14.3.13

THL HPV-rokotteen äärellä

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos julkaisi tiedotteen HPV-rokotteen ja nuorten asenteiden yhteydestä.

Lisääntyykö riskikäyttäytyminen HPV-rokotusten myötä?

Voisiko uusi rokote laittaa viriilit vintiöt entistä sekaisemmaksi seksistä?

HPV-rokotustutkimuksen alkaessa varauduttiin siihen, että nuorten seksuaalinen riskikäyttäytyminen, varhain aloitetut yhdynnät, suojaamaton seksi ja useammat kumppanit, voisivat lisääntyä HPV-rokotusten seurauksena.

Tuota lisääntymistä pyrittiin etsimään verrokkiryhmän avulla. Oppilaiden pakkopullana vastailtava kouluterveyskysely sisälsi tarvittavat tiedot.

Kouluterveyskysely osoittaa, että näin ei ole tapahtunut vuosien 2008–2011 aikana. Tämä todettiin, kun vertailtiin HPV-rokotuspaikkakuntien (26 000 nuoren) ja verrokkipaikkakuntien (21 000 nuoren) 8.- ja 9.-luokkalaisen Kouluterveyskysely-vastauksia vuosilta 2008–2011.

Näyttäisi nopealla silmäyksellä fiksulta tavalta. HPV-rokotteita saaneita vertailtaisiin niihin jotka eivät saaneet rokotetta. Selkeä tapa saada selville miten HPV-rokote vaikuttaa, jos vaikuttaa, nuorten asenteisiin. Mutta...

Tutkimukseen kuului interventiopaikkakunnilla pidetyt tietoiskut seksuaaliterveydestä nuorille. Pidettyjen seksuaaliterveysinfojen vaikutus näkyy HPV-rokotuspaikkakuntien Kouluterveyskyselyn keskeisistä seksuaaliterveyskäyttäytymistä koskevista vastauksista.
Oheisesta taulukosta voi havaita, että Kouluterveyskysely-vastaukset olivat systemaattisesti positiivisempia interventiopaikkakunnilla, joilla pidettiin normaalin koulun ohjauksen lisäksi tutkimukseen liittyviä seksuaaliterveysinfoja kuin verrokkipaikkakunnilla.

Kouluterveyskyselyn avulla vertailtiinkin eri asioita: Paikkakunnat joissa oppilaille annettiin seksuaaliterveysinfoja VS paikkakunnat joissa niitä ei annettu. Ei puhdasta vertailua rokotettujen ja rokottamattomien välillä.

Tutkimuksesta ei selviä miten HPV-rokote vaikuttaa nuorten asenteisiin. Sen sijaan siinä on mittailtu terveyskäyttäytymistä valistuskampanjan jälkeen. Valistusta saaneet oppilaat näyttäisivät käyttäytyvän hieman avoimemmin ja fiksummin kuin ilman valistusta jääneet. Verrokki ja interventio-paikkakuntien erot esitetään desimaalien tarkkuudella, mutta taulukosta ei selviä onko ero tilastollisesti merkittävä. Rokotusinfon puheenjohtaja Jyrki Kuoppala on kysellyt asiaa THL:n tilastotutkija Jukka Jokelalta. Jokela on todennut, että erot eivät olleet tilastollisesti merkittäviä.

Ehkä joskus Suomessa selvitetään myös tiedotteen otsikolle sopiva vastaus.

Ja muista käyttää kondomia.

No comments: