11.12.16

Skepsis ry täynnä Pseudoskeptikkoja!

Skepsis ry palkitsi tänä vuonna Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kansanopiston koulutustarjonnan Huuhaa-palkinnolla. Koulutuksessa tarjoillaan pätevinä hoitomuotoina esim. "rentoutus-, ravinto-, kukka-, vyöhyke-, fyto-, aroma-, shiatsu- ja aurikuloterapiaa sekä homeopatiaa kotihoidossa." Kansanopiston kursseilla perehdytään myös reikin parantavaan energiaan.

Palkinto herätti ainakin yhden vastalauseen blogosfäärissä, kun LiinanBlogi reagoi ja puolusti uskomushoitoja Pseudoskeptikkojen näennäistiede kirjoituksellaan. Onneksi on viikonloppu, minulla ei ole ystäviä ja muutenkin tylsä meno, joten käyn läpi tuon tekstin perinteisellä tyylilläni. Joten juomat ja popcornit valmiiksi!

 Yhdistys on vastikään osoittanut kritiikkinsä Keski-Pohjanmaan kansanopistolle näennäistieteellisten terveyskurssien sisällyttämisestä koulutusvalikoimaansa. Skepsis halventaa opistoa julkistamalla sen huuhapalkinnon saajaksi.

Mielestäni opisto halventaa oppimisen sisältöä sisällyttämällä siihen pseudotiedettä, eli uskomushoitoja.

Opistossa tarjotaan kursseja muun muassa suomalaisista perinnehoidoista, kuten kalevalaisesta jäsenkorjauksesta, kiinalaisesta lääketieteestä ja homeopatiasta. Kaikkien näiden hyödyistä terveyden edistämisessä ja sairauksista toipumisessa on olemassa tieteellisesti osoitettua näyttöä.

Näin monet ihmiset väittävät. Se pitävätkö väitteet paikkaansa onkin aina riidan paikka.

Skepsiksen palkintoteksti ei sisältänyt jokaisen uskomoshoidon erillistä debunkkausta, joten LiinanBlogi ihmettelee miksi palkinto myönnettiin.

Se kertoo ennen muuta yhdistyksen pseudoskeptisyydestä. Näennäisskeptisyys on sitä, että esitetään mukatiedekritiikkiä. Todellisuudessa kritiikki ei kuitenkaan millään tavalla liity tieteeseen eikä sitä perustella julkisesti ja avoimesti saatavilla olevilla tieteellisillä tutkimuksilla, vaan ns. tiedeauktoriteettien näkemyksillä, joita niitäkään ei esitetä julkisesti arvioitaviksi. Ne esitetään itsestäänselvyyksinä. Pseudoskeptisyys viittaakin joko tietämättömyyteen tai älylliseen epärehellisyyteen. Kumpikin on tieteen näkökulmasta vaarallista.

Aivan kuin viime vuosikymmeninä ei olisi käyty vilkasta sanasotaa ja meta-analyysien vertailuja useiden uskomushoitojen hoitotehosta. Aivan kuin uskomushoitoja ei olisi tutkittu tieteellisesti ja todettu lumvaikutuksen tasolla toimiviksi. Aivan kuin nämä uskomushoidot olisivat nyt ensimmäistä kertaa kritiikin kohteena. Eihän se ole asioiden laita, kuten tulemme kohta huomaamaan.

Jotta Keski-Pohjanmaan kansaopiston kansansivistystyötä voisi nimittää pseudotieteelliseksi, pitäisi tutkimusnäyttöön perustuen osoittaa, mikä nimenomainen seikka Skepsiksen huuhaaksi määritellyissä kursseissa on pseudotiedettä. Tätä Skepsis ei osoita eikä se sitä mitenkään pystykään osoittamaan, koska monista virallisen terveydenhuoltojärjestelmämme ulkopuolisista hoitomuodoista (kuten kiinalaisesta lääketieteestä, homeopatiasta ja jäsenkorjauksesta) on olemassa tutkimusnäyttöä, kahdesta ensiksi mainitusta jopa runsaasti.

Noh, keskitytään vaikkapa homeopatiaan ja katsotaan miten hyvin se kestää ehdotetun tutkimusnäytön tuen. *pahaenteistä hykertelyä*

Homeopatia ja Sveitsi, huuhaa ja USA
Skepsiksen logiikalla yhdistyksen pitäisi myöntää huuhaapalkinto myös Sveitsin, Saksan ja Iso-Britannian hallituksille, joiden päätöksin homeopaattiset hoidot korvataan sairausvakuutuksesta. Why alternative therapies are covered by health insurance.  Loogisuuden nimessa Skepsis joutuisi lähettämään huuhaapalkintonsa  yli puolelle Yhdysvaltain ja Norjan sairaaloista, sillä niissä käytetään täydentäviä hoitomuotoja, joiden tausta-ajatus ei nojaa moderniin biolääketieteeseen, mutta joiden on osoitettu  auttavan potilaita heidän toipumisessaan. Tutkimuksia löytyy esimerkiksi BioMed Centralista

Se mitkä hoitomuodot laitetaan sairasvakuutuksen piiriin pitäisi teoriassa olla tieteelliseen näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Mutta esim. Sveitsin kohdalla päätöstä ei tehty sillä tavalla. Asiasta tehtiin kansanäänestys. Sveitsin hallitus tilasi arviointiraportin, jossa myös selvitettiin minkälaista näyttöä oli kertynyt homeopatian toimivuudelle. Asiantuntijat kävivät lävitse meta-analyyseja homeopatiasta. Asiantuntijoiden arviot eivät kelvanneet homeopaateille, sillä niiden mukaan tutkimus kertoi homeopatian jääneen lumevaikutuksen tasolle. Näiden tulosten sijaan homeopaatit painottivat homeopatian kustannustehokkuutta ja turvallisuutta. Hoitotehosta kertovat tulokset jätettiin piiloon näiden tekstien alle.

LiinanBlogin esittämän Swiss.info linkin takana kerrotaankin:

In a Swiss report released in 2012, homeopathy was confirmed as “a valuable addition to the conventional medical landscape”. But this conclusion has been challenged by medical scholars in other countries and the findings have been considered groundless, since they do not include the same randomised controlled clinical trials of evaluation and validation as conventional therapies.

Samoin samalla sivulla siteerataan Sveitsin terveysviranomaisten arviota:

“no evidence has so far been found to prove that complementary and alternative therapies are qualified in terms of effectiveness, appropriateness, and costs.”
Mutta nämä arviot jäivät jostain mysteerisestä syystä pois homeopaattien teksteissä.

Lukiko LiinanBlogi oman linkkinsä tekstiä? Tutkimusnäyttöön perehtyneet asiantuntijat tyrmäsivät homepatian, mutta se livahti kansanäänestyksellä osaksi sairasvakuutuksen piiriin. Kyllä kansa tietää. Eli uskomushoidot voivat joillakin alueilla päästä ei-tieteellisin perustein lähelle toimivia hoitomuotoja, tieteellisestä tutkimusnäytöstä huolimatta.

Eikä se että jotain uskomushoitoa käytetään sairaalassa vielä kerro toimiiko kyseinen hoito. Se selvittäminen vaatii sitä tieteellistä tutkimusta.

Huuhaapokaali menisi myös Yhdysvaltain kansallisen terveysinstituutin tutkimusyksikölle  National Center for Complementary and Integrative Health. Keskus tutkii ei-biolääketieteellisten hoito- ja terveyden edistämisen muotojen toimivuutta.

Minua niin naurattaa kun homeopatian puolustajat turvautuvat National Center for Complementary and Integrative Medicine laitoksen tuotoksiin. Itse laitos on mielestäni aivan paikallaan ja tekee hyvää työtä. Veronmaksajien rahoilla. Se perustettiin alunperin perehtymään näiden ns. täydentävien ja integratiivisten hoitojen tutkimukseen. Yleinen kritiikki laitoksen toimintaan on se, että se tuhlaa rahaa ja resursseja jo toimimattomien hoitomuotojen testaamiseen. Entiseltä nimeltään laitos oli National Center for Complementary and Alternative Medicin, eli NCCAM.

Mitä tuo laitos sitten sanoo sivuillaan homeopatiasta? Mitä sanoo laitos, joka on  olemassa pelkästään näiden uskomushoitojen tutkimista varten? Se ei ole LiinanBlogin kannalta mairittelevaa.
There is little evidence to support homeopathy as an effective treatment for any specific condition.


Although people sometimes assume that all homeopathic remedies are highly diluted and therefore unlikely to cause harm, some products labeled as homeopathic can contain substantial amounts of active ingredients and therefore could cause side effects and drug interactions.
Homeopathic remedies are regulated by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). However, FDA does not evaluate the remedies for safety or effectiveness.
Laitos onkin jättänyt homeopatian tutkimisen pois ohjelmistostaan.

Löytyisikö sitä LiinanBlogin julistamaa tieteellistä tukea sitten jostain muualta?

Se, että näiden hoitosuuntausten tausta-ajattelu ei perustu biolääketieteen fysikaalis-kemialliseen ihmiskuvaan, ei tee niistä tietenkään väheksyttäviä tai pseudotieteellisiä.

 Tavallaan totta (Skeptikot haukovat henkeään), sillä meidän ei tarvitse tietää millä mekanismeilla jokin hoitomuoto toimii testataksemme toimiiko se hoitomuoto. Olkoon taustalla sitten molekyylejä tai yksisarvisia enkeleitä. Kiistat eivät vaan millään tahdo päättyä, jos toinen osapuoli ei näytä hyväksyvän tutkimusten tuloksia.

 Väärinkäsityksen välttämiseksi ilmoitan, että en aja erityisesti homeapatian tai kiinalaisen tai minkään mukaan yksittäisen hoitonäkemyksen asiaa, vaan ajan järkevyyden, tieteellisyyden, monimuotoisuuden ja avoimuuden periaatteiden toteutumista niin terveystieteissä, käytännön terveydenhuollossa kuin kansansivistystyössäkin.  Katson, että tästä hyötyvät kansalaiset. He ansaitsevat parasta mahdollista hoitoa  – niin biolääketieteellistä kuin muidenkin tieteenalojen tutkimusnäyttöön perustuvaa hoitoa. Ristiriitaa lääketieteellisen ja muun tieteellisen tutkimuksen välillä ei tarvita. Tarvitaan yhteistyötä.

Olen valmis allekirjoittamaan kaiken tuon, sillä erolla että suosin toimivaksi todettuja hoitomuotoja - sitä parasta mahdollista hoitoa - lumevaikutuksen tasolla jäävien hoitomuotojen ylitse.


 Tieteestä ja pseudotieteestä puhuttaessa on hyvä pitää mielessä, että nykyinen julkisesti rahoitettava terveydenhuoltojärjestelmämme nojaa vain osittain tieteellisten tutkimusten antamiin tuloksiin. Se ottaa soveltuvin osin käyttöönsä tutkimusten tuloksia, mutta suurelta osin hoitoa koskevat päätökset ja ratkaisut nojaavat muihin seikkoihin kuin tieteeseen. Taustalla ovat raha, valta, politiikka, ammattiyhdistystoiminta, maailmakuvat, ajatustottumukset jne.

Tämä kritiikki on asiallista. Lääketeollisuus pyrkii aivan liian usein edistämään voittojaan pätevän tutkimuksen kustannuksella. Kuten olen kirjoitellut Paha lääketeollisuus osioissani. Mutta vaikka lääketeollisuus olisi läpeensä korruptoitunutta, niin se ei itsessään vielä tarkoita vaikkapa homeopatian oikeasti toimivan.

BTW, pelkästään Yhdysvalloissa homeopaattien asiakkaat käyttävät vuodessa noin 2,9 miljardia dollaria. Yhteensä täydentävät/vaihtoehtoiset hoitomuodot saivat liikkeelle n. 33,9 miljardia dollaria (ainakin vuoden 2007 tietojen mukaan).

Tässä vaiheessa on jo aikas selkeää, että homeopatian ja muiden vastaavien uskomushoitojen tueksi ei löydy pätevää tieteellistä tutkimusta. Siksi yleensä aletaan vetoamaan, ettei sitä löydy kunnolla edes lääketieteen hyväksymien hoitomutojen tueksi. Tietenkin LiinanBlogi vetää esiin tutun kortin, jolla yritetään viedä lääketieteen hoitomuotojen uskottavuutta.

Terveydenhuollossa nykyisin käytössä olevista hoitomuodoista on BMJ:n tekemän selvityksen mukaan reilusti alle puolella tukenaan kliinisin kokein osoitettu tutkimusnäyttö. What conclusions has Clinical Evidence drawn about what works, what doesn’t based on randomised controlled trial evidence?

Jepulis, se tuttu Clinical Evidence -julkaisun artikkeli, jota ymmärretään niin usein täysin väärin uskomushoitoapologien parissa. Aikaisemmin mm. Suomen Terveysjärjestön Merja Lindström yritti käyttää samaa korttia Korporaatio-ohjelmassa. Se kortti on potaskaa, joten suosittelen sinua lukaisemaan tuon tekstini, laittamaan sen selainmuistiin ja linkkamaan kun seuraavan kerran näet jonkun heiluttavan samaa korttia.

Pseudoskeptinen ajattelu sisältää runsaasti piirteitä kriittisen ajattelun puutteesta. Se pyrkii suojelemaan kansaa joltakin muka pseudotieteelliseltä pahalta, jota se ei kuitenkaan millään tavalla yksilöi eikä perustele.

Tai yksilöi ja perustelee, mutta vuodesta toiseen uskomushoitojen kannattajat eivät näytä reagoivan kritiikkiin millään tavalla.

Kysynkin, mikä kiinalaisessa lääketieteessä, homeopatiassa ja kalevalaisessa jäsenkorjauksessa on pseudoskeptikkojen mielestä haitallista tai kielteistä niiden käyttäjille?

Suurin ongelma on toimivien hoitojen jättäminen väliin, kun niiden sijaan turvaudutaan toimimattomiin keinoihin.

Millaisin argumentein he perustelevat vaatimustaan,  että julkisilla varoilla ei saisi opettaa kansanopistossa kiinalaista lääketiedettä? Kenelle ehkäisevään terveydenhoitoon voimakkaasti suuntautunut kiinalainen lääketiede on epäedullista? Samat kysymykset esitän homeopatiasta ja jäsenkorjauksesta.

En itse henkilökohtaisesti näe kannattavana sitä, että käytämme varoja ja resursseja huonojen uskomushoitojen opettamiseen. Maailma löytyy kuitenkin runsaasti ihmisiä joiden mielestä se on hyvä asia.

Pseudoskeptikoiden yhdistys kritisoi vapaata kansansivistystyötä tekevää Keski-Pohjanmaan kansanopistoa näennäistieteellisten terveyskurssien sisällyttämisestä koulutusvalikoimaan. Tätä kummallista väitettä he perustelevat oletuksella, että olisi muka olemassa yksi ja ainoa lääketiede ja sekin vain tietynlainen. Tätä tietynlaisuutta skeptikot eivät kuitenkaan tuo teksteissään julki, mutta se näkyy selkeästi heidän perusteluissaan. Se näyttää olevan materialistiseen reduktionismiin, kemiaan ja fysiikkaan nojaava biologinen teoria ihmisestä  ja RCT-näyttö. Tässä tiedemallissa ei ole sijaa tietoisuudelle, mielelle ja tunteille.

Tuollaisella monimuotoisuuteen vetoamisella pyritään sujauttamaan reikihoitoja ja homeopatiaa sinne toimiviksi todettujen hoitomuotojen sekaan. Tietoisuus, mieli ja tunteet ovat ihan oikeita ilmiöitä todellisuudessa. Kaikkia niistä tutkitaan tiedemaailmassa. Ne eivät ole mikään saavuttamaton mysteeri tutkijoille. Ne eivät itsessään kuitenkaan tarkoita, että käsien heiluttelu potilaan päällä ja energiavirroista puhuminen auttavat siihen vaivaan mitä reikihoitaja väittää.

Lisäisin tähän, että muuttuakseen uskonnonomaisesti vain yhteen terveystielliseen näkemykseen nojautuvasta  pseudoskeptisyydestä todellisen skeptisyyden edustajiksi, Skepsis ry:n jäsenten kannattaisi lisätä kriittistä ajatteluaan.

Noh, minusta on aina ja kaikkialla paikallaan lisätä kriittistä ajattelua, joten en voi tässä kohtaa pudistella päätäni. Vai vihjaileeko hän, että todellinen skeptisyys tarkoittaisi lempeämpää, löysää otettaa homeopatian hyväksymisessä?

Perehtyminen esimerkiksi tuoreimpaan kansainväliseen tutkimukseen masennus- ja psykoosilääkkeiden käytöstä ja vaikutuksista (aihepiiri koskee puolta miljoonaa suomalaista) sekä  kansainväliseen plasebotutkimukseen auttaisi Skepsistä tieteeseen ja järkeen perustuvan maailmakuvan kehittämisessä.  Tieteellinen skeptisyys on todella tärkeä asia.

Tieteellinen skeptisyys on tärkeä asia. Sen avulla pääsisimme kansanterveyden rahoituksessa parempaan suuntaan. Jos siis terveydenhuollosta päättävät ihmiset uskaltaisivat jättää huonoja hoitotuloksia tuottavat keinot pois rahoituksesta. Esim. masennuksen hoidossa meidän kannattaisi tarjota terapiapalveluja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mitä myöhemmäksi psykoterapia jätetään sitä kalliimmaksi ja hankalammaksi huonompaan tilaan päätyneiden ihmisten hoito tulee. Mutta nykyisessä systeemissä käytännössä apua saa vasta sitten, kun ihminen on päätynyt mahdollisimman huonoon kuntoon. Eli kun sairaus on päässyt yltymään vaikeaksi masennukseksi.

Tuokin on vain yksi alue, jossa voisimme tieteellisesti päätellä tehokkaampien ja toimivampien toimitapojen käytöstä. Kunhan kustannustehokkuutta lasketaan myös potilaiden parantuneen elämän tuomista säästöistä, kun ihmisten työkyvyttömyys ja muut tekijät eivät enää rasita yhteiskuntaa.

Liityn heti Skepsiksen jäseneksi, kunhan tieteellisen skeptisyyden kriteerit täyttyvät yhdistyksen toiminnassa: epädogmaattisuus,  tieteen ehdottoman avoimuuden ja julkisuuden puolustaminen, tiedevilppien  ja tieteen väärinkäytösten paljastaminen, auktoriteettiuskosta luopuminen eli kriittinen suhtautuminen tiedeauktoriteettien julistamiin tieteellisiin ”totuuksiin”.

Hienoa! Juuri tuon takia minä liityin Skepsikseen. Suosittelen LiinanBlogia ihan oikeasti lukemaan mitä kaikkea Skepsis on tehnyt viime vuosina. Vaikkapa selaamalla millaisista aiheista Skepsis on järjestänyt luentoja. LiinanBlogi voi liittyä jäseneksi täällä. Tämähän päättyi yllättävän positiiviseen mielentilaan.

7 comments:

AnoMatti said...

Ei ole mitenkään uutta että epätieteilijät käyvät vastaiskuun, he ovat jo pitkään vastanneet kritiikkiin ilman vastaamista itse kritiikkiin vaaan sen esittäjiin. Muistan että olisiko noin 12 vuotta sitten HS:n yleisöosastolla kritisoitiin jonkin Helsingin kansanopiston tarot- ja astrologiakursseja koska kyseinen pulju sai myös kunnan/valtion tukia. Muistaakseni kyseisen opiston rehtori kirjoitti vastikkeen jossa vakuutti että tukirahat pidetään täysin erillään huuhaakurssien budjetoinnista, siis että ammattikouluttajana ongelma on ratkaistu kun voidaan väittää että yhteiskunnan rahaa ei kulu huuhaaseen. Itse voisin väittää että oikea ratkaisu olisi että huuhaata ei opeteta, mutta kyseiset kurssit ovat nähtävästi olleet kyseiselle opistolle taloudellisesti kannattavia.

Anonymous said...

Hienosti dissekoit Liinanblogin kirjoituksen. Myös Tervettä skeptisyyttä -blogissa on käyty vuoropuhelua "Liinan" kanssa viime päivinä. Odotan innolla Liinan vastauksia sekä tähän Pahiksen analyysiin että Paulin kommentteihin. Odotan, että dialogi jatkuu, koska sitähän Liina juuri peräänkuulutti. Bring it on!

Anonymous said...

"...homeopaattisen ensiavun kursseja."
Miten?
Tämä jäi ylen jutusta mieleen...

"Tuokaa suurempia neuloja!"?

Rami

Pauliina Aarva said...

Olisi varmaan hyvä, jos ihmiset lukisivat myös alkuperäisen kirjoitukseni, eikä vain tuota vahvasti mielipiteellistä kommentoitua versiotasi. Olen myös tehnyt toisen kirjoituksen, jossa kerron CAM-tutkimuksista. Kannattaa myös lukea vastaukseni lukuisiin kommentteihin. Kuten tiedät, terveystutkijana pyrin perustamaan väitteeni faktoille ja tutkimustiedolle. Tässä linkki tuoreeseen kirjoitukseeni. https://liinanblogi.com/2016/12/14/taydentavien-hoitomuotojen-cam-hyodyista-on-tutkimusnayttoa/
Liina on lyhenne nimestäni Pauliina

MrrKAT |=|;|,|,|==- said...

Dr. tasoinen Liinanblogi kommentoijia myöden näyttikin yllättävän asialliselta.

MUTTA

Sitten tilanne muuttui kun tänä aamuna aukaisin.

Minut sensuroitiin kun olin eilen huomauttanut vastaan. Mm. Liinanblogi väitti että "Homeopatia ei ole kansanterveysongelma." Kerroin että googlaamalla "homeopatia Rokotus" vs "kiropraktiikka rokotus" selviää että edellisessä on selvää rokotevastaisuutta. Homeopaatikot ovat täten kansanterveysongelma. Vaarantavat tuhansien sivullisten, myös minun terveyden ja hengen. (Kuulun riskiryhmään ja saan kausirokotteen ilmaiseksi).

Hän oli yöllä/aamulla muuttanut säännöt niin että vain omalla nimellä voi esiintyä ja pyyhkinyt kommenttini bittiavaruuteen. Bloginsa em. tekstin oli korjannut (yleisölle tästä kertomatta) muotoon:
"Suomessa homeopatia ei ole kovin merkittävä kansanterveyskysymys käytön yleisyyden kannalta."

MrrKAT |=|;|,|,|==- said...

Ja entä jos homeopatia yleistyy rajusti ja "Sulkakosken hengessä" sanotaan monille virallisille rokotteille ei?
Myöntääkö Liinablogi edes tämän olevan potentiaalinen riski kansanterveydelle?

Anonymous said...

Suoranaista huijausta on kun jonkinlaista tieteellistä tutkimusnäyttöä saadaan jostain tietystä vaikutuksesta, sitä käytetään todisteena siitä että hoitomuoto toimii yleisesti. Esim. jos on tieteellistä näyttöä akupunktion toimivuudesta kivunlievityksessä, puoskarin mielestä se antaa uskottavuutta akupunktion käyttöön muissakin tarkoituksissa. Tiedehän on todistanut että akupunktio toimii!