23.2.11

Koulujen akateeminen vapaus puntarissa USA:ssa

Kuten niin monta kertaa aikaisemmin myös tälläkin kertaa älykkään suunitelman edistäminen tapahtuu politiikassa. Oklahoman osavaltiossa republikaani Sally Kern loi lakiehdotuksen, jolla lisättäisiin tieteen käsittelyä kouluissa. Oppilaita suositeltaisiin tutustumaan tieteellisten teorioiden tieteellisiin vahvuuksiin ja tieteellisiin heikkouksiin. Lisäksi heille opetettaisiin kuinka tieteellisiä teorioita punnitaan objektiivisella tavalla. Oppilaita ja opettajia ei saisi rankaista millään tavalla heidän mielipiteittensä takia. Siis erittäin hyvä ja hieno ja jätte bra ehdotus.

Mutta mutta mutta. Nuo avoimuuden ja akateemisen vapauden periviholliset, eli ateistiset darwinistit, ovat huolissaan lakiehdotus 1551:stä. Siinä suositellaan tehokkaampia tapoja esitellä kiistanalaisia teorioita oppilaille. Näihin kiistakapuloihin kuuluvat esityksessä mainittavat evoluutioteoria, elämän synty, ihmisten kloonaus ja ilmastonmuutos. Lakiehdotuksen kannattajat toteavat, ettei tietenkään kukaan halua uskontoa luonnontieteisiin. Muutoksilla sinne tuotaisiin lisää tiedettä.

Sally Kernin ehdotus 1551 äänestettiin komiteassa nurin. Se ei kuitenkaan ole ehdotuksen loppu, sillä Kern voi vaatia uudelleenkäsittelyä seuraavana vuonna. Edellisinä vuosina Kern on esitellyt samanlaisia ehdotuksia. Niissäkin vaaditaan akateemista vapautta koululuokkiin, eli evoluutioteoriaa saisi opettaa ns. tasapuolisesti. Jos jotkut opettajat haluavat käyttää Discovery Instituten Explore Evolution tai muuta materiaalia, niin mikäs siinä. Discovery Instituten ideoista lähteneet akateemista vapautta vaativat lakiehdotukset toistuvat yhä uudelleen. Joskus jossain voi lykästää.

New Mexicossa esitetty akateeminen vapaus jäi myös komiteassa vaille tarvittavia ääniä.

No comments: