29.4.17

Ateismi on uskonto ja muita vitsejä

Kreationisti Mikael Torppa on päässyt uudelleen vauhtiin. En tiedä miksi hän kerää niin paljon kommentteja Uusi Suomi kirjoituksillaan, mutta hyvä että ihmisillä on hauskaa. Uusimmissa seikkailuissaan Torpan tarkoituksena on tehdä ateismista uskonto.

Oletan, että Torppa on aistinut sen minkä monet muut ovat havainneet. Uskonto, varsinkin järjestäynyt uskonto, on menettänyt asemansa yhteiskunnassamme. En tiedä miksi Torppa haluaa tehdä ateismista uskonnon. Käydään kuitenkin läpi miehen sanoituksia.

Ateismin jumalanpalvelus kirjoituksessaan Torppa aloittaa verbaalisen ristiretkensä.

Monet ajattelevat, että ateismi ei ole uskonto, koska ateismiin ei sisälly jumalanpalvelusta. Tällainen ajatus perustuu kuitenkin puutteelliseen ymmärrykseen siitä mihin ateismi itse asiassa johtaa, sille se johtaa nimenomaan jumalanpalvelukseen!

Voi pojat, nyt mennään! Ateismi siis johtaa jonkinlaiseen jumalanpalvelukseen. Millainen se on? Sitä ennen Torppa selittää miksi ateistit perustavat selityksiään - yllätys yllätys - yliluonnolliseen selityksiin. Pyrkiessään selittämään miten esim. tietoisuus on ilmestynyt jätetään Jumala kokonaan pois kuvioista. Torpan mielestä tietoisuuden ilmestyminen edellyttää aina yliluonnollisuutta. Joten siksi ateistien selitykset ovat taustaltaan yliluonnollisia, vaikka niissä ei käytetä Jumalaa.

Jos ihmisjärki pyritään selittämään ilman tuonpuoleisen Jumalan luomista, vain aineellisiin tekijöihin vedoten, niin silloin joudutaan välttämättä lukemaan näille luonnollisille tekijöille yliluonnollisia ominaisuuksia. Sillä kokeellinen luonnontiede, ei tunne mitään luonnollista mekanismia tai selitystä, jossa aine synnyttäisi ajattelevia ja tiedostavia olentoja omasta luonteestaan käsin. Täten kaikki selitykset, jotka pyrkivät selittämään esimerkiksi ihmisen pelkkien luonnollisten tekijöiden kautta, joutuvat huomaamattaan lukemaan näille luonnollisille tekijöille ominaisuuksia, jotka kristinuskon mukaan kuuluvat vain Jumalalle!

Ihan mielenkiintoinen näkövinkkeli. Torppa olettaa Jumalan automaattisesti kaiken selitykseksi, joten ilman jumaluuksia tapahtuvat selitykset ovat vain näennäisesti epäjumalallisia. Hän ei kommentoi sitä miksi ateismi, eli jumaliin uskomatta jättäminen tai jumalien kieltäminen itsessään edellyttää mitään selityksiä luonnon ilmiöille.

 Mutta nuo eivät ole vielä jumalanpalvelukseen liittyviä asioita. Miten Torppa saa luotua ateistisen jumalanpalveluksen?

Kristillinen jumalanpalvelus on sitä, että ihminen antaa koko ruumiinsa (elämänsä) Jumalalle sitä kautta, että hän hylkää tämän maailmanajan muotomenot ja muuttuu mielen uudistuksen kautta, Jumalan armosta, elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Toisin sanoen, kristillinen jumalanpalvelus lähtee siitä, että ihminen kuuntelee sitä, mikä on Jumalan sanan mukaan hyvää ja otollista ja täydellistä ja pyrkii sitten elämään ja vaeltamaan sen mukaan.

Ok. Ja ateistien jumalanpalvelus? Minne me kokoonnumme ja minkälaisia hymnejä me veisaamme? Ehkä arvaatkin minkä tempun Torppa tekee. Jumalanpalvelus on nyt pelkästään sitä, että miten ateisti määrittelee asioita.

Ateistinen jumalanpalvelus vastaa muuten kristillistä, mutta se vaihtaa tuonpuoleisen Jumalan tilalle ihmisen määrittämään sen, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä ihmiselle, koska ateistisen elämänkäsityksen mukaan ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Näin ateistinen jumalanpalvelus vastaa rakenteensa puolesta kristillistä jumalanpalvelusta, mutta niiden palvonnan kohteet eroavat. Kun kristityt palvelevat elämällään yliluonnollista Luoja Jumalaa, toteuttaen Hänen tahtoaan, niin ateistit palvelevat elämällään luonnollista ihmistä, toteuttaen ihmisen tahtoa!

 Ateistien jumalanpalvelus on sellaista, jossa ei palvota jumalia vaan ihmistä. Tai jätetään palvomatta, sillä ateistit voivat suhtautua täysin vastakkaisesti siihen mitä tekevät elämällään. Sitä miten ateismi, eli jumaliin uskomatta jättäminen tai jumaluuksien kieltäminen, johtaa tietynlaiseen jumalanpalvelukseen ei oikein perustella. Eikä Torppa määrittele uskontoa tai ateismiakaan kovin tarkasti. Miksi perustella kun voi vain väittää.

Torppa sai tuolla kirjoituksella huomiota. Sen kommenteissa käytiin omat keskustelunsa, joita kaikki masokistit voivat käydä lukemassa. Hän päätti jatkaa teemaansa. Seuraavaksi ateismista tehtiin uskonto. Ei siis sekulaari maailmankatsomus tai uskonnollinen kanta jumaliin. Ihan oikea uskonto.

Ateismi on rakenteellisesti uskonto kirjoituksessaan Torppa kaivaa kovat ja sykkivät argumenttinsa esiin. Torppa väittää, että ateismin selitys maailmankaikkeudelle on yliluonnollinen. Se johtuu siitä, että maailmankaikkeuden alku voi pelkästään rikkoa fysiikan lakeja. Joko termodynamiikan ensimmäistä tai toista pääsääntöä. Silloin se olisi Torpan mukaan yliluonnollinen tapahtuma Ja silloin ateismi olisi uskontoa.

Olipa siis maailmankaikkeus saanut alkunsa tyhjästä tai iankaikkinen, niin kummassakin tapauksessa ateistinen naturalismi joutuu lukemaan aineelle yliluonnollisia (jumalallisia) ominaisuuksia, jotka kristinuskon mukaan kuuluvat vain Jumalalle. Näin ateismi sisältää yliluonnollisen selityksen maailmankaikkeudelle.
 
 Hän ei vastannut minulle miten "Emme tiedä" on yliluonnollinen selitys maailmankaikkeuden synnylle.

Tosin termodynamiikan ja entropian kohdalla totean, ettei se tietenkään ole paikallisesti universumin sisällä ongelma evoluutiolle, planeettojen tai tähtijärjestelmien muodostumiselle. Materia joka alistuu painovoimalle ja ajalle johtaa mm. tähden syntymiseen. Epäjärjestys muuttuu tietyissä olosuhteissa kohti järjestystä, jopa ilman suoraa älyllistä ohjausta. Maailmankaikkeuden synty on se reikä jonne Torppa ja kumppanit tunkevat Jumalaansa.

 Toisessa kohdassaan Torppa liimaa naturalismin kiinni ateismiin. Näin hän saa rakennettua uuden tavan kuvailla ateismia uskonnoksi. Tosin Torppa ei näytä välittävän siitä väitteissään siitä, että yliluonnollisuutta kammoksuva ajatusmaailma uskoisi maailmankaikkeuden syntyneen yliluonnollisella tavalla. Joko hän ei välitä ristiriidasta tai olettaa sen olevan sisäänrakennettu naturalismin ja ateismin liitossa.

Ateismin absoluutti on usko naturalismiin, eli siihen, että kaikki on syntynyt vain luonnollisten tekijöiden kautta (ei ole yliluonnollista). Ateistit sanovat usein, että heidän käsityksensä eivät ole kiveen hakattuja, niin kuin uskonnoissa, mutta samalla he eivät ole valmiita luopumaan heidän omasta absoluutistaan naturalismista, joka on heidän kiveen hakattu absoluutti, joka ei muutu. Heidän teoriansa voivat muuttua, mutta vain heidän absoluuttinsa eli naturalismin (käsitystä, että kaikki on syntynyt vain ja ainoastaan luonnollisten tekijöiden kautta) sisällä ja rajoissa. Sekulaarit tutkijat eivät ole valmiita hylkäämään heidän absoluuttiaan, eli naturalismia.

Itse tulkitsen naturalismia metodologisen naturalismin kautta. Eli tieteessä suositaan naturalismia, koska se on osoittautunut niin toimivaksi tavaksi tehdä tiedettä. Heti kun jostain ilmestyvät ne telepatiat, keijut ja demijumaluudet, niin päivitämme tiedettä ja käsitystämme maailmankaikkeudesta. Mutta toistaiseksi ne piileksivät siellä samassa kaapissa Jumalan kanssa.

Kolmas kohta on jälleen se ateistien jumalanpalvelus.

Ateistinen jumalanpalvelus vastaa muuten kristillistä, mutta se vaihtaa tuonpuoleisen Jumalan tilalle ihmisen määrittämään sen, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä ihmiselle, koska ateistisen elämänkäsityksen mukaan ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Näin ateistinen jumalanpalvelus vastaa rakenteensa puolesta kristillistä jumalanpalvelusta, mutta niiden palvonnan kohteet eroavat. Kun kristityt palvelevat elämällään yliluonnollista Luoja Jumalaa, toteuttaen Hänen tahtoaan, niin ateistit palvelevat elämällään luonnollista ihmistä, toteuttaen ihmisen tahtoa!

Kaivoin esiin Teologian sanakirjani. Kyllä, minulla on sellainen Kirjapajan versio. Uskonnon kohdalla on ohjaus religio sanan kohdalle. Katsotaan miten asialle omistautuneen sanakirjan määritelmä uskonnolle reagoi Torpan tuotoksiin.

Siellä on Tuomas Akvinolaisen viisaus uskonnosta. Religio consistit in operatione, qua homo Deum colit se ei subiciendo. Eli, uskonto on toimintaa, jossa ihminen palvoo Jumalaa hänelle alistuen.
Määritelmän mukaan ateismi ei voi olla uskontoa, sillä siinä ihminen ei palvo Jumalaa ja alistu Jumalalle. Mutta voiko itseään palvoa itselleen alistuen? Ei voi, joten Tuomas Akvinolaisen mukaan Torppa on väärässä. Case closed.

Juuri tällä tavalla Torppa rakentelee tuotoksiaan. Pudotellaan tekstiin joitain teologisen pelikentän kuuluisuuksien kommentteja aiheesta ja sitten oletetaan, että perustelu on tapahtunut.

En sinällään näe ongelmaa siinä, että pelkkä ateismi (ei siis ne asiat joita Torppa yrittää liittää ateismiin) jollakin tapaa sopii uskonto-määritelmään. Se on vain sellainen uskonto, jossa ei palvota jumalia, ei ole pyhiä kirjoituksia, ei selkeää kantaa mihinkään eettisyyteen tai moraaliin, ei yhtenäisiä pyhiä rituaaleja, eikä yhtenäistä maailmankuvaa siitä mikä on ihmisen rooli maailmankaikkeudessa, jne.

Mielestäni suurin ongelma Torpan käyttämässä uskonto-määritelmässä (mikä se sitten onkaan, sillä tarkkaa määritelmää ei esitellä) on se miten uskonto muuttu sanana merkityksettömäksi.

Tässä ollaan saman tilanteen äärellä, jossa yritetään väittää postimerkkien keräilemättä jättämistä harrastukseksi. Voiko noilla määritelmillä yhtään mikään asia olla mitään muuta kuin uskontoa?

Lopuksi Torppa yrittää hakata loppukaneettia seinäänsä.

SUMMA SUMMARUM
Ateismi on "uskonto", koska se sisältää yliluonnollisen selityksen maailmankaikkeudelle, sekä absoluutin (naturalismi), josta ei olla valmiita luopumaan ja jumalanpalvelusmenot. Kun kuulet seuraavan kerran ateistin sanovan, että ateismi on yhtä paljon uskonto, kuin postimerkkien keräilemättä jättäminen on harrastus, niin voit edellä mainittujen esimerkkien kautta osoittaa hänelle, miksi ateisti on tosiasiassa fundamentalistinen "postimerkkien keräilijä".

Ja kuitenkin se olisi harrastus, jossa ei kerätä sitä mitä toisessa oikeassa harrastuksessa kerättäisiin. Samalla periaatteella mikään asia ei voi olla mitään muuta kuin harrastus.Torpan kanssa ei kannata alkaa väittelemään. Aikaisempien keskustelujen perusteella kyseessä on hardcore kristuskeskeinen uskovainen, joka ottaa Raamatun luomiskertomuksen absoluuttisena totuutena. Hän jopa uskoo vedenpaisumuksen olleen maailmanlaajuinen.

24 comments:

Anonymous said...

Se on Torpan puolelta sitä "varmasti" tietämistä, mitä ateistit ajattelevat, vaikka kyllä jotkut ateistitkin tuntuvat lankeavan samaan ja "varmasti" tietävät, mitä uskovaiset ajattelevat.

Anonymous said...

Se mitä uskovaiset ajattelevat on herttaisen yhdentekevää tasan siihen asti kunnes niiden ajatusten seurauksia joutuu ulkopuolisena siivoamaan.

Anonymous said...

Vastenmielistä ja ärsyttävää sellainen toisen puolesta "tietäminen", tekipä niin kuka tahansa.

Anonymous said...

Mitähän siivottavaa ulkopuolisilla on uskovien asioissa? Silloin ainakin saatetaan esiintyä varmoina tietäjinä, mutta tuloksena saattaa olla vaan enemmän sotkua sen seurauksena.

Tom Kärnä said...

Olen aikojen kuluessa saanut parilta tutulta sähköposteja, jotka liittyvät näihin Torpan ulostuloihin. Ja olen ajatellut, että niistä löytyisi hyvää ainesta, johon voisin vastata omassa blogissani. Mutta tähän päivään mennessä en ole vielä jaksanut ryhtyä sellaiseen.

Anonymous said...

Olematta yhtään huru-uskovainen on harmillista todeta että blogin ateisti kirjoittajan symbolifunktio ymmärrys on tavanomaista fundamentaali tasoa . Niikuin huomataan postimerkki esimerkistä ,niin niistä ei pääse eroon olet sitten ateisti tai uskovainen joten uskossa on lähinnä kysymsy siitä miten asioihin asennoidutaan ,eikä siitä että keksitään yliluonnollisia objekteja palvottaviksi . Ateistin harmiksi on sanottava että he ovat useinmiten opportunisteja toisin kuin perinteiset uskovaiset ,heille asiat muuttuvat todellisiksi vasta kun joku sen on heille todistanut ,muussa tapauksessa "postinmerkkejä" ei ole olemassakaan .

TJT2 said...

Kummallisen paljon Anonymous-nimisiä henkilöitä tässäkin ketjussa, häpeävätkö ateistit omaa uskontoaan vai miksi ette uskalla edes nimimerkillä, omasta nimenstä puhumattakaan...!? Ja itse aiheesta pari mielenkiintosta linkkiä
http://strangenotions.com/is-atheism-a-religion/
ja
http://debunkingatheists.blogspot.fi/2010/07/atheism-is-religion.html
Itse tosin mieluummin luokittelisin ateismin jonkinlaiseksi mielisairaudeksi, useat asteistithan jakomielisesti selittävät että ihan varmasti Jumalaa ei ole, mutta toisaalta ei voi mitenkään todistaa että ei ole, vaan todistustaakka positiivisen väitteen esittäjällä!! Jota se muuten ei ole, todistustaakka on väitteen esittäjällä riippumatta väitteen muodosta, ja ainakin toisensa poissulkevissa tapauksissa väite on aina muotoiltavissa sekä posiviisesti että negatiivisesti, esim väite "bitti on yksi" ja väite "bitti ei ole nolla" ovat oikeasti yksi ja sama väite.

Anonymous said...

Jaahas. TJT on ryöminyt taas esiin... Miksi nimettömänä? Siksi että viimeksi kun omalla nimellä kirjoitin asuessani Yhdysvalloissa saimme luodin ikkunaan juuri teikäläisten toimesta. Hyvää tuuria sikäli ettei ketään ollut kotona saati ko. huoneessa tapahtuma-aikaan. Tämä harras kristitty tekijä jäi kiinni mutta vahvisti taas sen että uskovaisilla viiraa päässä hyvin pahasti.

Paholaisen Asianajaja said...

Agnostinen ateismi on asia joka oli aivan uutta jopa Tapio Puolimatkalle. Onneksi selitin hänelle sen.

Anonymous said...

Pasifismi on militarismia! Kapitalismi on kommunismia! Uskonto on ateismia!

Ateismia ei voi olla olemassa ilman teismiä. Ei voida sanoa että jumalaa ei ole olemassa, ellei ensin ole keksitty käsitettä jumala. Olisi mieletöntä sanoa että ilmiötä AgqGKJHSDz ei ole olemassa, jos kukaan ei ole ensin keksinyt mitä se tarkoittaa. Todistustaakka kuuluu niille jotka ovat keksineet jumalan, eli ei siis ateisteille. Tämä vastauksena TJT2:lle.

Mielenkiintoista että ateismia halutaan vähätellä vetämällä se samalle viivalle uskonnon kanssa. Ateismikin on vain uskonto, uskomus, eli sen todenperäisyys on makuasia. Tämä ei tietenkään tosiuskovaisen mielestä vähennä oman uskonnon todenperäisyyttä, vaan paradoksaalisesti päinvastoin.

Anonymous said...

> Mitähän siivottavaa ulkopuolisilla on uskovien asioissa? Silloin ainakin saatetaan esiintyä varmoina tietäjinä,
> mutta tuloksena saattaa olla vaan enemmän sotkua sen seurauksena.

Taas kerran uskovainen uskoo että joku on sanonut jotain, sen sijaan että lukisi tekstin ajatuksella. Puhuttiin seurauksista - termi voi olla outo, koska uskonnossa syy-seuraussuhteilla ei ole ehkä aivan yhtä vakiintunutta asemaa kuin tavallisilla ihmisillä. Sen siitä saa kun on aina joku yliluonnollinen vimpalaattori sekottamassa pakkaa.

Viimeksi kun jouduin siivoamaan uskovaisten ajatustenjuoksun seurauksia, uhriksi oli joutunut nuori tyttö.

Anonymous said...

Toivottavasti kuitenkin syytökset osoitettiin oikeaan osoitteeseen. Jos esimerkiksi syytetään helluntaisia ja aletaan lain ja viranomaisten avulla asioita selvittää, niin onko liikaa pyydetty, että lähettäisiin viranomaiset oikeaan seurakuntaan varsinkin, jos paikkakunnalla sattuisi olemaan useampi keskenään kilpaileva helluntaiseurakunta ja sitten vaan lähetettäisiin helluntaiseurakuntaan viranomaiset, mutta he sattuisivatkin menemään vika osoitteeseen. Silloin ainakin olisi varmana tietäjänä olemisesta enemmän sotkua tuloksena ja voisi tulla syyte perättömästä ilmiannosta. Joten ainakin siinä olkaa tarkkana vai onko se liikaa pyydetty?

Anonymous said...

> Joten ainakin siinä olkaa tarkkana vai onko se liikaa pyydetty?

Niin, olisiko sekin liikaa pyydetty että noin uskonnollisena toimijana hiippakunnasta, lahkon lajista ja tyypistä riippumatta lopetatte henkisen väkivallan, raiskaukset ja teette jäsenistölle sekä ulkopuolisille selväksi että yhteisö ei millään tasolla tue, edistä tai suosi salailevaa autoritaarista, ihmisoikeuksia loukkaavaa kulttuuria joka mahdollistaa haavoittuvien ihmisten hyväksikäytön?

Odotamme julkituloanne.

Anonymous said...

Siinäpä olisikin kaikille uskonnollisille toimijoille todella parannuksen tekemisen paikka! Tosin tuskin missään seurakunnassa on toimintaperiaatteena, että seurakuntalaisia raiskattaisiin tai muuten kaltoinkohdeltaisiin. Ongelma on siinä, että sellaista kuitenkin tapahtuu ja sitten niitä peitellään sen sijaan, että ne avoimesti suostuttaisiin käsittelemään lain ja viranomaisten edessä. Ja hyvä muistaa sekin, etteivät uskonnolliset toimijat ole ainoita tahoja, missä edellämainittuja rikoksia tapahtuu!

Anonymous said...

> Ja hyvä muistaa sekin, etteivät uskonnolliset toimijat ole ainoita tahoja, missä edellämainittuja rikoksia tapahtuu!

Kumma juttu kun tämä aina ponnahtaa pintaan. Onko tämä jokin argumentti jolla pitäisi pehmentää sitä että moraalisesti muita ylempänä itseään pitävät ihmiset syyllistyvät muita useammin esimerkkiksi pedofiliaan, henkiseen pahoinpitelyyn ja ihmisoikeusloukkauksiin?

Jokin perverssi näkemys omasta paremmuudesta ja sen antamasta etuoikeudesta.

Anonymous said...

Joka tapauksessa tosiasia kuitenkin!

Anonymous said...

> Joka tapauksessa tosiasia kuitenkin!

Hyvä että myönnät että argumentti on perversio omasta paremmuudesta ja sen antamasta etuoikeudesta. Tämä selventää uskovaisten asennetta hyvin paljon. Kiitän.

Anonymous said...

Niinpä niin! Pitää myöntää, että uskovaisten keskuudessa ei muuta tehdäkään kuin vaan käytetään lapsia hyväksi, raiskataan, kieroillaan ja harjoitetaan kaikkea kuviteltavissa olevaa pahaa, suunnitellaan toisinajattelijoiden joukkomurhia jne.

Anonymous said...

> Niinpä niin! Pitää myöntää, että uskovaisten keskuudessa ei muuta tehdäkään kuin vaan käytetään lapsia hyväksi, raiskataan,
> kieroillaan ja harjoitetaan kaikkea kuviteltavissa olevaa pahaa, suunnitellaan toisinajattelijoiden joukkomurhia jne.

No, hyvähän tähän on saada uskovaltakin ihan rehellinen näkökulma. En kyllä tiennyt että tilanne on noin paha mutta hyvä kun tarkensit. Tänne voi sitten ilmoitella sellaisista rikoksista jotka tiedät tapahtuneeksi, ettei tarvitse salailla:

http://www.poliisi.fi/

Anonymous said...

Ja kaikkien kauheuksien huippuna on tietenkin se, että ehtoollisella harjoitetaan ihmissyöntiä, kun siellä nautitaan verta ja ruumista! Kannattaisiko ensi sunnuntaina mennä kirkkoon pidättämään kaikki ehtoolliselle osallistuvat?

Anonymous said...

Sarkasmi ja ironia ovat valitettavasti taitolajeja.

Ei hätää. Löysin linkin jonka kautta saat apua: http://www.mielenterveysseura.fi/fi

Anonymous said...

> Ja kaikkien kauheuksien huippuna on tietenkin se, että ehtoollisella harjoitetaan ihmissyöntiä, kun siellä nautitaan verta
> ja ruumista! Kannattaisiko ensi sunnuntaina mennä kirkkoon pidättämään kaikki ehtoolliselle osallistuvat?

Teknisesti ottaen uskonnon harjoittaminen ei ole rikos ja omissa menoissanne saatte syödä vaikka raakoja rotan aivoja - sekään ei ole kiellettyä niin kauan kun kaikki ovat vapaaehtoisesti liikkeellä. Allekirjoittanutta ko. asia ei liikuta millään tavalla.

Anonymous said...

Hyvä juttu, kun ei liikuta. Mutta vakavasti puhuen, jos se nyt sitten oli olevinaan epäselvää, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, kaikenlaiset vääryydenharjoittajat seurakunnasta tai mistä tahansa viiteryhmästä riippumatta, olisi saatettava edesvastuuseen lain edessa teoistaan.

Anonymous said...

Olisiko tässä kuitenkin takana ajatus, että jos ateismista saadaan väännettyä uskonto, evoluutioteoriakin on pelkkä uskonoppi. Näin voidaan perustella että myös kreationismia pitää opettaa kouluissa.