16.11.17

Irak ja lapsiavioliittojen laillistaminen

Irak on ollut usean vuoden ajan mullistusten kourissa. Sodan jälkeen alkoi uuden hallinnon rakentaminen. Uuden hallinnon myötä tuli uusien lakien laatiminen. Saman syssyyn maan eri valtablokit alkoivat haalimaan itselleen vaikutusvaltaa. Saddamin uhan kadottua alkoi myös uskonnollinen kädenvääntö irakilaisten välillä. Ja tietenkin se näkyi myös Irakin uudessa oikeusministeriössä. Vuonna 2014 siellä laitettiin eteenpäin ehdotus uudesta avioliittolaista.

Sponsorina toimi Fadhila (Islamilaisen hyveen) puolueen jäsen, joka oli myös itse oikeisministeri. Siinä ehdotettiin paluuta historialliseen avioliittolakiin. Mikä käytännössä tarkoitti, että yhdeksänvuotiaat tytöt pääsisivät naimisiin. Sen lisäksi uusi avioliittolaki tekisi uskonnollisten yhteisöjen käsitykset avioliitoista virallisiksi avioliitoiksi. Ehdotus oli osa isompaa lakipakettia, jolla Irakia haluttiin muokata Saudi-Arabian suuntaan. Muslimimiehet eivät enää saisi mennä naimisiin ei-muslimien kanssa. Raiskaus avioliiton sisällä olisi ihan ok. Naiset eivät saisi poistua kodeistaan ilman miespuolisen valvojan seuraa.

Ehdotukset lisäisivät shiiamuslimien valtaa ympäri maata. Papisto voisi vihkiä sellaisia avioliittoja kuin haluaisi. Välittämättä Irakin ratifioimista ihmisoikeuspäätöksistä, joissa lapsiavioliitot kielletään. Laki nollaisi maassa käydyt edistysaskeleet naisten ja lasten oikeuksista.

Irakilaiset ja muut Lähi-idän ihmisoikeusjärjestöt protestoivat ehdotusta. Ehdotus sisälsi suorat maininnat tyttöjen iästä, joten lapsiavioliittojen tuomitseminen oli helppoa. Maan sisäinen ja kansainvälinen valituskierre tyssäsi Fadhilan laatiman esityksen. Samoin irakilaisten parlamentaarikkojen puolella huomattiin miten islamistien ehdotukset tulisivat nakertamaan heidän maallistunutta valtaansa. Lakiehdotuksen ripeän ja julkisen hautaamisen jälkeen irakilaiset keskittyivät moniin muihin ongelmiin.

Mutta fundamentalistit eivät unohda tai lopeta kaipuuta lisävallan haalimiseen. Tänä vuonna pöydälle nostettiin uusi ehdotus avioliittolaista. Ensimmäisessä alustavassa käsittelyssä jopa 40 parlamentaarikkoa äänesti sen jatkokäsittelyn puolesta. Se ei enää sisällä mainintoja tyttöjen iästä, vaan viittaa epäsuorasti edellisinä vuosina käytyihin muutosehdotuksiin. Näin ehdotusta yritettiin livauttaa savuverhon läpi. Eihän lakiehdotuksessa ole sanoja "9-vuotias", joten kriitikoilla oli vaikeampaa huomata mitä parlamentin äänestykseen yritettiin tuoda. Uskonnollisille johtajille vain suodaan oikeus päättää minkälaisia päätöksiä he tekevät avioliitoista. Fadhilan väki oli selkeästi oppinut läksynsä edellisistä vuosista.

Toistaiseksi on epäselvää miten ja milloin lakiehdotus etenee Irakin parlamentissa. Ensi vuoden alkupuolella järjestetään seuraavat parlamenttivaalit. Sen tulos tulee luultavasti ohjaamaan lapsiavioliittojen laillistamisen joko roskalaatikkoon tai hyväksymisleimasimen alle. Joten niitä vaaleja kannattaa seurata.

1 comment:

AnoMatti said...

Missä islam, siellä naisten, lapsien ja vääräuskoisten (määritellään tuo miten tahansa) ihmisoikeusloikkaukset?