23.6.10

Kännykkämastoista ei syöpää

Kännykkämastojen vaikutuksia on pelätty monen vuoden ajan. Ovatko ne näkymättömiä tappajia, joiden sähkömagneettiset kentät aiheuttavat syöpää? Äidit ovat huolissaan. Sikiön kehittyvä hermosto voi olla herkkä sähkömagneettisille kentille. Aikasemmat kohujutut syöpätapausten keskittymisestä mastojen ympärille ovat kuitenkin jääneet toleransseiltaan tilastollisen sattuman sisälle, joten lisätutkimus on aina tarpeellista.

Tuore British Medical Journalin epidemiologinen tutkimus näyttäisi osoittavan, ettei radiomastojen tuottama säteily aiheuta syöpää raskaana oleville naisille. Helsingin sanomat selittää tulokset selkokielellä:

Tutkimuksen kohteena oli 1 397 alle viisivuotiasta lasta, joilta oli diagnosoitu leukemia, aivokasvain tai keskushermoston kasvain vuosien 1999 ja 2001 välillä. Tutkijat vertasivat jokaista lasta neljään terveeseen, samana päivänä syntyneeseen lapseen. Tutkimuksessa huomioitiin äidin kodin etäisyys matkapuhelinmastosta lapsen syntymän hetkellä sekä muun muassa tukiaseman teho.


Tutkimus on ensimmäinen laaja ja laadukkaasti laadittu juuri tästä aiheesta. Toivottavasti sen tulokset saadaan toistettua jossain toisessa maassa. 81781 maston vaikutuksia mitattiin kolmella eri tavalla, eli pelkkä etäisyys kotiosoitteeseen ei ollut ratkaiseva. Toinen etu on tutkimukseen osallistuneiden lasten suuri määrä. Mittauksia tehtiin ympäri Britanniaa, joten yhden laitoksen ennakkoluulot eivät päässeet vaikuttamaan tuloksiin (selection and reporting bias).

Tietenkin tutkimuksella on omat rajoitteensa. Siinä tarkkailtiin vain lapsiin tulleita syöpätyyppejä, vaikka niitäkin oli laajasti. Lasten leukemia on yleisin ensimmäisen viiden vuoden aikana, joten seuranta ei toisi lisäinformaatiota leukemian suhteen. Suurin heikkous on se miten lasten sijainti arvioitiin suhteessa mastoihin. Se mitattiin lasten kotiosoitteen perusteella. Ihan järkevä tapa, mutta ei kuitenkaan yhtä hyvä kuin sähkömagneettisten kenttien suora mittaus lasten ympäriltä, joka vaati järjettömän paljon työtä niin monen lapsen kohdalla. Mittaus ei ottanut huomioon langattomien puhelimien kenttiä. Ja äidit ovat voineet muuttaa raskauden aikana. Tulokset rajoittuvat vain ennen syntymää tapahtuneelle altistumiselle.

Tuloksia laskettaessa ei siis löytynyt eroja syöpään sairastuneiden ja terveiden lasten sijaintien suhteessa mastoihin. Etäisyys ei vaikuttanut syövän yleisyyteen, eli kauempana asuvat olivat yhtä todennäköisiä sairastumaan. Jos mastot aiheuttaisivat syöpää, niin syöpäriski nousisi sitä mukaa mitä lähempänä mastoa asutaan. Yhdessä laskentamallissa havaittiin kuitenkin pieni ero, joka asettui juuri ja juuri tilastollisesti merkittävälle linjalle. Mutta silloin suurempi altistuminen sähkömagneettisille kentille oli yhteydessä pienempään syöpäriskiin.

Tutkimuksen rahoitus on kunnossa, sillä kännykkäteollisuus ei päässyt antamaan sille suoraa rahoitusta. Joku taho kuitenkin teilaa tutkimuksen salaliittoteorialla. Odotellan vaan.

Aivosyöpä ei ole yleistynyt epidemiaksi, vaikka radiomastoja on noussut koristamaan lähes jokaista korttelia suurkaupungeissa. Samanlaista paniikkia lietsottiin voimalinjojen ja terveyshaittojen yhteydestä Yhdysvalloissa 80- ja 90-luvuilla. Voimalinjojen sähkömagneettiset kentät aiheuttivat syöpää monen ajatusmaailmassa. Voodoo Science-kirjassa käydään läpi paniikkiin johtaneet syyt (salaliittoteorioihin uponnut toimittaja & ensimmäinen tutkimus ei ollut sokkona tehty) ja pelkojen tarpeettomuudet osoittaneet tutkimukset. Tämän päivän radiomastot ovat eilisen voimalinjoja. Pitäisi varmaan joskus blogata siitäkin aiheesta.

1 comment:

AaJii said...

Voimalinjojen sähkömagneettisilla kentillä itse asiassa voisi olla terveysvaikutuksia. Sen vuoksi on olemassa määräykset kuinka lähelle voimalinjoja saa rakentaa. Toki nämä määräykset liittyvän osin myös muutenkin turvallisuuteen kuin vain magneettikenttien suhteen.

Mutta voimalinjojen suhteen puhutaankin ihan erilaisista energiamääristä kun tietoliikenteen tukiasemissa.