8.4.15

TV7: Luominen vai Kreationismi?

Taivaskanava TV7:n suuri keskusteluilta on ohi. Studiopaneeli koostui kreationisteista, joita juontajat kuvailivat tiedemiehiksi. Mukana menossa mm. vanha puolituttuni lääkäri ja nuoren maailman kreationisti Pekka Reinikainen. Useamman tunnin aikana saimme kuulla miten jumalaton evoluutio on kaikin puolin pulassa ja väärässä. Vastaukset löytyvät Raamatusta. Sitä tuttua ja turvallista luomisopin materiaalia, mutta oliko mukana mitään uutta?

Aluksi on todettava, että ymmärrän täysin miksi TV7 laati pelkästään kreationisteista laaditun paneelin. He ovat oikeasti niin pieni vähemmistö Suomessa, että heidän sanomansa jää auttamatta kuulematta ja lukematta. Evoluutio jyrää kreationismin mennen tullen keskusteluissa. Akateemisessa maailmassa heitä ei noteerata (koska VAINOA!). Populistisemmalla areenalla he pääsevät ääneen enimmäkseen viihdykkeenä. Enemmistö kotimaisista kristityistäkään ei ota Raamattua enää niin kirjaimellisesti, kuin nämä studiossa seisoneet panelistit.

Paneeli totesi, että yhteiskunnan hyväksyessä yhden uskonnon (evoluutioteoria) on sen hyväksyttävä myös muut uskonnot samalle keskusteluareenalle. Siksi TV7:n keskusteluilta on tuiki tarpeellinen. Tukea haettiin vuoden 2013 tiedebarometrista, jossa todettiin evoluutiokriittisyyden olevan kuitenkin yleisempää Suomessa kuin viisi vanhaa miestä. Onneksi Pauli Ojalalta sentään sanoi, että tiedebarometri ei mitenkään määrittele sitä mikä on totta, vaan kertoo sen mihin ihmiset uskovat.
TV7 pyysi katseijoitaan lähettämään kysymyksiä Twitterin kautta. Näitä pääsi ääneen lausutuksi kai vain parisen kappaletta, eikä se yksi selkeästi luomisoppia kritisoiva saanut selkeää vastausta. Loput kysymykset ilmestyvät jälkeenpäin Luominen ja Tiede -sivustolle, joten tarkkailkaa sitä.

Moraalinen aspekti maalailtiin myös lohduttomaksi ateisteille. Jos elämä on vain sattumanvaraisen evoluution tuotosta, niin elämällä ei ole suurempaa tarkoitusta. Tästä olen täysin samaa mieltä. En ole havainnut, että ihmisen elämällä on ihmistä korkeammalta tasolta annettua tarkoitusta. Eikä se haittaa minua mitenkään. Kreationisteille tämä on tietenkin suuri ongelma, sillä heidän elämänsä saa tarkoituksen vain ja ainoastaan luomiskertomuksen kautta. Jos se ei pidä paikkaansa on heidän elämältään pudonnut pohja. Moni entinen uskovainen ja varmasti uskonnoton kamppailee saman ongelman kanssa. Se tuottaa oikeasti ahdistusta ja surua. Ja näin studiossa päästiin toteamaan, että naturalismin yleinen opettaminen mahdollisesti lisää vastuuntunnottomuutta yhteiskunnassamme. Oikeaa ja väärää ei pystytä perustelemaan naturalismin kautta.

Varsinaisia uusia yksityiskohtia evoluutioteorian ongelmista emme saaneet kuulla. Lähimmäksi päästiin kromosomifuusioista kerrottaessa, mutta silloinkin vain todettiin fuusion olevan jotain muuta mitä evolutionistit väittivät. Muita tuttuja väitteitä olivat roska-DNA:n toimimattomuus evoluution selityksissä. Ei kuitenkaan selitetty miksi näin olisi. Kreationistien geneetikkojen tutkimukset eivät pääse Nature ja Science julkaisuihin, joten kreationistien tulokset eivät saa julkisuutta. Perinteiset puheet siitä ettei oikean aidosti hyödyllisiä mutaatioita tapahdu, eikä elämä kehity vaan rapistuu. Mikro- ja makroevoluutio ovat auttamattomasti erossa toisistaan. Ei selityksiä siitä miten homma menisi biologiassa megaevoluutiolla tai lajiutumisella, vaan väitetään makroevoluution vaativan mekanismeja joita ei ole havaittu. Jos jotain isompaa muutosta havaitaan, niin se on vain sinne geeneihin Jumalan laittamaa muuntelupotentiaalia. Muutenkin puheissa vihjailtiin, että evoluutio edellyttäisi täysin uuden proteiinin tai elimen ilmestymistä tyhjästä kertaheitolla. Eikä olemassaolevan ominaisuuden muuntelulla.

Studiossa ollut opettaja voivotteli, ettei Suomen koulujärjestelmää saada innovatiiviseen nousuun, koska luomisopin oppeja ei opeteta kouluissamme. Juontajat pyörittelevät jotain oppikirjaa käsissään. Siellä mainitaan, että evoluutioteoria on nykyisessä muodossaan osoittautunut luonnontieteellisesti kumoamattomaksi. Johon Pekka Reinikainen huomauttaa ripeästi, ettei evoluutio ole enää siinä tapauksessa tiedettä. Mikä pitääkin paikkansa, mutta tuskin oppikirjoihin kirjoitetyt lausahdukset kertovat mitään siitä mikä on evoluutioteorian asema luonnontieteissä.

Sitten studiossa päästetään ääneen yksi ja ainoa luomisoppia kritisoiva ääni. Teologian tohtori ja arkeologi Eero Junkkaala kertoo, ettei modernin kristityn tarvitse nähdä tiedettä ja Raamattua ristiriidassa keskenään. Kreationismi on amerikkalaista näennäistiedettä, jota fundamentalistit markkinoivat. Eipä siis ollut ylllätys, että studiopaneelin suunnalta kuultiin jälkeenpäin epäilys siitä onko Junkkaala tutustunut kunnolla Raamattuun ja kirkkohistoriaan.

Yleisökysymyksessä tiedusteltiin mikä mahtaa olla planeettamme ikä. Pekka Reinikaiselle tärkeintä oli ihmiskunnan nuori ikä. Ehkä vain 250 sukupolven pituinen taival. Lennart Saari vakuutti olevansa kristitty ja iänmääritysmenetelmien perustuvan spekulaatiolle. Hänen mielestään Maan ikä voi olla hyvinkin nuori.
Mikko Tuuliranta totesi nykyisen eroosiotahdin tuhoavan kaikki mannerlaatat n. 12 miljoonassa vuodessa, joten eihän historiakaan voi olla satoja miljoonia vuosia vanhempaa. Hän ei anna suoraa vastausta ikäkysymykseen. Iänmääritysmenetelmien epäluotettavuutta havainnollistettiin kertomalla miten timanttien iänmäärityksessä saatiin vain tuhansia vuosia, kun siihen käytettiin timanttien iänmääritykseen sopimattomaksi tiedettyä menetelmää.


Täytemateriaaleina käytettiin Resonable Faithin tuottamia videoita. Tässä näytteet niistä.Ja moraaliargumentti.Jälkimmäisessä videossa ei päästä perille objektiivisen moraalin alkuperästä, sillä jäljelle jää kilpailevia objektiivisia moraaleja. Joiden jokainen kannattaja pitää tietenkin sitä omaa objektiivista moraalia ainoana oikeana moraalina.

Myös professori Matti Leisola pääsee ääneen haastattelussa. Hän kertoo yllättävän avoimesti, ettei luonnontieteellinen kama saanut häntä kääntymään uskovaiseksi. Hän kääntyi ensin uskoon ja alkoi sitten tulkitsemaan luonnontiedettä luomisuskovaisen näkökulmasta. Näin ainakin asia tuli ilmi videolla. Siitä Leisolla iso aploodi. Leisola tietää, että evoluutioteoriaan uskotaan koska ei haluta olla vastuussa teoistaan Jumalalle. Skepsiksen antama Huuhaa-palkinto mainitaan. Haastattelun jälkeen Pekka Reinikaisen on päästävä huomauttamaan, ettei Skepsis edes ollut paikalla palkinnossa mainitussa Leisolan järjestämässä seminaarissa (köh köh, Pekka, näin sinut siellä seminaarissa. Richard Sternbergin ja Paul Nelsonin puheet ovat vieläkin tuolla kaapissa muistiinpanopaperilla tallessa), eikä lukenut professori Tapio Puolimatkan evoluutiokriittistä kirjaa (myös potaskaa). Ehkä Pekka edellyttää, että jokaisen skepsisläisen olisi pitänyt osallistua seminaarin yleisöön ja jokaisen olisi pitänyt lukea sama Puolimatkan kirja? Sanoi lääkäri sentään jotain lainaamisen arvoista:

"Kannustetaan ihmisiä ajattelemaan itse. Ei uskota auktoriteetteihin"

- Pekka Reinikainen, 2015.


Eniten hermojani raastoi Lennartin puheet ateistien ja luonnonsuojelun suhteesta. Ateismissa kun ei ole mitään millä ateistin pitäisi suojella luontoa. Tavallaan totta, sillä ateismi ei esim. sisällä mitään ohjeita siitä miten sähkölamppu vaihdetaan. Se on vain jumalolentoihin uskomatta olemista. Senaattori James Inhofen vedotessa Jumalaan ilmastonmuutoksen vastaisen työn vastustamisessa on kai tässä kohtaa aivan sopimaton muistutus. Voin omasta puolestani todeta, että biodiversiteetin ja puhtaan luonnon suojeleminen takaa minulle mieluisamman elinympäristön kuin tuhka-aavikkona tyhjyyttä humiseva radioaktiivinen planeetta. Eri ateistit voivat perustella luonnonsuojelun tarpeellisuutta tai turhuutta toisilla sanoilla. En oikein ymmärrä miten ja miksi Lennart on näin pahasti pihalla ateismista.

 Ehkä illan aikana sanottiin jotain muuta jännää. En kuitenkaan jaksa kirjoitella niistä tämän enempää. Nyt pitää nauttia elämästä.

1 comment:

ExTechOp said...

En oikein ymmärrä miten ja miksi Lennart on näin pahasti pihalla ateismista.
Erilaisille ääriliikkeille on tyypillinen "me ja ne" jako, jossa kaikki epämiellyttävät asiat kasataan "niiden" niskaan.