5.10.16

Tapsan tahdit ja Sensuurijenkka, toinen varvi

Professori Tapio Puolimatkan ongelmat Uusi Suomi -sivuston kanss jatkuvat. Kuten tämän vuoden alkupuoliskolta muistamme, niin hänen kirjoituksensa herättivät US-sivuston Puheenvuoropalstalla tunteita ja jopa sivuston sääntöjen rikkomista. Se toi pintaan runsaasti syytöksiä sensuurista ja Aitoa avioliittoa kannattavien sananvapauden tuhoamisesta.

Ja sama sirkus palasi kaupunkiin, kun Tapsan tuorein tuotos johtaakin sivulla jonne on pääsy kielletty. Onneksi Sukupuolineutraalin ideologian nousu ja hajoaminen on luettavissa Seurakuntalainen sivustolla. Puolimatkan sananvapautta ei ole rajoitettu. Hänellä on vieläkin kotisivunsa jossa julkaista kaikki näppäimistön naputtelunsa. Itse en suostu menemään US-sivustolle aktiiviseksi kirjoittajaksi juuri sen takia, että siellä voidaan tuolla tavalla päättää jonkin tekstin olevan sopimaton heidän sivulleen.

Sama valitus sensuurista palasi myös Tapsa-fanien joukkoon. Toistaiseksi emme tiedä minkälaista keskustelua US-sivuston ylläpitäjät ovat käyneet Puolimatkan kanssa. Eli emme tiedä miksi kirjoituksen lukeminen on estetty heidän sivullaan.

Entä se kirjoitus jota US ei suostu näyttämään sivullaan? Mielestäni se ei sisällä mitään uutta verrattuna Puolimatkan aikaisempiin kirjoituksiin siellä Puheenvuoro-sivullaan.

Jaksan kommentoida vain paria kohtaa. Puolimatka yrittää vääntää koko akateemista tutkimusta myös poliittisesti johdettuun ajojahtiin Aito avioliittolaisia vastaan.

Tällöin voidaan tulkita syrjiväksi myös jokainen sellainen tieteellinen tutkimustulos, joka osoittaa, että naisen ja miehen välinen avioliitto on parempi lasten hyvinvoinnin tai kehitysmahdollisuuksien osalta. On syrjivää väittää, että lapsen kannalta on parempi kasvaa biologisen isänsä ja äitinsä muodostamassa eheässä perheessä kuin jossakin vaihtoehtoisessa perhemuodossa. Tällaista väitettä ei saa esittää, vaikka tutkimustulokset antaisivat perusteita sen esittämiseen, koska tällaisten väitteiden katsotaan olevan syrjiviä, ehkä jopa homofobisia ja rasistisia.
Ensisijaisena päätöksenä pitäisi tietenkin olla - jos tarkastelemme parinmuodostusta pelkästään lasten hankkimisen kannalta - lapsen etu. Siinä kohtaa joudumme pähkäilemään mitkä kriteerit riittävät lapsiperheen saamiseen. Eli millä perusteilla yhteiskunta vie lapset pois perheistä. Ennakoidulla kiellolla tilanteissa, joissa lasta ei vielä ole, joudumme arvioimaan keskiarvoja ja todennäköisyyksiä. Jos siis rajaamme tarkastelun pelkästään lasten hankkimiseen parisuhteen edellytyksenä.

Kaikki tutkimustulokset, jotka paljastaisivat perhemuotojen välisiä laadullisia eroja biologisen ydinperheen hyväksi, on peitettävä pois näkyvistä ja julkisesta keskustelusta. Ideologinen asennoituminen näkyy tässä tapauksessa pyrkimyksenä häivyttää tietyt tosiasiat näkyvistä ja estää niiden ottaminen osaksi keskustelua ja vertailua.

Niitä tutkimuksia ei ole peitelty minnekään. Ne tulevat vastaani yhä uudelleen kun surffailen tämän aiheen tiimoilta. Puolimatkan ja kumppaneiden harmiksi niitä tutkimuksia ja tutkimuksen tasoa kritisoidaan ympäri internettiä ja siellä akateemisissa piireissä. Tutkimuksen kritisoiminen ei saisi olla ideologista, mutta on melko epätoivoista yrittää vihailla, että Regneruksen ja muiden tuottama materiaali on vasaran alla pelkästään jonkin homolobbauksen takia.

Puolimatkan tekstissä ei muotoilla asiaa niin, että hän väittäisi suoraan mitään tuollaista. Hän vain antaa ymmärtää, että hänelle suosiollista materiaalia ei muka suostuta käsittelemään poliittisen ajatusmaailman takia. Eikä muka itse tutkimusten sisältöä olisi uskallettu kritisoida.

Meillä on jo nyt monia esimerkkejä siitä, miten tutkija voi joutua massiivisen painostuksen kohteeksi, jos hänen tutkimustuloksensa näyttävät kyseenalaistavan sukupuolineutraalin ideologian mukaisia toimintasuosituksia.

Nimet olisivat olleet mitä mainioin lisäys tuohon kohtaan. Puolimatka ei kuitenkaan paljasta niitä. Ehkä hän unohti ne. Ehkä hän ei halua ihmisten selvittävän googlauksella onko heitä oikeasti painostettu.

Lopussa Tapsa maalailee Aito avioliittolaisille ruusuista tulevaisuuden kuvaa. Taistelu sukupuolineutraalia avioliittolakia vastaan ei ole turhaa, sillä:

Koska tosiasioita ei voida lopulta peittää näkyvistä lasten kärsimyksen tullessa yhä ilmeisemmäksi yhä useammalle ihmiselle, ideologian valta-asema alkaa vähitellen hiipua. Uuden perhekokeilun kielteiset vaikutukset tulevat näkyviksi, kun yhä useammat lapset kasvavat irrallaan biologisista vanhemmistaan ja kärsivät identiteettinsä kehitystä rajoittavista perhe-elämän reunaehdoista.
Joko yhteiskunta rappeutuu ydinperheen sille tarjoaman perustan murentuessa tai yhteiskunnassa tehdään johtopäätökset yhteiskuntakokeilun kielteisistä seurauksista ja päätyy takaisin suosimaan perhemallia, jossa lapset saavat kasvaa biologisen isänsä ja äitinsä elinikäisen ja eheän perheen sisällä.

Taas tuo uhkakuva tulevaisuudesta, jossa mies ja nainen eivät saa enää kasvattaa lapsia keskenään.

1 comment:

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen said...

Tämä on hyvä. Tapio Puolimatka on koko arvovaltansa sitonut tuohon ennustukseen. Jos ei tuhoa näykään niin hän on idiootti ja väärässä. Se siitä sitten. Minä muistan ja palaan asiaan kahdenkymmenen vuoden päästä. Hieron häntä naamaan.

Ei sananvaltaa ilman sananvastuuta.