20.5.14

Tasa-arvoinen avioliitto ja epäsovelias katsaus menneisyyteen

Kansalaisaloite päivitetystä avioliittolaista pyörii vielä lakivaliokunnan pöydällä. Jonkinlaista ratkaisua odotellessa voimme tehdä aikamatkan menneisyyteen. Menneisyyteen jota kaikki eivät halua muistella. Nykyisessä retoriikassa käytetään helposti vertauksia tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta. Joihin vastataan toteamalla, ettei kiistana ole ihmisoikeudet sinällään, vaan enintään lasten oikeudet. Johon vastataan muistelemalla miten rotuerottelua tehtiin avioliittolailla ihan muuten sivistyneissä valtioissa, johon vastataan ettei vertaus ole ollenkaan soveliasta:

En missään tapauksessa kiellä keneltäkään hänelle kuuluvia oikeuksia. Kun joku sensijaan vertaa sukupuolista suuntautuneisuutta ihmisen rotuun ja sukupuoleen, on selvää, ettei sellainen henkilö ole huolellisesti ajatellut mistä on kysymys. Kenties juuri siksi mainittu ajatusvirhe on yleinen myös suomalaisessa populaarissa sateenkaarikeskustelussa.

Virhe onkin helppo tehdä. Rasismiin perustuva rotusyrjintä avioliittolaissa oli väärin, koska rasismi on väärin. Eivätkä ihmiset voi valita ihonväriään, vaan se on täysin geenien määrittelemä. Siksi heitä ei saisi tuomita ihonvärinsä perusteella, vaan tekojensa perusteella. Seksuaalisuus on puolestaan hieman muovautuvampi. Ellei jopa valinta, joten siinä tapauksessa valintaa voidaan arvioida hyväksi tai huonoksi. Ihonväriään ei voi valita. Ellei ole hirveästi ylimääräistä rahaa ja tarpeeksi halukas plastiikkakirurgi. Ja siksi vertailua homoseksuaalisuuden ja etnisyyden kanssa ei kannata tehdä.

Tässä vielä tarkempi perustelu vertailun sopimattomuudelle.

Etnisyys on ihmisen olemassaolon piirre, joka on (1) kokonaan perinnöllinen, (2) absoluuttisen muuttumaton, (3) ei pääasiassa vaikuta käyttäytymiseen, ja on (4) itsessään harmiton. Sen sijaan samaa sukupuolta kohtaan koettu viehtymys on impulssina (1) korkeintaan vain osittain ja epäsuorasti perinnöllistä (kuten esimerkiksi, pedoseksuaalinen kiinnostus tai alkoholismi); (2) Lisäksi se on altis jonkinasteiselle muutokselle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kulttuuriset tekijät, tehdyt valinnat ja mahdollinen terapeuttinen väliintulo saattavat vähentää samaa sukupuolta kohtaan koettua viehtymystä, ja ainakin joissakin tapauksissa ihmisen sukupuolisessa suuntautuneisuudessa voi tapahtua merkittävä muutos toiseen suuntaan. (3) Se on pääasiallisesti käyttäytymiseen liittyvä impulssi tehdä jotain ja vaatii siksi käyttäytymiseen liittyvää arviointia. Se kuuluu siis eettisen arvioinnin piiriin. Toisin kuin etnisyys se (4) ei ole itsessään harmiton. Monet meihin voimakkaasti vaikuttavat impulssit voivat olla vahingollisia.

 Vedotessaan rotusorron ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta saadaankin vaikuttavia puheita. Näin saadaan tavallisen kansan moraalinen selkäranka helposti vääntymään homosaation puolelle. Ja juuri sen takia vastalausessa ollaankin niin tunteikkaasti loukkaantuneita. Näin tapahtui viimeksi Yhdysvalloissa, kun sata mustaa pastoria protestoi kansalaisoikeusliikkeen rinnastamista homostelijoiden etujen ajamiseen. Sellainen vertailu loukkaa heidän tunteitaan.

Pastori Swimp sanoi loukkaantumiskokouksessa, ettei avioliiton uudelleenmäärittely ole millään tavalla samanlaista kuin kansalaisoikeusliike. Sellainen vertailu on älyllisesti tyhjää, epärehellistä ja keinotekoista. Mustien väestöllä oli enemmän kärsimystä ja kamppailua. Siksi vertailu on loukkaavaa.

Mutta loukkaantuminen ei vielä tarkoita, että loukkaantunut ihminen on oikeassa.

Tuota loukkaavaa vertausta tehdään nykyään niin usein, koska nykyisessä avioliittokinastelussa käytetään tismalleen samanlaisia argumentteja kuin rotuerottelua puolustavien puheissa silloin joskus jossain maassa.

Otetaan kolme näytettä vaikkapa Yhdysvalloista.

"Almighty God created the races white, black, yellow, malay and red, and he placed them on separate continents. And but for the interference with his arrangement there would be no cause for such marriages. The fact that he separated the races show that he did not intend for the races to mix."

Lainaus tuomari Leon Bazilen sanoista, Loving vs Virginia päätöksessä vuonna 1967. Rodut ovat rotuja, jotka on tarkoitettu olemaan erikseen. Tämä oli biologiseen realitettiin vetoamista, joka toimii niin uskonnollisella kuin darwinistisella vaihteella. Joko rodut ovat Jumalan tahto tai kehittyneet sellaisiksi ilman Jumalaa. Argumentti oli sama. Ja se oli aikanaan aivan johdonmukaista, sillä todellakin maailmassa on erinäköisiä ihmisiä. Modernissa versiossa puhutaan siitä miten ihmisten lisääntyminen tapahtuu, unohtaen autuaasti, että ihmissuhteissa on hieman muutakin kuin munasolun hedelmöittämistä.

Myös tuttu panikointi moninaimisen, insestiliittojen, pedofilian, jne. tulemisesta oli esillä silloin joskus jossain.
Lainaus kirjasta Interracial Intimacy: The Regulation of Race and Romance sivulta 97, jossa kuvaillaan yhtä argumentaatiota:Siinä apulaisoikeuskansleri R. D. McIlwaine III argumentoi rotuerottelun puolesta samaisessa Loving vs Virginia käsittelyssä. Hän vain halusi puolustaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä. Parhaimman saatavilla olevan näytön perusteella avioliittolakia ei voida muuttaa, koska muuten tulevat polyt ja pedot. Kuulostiko tutulta? McIlwaine III jatkoi vielä yhteiskuntarauhan puolustamista:Otetaan vielä kolmas esimerkki tutusta argumentista, jota käytettiin silloin joskus jossain. Sama apulaisoikeuskansleri puolusti lapsia.

Now if the state has an interest in marriage, if it has an interest in maximizing the number of stable marriages and in protecting the progeny of interracial marriages from these problems, then clearly, there is scientific evidence available that is so. It is not infrequent that the children of intermarried parents are referred to not merely as the children of intermarried parents but as the 'victims' of intermarried parents and as the 'martyrs' of intermarried parents.


Yhteiskunnan kannattaa suosia vakaita avioliittoja, sillä niissä kasvaa lapsia jotka eivät olisi "uhreja" kuten sekarotuisten liitoissa voi kasvaa. Sekarotuisten avioparien lapsia varmasti kiusattiin kouluissa. Ajatusmaailma on identtinen modernin ajatuksen kanssa siitä, että lapsi on huonossa asemassa, jos hänellä on samaa sukupuolta olevat huoltajat.


Argumentaatio oli siis "Se on Jumalan tahto", "Se johtaisi polygamiaan, insestiin ja alaikäisten avioliittoihin" ja "Ajatelkaa lapsia!" kolminaisuus. Oi aikoja, oi tapoja.  Onneksi näistä on päästy pois ja kohti relevantteja argumentteja.

Tämän takia vertailuja ei saisi tehdä ja niitä "Ihan epistä!" huutoja kaikuu. Ihmiset muistaisivat ja tunnistaisivat argumentaation vuosikymmenten takaa. Ja miten niitä käyttävillä tahoille sitten kävi? He hävisivät. Richard ja Milfred Loving saivat olla naimisissa keskenään osavaltiossaan, vaikka toinen oli valkoinen, toinen musta.

1 comment:

Anonymous said...

"Yhdysvalloissa, kun sata mustaa pastoria protestoi kansalaisoikeusliikkeen rinnastamista homostelijoiden etujen ajamiseen."

Oikeassa ovat, sillä Raamattuhan tuomitsee homouden ja myös orjuuden ... vai miten se menikään...