19.6.14

Valkeen Kärpät

Valkeen kirkaskorvavalo on taas lämäissyt itsensä tietoisuuteeni. Heidän blogissaan hehkutetaan loistekuntoon sitä parisen vuotta sitten mainostettua tutkimusta, jossa Kärpän pelaajat altistettiin korvavaloille. Tuttuun tyyliin Valkeen versio tutkimuksesta on hieman erilainen kuin kriitikoiden tulkinta samasta paperista. Lainaillaan ensin Valkeen kehuja:


Tutkimuksessa tarkasteltiin korvien kautta annettavan kirkasvalohoidon vaikutuksia eliittiurheilijoiden kognitiiviseen suorituskykyyn satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimusasetelmassa. Urheilijat saivat päivittäin kolmen viikon aikana 12 minuutin lume- tai kirkasvaloaltistuksen korvien kautta. Keskimääräistä reaktioaikaa (aika ärsykkeestä reaktioon) ja motorista aikaa (liikkeeseen kuluva aika) visuaaliseen ärsykkeeseen ja ääniärsykkeeseen mitattiin ennen hoitojaksoa ja sen jälkeen.

Kun selailee läpi itse tutkimuspaperia, niin selviää ainakin pari asiaa, jotka ovat ristiriidassa Valkeen version kanssa. Nämä ja monet muut ristiriidat on huomattu alunperin Earlight Swindle-sivustolla. Aloitetaan selkeimmästä puutteesta.

1) Tutkimus ei ollut kaksoissokkoutettu. Toki toinen ryhmistä sai käyttöönsä kirkaskorvavalolaitteen, jonka valot oli kytketty pois päältä. Lumeryhmälle kerrottiin, että korvavalon valo ei välttämättä ole näkyvää, joten saatte ehkä sitä toimivaa kirkaskorvavaloa. Jep, eli käytännössä tuossa vaiheessa tuskin oli väkeä joka ei olisi ollut tietoinen siitä minkälaisesta laitteesta oli kyse. Toinen ryhmistä näkee sen kirkkaan valon, jota on mahdoton olla huomaamatta ottaessa korvavaloa käyttöön. Toinen ryhmistä sai käteensä laitteen jonka korvapaloista ei tullut valoa.

2) Tutkimus tehtiin 2011, mutta julkaistiin vertaisarvioituna vasta vuonna 2014. Sitä on mainostettu Valkeen materiaaleissa parisen vuotta. Joko Frontiers in Physiology on äärimmäisen perinpohjainen vertaisarvioinnissaan, tai sitten tätä paperia on tyrkytetty vuosien varrella moneen eri paikkaan, ja Frontiers oli ensimmäinen jonka rima oli tarpeeksi alhaalla. Emme toki voi tietää minkä on paperin tarkka menneisyys, joten jätetään Valkeelle hieman pelivaraa. Frontiers in Physiology ei kuitenkaan ole sieltä arvostetuimmasta päästä. Eikä sen takia, että se on Open Access julkaisu. Frontiersin toiminta on nostanut esiin ongelmakohtia. Vertaisarviointia hoitamaan haetaan väkeä aggressiivisella sähköpostispämmäyksellä.

Paperin lopussa selviää, että se vastaanotettiin Frontiersin toimistolla tämän vuoden helmikuussa. Voimme vain arvailla kuinka moni julkaisu sai saman paperin arvioitavakseen. Meidän ei tarvitse kauheasti arvailla, miksei sitä julkaistu muualla tätä ennen.

3) Koeryhmien koko oli todella pieni. 11 koehenkilöä per ryhmä, eli yhteensä vain 22 henkilöä. Siitä on todella vaikea vetää tilastollisesti merkittäviä tuloksia. Tämä todetaankin onneksi itse tutkimuspaperissa:

 The number of subjects in the present study was small which limits the statistical power of the results.

Sitten takaisin Valkeen blogin tekstiin:
Tutkimus osoitti, että korvien kautta kirkasvalohoitoa saaneen urheilijaryhmän motorinen reaktioaika visuaaliseen ärsykkeeseen parani lumehoitoryhmään verrattuna. Tulos noudattelee aikaisemman fMRI –tutkimuksemme tuloksia, jotka osoittivat korvien kautta annettavan kirkasvalohoidon muuttavan visuaalisen ja sensomotorisen aivokuoren lepoaktiivisuutta.

Valkee löysi yhden asian, joka oli parantunut korvavaloa käyttäneillä. Se on hyvä, sillä seitsemän muun mittarin kohdalla ei havaittu positiivista muutosta. Mitattuja ominaisuuksia olivat mm. unenlaatu, muisti, reaktioaika kuuloärsykkeeseen, jne. Unenlaatuun ei saatu hyötyjä korvavalolla. Alunperin kaikki taulukot osoittivat negatiivista tulosta korvavalolle, mutta onneksi valppaat Valkeelaiset huomasivat, että positiivisen tuloksen saa jos koeryhmän ikäjakaumaa hieman säädellään. Ei sinällään sopimatonta, sillä teoriassa iän myötä reaktionopeudet muutenkin hidastuvat.

Our principle finding on group-differences in absolute changes in the motor time to visual stimulus was statistically significant only when adjusted for age, although evident tendency was observed without adjustments. We considered adjustment for age relevant because of the previous findings on declining motor speed with aging and significant correlation between the change of motor time to visual stimulus and age (r = 0.62, p = 0.044), despite age did not differ between the treatment and sham groups.


Tästä taulukosta löydettiin siis se yksi asia, jonka voisi tulkita positiiviseksi muutokseksi korvavalolla, kunhan ikäjakaumaa säädetään. Jee!

Earlight Swindle muistuttaa meitä vielä siitä, ettei tutkimuksessa otettu huomioon urheilijoiden suorituksia jäällä. Eli sitä miten pelaajat voivat rasittua otteluiden takia sarjapeleissä. Vähemmän pelanneilla voisi olla vähemmän muita rasituksia tutkimuksen loppupuolella. Tämän pelimäärän seuraaminen ja huomioon ottaminen koetuloksissa ei olisi ollut mahdotonta, mutta jätettiin kuitenkin tekemättä.


1 comment:

Petri Honganmäki said...

Hyvä ja turvallisempi vaihtoehto uskonnolliselle valaistumiselle :)