17.6.11

Homeopatiaa syöpäpotilaille, tutkittu juttu

The Quackometer laukaisee jälleen järeästi uusinta homeopatiatutkimusta vastaan. Tuorein kliininen tutkimus tehtiin Saksassa ja Sveitsissä. Se tarkasteli lääketieteellisiin syöpähoitoihin ja homeopaattisiin syöpähoitoihin turvautuneiden ihmisten eroja. BioMedCentral julkaisussa läpi mennyt tutkimuspaperi on luettavissa netissä. Homeopaatit ovat heti ylistäneet tutkimusta. Se on juuri sellainen paperi, joka todistaa skeptikoiden olleen väärässä!

Critics have always dismissed homeopathy as offering nothing more than a placebo effect – you just think it’s making you better. A new study has proved them wrong. Classical homeopathy has clear benefits to cancer patients that are “clinically relevant and statistically significant”, say researchers.


Miten jännittävää! Quackometerin Andy Lewis ei kuitenkaan ole poimimassa leukaansa lattialta. Tutkimuksessa kerättiin paljon väkeä, jotka laitettiin kahteen ryhmään. Syöpäpotilaita oli yhteensä 639. 380 heistä turvautui perinteisiin lääketieteellisiin hoitoihin. 259 turvautui myös täydentäviin hoitoihin, eli homeopatiaan. Koska ryhmiä ei satunnaistettu ja sokkoutettu, jouduttiin etsimään mahdollisimman samanlaisia pareja ryhmien kesken. Tällaisia sopivia pareja vertailemalla saataisiin selville, olisiko hoitomuotojen välillä ratkaisevia eroja. Elämänlaatu, väsymys ja muut oireet mitattiin tarkkaan kolmen ja 12 kuukauden kuluttua.

Kyselykaavakkeista saatujen vastausten perusteella homeopatiaan turvautuneesta ryhmästä löytyi tilastollisesti merkittävällä tavalla elämänlaadun paranemista. Perinteisiin lääketieteellisiin hoitoihin turvauneilla oli vähemmän positiivisia muutoksia. Mahdollinen selitys tälle voi olla näiden potilaiden kemoterapia. Ryhmien välillä oli suuria eroja, nimenomaan ihmisten taustojen suhteen.

Patients in the two groups differed in several sociodemographic and disease variables. Homeopathy patients were younger (54 vs. 60 years), had a much higher level of post-16 education (post secondary school/A-level, 54% vs. 25%), and were more likely to be white collar workers or in self-employed jobs (workers, employees 48% vs. 75%).


Homeopatiaryhmään kuuluvista monella oli taustalla myös enemmän aikaisempia syöpähoitoja. Tuloksista selvisi myös, että vaihtoehtoisiin hoitoihin turvautuneissa oli yllättävän paljon ihmisiä (10 %), jotka olivat jättäneet kokonaan pois lääketieteellisiä syöpähoitoja. Sen lisäksi homeopatiaryhmään kuuluvista oli kuollut enemmän potilaita.

In the HG 23% and in the CG 20% of the patients had died.


Otanta on kuitenkin pienuutensa takia vertailukelvoton, joten asiasta ei voi vetää johtopäätöksiä homeopatian puolesta tai vastaan. Tutkimuksen tekee tyhjäksi yksinkertainen puute; vertailukelpoisia pareja löytyi liian vähän. Tutkimuspaperissa sanotaankin asia suoraan.

120 patients of HG and 206 patients of CG met our criteria for the matched-pairs selection. Due to the large differences between the two patient populations, however, only 11 matched pairs could be formed, including 2 pairs each with breast cancer, ovarian cancer, NSCLC, pancreatic- and colon cancer and one pair with glioblastoma. This is not a sufficient number for a reliable comparison. Data described in detail will be submitted separately.


He löysivät vain 11 sopivaa paria vertailtavaksi. Alunperin odotettiin n. 40 parin joukkoa, josta olisi voinut jo vetääkin jonkinlaisia johtopäätöksiä.

Ja tällaista paperia homeopaatit tulevat ylistämään monen monta vuotta. Johtopäätöksissä lukee näin:

We have shown that under homeopathic care sizeable benefits were achieved for patients' QoL, as measured by FACT-G and also for spiritual well-being as measured by the FACIT-Sp. The improvement was clinically relevant and statistically significant. It could also be seen in symptoms of physical and mental fatigue. Thus our data suggest that classical homeopathic care could complement conventional cancer care to the benefit of patients. However, the attempt to prove a definite verification by using a Matched Pair control concept did not succeed.

2 comments:

Sähis said...

Voi Hahnemann. Tutkimus oikein maistuu sille että tähän tullaan viittaamaan useissa keskusteluissa, vaikkei tuossa ole oikein mitään viittaamista.

Laureli said...

http://www.oscillo.com/about/clinical-studies/

Tässä toinen oikeen tuplasokkotutkittu homeopaattinen "lääke"!