24.2.13

Mikko Niikolla on asiaa avioliitosta

Kansanedustaja Mika Niikko on rohkea mies. Perussuomalaisten periaatteita noudattava mies kirjoitti Helsingin Sanomien sivuille. Mielipide on melkein opettavaista luettavaa.

Avioliiton muutos samaa sukupuolta koskevaksi olisi yhteiskunnan tappio

Siinä Niikko linjaa yhteiskunnan peruspilarien kuntotarkistusta. Jälleen kerran aikuinen ihminen on aikuisten oikeasti vihjailemassa, että suvunjatkaminen on joutumassa sukupuuttoon avioliittolain muutoksella. Kun olen aikaisemmin naureskellut ja osoitellu sormellani tuollaiselle asialle, niin minulle on huomautettu "No niin, Leinis, ei kukaan nyt oikeisti ole väittämässä homoliittojen johtavan sukupuuttoon." Ja sitten kansanedustaja Niikko kirjoittaa tällaista:
Jos avio­liit­to­ins­ti­tuu­tio kä­sit­tee­nä pois­tuu, yh­teis­kun­ta ei enää tar­joa pe­rus­ra­ken­net­ta, jo­ka tur­vaa nor­maa­lia per­he­yk­si­kön muo­dos­tus­ta ja su­vun­jat­ka­mis­ta.

 Yritän kuitenkin ottaa Niikon muut tuotokset vakvasti. Tuota ennen hän tietenkin määrittelee avioliiton äärimmäisen tärkeäksi asiaksi.


Yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan avio­liit­to pe­rus­tuu ih­mis­kun­nan ylei­seen ha­vain­toon bio­lo­gi­sis­ta to­si­asiois­ta se­kä ko­ke­muk­seen per­he­yk­si­kön mer­ki­tyk­ses­tä hy­vin­voi­van yh­teis­kun­nan ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Suureksi harmikseni Niikko ei edes vihjaile mitä nuo biologiset tosiasiat ovat, mutta voimme arvaille niiden liittyvän sukupuolielinten aktiviteetteihin.

Avio­liit­to yh­teis­kun­nal­li­se­na ins­ti­tuu­tio­na on tar­koi­tet­tu suo­je­le­maan yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suut­ta, tur­val­lis­ta su­vun­jat­ka­mis­ta ja per­heyk­sik­köä. Adop­tios­sa on ky­se sii­tä, et­tä et­si­tään lap­sel­le per­he ei­kä per­heel­le lap­si. Näin ol­len on olen­nais­ta, et­tä lap­si saa jat­kos­sa­kin mah­dol­li­suu­den pääs­tä adop­toi­ta­vak­si per­hee­seen, jos­sa hän saa isän ja äi­din.

Niikko on vielä sitä sukupolvea, jonka mielestä lapsen lapsuus on parempaa, jos hänen huoltajiensa sukupuolielimet ovat eri paria. Siitäkin huolimatta, että useimmat homoseksuaaliset ihmiset ovat kasvaneet juuri sellaisissa perheissä. Ei sillä, että Niikko ja kumppanit olisivat tuomitsemassa homoseksuaaleja huonoiksi ihmisiksi.

Lopussa Niikko on sentään filosofisella tuulella.

Yh­den­ver­tai­suus on kä­sit­tee­nä on­gel­mal­li­nen. Jos se to­teu­te­taan ab­so­luut­ti­ses­ti, kai­kil­la vä­hem­mis­töil­lä on täs­mäl­leen sa­mat oi­keu­det. Se, mi­hin ra­ja ve­de­tään, riip­puu vii­me kä­des­sä ar­vois­ta.

Todellakin. Jos esim. kaikista rikoksista annetaan täsmälleen sama rangaistus, ei oikeuden voida sanoa olevan tasapuolinen. Tarvitaan rajojen vetoa. Ja siinä todellakin tarvitaan arvoja. Mutta saa sinne sekaan laittaa vaikka tutkimustietoa ja päättelyä siitä miten lapset kasvavat samaa sukupuolta olevien vanhempien kanssa.

5 comments:

tyy said...

Onhan rehellistä ja rohkeaa kertoa asiansa suoraan.
Siitäkin huolimatta, että Mikko Niikon yhteiskunta, ja sen etu, ei välttämättä avaudu kaikille.

SaaraR said...

Kun tuo suvunjatkaminen tuntuu olevan Niikolle niin tärkeää (ja mikäpä siinä), odotan mielenkiinnolla, milloin hän suoraselkäisenä miehenä ryhtyy vastustamaan suvunjatkamisiän ylittäneiden avioliittoja? Tai ehkä avioliitot joihin ei synny jälkikasvua määräajan kuluessa voisi mitätöidä, niin että puolisot tajuaisivat lähteä katsastamaan josko muualta löytyisi hedelmällisempi kumppani?

Anonymous said...

Aika usein käyttävät termiä "luonnonjärjestys" perustellessaan avioliittoa vain miehen ja naisen välisenä. Olisi hauska tietää, mitä luonnonjärjestyksellä tarkoitetaan, ilmeisesti Isä Jumalan asettamaa dogmia paratiisissa muovatuille ihmisille. Miesten ylivaltaa ja orjuutta on aikanaan perusteltu vastaavalla luonnonjärjestyksellä, koska muuten yhteiskunnat romahtaisivat moraalittomaan rappioon. Nyt kun Ranska ja Iso-Britannia sallivat samaa sukupuolta olevien avioliitot, jää Suomi muun Itä-Euroopan rinnalla ylpeästi luonnonjärjestyksen taakse, ainoana Pohjoismaana...

Mies said...

Näissä keskusteluissa mennään aina sivuraiteille, kun aletaan puhua näistä suvunjatkamisista ynnä muista. Eihän avioliitto suinkaan tarkoita suvunjatkamist, ei siihen henkikirjoittajan sanaa tarvittu, että lapsi lähti alulle. Mielestäni avioliittokeskustelussa olisi tärkeämpi pitää esillä se, että avioliiton myötä aviopuolisoille tulee oikeuksia ja velvollisuuksia, joita muuten on hankala yhteiskunnassa toteuttaa. Elatusvelvollisuus ja perimisoikeus näin ensimmäisinä tulee mieleen. Jos kirkko ei halua vihkiä samaa sukupuolta olevia, niin olkoon sitten siellä omassa hapatuksessaan.

Anonymous said...

Tämä: http://boingboing.net/2012/12/19/tom-the-dancing-bug-judge-sc.html

God-maninkin seikkailut on hyvää luettavaa.