25.9.08

Sekularisaatio etenee

Siviilivihkimissä on otettu pieni askel kohti maallistunutta yhteiskuntaa. Siviilivihkimisten hintoja on alennettu. Ennen perittiin 200 euroa maistraatin ulkopuolisista seremonioista, mutta enää vain 120. Virka-ajan ulkopuolella toimitettavien vihkimisten maksu säilyy 200 eurossa.

Siviilivihkimisten määrät ovat olleet jatkuvassa nousussa.

Avioliittoja solmitaan vuodessa noin 25 000-26 000. Siviilivihkijät toimittivat näistä vihkimisistä vuoden 2002 tietojen mukaan noin 9 000, joista henkikirjoittajien osuus on noin 95 %. Siviilivihkimisten suhteellinen osuus kaikista vihkimisistä on noussut vuodesta 1996 vuoteen 2002 noin 13 prosenttiyksikköä (21 %:sta 34 %:iin). Vuonna 2003 siviilivihkimisiä toimitettiin vajaa 10700.

Sisäasiainministeriön syksyllä 2001 maistraateille tekemän kyselyn mukaan henkikirjoittajien toimittamista noin 7 800 vihkimisestä 6 % toimitettiin virka-ajan ulkopuolella. Oikeusministeriön keväällä 2002 käräjäoikeuksille tekemän kyselyn mukaan vastaava luku runsaan 500 vihkimisen osalta oli 17 %. Toukokuussa 2005 voimaan tulleen asetuksen myötä nämä luvut tulevat todennäköisesti kasvamaan huomattavasti.

No comments: