15.2.17

Vastustamme tiukkoja aikatauluja

Kansalaisaloite nimeltään Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta on jännittävästi lähestymässä loppumetrejään. Eduskunnassa on kuitenkin tulossa vastaan aikarajanmuotoinen rajapyykki, sillä tasa-arvoinen avioliittolaki astuu virallisesti voimaan 1.3.2017. Sitä ennen pitäisi eduskunnan äänestyksellä tehdä kansalaisaloitteesta laki, joka palauttaisi avioliittolain tasa-arvoista avioliittolakia edeltäväksi. Tasa-arvoisen avioliittolain ollessa voimassa oleva laki ei peruminen olekaan enää niin yksinkertaista. Aloite romahtaisi kasaan.

 Itse äänestys ei huolestuta minua, sillä 2015 tarkkailimme aikaisemmin sitä minkälainen kokoonpano eduskunnassa nykyään on tämän asian suhteen. Enemmistö edustajista on tasa-arvoisen avioliittolain puolella.

 Aito avioliitto -yhdistyksellä onkin ollut kuumat paikat. He tietävät aloitteensa kannatuksen olevan vähemmistössä. Mikä pahinta, heidän aloitteensa käsittely jäi ruuhkaisen menon jalkoihin.

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (Kok) kertoi toimittajille, että olisi toivonut aloitteen tuodun aikaisemmin eduskunnalle. Lakivaliokunnasta kyllä lähtee esitys eduskunnan suureen saliin. AA-yhdistyksen kannalta harmillisesti esityksessä valiokunnan enemmistöllä ehdotetaan aloitteen hylkäämistä.

Hupsista.

Miten tässä pääsi käymään näin? Tekikö eduskunnan katala mädätyssuvakkiviherpinkki-siipi sabotaasin? Onko Saatana lobannut Aito avioliitto -yhdistystä taitavammin? Ovatko kalenterit ja aikataulujen suunnittelu syntiä?

Tehdään katsaus kansalaisaloitteen historiaan.

Aloitteen aikaraja äänien keräyksille tuli täyteen 29.9.2015. Saalis oli kunnioitettavasti yli 100 000 kappaleen. Sen jälkeen nimet toimitettiin tarkastettavaksi Väestörekisterikeskukseen 13.11.2015, joka kertoi keräyksen luotettavuuden. Se oli hyvä.

Tuolloin J-P ja Pasi kertoivat suunnitelmista näin:

Saatuamme tarkistuslaskennan tuloksen (kenties tammikuun loppuun mennessä viimeistään) emme suinkaan aio odotella 6 kk aloitteen eduskuntaan toimittamisen kanssa. On tärkeää saada se eteenpäin eduskunnan käsittelyyn hyvissä ajoin. Mutta näistä lakisääteisistä aikamääristä on hyvä olla tietoinen.

Väestörekisterikeskus antoi tiedon keräysnimien loppuunkäsittelystä 3.2.2016.

Eli oli vuoro lähettää aloite eduskuntaan viimeistä voittoa varten!

Mutta sitten koittikin hiljaisuus... Hiljaisuus jatkui parin kuukauden ajan.

Pasi Turunen rauhoitteli epätietoista AA-väkeä, kun hiljaisuus aloitteen edistymisestä nostatti kysymyksiä pintaan Vastustamme sukupuolineutraalia avioliittolakia -ryhmässä. 7.4.2016 hän kirjoitti seuraavaa:

7. huhtikuuta 2016  TIEDOKSI: Kansalaisaloitetta avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona (1175) ei vielä ole toimitettu eduskuntaan.  Kansalaisaloitelain mukaan aloitteet on toimitettava eduskuntaan (puhemiehelle) 6kk sen jälkeen, kun Väestörekisterikeskus (VRK) on antanut nimienkeräyksestä suoritetun tarkistuslaskelman tuloksen aloitteen vireillepanijoille tiedoksi. Tässä tapauksessa VRK antoi tämän tiedon 3.2.2016. Tarkistuslaskennan mukaan hyväksyttyjen nimien määrä oli 106 195, hylättyjen kannatusilmoitusten määrän ollessa erittäin pieni (1.9 %), niin pieni, että VRK:n antamassa tarkistuslaskentatiedonannossakin tähän hylättyjen allekirjoitusten vähäisyyteen kiinnitettiin erikseen myönteistä huomiota.
 [...]
   Odottelu eduskuntaan toimittamisen kanssa johtuu siitä, että olemme Jukka-Pekka Rahkonen kanssa miettineet ja keskustelleet siitä, mikä olisi paras hetki toimittaa aloite eduskuntaan - ottaen huomioon, että aikaa on 6kk - ja koittaneet sekä kysellä että kuunnella eri asiantuntijoilta vinkkejä käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä.  Pieni odottelu myös antaa mahdollisuuden erilaiseen vaikuttamistyöhön eduskunnan suunnalla, jollainen projekti oli vaikkapa kaikille kansanedustajille toimittamamme Puolimatkan kirjan vieminen eduskuntaan. 
[...]
 Ymmärrettävästi kansalaisaloitteen toimittamista koskeva "radiohiljaisuus" on aikaansaanut turhautunutta epätietoisuutta ja hiukan hämmennystä ja sitä pahoittelemme. Olisi pitänyt aikaisemmin hiukan valottaa missä mennään. 


Palaverit pidettiin. Tapsa Puolimatkan avioliittokirjat postitettiin kansanedustajille. Aloite jätettiin eduskuntaan 22.6.2016. Vasta yli neljä kuukautta Väestörekisterikeskuksen tarkastuksen jälkeen.

Eli viimeisille senttimetreille jätetty jännitysnäytelmä on juuri sitä mitä Pasi Turunen ja J-P Rahkonen halusivat. Jos heidän aloitteensa kompastuu tiukan aikataulun takia, niin syylliset löytyvät Aito avioliitto yhdistyksen johdosta.

6 comments:

Anonymous said...

Aikataulutuksen taustalla voi olla, kuten monessa paikassa on epäilty, myös tietoinen lainsäädäntöstrategia. Pyritään viemään tahallaan aloite viime hetkessä eduskuntaan. Koska olisi todennäköisesti perustuslain vastaista purkaa jo solmittuja avioliittoja lainsäädännöllä takautuvasti, pyritään myöhäisellä ajoituksella ikään kuin painostamaan (yhden hallituspuolueen vahvalla taustatuella) lakivaliokuntaa viemään asia täysistuntoon pikaisesti. Tällöin ei jää mahdollisuutta kunnon valmistelulle ja kuulemisille. Alkuperäinen avioliittoaloite ja sen vaatimat muut lainsäädäntömuutokset valmisteltiin pitkään ja huolella kuulemalla kaikkia mahdollisia ja mahdottomia tahoja. Sitten "vasta-aloitepingiksellä" pyritään kumoamaan huolellisesta valmistelusta syntynyt laki parissa päivässä käytännössä ilman mitään valmistelua. Erittäin huolestuttava "ennakkotapaus" kansalaisaloitteiden "väärästä" käytöstä.

Edelleen mieltäni jäytää myös Aidon Avioliiton paperikasan toimitus väestörekisterikeskukseen. Kannatusilmoituksista poikkeuksellisen suuri osa oli paperilla. Ilman paperisia ilmoituksia aloite ei olisi mennyt läpi. Paperisen ilmoituksen päivämäärää ei voi mitenkään tarkistaa. Emme siis oikeasti tiedä, keräsikö AA ilmoituksia vielä pitkään ajan umpeutumisen jälkeen. Muistan itse kuulleeni aloitteen kannattajan mainostavan Kampin keskuksen edessä potentiaalisille kannattajille pari päivää ennen määräajan päättymistä, että kannatusilmoituksia voi rauhassa tulostaa kotonaan ja keräillä niihin nimiä ja sitten aikanaan lähettää AA:n osoitteeseen. Ei tässä mitään kiirettä! Ei hän nyt ehkä ihan suoraan kehottanut väärentämään päivämäärää...

Anonymous said...

http://ranneliike.net/teema/euroopan-komissio-vahvistaa-sateenkaariperheiden-vastainen-eu-kansalaisaloite-suljettu?aid=12787

Tuonkin möhlivät.

Anonymous said...

Kyllä noita nimmareita keräiltiin paljon viimeisen päivän jälkeenkin. Itselleni tultiin pariinkin otteeseen kysymään että miten olisi jos allekirjoittaisin.

Anonymous said...

Onnea Suomi, tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan ensi kuussa!

Ja kuinka moni edustaja olisi saanut sakkotuomion jos samoilla argumenteilla olisi arvosteltu islamia.

Anonymous said...

Toivottavasti 1.3. jälkeenkin saa sanoa, että väärä laki tuli voimaan, vaikka sen tosiasian kanssa pitääkin jatkossa elää!

Anonymous said...

Saahan mielipiteensä toki sanoa. Vaikka se olisi vääräkin. :3