26.8.11

Rokotteet uutisissa

Kiinassa on tutkittu H1N1-rokotteen, sikainfluenssan ja narkolapsian välistä yhteyttä. Annals of Neurology julkaisi paperin, jonka sisällöstä kerrotaan kansanomaisesti Hesarissa. Yksinkertaistettuna pelkkä sikainfluenssa näyttäisi aiheuttaneen kolminkertaista nousua narkolepsiatapauksissa.


Potilaiden haastattelut ja terveysrekisterit paljastivat narkolepsiatapausten noudattaneen rytmiä, jossa vähiten tapauksia oli marraskuussa ja eniten huhtikuussa. Suurin sairastumispiikki heijasti siis influenssaepidemian huippua 5–7 kuukauden viiveellä.

Sairastuneista vain kuusi prosenttia oli saanut H1N1-rokotteen, joten rokotteet eivät selittäneet yhteyttä. Kiinassa ei käytetty Pandemrix-rokotetta, joka Suomessa ja useissa muissa Euroopan maissa yhdistettiin narkolepsiatapauksiin.


H1N1-influenssa itsessään liittyy jollakin tavalla narkolepsian laukaisemiseen. Samalla tavalla on päätelty, että GlaxoSmithKlinen valmistama Pandemrix H1N1-rokote liittyy jollakin tapaa (todennäköisesti jonkin muun tekijän yhteisvaikutuksella) narkolepsian laukaisemiseen. Siksi Euroopan lääkevirasto suosittelee Pandemrixin käytön rajoittamista. Rokotteen käyttö on vielä haitat ja hyödyt yhteenlaskettuna positiivisen puolella.

FirstScience.com kertoo asiasta hieman yksityiskohtaisemmin. Samalla se paljastaa tulevan vasta-argumentin, jota tullaan kuulemaan keskustelupalstoilla. Tutkimuksessa mukana ollut tohtori Emmanuel Mignot on nykyään hakemassa rahoitusta jatkotutkimuksia varten. Ja rahaa ollaan pyytämässä GlaxoSmithKlineltä. Näin saadaan rahayhteys tutkijaryhmän ja rokotevalmistajan välille. Ja silloin tutkimus on rokotekriitikoiden silmissä nollattu, ilman tutkimusmetodin kritiikkiä. Vaikka rahoituksen hakeminen tapahtuu kiinalaisen tutkimuksen jälkeen. Katsotaan mitä tapahtuu.

Toinen tärkeä rokoteuutinen liittyy niiden turvallisuutta arvoineen yhdysvaltalaisen Institute of Medicine -paneelin johtopäätöksiin. Riippumaton rokotteiden tarkastus tilattiin USA:n rokotekorvauksista päättävältä taholta. 667 sivuisessa raportissa käydään läpi useamman rokotteen epäillyt haittavaikutukset. Kaikki rokotteet eivät pääse läpi puhtain paperein, sillä rokotteilla on aina joitakin haittavaikutuksia.

Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko -rokote (MPR) yhdistettiin useampaan sivuoireeseen vakuuttavan näytön perusteella:

Harvinaista aivotulehdusta joillakin immuunisairailla ihmisillä

Kuumeen laukaisemia halvauksia

Anafylaksiaa

Pyörtymistä

Sama paneeli kävi läpi myös MPR-rokotteen ja autismin välisten yhteyksien näytöt. He eivät onnistuneet löytämään vakuuttavaa näyttöä siitä, että MPR- tai mikään muukaan rokote aiheuttaisi autismia. Kohua aiheuttavan HPV-rokotteen haittavaikutukset jäivät vielä tähän epäselvien tapausten kategoriaan.

Raportissa kerrotaan, että suurimmalle osalle epäillyistä haittavaikutuksista ei ole toistaiseksi vakuuttavaa näyttöä. Haittavaikutusten ja rokotteiden välisten yhteyksien kumoamiseksi tai vahvistamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta. Haittavaikutukset ovat niin harvinaisia, että syy-yhteyksien selvittäminen ei onnistu. Tutkimus vaatisi valtavat määrät koehenkilöitä.

No comments: