18.11.13

Douglas Allen ja Vertailun vaikeus

Seurakuntalainen.fi esittelee tuoretta sosiologista tutkimusta, jonka tekijänä on taloustieteilijä Douglas Allen. Kanadassa pyrittiin tekemään jatkoa Mark Regneruksen vertailevalla tutkimukselle. Päällisin puolin siinä tehdään aikaisempia tutkimuksia paremmalla tavalla selontekoa erilaisten vanhempien paremmuudesta vanhempina. Kuinkas ollakaan, heterovanhempien avioliitto näyttäisi takaavan parhaimman koulumenestyksen perheen lapsille.

Annetaan Seurakuntalainen.fi sivuston kuvailla johtopäätelmää:

Tutkimuksen mukaan kaikkein heikoimmin koulussa menestyivät lesbovanhempien lapset.

Samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset valmistuvat lukiosta keskimäärin 35 prosenttia pienemmällä todennäköisyydellä kuin avioliitossa elävien heterovanhempien lapset, ilmenee tuoreesta kanadalaistutkimuksesta.

Lesboparien lapsilla oli kaikkein pienin todennäköisyys valmistua lukiosta. Uutisessa ei kuvailla miten tutkimus tehtiin, joten joudumme kaivautumaan yksityiskohtiin. Verrattuna aikaisempiin kanadalaisiin tutkimuksiin sen otanta laajempi. Pro gay väen tutkimuksissa otanta on keskittynyt suoraan GLBT-yhteisölle esitettyihin pyyntöihin. Heitä pyydetty osallistumaan tutkimuksiin, joten tietekin tällainen rajattu otanta myös vinouttaa tuloksia, koska osallistujia lähtee mukaan niistä halukkaista perheistä. Lastenhakkaajat ja -hyväksikäyttäjät jättävät vastaamatta. Tutkimuksien otanta on myös ollut pientä verrattuna Allenin laskelmiin.

Ja siksi on olemassa tutkimuksia joissa homo- ja lesbovanhempien lapset ovat samalla viivalla heterovanhempien lasten kanssa. Näin keskustelu on mennyt puolin ja toisin.

Mutta voimmeko päätellä jotakin koulusta valmistumisen yleisyydesta ja tietynlaisen vanhemmuuden paremmuudesta? Philip N. Cohen on käynyt läpi ajatuksen kanssa paperin ongelmia. 

Lyhyt vastaus: emme voi.

Pitempi vastaus.

Luin Allenin tutkimuksen läpi. Miten siinä on suoritettu vertailtavien perheiden haku? Ne haettiin Kanadan väestönlaskennasta vuodelta 2006. Määrältään saatiin edellisiin tutkimuksiin verrattuna suuri satunnainen otanta. Olennaisen vertailun kannalta pitäisi siis vertailla naimisissa olevien heterovanhempien lapsia samalla tasolla toisiinsa sitoutuneiden samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsiin. Muut vertailut menivät metsään rytinällä. Tuollainen irrelevantti vertailu koitui Regneruksen tutkimuksen kompastuskiveksi. Allen näyttäisi sortuvan samanlaiseen kompasteluun.

Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat lailliseksi Kanadassa vuonna 2005. Toki joissain maan provinsseissa oli sallittua mennä epäheterona naimisiin pari vuotta aikaisemmin, mutta jos tutkimuksen materiaali napattiin vuoden 2006 väestökyselystä, niin siinä ajassa ei vielä kertynyt homoperheen kasvattamia lapsia lukioon tai muihin kouluihin. Joten mistä Allenin vertailemat sateenkaariperheiden lapset ovat tulleet?

Vertailtavaksi päätyi vanhemmiksi 423 homomiestä, äideiksi 969 lesboa. 85 lasta miesparien kasvattamana. 194 lasta naisparin kasvattamana. Ikähaarukka vertailtavaksi pääsemiseksi oli 17 - 22 vuotta. Lapsen koulunkäyntiä seurattiin vain jos hän asui vanhempiensa luona. Lopulta kasaan saadaan perheitä, joissa esim. toinen vanhemmista on alunperin elänyt heterosuhteessa. Tai kokoelma on muuten vaan sekalaista kuppikunta ja ennen hajanaisista perheistä kokoon koottua. Kautta linjan on selkeää, että rikkinäinen perhe lisää koulunkäymisen keskeyttämisen todennäköisyyttä. Se ei ole mikään uusi tieto.

Ja tässä paras osuus: Allenin tutkimuksesta pitäisi päätellä jotakin lasten elämänlaadusta sen perusteella ovatko he valmistuneet lukiosta. Vaikka tutkimuksen ikähaitariin lukeutuu nuoria jotka eivät olisikaan voineet vielä valmistautua lukiosta. Tutkimuksessa vertaillaan avioliitossa eläneiden heterojen kasvattamia lapsia kaikkiin muihin vaihtoehtoihin (paitsi samaa sukupuolta olevien avioparien kasvattamiin lapsiin). Näin saadaan ei-heteroperheille hämmästyttävä pienempi todennäköisyys koulusta valmistumiseen.

Mitä tapahtui kun vertailtavaksi otettiin avoliitossa elävien heteroparien kasvattamat lapset VS samaa sukupuolta olevien parien kasvattamat lapset?

Tässä näyte Allenin paperista:


Lukujen perusteella heteroparien avoliitossa varttuneet lapset ovat koulumenestykseltään aavistuksen huonompia kuin miesparien kasvattamat lapset. Ehkä luvuista voidaan päätellä, että homo- ja lesbovanhemmille olisi pitänyt suoda avioliitto-oikeus ajat sitten? Aivan kuten siitä aikaisemmasta Regneruksen paperista olisin päätellyt, että tilastojen valossa yhteiskunnan kannattaa antaa avioliiton mahdollisuus samaa sukupuolta oleville pareille. Ehkä vain tulkitsen näitä papereita aivan väärällä arvomaailmalla varustettuna.

Allenin tutkimus ei osoita, että lasten matalampi todennäköisyys valmistua lukiosta johtuisi samaa sukupuolta olevista vanhemmista.

SkepticInk.com kertoo selkeästi miksi otanta on niin tärkeää vertailuissa. Vertailuun päätyi homo- ja lesbopareja, ja samalla heidän lapsiaan. Lasten ikäjakaumaksi otettiin vain 17- 22 vuotiaat lapset. Kuinkas sitten kävikään, kun homo- ja lesboparien keski-ikä on väestölaskennan perusteella matalampi kuin perinteisten heteroavioparien? Sehän tarkoittaa sitä, että nuorimmat lapset ovat vielä koulussa odottamassa valmistumistaan. Ja tilastollisesti nuorimmat lapset ovat niillä pareilla, joiden keski-ikä on matalin. Eli...

POPULATION AGE AVERAGE                                 GRADUATION RATES
Opposite sex married:  19.26                                 Opposite sex married:  .72
Gay parents:  18.96                                                 Gay parents: .60
Opposite sex common law:  18.91                          Opposite sex common law: .59
Lesbian parents:  18.79                                           Lesbian parents: .52 - See more at: http://www.skepticink.com/humanisticas/2013/10/14/no-children-of-same-sex-parents-do-not-have-lower-graduation-rates/#sthash.mFmcl04F.dpuf

Aivan. Heikoin lukiosta valmistuminen (eli lapsi oli ehkä vielä lukiossa) oli niillä pareilla joilla oli myös matalin keski-ikä. Siitä luvut menevät ylöspäin keski-iän myötä. Jos esim. avioliitossa elävien heteroparien keski-ikä olisi sama kuin lesbovanhemmilla, niin lasten lukiosta valmistumisen vertailu olisi hyödyllisempää.

Ehkä joskus tulevaisuudessa meillä on tarpeeksi iso joukko avioliitossa eläneitä sateenkaariperheitä, jotta jonkinlainen vertailu onnistuisi. Sitä odotellessa voimme onneksi todeta, ettei Allenin ja kumppanien laatimien tutkimusten vaikutus ole ollut mitenkään merkittävä Yhdysvalloissa. Eihän siellä ole vaadittu mustien tai latinoiden avioliittojen perumista näiden perheiden huonommman koulumenestyksen takia.

Valmistaudu kuitenkin siihen, että Allenin paperiin tullaan viittamaan jopa täällä Suomen perusarvokeskustelussa.

No comments: