1.7.14

Professori Puolimatka ja kadonneen perustelun arvoitus

Professori Tapio Puolimatka kirjoitti asiantuntijalausunnon lakivaliokunnalle. Aiheena oli avioliittolain muuttamisen seuraukset Suomessa. Asiantuntijalausunto ei ollut kevyt lukuelämys, mutta jaksoin selata sen läpi. En tiedä kuinka moni suomalainen on viitsinyt lukea samaa paperia. Tai kuinka moni heistä pääsi loppuun asti, sillä siinä on viitteineen yli 7200 sanaa. Tai kuinka moni heistä esitti itselleen olennaisen jatkokysymyksen:

Missä Puolimatkan perustelut uhkakuvien toteutumiselle?

Professorimme kuvaili useaa erilaista uhkakuvaa, joita seuraisi avioliittolain päivittämisestä. Nämä uhkakuvat kiteytettiin professorin teeseihin asiantuntijalausunnon lopussa:

A.      Heteroseksuaalinen ja homoseksuaalinen parisuhde ovat ominaisluonteeltaan ja normatiiviselta rakenteeltaan niin erilaisia, että niiden sovittaminen yhden ja saman instituution alaisuuteen haittaa niiden molempien kehittämistä myönteisellä tavalla. 


B.      Sukupuolineutraali avioliittolaki loukkaa lapsen oikeutta kasvaa perheessä, jossa hän saa rakentaa identiteettiään läheisessä vuorovaikutuksessa biologiseen isäänsä ja äitiinsä. 


C.      Sukupuolineutraali avioliittolaki johtaa harhaanjohtavaan sosialisaatioon, jossa nuoria estetään tiedostamasta omien sukupuolisten valintojensa merkitystä tulevien lastensa hyvinvoinnin näkökulmasta.    


D.      Sukupuolineutraali avioliittolaki ei tee avioliitosta tasa-arvoista. Avioliitto on nykymuodossaan jo tasa-arvoinen. Sukupuolineutraali avioliittolaki muuttaisi avioliiton merkitystä ja tekisi sen epätasa-arvoiseksi tämän uuden avioliittokäsityksen sisäisen logiikan perusteella, jos sitä ei laajennettaisi koskemaan monia muitakin erilaisia intiimissä suhteessa eläviä ihmispareja ja ryhmiä. Tästä olisi kuitenkin seurauksena avioliiton merkityksen heikkeneminen.


E.       Sukupuolineutraalin avioliiton johdonmukainen soveltaminen saattaa johtaa avioliiton merkityksen trivialisoitumiseen ja sen myötä avioliiton yleisen arvostuksen laskuun. Näin se heikentäisi lapsen mahdollisuutta kasvaa vakaassa perheessä biologisen isänsä ja äitinsä hoidossa.

Kyllä, Puolimatkalla oli useita eri pointteja lausunnossaan. Kyllä, asiat ovat monimutkaisempia kuin yhteenvedossa esitetyt teesit antava ymmärtää. Ei, Puolimatka ei perustellut miten uhkakuvat muka olisivat realistisia. Itse lausunnossa oli useita väittämiä, mutta ei perusteluja sille miten ne toteutuisivat täällä oikeassa elämässä. Miten esim. "avioliiton merkityksen heikkeneminen" käytännössä ilmenisi Suomessa? Tällä hetkellä Puolimatka näyttäisi laatineen teknisimmän näkemäni tunteisiin vetoamisen.

Tuskailin näiden ympäripyöreiden lausuntojen parissa blogissani. Mallia tuskailustani vaikkapa siinä kohtaa, kun Puolimatka kuvaili miten lapset joutuisivat kärsimään.

Samanaikaisesti hetero- ja homoseksuaalisten parisuhteiden alistaminen saman avioliittolain alaiseksi murentaisi avioliittoa ohjaavasta säännöstöstä niitä piirteitä, jotka ovat omiaan tukemaan sitä, että lapset saisivat kasvaa oman biologisen isänsä ja äitinsä kanssa. Näin 98 % lapsista joutuisi potentiaalisesti kärsimään tämän ratkaisun seurauksista.


Tässä kohtaa kysyin:

  Miten murentaisi ja mitä murentaisi? Miten 98 % lapsista kokisi tuota kärsimystä käytännön tasolla? Paljon releventteja kysymyksiä. Valitettavasti jäimme jälleen vaille vastauksia.

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin odotin saavani vastauksia, kun professori Puolimatka saisi valmiiksi vastineensa. Se ilmestyi yli viikko sitten (shmaybe), mutta pääsin vasta nyt paperin kimppuun. Valtaosa vastineesta on sitä viitteiden käytön viilausta, jota käydään Puolimatkan ja Lilja Tammisen välillä. Aivan lopussa (kohta 5) on pieni pätkä, jossa selvästä käsitellään minun kirjoituksiani. Jätän sitä edeltävät kohdat huomiotta tässä kirjoituksessa.

Kaikesta analyyttisesta pyrkimyksestään huolimatta Juha Leinivaaran blogistinvaisto kertoo hänelle, että kukaan ei jaksa pitkään seurata hienosyistä analyysia, jos se ei johda johonkin hauskalta tuntuvaan mielikuvaan. Niinpä hän tuo väriä blogiinsa tulkitsemalla tätä alalukua yksinkertaisen mielikuvan valossa: Kristityt vastustavat sukupuolineutraalia avioliittoa. Älyllisten rajoitteidensa lisäksi he ovat myös välttämättä asennevammaisia. He kuvittelevat olevansa muita parempia ja siksi he halveksivat homoseksuaaleja. Onneksi on olemassa skeptikkoja, jotka ovat älykkäitä ja humaaneja. Humaanit skeptikot ovat niin suvaitsevaisia, että he voivat armahtaa jopa näitä uskovaisia, vaikka heidän on pakko välillä nauraa heille.

Tuollaisella aloituksella saadaan kirjoitukseni kehystettyä oikeaan näkökulmaan. Näin ne uskolliset asiantuntijalausuntoa levittävät ihmiset tietävät miten suhtautua uskovaisia halventavaan asenteeseeni. Entä ne kysymykseni ja kaipaukseni perustelujen keinuvien perien perään?


  Sukupuolineutraalia avioliittoa perustellaan vetoamalla tasa-arvoon. Todellisuudessa nykyinen avioliittolaki on tasa-arvoinen, koska jokainen täysi-ikäinen ihminen voi mennä naimisiin vastakkaista sukupuolta olevan partnerin kanssa.
"Se on jo tasa-arvoinen" luonnehdinta kuulostaa tietenkin hyvältä ja fiksulta, mutta aivan samalla logiikalla rotuerottelevat avioliittolait olivat jo valmiiksi tasa-arvoisia. Eri rotuiset olivat tasa-arvoisesti vapaita menemään naimisiin oman rotunsa kanssa. Joten ehkä tuo toteamus ei toimi aivan niin hyvin kuin sitä käyttävät haluaisivat sen toimivan.

 Koska tästä liitosta voi syntyä lapsia, jotka tarvitsevat molempien vanhempiensa pitkäaikaista hoitoa, voimme perustella yksiavioisuuden ja puolisouskollisuuden. Avioliiton tarkoituksena on erityisesti lapsen suojeleminen. 

Jos tarkoituksena on lapsien suojeleminen, niin eikö juuri silloin kannattaisi antaa nämä avioliiton suomat suojelukset myös niille sateenkaariperheille? Jos ei, niin miksi nämä lapset eivät ansaitse sitä?

Sitten Puolimatka pääsee lähelle uhkakuviensa perustelemista.

Sen sijaan sukupuolineutraali avioliitto määrittelee avioliiton aikuisten väliseen kiintymykseen perustuvana sopimuksena, jossa kaikkia erilaisia seksuaalisia suuntautumisia ja kiintymystaipumuksia pitää kohdella yhdenvertaisesti.

Tavallaan kyllä ja tavallaan ei. Sillä ne seksuaaliset suuntautumiset joissa vahingoitetaan tai olla yksipuolisessa valta-asemassa toiseen nähden jäisivät vieläkin pois. Aivan kuten nykyisessä avioliittolaissa aikuinen mies ei pääse naimisiin tyttölapsen kanssa, vaikka he olisivat heteronormatiivisesti yhteensopivia sukupuolielimiltään. Puolimatkahan oli epämääräisesti vihjailemassa, että pian ovesta ramppaavat sisään pedofiilit ja hauvahalailijat.
Niinpä avioliittoa tässä merkityksessä ei voida rajoittaa heteroseksuaaliin ja homoseksuaaliseen yksiavioisuuteen, vaan avioliiton ovet on avattava myös kaikille muille seksuaalisuuden ja kiintymyksen muodoille. Tämä merkitsee sitä, että juuri sukupuolineutraali avioliittolaki nykyisessä muodossaan tekee avioliitosta epätasa-arvoisen erilaisten aikuisten kesken puhumattakaan siitä, millaista vääryyttä se tekee kaikille lapsille riistäessään heiltä juridisen oikeuden kasvaa biologisen isänsä ja äitinsä hoidossa. Jos uutta lakia taas pyritään viemään tasa-arvoiseen suuntaan sitä on laajennettava edellä mainitulla tavalla. Tästä kuitenkin seuraa avioliiton trivialisoituminen. Tällä tavalla trivialisoitunut avioliitto ei enää sido isää lapsiinsa eikä siis palvele sitä, että lapset saisivat kasvaa vanhempiensa muodostamassa avioliitossa.

Ehkä sitä laajennetaan joskus. Ehkä ei. Riippuu täysin siitä minkälaista kampanjointia millekin asialle saadaan aikaiseksi Suomessa. Mutta miten ihmeessä se on syy äänestää nykyistä muutosehdotusta vastaan?

Avioliiton trivialisoimisesta oli useampia kohtia asiantuntijalausunnossa. Vastine ei onneksi toista mitään niistä tenniskaveri-vertauksista, joilla Puolimatka varoitti avioliiton muuttuvan kaverisuhteiden laillistamiseksi. Ja muutenkin ne kaipaamani perustelut jäivät pois itse vastineesta. Käytetty epämääräisyys jäi vaivaamaan mieltäni. Onko Puolimatkalla ne valmiina jossain muussa tekstissä? Olenko vain niin sokea, etten löydä niitä asiantuntijalausunnosta? Vai onko epämääräisyys osa strategiaa, jolla luodaan mielikuva huonosta tulevaisuudesta sukupuolineutraalin avioliittolain maassa?

Tiedän että tuota Puolimatkan asiantuntijalausuntoa tullaan postittamaan kansanedustajien postilaattikoihin ja sähköposteihin satoja kertoja. Lausunnolla yritetään vaikuttaa kansanedustajiin ennen sitä syksyn äänestystä tasa-arvoisen avioliittolain kansalaisaloitteesta. Toivottavasti useampi kansanedustaja (niistä ketkä vaivautuvat lukemaan sen alusta loppuun) huomaavat samat puutteet kuin minä huomasin.

Jos sinä olet löytänyt kaipaamani perustelut Puolimatkan kirjoituksista, niin jätäthän lukuvinkin ja olennaiset lainaukset kommentteihin. Olisin lähes kiitollinen siitä!

7 comments:

Anonymous said...

Luin Puolimatkan alkuperäisen lausunnon kahteen kertaan, enkä siltikään löytänyt mainintaa heteroperheen erityistapauksista, kuten uusperheet, adoptio, keinohedelmöitys, yksinhuoltajuus tai sijaisperheet. Mutta nämähän eivät Puolimatkan mielestä riko lapsen "oikeuksia" kasvaa biologisten vanhempien muodostamassa perheessä. Silti kuuluminen homovanhempien perheeseen rikkoo Puolimatkan mukaan lapsen oikeuksia, koska homous.

Puolimatka: "Onneksi on olemassa skeptikkoja, jotka ovat älykkäitä ja humaaneja"

Oliko tämä kehu Leinivaaralle, vai vittuilua? Vai vihjaako Puolimatka että Leinivaara olisi tyhmä natsi?

Petri Honganmäki said...

"Oliko tämä kehu Leinivaaralle, vai vittuilua?"

Suvaitsen ilmaista epäilyni jälkimmäisen puolesta.

MrrKAT said...

Miksi yksinhuoltaja Umayya Abu-Hanna sai adobtoida lapsen (joka kärsi Suomessa rasismista Umayyan mukaan) mutta kaksi naista ei saa ?

Mitä pahaa se toinen nainen tekisi ja miten se lasta uhkaisi mitä yksi ei?

Miten Puolimatka ym uskikset tähän vastaisi ?

Anonymous said...

Perustuuko lapsen oikeus elää biologisten vanhempiensa kanssa johonkin kansainväliseen sopimukseen, vai onko se vain Puolimatkan omaa mielikuvitusta? Ärsyttää että yritetään estää homovanhempien oikeuksia vetoamalla sellaisiin lasten oikeuksiin, joita ei ole olemassa ainakaan siinä muodossa kuin Puolimatka niitä esittää. Miksi Puolimatka esittää oman mielipiteensä ikään kuin se olisi fakta?

Anonymous said...

MrrKAT, Puolimatkaa huolestuttaa asian yhteiskunnallinen puoli myös. Homovanhemmat kun kuulemma antavat väärän signaalin, jonka seurauksena tapahtuu jotain kamalaa. Tämän tarkemmin ei profeet... siis Puolimatka suostu kertomaan.

MrrKAT said...

No, minä vastakysyisin minkä signaalin uskovaiset rokottamattomat vanhemmat antais ?
Ottaisiko Puolimatka heiltä avio- ja adoptio-onnen mahikset pois ? (Miksi/miksi ei?)


Anonymous said...

"Mutta onhan Puolimatka sentään professorismiehenä varmasti asiantuntevampi kuin..."

Ikävän monen ajatukset kulkevat varmasti noin.