13.11.07

TJT ja kreationistien tieteelliset julkaisut

Tiede-foorumilla tapahtuu taas. TJT närkästyi väitteestä jonka mukaan kreationistit eivät julkaise vertaisarvioiduissa julkaisuissa.

"CRSQ ja JoC ovat ihan paperille painettuja lehtiä eikä mitään verkkojulkaisuja, vaikka osa artikkeleista on toki sitten useita kuukausia lehden ilmestymisen jälkeen laitettu nettiinkin.

CRSQ ja JoC eivät ole mitään uskonnollisia pamfletteja vaan vertaisarviointikäytäntöä (peer review) noudattavia tiedelehtiä."


- TJT


Katsotaan mitä Creation Ministries Internationalin-sivulla seisoo:

The 66 books of the Bible are the written Word of God. The Bible is divinely inspired and inerrant throughout. Its assertions are factually true in all the original autographs. It is the supreme authority, not only in all matters of faith and conduct, but in everything it teaches. Its authority is not limited to spiritual, religious or redemptive themes but includes its assertions in such fields as history and science.

The final guide to the interpretation of Scripture is Scripture itself.

The account of origins presented in Genesis is a simple but factual presentation of actual events and therefore provides a reliable framework for scientific research into the question of the origin and history of life, mankind, the Earth and the universe.


Järjestön ohjenuorana on siis Raamattu. Jos jokin havainto on ristiriidassa sen kanssa, niin havainto on väärässä. Tällaisella periaattella Creation Ministries tekee tiedettä.

Ja itse Journal of Creationista:

Journal of Creation strives to publish papers that promote the development of rigorously logical biblically-consistent models in various areas.

Kreationistien lehti on kaikkea muuta kuin tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. TJT tietenkin väittää niiden olevan, sillä niissähän kreationisti lähettää paperinsa toisille kreationisteille, jotka tarkastavat ettei paperi ole ristiriidassa Raamatun kanssa. Käytäntö on vain kaikkea muuta kuin akateemisessa maailmassa pitäisi olla.

Kaikkein parhaimman säästin viimeiseksi. TJT meni vielä jyrisemään Seppo Pietikäiselle viestinsä lopussa:

Kuten varmasti tasan tarkkaan tiesit jo vuosia sitten, joten miksi valehtelit? Haluatko, että rupean käsittelemään valheitasi sivustollani?

Tiede-foorumi pidättelee henkeään ja odottaa miten TJT käsittelee tätä valhetta sivustollaan.

19 comments:

Anonymous said...

Minäkin muistelen minkälaiseksi valehteluksi kantaasi JoC:iin mainittiin.

Perkele, vuosia vaan jatkat valheidesi pitämistä blogiviesteissäsi, niitä lainkaan jälkikäteen editoimatta ja poistelematta, jonka me kaikki tiedämme olevan Oikea Tapa!(Uncommon Descentin periaate.)

SciurusVulgaris said...

Eikö lisäisi uskottavuutta ottaa huomioon, että tiedettä tehdään aina jostain lähtökohdista, eikä mistään tiedolisesta tyhjiöstä käsin. Jos vaikkapa Nature pitää periaatteenaan, ettei artikkelia voi julkaista, jos se viittaa johonkin epämaterialistisen tekijän, tämähän on vain maailmankatsomuksellisesti neutraalia? Johtavana periaatteena on se, että asialle on olemassa luonnollinen selitys, ja tiede tulee sen ennenpitkää löytämään, ja vaikka ei tulisikaan, on parempi pitäytyä tietämättömyydessä kuin vedota yliluonnolliseen syyhyn.
Sitten jos joku tekee tutkimusta kristillisestä viitekehyksestä käsin, sen voi suoralta kädeltä tuomita uskonnolliseksi bullshitiksi. Johtopäätöksen oikeellisuus riippuu käytetyn logiikan lisäksi myös premissien oikeellisuudesta. Näin ollen kreationistien peer-review -tutkimuksilla ei ole arvoa ateistisessa viitekehyksessä, mutta keskusteltaessa kreationismista ne voivat olla erittäin hyödyllisiä.
Ei ole olemassa tutkimuksellista näkökulmaa, jossa toisia tiedon lähteitä ei oletettaisi itsensä oikeuttaviksi. Sen takia on vain hyvä, että tutkimusta tehdään erilaisista lähtökohdista ja paradigmoista käsin, kun maailmankatsomukselliset premissit vaikuttavat rankasti tulkintoihin. Jos todellisuus ei olekaan materialistinen, ja jos Jumala onkin vaikuttanut fyysiseen todellisuuteen kesken maailmanhistorian, tätä tietoa ei voida koskaan saada metodoligiseen naturalismiin sitoutuneella tieteellisellä tutkimuksella.

Anonymous said...

Toki jokainen systeemi toimii itsensä sisällä.

Mutta samalla logiikalla itse asiassa mitä tahansa saataisiin perusteltua, millä tahansa. Koska todistussysteemi voi olla aivan mikä tahansa, "sehän on itsensäviittaava kuten mikä tahansa".

Kuitenkin jos puhutaan nimenomaan "tieteellisyydestä" on käytettävä nimenomaan "tieteellistä lähtökohtaa", eli pelata sillä viitekehyksellä, joka tieteessä on.

Se, että tieteessä on eri paradigmoja ja "jollain tasolla itsensäviittaava" ei vielä tarkoita yhtään, että mitä tahansa erimielisyyttä voidaan käsitellä.

Olennainen kysymys siinä, onko jokin systeemi "peer rewiew" merkkaa siksi ainoastaan siinä merkityksessä, onko se "tieteen peer rewiewiä". Koska puheenaiheena kuitenkin on nimenomaan se, onko kreationismi tiedettä vai ei.

Sen puolesta ICR riitelee, tieteeseen haluaa. Sen puolesta taistelee ID. Se haluaa tieteeseen. Joten valitan; Sen on noudatettava tieteen metodologiaa.
Koska olisi sisäisesti ristiriitaista huutaa, että "ei olla yhteensopivia tieteen perusmetodin kanssa" (jota muuten historiatieteet ja rikostutkimus ei huuda, koska ne käsittelevät ihmisenkaltaisia toimijoita, joiden rajoitteista ja motivaatioista on käsityksiä.) JA samanaikaisesti huudetaan "ollaan tiedettä."

Jossain kontekstissa 1+1 voi olla kolme, mutta tämä ei ole "perinteistä matematiikkaa", eikä väite muutu matematiikaksi pelkästään sillä, että haukutaan matematiikkaa rajoittuneeksi.

Systeemi ei voi samanaikaisesti kuulua johonin ja olla ristiriidassa sen kanssa. Paitsi tietysti, jos puhutaan jossain kummallisessa kontekstissa. Mutta käsittääkseni siihen viittaava jo itse tunnustaakin, että on jo ns "hävinnyt pelin"; Ei kuulukaan tieteeseen.

Anonymous said...

Lisäksi mistään "kreationistisesta tutkimuksesta" ei voida itse asiassa lainkaan puhua. Sillä mitä he tekevät?

Parhaimmillaan he kaivavat anomalioita nykyisissä teorioissa. Mutta he eivät selitä niitä, vaan täyttävät aukot "goddiditillä".

Malliesimerkki;
Evoluutikoilla on evolouutiopatterni, eli tietty korrelaatio geenipuiden kanssa. Se voidaan falsifioida esim sillä kromosomi2 testillä. Tässä yhteys on testattu. Puu voi täydentyä ja rakenne muuttua tietenkin jonkin verran tutkimuksen saatossa.

Kreationistit taas ajattelevat, että "yhteydet kertovat että ei yhteyttä makroevoluutioon"->"Tarvitaan erillistä Suunnittelua", perusryhmiä/baramiineja. Korrelaatiot taas voidaan selittää "yhteisellä rakennesuunnitelmalla", ja tätä voidaan täsmentää.

Mutta hauskaa baramiinimallissa ja "rakennesuunnitelmassa" on se, että se vain yhdistetään Suunnittelijaan. Heillä on teoria että "yhteinen rakennesuunnitelma kertoo yhteydestä Suunnittelijaan", mutta tätä yhteyttä ei itse asiassa testata mitenkään,(toisin kuin kromosomi2-trick osoittaa evoluution tekevän) JA ihan sama juttu baramiinien kanssa. He vain ajattelevat, että "baramiini->Suunnittelu" Tätäkään teoriaa ei voi kyseenalaistaa. Kriittisyydelle ei aseteta mitään tilaa. Siksi naturalismista ja luomismallista ei minusta voida puhua samana päivänäkään - paitsi siinä yhteydessä että nauretaan jälkimmäiselle räkäisesti.

Toisin sanoen: On kaksi puolta. Se, joka tekee työtä ja tutkii, ja se joka ei tee työtä ja valittaa että toinen on jättänyt joitain kohtia avoimeksi. Sitä voi kuvata työpaikkana, jossa toinen tekee töitä paljon, ja toinen pelkästään laiskottelee, ja kun tilannetta kysytään laiskurilta, hän puolustautuu ainoastaan sillä että "se toinen työntekijä teki virheen työssään silloin" ja että "se toinen työntekijäkin piti 5 minuutin salatauon silloin vuonna 1975". Kuitenkaan tieteessä ei voi olla tilanne niin, että toinen tekee työt ja toinen kritisoi, koska "hän tietää jo valmiiksi". Siksi kenkää tuollaiselle työntekijälle, kuten kuuluu. Ja kuten onkin tehty.

Anonymous said...

Ja mitä taas tulee siihen, että "Jos universumi on tehty, ei materialistinen lähtökohta voi saada siitä tietoa" -lähestymistapaan tulee, Se on ongelmallinen, koska
1: Periaatteessa jos Jumala tulisi maan päälle kävelemään tai jos avaruusolennot tulevat vierailulle, voimme tutkia itse suunnittelijaa. Saamme silloin naturalistisesti havaintojen piiriin. "Naturalismi" ei siis suinkaan sulje selvittämisen mahdollisuutta mitenkään pois. Sen väittäminen on valehtelua. Tai tyhmyyttä.
2: Jos Suunnittelija taas on "näkymätön", se voi johtaa siihen että siitä ei voida saada tietoa, mutta onko tämä mikään "automaattinen ongelma"? Ei ole: Vertaa siihen että Älykäs Suunnittelu ei suostu ottamaan kantaa Suunnittelijan persoonaan ja tavoitteisiin. Jos sillä siis on tälläisiä, niistä ei voida saada tietoa. ÄS:än kannattajat eivät pidä tätä ongelmana. Miksi? Koska se, että jokin on tutkimuksen ulkopuolella, koska siitä ei saada objektiivista tietoa, on oikea tapa olla ottamatta siihen kantaa. Ongelma ei siis ole lainkaan "jos, niin tuo kannanotto estäisi tutkimisen". Tilanne on niin, että jos jotain haluaa tutkia tieteellisesti, tulisi ensin vakuuttaa tiedemaailma uuden metodologian toimivuudesta. (ID:äläisiä taas näyttää kiinnostavan enemmän kouluasiat ja evoluution haukkuminen, kuin Älykkään Suunnittelun sisällön positiiviseen määrittelemiseen -eli muuhunkin kuin määrittelyyn "poissuljennan" kautta, joka tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että se sanoo että "me olemme jotain muuta", jättävät sen määrittelemättä muuten ja sanovat sitä "vaihtoehdoksi" - ja sen testattavan lähestymistavan kehittämiseen.)

SciurusVulgaris said...

"Olennainen kysymys siinä, onko jokin systeemi "peer rewiew" merkkaa siksi ainoastaan siinä merkityksessä, onko se "tieteen peer rewiewiä". Koska puheenaiheena kuitenkin on nimenomaan se, onko kreationismi tiedettä vai ei."

Ongelmana on siis pääasiassa metodologinen naturalismi, joka rajaa tieteen naturalistisiin selityksiin. Tässä mielessä onkin turha väittää, että kreationistinen tutkimus olisi aina tieteellistä, koska se ei sitoudu naturalismiin, sen sijaan se sitoutuu toiseen maailmankatsomukselliseen lähtökohtaan, Raamattuun. Raamattu ei tietenkään ole esim. ateistille kovin hyvä auktoriteetti, mutta jos kuitenkin leikitään, että kristinuskon keskeiset väittämät olisivat totta, olisi hyvä kyetä tekemään tiedettä myös niin, että tehtäisiin oikeutta näille faktoille. Sen takia kristityn ei ole mielestäni mielekästä sitoutua metodologiseen naturalismiin varsinkaan silloin, kun Raamatussa selvästi ilmoitetaan, että kyseessä on ollut poikkeuksellinen yliluonnollinen väliintulo. Tiedettä ei ilmeisesti ole mahdollista tehdä maailmankatsomuksellisesti neutraalisti ja täysin objektiivisesti, vaan nykytiede on sitoutunut naturalismiin, eikä tätä premissiä voi kumota mikään todistusaineisto. Aina on mahdollista vedota siihen, että tiede ei vielä tiedä kaikkea, mutta naturalistinen selitys tullaan kyllä löytämään, tai sitten emme voi asiaa edes tietää.

Naturalismi ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen lähtökohta järkevälle tieteenteolle. Tiedettä pitäisi voida tehdä pluralistisesti useamman tutkimusohjelman periaatteella, jolloin eri maailmankatsomukselliset premissit sisältävien tutkimusohjelmien tutkimukset voisivat elää ja kilpailla rinnakkain. Tällaisessa tieteenteossa olisikin tärkeintä, että tulokset ovat sisäisesti koherentteja, eli jos tutkimusta tehdään tietyistä lähtökohdista käsin, tulkinnat tulee tehdä niin, että ne sopivat annettuihin premisseihin. Jokaisessa tutkimusohjelmassa voidaan tietenkin aina vedota tietämättömyyteen aivan yhtä helposti, eikä siis tutkimusohjelmaa itsessään voida kumota tieteen tuloksilla, vaan tutkimusohjelman on kumoutuakseen oltava sisäisesti ristiriitainen. Tutkimusohjelmat voivat tehdä ennusteita, mutta pieleen menneitä ennusteita voidaan paikkailla lisähypoteeseilla, jolloin huonokin tutkimusohjelma voidaan pelastaa. Avoin tutkimusohjelmien tulosten vertailu voi kuitenkin antaa tietoa eri tutkimusohjelmien kyvystä kuvata todellisuutta, jolloin voidaan tehdä subjektiivisia johtopäätöksiä eri tutkimusohjelmien totuudellisuudesta. Monen tutkimusohjelman periaate ei siis ole ristiriidassa absoluuttisen totuuden ajatuksen kanssa, vaan se antaa mahdollisuuksia vertailla eri näkökulmia objektiivisemmin.

En nyt ala ottamaan kantaa siihen, että onko kreationistien tekemä tutkimus tai vertaisarviointi käytännössä ollut toimivaa, vaan väitän ainoastaan, että periaatteena kreationistinen vertaisarviointi voi olla tieteellistä raamatullisen tutkimusohjelman puitteissa. Sitä ei siis voi hyllyttää metafyysisten premissien takia, koska myös nykytieteellä on todistamattomia metafyysisiä premissejä, jotka sitovat sen naturalistiseen tutkimusohjelmaan. Sen sijaan sitä voidaan arvostella sen tuottamien tulosten pohjalta.

Paholaisen Asianajaja said...

Avoin tutkimusohjelmien tulosten vertailu voi kuitenkin antaa tietoa eri tutkimusohjelmien kyvystä kuvata todellisuutta, jolloin voidaan tehdä subjektiivisia johtopäätöksiä eri tutkimusohjelmien totuudellisuudesta. Monen tutkimusohjelman periaate ei siis ole ristiriidassa absoluuttisen totuuden ajatuksen kanssa, vaan se antaa mahdollisuuksia vertailla eri näkökulmia objektiivisemmin.

En nyt ala ottamaan kantaa siihen, että onko kreationistien tekemä tutkimus tai vertaisarviointi käytännössä ollut toimivaa, vaan väitän ainoastaan, että periaatteena kreationistinen vertaisarviointi voi olla tieteellistä raamatullisen tutkimusohjelman puitteissa. Sitä ei siis voi hyllyttää metafyysisten premissien takia, koska myös nykytieteellä on todistamattomia metafyysisiä premissejä, jotka sitovat sen naturalistiseen tutkimusohjelmaan. Sen sijaan sitä voidaan arvostella sen tuottamien tulosten pohjalta.


Kiinnostaisi kuulla vielä perustelu sille, että miten tuollainen "kreationismiin perustuva tutkimusohjelma" toimii, kun premissinä on vaatimus siitä, ettei Pyhän tekstin kanssa ristiriidassa oleva empiirinen havainto voi olla oikein?

Anonymous said...

Käsittääkseni esim TJT vaahtoaa niemnomaan sen takia että "naturalistiset" ajoitusmenetelmät väittävät maata nuoreksi.

Tämä on kysymys, jota voidaan tutkia "naturalistisesti". Siksi niiden poisrajautuminen Naturesta ei johdu mistään "naturalistien vainosta". Koska ajoitusmenetelmien näyttämä maan ikä -tai se että naturalistinen metodi osoittautuu eitoimivaksi- ei pohjimmiltaan käsittele metafysiikkaa, vaan sitä "naturalistitsta väitettä" maan iästä.

Syy ei siis ole "naturalismi", vaan jokin ihan muu.

Anonymous said...

Ja ehkä olennaista on, että naturalismi toimii. Edes kreationistit eivät kai väitä että naturalismin tulokset gravitaation tai kvanttikenttäteorioiden varrella tai sähkömagnetismin laajassa alassa olisivat "huonoja".

Siksi kysymys metodologian toimivuudesta periaatteessa on itse asiassa keskeisen tärkeää. Naturalismia käytetään, koska se antaa melkoisen luotettavia tuloksia. Se on enemmän kuin maailmankuva. Sinäkään et mene hyppimään ikkunoista, uhmaamaan gravitaatiota. (Minä sen sijaan uhmaan esim. Pyhää Henkeä joka päivä, ilman suurtakaan pelkoa tai edes vaikeuksia elämässä!) Tämä on se syy "naturalismiin sitoutumiseen". Samoin kuin tietyt syyt johtavat "matemaattisiin sääntöihin sitoutumisen" matematiikassa.

Jos sen unohtaa, unohtaa itse asiassa tieteen tekemisen. Ja tällöin tieteen tekeminen todellakin muuttuu pelkäksi "oman arvovallan pönkittämiseksi".

Mielestäni esimerkiksi valokuva filosofi Paul Feyerabendistä on eräs tapa objektiivisesti kuvata häntä tai lähestyä objektiivisesti ainakin osaa hänestä.

Eikä suinkaan niin että tämän tuloksen ”objektiivisuus” perustuisi maailmankuvaan sitoutumiseen, suostutteluun ja propagandaan, sekä oman arvovallan pönkittämiseen tiedeyhteisössä, jolla ei juurikaan ole tekemistä systemaattiseen tieteelliseen menetelmän kanssa.

Paholaisen Asianajaja said...

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.php?p=619141#619141

TJT puolustaa kantaansa, joku mysteerinen Advocatus Diaboli panee hanttiin.

Anonymous said...

Näyttää kovin "hit and run" -strategialta. Eli viittausta lähteeseen, ja heti jos sen ulkopuolisiin asioihin mennään, on seurauksena pako.

Tälläisen väittelijän voi täysin korvata linkkilistalla. Siinä ei älykkyysosamäärät auta.

SciurusVulgaris said...

"Kiinnostaisi kuulla vielä perustelu sille, että miten tuollainen "kreationismiin perustuva tutkimusohjelma" toimii, kun premissinä on vaatimus siitä, ettei Pyhän tekstin kanssa ristiriidassa oleva empiirinen havainto voi olla oikein?"

Tuon olet tulkinnut säännöistä ihan itse, sitä ei nimittäin ainakaan suoraan sanota (Voi tietysti olla, etten vain huomannut sitä, jos näin, postaathan tarkan lainauksen?), eikä tulkinnallesi ole mielestäni mitään tarvetta. Empiirinen havaintohan voi tietenkin olla väärinkin, mutta tärkeintä tässä on, että erotetaan toisistaan selkeästi havainnot ja havaintojen pohjalta vedetyt tulkinnat. Mikään havainto ei suoraan osoita Raamattua vääräksi, mutta jotkin havainnot voi olla vaikeampi tulkita kreationismin tutkimusohjelmasta kuin naturalismin tutkimusohjelmasta käsin. On kuitenkin ihan ymmärrettävää, jos Raamatun kanssa ristiriitaisia tulkintoja ei tykätä suosia, vaan mieluummin vaikka todetaan, ettei asiaan ole olemassa vielä vastausta.

SciurusVulgaris said...

"Käsittääkseni esim TJT vaahtoaa niemnomaan sen takia että "naturalistiset" ajoitusmenetelmät väittävät maata nuoreksi."

Tämä on tietysti totta, mutta täytyy muistaa, että tiedettä tekevät ihmiset, eikä logiikka ole aina täysin aukotonta. Vaikka nuori maa ei teoriassa suljekaan pois materialismia, se käytännössä rajaa sen selitysvoimaa ja mahdollisuuksia niin paljon, että on parempi jättää tutkimus julkaisematta, vaikka suoranaista ristiriitaa ei olekaa. Tutkimus voidaan jättää julkaisematta vaikka ei olisi varsinaisesti asiavirheitä, jos vaan johtopäätökset ovat kiusallisia, tekosyitä on varmasti helppo keksiä. Tähän vaikuttaa myös tiedeyhteisön painostus, eli jos lehti julkaisee maailmankatsomuksellisesti kiusallisen artikkelin, se joutuu helposti loanheiton kohteeksi ja huonoon maineeseen.

Ja vaikka vika olisikin itse tutkimuksessa, tällä ei ole mitään tekemistä alkuperäisen väitteeni kanssa, jonka mukaan monen tutkimusohjelman järjestelmä olisi erittäin objektiivinen tapa tehdä tiedettä, joten Raamatun ottaminen premissiksi ei ole itsessään riittävä syy lynkata kreationistien tiedelehtiä.

SciurusVulgaris said...

"Ja ehkä olennaista on, että naturalismi toimii. Edes kreationistit eivät kai väitä että naturalismin tulokset gravitaation tai kvanttikenttäteorioiden varrella tai sähkömagnetismin laajassa alassa olisivat "huonoja"."

Kyllä, tutkimus voi osua naturalistisessakin tutkimusohjelmassa monessa asiassa oikeaan, koska useimmissa prosesseissa ja ilmiöissä ei olla tekemisissä yliluonnollisten voimien ja toimijoiden kanssa. Jos nyt taas leikitään, että todellisuus vastaa kristillistä teismiä, naturalismi voi selittää monta juttua, mutta se ei selvästikään riitä kuvaamaan koko todellisuutta. Ongelmia ei siis ole niissä asioissa, joissa eri tutkimusohjelmat antavat samat tulokset, vaan juuri maailmankuvallisesti haastavissa asioissa, jolloin eri tutkimusohjelmien näkemykset menevät ristiin. Alkuperää koskevat kysymykset menevät aika hyvin tälle alueelle.

Anonymous said...

Väistit koko pointin. Kun puhutaan siitä, mitkä asiat ovat maailmankuvallisesti enemmän värittyneitä, kuin toiset, huomataan selvästi, että on olemassa kahdenlaisia juttuja:
Naturalistisia, kuten luonnonlakeja ja muita, joita voidaan käsitellä selkeästi ja testattavasti korrelaatioiden ja todennäköisyyksien kautta.

Tälläistä, jonka objektiivisuutta ei aseteta kyseenalaiseksi. (ID)Kreationistitkaan eivät suinkaan pidä naurettavana ajatusta siitä, että "luonnonlakeja on olemassa". Niitä ei kyseenalaista kukaan.

Ne ovat toisin sanoen "objektiivisia asioita". Sitten on se puoli, joka käsittelee "yliluonnollisia asioita". Niissä kyse on selvästi enemmän mielipiteestä. Koska objektiivinen tapa lähestyä niitä puuttuu. (Siksi "maailmankuvallisesti värittymiseen" vetoaminen on minusta suoraan sanoen naurettavaa. Siinä kun ikään kuin sanotaan että "hei, juttu on mielipidekysymys". Aivan, ja mikä tekee siitä tieteen? Yritys lähestyä ilmiön selittämistä objektiivisin mittarein.)

Naturalismin kannalta on irrelevanttia leikkiä mitään "kuvitellaan että Jeesus on" -leikkiä. Fakta on, että naturalismi selittää monta ilmiötä. Ja tekee tämän minimaalisella maailmankuvapainotuksella.([ID]Kreationisteilla on naturalistin maailmankuva, koska hän myöntää esim. luonnonlait antavat hyviä tuloksia. Sillä on siis myös "naturalismin" filosofinen taakka - toki pieni - aina mukanaan.)

Eri tutkimusohjelmista voidaan puhua vasta, jos naturalismin rinnalla olisi jokin toinen tutkimusmenetelmä. Tosiasiassa tätä ei ole. (Ja tosiasiassa aikaisemmin mainitsema "ihan kantaa ottamatta siihen miten hyvin tässä on onnistuttu") Yliluonnollisuuteen viittaavat jutut, ne "ongelmalliset", eivät ole "objektiivisesti mitattavissa".

Alkuperäkysymykset sopivat toki hyvin sille alueelle, joissa "maailmankuvallista ristiriitaa on", koska tiede toisaalta yrittää vastata asioihin, jotka toisaalta ovat uskon alueella. Ja toisekseen tekee sen ainakin monilta osin puutteelliseksi.

Mutta valitettavasti tämä ei ole "tieteellinen kiista", koska uskonto ei varsinaisesti "selitä" yhtään mitään, ja sen tapa käsitellä asiaa ei lähde objektiivisuudesta ja yrityksestä rakentaa mahdollisimman paljon tälläisen mittarin päälle ("ihme" on tieteessä huijausta, koska minkä tahansa yhtälön voi tasapainottaa laittamalla siihen "ja sitten tapahtui ihme".) Ja tietenkään puutteellinen selitys ei kerro että selitystö ei voitaisi saada. Muun väittäminen olisi sitä "aukkojen jumalointia".

Siksi siirtäisin puheenaiheen asiaan. Vulgariksella on näkemys, jossa korostetaan sitä miten yliluonnollinen on paitsi "mahdollista", on sitä myös tavalla, jota voidaan tutkia objektiivisesti. (ID karsii suunnittelijan persoonan, koska? Niin, koska ei ole objektiivista tapaa tutkia tätä! Ei suinkaan ota sitä joka väliin sekoilemalla "mutta jos sillä on persoona, ei voida kokonaan ymmärtää olettamalla ID".)

Onhan toki mahdollista, että on tapa objektiivisesti tutkia ja mitata yliluonnollista joka todella tapahtuu maailmassamme. Mutta ID:n kannalta olennaista on, kykeneekö tämä tekemään sen! Niin kauan, kuin tätä ei ole, koko juttu on vain tyhjää käsien levittelyä (jota tehdään pohjimmiltaan uskonnollisen vakaumuksen oikeuttamiseksi ja etenkin levittämiseksi.)

Anonymous said...

Eli: Huonokin naturalistinen selitys, on nimenomaan objektiivisuutensa vuoksi parempi, kuin pelkkään objektiivisesti testaamattomissa olevaan, "voi ollaan" ja "musta näyttää ettään" vetoava yliluonnollisiin viittaaminen, joka perustuu vain siihen, että haukutaan sitä puutteellista selitystä siitä että "ei ole vielä tehneet työtään riittävän hyvin".

Anonymous said...

Ihan näin sivusta seuraavana on pakko kommentoida hiukan blogauksen kommentteja. Anonymous, voisit edes yrittää kirjoittaa ymmärrettävää tekstiä. Ei ole kovinkaan vaikeaa missata pointtiasi, kun sitä on ihan oikeasti vaikeaa löytää tekstistä. Voisit myös yrittää kirjoittaa jollakin, vaikka ihan randomilla nimimerkillä, koska nyt ei voi olla varma, että kenen pointteja pitäisi etsiä ja mistä. Kolmen anonymouksen postaaman kommentin takana voi olla 1, 2 tai 3 henkilöä.

Anonymous said...

Pointin missaaminen voi olla vaikeaa. Mutta se ei tee siitä aina tahatontakaan.

Pointtinani on, että:
Sinänsä "monen tutkimusohjelman" menetelmä voi olla toimiva. Mutta systeemi, jolla ei ole objektiivista lähestymistapaa, ei voi olla osa tälläistä ja toimia hyvin/paremmin.

Jos haetaan mahdollisimman varmaa eli perusteltua lopputulosta, ei tunnu kovin tasapuoliselta, että toisella puolella tutkitaan, ja maailmaa jopa selitetään siten että "kaikille kelpaa"(myös teisteille). Ja toinen osapuoli vain "osallistuu siellä missä objektiiviset tavat tutkia ei vielä selitä kaikkea, eli jossa on vielä mielipidetilaa", ja tekee tämänkin lähinnä valittamalla että muut ei tee hommaa tarpeeksi "aukottomasti".

Jotta voitaisiin puhua kilpailevista teorioista/paradigmoista, täytyisi siltä toiseltakin tietysti vaatia jotain muutakin kuin "ette kelpaa meille:ä".

Ja kun "luomisparadigman" ainut ero "naturalistiseen paradigmaan" on maailmankuvalline sitoutuminen Raamattuun, ei voida puhua ainakaan "parannuksesta tieteentekolaadussa". Koska valveutuneet muistavat että metodologinen naturalismi ei edes ota kantaa siihen, onko yliluonnollista olemassa.

man with desire said...

Raamatun ristiriitoja on tutkittu tällä sivustolla -->

http://koti.phnet.fi/petripaavola/Raamatun_ristiriitojen_tarkastelua.html