30.9.07

Tätä Behe suosittelee

Questionable Authority-blogissa kerrottiin aikaisemmin kristillisestä oppikirjasta, jota Michael Behe on mennyt suosittelemaan ihan asialliseksi oppimateriaaliksi. Nyt Mike Dunford paljastaa lisää kyseisestä kirjasta.


"Some babies die very soon after birth as a result of genetic disorders. It appears that God designed into the genetic mechanism of humans (and most organisms) a genetic screen that eliminates many greatly deformed individuals, preventing major genetic disorders from continuing."

Kouluihin sopivassa oppikirjassa sanotaan, että Jumala itse suunnitteli ihmisten ja muidenkin eläinten lisääntymisen abortteja aiheuttavan mekanismin. Waude!

Sitten on vuorossa oppilaille esitettävä tehtävä:

"Compile a list of modern beliefs, practices, or activities that reflect the philosophy of evolution rather than a biblical philosophy."

Vastaus löytyy opettajaoppaasta:

"(1) Communism denies the existence of God. (2) Advances in technology will solve all of man's physical and social problems. (3) The ecumenical movement endorses humanism as the world religion. (4) Environmental control is overemphasized, and man's God-given command to exercise dominion is deemphasized."

Evoluutioteoriasta voi tulla vain epäraamatullisia ajatuksia. Ja kommunismia. Tämä on hyvä tietää.


"The level of carbon dioxide (CO2) is normally kept in check by green plants, which utilize it for photosynthesis. The combustion of fossil fuels like coal and petroleum also releases large amounts of CO2, which is known to be increasing in the atmosphere. The earth's temperature is kept warm enough to encourage abundant life as a result of the insulating effect of a layer of CO2 and other gasses. These gases allow sunlight to pass through but also trap the radiation that bounces off the earth, keeping it from returning to space. This is known as the greenhouse effect. Some scientists have analyzed long-term climate data and have noted a slight increase in the earth's temperature over the past century. While the data is far from conclusive, some blame CO2 and other "greenhouse gasses" for the increase. They blame this perceived global warming on car engines, electric power plants, and other major sources of CO2 emissions."

Lapsille sentään opetetaan kasvihuonekaasujen lisääntyvän ilmakehässä. Mutta opettajaoppaassa valaistaan asiaa lisää:

"An increase in CO2 has been positively linked to great increases in plant productivity (since it is one of the possible limiting factors for photosynthesis). We may be limiting our ability to produce higher levels of food by limiting the artificial creation of CO2."

Jos rajoitamme keinotekoisten CO2-päästöjen pääsyä ilmakehään, niin vaarannamme maapallon ruuantuotannon.

"Not all genetic traits are exhibited as purely dominant or recessive. Many alleles express what is termed incomplete dominance. Incomplete dominance occurs when two or more alleles are expressed, resulting in a phenotype that is intermediate, or a blending, of the two traits. Flower color in snapdragons and other common garden flowers demonstrates this condition. When homozygous red and homozygous white snapdragons are crossed, all of the heterozygous offspring are pink.

Why? In snapdragons neither red nor white is completely dominant; therefore, in a heterozygous flower both alleles express themselves, resulting in a pink color. .."


"Epätäydellisessä dominanssissa" toimii vain yksi alleeli, ei kaksi tai enemmän. Leijonankitakukan (Snapdragon) väri tulee kirjan mukaan siitä, että punaista ja valkoista väriä tuottavat alleelit toimivat yhtäaikaa, ja tämän takia kukka on vaaleanpunainen.
Nykytiedon mukaan asia menee hieman erilailla. Leijonankidan vaaleanpunainen väri tulee punaisesta alleelista, josta on tietty määrä kopioita. Jos alleelia on kaksi, niin ilmenevä väri on punainen. Jos yksi, niin kukasta tulee vaaleanpunainen. Oppikirjassa oleva epätäydellinen selitys aiheuttaa pään raapimista, kun myöhemmin kerrotaan kodominanssista:

"Codominance occurs when two alleles for a gene are both expressed in a heterozygous offspring. This may sound the same as incomplete dominance, but there is a distinct difference. In incomplete dominance, there is a blending of the characteristics in the heterozygous offspring - red + white = pink. In codominance, both alleles are expressed with no blending. For example, hair color in many mammals is a codominant characteristic. If a horse that is homozygous for red hair is crossed with one homozygous for white, a color pattern termed roan - white hairs intermingled with red hairs - is produced..."

Dunford on luvannut kertoa kirjasta lisää, heti kun hänen aivonsa kestävät sitä.

2 comments:

Anonymous said...

Ehkä kannattaisi mainita, että kyseinen kirja ei ole tarkoitettu valtion kouluihin, vaan eräiden yksityisrahoitteisten kristillisten koulujen oppikirjaksi.

Toisin kuin valtiollisissa kouluissa, uskonnollisissa kouluissa USA:ssa on oikeus opettaa uskonnollisesta perspektiivistä kaikki oppiaineet. Matematiikkaa myöten.

Paholaisen Asianajaja said...

http://www.amazon.com/o/ASIN/0890845786/103-4616897-1274212?SubscriptionId=02ZH6J1W0649DTNS6002

Itse kirjan nimi paljastaa sen:

"Biology for Christian Schools"

Kyseinen opus ei menisi ikimaailmassa läpi valtion kouluissa. Toivottavasti.