15.12.08

Varo mistä lasket leikkiä

Orac on joutunut kokemaan kohtalon ivan. Vuoden alkupuoliskolla hän kirjoitti huumorimielellä lääkintämiehestä Irakin sotakentällä, joka tarjoaa haavoittuneille akupunktiota. Kerrassaan absurdi juttu, joka ei voisi toteutua oikeassa maailmassa. Samalla Orac mainitsi eversti Niemtzowin, joka haluaisi tuoda akupunktion sotilaiden avuksi. Hän lopettaa bloggauksen näin:

Truly the virus is spreading. Acupuncture is just the foot in the door, as woo creeps in, as it has done in academic medicine. How long will it be before we see homeopathy being used in military and VA hospitals? I truly hope I'm just being alarmist, because our soldiers deserve much better.


Toiveet eivät aina toteudu.

Ilmavoimien eversti Robert Niemtzow on saanut tahtonsa läpi. Akupunktiota aletaan tarjoamaan entistä enemmän armeijassa. Niemtzowin esittelemä näyttö akupunktion toimivuudesta näyttäisi perustuvan pariin paperiin, joka ilmestyi Journal of Alternative and Complementary Medicine-lehdessä. Kaikki muu näyttö on anekdoottista.

Orac muistuttaa, että moni muu integratiivinen hoitomuoto on tyrkyllä armeijaan. Ansaitsevatko sotilaan näyttöön perustuvaa hoitoa vai jotain muuta?

1 comment:

Mette said...

Suosittelen Jon Ronsonin kirjaa "Vuohia tuijottavat miehet". Puoliväliin asti se on huvittava. Sitten lakkaa olemasta.