24.9.07

Dembskin puheen jälkimeisinki

Dembski siis piti puheen, ja vastasi sen jälkeen yleisön kysymyksiin. Yleisössä sattui olemaan tohtori Phillip Klebba. Hän on kirjoittanut oman näkemyksen älykkäästä suunnittelusta ja Dembskin puheesta. Klebba selitti kyselyosiossa miten flagella olisi voinut kehittyä, ja korjaili joitain virheitä joita oli Dembskin diaesityksessä. Olenaisinta oli kuitenkin se, että Dembski perääntyi paljastavalla taktiikalla. Hän vaati jokaisen mutaation ja jokaisen valintapaineen tietämistä, ennen kuin menisi sanomaan flagellaa kehittyneeksi, eli ei-suunnitelluksi. Mikään evidenssi ei vakuuttaisi Dembskiä, sillä hän kertoi uuden tiedon flagellan kehitysvaiheesta vain luovan uusia aukkoja sen kehityshistoriaan. Eli klassinen kreationistin puolustus yhä lisääntyvien välimuotofossiilien edessä.

Flagellan kehityshistoria pitäisi selittää siis paremmin kuin miten voimme saada selville edes tavallisen bakteeriresistenssin kehityksen. Yleensä uuden resistennsin kehitys saadaan aikaan labrassa suht. nopeasti, mutta tarkan kehityshistorian saaminen jälkeenpäin on vaikeata. Mahdollisia "sukupuita" kullekin mutaatiolle kun löytyy tusinoittain, eikä se riitäisi IDeisteille. Jokainen mutaatio pitäisi tietää, muuten meidän täytyy päätellä suunnitelmallisuutta.

1 comment:

Anonymous said...

Näyttäisi siltä, että kreationisteille fossiiliketju ei ole diskreetti, vaan jatkuva.