2.6.07

Perusryhmäbiologia

Evoluutio - Kriittinen analyysi-kirjassa käsitellään perusryhmiä. Käsite on Frank L. Marshin luoma:

"Kaikki yksilöt, jotka joko suoraan tai epäsuorasti ovat risteytyksen kautta sidoksissa toisiinsa kuuluvat samaan perusryhmään."
s. 34.

"[Perusryhmän] mukaisesti kaikki biologiset lajit, jotka ovat risteymän kautta joko suoraan tai epäsuorasti sidoksissa toisiinsa, kuuluvat samaan perusryhmään."
s. 284.

Perusryhmiä tunnistetaan siis niiden lisääntymiskyvyn mukaan. Jos kalkkunan ja sorsan väliset risteymät ovat steriilejä, niin ne kuuluvat omiin eri perusryhmiinsä. Jos kalkkunan ja fasaanin välinen risteymä tuottaa tulosta, niin ne kuuluvat yhteiseen perusryhmään. Hevonen ja muuli kuuluvat samaan perusryhmään, koska niiden risteytyksen tuloksena syntyy muuli.

Lajien välisiä risteymiä käytetään siis todisteena perusryhmien olemassaololle.

"Vain positiivinen todiste eli onnistunut risteytyminen sallii yksiselitteiset johtopäätökset."s. 35.

Kuulostaa melkein tieteelliseltä. Perusryhmäbiologiaa käytetäänkin perusteluna kreationismin tieteellisyydelle. Kreationistit voivat tehdä empiirisiä havaintoja. Mutta kauhistus! Koko homma kaatuu yksinkertaiseen kehäpäättelyyn.

Sivulla 284 esitetään, että "toisiaan lähellä olevien perusryhmien kesken ei ole koskaan havaittu selvää risteymää. Risteymät osoittavat, että eliöryhmien välillä on selkeät rajat, joiden avulla perusryhmät voidaan tunnistaa."

Tämä onkin totta, mutta heti kun joidenkin perusryhmien välillä onkin risteymä, niin se on heti yhtä ja samaa perusryhmää. Joten mitä E-KA-kirja oikein ajoi takaa selittämällä ettei perusryhmien välillä ole havaittu selvää risteymää?

Ehkä tätä:

"Perusryhmien selkeä rajattavuus on viite luotujen ryhmien olemassaolosta."s. 284.

Eli kreationistien ajatusmaailmassa asiat ovat näin: jos evoluutio olisi totta, niin kaikki lajit voisivat lisääntyä keskenään. Eli harmaalokki lisääntyisi harmaavalaan kanssa. Kappas, ne eivät voikaan risteytyä, joten ne ovat kaksi eri perusryhmää. Ja täten viite luomiselle. Tai ehkä ei...

Makroevoluutio monimutkaistaa tilannetta. Sivulla 55 vedetään yhteyksiä perusryhmäbiologian ja makroevoluution välille.

"Mikro- ja makroevoluution välinen ero voidaan perusryhmämallissa mitata: mikroevoluutiota ovat kaikki muuntelutapahtumat, jotka jäävät perusryhmän rajojen sisälle. Makroevoluutiota olisi uuden perusryhmän syntyminen toisesta."

Jos voisimme havaita, että ennen risteytymiskelpoiset hiirilajit A ja B eivät enää voikaan risteytyä, niin meillä on uusi perusryhmä. Uuden perusryhmän ilmestyminen ei vaadi uusia elimiä, rakenteita tai rakennesuunnitelmia ja kvalitatiivisesti uutta geneettistä materiaalia.

Perusryhmä on hyödytön käsite.

1 comment:

Anonymous said...

Itse olen joskus käyttänyt "makroevoluution todisteena" esimerkkiä kehälajista; Kykenemme itse asiassa helposti havaitsemaan että makroevoluutiota E-ka:n määritelmissä tapahtuu.

Perusryhmän sisällä voi tapahtua se, että syntyy "kehälaji" Esim. Populaation A,B,C,D:ssä A lisääntyy B:n mutta ei muiden, B taas sekä A:n ja C:n mutta ei muiden ja C B:n ja D:n kanssa mutta ei muiden.

Näitä kehälajeja on luonnossakin, esim. amerikkalaisen leopardisammakon pohjoinen ei saa elinkelpoisia jälkelaisiä edes 1.sukupolvessa eteläisen muotonsa kanssa. Ne kuuluvat siis eri lajiin. Niiden välillä on kuitenkin katkeamaton sarja välimuotoja, joista jokainen risteytyy naapurinsa kanssa: Täten ne olisivat saman lajin eri rotuja.

Nyt sitten tapetaan sukupuuttoon alapopulaatiot B ja C.
-> Oho, nyt 1 perysryhmä onkin jakautunut 2 kpl:äksi perusryhmiä.
--> MAKROevoluutiota (E-ka:n määritelmässä.)