15.11.07

Ironiamittarit pois päältä

EvolutionNews.org tarjoaa kriittisen katsauksen Judgment Day-ohjelmaan. Heti ensimmäinen kohta antaa oikean vaikutelman siitä kuin pienistä asioista Casey Luskin joutuu repimään sisältöä: Ohjelma väitti koulun saaneen Unlocking the Mystery of Life-dvd:n, mutta kyseessä olikin Icons of Evolution-dvd!

3. PBS wrongly claims that Tiktaalik is "one of the most vivid transitional forms ever discovered" and is "the latest evidence to refute intelligent design."

A centerpiece of "Judgment Day's" attack on ID is the fossil Tiktaalik, which allegedly shows fish evolving into amphibians. It's not clear why this would "refute" ID because ID is not incompatible with universal common ancestry. Regardless, Tiktaalik is not very impressive as a transitional form because it does not document the key aspect of the alleged fish-to-amphibian evolutionary transition: the transformation of fins into feet. For more information on why the finlike fin of Tiktaalik does not explain how feet evolved, see:

Älykäs suunnitelma on täysin yhteensopiva yhteisen polveutumisen kanssa, emmehän mene enää väittämään IDeistejä kreationisteiksi. He siis voivat hyväksyä yhteisen polveutumisen, *muminaa* mutta Tiktaliik ei ole välimuotofossiili.

Ja sama taktiikka toistetaan:

6. PBS wrongly claims that human chromosomal fusion evidence "confirm[s] ... the common ancestry of humans and apes."

PBS uses the evidence for fusion in human chromosome #2 as evidence for human / ape common ancestry. But in fact this fusion evidence represents an event that is specific to the human line, and it does not tell us whether the human line leads back to a human / ape common ancestor. The fusion event might have happened in the very recent past in a human population that has no relationship to apes whatsoever. This evidence is equally consistent with both human descent from an ape-like ancestor, or a completely separate design of the human species, and therefore does not offer decisive information regarding whether humans share a common ancestor with apes. For more information, see:

ID on siis täysin yhteensopiva yhteisen polveutumisen kanssa (eiväthän IDeistit ole kreationisteja)! Mutta yhteiselle polveutumiselle ei ole evidenssiä.

Käsittelen loput kohdat huomenna.

No comments: