5.2.12

Lumevaikutus = Jumala on olemassa

Huffington Postin nettitoimittaja Richard Schiffman on kirjoittanut radikaalin jumaltodisteen. Schiffman kertoo lumevaikutuksen hämmästyttävistä ominaisuuksista. Sairas ihminen nielaisee sokeripillerin, ja seuraavaksi hän onkin parantunut. Siinä ilmiö erittäin rankasti yksinkertaistettuna. Ihmismieli aiheuttaa mitattavia ja ihan oikeita muutoksia paranemisprosessissa. Schiffmanin mielestä tuo mielen vaikutus on näyttöä Jumalan olemassa olon puolesta. Tosin hän ensin määrittelee tuota jumaluutta hieman erilaiseksi kuin kristinuskon perinteinen Jumala, ja muut antropomorfiset jumalolennot.

God is not some grey bearded white guy sitting on a throne in the sky. God is not the reclusive author of just one immemorial bestseller, the Hebrew Bible, now retired from writing. He is not the ghostly father of just one son, Jesus. He is neither a male nor a female, a person nor a nonperson, physical nor nonphysical, old nor young... the list goes on.


Schiffmanin Jumala on lähempänä universaalia tietoisuutta, joka on läsnä meissä kaikissa. Se on sinällään mysteeri. Ja niin on myös lumevaikutuksen mekanismi. Mieli vaikuttaa fyysiseen kehoon, kaikkea logiikkaa uhmaten. Samoin rukouksen vaikutus ihmisiin on salaperäinen. Joten loogisesti ajattellen:

And that is what prayer is all about. Prayer is based upon the conviction that the immaterial is more powerful than matter itself. Whether we call this immaterial force "God," "the ground of our being," "Spirit," or "higher consciousness" doesn't matter. The point is-- there is an uncanny power (which all of us without exception have got access to) which performs miracles. The sick can be cured, the broken can feel whole again.

And the greatest miracle of all is that this power can connect us to a place within ourselves of boundless love, peace and well being. Do we need any other proof for the existence of God?


Yes, Mr. Schiffman, you do.

Hän on kirjoittanut artikkelin siitä, että tiedon puute on todiste Jumalan olemassaololle. Lumevaikutus on ilmiönä paljon monipuolisempi kuin pelkkä "sokeripilleri parantaa joitakin ihmisiä." Siihen vaikuttavat terapian monimuotoisuudet, lääkärien käytös, potilaan ennakko-olettamukset, jaettavan lääkkeen väri, koko, jne. Lumevaikutuksen tehoa voidaan mitata. Se on ihan oikea ilmiö, tosin enimmäkseen subjektiivisesti mitattavissa oireissa (kipu ja väsymys yleisimpinä). Virukset, syöpä ja katkenneet luut eivät sinällään välitä siitä mitä ihminen ajattelee niistä. Vaikka sen tarkka mekanismi aivokemioissa on - toistaiseksi - tuntematon, ei sitä kannata välittömästi mainostaa toisen tuntemattoman asian todisteeksi.

2 comments:

Ilari said...

Kommentoisin ainoastaan pienestä sivuseikasta.

"Tosin hän ensin määrittelee tuota jumaluutta hieman erilaiseksi kuin kristinuskon perinteinen Jumala, ja muut antropomorfiset jumalolennot."

Tästä saisi sellaisen käsityksen, että kristinuskon perinteinen Jumala-käsitys on jollakin tapaa antropomorfinen. Kristillisen tradition suurten ajattelijoiden opiskelu kuitenkin osoittaa tällaiseen väitteen radikaalisti vääräksi. Esimerkiksi klassisten kristittyjen, kuten Augustinuksen, Anselmin ja Akvinolaisen mukaan Jumala (nimenomaan kristinuskon Jumala) on puhtaasta aktuaalisuudesta koostuva olemassaolo sinänsä, jolla ei ole minkäänlaista erottelua edes olemuksen ja ominaisuuksien välillä. Perinteinen kristillinen Jumala-käsitys on siis radikaalisti kaikenlaista antropomorfismia vastaan, ainakin kaikkein tärkeimpien ja suurimpien ajattelijoiden keskuudessa.

jmt said...

Vähän niin kuin Bill Watterson kirjoitti Lassi ja Leevi -sarjakuvassa: "Paras todiste älykkäästä elämästä muualla maailmankaikkeudessa on se, että kukaan ei ole vieraillut täällä."