3.4.16

Korkein oikeus ja hattivattipippelit

Jossain Suomessa on suljettu ja salainen yhteisö. He ovat hattivatteilijat. He elävät kylän kokoisena yhteisönä. Poissa tavallisen kansan silmistä. Elintavat ovat vaatimattomat. Moraalioppi on ihan peruskauraa muiden uskonnollisten yhteisöjen tasolla. Mutta ero muihin onkin siinä, että hattivatteilijaksi pääsee vain todistamalla uskonnollisen vakaumuksen. Omistautuminen hattivatteilun oppien noudattamiseen edellyttää rituaalia. Sillä todistetaan miehen kuuluvan ja haluavan osaksi yhteisöä.

Rituaalissa miehen penikseen niitataan kaksi terästappia edustamaan hattivatin silmiä. Peniksen iho tatuoidaan kokonaan valkoiseksi. Näin luotua hattivattia esitetään kuukausittain hattivatteilun palvelusmenoissa. Se on kaunis ja ainutlaatuinen tapa ilmaista uskontoaan. Minullekin tulee tippa linssiin, kun ajattelen sitä hattivattien heilumista. Mutta olen jo paljastanut liikaa siitä mitä tapahtuu blogini fanitapaamisissa.

Täysin ymmärrettävistä syistä hattivatteilun pariin otetaan vain sellaisia miehiä, jotka kykenevät tekemään siihen vaadittavan päätöksen kehonsa muokkaamisesta. Vaatiihan liittymisrituaali operaatioita, joissa on aina tulehdusriskit. Ja tulehdukset tai muut komplikaatiot sillä alueella voivat tehdä pysyvää tuhoa. Joku hattivatteilulle omistautunut mies voi joskus irtaantua virallisesta hattivatteiluyhteisöstä, ja alkaa tehdä näitä muutoksia juuri syntyneen poikansa penikseen. Onneksi lapsia ei altisteta tälle hattivattilahkon riskille.

Paitsi ehkä altistetaan, jos seuraamme mitä maamme Korkein oikeus (KKO) kirjoittelee lasten sukupuolielinten silpomisesta. Tuoreet ennakkopäätökset puoltavat vanhempien (tai toisen vanhemman) oikeutta leikkauttaa lapsensa sukupuolielimiä. Suosittelen sinua lukemaan oikeusneuvos Liisa Mansikkamäen, Marjut Jokelan, Jukka Sippon, Tuula Pynnän ja Jarmo Littusen kirjoittamat ratkaisut.

Sukupuolielimiä leikellään sen ikäisiltä pojilta, jotka eivät edes kykene vielä päättelemään mitä uskontoa heidän vanhempansa kannattavat tai miten heidän pitäisi uskoa mihinkin jumalolentoon. Nykyisessä tilanteessa lapselle ei aina edes anneta tilaisuutta päättää haluaako hän leikkauttaa pippeliään. Ehkä haluaisi. Ehkä ei. Mutta vaihtoehtoa ei anneta.

Tämä lupaa hyvää tulevan kannalta, sillä Korkeimman oikeuden perusteluilla saamme hattivatteilun ilosanoman asennettua myös poikalapsien jalkoväleihin. Sitten joskus tulevaisuudessa voimme vedota KKO:n ratkaisussa kirjoitettuihin kohtiin. Niihin kohtiin, joissa poikalapsen esinahan leikkaaminen pois on perusteltua, jotta lasta ei syrjittäisi hänen vanhempiensa uskonnollisessa yhteisössä. Samoin lapsen kulttuurillinen ja uskonnollinen identtiteetti voidaan vahvistaa lapsena tehdyillä leikkauksilla. Näissä tapauksessa Korkein oikeus katsoi lapsen edun kannalta tärkeämmäksi, että lapsen sukupuolielimiä leikellään kuin jätetään leikkaamatta, jos lapsen vanhemmat ja suku edellyttävät leikkaamista yhteisöön kuulumiseksi.

17. Korkein oikeus katsoo, että kulttuurisista syistä tehtävällä ympärileikkauksella voi olla samankaltaisia myönteisiä vaikutuksia leikattavan pojan oman identiteetin ja sosiaaliseen yhteisöön kuulumisen kannalta kuin jos toimenpiteeseen ryhdyttäisiin uskonnollisista syistä. Lapsen kiinnittymistä osaksi sukuaan ja esimerkiksi etnistä ryhmäänsä voidaan pitää lapsen kokonaisedun mukaisena tavoitteena, joka voi vaikuttaa toimenpiteen hyväksyttävyyden arviointiin.

Yksi pieni uhka vanhempien oikeudelle viipaloida lapsiaan on kuitenkin olemassa. KKO:n ratkaisussa on tällainen kohta:

5. Suomessa ei ole poikien muussa kuin lääketieteellisessä tarkoituksessa suoritettavaa ympärileikkausta koskevaa lainsäädäntöä. Siitä ei ole nimenomaisia määräyksiä myöskään Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa, eikä Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin ole antanut ratkaisuja, joissa olisi otettu kantaa sanotunlaiseen ympärileikkaukseen ihmisoikeuksien kannalta.

Suomeksi: he eivät voi tehdä lapsen sukupuolielimiä suojelevaa ratkaisua, sillä Suomen laista ei löydy kohtaa, jolla he voisivat tehdä sellaisen ratkaisun. Jos eduskunta sattuisi joskus säätämään sellaisen lain, niin KKO voisi tehdä muunlaisia ratkaisuja. Siihen asti lasten sukupuolielimet eivät ole turvassa uskonnollisin perustein tehdyiltä silpomisilta. Hattivatteilun laajentumisen kannalta toivon, ettei eduskunta lähde sellaiselle tielle.

15 comments:

Unknown said...

Eikö tästäkin nyt voisi tehdä kansalaisaloitteen? Siis sellaisen harkitusti mietitin kansalaisaloitteen, joko kiihkottomati esittää vaikutukset niin nykyisessä kuin mahdollisesti tulevassa.

RH said...

KKO puhuu asiasta, kuin se olisi jokin kulmakarvojen ajelua vastaava pieni, mitätön toimenpide. Että joo onhan se ihan kiva olla, jos vanhemmat haluaa.

RH said...

Koirien häntää tai korvia ei saa Suomessa typistää, mutta ihmisvauvan sukupuolielimiä saa...

Anonymous said...

^Totta.

Rami

Anonymous said...

Useinhan näitä operaatioita puolustellaan myös ympärileikkauksen positiivisten hyötyjen avulla (esteettisyys, hygienisyys) ja samalla joskus vastustajapuolella sotketaan niin lääketieteelliset perusteet kuin tyttöjen ja poikien ympärileikkauksetkin.

KKO:n ratkaisu on tosiaan sikäli perusteltu, ettei suomalaisessa oikeusjärjestelmässä noin periaatteessa voida oikeussalissa ja tuomareiden päätöksillä luoda uusia pykäliä. Silti ihmetyttää, mitä kaikkea lapselle uskonnollisin perustein siis voi tehdä? Voiko pikkulapsen tatuoida? Poistaa korvat? Ainakin juutalainen leikkauskulttuuri perustuu käsittääkseni juuri siihen, että ympärileikkaus pitää suorittaa, kun lapsi ei vielä ymmärrä mitä tapahtuu - näin symbolinen yhteys Jumalaan luodaan ennen tiedostamista.

Poikalasten ympärileikkaus uskonnollisen perustein on lailla kiellettyä tai aktiivisesti valvottua lopulta hyvin harvoissa paikoissa. Euroopan parlamenttihan on pari vuotta sitten todennut suhtautuvansa varauksella asiaan, mutta isojen ryhmien pitkiä uskonnollisia ja kulttuurillisia traditioita ollaan varovaisia loukkaamaan, ja samasta syystä lapsille voi tarjota viiniä kirkossa. Luultavasti kasvavan rasismin ja ulkomaalaisvihamielisyyden mukana paineet leikkausten kieltämiseksi tulevat kasvamaan, mutta ehkä hieman vääristyneistä syistä.

Anonymous said...

On se ikävää ettei "Suomessa ei ole poikien muussa kuin lääketieteellisessä tarkoituksessa suoritettavaa ympärileikkausta koskevaa lainsäädäntöä", ei edes rikoslaissa:

5 § (21.4.1995/578)
Pahoinpitely
Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

6 § (13.7.2001/654)
Törkeä pahoinpitely

Jos pahoinpitelyssä
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai
3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä.

Kerrassaan ikävää.

MrrKAT said...

Jospa tässä on ajateltu myös bisnestä ja sijoituksia. Suomen tulevaisuutta.
Tarkemmin ottaen: suurvaltaa ja yrityksiä ja asiantuntijoita, jotka voivat suuttua karistaen Suomen mullat jaloistaan, jos heidän lastensa asioihin puututaan ja vanhempia pistetään linnaan. Jenkeistä, oli ne sitten nokialaisia tai roviolaisia, paikoin 80% (varsinkin keskilännessä) ympärileikataan. Koska traditio (tai uskonto).

Eikä siinä vielä kaikki. Jenkkien tiede on saanut tuloksen, että ympärileikkaus pienentää HIV-riskiä. Eli kaikki ympärileikkaukset ovat automaattisesti myös lääketieteellisesti perusteltuja!

Anonymous said...

Vanhempi voidaan tuomita maksamaan korvauksia lapselleen tukistamisesta, mutta ei ympärileikkauksesta. Millä perusteella näitä kahta asiaa voidaan tarkastella eri kriteereillä? Lisäksi ympärileikkaus on tuomittavaa vain, jos toinen vanhempi on kieltänyt sen. Tässä huomioidaan vain vanhempien tahto ja lasta kohdellaan omaisuutena.

Lasten kurittamisella on todella pitkä traditio, mutta jossain vaiheessa on tehty rationaalinen päätös lasten edun mukaisesti. Miksi ympärileikkauksien suhteen ei voisi käyttää samaa järkeilyä.

Anonymous said...

"Luultavasti kasvavan rasismin ja ulkomaalaisvihamielisyyden mukana paineet leikkausten kieltämiseksi tulevat kasvamaan, mutta ehkä hieman vääristyneistä syistä."

On valitettavaa, että ympärileikkausta suosivat ryhmät yrittävät kiistää kritiikin rasismiin vedoten.

Sami said...

Tulkinta "he eivät voi tehdä lapsen sukupuolielimiä suojelevaa ratkaisua, sillä Suomen laista ei löydy kohtaa, jolla he voisivat tehdä sellaisen ratkaisun" on kyllä varsin pahasti oiottu. Tuomioistuinhan kuuli mm. lääketieteen asiantuntijoita, mikä luonnollisesti olisi ollut varsin turhaa, jos se olisi teon haitallisuuden perusteella voinut langettaa tuomion. Se on siis totta lähinnä siinä merkityksessä, että tuomioistuin ei voi langettaa tuomiota tilanteessa, jossa se katsoo ympärileikkauksen olevan poikalapsen edun mukaista.

Samoin oikeus katsoi aiemmassa tapauksessa, johon tässä viitattiin (KKO 2008:93), että tyttöjen ympärileikkaus olisi vaikutustensa takia törkeä pahoinpitely, eikä sellainen olisi missään tilanteessa hyväksyttävä lapsen uskonnollisten etujen vuoksi.

Suomeksi: Korkeimman oikeuden ratkaisu perustuu yksiselitteisesti siihen, että se piti vähäisenä ja hyötyä haittaa suurempana. KKO 2008:93 kirjoittaa tämän auki seuraavasti:

"Edellä kohdassa 8 mainitut seikat huomioon ottaen uskonnollisista syistä suoritettavalla ympärileikkauksella voidaan arvioida olevan myönteistä merkitystä nimenomaan leikattavan pojan itsensä, hänen identiteettinsä kehittymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä kiinnittymisen kannalta. Näistä syistä uskonnollisin perustein suoritetun lääketieteellisesti asianmukaisen ympärileikkauksen muodossa tapahtuvaa puuttumista pojan ruumiilliseen koskemattomuuteen voidaan pitää lapsen kokonaisedun kannalta puolustettavana ja kokonaisuutenakin arvostellen siinä määrin vähäisenä toimenpiteenä, ettei lapsen huoltajien menettelyä tällaisen ympärileikkauksen teettämisessä lapselleen ole aihetta pitää sellaisena lapsen etua ja oikeutta loukkaavana tekona, joka olisi pahoinpitelynä rangaistava."

Anonymous said...

Saksassahan oltiin lähellä kieltää koko homma, mutta valtiopäivät päätyi sallimaan uskonnollisen ja perinteisiin liittyvän ympärileikkauksen. Perusteena oli pitkän tradition ohella se, että uskontojen, joihin ympärileikkaus kuuluu, harjoittamisen pitää olla edelleen mahdollista Saksassa.

Pohjoismaiset "lasten oikeusasiamiehet" (eli olisko lapsivaltuutettu Suomessa?) ovat joidenkin lähteiden mukaan antaneet jo 2012 tai 2013 lausunnon, että tämä pitäisi kieltää:
http://www.secularism.org.uk/news/2013/10/nordic-childrens-ombudsmen-take-historic-step-to-protect-childrens-rights

Yhdysvalloissa ympärileikkaus tosiaan liittyy nykyään vahvasti - etenkin parempiosaisten - kulttuuriin. Viranomaisetkin ovat todenneet, että hyödyt (etenkin sukupuolitautien tartuntariskissä) ohittavat haitat. Toisaalta samassa maassa usein parhaaksi ehkäisykeinoksi mainitaan pidättäytyminen. Joten no niin.

Anonymous said...

Jos lasten sukupuolielinten leikkely on niin tarpeellinen osuus uskontoa, niin eikö tässä pitäisi alkaa ajamaan tyttöjen ympärileikkauksen sallimista?
Se lievin muoto jossa leikellään uloimmat häpyhuulet, vastaa juurikin poikien ympärileikkausta ja hyödytkin ovat samat, helpompi pestä ja vähemmän piilopaikkoja taudeille.

Sinänsä en kyllä ymmärrä miten länsimaissa jollekin on ongelmallista pestä vehkeet, nehän ovat tuossa käden ulottuvilla. Varpaat on paljon hankalampi pestä, varmaan se vähentäisi jalkasientä, jos leikataan lapsilta varpaat pois.

Tunnen itseni Matti Näsäksi.

Anonymous said...

Oikeasti käy sääliksi amerikkalaisia miehiä aina kun elokuvissa lotrataan käsivoiteella ja ...pelillä. Eivät tiedä mitä heiltä on varastettu.

Anonymous said...

Hurraa, vihdoinkin "suvaitsevaiset" punavihreät ja fasistiset odinit yms. ovat löytäneet asian, jossa voivat olla samalla puolella: Kielletään poikalasten ympärileikkaus juutalaisilta ja muilta, jotka sitä harjoittavat!

Anonymous said...

Yhdysvalloissa ympärileikkauksia tehdään sen takia, että toimenpide maksaa melkoisesti. Koska vakuutus maksaa sairaalalle tai lääkärille, niin insentiiviä olla leikkaamatta ei ole. Vähävaraisissa perheissä, joiden vakuutuspolicy ei korvaa kuin välttämättömän, leikkausta ei tehdä.