10.6.16

Pasi Turunen haluaa sinun masturboivan

On se aika vuodesta kun Patmos-lähetyssäätiön Pasi Turunen kirjoittelee luonnollisuudesta, luonnottomuudesta ja rakennesuunnitelmista. Edellisestä kerrasta on kerinnyt vierähtämään pari vuotta. Turusen tuorein tuotos on reaktio Tuomas Enbusken kolumniin Iltalehdessä. Enbusken teksti on hauskaa luettavaa, mutta Turunen näkee punaista parissakin kohtaa. Enbuske kirjoitti homoseksuaalisuuden luonnottomuudesta ja luonnollisuudesta. Siinä Turunen näkee tilaisuuden pyrkiä kohti relevanttiutta yhteiskunnassamme. Keskityn siihen miten hän taas esittelee rakennesuunnitelmia.

Aivan oikein Turunen huomauttaa naturalistisesta virhepäätelmästä. Puhuessamme luonnollisuudesta voimme helposti sortua siihen.

Ensimmäinen tapa ymmärtää viittaus ”luonnollisuuteen” on ymmärtää se Enbusken tavoin yleisenä viittauksena esiintyvyyteen luonnossa. Lähtökohtana on sana ”luonto”, jolla tarkoitetaan kaikkea aineellisessa biosfäärissä esiintyvää. Luonnollista on siten kaikki se mitä esiintyy luonnossa.
Tätä tarkastelutapaa pidetään usein ongelmallisena moraalifilosofisessa keskustelussa, koska katsotaan, että tosiasioista luonnossa ei voida päätellä moraalilausekkeita. Moraalisten velvoitteiden johtamista luonnossa esiintyvistä ilmiöistä kutsutaan filosofisessa kirjallisuudessa naturalistiseksi virhepäätelmäksi (naturalistic fallacy), tai "is–ought" –virhepäätelmäksi. Selkokielellä tämä tarkoittaa: Siitä miten asiat ovat, ei voida päätellä sitä miten asioiden pitäisi olla.

Tuon kohdan suhteen minä nyökkäilen yläpäätäni. Itse olen nostanut luonnon esiin näissä kiistoissa vain silloin, kun joku puhuu homoseksuaalisuudesta luonnottomana ilmiönä. Meidän pitää olla tarkkoja siitä mitä oikein tarkoitamme, kun vetoamme luonnollisuuteen tai luonnottomuuteen. Jos väitetään, ettei tätä kyseistä samaa sukupuolta olevien parien muodostumista tapahdu muilla eläimillä, niin väittäjä on väärässä. Ja sitten kiista kääntyykin Turusen raiteille, eli toteamme, ettei luonnosta kannata päätellä mikä on moraalisesti oikein tai väärin. Tämän takia näissä kiistoissa puhutaan helposti ristiin rastiin toisten ohi.

Turunen kertoo hyvin siitä miksi luonnosta ei kannata ottaa mallia moraaliin.

On helppo ymmärtää miksi esiintyvyyttä luonnossa–esimerkiksi eläinten käyttäytymistä–ei sellaisenaan voi käyttää moraalisen päättelyn lähtökohtana. Luonnossa esiintyy esimerkiksi kannibalismia, joidenkin eliölajien emot syövät poikasiaan, rukoilijasirkka naaras puolestaan surmaa uroksen parittelun jälkeen jne. Kaikki tämä on "luonnollista", koska sitä esiintyy luonnossa. Mutta tämä ei vastaa kysymykseen siitä miten ihmisten tulisi käyttäytyä ollakseen moraalisia.

Ja

Eläinkunnan käyttäytymisestä ei voida johtaa velvoittavia sääntöjä siihen mikä ihmisten parissa voidaan pitää oikeana tai vääränä. Edes ihmisten käytöksestä ei sellaisenaan voida johtaa sitä, kuinka ihmisten tulisi käyttäytyä ja elää.

Josta pääsemme hiljalleen jonkinlaisen argumentin ääreen. Koska esiintyvyys luonnossa ei toimi moraalin ohjenuorana, ehdottaa Turunen ihmisten elimien toiminnan tarkastelua. Moraaliongelmien ratkaisemiseksi voimme soveltaa rakennesuunnitelmien etsimistä.

Eläinkunnan käyttäytymisestä ei voida johtaa velvoittavia sääntöjä siihen mikä ihmisten parissa voidaan pitää oikeana tai vääränä. Edes ihmisten käytöksestä ei sellaisenaan voida johtaa sitä, kuinka ihmisten tulisi käyttäytyä ja elää.

 Esimerkit havainnollistavat Turusen logiikkaa.

Silmät ovat elin näkemistä varten. Silmillä näkeminen on siis luonnollista. Silmän rakenne on erilainen kuin korvan, jonka vuoksi korvan luonnollinen tarkoitus on eri kuin silmän. Ruuansulatuselimistön tarkoitus on sulattaa / hajottaa ravintoa ihmisen elimistön käyttöön elämän ylläpitämiseksi.

Todellakin. Tällä tavalla tarkasteltuna me voimme melko helposti päätellä mitä varten meillä on näitä rakenteita kehoissamme. Sydän pumppaa verta, jotta pysymme hengissä, joten sydämen luonnollinen tarkoitus on pumpata verta. Turunen osaa jopa valmistautua mahdollisiin vastaesimerkkeihin.

On tilanteita, joissa mainitut elimet, kuten silmä, eivät toteuta sen rakenteesta kumpuavaa luonnollista funktiota. Silmä voi vahingoittua (esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden seurauksena), näkö voi heiketä iän myötä tai joku voi syntyä osittain taikka täysin sokeana. Tästä huolimatta silmän luonnollinen tarkoitus pysyy samana.
Ja

Tämä rajatumpi tarkastelutapa ei perustu pelkästään sen yksinkertaiseen toteamiseen, mitä luonnossa voidaan havaita esiintyvän. Kun luonnollisuutta tarkastellaan mainitusta rakennesuunnittelusta käsin, siitä tehdyt havainnot välttävät myös naturalistisen virhepäätelmän. Rakennesuunnittelusta poikkeamisella voi olla dramaattisia ja vahingollisia seurauksia. Tämä alleviivaa rakennesuunnittelun huomioimisen tärkeyttä myös moraalisia valintoja tehdessämme.


Argumentin rakenne on selkeä. Sovitaan, että rakennesuunnitelmat ovat tärkeitä. Turunen keskittyy kirjoituksessaan ihmisten seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen. Tietenkin esimerkiksi nostetaan lisääntyminen, sillä juuri siinä tarvitaan miehen ja naisen sukuelinten yhteistyötä. Joten siitä päätellään heteroparien olevan rakennesuunnitelmien kannata sellainen moraalisesti hyväksyttävä pari. Samaa sukupuolta olevat parit eivät kykene toteuttamaan lisääntymistä tuolla tavalla, joten ne eivät täten ole moraalisesti hyvä pari.

 Samaa sukupuolta olevat parit eivät voi muodostaa sellaista ruumiillista ja elimellistä yhteyttä keskenään, jonka seurauksena edes periaatteessa olisi mahdollista saada jälkeläisiä. Lapsettomuus samaa sukupuolta olevien parien kohdalla on biologinen sääntö ilman ainuttakaan tunnettua poikkeusta.

Totta! Mutta miksi Turunen unohti kokonaan sen asian mitä parit tekevät keskenään sen lisääntymisen lisäksi? Eli elävät parina käyden ruokakaupassa, hankkien asuntolainaa, lomaillen yhdessä, tapaavat sukulaisia, ja joskus jopa *kauhistus* harrastavat seksiä keskenään tarkoituksella pelkän huvin vuoksi? Turunen käyttää ehkäisy-sanaa kirjoituksessaan, joten hän on tietoinen siitä, että seksiä tapahtuu myös pelkän nautinnon takia. Jätämme siis parisuhteen pääsisällön pois ja jatkamme pelkästään näiden haaravälistä löytyvien elinten tarkastelua.

Eli pelkkä seksi kahden naisen tai kahden miehen välillä. Tarkoituksena ns. naida aivot parvekkeelle asti ja nauttia elämästä. Onnistuuko sellainen biologinen funktio samaa sukupuolta olevilta pareilta? Perehdyin laajaan videomateriaaliin, ja päättelin vastauksen olevan positiivinen. Onneksi Turunen osasi ennakoida tätäkin lähestymistapaa. Melkein.

On siis täysin luonnollista, että samaa sukupuolta olevat parit eivät voi keskenään saada omia biologisia jälkeläisiä. Kuitenkin homoseksuaalinen akti, toisin kuin heteroseksuaalinen, on rakennesuunnittelun valossa vastoin luontoa. Rakennesuunnittelusta johtuen homoseksuaalinen akti kykenee ainoastaan imitoimaan rakennesuunnittelun mukaista heteroseksuaalista luonnollista aktia.

 Ja johtopäätöksessään hän naputtelee näin.

Viittausta luonnon vastaisuuteen ei edellisen valossa myöskään tule pitää loukkauksena tai herjana silloin kun sillä viitataan sukupuolisuuden biologiseen rakennesuunnitteluun. Tällöin kyse on pikemminkin kuvailusta, josta voidaan tosin tehdä asianmukaisesti myös moraalisia johtopäätöksiä. Rakennesuunnittelun pohjalta voidaan näet sanoa, että ihmisen ei tulisi harjoittaa homoseksiä, koska se on luonnon vastaista ja potentiaalisesti terveydelle vahingollista. Samaa sukupuolta olevien akteissa ei ehkäisyä käytetä raskauden ehkäisyyn.
 Sekä

Sukupuolisuuteen liittyvän rakennesuunnittelun pohjalta on perusteltua sanoa, että homoseksuaalinen parinmuodostus ja akti ovat vastoin luontoa, luonnon vastaista. Niissä tapauksissa, jolloin itse keskusteluissa käytän viittausta luonnollisuuteen / luonnon vastaisuuteen, en tee sitä laajassa merkityksessä viittauksena esiintyvyyteen luonnossa, vaan kapeammassa merkityksessä, viittauksena rakennesuunnitteluun.

Turunen ei näytä huomaavan - tai epärehellisesti tarkoituksella jättää huomaamatta - että niillä jalkovälin välineillä voi tehdä paljon muutakin kuin lisääntyä. Hän keskittyy pelkästään lisääntymisen rakennesuunnitelmaan, mutta samoilla elimillä on muita rakennesuunnitelmia. Enkä tarkoita pelkästään sitä miten penis toimii pyyhetelineenä. Näitä rakennesuunnitelmia pystytään aktivoidaan vaikka toistensa kanssa toimivat elimet olisivat samanlaiset. Hämmästyttävää mutta täysin totta!

Kaksi helppoa esimerkkiä ovat samaa sukupuolta olevien parien suuseksi sekä tietenkin naisten välinen saksittaminen. Jälkimmäinen ei tarkoita makuuhuoneessa sakset kädessä juoksemista, vaan sitä kun naiset... noh, googlatkaa. Molemmat ovat tarkoituksenmukaisia ja turvallisia tapoja päästä toiminnalla haluttuun tulokseen. Elimet täydentävät toisiaan aivan kuten Turunen edellyttää. Klitorikset stimuloivat toisiaan orgasmiin asti ja luonnolliset nesteet toimivat tarkoituksenmukaisena liukasteena. Kuin insinöörin suunnittelemaa. Näiden etuna on se, ettei niissä tarvitse käyttää ehkäisyä. Eivätkä naiset joudu synnyttämisestä aiheutuvien (jopa hengenvaarallisten) riskien kohteeksi. Turvallista ja nautinnollista.

Rakennesuunnitelman periaatteella voimme päätellä, että vaikkapa kahden naisen välinen seksiakti on täysin luonnollista ja moraalisesti erittäin oolrait. Myös Turusen suosittelemien rakennesuunnitelmien kannalta.

Mitä tapahtuu, kun käytämme rakennesuunnitelmia siellä minne Turunen ei tekstissään kehtaa mennä? Eli housut pois ja haaraväli esiin! Kas kummaa. Näyttäisi siltä, että sieltä löytyvä elin on aivan kuin tarkoituksella edessä ja käsiemme ulottuvilla. Meillä miehillä homma toimii aivan kuin käsi olisi muotoiltu funktiota varten viritetyn elimen stimuloimiseen. Naisilla sama toiminto saadaan aikaan myös sormin. Onko se muka sattumaa, että penis sujahtaa kouraan niin sujuvasti tai sopiva määrä sormia liukuu tiedätte kyllä missä? Ei! Se on rakennesuunnitelmaa! Ajatelkaa miten vaikeaa olisi stimuloida käsin sitä elintä, jos se sijaitsisi lapaluiden välissä.

Tällainen itsensä koskettelu näyttäisi olevan rakennesuunnitelman kannalta helposti määriteltävissä. Tässä esimerkissä genitaalin toiminto on tuottaa nautintoa. Kädellä suoritettu sopiva koskettelu lisää nautintoa. Tarpeeksi suoritettuna toimintona tapahtuu orgasmi. Kaikki pelaa ainakin biologian suhteen ihan turvallisesti. Kädet on tarkoitettu genitaalien hyväilyä varten. Elimet täydentävät toisiaan. Toiminnon tarkoitus on selkeä. Miten tahansa pyörittelen Turusen argumenttia rakennesuunnitelmista, niin päädyn itsetyydytyksen luonnollisuuteen ja moraaliseen hyvyyteen. Aivan kuten tapahtuu mies- ja naisparien petipuuhissa.

Tai ehkä Turusen rakennesuunnitelma ei ihan toimi kuten hän haluaisi sen toimivan.

13 comments:

Anonymous said...

Eli lentokoneella lentäminen on moraalitonta, koska me emme pysty lentämään ilman apuvälineitä?

Vesa Linja-aho said...

Ja miksi tämä rakennesuunnittelija sijoitti eturauhasen niin että sitä voi stimuloida panemalla perseeseen? Ja sitten vielä rontti kielsi homoseksin.

Aapo said...

Myös ehkäisy on rakennesuunnittelun vastaista, ja siten moraalitonta. Ehkäisyssähän nimenomaan pyritään estämään toiminto, johon rakennesuunnittelu tähtää, eli lisääntymiseen.

Petja Jäppinen said...

Huomatkaa sitten ympärileikkaus.
Kaikkivoipa jumala ei kuitenkaan osaa tehdä kullia.

Samira said...

Aika outoa kun huomioi miten mulkku tyyppi on kyseessä. :D

Samira said...

Aika outoa kun huomioi miten mulkku tyyppi on kyseessä. :D

Anonymous said...

Rakennesuunnittelu toisten seksielämän ja parinvalinnan ohjaamiseen ja kyttäämiseen on melko huonoa rakennesuunnittelua. Rakenteet ovat kovin nyrjähtäneet jos luulee toisten seksielämän jotenkin kuuluvan itselle.

Toisekseen, rakennesuunnitelman mukaan esim. raskaana olevan naisen seksi on täysin turhaa touhua.
Sen sijaan miehen taas kannattaa vaihtaa nainen aina kun tämä tulee raskaaksi koska rakennesuunnitellun peniksen kapasiteetti menee muutoin hukkaan.

Rakennesuunnittelun moraaliin en ota kantaa.

- sauhuttelija

Anonymous said...

Jos Pasin heppi mahtuu JiiPeen suuhun, niin eiks se ole ihan jumalaista rakennesuunnittelua?

raapustus said...

Jospa vilkaiset vaikka oheisesta artikkelin puolivälin paikkeilta, miten Turusen siteeraama Budziszewski lähestyy esittämääsi ajatusta, että mielihyvä on sukuelinten rakenteellinen tarkoitus. Et kai rehellisenä hetkenäsi kuvitellut sen olevan niin originaali neronleimaus, ettei kukaan luonnollisen teologian historiassa olisi siihen törmännyt.

Linja-ahon letkautus eturauhasesta todistaa oikeastaan juuri päinvastaista kuin oli tarkoitus. Eturauhasen rakenteellinen tarkoitus on ilmeisesti jokin muu kuin seksuaalinen mielihyvä. Stimuloinnin aiheuttama mielihyvä on pelkkä sivutuote. Argumentti homoseksin tarkoituksenmukaisuudesta siksi, että eturauhanen on olemassa anaalipenetraation aiheuttamia orgasmeja varten, on yhtä mielekäs kuin väite, että aivot ovat olemassa siksi, että aivokirurgit voisivat tökkiä instrumenteillaan potilaan aivojen mielihyväkeskusta.

Ympärileikkauksen tarkoitus seemiläisissä uskonnoissa ei ole parannella Jumalan luomaa kullia, joten se ei pyri olemaan protesti huonolle rakennesuunnittelulle.

Rakennesuunnittelun ensisijainen käyttötarkoitus ei myöskään liene toisten parinvalinnan kyttääminen, vaan lähinnä perustelun tarjoaminen omalle näkemykselle. Nykypäivänä "suvaitsevaisina" tunnetut mielipidefasistit kun eivät meinaa sallia sitä, että en suostu pitämään homoseksiä samanveroisena toimintana kuin yksiavioinen, lisääntymiseen tähtäävä heteroseksi on. Meinaavat nylkeä elävältä ja lähettää sitten uudelleenkoulutukseen. Rakennesuunnittelu on yksi looginen peruste sille, miksi ihmiskunta on lähes koko kirjoitetun historian ajan ollut kanssani samaa mieltä ja miksi en siis ole uudelleenkoulutusta tarvitseva mielipuoli.

Pointtihan ei ole siinä, että kristityt olisivat sairaalloisen kiinnostuneita seksuaalivähemmistöjen petielämästä. Oikeasti se ei voisi kiinnostaa heitä vähempää, ja mitä pikemmin siltä saisi jäädä rauhaan, sitä parempi. Mutta seksuaalivähemmistöt eivät saa lepoa, ennen kuin kaikki ovat kiinnostuneita heidän petielämästään – siis siinä mielessä, että lain tasolla julistavat sen olevan yhtä hienoa ja hyvää kuin Aito Avioliitto (TM) -seksi on. Tästä oudosta väärinkäsityksestä olen aiemmin kirjoittanutkin.

raapustus said...

Se Juhalle viittaamani "oheinen artikkeli" hukkasi linkkinsä. :)

Paholaisen Asianajaja said...

Kiitos palautteesta, raapustus!

Mitä mieltä olet siitä, että sukuelimille on havaittavissa useampia käyttötarkoituksia ja täten useampia rakennesuunnitelmia? Eikö hyväksyttävän luonnollisuuden skaala ole tällöin huomattavasti laajempi mitä Turunen ja kumppanit antavat ymmmärtää?

Unknown said...

Älä sano Jumalaa rontiksi. Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle vapaan tahdon.

Unknown said...

Jumala on kaikkivoipa, sinä et ole. Käänny Jumalan puoleen ja lopeta tuollainen jauhaminen. Mieti vähän. Ympärileikkaus kuului Juutalaisten tapoihin mikä liittyi Vanhan Testamentin aikoihin.