20.7.08

Suomalainen Pro gradu ID:stä

Reilu viikko sitten tuli vastaan suomenkielinen gradu älykkäästä suunnittelusta. Rope Kojonen kirjoittaa pitkän kaavan kautta Michael Behen esittämistä ID-argumenteista. Hänen tekemä työ on kunnioitusta herättävä teko.

Syvennyn Beheen viiden alakysymyksen kautta: (1) Millaisissa maailman järjestyksen ominaisuuksissa Behe näkee älykkään suunnittelun? (2) Miten hän päättelee tästä ominaisuudesta älykkään suunnittelun? (3) Miten Behe suhteuttaa johtopäätöksensä darvinistiseen evoluutioteoriaan? (4) Millaiseen laajempaan uskonnolliseen, metafyysiseen ja tieteelliseen ajattelukokonaisuuteen Behen ajatukset liittyvät? (5) Millaista kritiikkiä Behen ajatuksia vastaan voidaan esittää, ja miten hänen ajatuksensa selviävät tästä kritiikistä?

Analyysissa käy ilmi, että Behe onnistuu muotoilemaan suunnittelupäätelmänsä niin, että se välttää suuren osan vanhasta, suunnitteluargumenttia vastaan kohdistetusta kritiikistä. Lisäksi käy ilmi, että älykkään suunnittelun ajatuksesta käydyssä keskustelussa vastakkain eivät ole ainoastaan erilaiset käsitykset filosofisesta argumentista vaan myös maailmankuvat ja uskonnolliset näkemykset.


Lukemista on yli 200 sivua, mutta se on sen arvoista. Pro gradussa käsitellään palautumatonta monimutkaisuutta, siihen kohdistuvaa kritiikkiä ja mitä Behe on niihin vastannut. Kaiken kaikkiaan mainiot yhteenvedot kaikista olennaisista asioista kun väitellään ID:stä. Lähteet on kasattu laajalta alueelta.

Toivon mukaan kerkiän pohtimaan miten hyvin IC on selviytynyt kritiikistä.

No comments: