19.7.11

Näin lumevaikutusta lobataan

Orac bloggasi tuoreesta astmatutkimuksesta, jossa testattiin eri hoitomuotojen tehoja. The New England Journal of Medicine julkaisi paperin, jossa vertailtiin lääketieteellistä albuterol-astmahoitoa, vastaavaa lumelääkettä inhalaattorissa, valeakupunktiota ja hoitamatta jättämistä keskenään. Kaikilla tutkimukseen otetuilla henkilöillä oli vain mieto astma. Näin vältettiin eettiset esteet, sillä olisi edesvastuutonta evätä joltakin ryhmältä heidän tarvitsemansa pätevä hoito. Miedoissa tapauksissa kukaan ei ole hengenvaarassa, ja mittaus hoitojen tehosta pitäisi olla mahdollista. Tutkijaryhmän tarkoituksena oli lumevaikutuksen tehon mittaaminen, sikäli kun tarkoitus on pääteltävissä paperin sisällöstä. Aiheeseen liittyen; Ben Goldacre suositteli Bad Science -kirjassaan, että ennen tutkimusten aloittamista niiden tavoitteet olisi kirjattava julkiseen rekisteriin, jotta jälkeenpäin tehty päätösten taivuttelu ei onnistuisi.

Ryhmien vertailussa paljastui melko ennakoidulla tavalla, että albuterolia käyttäneet saivat objektiivisesti mitattuna suurimman hyödyn keuhkoahtaumien hoitamisessa. Spirometrinen mittaus hoituu mekaanisella laitteella. Näin mitattiin jokaisen ryhmän erot. Lääkettä hengittäneiden keuhkot olivat muita terveemmät. Mutta subjektiivissa mittauksissa, eli potilaiden omat arviot kunnon paranemisesta, laittoivat albuterolin lähettyville niin lumehengityslääkkeen kuin valeakupunktionkin. Jopa hoitoa vaille jääneet ilmoittivat hieman parantuneita olotiloja.

Ratkaisevia eroja ilmeni myös siinä miten potilaat reagoivat usean hoitokerran aikana saamaansa hoitoon. Albuterolia saaneet reagoivat enemmän positiivisesti kaikilla hoitokerroilla, kun lumehoitoa saaneissa ryhmissä vähemmistö reagoi hoitoon positiivsesti jokaisella hoitokerralla. Se kertoo siitä, että albuterol on ihan aikuisten oikeasti vaikuttava lääkeaine. Oikea lääke tuottaa oikeita tuloksia. Ei mikään ihmeellinen tulos.

Tulokset ovat melko selkeitä, mutta paperissa niistä on onnistuttu vetämään kyseenalaiset johtopäätökset. Lumehoidosta onkin hyötyä kliinisessä hoidossa.

Although albuterol, but not the two placebo interventions, improved FEV1 [PA: Se objektiivinen tapa mitata] in these patients with asthma, albuterol provided no incremental benefit with respect to the self-reported outcomes [PA: Se subjektiivinen tapa mitata]. Placebo effects can be clinically meaningful and can rival the effects of active medication in patients with asthma. However, from a clinical-management and research-design perspective, patient self-reports can be unreliable. An assessment of untreated responses in asthma may be essential in evaluating patient-reported outcomes.


Eli vaikka vain lääkeainetta käyttäneiden keuhkot olivat selkeästi terveemmät kuin lumehoitoja saaneiden, niin potilaiden tuntemusten perusteella hoitomuodoiksi kannattaisi ottaa lumelääkkeitä.

Ongelmia ilmenee juuri siinä, että ihmiskeho ei välttämättä välitä ihmisen subjektiivisista kokemuksista. Orac havainnollistaa periaatteen riskit äärimmäisellä esimerkillä.

Consider an epidural hematoma. If you crack your head hard enough, it can sheer or damage one of the epidural arteries. The typical clinical course is that the patient will be knocked unconscious due to head trauma. Later, he will regain consciousness and experience what is known in the biz as a "lucid interval" that can last several hours. What's happening during that "lucid interval" is that the blood is still accumulating, but the hematoma hasn't reached a large enough size yet to cause damage, but when it does the patient deteriorates rapidly. Frequently, one of those "objective findings" is a CT scan that shows a little epidural hematoma, which may or may not blossom into a life threatening epidural hematoma that can squash the brain against the inside of the skull. That's an "objective" finding. Even though the patient feels well; that hematoma could expand and kill him in a few hours.


Samoin astma voi pahentua, jos keuhkoahtautumia ei hoideta ajoissa. Suomessa astmaan kuolee vuosittain toistasataa henkeä. Siinä missä lumehoito voi kyllä antaa paremman olon, antaa albuterol paremman olon ja oikeasti parantaa keuhkojen suoritusta.

Lumevaikutusta on lobattu melko menestyksekkäästi esim. akupunktion kautta.

2 comments:

Arhi Kuittinen Finnsanity said...

Minulla albuterol yms laskee keuhkojen tehoa.

Allergia astman lisäksi.

MrrKAT said...

Tattis, tämä Orac / Respectful Insolence, joka on ollut hiukan multa "kadoksissa", näyttääkin olevan pieni kultakaivos..