16.12.15

Kreationisti lähetti sähköpostia

Olin erittäin iloisesti yllättänyt, kun selasin sähköpostilaatikkoani päivällä. Sinne oli tupsahtanut e-pulun tuomana kirje ihan aidolta kreationistilta. Viime vuosina olen ollut oikeasti huolissani luomisopin tilasta Suomessa. Nimittäin siinä mielessä, että onko täällä enää aktiivisia käännyttäjiä. Timo "TJT" Tarvonen on keskittynyt enemmän WhitePowerRanger leikkeihinsä ja holokaustidenialismiin uppoamiseensa. Luonnontieteitä raikkaammaksi tamppaamaan perustettu Kriittisen luonnontieteen seura, aka Critica muuttui samantien pölynkerääjäksi. Critican verkkosivut suljettiin joskus lähivuosina. En edes jaksanut seurata milloin. Viimeisenä sitkeänä sissinä taistelee enää Pekka Reinikainen. Ainoa kreationistien järjestäytynyt näkyvä toiminta on ollut Luominen-lehden painaminen.

 Minkälaista kamaa kotimainen kreationisti käyttää herran vuonna 2015? Laatu ei tee tällaiseen evo vs krea sotien veteraaniin kovin suurta vaikutusta.


Isaac Newton tutki maailmankaikkeutta KRISTILLISESTÄ luomiseen perustuvasta arvoista käsin.
Hän oli suorastaan fanaattinen uskonsa suhteen.
Samoin oli Galilei, Kepler ja Kopernikus.
Eivät he mitään tyhjäpää ateisteja olleet. 

Eivät olleet. Toki joku oli kiinnostunut alkemiasta ja toinen astrologiasta, mutta ne olivatkin aikakautensa askeleita tieteen kehityksessä. Mutta missä kohtaa heidän tekemäänsä tiedettä käytettiin jumalolentoa jonkin teorian komponenttina? Huomionarvoista on myöskin se, että he elivät ennen evoluutioteorian ja sille kertyneen tieteellisen aineiston aikakautta. Mitä he sanoisivat tänään evoluutiosta? Moni kristitty biologi tuolla maailmalla tekee nykyään tutkimustyötä myös evoluutioteorian parissa.

Mitä todisteita sinulla on nk. "kehitysoppiteoriasi" tueksi ?
Mitä tarkoitat sillä ? Missä näet sitä ?
Nämä kysymykset vaativat pitkät vastaukset. Kokeilen kuitenkin kirjoittaa ne lyhyen selkeästi.


Todisteet tulevat paleontologiasta, genetiikasta, vertailevasta anatomiasta ja monesta muusta tieteenalasta. Yhteneväinen verkosto erilaisista tieteellisistä näytöistä kertoo yhteneväistä tarinaa. Tarina on sellainen, jossa elämä on saanut (jotenkin) alkunsa kauan kauan sitten meressä about 3,5 - 4 miljardia vuotta sitten.

Perusideana on elämän muuttuminen valintapaineiden ja variaation luoman combon kautta. Kehitysopin peruspilareina ovatkin yhteisen polveutumisen idea, jolle löytyy runsaasti näyttöä fossiileista ja eliöiden perimästä. Toinen tärkeä pilari on se miten perimä kykenee muuttumaan, eli mutaatioiden voima. Kolmas pilari on se miten tätä variaatiota karsitaan, eli luonnonvalinnan (ja parin muun valintapaineen) seurauksena tapahtuva muutos populaatioissa ajan myötä. Tämä oli yksinkertaistettu versio koko hommasta.

Kaikkiin näistä löytyy materiaalia tuoreista ja vähän vanhemmistakin tieteellisistä julkaisuista. Alkuun pääse helposti suosittujen populaarikirjojen kautta, mutta suosittelen heti sen jälkeen selaamaan ajankohtaisia tiedeuutisia. Tilaa itsellesi vähintään New Scientist tai Nature.

Fossiilit eivät todista vaiheittaisesta kehittymisestä. 

 Fossiilit todistavat vaiheittaisesta kehittymisestä.


Alla on sinulle TIETEELLISIÄ todisteita siitä, että evoluution päämekanismi mutaatiot EI lisää geneettistä informaatiota, eikä tuota uusia ominaisuuksia genomiin. 

Väittelyveteraanin vaistot heräsivät. Tässä kohtaa pitäisi tietenkin määritellä mitä kreationisti tarkoittaa geneettisellä informaatiolla. Kokemukseni mukaan on aivan turha edetä ennen tarkan määritelmän löytämistä. Seuraavaksi pitäisi sopia mikä olisi kreationistin mielestä teoreettinen mutaatio, joka voisi lisätä hänen määritelmänsä mukaan geneettistä informaatiota. Ja sitten aletaan etsimään onko sellaista havaittu. Mikään muu lähestymistapa on ajanhukkaa, sillä muuten kreationisti voi aina hyppiä määritelmästä ja lainauksesta toiseen, klassisen maalitolpan siirtämisen merkeissä. Jätän tähän kuitenkin näytyksi kaiken sen mitä kreationisti tarjosi minulle:

Francis Hitching: "Banaanikärpäset eivät ole suostuneet missään olosuhteissa muuttumaan miksikään muuksi kuin banaanikärpäsiksi."
"Nykyään tiedetään, että mutaatiot ovat muutoksia ja VIRHEITÄ geneettisessä informaatiossa. Kyse voi olla joko geenimutaatiosta tai kromosomimutaatiosta. Mitä kaikkea on saatu selville banaanikärpäskokeiluilla? Näin kysymykseen vastaavat tunnetut asiantuntijat:
In The Beginning /Walt Brown: "Lähes 90 vuoden ajan on banaanikärpäsillä suoritettu mutaatiokokeiluja. Mainittuna aikana on läpikäyty yli 3000 peräkkäistä kärpäs-sukupolvea. Saadut koetulokset eivät anna minkäänlaista tukea sille uskomukselle, että jokin luonnollinen tai keinotekoisesti toteutettu menetelmä voisi saada aikaan eliön rakenteen monipuolistumista tai lisätä eliön elinkykyä. Mitään selvää geneettistä parannusta ei ole koskaan havaittu missään eliössä huolimatta monista luonnottomista yrityksistä lisätä mutaatioiden määrää."
P. S. Moorhead/Wistar Institute of Anatomy and Biology/1966: " Mutaatiot ovat ainoa tunnettu tapa, jolla voidaan saadaan aikaan uutta geneettistä ainesta evoluutiota varten. Harvoin, jos koskaan on mutaatio ollut hyödyllinen eliölle lajin luonnollisessa ympäristössä. Lähes kaikki havaitut mutaatiot ovat haitallisia; jotkut ovat merkityksettömiä; monet ovat kuolettavia. Yksikään tunnettu mutaatio ei ole tuottanut elämänmuotoa, joka olisi monipuolisempi ja/tai elinvoimaisempi kun sen kantamuoto (edeltäjä)... Ei ole myöskään saatu havaintoja uusista geeneistä, hormoneista, entsyymeistä tai elimistä valintaa varten tehtyjen ohjattujen kokeiden tuloksina, joissa on käsitelty erilaisin keinoin aikaansaatuja mutaatioita."
Richard B. Goldschmidt: "Parhaiten tunnetuissa eliöissä kuten banaanikärpäsissä (Drosophila) tunnetaan lukemattomia erilaisia mutaatioita. Jos olisi mahdollista yhdistellä tuhansia erilaisia mutaatioasteita yhteen yksilöön, ei näin saataisi aikaan kuitenkaan yksilöä, joka olisi uusi eläinlaji luonnossa."
Theodosius Dabzhansky, Evolution, Genetics, and Man, 1955: "Useimmat mutaatiot, jotka syntyvät eri eliöiden piiristä ovat enemmän tai vähemmän haitallisia (epäedullisia) haltijalleen (eliölle). Tunnetut banaanikärpästen mutaatiomuodot osoittavat pääasiassa jonkin osan tai elimen rappeutumista, hajoamista ja häviämistä. Tunnettuja ovat mutaatiot, jotka ovat aiheuttaneet kärpäsen elinkyvyn heikentymistä, sen silmien värikalvojen tuhoutumista ja ruumiin rakenteessa siipien, silmien, karvotuksen ja raajojen surkastumista. Useat mutaatiot ovat itseasiassa kuolettavia eläimelle. Mutaatiot, jotka eivät pienennä eliön elinvoimaa ovat harvinaisia. Mutaatioita, jotka olisivat normaalissa elinympäristössä eliölle edullisia, ei ole koskaan tavattu."
In The Beginning/Walt Brown/1995: "Kun tarkastellaan mutatoitujen banaanikärpästen elinkelpoisuutta, ei voida vetää muuta johtopäätöstä kuin se, että ne ovat aina heikompia kuin heidän vanhempansa olivat ja yhdyskunnassa, jossa on vapaa elintilakilpailu, ne eivät selviydy. Siksi mutatoituneita muotoja ei koskaan tavata luonnossa (ei yhtäkään monista sadoista aikaansaaduista banaanikärpäsen mutaatiomuodoista) ja siksi niitä voidaan tavata ainoastaan niille tehdyissä suotuisissa koe-olosuhteissa tai laboratoriossa."
Gordon Rattray Taylor/The Great Evolution Mystery /1983: "On huomiota herättävää mutta harvoin mainittu tosiasia, että vaikka perinnöllisyystutkijat kaikkialla maailmassa ovat tuottaneet laboratorioissaan banaanikärpäsiä yli 60 vuoden ajan, - kärpäsiä, jotka tuottavat uuden sukupolven 11 päivän välein - eivät he ole havainneet uudenlaisen lajin, tai edes uuden entsyymin syntymistä." 

Jepulis. Yksittäisiä lainauksia vuosikymmenten takaa. Ei se luottamusta herättävin tapa keskustella tieteestä, mutta erittäin yleistä kreationistien materiaaleissa. Jokaiseen voisin kirjoittaa jotain jännää, mutta vaivaudun vain vastaamaan tuohon viimeiseen tällä linkillä: Rapid increase in viability due to new beneficial mutations in Drosophila melanogaster.

Mutta kuten aikaisemmin kirjoitin, on aivan turha edetä tällä rintamalla ennen kreationistin hyväksymää geneettisen informaation määritelmää.

Banaanikärpäsen "samankaltaisuudet" ihmisen kanssa kertovat vain samasta suunnittelijasta, ei muusta. 
 Oikeastaan elämän monimuotoisuus kertoo meille suunnittelukomiteasta.  Komiteasta jolla oli pervessi kiintymys koppakuoriaisten suunnitteluun. Tai sitten ristiriitaisesta yksittäisestä suunnittelijasta, joka laittaa toiset tappamaan toisia, jotka vuorostaan yrittävät naamioitua tai puolustautua erilaisilla tavoilla toisia eliöitä vastaan. Geeneistä löydetyt samankaltaisuudet kertovat meille yhteisestä polveutumista, koska niissä havaitut erot tai yhtäläisyydet näyttäisivät noudattavan juuri sellaista kaavaa, jota yhteinen polveutumine mutaatioiden kautta jättäisi.

Millä perustelet moraalin ja altruismin ?
Niihin ei tarvita mitään jumalolentojen perimätietoa. Toki niihin voi turvautua, jos ei itse vaivaudu keksimään parempaa. Mielestäni ns. hyvä moraali ja altruismi ovat erittäin hyviä selviytymisstrategioita ihmisten yhteisöissä. Turvallinen ja vakaa yhteisö on ainakin minun kannaltani ehdottomasti paras mahdollinen elinympäristö. Se ei olisi mahdollista, jos ihmiset olisivat huijaamassa, tappamassa ja kiduttamassa jatkuvasti toisiaan. Vertaa vaikka Suomen olosuhteita joihinkin sodan runtelemiin maihin. Tämä selittäisi myös miten tietyt elintavat tietyissä elinolosuhteissa muuttuvat suositummaksi evoluution kautta.

 Jos menemme varsinaisiin eettisiin teorioihin, niin joudun nostamaan käteni ilmaan. Se on asia jossa en vaan jaksa olla kinastelutuulella, joten olen ihan avoimin mielin se vaaraton amoralisti hennolla hedonismilla maustettuna. Kysykää vaikka niiltä ihmisiltä jotka tuntevat minut miten huono ihminen olen heidän mielestään.

Nk. "Evoluutio" ei ole voinut "kehittää" moraalia, sillä nk. "evoluutiossa"
ei pyritä elämään moraalisesti hyvää elämää, vaan ainoastaan selviytymään ja lisääntymään. Keinoista viis.
Tämän myönsi myös ateistien ylipappi
richard "dick" dawkins. 

Eli juuri kuten tuossa äsken kirjoitin. Selviytymisen ja lisääntymisen kannalta asia on melko selvä. Yhteistyötä tekevä yhteisö saavuttaa enemmän ja turvaa itselleen ja jälkeläisille paremman ympäristön kuin yhteisö joka yrittää tuhota itseään. En ole koskaan ymmärtänyt miksi tämä altruismin ja moraalin pelikenttä on kreationistien kirjoituksissa muka joku miinakenttä evoluutiolle. Miinuspisteitä kreationistimme saa Dawkinsille antamastaan tylsästä nickistä. Omaperäisempi nimi olisi ollut vaikka "Satan's Eyebrows" tai "The Big D".

"Evoluutiolla ei ole suuntaa, tarkoitusta, oikeudenmukaisuutta, päämäärää tai moraalia."

Olen täysin samaa mieltä. Meidän ei kannata hakea moraalia tai elämän tarkoitusta tieteellisistä teorioista. Siihen suosittelen filosofiaa ja  filosofista etiikkaa. Melko pöljää esim. miettiä moraalia vaikkapa kemian laeista tai painovoimateoriasta. Ihminen putoaa kuolemaansa jos työnnän hänet alas jyrkänteeltä, joten ihmisen tappaminen pudottamalla on moraalisesti oikein?


Ja niin edelleen. Kreationistin materiaali ei sisältänyt mitään yllätyksiä. Onko jollain keskustelupalstalla täällä Suomessa vielä aktiivista evo vs kreationismi kinastelua?

8 comments:

Ninny said...

Ihan sivuhuomautuksena, onko tuo nykyään jokin tekstinpainotuskeino laittaa lauseen loppuun välilyönti ennen kysymysmerkkiä? Eihän kukaan pisteenkään eteen sellaista laita, hölmöltähän se näyttäisi .

AnoMatti said...

"Nykyään tiedetään, että mutaatiot ovat muutoksia ja VIRHEITÄ geneettisessä informaatiossa. "

Jos muistan tietoteoriaan hieman liittyviä opintojani oikein niin sinäänsä kreationisti on oikeassa tässä väitteessä. Muutos alkuperäisessä informaatiossa on aina virhe. Tietenkin tämä ei juuri auta kreationistin asiaa koska informaatiosiirrossa tarkotuksena on informaation mahdollisimman virhevapaa siirtäminen ja tätä tarkoitusta ei mutaatioissa ole vaan ne ovat pitkälti evoluutiota ja muutosta ajava voima, ja koska kreationisti ei ymmärrä että alkuperäisen (ei siis kokonais) informaation väheneminen voi aivan hyvin aiheuttaa positiivisen muutoksen organismin selviytymiskyvyssä.

Toisin sanoen sokea kana ja niin edespäin.

Anonymous said...

Altruismia ts. yhteisön hyväksi toimimista tavataan myös eläimillä. Saalistaminen on huomattavasti helpompaa yhteistyöllä. En ymmärrä millä perusteella tällainen käyttäytyminen olisi evoluution vastaista.

Anonymous said...

Tarina on sellainen, jossa elämä on saanut (jotenkin) alkunsa kauan kauan sitten meressä about 3,5 - 4 miljardia vuotta sitten. Tämä on muuten nykyään pikkuhiljaa vanhentumassa olevaa tietoa: https://www.ursa.fi/blogi/elaman-keitaita/kuulumisia-astrobiologian-alalta/

TJT2 said...

Mukavaa, että minut mainitaan. Ja koska olet noin kovasti huolestunut kreationismin tilasta, sinua varmaankin ilahduttaa että Luominen-lehden lisäksi on suomennettu Akilleen kantapäät -video ja prof. Sanfordin kirja. Ja mihinkäs unohdit Tuulirannan ja kaksi hänen teostaan? (joista se ensimmäinen minun vertaisarvioimanani, ja tuo alkupereräisen kahteen jakokin tehtiin minun aloitteestani...) Reinikaisen lisäksi on siis muitakin edistämässä evoluutiovalheen kumoamista. Tosin täytyy tunnustaa, että olen kovasti huolissani riivaajahenkien vaikutuksesta eräisiin kreationisteiksi luulemiini, mutta sinähän et usko demoneihin, joten miten sinä selität asian? Ja miksi vaikenet 10 000 euron haasteestani? Sinähän käsittääkseni olet kova poika lukemaan kirjoja, ja haasteessani nimenomaan haastan lukemaan muutaman kirjan. Kymppitonnin tienaamiseksi tosin täytyisi sitten myös kumota niissä kirjoissa esitetyt argumentit. Tähän mennessä kukaan ei ole yrittänytkään ottaa haastettani vastaan.

TJT2 said...

Nimimerkille "AnoMatti": 2 ekaa virkkeesi oikein, mutta sitten näyttää tulevan tuubaa. Nimenomaan me kreationistit olemme koko ajan jankuttaneet kuinka ne positiiviset muutokset selviytymiskyvyssä johtuvat niistä geneettisistä virheistä. Olemme jopa keksineet termin "rappeutumissopeutuminen" kuvaamaan nimenomaan tätä prosessia, ja laatineet rappeutumisteorian. Joka alunperin julkaistiin Tieteellinen Kreationismi ry:n sivustolla ja on nykyään Luominen ry:n sivustolla. Pitkälti minun laatimani, mutta en ota kunniaa, koska tuossahan on vain lähinnä suomennettu ja niputettu teoriaksi mitä nuo johtavat ulkomaiset, englanninkieliset kreatiedemiehet ovat kirjoittaneet. Siis väite, että emme muka ymmärtäisi, on yhtä absurdi kuin väite että Treblinkassa tapettiin lähes miljoona ihmistä dieselpakokaasulla. Ja tottakai auttaa kreationistien asiaa, MISTÄ se informaatio alunperin tuli jos sinäkin myönnät että informaatio vain vähenee "siirrossa"?? Ei sillä ensimmäisellä biologisella eliöllä, josta biologinen evoteoria lähtee, ole mitenkään voinut olla edes nykyisen biosfaarin informaatiota, ja jos uskotaan miljardeihin vuosiin ja valtaviin sukupuuttoihin, koko historian aikana on ollut todella valtava määrä geneettistä informaatiota. Evo-oppinne ehdoton edellytys siis on geneettisen infon kasvaminen. Kun taas kreationisen rappeutumisteorian mukaan info vähenee. Ja kun katsotaan kumpaa teoria luonto vastaa, niin taisit juuri itsekin tunnustaa että vastaa nimenomaan kreationista teoriaa. Kuinkas tässä nyt näin kävi?

Paholaisen Asianajaja said...

TJT! Ihanan ihqua, että vaivaudut vieläkin lukemaan blogiani.

Valitettavasti kreationistien käännökset ja tuotokset eivät enää ylitä uutiskynnystä edes Seurakuntalainen tai RistinVoitto lehdissä. Kama ei vierähdä eteeni edes vinkkeinä sähköpostiini. Nämä tuoreet tuotokset eivät putkahda edes pinnalla Paholaisen Asianajaja -facebookryhmässä, jonne kreationistit eivät näytä millään eksyvän.

Tosin täytyy tunnustaa, että olen kovasti huolissani riivaajahenkien vaikutuksesta eräisiin kreationisteiksi luulemiini, mutta sinähän et usko demoneihin, joten miten sinä selität asian?

Vihdoinkin jotain mielenkiintoista. Kerro lisää siitä mitä on tapahtunut kotimaisten kreationistien parissa. Tiedän, että sinulla on ainutlaatuinen näkövinkkeli tuohon maailmaan.

Ja miksi vaikenet 10 000 euron haasteestani?

Se ei kiinnosta minua. Kuten nuo muutkaan WhitePowerRanger leikkisi.

TJT2 said...

Akilleen kantapäät videota mainostetaan ihan Luominen ry:n sivustolla, jossa väitit käyneesi, joten sinun pitäisi olla tietoinen ainakin siitä suomennoksesta. Sen sijaan Sanfordin kirja oli vielä työn alla kun siitä viimeksi asiasta vastaavan kreationistin kanssa keskustelin, joten ei tietenkään ole vielä uutisoitu missään, kun ei ole vielä myynnissä. Käsittääkseni pitäisi tulla myynitiin tuossa vuoden 2016 alkupuolella. Henkilöisen yksityisasioiden levittäminen ei ole sopivaa, mutta olet varmasti huomannut että perustamani yhdistys Tieteellinen kreationismi ry on käytännössä ajettu alas. En tykännyt, joten kyselin, ja sain kovin erikoisia vastauksia ja reaktioita. Ja eräs henkilö päätti myös ryhtyä kirjailijaksi, toimitti minulle teoksensa arvioitavaksi, mutta kun aloin kommentoida siinä olevia virheitä, kovasti suuttui. Oletko todellakin niin rikas, että 10 000 euroa ei kiinnosta? En minä mitään leiki, vaan ihan vakavissani kävin Rajat Kiinni mielenosoituksessa, siitä on videokin. Ja kävin paikallisessa VOK-infossa sillä seurauksella, että 2 eri sanomalehteä mainitsi minut. Ja toinen julkaisi kuvanikin. Olin siis ainakin hetken aikaa suurempi julkkis kuin sinä...