5.9.17

Sumuisen saaren jumalattomuus

Ei tarinoita fantasiamaailmasta, jossa on hylätty muinaiset jumalat. Vaan tarina siitä miten moderni Britannia on muuttumassa sukupolvi sukupolvelta uskonnottomaksi. Britannian suurin riippumaton sosiaaliseen tutkimukseen keskittynyt NatCen laitos julkaisi tuoreet tulokset kansalaisten maailmankuvista. Kyselyjä on tehty 1980-luvun alkupuoliskolta lähtien. Silloin uskonnottomaksi itsensä ilmoitti 31% vastanneista. Trendi jumalattomuutta kohti on ollut pitkään selvä. Nyt yli puolet (53%) kansalaisista vastaa olevansa "uskonnoton".

Nopea muutos johtuu pääosin nuorten uskonnottomuudesta. Heidän maailmankuvansa saa olla nykyään ihan avoimesti ateistista, agnostista tai henkistä mutta ei järjestäytynyttä uskontoa kannattavaa, tai jonkin pienen uskonnollisen suuntauksen kannattajia jotka näkevät itsensä "no religion" vaihtoehdon valitsijoina, tai jotain muuta yhdistelmää. Uskonnottomuus ei automaattisesti tarkoita ateismia.

Nuorten parissa (18-24v) tapahtui yhdessä vuodessa (2015-2016) melkein kymmenen prosentin verran uskonnottomuuden lisääntymistä. Englannin kirkon jäsenyydessä nuoret ovat selkeästi aliedustettuna. Vain kolmisen prosenttia heistä vastasi olevansa anglikaaneja.

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin näkevätkö he itsensä kuuluvan mihinkään tiettyyn uskontoon. Jos he vastaavat kyllä, niin heiltä kysyttiin mihin uskontoon. Heille ei annettu vaihtoehtoja uskonnoista, joten vastaus oli ihan puhtaasti oma päätös.

No comments: