niin edelleen.

Utelias ja tiedonjanoinen ihminen lähtisi etsimään ja penkomaan todistusaineistoa.  Onko missään nähtävillä mitään mitä voisi edes kieroon katsomalla tulkita lentokoneen siiven jättämäksi jäljeksi Pentagonin ulkoseinässä?

On.

Kuvat löytyvät erittäin kevyin elein suoritetulla Googlen kuvahaulla. Hakusanoiksi vaikkapa "Pentagon wall damage wing". Ei vaikea askel kenellekkään, joka osaa käyttää internettiä. Ja sitten selaamaan tuloksia!


Romahtaneen kohdan vasemmalla puolella autojen takana on nähtävissä sisäänpäin taipuneita ulkoseinän tukipylväitä. Näistä pylväistä vasemmalle mentäessä on nähtävissä seinää, jonka päällystetiilet olivat pamahtaneet irti. Alta tuli näkyviin tiiliseinä. Sen yläpuolella olevien kerrosten päällystetiilet ovat vielä paikallaan.Ja toisella puolella romahtanutta kohtaa nähtiin tällaista.


Romahtaneen kohdan oikealla puolella on nähtävissä tukipilareita, joiden pinta tuhoutui ja sisällä kulkevat teräspalkit tulivat näkyviin. Tässä vielä alleviivausta, jos et ymmärrä mistä on kyse.Pentagonissa oli nähtävissä siipien jättämät jäljet. Näille nimimerkeille, jotka väittävät ettei sellaisia nähty, jääkin tehtäväksi keksiä miten ja milloin ne jäljet lavastettiin. Se on ainoa tapa pelastaa "ei lentokonetta" salaliittoteoria. Jos jäljet eivät olet lentokoneen siipien jättämiä, niin heillä on varmasti tarjolla jokin spektaakkelimainen teoria siitä mikä ne jäljet muka oikeasti aiheutti.

En tiedä mikä estää heitä tutustumasta todistusaineistoon. Ehkä he ovat allergisia omien olettamusten testaamiselle. Ehkä he eivät vain osaa etsiä tietoa. Mutta nyt sinä osaat neuvoa heitä.

30.3.17

ID-seminaari tarvitsee taas täytettä

Älykäs suunnitelma on näillä näkymin jäänyt menneiden talvien sulaneiden lumien lieteveden peittämäksi, mutta sitkeimmät IDeistit Discovery Instituten sisällä eivät luovuta. On jälleen se aika vuodesta jolloin IDeistit parveilevat keskenään. Joka kesä he järjestävät opettavaisen kesäseminaarin, jossa tiedonjanoiset opiskelijat pääsevät käsiksi ajankohtaisten ja ehdottomasti parhaisiin ID-tieteen tuloksiin. Minuakin kiinnostaisi joskus osallistua niihin, mutta valitettavasti IDeistit eivät halua mukaan ihmisiä, jotka ovat kriittisiä älykästä suunnitelmaa kohtaan.

Sekä tietenkin heille kerrotaan, miten heidän kannattaa pitää suunsa supussa älykkään suunnitelman kannattamisesta. Tai kuten seminaariin saapumisen vaatimuksissa todetaan:

The seminar will include presentations on the application of intelligent design to laboratory research as well as frank treatment of the academic realities that ID researchers confront in graduate school and beyond, and strategies for dealing with them.

"Akateemiset realiteetit" tarkoittavat sitä, ettei älykkään suunnitelman sovellutuksia pysty käyttämään tieteessä. Mikä on vain ahdasmielisten akateemikoiden suorittamaa vainoa. Eikä sitä, ettei älykkään suunnitelman sovellutukset ovat käytännössä hyödyttömiä. Jos olet eri mieltä, niin kommenteihin heti nöyryyttämään minua esimerkeillä!

Nämä Akateemiset realiteetit pakottavat IDeistit myös tiukemmaksi kuin *miettii* jokin *miettii lisää* tosi tiukka juttu, siitä ketkä pääsevät nauttimaan parhaasta mahdollisesta ID-opetuksesta:

Admission Requirements: You must be currently enrolled in a college or university as a junior, senior, or graduate student. Required application materials include (1) a resume/cv, (2) a copy of your academic transcript, (3) a short statement of your interest in intelligent design and its perceived relationship to your career plans and field of study, and (4) either a letter of recommendation from a professor who knows your work and is friendly toward ID, or a phone interview with the seminar director.

Seminaariin pääsevät vieläkin vain älykkään suunnitelman ideaan positiivisesti suhtautuvat. ID-liike ei kaipaa kriittistä ajattelua jarruttamaan sen kehit- siis, edistystä.

Minkälaisia tuloksia nämä ID-seminaarit ovat tuottaneet? Emme tarkalleen tiedä kuinka monta huippututkijaa on nykyään älykkään suunnitelman kannattajia, sillä heitä on opetettu salaama kannatuksensa. Mutta kesäseminaareja mainostavassa sähköpostissa (Olen Discovery Instituten sähköpostilistalla) kerrotaan:

Since the program's inception in 2007, over 365 students have graduated from the seminars, which are held in Seattle.

Kymmenessä vuodessa alle 400 valmistautunutta ID-spesialistia. Enkä minä muista tai ole havainnut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhtäkään selkeää uutta kärkinimeä älykkään suunnitelman parissa. Älykäs suunnitelma saa todellakin odottaa vielä pitkään, jotta heidän mainostamansa tieteellinen vallankumous tapahtuu. Kyseessä ei ole niinkään Daavidin ja Goljatin välinen kamppailu, vaan Daavidin hiuksissa roikkuvan täin ja Goljatin välinen taistelu.

Älykkäälle suunnitelmalle myötämielinen IDeistien oma julkaisu BIO-complexity ei ole saanut vielä tämän vuoden puolella yhtään julkaisua. Tieteellisten läpimurtojen sijaan ID-liike on saanut aikaan vain lakialoitteita, joilla pyritään vaikuttamaan "akateemisen vapauden" nimessä evoluutioteorian opettamiseen kouluissa.

26.3.17

Pizzagate ja Alex Jonesin yllätys

Et ehkä muista melko tuoretta Pizzagate salaliittoteoriaa. Sitä tahkottiin kuukausikaupalla internetissä. Lyhyesti kyseessä on salaliittoteorisointia siitä, että Washington DC:ssä oli pitserioita, joiden sisällä pyöritettiin salaseuran ihmiskauppaa, jossa eliitti kävi raiskaamassa lapsia. Mutta salaliittoteorialle ei tahtonut löytyä todistusaineistoa. Ei todisteita uhreista. Ei todisteita rikoksista näissä pitserioissa.

Salaliittoteorioita lietsovat tahot eivät olleet varustettu laadukkaalla lähdekritiikillä. Näiden tahojen joukossa oli myös Infowars sivusto, joka teki monta kirjoitusta ja videota Pizzagatesta. Toistuvasti väitettiin varmana asiana, että pitserioita omistavat ihmiset olisivat syyllistyneet johonkin laittomaan. Yksi näistä omistajista on Alefantis, joka otti Jonesiin yhteyttä lakimiehensä kautta.

Infowars sivuston pääjehu Alex Jones päätti yllättää kaikki ihmiset maailmassa. Hän ilmoitti julkisesti, että narratiivi jossa Alefanista syyllistetään ei olekaan sitä mitä aikaisemmin sivustolla väitettiin. Jones katuu joitain esittämiään väitteitä.

To my knowledge today, neither Mr. Alefantis, nor his restaurant Comet Ping Pong, were involved in any human trafficking as was part of the theories about Pizzagate that were being written about in many media outlets and which we commented upon. 

I want our viewers and listeners to know that we regret any negative impact our commentaries may have had on Mr. Alefantis, Comet Ping Pong, or its employees. We apologize to the extent our commentaries could be construed as negative statements about Mr. Alefantis or Comet Ping Pong, and we hope that anyone else involved in commenting on Pizzagate will do the same thing.

Kerrassaan hämmästyttävä käänne. En olisi uskonut, että Infowars tekee tuollaista jonkun salaliittoteorian kohdalla. Toisaalta olen aika varma siitä, että nyt fanien joukoissa epäillään jonkinlaisen kiristyksen tapahtuneen kulissien takana.

19.3.17

Jumalanpilkka EI ole uhriton rikos

Palaan jälleen aiheeseen josta olen kirjoitellut useamman kerran.

Usein ateistien suusta saa kuulla, että jumalanpilkka on uhriton rikos. Tällä tarkoitetaan sitä, että lakipykäliin kirjattu jumalanpilkka ei saa edellyttämäänsä rikoksen kohdetta. Kinastelussa voidaan päästä lopulta siihen, että jumalanpilkka loukkaa jonkun uskovaisen uskonnollisia tunteita. Mikä voikin pitää paikkaansa. Olkoon jokaisella ihmisella täysi oikeus loukkaantua niin paljon kuin he haluavat loukkaantua siitä, että jotain jumalhahmoa tai uskomusta kritisoidaan tai solvataan. Itse ainakin nautin suunnattomasti jumalanpilkasta. Olkoon se jumalattoman katsomuksen kehumisen muodossa tai jollekin taikauskolle nauramista tai pyhiksi hahmoiksi nimettyjen vuosisatoja sitten kuolleiden ihmisten hygienian pilkaaminen.

Jumalanpilkalla on kuitenkin aivan liian usein oikeita uhreja. Oikeita ihmisiä jotka kohtaavat fyysistä väkivaltaa, uhkailuja ja kuoleman. Nimittäin jumalanpilkkaajat. Uutiset tästä ilmiöstä kasaantuvat vuosittain jopa tällä vuosituhannella. Tällaisia uhreja löytyy yllätyksettömästi niistä valtioista, joissa on jumalanpilkkalait. Eivätkä uhrit ole välttämättä ateisteja, vaan kilpailevien uskontojen edustajia.

Pakistan on hyvä huono esimerkki siitä miten pieleen jumalanpilkkalait voivat mennä. Aikaisemmin tuli jo selväksi, että jumalanpilkkalain kritisoiminen on kiellettyä. Tuomiot ovat olleet luokkaa henki pois. Pakistan menee vielä pidemmälle tänä vuonna. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva jumalanpilkaksi tulkittu puhe ja kirjoittelu tullaan jäljittämään jopa Pakistanin ulkopuolelta. Pakistanin kansalaiset eivät siis olisi turvassa kirjoitellessaan internettiin muissa maissa. Muutama uskonnottomuutta kehuva ja uskontoja kritisoiva bloggari onkin karannut Pakistanista pois. Facebookilta ja Twitteriltä on virallisesti pyydetty apua tuollaisten jumalanpilkkaajien tunnistamisessa. Se miten nämä firmat reagoivat pyyntöihin on vielä epäselvää.

Intiassa toistuu myös murhenäytelmä, jossa nettikirjoitteli jäljitetään ja tapahtuu murha. Kuten tässä kuussa kävi ateisti H. Farookille. Kirjoittelu koettiin hengen viemisen arvoiseksi toiminnaksi.

Kävipä jopa niin oudosti, että BBC Asian Network vaivautui kysymään mikä olisi oikea rangaistus jumalanpilkasta. Heti satojen huomautusten jälkeen BBC Asian Network onneksi korjasi, että kysymys oli tarkoitettu Pakistanin asiayhteyteen. Eikä tietenkään jumalanpilkka ole rangaistava teko.

Ongelma onkin siinä miten ihmiset saavat ymmärtämään, etteivät jumalat tarvitse apua itsensä puolustamisessa. Jumalanpilkkalait julistavat kovaan ääneen jumalien heikkoutta. Moraalinen perseily näkyy myös naapuriin asti, kun huomaamme pilkan kohteen säilyvän töissä, hengissä ja harrastustena parissa, mutta pilkkaaja teloitetaan.

18.3.17

Kaunotar ja Homohirviö

Uusintaversio vanhasta tarinasta päätyi jälleen valkokankaalle. Tekijänä lapsiystävällisyydestään tuttu Disney. Pääosissa Emma Watson ja Dan Stevens. Tunteita, kohua ja huolta lasten aivomassoista pulpahti pintaan, kun ohjaajan haastattelussa mainittiin jotain uutta Disneyn maailmasta. Sivuhahmo LaFou kun on jollain tapaa ihastunut toiseen mieheen, eli pahiksena ja itseriittoisena tunnettuun Gastoniin. Tämä tieto herätti suurta paheksuntaa, sillä moni kuvitteli elokuvan sisältävän homosex propagandaa, joka olisi vahingollista lapsille. Jossain valtiossa vaadittiin elokuvan sensuroimista, mutta Disney piti pintansa. Venäjällä on toistaiseksi luvassa korotettu ikäraja, jotta liian nuoret eivät altistu elokuvan turmiolliselle sisällölle.

Luonnollisesti luonnottomuutta vastustettiin etukäteen joillain konservatiivisilla kristillisillä sivustoilla. Esim. vaikkapa kreationistien Answers in Genesis huomaa tarinan sisältävän hyviä kristillisiä käsityksiä parisuhteista, mutta mukana on myös synnin normalisointia. Suomessa Mitä Vittua!?-nettisivulla elokuvaa kuvaillaan termillä "Disneyn ensimmäinen LGBT-lastenelokuva". Netissä allekirjoitettiin vetoomuksia, joissa ilmoitettiin, ettei Disneylle enää löydy rahallista tukea.

Monet olivat kauheasti huolissaan maailman menosta. Mallina olkoon homodemoneita vastaan vuosikaudet taistelevan Gordon Klingenschmittin puheet.Mikä sitten on tuo kamala kohtaus, jota ei saisi näyttää lapsille? Mikä sai aikuiset ihmiset vaahtoamaan suustaan ja näppäimistöistään?

Yhdessä kohtaa kesken laulua LaFou vihjaa olevansa ihastunut ja kaipaavan Gastonia. Loppupuolella on suuri tanssikohtaus juhlasalissa, jossa LaFou tanssii toisen miehen kanssa ja he katsovat toisiaan silmiin. And that's all folks. Ei paljasta pintaa tai eroottista kosketusta. Ei edes laulusanoituksessa kuvauksia kynttilän nuolemisesta.

Eli lopulta protestoijat ja boikotoijat vastustavat sitä, että lapset tietävät joidenkin voivan olevan ihastuneita samaan sukupuoleen. Eli he vastustavat todellisuutta. Joten paheksunta näyttää keskittyvän vain oikean maailman todellisuuden kieltämiseen fantasimaailmassa. Onko siitä sitten hyötyä lapsille, että teeskennellään homoseksuaalien olevan olemattomia. Tuskin niille alaikäisille, jotka jo kokevat kutkuttavia tunteita samaa sukupuolta kohtaan. Vaikka aikuiset kuinka haluaisivat, etteivät lapset saa sellaisia ajatuksia.

 Ihmiset ovat valmiita menemään todella pitkälle loukkaantumisissaan, tietämättä mistä oikein ovat loukkaantuneet. Pidetään se mielessä kun jokin asia tuntuu kutittavan negatiivisia ärsykkeitä päässäsi.

16.3.17

Hengen ja Tiedon Messut Tampereella

Hengen ja tiedon messut järjestetään Tampereella 25.-26.3.2017. Paikalla muiden joukossa on myös Skepsis ry:n pöytä. Paikalla skeptikkojen pöydän takana on myös minä itse kaikessa komeudessani. Viime kerrasta onkin päässyt vierähtämään pari vuotta. Messuilla pääsee haistelemaan uusia tuulia, ja melko usein vanhoja pölyjä, siitä missä huuhaan maailmassa mennään. Hyvällä tuurilla tarjolla olevasta kirjavalikoimasta löytyy jotain uutta ja innostavaa luettavaa.


Käy morjenstamassa jos satut maleksimaan lähistöllä tuona viikonloppuna.

10.3.17

Homeopatiasta dokumenttielokuva Just One Drop

Luulin että tänä vuonna voisin olla rauhassa homeopatian suhteen. Onhan kyseinen uskomushoito kokenut toistuvia PR-tappioita viime vuosina. Mutta näyttää siltä, että tänä vuonna joudun sijoittamaan kallisarvoista vapaa-aikaani (jota käytän parhaillaan The Beast Arises -kirjasarjan lukemiseen) jälleen kerran homeopaattien tuotosten käsittelyyn.

Just One Drop elokuvan traileri julkaistiin vuonna 2015. Se on tullut vastaan netissä satunnaisesti aikasiemminkin, kun tekijät hakivat joukkorahoitusta. Ensi-ilta on kuitenkin vasta tänä vuonna. Luvassa näyttäisi olevan altavastaajana taistelevan hoitomuodon asema, joka pidetään nuhteessa salaamalla kyseisen hoitomuodon toimivuus.
Elokuvan kotisivulla kerrotaan kupletin juoni. Se ei sisällä minulle mitään uutta, mutta toivottavasti saa tavallisen kansan ajattelemaan miksi homeopatia on jäänyt lääketieteen ulkopuolelle.

Just One Drop tells a no-holds-barred look at the most controversial form of medicine ever invented. Homeopathy treats the entire person, not just the disease. It’s a specific form of medicine that uses minute doses of a highly diluted substance that stimulates the body to cure itself. It is these tiny doses that causes the most controversy. Researchers believe there is a release of energy in water that becomes mysteriously dynamic. Others think it’s purely psychological or worse, a form of deception or quackery. Yet millions claim homeopathy cures even though there is not yet a satisfying scientific explanation. It remains a mystery.

Näkökulma on homeopatian kannalta positiivinen. Just One Dropin versiossa homeopatiaa toimii vaikka tiedeyhteisö ei tiedä miten se toimii.

Kotisivu kertaa homeopatian syntyhistorian. Aikakaudelleen ominaisena se oli suoneniskentää tai elohopeaa turvallisempi tapa yrittää hoitaa sairauksia. Veren virtaamiseen verrattuna homeopatia tuottikin parempia tuloksia, sillä potilas sai toipua ilman heikompaan kuntoon vievää verenhukkaa ja haavojen tulehduksia.

Mainitaampa jopa se kohta, jonka takia homeopatia on ristiriidassa kemian ja fysiikan kanssa.

Hahnemann then found that the more you dilute a remedy the more effective it becomes, often diluting to the point where there are no molecules of the original substance left.

Lopulta tuo on aivan yhdentekevää sen suhteen toimiiko homeopatia vai ei. Sillä suurin kompastuskivi homeopatian kohdalla on mielestäni se, että tutkimusten mukaan sen hoitoteho jää lumevaikutuksen tasolle.

Myös epäilijät pääsevät ääneen elokuvassa.

Debunkers are convinced that homeopathy is placebo, and patients are being conned. They also feel homeopathy is dangerous because it keeps people from getting “real” medicinal treatment. We follow all sides of this heated controversy which continues to this day.

Nämä kohdat kiinnostavat minua eniten. Minkälaista kritiikkiä homeopaatit uskaltavat päästää filmille asti? Nostetaanko tieteellisten tutkimusten tulokset esille vai keskitytäänkö käyttäjäkokemuksiin?

Esittelytekstin loppupuolella moderni lääketiede esitetään umpikujaan päätyneenä hoitona. Krooniset sairaudet lisääntyvät. Lääkkeet aiheuttavat enemmän harmia kuin hyötyjä. Ja kustannukset vain kasvavat. Näihin verrattuna homeopatia olisi halvempi ja turvallisempi hoitomuoto. Trailerissa vihjataan, että uskomushoidon integraatio osaksi sairaaloiden toimintaa olisi hyvä ratkaisu.

Ohjaaja Lauren Chiten ei ole homeopaattisten tuotteiden käyttäjä. Hän kuitenkin näkee homeopatian hoitomuotona, josta on vaiettu vuosisatojen ajan. Sitä on myös aikaisemmin esitelty vääristelevällä tavalla. Ei enää!

I really believe that homeopathy has been maligned and suppressed for 200 years. All I am trying to do with this film, Just One Drop, is give homeopathy a voice, a voice that continues to be misinterpreted and misrepresented.

Olen aika varma siitä, että tämä elokuva tuodaan jollakin tapaa myös kotimaisten homeopaattien esityksiin. Yritän päästä katselemaan Just One Dropin mahdollisimman pian. Edessä on hyvin luultavasti uudelleen aktivoituneiden homeopaattien nousu. Ennustan myös, että sanomalehtien mielipidepalstoille kirjoitetaan entistä enemmän homeopatian kehumista.

27.2.17

9/11 ja Pentagonin ratkaistu arvoitus

Syyskuun 11. päivän tuhot vuodelta 2001 eivät unohdu. Tai oikeastaan, tietyt ihmiset unohtavat tiettyjä asioita. Tai eivät vaivaudu perehtymään siihen mitä kaikkea tapahtui ja mitä löytyi iskujen jälkeen. Tuore Seura-lehti sisältää skeptikon nenässä pöyristyttävän kitkerää lemua levittävän tuotoksen: Seura tutki: Minne katosi lento AA77?

Seura oikein tutki asiaa! Upeaa! Vastaus on tietenkin kaikkea muuta kuin mysteeri. Olihan lento 77:n syöksylle Pentagoniin useita silminnäkijöitä. Noin sata ihmistä näki lentokoneen. Jotkut heistä onnistuivat tunnistamaan konetyypin. Jotkut heistä onnistuivat tunnistamaan American Airlines lentoyhtiön merkinnät ja värit. Mickey Bell, Sean Boger, Omar Campo, Michael DiPaula, Frank Probst, ja Jack Singleton jäivät melkein lento 77:n alle, kun se teki viimeisen syöksyn ennen Pentagonin seinään iskeytymistä. Alan Wallace oli korjaamassa Pentagonin pihalla paloautoa, kun hän näki suoraan kohti tulevan lentokoneen. Hän selviytyi törmäyksen jälkeisestä tuliseinän leviämisestä. Paloauton ohjaamo syttyi tuleen.

Tämän lisäksi on fyysistä todistusaineistoa. Pentagonin nurmelta löydettiin American Airlines yhtiön väreihin sopivia lentokoneen paloja.  Löydettiin suihkumoottorin ja laskeutumistelineiden osia. Sekä osia joissa on American Airlines huoltomerkintöjä.

Raunioista saatiin kerättyä talteen lennolla olleiden matkustajien jäämistöä ja pahoin palaneita ruumiita. Lennolla olleet matkustajat olivat oikeita ihmisiä, joita jäi suremaan oikeat sukulaiset ja ystävät. Olisi melko uskomaton prosessi tekaista 53 matkustajan ja 11 lentokoneen henkilökunnan henkilöllisyydet plus surevat perheet, eikä salaliitto paljastuisi yli kymmenessä vuodessa.

Eikä matkustajakone voi mitenkään jäädä törröttämään Pentagonin seinään kuin iso tikka, vaan tuhon myötä syöksyy seinän läpi sisälle rakennukseen. Fysiikka on julma rakastaja. Kaikki viittaa siihen, että lento 77 katosi Pentagonin sisään.

Varmasti Seura-lehti mainitsee kaikki nämä faktat ja sivistää lukijoitaan. Tarkistan vain pikaisesti mitä siellä kirjoitet---

PERKELEEN PERRRRRRKELE!

Kirjoittaja ja tutkija on nimeltään Mikael Vehkaoja. On aika opastaa häntä kohti valoa.

Vehkaoja aloittaa valokuvalla, joka herättää kysymyksiä.

Tämä valokuva on yksi syy epäluuloon.
Associated Pressin valokuvaaja Tom Horan otti kuvan kello 9:45, kun ensimmäiset paloautot olivat juuri saapuneet Pentagonin luo. Kuva on harvinainen. Kymmenen minuuttia myöhemmin puolustusministeriön seinä romahti.
Oleellista on se, mitä Horanin kuvassa ei näy.

Kuvassa Pentagonin seinä on vielä pystyssä. Kuva on otettu kaukaa, sillä seinän ja kameran väliin mahtuu nurmikkoa ja paloautoja. Tarkkaa etäisyyttä en osaa arvioita, mutta se otettiin huomattavasti kauempaa kuin ne kuvat, jotka otettiin Pentagonin pihalla. Horan seisoi jossain Riverhouse Apartmentsin tiloissa, joten etäisyyttä oli n. 800 metriä. Sen takia kameralla ei nähdä niitä silpuksi menneitä lentokoneen osia.

Virallisten tietojen mukaan Pentagoniin osui American Airlinesin lento 77, joka oli matkalla Washingtonista Los Angelesiin. Kone oli tyypiltään Boeing 757. Se on nelikerroksisen talon korkuinen, 50 metriä pitkä ja sata tonnia painava jättiläinen, jonka siipien kärkiväli on 40 metriä.

Aivan totta.
Mutta vaikka kuinka katsoo, Horanin ottamassa kuvassa ei näy jälkeäkään lentokoneesta. Ei penkkejä, pirinperin lentäneitä matkalaukkuja, savuavaa runkoa tai kuuden tonnin painoisia suihkumoottoreita.

Eipä näy. Ehkä kannattaisi katsoa niitä muita valokuvia joissa nähdään nuo asiat? Varmasti Vehkaoja pääsee niihin myöhemmin tekstissään.

Koneen hylkyä ei löydy niistäkään valokuvista, joita julkaistiin turmapaikalta raivaustöiden valmistuttua.
Lento AA77 on kadonnut.
Aivan kuin Pentagon olisi nielaissut sen.

 Ja niinhän Pentagon teki, sillä hylky päätyi rakennuksen sisälle. Olisi kerrassaan hämmästyttävää, jos seinään törmänneen matkustajakoneen hylky olisi jäänyt Pentagonin pihalle!

Virallisen selityksen mukaan lentokone hävisi törmäyksen voimasta. Turmaa tutkineen Pentagon Building Reportin mukaan pylväsrakenteinen Pentagon oli niin vahva rakennelma, ettei kone kyennyt läpäisemään sitä. Asiantuntijat ovat verranneet törmäystä limsatölkkiin, joka lyödään seinään. Mitä kovempi voima, sitä pahemmin tölkki menee kasaan.

Aivan. Käytännössä lentokone hajoaa törmäyksen voimasta. Kuten Vehkaojan lainaamassa silminnäkijähavainnossa kerrotaan. USA:n puolustusministeri Donald Rumsfeld muistelee  nähneensä pihalla tuhansia pieniä metallinpaloja.

Voiko valtava lentokone tosiaan jauhautua pieniksi palasiksi törmäyksessä? Suomalaisen Onnettomuustutkintakeskuksen ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen uskoo, että voi.
”Miten tämän nyt diplomaattisesti sanoisi? Se on mahdollista, jos nopeus on riittävän kova.”
Aaltonen muistaa viime talvelta tapauksen, jossa postikone putosi Pohjois-Ruotsissa teknisen vian takia lähes pystysuoraan Lapin kairaan. Putouspaikalle jäi pelkkä savuava monttu.
”Se kone meni ihan silpuksi”, Aaltonen sanoo.
”Liike-energia oli niin valtava.”

Silminnäkijälausunnot, valokuvat ja ilmailuonnettomuuksia tutkivan asiantuntijan lausunto ovat lentokoneen törmäyksen puolella. Lentokoneen siivet osuivat viiteen lyhtypylvääseen Pentagonin viereisellä tiellä. Asia on varmaan sillä selvä, taputeltu ja peitelty nukkumaan?

Silpputeoriassa on kuitenkin yksi ongelma.
Lento AA77 ei pysähtynyt USA:n puolustusministeriön ulkoseinään.
Pentagon on viisikulmainen rakennus, joka koostuu viidestä sisäkkäisestä rakennuksesta, joita kutsutaan renkaiksi. Sisimpänä on A-rengas, uloin rengas on nimeltään E. Turmapaikalta otetuissa valokuvissa C-renkaan sisäseinässä näkyy pyöreä reikä, joka on halkaisijaltaan noin kolme metriä. Lento AA77 läpäisi siis Pentagonin kolme rengasta.

Ahaa. Arvoitus on ratkaistu. Vehkaoja näyttää jostain syystä luulevan, että asiantuntijoiden mielestä koko lentokoneen olisi pitänyt pysähtyä Pentagonin ulkoseinän ulkopuolelle. Rakennuksen sisään levinneet lentokoneen osat ovatkin jostain syystä hänelle yllättävä mysteeri.

Hän näyttää myös ajautuneen ohjushypoteesin puolelle. Vaikka jopa Totuuslaisten parissa yritetään saada väkeä pois tämän "Pentagoniin ei iskeytynyt lentokone puheen" parista.

Epäilijöiden mukaan C-renkaassa olevan reiän symmetrinen muoto sopisi ohjuksen aiheuttamaan jälkeen. Virallisen selityksen mukaan reiän aiheutti Boeingin laskeutumisteline, joka irtosi törmäyksessä. Valokuvaa laskeutumistelineestä ei ole näytetty julkisuudessa.

Paitsi ettei kukaan nähnyt ohjusta lentävän kohti Pentagonia, mutta sen sijaan tehtiin useita havaintoja (myös lennonvalvontatutkalla) lentokoneesta. Ohjuksen jättämiä jälkiä verratessa C-renkaassa näkyvään reikään unohdetaan, että ennen C-rengasta ohjuksen olisi pitänyt selvitä läpi useiden muiden seinien. Vain C-renkaan pienin reikä näyttää ohjuksen tekemältä reiältä. Eli ohjushypoteesi toimii vain, jos unohtaa kaiken muun mitä tapahtui ennen C-renkaan puhkeamista.

 Eikä yksi ohjus jättäisi vastaavaa kerosiinin aiheuttamaa paloa ja ominaista tuoksua, jota palomiehet havaitsivat. Meillä on kyllä valokuvia lentokoneen romuista C-renkaan seinän ulkopuolella. Hakuterminä kannattaa käyttää "Pentagon punch-out hole". Laskeutumistelineestä C-renkaan ulkopuolella ei tietääkseni ole valokuvia. Mutta muunlaisia lentokoneen osia kyllä löytyi. Alunperin laskeutumisteline tuli virallisesti esiin American Society of Civil Engineering yhdistyksen Pentagon-raportissa. Kyseisten seinien kohdalla lentokoneen romun tiellä ei ollut kaikkien vahvimpia betoniseiniä vaan tukipylväitä.

Ja siinä rakennusinsinöörien Pentagon-raportissa lukee näin sivulla 40.
Tiedämme, että Pentagoniin törmäsi matkustajakone, mutta sen aiheuttaman tuhon tarkkuutta ei pystyä selvittämään Totuuslaisia tyydyttävällä tavalla. Emme tarkalleen tiedä mikä lentokoneen osa puhkaisi viimeisen seinän. Ja siksi he toitottavat Pentagonin iskun olevan selvittämättä. 

Eikä Vehkaoja näytä mitenkään reagoivan niihin lentokoneen osiin, joita löydettiin Pentagonin sisältä.  Harminlista.

Kuva-aineistoa AA77:n viimeisistä vaiheista on muutenkin huonosti saatavilla. Se on outoa, sillä Pentagon on yksi maailman tarkimmin vartioiduista rakennuksista. Helikopterikentän parkkipaikan valvontakamera oli kuitenkin ainoa, joka kuvasi lentokoneen törmäyksen. Viranomaisten mukaan kyseinen kamera ei kuitenkaan kyennyt tunnistamaan lentokoneen liikettä, sillä se ottaa vain yhden kuvan sekunnissa. Kuvassa näkyy vain tulipallo, joka leimahtaa talon seinällä.

Todellakin. Mahdoton tehtävä kyseiselle kameralle, sillä lentokone matkusti niin suurella nopeudella. Pentagonin pihan valvontaa hoidettiin vartijoilla JA valvontakameroilla, mutta luonnollisesti valvontakamerat eivät kuvanneet lähipiirin ilmatilaa.

Entä muut kamerat? Julkisuudessa on arvioitu, että läheisen huoltoaseman ja hotellin turvakamerat todennäköisesti tallensivat surmansyöksyn. Viranomaiset kuitenkin takavarikoivat nämä filmit heti turman jälkeen. Videoita ei koskaan julkaistu.

Ympäristön tonteilla, hoteilleissa ja huoltoasemilla oli valvontakameroita, mutta ymmärrettävästi ne on kohdistettu kuvaamaan pääasiassa niiden tonttien pihoja. Toisin kuin Vehkaoja väittää videoita on julkaistu. Ne julkastiin vuosia sitten. Se onnistui, kun pyydettiin julkaistavaksi ne videot joissa on nähtävissä Pentagoniin liittyvää tuhoa. Esim. Doubletree hotellista haetut valvontanauhat julkaistiin. Kuten oli helppo arvioida, valvontakamerat eivät ole zoomattuna Pentagonin suuntaan.


Kuten myös Citgo huoltoasemalta haettu nauha julkaistiin.


Sitten on vuorossa lento 77:n mahdoton lentorata. Kun mustan laatikon tiedot kaivettiin esille, niin havaittiin jotain poikkeuksellista.

Joukko ammattilentäjiä perehtyi aineistoon vuosien ajan. Heidän mukaansa julkisuuteen annetut tiedot koneen viime hetken lentoradasta eivät vastaa mustan laatikon tallentamaa dataa.
Lentäjien mukaan virallinen tarina ei voi pitää paikkansa. Sen mukaan kone teki Pentagonia lähestyessään lähes 360 asteen silmukan samalla, kun se pudottautui lähes tuhannen kilometrin tuntinopeudella maan tasolle. Moni ammattilentäjä on yrittänyt simulaattorin avulla toistaa AA77:n viimeiset hetket. Törmääminen Pentagoniin on osoittautunut mahdottomaksi. Kone karkaa pilotin hallinnasta, koska nopeus ja G-voimat ovat liian suuret.
Tämä "mahdoton manööveri" on ollut vakiokalustetta salaliittoteoriassa. Mutta sen mahdottomuus on tyrmätty jopa salaliittoteorioita kannattavien parissa. Sen mahdoton liike havaittiin myös lennonvalvontatutkassa.

Vehkaoja toistaa lopussa kysymyksiä.

Pentagonin turman kuolonuhrien määräksi on ilmoitettu 189. Heidän joukossaan olivat koneessa olleet 64 ihmistä sekä ne 125 henkilöä, jotka olivat törmäyshetkellä sisällä Pentagonissa. Omaisten suru on todellista. Mutta vielä yli 15 vuoden jälkeen tarinaan liittyy epäselvyyksiä: Mikä Pentagoniin osui?

Lento 77.

 Jos se oli jokin muu kuin lento AA77, mitä oikealle lennolle ja matkustajille tapahtui?
 Ne ovatkin oivia kysymyksiä niille, jotka olettavat oikean lennon kadonneen jonnekin muualle kuin Pentagonin sisään.

”En usko hetkeäkään, että tiedämme kaiken. Me kirjoitimme historian ensimmäisen luonnoksen”, sanoi 9/11 komission varapuheenjohtaja Lee Hamilton jo vuonna 2004, kun ensimmäinen virallinen tutkinta valmistui.
Sen jälkeen Yhdysvaltain hallitus on muuttanut virallista kertomusta AA77:n lentoradasta ja muutamista muista oleellisista yksityiskohdista.

Juuri noin tapahtuu, kun monimutkaista ilmiötä tutkitaan ja laskelmia tehdään. Virallisen tarinan hienosäätö ei kuitenkaan poista silminnäkijöiden havaintoja lentokoneesta ja löydettyjä lentokoneen osia Pentagonin raunioista. Pentagoniin kohdistuneesta iskusta saadaan arvoitus vain jos tarkoituksella unohdamme tärkeitä todisteita. Tai ehkä Seura-lehden tarkoituksena olikin herättää kohua tekemällä leväperäistä täytettä sivuilleen?

Minä kysyisin miksi Pentagoniin ei lentäisi matkustajakone, kun sellainen törmäsi samana päivänä kaksi kertaa eri rakennuksiin New Yorkissa?

En odota saavani vastausta, sillä näitä salaliittoteorioita viljelevät tahot ovat [sensuroitu] ja [ihan helvetisti sensuroitu] ihmisiä.

23.2.17

Ultraäänihoito luunmurtumien kohdalla

Ultraäänihoito voi olla monipuolista. Sitä kohdistetaan moniin vaivoihin. Milloin hyvään lääketieteelliseen näyttöön perustuen. Milloin keskitasoiseen näyttöön. Ja milloin huonoon näyttöön. Varmaan arvaatkin minkälainen bloggaus on tulossa.

Bristish Medical Journal julkaisi systemaattisen katsauksen ultraääniterapian yhden hoitomuodon hoitotuloksista. Kaiken kaikkiaan seksikäs aihe! Low intensity pulsed ultrasound, eli LIPUS, on matalataajuista sykkivää ultraäänihoitoa. Mmmm. Sykkivää. Idea on melko yksinkertainen. Laitteella lähetetään ultraääniaaltoja suoraan murtumaan. Ultraääni aktivoi luussa solujen sisällä tapahtuvan paranemismekanismin startin. Näin parantuminen nopeutuu. Tarkka solujen sisällä tapahtuva mekanismi on toistaiseksi vielä monimutkainen ja melko tuntematon tutkimuskenttä. Se että parantumisen mekanismi on tuntematon ei tietenkään itsessään tarkoita, etteikö parantumista voisi tapahtua ultraääniaaltojen laukaisemana.

Juuri tuota parantumisen tahtia arvioitiin BMJ:n julkaisemassa Low intensity pulsed ultrasound for bone healing: systematic review of randomized controlled trials paperissa. Nyt ei puuhastella yksittäisen tutkimuksen parissa. Systemaattinen katsaus vertailee 26 satunnaistettujen ja kontrolloitujen tutkimusten tuloksia. Eli yksi hoitoryhmä saisi tekaistua hoitoa ultraäänilaitetta näyttävällä laitteella. Tai sitten kontrollissa ei käytetty mitään laitetta. Hoidon kohteena luumurtumat. Tutkimusten laaduissa oli eroja, kuten aina pakosta onkin. Aikaisemmat yksittäiset tutkimukset ovat kärsineet pienestä otannasta ja ristiriitaisista tuloksista verrattuna toisiin tutkimuksiin. Vasta nyt saatiin kerättyä tarpeeksi materiaalia laajempaan analyysiin.

Mitä laadukkaammin suoritettu tutkimus, sitä useammin tulokset jäivät Eihän tää tee vittu mitään -tasolle. Eli tarkoittaa sitä, ettei hoitomuoto tuota hyviä hoitotuloksia luunmurtumien kohdalla. Hoitojaksot eivät lyhentyneet. Eikä kipu lieventynyt. Parantuminen ei siis nopeutunut ultraäänen ansiosta.

Ultraäänihoito on onneksi turvallista. Sen ei havaittu aiheuttavan mitään merkittäviä sivuvaikutuksia.

Onko tällä tiedolla sitten mitään väliä?

Mielestäni se saisi vaikuttaa siihen mihin veronmaksajien rahoja virtaa. Esim. täällä Suomessa Exogen-laitteella annettu uä-hoito maksaa (Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2014 palveluhinnaston perusteella) 3000 euroa. Ja hoitolaitokset ostavat näitä laitteita itselleen. Tietenkin eri valmistajilta. Jolloin laitteen hinta liikkuu 1000 - 5000 euron paikkeilla. Yksittäisille kuluttajille suunnattuja ultraäänilaitteita löytyy halvemmalle. Ei ehkä yksittäisenä ostoksena vielä iso juttu, mutta siitä kertyy kunnon summa koko maassa tapahtuvien hankintojen perusteella. BMJ arvioi pelkästään Yhdysvalloissa laitteiden myynnin liikkuneen 250 miljoonan dollarin paikkeilla vuonna 2006.

17.2.17

Aito avioliitto ja lopun jälkeinen tunnelma

Ole jalomielinen voittaessasi. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun luet päivän uutisia.

Eduskunta hylkäsi lakiehdotuksen avioliiton rajaamisesta naisen ja miehen väliseksi

Eduskunta ei kumoa sukupuolineutraalia avioliittolakia. Eduskunta äänesti kansalaisaloitteesta tänään eduskunnassa.
Kansanedustajista 120 äänesti kansalaisaloitetta vastaan, 48 sen puolesta ja tyhjää äänesti 2. Poissa äänestyksestä oli 29 edustajaa.

Eikä tämä ollut mitenkään yllätys. Lopputulos oli tiedossa jo vuonna 2015. Enemmistö kansanedustajista (144 kpl) oli sukupuolineutraalin avioliittolain puolella. Samoin enemmistö asiaa käsittelevästä valiokunnasta (12 kpl) oli uuden avioliittolain puolella. Kaikki tiesivät tämän. Sen takia en edes viitsinyt käydä läpi tuota Aito avioliiton -kansalaisaloitetta blogissani. Vaikka olin aikaisemmin jaksanut pistellä Tapio Puolimatkan asiantuntijalausuntoa. Ei ollut tarvetta kritisoida kansalaisaloitetta sillä se ei pääsisi läpi eduskunnassa. Käytin vapaa-aikani hyödyllisemmin pelailemalla ja lukemalla kirjoja. Itsekin uskalsin tuolloin kirjoittaa "En ole kuitenkaan kovin jännittyneenä tai epätietoinen kansalaisaloitteen kohtalosta."

Mutta tieto ei mitenkään lannistanut Aito avioliitto -yhdistystä. He painoivat päättäväisesti eteenpäin. Uskonnollisessa siivessä pidettiin toistuvasti rukoustaistelua heidän kansalaisaloitteensa puolesta. Mutta nämä rukoukset näyttivät toistuvasti kantautuvan olemattomille korville.

Eilen torstaina eduskunnassa vielä keskusteltiin kansanedustajien kesken tuosta lakiehdotuksesta. Puheet eivät olleet erilaisia kaikista edeltävistä kerroista. Mutta niiden lisäksi havaitsin jotain uutta. Vihdoinkin muutama tasa-arvoista avioliittoa vastustanut kansanedustaja näytti hyväksyneen tappionsa. He puhuivat siitä miten kansalaisaloitejärjestelmä vaatii parantelua. Sari Essayah oli huolissaan siitä mitä tapahtuu kristittyjen sananvapaudelle. Mika Niikko tiesi kristittyjen jo olevan vainottu kansanosa Suomessa.

Aito avioliitto -yhdistys reagoi äänestykseen Pasi Turusen näppäimistön kautta. Ymmärrettävästi he ovat pettyneitä, vaikka tulos ei ollutkaan yllätys. Luonnollisesti he myös valittavat siitä, etteivät heidän argumenttinsa tuntuneet kelpaavan radikaaleille, jotka haluavat yhteiskunnallista kumousta. Noh, ne kinastelut ja keskustelut ovat nyt menneisyyttä.

Sitten Turunen kirjoittaa asioista, jotka mielestäni vain osoittavat Aito avioliitto -yhdistyksen toiminnan olleen alusta lähtien turhaa. Nimittäin nyt he julistavat, etteivät asiat muutukaan vaikka avioliittolaki pysyy Tahdon2013-kampanjan muotoisena.

On asioita, joita ei millään lainsäädännöllä voida muuttaa.

  • Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta kaikki yhteiselämän muodot eivät ole avioliittoja. Tämä tosiasia ei muutu maaliskuussa 2017.
Aivan totta. En voi väittää vastaan. Minun ja Pleikkarini välinen läheinen, kiihkeä ja pitkäikäinen suhde ei ole avioliitto.  

  • Miehen ja naisen avioliitto on ja pysyy koko ihmissukua kannattelevana ja eteenpäin vievänä instituutiona. Mikään ei voi sitä korvata, eikä sitä voida lailla tehdä tyhjäksi. Tämä asia ei muutu maaliskuussa 2017.

 Tavallaan totta. En jaksa väittää vastaan, sillä sukupuolineutraali avioliittolaki ei mitenkään muuttanut sitä miten heterot pääsevät naimisiin. Hienoa, että Pasi on näillä näkymin nyt unohtanut puheet siitä miten uusi avioliittolaki tuhoaa perinteisen avioliittoinstituution.
  • Mikään laki ei tee miehistä naisia eikä naisista miehiä. Samaa sukupuolta olevat parit eivät edes periaatteessa edelleenkään pysty tuottamaan yhtään ainoaa jälkeläistä ihmissukuun. Tämä asia ei muutu maaliskuussa 2017.
 Eikä tuo koskaan edes ollut mikään kiistelyn aihe. Kaikki osapuolet olivat täysin tietoisia siitä miten Homo sapiens lisääntyy.
  • Lapsella on luonnollinen lähtökohtainen oikeus omaan isään ja äitiin. Vain miehen ja naisen muodostamassa avioliitossa, siis aidossa avioliitossa, tämä lapsen syntymäoikeus toteutuu luonnollisella tavalla. Tämä tosiasia ei muutu maaliskuussa 2017.

 Jepulis. Ja tämän lisäksi sukupuolineutraalin avioliittolain aikana molemmat perhemuodot antavat oikeuden lapsesta huolehtiviin vanhempiin.
  • Yksikään tutkimus ei osoita, että lapsi tarvitsee kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Tämä asia ei muutu maaliskuussa 2017.
 [pitkä hiljaisuus]
No mitä helvetin perkeleen tuhnua tuo on? 

  • Edelleenkään kaksi isää ei voi olla lapselle äiti, eikä kaksi äitiä voi olla lapselle isä. Tämä asia ei muutu maaliskuussa 2017.
 Täysin totta. Aivan kuten yksi isä ja yksi äiti eivät voi olla lapselle kaksi äitiä.
  • Vain miehen ja naisen muodostama liitto on jatkossakin aito avioliitto. Sukupuolineutraali liitto ei ole. Tämä tosiasia ei muutu maaliskuussa 2017.
Turunen ja kumppanit saavat toki keskenään kutsua niitä avioliittojaan miksi haluavat. Muu yhteiskunta kulkee eteenpäin.

Eli kaiken kaikkiaan Aito avioliitto -yhdistys julisti tänään, että uusi avioliittolaki ei olekaan sellainen katastrofi mitä edellisissä puheissa uhkailtiin. NO MÄHÄN [sensuroitu] SANOIN NIIN! Tosi kiva että vihdoinkin olemme samaa mieltä, Pasi.

Ja sitten illan kevennykseksi some-persoona (eikä siis persoonallisuushäiriö) James Hirvisaaren runollinen vastaus tämän päivän käänteisiin. Hän kirjoitti näin avoimesti Facebookissa. Liitin sen perään mielestäni sopivan vastauksen.


15.2.17

Vastustamme tiukkoja aikatauluja

Kansalaisaloite nimeltään Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta on jännittävästi lähestymässä loppumetrejään. Eduskunnassa on kuitenkin tulossa vastaan aikarajanmuotoinen rajapyykki, sillä tasa-arvoinen avioliittolaki astuu virallisesti voimaan 1.3.2017. Sitä ennen pitäisi eduskunnan äänestyksellä tehdä kansalaisaloitteesta laki, joka palauttaisi avioliittolain tasa-arvoista avioliittolakia edeltäväksi. Tasa-arvoisen avioliittolain ollessa voimassa oleva laki ei peruminen olekaan enää niin yksinkertaista. Aloite romahtaisi kasaan.

 Itse äänestys ei huolestuta minua, sillä 2015 tarkkailimme aikaisemmin sitä minkälainen kokoonpano eduskunnassa nykyään on tämän asian suhteen. Enemmistö edustajista on tasa-arvoisen avioliittolain puolella.

 Aito avioliitto -yhdistyksellä onkin ollut kuumat paikat. He tietävät aloitteensa kannatuksen olevan vähemmistössä. Mikä pahinta, heidän aloitteensa käsittely jäi ruuhkaisen menon jalkoihin.

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (Kok) kertoi toimittajille, että olisi toivonut aloitteen tuodun aikaisemmin eduskunnalle. Lakivaliokunnasta kyllä lähtee esitys eduskunnan suureen saliin. AA-yhdistyksen kannalta harmillisesti esityksessä valiokunnan enemmistöllä ehdotetaan aloitteen hylkäämistä.

Hupsista.

Miten tässä pääsi käymään näin? Tekikö eduskunnan katala mädätyssuvakkiviherpinkki-siipi sabotaasin? Onko Saatana lobannut Aito avioliitto -yhdistystä taitavammin? Ovatko kalenterit ja aikataulujen suunnittelu syntiä?

Tehdään katsaus kansalaisaloitteen historiaan.

Aloitteen aikaraja äänien keräyksille tuli täyteen 29.9.2015. Saalis oli kunnioitettavasti yli 100 000 kappaleen. Sen jälkeen nimet toimitettiin tarkastettavaksi Väestörekisterikeskukseen 13.11.2015, joka kertoi keräyksen luotettavuuden. Se oli hyvä.

Tuolloin J-P ja Pasi kertoivat suunnitelmista näin:

Saatuamme tarkistuslaskennan tuloksen (kenties tammikuun loppuun mennessä viimeistään) emme suinkaan aio odotella 6 kk aloitteen eduskuntaan toimittamisen kanssa. On tärkeää saada se eteenpäin eduskunnan käsittelyyn hyvissä ajoin. Mutta näistä lakisääteisistä aikamääristä on hyvä olla tietoinen.

Väestörekisterikeskus antoi tiedon keräysnimien loppuunkäsittelystä 3.2.2016.

Eli oli vuoro lähettää aloite eduskuntaan viimeistä voittoa varten!

Mutta sitten koittikin hiljaisuus... Hiljaisuus jatkui parin kuukauden ajan.

Pasi Turunen rauhoitteli epätietoista AA-väkeä, kun hiljaisuus aloitteen edistymisestä nostatti kysymyksiä pintaan Vastustamme sukupuolineutraalia avioliittolakia -ryhmässä. 7.4.2016 hän kirjoitti seuraavaa:

7. huhtikuuta 2016  TIEDOKSI: Kansalaisaloitetta avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona (1175) ei vielä ole toimitettu eduskuntaan.  Kansalaisaloitelain mukaan aloitteet on toimitettava eduskuntaan (puhemiehelle) 6kk sen jälkeen, kun Väestörekisterikeskus (VRK) on antanut nimienkeräyksestä suoritetun tarkistuslaskelman tuloksen aloitteen vireillepanijoille tiedoksi. Tässä tapauksessa VRK antoi tämän tiedon 3.2.2016. Tarkistuslaskennan mukaan hyväksyttyjen nimien määrä oli 106 195, hylättyjen kannatusilmoitusten määrän ollessa erittäin pieni (1.9 %), niin pieni, että VRK:n antamassa tarkistuslaskentatiedonannossakin tähän hylättyjen allekirjoitusten vähäisyyteen kiinnitettiin erikseen myönteistä huomiota.
 [...]
   Odottelu eduskuntaan toimittamisen kanssa johtuu siitä, että olemme Jukka-Pekka Rahkonen kanssa miettineet ja keskustelleet siitä, mikä olisi paras hetki toimittaa aloite eduskuntaan - ottaen huomioon, että aikaa on 6kk - ja koittaneet sekä kysellä että kuunnella eri asiantuntijoilta vinkkejä käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä.  Pieni odottelu myös antaa mahdollisuuden erilaiseen vaikuttamistyöhön eduskunnan suunnalla, jollainen projekti oli vaikkapa kaikille kansanedustajille toimittamamme Puolimatkan kirjan vieminen eduskuntaan. 
[...]
 Ymmärrettävästi kansalaisaloitteen toimittamista koskeva "radiohiljaisuus" on aikaansaanut turhautunutta epätietoisuutta ja hiukan hämmennystä ja sitä pahoittelemme. Olisi pitänyt aikaisemmin hiukan valottaa missä mennään. 


Palaverit pidettiin. Tapsa Puolimatkan avioliittokirjat postitettiin kansanedustajille. Aloite jätettiin eduskuntaan 22.6.2016. Vasta yli neljä kuukautta Väestörekisterikeskuksen tarkastuksen jälkeen.

Eli viimeisille senttimetreille jätetty jännitysnäytelmä on juuri sitä mitä Pasi Turunen ja J-P Rahkonen halusivat. Jos heidän aloitteensa kompastuu tiukan aikataulun takia, niin syylliset löytyvät Aito avioliitto yhdistyksen johdosta.

10.2.17

Katseluvinkki: Šarialakia Tanskassa

YLE Areena näyttää parhaillaan tanskalaista dokumenttia Šarialakia Tanskassa. Se on se sama ohjelma jonka katsoin ja kommentoin läpi viime vuonna. Ohjelma näyttää miten suuret ongelmat integraatiolla on niissä yhteisöissä, joissa ihmisiä käsketään välttämään tanskalaisia ja tanskalaista kulttuuria. Ne ovat saatanallisia houkutuksia pois aidon ja ainoan uskonnollisen yhteisön parista. Uskonnollisella perustelulla yhteisöä ohjataan jopa kiertämään Tanskan lakia (moniavioisuus kiellettyä Tanskassa). Ihmisoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo jäävät toteutumatta. Miehellä on oikeus pakottaa naisensa seksiin. Naisilla ei niinkään ole oikeuksia verrattuna miehiin. Eikä pahoinpidelty nainen saisi mennä poliisin puheille. Sekä tietenkin piilokameroille voidaan sanoa, että uskonsa hylännyt tapetaan. Ongelman käsittely on vaikeaa, sillä moskeijoiden edustajat voivat sanoa aivan eri asioita toimittajille, kuin mitä sanotaan piilokameroilla varustetuille soluttautujille. Länsimaisen demokratiaa ja suvaitsevaisuutta arvostavan yhteiskunnan onkin vähintään haastavaa ratkaista näiden anti-integraatiota ajavien ongelma.

8.2.17

Ihmisoikeuksien edistystä Marokossa

Afrikkalaisen pohjoisen rajavaltion lakikäytännössä tapahtui iso edistysaskel ihmisoikeuksien kannalta. Se tapahtui Casablancassa. Maan korkein uskonnollinen komitea teki päätöksen siitä mitä tapahtuu islaminuskonsa jättäneille ihmisille. He eivät enää syyllisty kuolemantuomion arvoiseen rikokseen. Kyllä! Enää maan oikeusjärjestelmä ei käsittelisi ja tuomitse uskoaan vaihtavia tai ateismiin siirtyviä muslimeja. Itsestäänselvyys kaikille sivistysvaltioille.

Vielä vuonna 2012 sama komitea julkaisi kirjan, jossa se määritteli apostasian olevan kuoleman arvoinen rikos. Kirjassa vedottiin mm. maan oikeustieteen perinteisiin.

Uskonnollisen komitean uudet perustelut on toistettu MoroccoWorldNews sivulla. Suosittelen lukaisemaan ne läpi. Kuolemantuomio oli paikallaan vain profeetta Muhammedin aikana, sillä silloin se toimi vasta alkutekijöissään olevan uskonnon vastineena petturien tuomitsemiselle. Uskonsa jättäneet kun kävivät kertomassa sisäpiiritietoa sotakomentajana toimivan Muhammedin vihollisille. Sittemmin profeetta ja kumppanit tekivät sopimuksia, joiden jälkeen julistettiin ettei uskonsa jättäneet muslimit täytyi päästä lähtemään. Jopa silloisen vahvimman Quraish-vihollisleirin hallitseman Mekan alueelle.

Tätä uskonnollisen komitean korostamaa jälkimmäistä vaihetta apostasian historiassa islaminuskossa ei tietenkään muistella joiden modernien islamilaisten suuntausten parissa. Vaikka uskonnollinen komitea siteerasi suoraan Koraanista löytyviä kohtia, joiden mukaan apostasiasta annetaan rangaistus vasta tuonpuoleisessa. Ei täällä telluksen päällä.

Kuolemanrangaistus uskostaan luopumisesta on siis islamin historiassa ollut poliittinen, ei uskonnollinen, manööveri. Mutta miten tämä tieto saadaan kuolemanrangaistusta kannattavien muslimien tietoon? Tietenkin keskustelemalla aiheesta mahdollisimman monessa paikassa.

Ottaen huomioon Marokon aseman ja kannan moneen muuhunkin asiaan, on paikallaan tukea kyseisen maan vakautta mahdollisimman monella tavalla. Marokko onkin avoimesti mainostanut itseään maltillisen islamin tyyssijana. Juuri heitä maailma tarvitsee.