28.9.07

Hampaiden evoluutiosta

Hiirten hampaista saadaan lisää tietoa viisaudenhampaiden kehityksestä.

"Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa tehty tutkimus tuo ymmärrystä harmillisten viisaudenhampaiden evoluutioon. Kehitysbiologiset kokeet osoittivat kuinka hiiden poskihampaiden koko riippuu aina edellisistä poskihampaista. Inhibitiokaskadi lisää hampaiden kokoeroja, mutta liian heikkona sallii viimeisen hampaan muodostua liian pieneen leukaan."

Eikä tehdyt kokeet menneet aivan pielee:

"Kokeiden tulosten pohjalta rakennetun yksinkertaisen matemaattisen mallin avulla tutkijat ennustivat eri jyrsijälajien hampaistoja. Tulokset osoittavat mallin ennustavan tarkasti hampaiden kokosuhteita ja lukumääriä. Yksi ennustettavissa oleva hampaiden erityispiirre on se, että toinen poskihammas on aina kolmannes kaikkien poskihampaiden yhteenlasketusta koosta, riippumatta hampaiden keskinäisistä kokosuhteista."

Verkkouutiset

No comments: